Máte
otázku?

Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Dobrý deň. Ak majiteľ nehnuteľnosti nemá priamych dedičov, ako sú manželka či deti, komu prepadne jeho majetok po smrti, ak nezanechal závet? Koľkokrát môže darovať svoj majetok a následne ho stiahnuť? Už to urobil dvakrát. Je možné, aby znovu daroval svoj majetok? Ak dostanem nehnuteľnosť darom a hneď ju darujem inej osobe, môže mi ju ešte niekto vziať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Dobrý deň, ak nezriadi závet dedí sa podľa zákona. Občiansky zákonník upravuje 4 dedičské skupiny. V prvej sú manželka a deti poručiteľa. Ak ich nemá, dedí sa v druhej skupine. V nej sú pozostalý manžel, rodičia a osoby, ktoré žili aspoň jeden rok s poručiteľom pred uzavretím a boli výživou na neho odkázané alebo sa starali o spoločnú nehnuteľnosť. V tretej skupine sú tiež tieto osoby a súrodenci poručiteľa. V poslednej skupine dedia prarodičia, resp. ich deti. Ak nemá vôbec žiadnych dedičov, dedičstvo pripadne ako odúmrť štátu. Ak niekto daruje akýkoľvek majetok, môže požadovať jeho vrátenie iba zo zákonných dôvodov. Ak svoju nehnuteľnosť daroval a následne došlo k naplneniu podmienok upravených podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, môže požadovať vrátenie daru. Bez obmedzenia. Ak 10-krát daruje a obdarovaní 10-krát naplnia tieto podmienky môže požadovať späť dar. Ak by ste nehnuteľnosť ihneď darovali po jeho darovaní, i to by podľa mňa za určitých podmienok mohlo byť konaním v rozpore s dobrými mravmi. Následne by Vás i Vášho obdarovaného čakalo súdne konanie o vrátenie daru.

Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, Je pravda, že ak manžel nadobudol nehnuteľnosť pomocou darovacej zmluvy, kde máme trvalý pobyt, v prípade jeho smrti by manželka nezdedila nič a dedia by len deti?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
nie je to pravda. Vďaka darovacej zmluve patrí nehnuteľnosť iba do jeho výlučného vlastníctva. Tzn. že v prípade jeho smrti celá nehnuteľnosť bude predmetom dedičského konania. Ak manžel nezriadi závet, tak dedičmi budú jeho deti a pozostalá manželka, pričom budú dediť rovnakým dielom. Manžel vie dosiahnuť, aby ste nič nededili. K tomu by však musel buď darovať nehnuteľnosť deťom, zriadiť závet, ktorým by odkázal svoj majetok iba deťom alebo sa s Vami rozviesť. V týchto troch prípadoch by ste na nehnuteľnosti nededili žiadny podiel.


Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Nehnuteľnosť bola darovaná pred 8 až 10 rokmi. Je možné, že sa uskutoční dedičské konanie a dá sa táto darovacia zmluva ešte napadnúť?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
darovacie zmluvy sa dajú napadnúť iba z veľmi špecifických dôvodov, ktoré musia byť dané (a hlavne preukázateľné) z času darovania. Najčastejším dôvodom je duševná porucha darcu, pre ktorú nebol spôsobilý na právne úkony.

Ak by aj darovacia zmluva bola platná, môžete žiadať najmenej to, aby tento dar bol zohľadnený v dedičskom konaní a hodnota daru bola započítaná na jeho dedičský podiel.


Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som darovať nehnuteľnosť s bremenom. Môžem do darovacej zmluvy uviesť, že táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedičského konania v prípade mojej smrti, aby nedošlo k spochybneniu darovacej zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
to, čo za svojho života darujete, resp. aj iným spôsobom prevediete vlastnícke právo na inú osobu, už nebudete predmetom Vášho dedičstva. V rámci darovacej zmluvy môžete urobiť aj vyhlásenie uvedeného znenia, avšak po Vašej smrti môže byť aj takéto vyhlásenie spochybňované. Tomuto predísť neviete. Avšak určite tým nič nepokazíte, ak uvedené vyhlásenie v darovacej zmluve urobíte. Najlepšie by v takomto prípade bolo uzavrieť darovaciu zmluvu cez advokáta, ktorý ju nastaví tak, že spochybnenie bude minimálne, v prípade ak teda chcete v čo najväčšej miere zabezpečiť presvedčenie v očiach iných o tom, že darovanie bolo Vašim slobodným rozhodnutím a ak chcete predísť tomu, aby bolo v budúcnosti takéto darovanie spochybňované Vašimi blízkymi. Prípadné riziko viete znížiť aj záveťou. 


Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na otázku týkajúcu sa rozvodu. Po mojej mame prebehlo dedičské konanie, v rámci ktorého som získala byt, v ktorom môj otec ešte stále býva. Tento byt mi daroval, resp. sa ho vzdal v môj prospech. Okrem toho mi stále patrí určitá časť bytu mojej babky, kde tiež už prebehlo dedičské konanie. Moja konkrétna otázka znie: Musela by som v prípade rozvodu vyplácať svojho manžela z týchto bytov? Bolo by potrebné, aby môj otec urobil ďalšiu darovaciu zmluvu, ak má deti z predchádzajúceho manželstva, alebo je dostatočný len tento prepis, ktorý sa udial v rámci dedičského konania? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Denisa

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom bytu, ktorý ste nadobudli dedením, pričom Váš otec v rámci toh dedič. konania sa vzdal podielu na byte vo Váš prospech. Tiež ste spoluvlastníkom bytu na základe výsledkov dedič. konania po starej matke. Z uvedeného vyplýva, že ste výlučným vlastníkom bytu po matke a podiel. spoluvlastníkom ďalšieho bytu.

