Máte
otázku?

Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Nitra

Otázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, v roku 2004 sme od neho dostali na dar nehnuteľnosť - byt. Na darovacej zmluve sme spolu s manželom. Táto nehnuteľnosť bola prenajímaná, no neuplatňovali sme odpisy do daňových výdajov. V tomto roku plánujeme byt darovať synovi. Chcela by som sa opýtať, či je v tomto prípade darovanie oslobodené od dane z príjmu? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, darovanie má v našom právnom poriadku bezplatný charakter. Darca obdarovanému bezplatne prenecháva vec a obdarovaný ju prijíma. Daň z príjmu sa platí len z odplatného prevodu nehnuteľnosti (v zmysle zákona č. 554/2003 Z. z.). Z toho vychádzajúc z darovania nehnuteľnosti sa neplatí daň z príjmu. 

Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som občanom ČR a žijem v ČR, môj otec je občanom SR a žije na Slovensku. Otec vlastní nemovitosť od 16.5.2017, ktorú by chcel ešte za svojho života darovať mne. Je to možné, aj keď žijem v ČR? Platí aj tu, že pri darovaní sa nedaní? Je následne možné, aby som túto nemovitosť okamžite daroval svojmu synovi? Alebo je to možné až po určitej dobe?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 29.05.2023)

Dobrý deň, nie je právne vylúčené, aby Vám Váš otec nemohol darovať nehnuteľnosť, hoci máte štátne občianstvo Českej republiky. Rovnako nie je vylúčené, aby ste Vy následne nemohli darovať nehnuteľnosť synovi, len to považujeme za zbytočné právne kroky hlavne z hľadiska platenia správnych poplatkov pre katastrálny odbor.
 Uvádzame, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advakáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj priateľ plánuje kúpiť časť pozemku, ktorú však financujem ja. Žiaľ, nemáme možnosť, aby som bol vlastníkom pozemku hneď od začiatku. Chcel by som mať istú záruku pre prípad, že by sa čokoľvek stalo, tak sme uvažovali, že by mi ten pozemok následne daroval. Nie sme si však istí, ako to funguje, pokiaľ ide o daň a možnosť takéhoto postupu. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade darovania pozemku je prevod oslobodený od dane, a to z toho dôvodu, že darovanie predstavuje bezodplatný prevod vlastníckeho práva. Preto, ak vám následne priateľ po kúpe daruje tento pozemok, nebude platiť žiadnu daň. Iné by to bolo, ak by sa vám ho rozhodol predať, to by bol však iný prípad. 

Môžete ale urobiť aj zmluvu o budúcej zmluve s priateľom prípadne inak, vysvetlím nižšie. Neodporúčam to robiť cez darovaciu zmluvu, pretože realita bola iná a dar sa dá kedykoľvek žiadať späť.

Urobte to tak, že priateľ to kúpi, použije Vaše peniaze. 

Vy hneď v zápätí uzatvoríte kúpnu zmluvu, ktorú ale nedáte do katastra hneď. Ale napríklad do niekoľkých mesiacov až 3 rokov, ako budete chcieť. V zmluve sa dohodnete o započítaní pohľadávok, že ste priateľovi poskytli peniaze - to bude jeho záväzok voči Vám a Vás záväzok voči nemu v tej istej výške bude vyplývať z kúpnej ceny. Toto sa započíta priamo v kúpnej zmluve. Nebudete teda platiť nič a zároveň nebudete platiť ani žiadne dane. Vyhnete sa však problémom s darovaním a prípadnou možnosťou vrátiť dar.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Brat mi daroval svoj podiel na nehnuteľnosti. Platí sa daň z darovania? A ak áno, kto ju platí?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, nikto neplatí daň z darovania, lebo daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, otec mi daroval garáž v októbri 2022, ktorú nadobudol pred viac ako 5 rokmi. Mám záujem ju začiatkom roku 2023 predať. Budem musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,

za daných okolností som toho názoru, že sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od povinnosti platiť daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (nevlastníte ju 5 rokov).

Ale ako výdavok si môžete uplatniť hodnotu garáže v čase darovania.

Celkom prehľadne má danú problematiku spracovanú aj Finančná správa tu: "https://podpora.financnasprava.sk/235566-Predaj-nehnute%C4%BEnosti-nadobudnutej-darovan%C3%ADm".


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by sme museli platiť daň z predaja darovanej nehnuteľnosti, ktorú sme nadobudli darovaním v roku 2021 a naša mama zomrela v roku 2022. Byt bol v jej osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov a následne by sme ho chceli predať v roku 2023. Podlieha tento predaj zdaneniu? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste darovaním nadobudli byt od matky v roku 2021, ktorá bola vlastníkom bytu viac ako 5 rokov pred darovaním /to predpokladáme, lebo nepíšete či doba 5 rokov je Vami rátaná ku dňu darovania alebo ku dňu úmrtia matky/.

Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že nie ste vlastníkom bytu viac ako 5 rokov, potom v prípade predaja tohto bytu je podstatné to, ako dlho bola vlastníkom bytu Vaša mama ku dňu darovania.. Ak bola Vaša mama vlastníkom bytu ku dňu darovania viac ako 5 rokov, potom budete musieť podať po predaji bytu daňové priznanie k dani z príjmov, pričom dani z príjmu bude podliehať len rozdiel medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti a hodnotou nehnuteľnosti v čase darovania podľa znaleckého posudku. Ak znalecký posudok ku dňu darovania nemáte, potom môžete tento zabezpečiť prostredníctvom súdneho znalca aj spätne. Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Do výdavkov môžete zaradiť aj náklady na spísanie kúpnej zmluvy v roku 2023, náklady na znalecké ohodnotenie nehnuteľnosti.

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.

Kúpnu zmluvu si nechajte vypracovať advokátovi.

Skutočnosť, že mama zomrela v roku 2022 nemá vplyv na prípadné povinnosti vyplývajúce z ust. zákona o dani z príjmov.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, bol mi darovaný byt v hodnote 100 300 eur. Akú daň zaplatím? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, nie ste povinný platiť žiadnu daň, nakoľko v prípade darovanie sa táto neplatí, keďže ide o bezodplatný prevod práva. Ak by ste však následne rozhodli byt predať, môžete platiť daň z príjmu. Ale súd tam ďalšie podmienky, ktoré umožňujú oslobodenie od dane. To chce potom hlbšie preskúmať, či by vám vôbec vznikla povinnosť platiť daň z príjmov. 


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Som majoritným vlastníkom bytu, 1/12 vlastní syn a 2/12 dcéra. Svoj podiel by som chcel darovať rovnakým dielom obom deťom. Platí sa z darovania daň? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, daň z príjmu v prípade darovania nehnuteľnosti sa neplatí, nakoľko pri darovaní ide o bezodplatný prevod nehnuteľnosti, z ktorého nezískate ako darca žiadny príjem, preto vám ani nevzniká nijaká daňová povinnosť.


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, svokrovci prepísali svoj byt na svojho syna darovacou zmluvou, bez uvedenia ceny nehnuteľnosti. Ešte neubehlo 5 rokov od nadobudnutia majetku a syn by chcel byt predať. Je povinný zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ďakujem za odpoveď, Zuzana.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ v čase darovania nebol vyhotovený znalecký posudok a vlastník chce darovaný byt predať, potom bude potrebný znalecký posduok na ohodnotenie nehnuteľnosti v čase darovania, ktorý vám vyhotoví znalec a to aj podľa stavu spätne 5 rokov. Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodslivosti SR.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že ak daňovník /obdarovaný/ predá nehnuteľnosť, ktorú nadobudol darovaním, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, príjem z predaja tejto nehnuteľnosti nie je od dane z príjmov oslobodený a daňovníkovi vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Podstatné je to, ako dlho boli vlastníkmi nehnuteľnosti svokrovci ako darcovia. Ak svokrovci ako darcovia boli vlastníkmi bytu viac ako 5 rokov, potom ich syn ako obdarovaný si môže uplatniť výdavok pri predaji nehnuteľnosti a to cenu nehnuteľnosti v čase darovania jemu a to podľa znaleckého posudku.

Ak svokrovci boli vlastníkmi bytu menej ako 5 rokov, potom ich syn ako obdarovaný pri predaji nehnuteĽmnosti si môže uplatniť výdavok vo výške obstarávacej ceny nehnuteľnosti zistenej u darcu (t. j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca).

Na vypracovanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 
 
  •  

 


Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zdedil som starý malý dom s neveľkým pozemkom po svojom ujovi, ktorý zomrel v roku 2018. Uznesenie o dedičstve a zápis do katastra sa však realizovali až minulý rok, v roku 2021. Zvažujem, že túto nehnuteľnosť darujem svojim susedom, ktorí sa o neho roky starali (napríklad kosili trávnik atď.). Rád by som sa od Vás dozvedel, či je takéto darovanie oslobodené od dane. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň,
ak chcete nehnuteľnosť darovať, potom nebudete mať z toho finančný príjem a preto nemôžete ani platiť daň z príjmu. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu daň platiť nebudete.

Po zavkladovaní do katastra nehnuteľnosté nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.  Tlačivo na podania čiastkového priznania nájdete na stránke obce, prípadne na stránke slovensko.sk.


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj partner nadobudol minulý rok pozemok a plánujeme na ňom stavať. Chcem sa stať tiež vlastníkom tohto pozemku. Pokiaľ by mi daroval polovicu pozemku pomocou darovacej zmluvy, musím zaplatiť nejakú daň? Ďakujem, Viktória

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

(odpoveď odoslaná: 30.05.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že ak by vám priateľ daroval polovicu pozemku na základe darovacej zmluvy, tento prevod nepodielaha žiadnej daňovej povinnosti. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.
Po zavkladovaní do katastra nehnuteľností je len potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnsotí podľa zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie čiastkového priznania nájdete na stránke vašej obce.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava