POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Nitra

Otázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, v roku 2004 sme od neho dostali na dar nehnuteľnosť - byt. Na darovacej zmluve sme spolu s manželom. Táto nehnuteľnosť bola prenajímaná, no neuplatňovali sme odpisy do daňových výdajov. V tomto roku plánujeme byt darovať synovi. Chcela by som sa opýtať, či je v tomto prípade darovanie oslobodené od dane z príjmu? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, darovanie má v našom právnom poriadku bezplatný charakter. Darca obdarovanému bezplatne prenecháva vec a obdarovaný ju prijíma. Daň z príjmu sa platí len z odplatného prevodu nehnuteľnosti (v zmysle zákona č. 554/2003 Z. z.). Z toho vychádzajúc z darovania nehnuteľnosti sa neplatí daň z príjmu. 

Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj otec mi daroval byt v roku 2023 a tento rok by som ho chcela predať. Musím platiť daň z predaja, ak ho otec vlastnil 20 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2024)

Dobrý deň, keďžeotec ako darca bol vlastníkom nehnuteľnosti vioac ako 5 rokov /vo vašom prípade 20 rokov, potom podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja podlieha povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov. Vy ako obdarovaná v daňovom priznaní uviesť, že výdavkom v tomto prípade je cena nehnuteľnosti v čase darovania vám, na čo budete potrebovať znalecký posudok.

Prípadnú daň z príjmu budete platiť len z rozdielu medzi predajnou cenou a výdavkom, ktorým je cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom podľa základe znaleckého posudku. Ak ste znalecký posudok neurobili v čase darovania, súdny znalec vie určiť cenu nehnuteľnosti aj v čase darovania, teda spätne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2015 som zakúpila byt, ktorý od 1. apríla 2021 prenajímam. Môj syn by si tento byt rád kúpil, aby si v ňom zriadil kanceláriu. Zaujíma ma, či by vznikla moja povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Zároveň by sme sa chceli informovať, či by môj syn mohol túto cenu bytu odpočítať z dane z príjmu za rok 2022, keďže je živnostníkom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň,

Daň z predaja nehnuteľnosti sa platí v prípade, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti do jej predaja uplynulo menej ako 5 rokov. Keďže ste byt kúpili v roku 2015 a chystáte sa ho predať po viac ako 5 rokoch, povinnosť platiť daň z predaja by vám nemala vzniknúť. Týka sa to predaja nehnuteľnosti, ktorý spadá medzi tzv. ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Ak by rodičia tento rok zakúpili rodinný dom s veľkým pozemkom a následne by nám ho darovali, museli by sme platiť daň z príjmu? Vopred ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rodičia plánujú kpiť rodinný dom s pozemkom a následne vám tieto nehnuteľnosti darovať. Ak je to tak, potom v prípade darovacej zmluvy rodičia žiadnu daň z príjmu platiť nebudú, lebo darovanie je bezodplatné a daň z darovania ani neexistuje. Táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Nezabudnite Vy a ani rodičia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2021 sme s manželom v rámci BSM zakúpili garáž a v roku 2022 sme si zaobstarali druhú garáž. Naša dcéra dosiahla v novembri 2023 vek 18 rokov a my s manželom by sme jej chceli obe garáže darovať. Zaujímalo by nás, či je darovanie nehnuteľností bezodplatné, prípadne či darca alebo obdarovaný má nejakú daňovú povinnosť, ak by došlo k darovaniu nehnuteľností v období kratšom ako 5 rokov od ich nákupu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, M.S.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2024)

Dobrý deň, darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou, teda o dcéry na základe darovacej zmluve nedostanete žiadne peniaze.

Ak dcére darujete obe garáže, nevyplýva pre vás a ani pre dcéru podať daňové priznanie k dani z príjmov a to z jednoduchého dôvodu, že nebudete mať príjem z darovania. Naviac daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Ak dcére darujete obe garáže, nezabudnite v darovacích zmluvách zriadiť prípadne vecné bremeno spočívajúc vo vašom práce doživotného užívania garáži, pípadne len pre jednu z nich.

Po zavkladovaní darovacích zmlúv nezabudnite podať čiastčkové priznanie k dani z nehnuteľnsotí podľa zákona o miestnych daniach.

Na spísanie darovacej zmluvy môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu. Spracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je v našej AK samozrejmosťou.

 


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké dane sa platia, keď mi rodič daruje dom. Zaujímalo by ma tiež, či je výhodnejšie napísať kúpnu zmluvu za symbolickú cenu a či táto cena musí byť určitej minimálnej hodnoty. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň, v prípade darovania, sa daň neplatí, nakoľko sa jedná o bezodplatný prevod vlastníckeho práva. Opačne to je pri kúpnej zmluve, keďže ide o odplatný prevod práva, daň sa platí, pričom predmetom dane by bol príjem z predaja.

Preto z daňovaného hľadiska je výhodnejšie darovanie, nakoľko pri tomto je obdarovaný oslobodený od dane. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné darovať nehnuteľnosť, ktorá už bola predtým darovaná, ďalšej osobe. Ako príklad uvediem situáciu, keď mi otec daroval pozemok. Existuje nejaká lehota, počas ktorej ja, ako obdarovaný, môžem darovať tento pozemok svojmu synovi? Je to nejako obmedzené? Ďakujem za informáciu. S pozdravom, Igor.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že keďže chcete darovať nehnuteľnosť, ktoré darovanie sa pojmovo vyznačuje bezodplatnosťou, a teda nebudete mať žiadny príjem.  Nie je potrebné dodržať žiadnu lehotu 5 rokov. Žiadnu daň z darovania platiť nebudete, lebo daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Nebudete paltiť žiadnu daň z príjmu, lebo príjem z darovania mať nebudete.

Po vklade nehnuteľnosti do katastra nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach, čo sa týka aj obdarovaného. Tlačivo na podanie daň. priznania nájdete na stránke obce, prípadne na stránke slovensko.sk.

 


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku: chcem darovať chatu dcére. Budem platiť daň z nehnuteľnosti?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 16.10.2023)

Dobrý deň, zrejme ste sa chceli opýtať či v prípade darovania nehnuteľnosti budete platiť daň z darovania. Uvádzame, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Rovnako daň z príjmu platiť tiež nebudete resp. nemôžete, lebo darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou.


Pokiaľ ide o daň z nehnuteľností, po zavkladovaní darovacej zmluve je potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach. Tiež je potrebné vyporiadať poplatky za odpad. Uvedené sa týka aj obdarovanej.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ak mi chce jedna pani, ktorá nie je moja príbuzná, darovať svoj pozemok o rozlohe necelých 1000 m2, ktorý jej patrí od detstva, ako to vyzerá s daňami z darovania? Alebo je výhodnejšie, ak mi ho táto pani predá za symbolickú cenu? S pozdravom.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, darovanie pozemku je oslobodené od dane, ale následný predaj, keďže išlo o nadobudnutie od nepríbuznej osoby prináša daňové povinnosti, ako je daň z príjmu v prípade predaja v budúcnosti na základe hodnoty pozemku v čase darovania. Ak neplánujete nehnuteľnosť predať do 5 rokov, tak žiadna daň Vám podľa súčasnej právnej úpravy nehrozí. 


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som občanom ČR a žijem v ČR, môj otec je občanom SR a žije na Slovensku. Otec vlastní nemovitosť od 16.5.2017, ktorú by chcel ešte za svojho života darovať mne. Je to možné, aj keď žijem v ČR? Platí aj tu, že pri darovaní sa nedaní? Je následne možné, aby som túto nemovitosť okamžite daroval svojmu synovi? Alebo je to možné až po určitej dobe?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 29.05.2023)

Dobrý deň, nie je právne vylúčené, aby Vám Váš otec nemohol darovať nehnuteľnosť, hoci máte štátne občianstvo Českej republiky. Rovnako nie je vylúčené, aby ste Vy následne nemohli darovať nehnuteľnosť synovi, len to považujeme za zbytočné právne kroky hlavne z hľadiska platenia správnych poplatkov pre katastrálny odbor.
 Uvádzame, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advakáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj priateľ plánuje kúpiť časť pozemku, ktorú však financujem ja. Žiaľ, nemáme možnosť, aby som bol vlastníkom pozemku hneď od začiatku. Chcel by som mať istú záruku pre prípad, že by sa čokoľvek stalo, tak sme uvažovali, že by mi ten pozemok následne daroval. Nie sme si však istí, ako to funguje, pokiaľ ide o daň a možnosť takéhoto postupu. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade darovania pozemku je prevod oslobodený od dane, a to z toho dôvodu, že darovanie predstavuje bezodplatný prevod vlastníckeho práva. Preto, ak vám následne priateľ po kúpe daruje tento pozemok, nebude platiť žiadnu daň. Iné by to bolo, ak by sa vám ho rozhodol predať, to by bol však iný prípad. 

Môžete ale urobiť aj zmluvu o budúcej zmluve s priateľom prípadne inak, vysvetlím nižšie. Neodporúčam to robiť cez darovaciu zmluvu, pretože realita bola iná a dar sa dá kedykoľvek žiadať späť.

Urobte to tak, že priateľ to kúpi, použije Vaše peniaze. 

Vy hneď v zápätí uzatvoríte kúpnu zmluvu, ktorú ale nedáte do katastra hneď. Ale napríklad do niekoľkých mesiacov až 3 rokov, ako budete chcieť. V zmluve sa dohodnete o započítaní pohľadávok, že ste priateľovi poskytli peniaze - to bude jeho záväzok voči Vám a Vás záväzok voči nemu v tej istej výške bude vyplývať z kúpnej ceny. Toto sa započíta priamo v kúpnej zmluve. Nebudete teda platiť nič a zároveň nebudete platiť ani žiadne dane. Vyhnete sa však problémom s darovaním a prípadnou možnosťou vrátiť dar.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.