Z ust. § 143 Obč. zákonníka vyplýva, že predmetný byt a podiel na ďalšom byte nepatria do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a s týmito bytmi resp. podielom na byte môžete disponovať aj bez súhlasu Vášho manžela. V prípade rozvodu Vášho manželstva byt a podiel na byte nebudú predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a manžel nemá nárok na výplatu podielu z bytov. Predpokladáme tiež, že v predmetnom byte po matke nebývate s manželom, ani ste ho počas trvania manželstva nerekonštruovali resp. nemodernizovali.  Ak by ste predmetné byty za trvania manželstva rekonštruovali a teda vložili fin. prostriedky na ich rekonštrukciu z prostriedkov patriacich do BSM, potom v prípade rozvodu by mal manžel nárok na vrátenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov, keďže by išlo z jeho pohľadu o investíciu do cudzej nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka.

Vo veci nie je potrebné, aby ste s otcom spisovali darovaciu zmluvu, lebo byt je vo Vašom vlastníctve na základe výsledkov dedičkého konania. V prípade, že by otec zomrel, byt nebude predmetom dedenia a deti Vášho otca z predchádzajúceho manželstva nie sú oprávnené od Vás požadovať vyplatenie fin. náhrady.

Pre prípad, že by ste chceli predmetné byty resp. podiel na byte po starej matke vyporiadačť resp. riešiť nejakým spôsobom, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán doktor, mala by som na vás otázku: Manžel mi daroval nehnutelnosť – rodinný dom, ktorý je len v mojom osobnom vlastníctve. Chcem sa opýtať, kto bude dedičom po mojej smrti. Mám dve deti - jedno z prvého manželstva a druhého s terajším manželom, ktorý mi daroval danú nehnutelnosť do môjho osobného vlastníctva. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Emília.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že dedičom predmetného domu budú obidve deti a manžel, všetci rovnakým , čo vyplýva z cit. ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2)Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, Koľko podielu môže matka darovať dcére, v prípade, že otca zbavili údajne svojprávnosti, a okrem dcéry sú ešte ďalší traja súrodenci?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
ak máte na mysli dedičskú dohodu, v rámci ktorej by sa jedna z dcér vzdala svojho podielu v prospech matky, prípadne sa vzdala iba časti dedičstva v prospech matky, tak toto je výlučne predmetom dohody dedičov. Musia však s tým súhlasiť všetci dedičia. Ak totiž nedôjde k dohode všetkých dedičov o celom dedičstve, tak notár nemôže o dedičstve uzatvoriť iba čiastočnú dohodu dedičov.


Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zdedila som rodičovský dom prostredníctvom darovacej zmluvy. Súrodencov som vyplatila sumou, s ktorou súhlasili. Nehnuteľnosť som zdedila pred uzavretím manželstva. Teraz som vdaná a mám tri deti. Kto bude dediť po mojej smrti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň,

keďže ide o nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili pred manželstvom, tak nehnuteľnosť je vo vašom výlučnom vlastníctve. Predmetom dedičského konania by bol teda celý podiel na nehnuteľnosti. Vaša otázka závisí aj od toho, či v budúcnosti spíšete závet alebo nie. Ak by ste spísali závet, dedilo by sa podľa neho. Ak by ste ho nespísali bude sa dediť podľa zákona. Vo vašom prípade, keď máte deti, tak by sa dedilo v zmysle § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka - "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom." To znamená, že každý z nich by dedil rovnakým dielom v pomere k celku. Výška dedičského podielu každého z dedičov v prvej skupine závisí od celkového počtu dedičov tejto skupiny. Čím je počet dedičov vyšší, o to menšie podiely pripadnú jednotlivým dedičom. 

 


Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme manželia, vlastníci rodinného domu, ktorý chceme darovať darovacou zmluvou trom dedičom - dvom synom a vnukovi, rovnakým dielom na tretiny. Je to možné a ako máme postupovať? Čo všetko má obsahovať darovacia zmluva? Ďakujeme.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
áno je to možné, darovacia zmluva musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a v tomto prípade stanovenie spoluvlastníckych podielov jednotlivých budúcich vlastníkov. Odporúčam Vám dať si zmluvu vypracovať odborníkom. V takýchto veciach vieme aj na diaľku poskytnúť právnu službu. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či v prípade, že sme dedili po zosnulom a prenechali dedičstvo rodinnému príslušníkovi, môžu od nás nebankové inštitúcie vymáhať dlhy po zosnulom?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ak mala poručiteľka nejaké dlhy, tieto dlhy prechádzajú na dedičov. Neuviedli ste akým spôsobom ste prenechali dedičstvo. Dôležité je, kto podľa uznesenia notára nadobudol dedičstvo v dedičskom konaní. Jeho zodpovednosť za dlhy poručiteľky je následne vo výške hodnoty majetku, ktorý nadobudol v dedičskom konaní. Ak ste aj boli dedičom, ale z dedičského konania ste nenadobudli žiadny majetok, nemôžete byť zodpovedný ani za jej dlhy.


Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem darovať 1/3 dedičstva, ktoré som zdedila po zomrelom strýkovi, napríklad tete, ktorá je tiež majiteľkou 2/3 tohto majetku. Ak je to možné spraviť už v novembri, chcem sa tiež spýtať, či budem musieť podať daňové priznanie alebo platiť daň. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
neviem, či úplne rozumiem Vašej otázke, avšak daň z dedičstva sa neplatí. Podiel jej môžete darovať. Podiel je Váš majetok a Vy s ním môžete robiť, čo chcete. Daň z tohto prevodu nebude platiť ani ona, ani Vy. Pretože od dane je oslobodený aj príjem z darovania.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava