Predaj nehnuteľnosti a daň


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predaj nehnuteľnosti a daň

Dobrý večer, chcel by som sa informovať ohľadom mojej nehnuteľnosti ktorú som zdedil po mojej nebohej matke zdedili sme to traja súrodenci. Teraz môj podiel by som chcel predať bratovi a moja otázka by bola že či bude podliehať na zaplatenie dane zo zisku nakoľko matka umrela v roku 2011. Ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Dobrý deň

podľa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov medzi ostatné prijmy patrí aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d) tohto zákona od dane je oslobodený príjem: “a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 3) prijatý touto osobou.”

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať na daňovú povinnosť po predaji bytu do 5 rokov vlastníctva. Naša situácia je trochu zamotaná. Skúsim popísať dej.
a) Manželka nadobudla byt s garážou 11. 12. 2012 formou kúpnopredajnej zmluvy od rodičov za 55000EUR. V tom čase bola ešte v manželstve s exmanželom.
b) po rozvode sa dna 4. 2. 2017 v BSM dohodli, že byt s garážou ostane jej a ona mu vyplatí odplatu 60000 EUR.
c) 15. 02. 2017 darovacou zmluvou previedla polovicu bytu a garáže na mňa. Po tomto dátume sme sa vzali. V LV to mame zapísané v podiele 1/2 ja a 1/2 manželka.
d) momentálne chceme byt predať, plán je v 09/2020. Cena bude pravdepodobne 180000EUR. Garáž predáme tiež, avšak cca o pol roka neskôr.

otázky:
1. Moja polovica pravdepodobne podlieha dane, ale podlieha dani aj manželkyna polovica?
2. Ak len moja polovica, pri výpočte mojej polovice môžeme počítať, že darkyňa nadobudla byt za 55000+60000 alebo len 60000? Akú sumu mám odrátať od 180000?
3. Ako zo sum 55000 resp. 60000 oddelíme garáž? Nikde sa to neuvádza rozdelené, ak budeme predávať garáž neskôr (o pol roka, napr. za sumu 20000) opäť som polovicu nadobudol darovaním 15. 2. 2017, akú sumu odrátam od 20000 na určenie základu dane?
<brĎakujem veľmi pekne za pomoc.</br

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň,

naše odpovede sú nasledovné :

1./ Predaj podielu manželky na byte nebude podliehať dani z príjmu, rovnako ani garáž, keďže je ich vlastníkom viac ako 5 rokov.

2./ Nadobudnutie bytu darkyňou /Vašou súčasnou manželkou/ pri vyporiadaní jej predchádzajúceho BSM a úhrada v prospech jej manžela titulom vyporiadania /úhrada 60 000 €/, neznamená, že hodnota bytu a garáže je 55000 € plus 60 000€. Odpočet : 180 000 € : 2 /lebo ste dvaja predávajúci/ = 90 000 € mínus 1/2 ceny bytu v čase darovania Vám podľa zmluvy z 15.2.2017.

3./ K tretej otázke : Neuvádzate v otázke či garáž bola ohodnotená v čase keď Vám bol darovaný podiel na nehnuteľnosti Vašou súčasnou manželkou 15.2.2017. Ak nebola ohodnotená resp. uvedená cena bytu osobitne a osobitne garáže, potom je potrebné vyhotoviť znal. posudok na hodnotu garáže v čase darovania Vám k 15.2.2017. Predpokladáme, že ani byt nebol v čase darovania Vám ohodnotený, preto je vhodné z daŃového hľadiska ohodnotiť aj byt na cenu v roku 2017.

Odpočet : príjem z predaja : 2 mínus 1/2ceny garáže v čase darovania Vám 15.2.2017.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Ďakujem za rýchlu a odbornú odpoveď. Ak som to správne pochopila nebudeme platiť daň z príjmu, aj keď nehnuteľnosť predáme skôr ako za 5 rokov ? Cena pri predaji nehrá žiadnu rolu ? Ďakujem ešte raz za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2019)

Dobrý deň, 

áno, pochopili ste to správne, nie je podstatné za akú cenu nehnuteľnosť predáte, lebo Vaša mama vlastnila nehnuteľnosť 50 rokov. 

Citujeme ust. § 9 ods.1 písm. b/ zákona o dani z príjmov :

"Od dane je oslobodený príjem

písm. b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať koľko sa bude platiť daň za predaj z nehnuteľnosti, ktorú sme zdedili po matke 3 sestry v tomto roku a chceli by sme ju hneď aj predať. Matka bola vlastníčka nehnuteľnosti 50 rokov. Trvalý pobyt tam nemáme.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 

zrejme ste sa chceli opýtať na daň z príjmu pri predaji zdedeného majetku.

V tomto prípade platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa, pričom poručiteľom je Vaša matka a nehnuteľnosť vlastnila 50 rokov.

Keďže vo Vašom prípade je príjem z predaja oslobodený od dane, nebudete platiť ani odvody na zdravotné poistenie.

Váš trvalý pobyt nie je rozhodujúci.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mamka mi darovala starý dom s pozemkom, ktorý zdedila po svojej mame pred 20 rokmi, mne darovala v roku 2018, tento dom s pozemkom by som chcela predať, potrebujem znalecký posudok pri predaji ? Akú daň mám platiť ?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, 
vo Vami uvedenom prípade vzhľadom na okolnosť, že od nadobudnutia nehnuteľnosti darom neprešlo viac ako 5 rokov, budete musieť podať daňové priznanie.
Ako výdavok pre pri predaji nehnuteľnosti si uplatnite cenu nehnuteľnosti v čase darovania Vám podľa znaleckého posudku.
Podľa zákona o katastri nehnuteľností nie je povinnou prílohou návrhu na vklad znalecký posudok. 


Znalecký posudok však napriek tomu odporúčame nechať vypracovať vzhľadom na okolnosť, že v popise o stav nehnuteľnosti sa tak vyhnete nezrovnalostiam a prípadným sporom o zníženie ceny, zodpovednosti za vady a podobne. Znalecký posudok slúži nielen pre Vaše potreby ako predávajúcej, ale aj pre kupujúceho a jeho prípadné ďalšie disponovanie s nehnuteľnosťou  /darovanie predaj/. 

Rovnako kupujúci môže vyžadovať znalecký posudok.
Cena za znal.posudok je Vašim výdavkom pri podanom daňovom priznaní, rovnako aj správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.


Daň : Rozdiel medzi cenou v čase darovania Vám a príjmom z predaja predmetnej nehnuteľnosti, vrátane poplatkov za znal. posudok, zaplatený poplatok za návrh na vklad, bude predmetom dane z príjmu 19 % plus odvody na zdrav. poistenie 14 %.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či musí predávajúci platiť daň z predaja svojho podielu v nehnuteľnosti, ktorý získal dedením a od posledného dedičského konania ubehlo už viac ako 9 rokov. Ďakujem

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, daň z príjmu nemusíte platiť, pretože ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobry den prajem Pan Judr.Ficek .pri vsetkej ucte k vam mam otazku s ktorou si neviem rady.S mamkou predavame nehnutelnost /2 izbovy byt/, kupna cena bola 51 00 eur. v roku 2012 kedy ho starsi brat kupil od povodnych majitelov avsak rok neskor bol darovany /darovaciou zmluvou/ mojem mamke. Je nutne platit 36 percentnu dan z ceny bytu alebo nie je ak ano da sa tomu vyhnut.Byt je teraz na predaj za 49 000 eur. za porozumenie a cas vopred dakujem a ospravedlnujem sa za gramaticke chyby notebook je z danska. S pozdravom dakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

 Dobrý deň, daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je vo výške 19% zo sumy, ktorú zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli (tj. zo zisku, ktorý z predaja máte), samozrejme, ak vznikne kladný rozdiel. Predaj darovanej nehnuteľnosti nie je osobitne oslobodený od dane z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti. Ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste získali darom, vašim výdavkom je cena nehnuteľnosti, za ktorú ju získal darca. Táto cena je spravidla nižšia, tak ako aj vo Vašom prípade (49 000 - 51 000), preto Vám vznikne vyšší rozdiel medzi príjmami a výdavkami, tým pádom daň z príjmu platiť nebudete.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk