POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, klient má záujem o predaj nehnuteľnosti, ktorú získal darom od svojich rodičov. Nehnuteľnosť vlastní menej ako 5 rokov. Rád by som sa opýtal, či pri predaji musí byť ako príloha predložený písomný súhlas darcu (rodičov) s predajom danej nehnuteľnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nie je potrebné prikladať písomný súhlas darcu (rodičov). Títo rodičia už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti a preto ich súhlas nemá vplyv na prevod nehnuteľnosti na kupujúceho.

Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako postupovať v situácii, keď sme predali rodinný dom aj s príslušnými pozemkami, ktoré sme vlastnili viac ako 5 rokov, avšak jednu štvrtinu domu vlastnil brat mojej manželky, ktorý nám v roku 2021 daroval svoj podiel na základe darovacej zmluvy. Musíme v takomto prípade podať daňové priznanie? S manželkou sme obaja dôchodcovia a nemáme iné zdaniteľné príjmy. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, v prípade predaja nehnuteľnosti, ak uplynulo viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, daň z príjmu sa zvyčajne neplatí, pretože daný príjem je považovaný za oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov. Ak teda rodinný dom a príslušné pozemky boli vo vašom vlastníctve viac ako 5 rokov, predaj tejto nehnuteľnosti by mal spadať do tejto kategórie. Avšak, príjem z predaja nehnuteľnosti patrí medzi tzv. ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, čo naznačuje povinnosť zahrnúť tento príjem do daňového priznania, ak sú splnené ostatné kritériá pre podanie daňového priznania. Na druhej strane, príjmy získané darovaním sú od dane z príjmu oslobodené, ak nejde o formu skrytého zdaniteľného príjmu podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Predaj 1/4 podiel nebude od dane oslobodený. A nielen od dane ale aj od zdravotných odvodov. Je to potrebné vypočítať podľa kúpnej ceny, uplatniť si prípadne daňové výdavky a podať daňové priznanie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, pred rokom sme s priateľom kúpili byt. Teraz nás kontaktovala predchádzajúca majiteľka s tým, že by chcela vstúpiť do bytu so znalcom, aby vykonali spätný znalecký posudok. Keďže byt získala darovaním v roku 2018, je povinná platiť daň z príjmu, ale nemá znalecký posudok určujúci hodnotu bytu k tomu dátumu. Touto cestou by si chcela vytvoriť „daňový výdavok na zníženie základu dane“, bez ktorého by musela platiť daň z celej predajnej ceny bytu. Mám niekoľko otázok: 1. Je vôbec možné vykonať spätný znalecký posudok? 2. Môže mi, ako novému vlastníkovi, hroziť, že so znaleckým posudkom sa pokúsi o podvod s dotyčnou nehnuteľnosťou? 3. Má bývalá majiteľka právo žiadať nás o prístup do bytu a vykonanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti, ktorú už viac ako rok nevlastní? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 21.03.2024)

Dobrý deň,
odpoveď na otázku 1:

Áno, je možné vyhotoviť aj znalecký posudok spätne k určitému dátumu, teda napríklad k roku 2018. 

Odpoveď na otázku 2:

V tomto smere nemusíte ničoho obávať. Vlastnícke právo v súčasnosti patrí Vám. Máte kúpnu zmluvu a pravdepodobne ste zapísaní aj ako vlastníci nehnuteľnosti na liste vlastníctva. Znalecký posudok na tomto nič nezmení.  

Odpoveď na otázku 3:

Predošlej predávajúcej v tomto smere nemáte povinnosť vyhovieť. Je len na Vás či to urobíte. Ona si asi spomenula, že má podať daňové priznanie a teraz bude robiť dodatočné daňové priznanie. Ona musí preukázať, aká bola hodnota bytu v tom čase. Ak sa k Vám pri predaji bytu zachovala pekne a všetko prebehlo hladko, tak jej umožnite vstup do bytu. Ak celý prevod prebehol komplikovane a ona to sťažovala a spôsobila Vám vrásky na čele vtedy, tak toto by mohla byť pre ňu príučka. Dajte jej ale vedieť, prečo ste sa rozhodli to sprístupniť / nesprístupniť. Aby si bola vedomá svojho konania (to je ale len môj názor). 


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ak som byt získal spolu s bratom prostredníctvom darovacej zmluvy, kedy ho môžem predať, aby som nemusel platiť daň z predaja?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň,

v prípade, že ste nehnuteľnosť zdedili a zvažujete jej predaj, je dôležité vedieť, že existuje zákonná úprava týkajúca sa dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti. Pri predaji nehnuteľnosti sa daň platí v prípade, že od nadobudnutia tejto nehnuteľnosti uplynulo menej ako 5 rokov. To platí aj pri darovaní. To znamená, ak predáte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov po jej získaní (napríklad dedičstvom alebo darovaním), nemali by ste byť povinný platiť daň z príjmov z takéhoto predaja.

Je dôležité poznamenať, že u nehnuteľností, ktoré boli zdedené v priamom rade, sa do tohto 5-ročného obdobia započítava aj čas, počas ktorého nehnuteľnosť vlastnil zosnulý poručiteľ. Predaj stavby spolu s pozemkom je hodnotený samostatne pre každú nehnuteľnosť, čiže každú stavbu alebo pozemok.

Sú rôzne možnosti ako sa to zohľadňuje pri darovaní, tam je dôležité od koho bol dar získaný. 

Pre presnejšie informácie alebo individuálnu konzultáciu, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu Ficek & Partners.


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, predala som dom, ktorý som získala darovaním od mojej mamy. Od času nadobudnutia nehnuteľnosti uplynuli štyri roky. Disponujem znaleckým posudkom, ktorý však hodnotí stav k dátumu predaja, nie k dátumu nadobudnutia. Mohla by som aj s takýmto posudkom uplatniť zníženie základu dane z príjmu? Ak nie, aké kroky by som mala podniknúť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 06.02.2024)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktprú ste nadobudla na základe darovania nie je výdavkom, ale príjmom v zmysle ust.  zákona o dani z príjmov.

Ak nemáte vyčíslenú hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania vám, môžete kontatkovať súpdneho znalca, aby túto hodnotu nehnuteľnosti vyčíslil. Následn epredmentá suma podľa znaleckého posudku bude vádavkom na účely podania daňového priznania k dani z príjmov. Uvádzame tiež, že výdavok, ktorý si môžete uplatniť pri podaní daň. priznania budú aj poplatky, ktoré ste zaplatili resp. ešte aj zaplatíte súdnemu znalcovi za vyhotovenie znaleckého posudku, ako aj poplatky za spísanie kúpnej zmluvy, ako aj poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku: Otec mi v roku 2009 daroval rodinný dom na základe toho, že som za neho vyplatil exekútra a dal som mu aj určitú finančnú hotovosť. Teraz by som chcel dom predať, ale potom, čo sa to dozvedel môj otec, chce, aby som mu tento dar vrátil. Tvrdí, že podal na súd. Momentálne mám kupca na tento dom a zaujímalo by ma, či ho môžem predať aj keď je tam podanie na súd. Ešte by som sa chcel opýtať, čo sa stane v prípade, že predám dom teraz a súd nariadi vrátenie daru. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že vy chcete predať rodinný dom, ktorého vlastníkom ste sa stali na základe darovacej zmluvy, kde ako darca vystupuje váš otec, nie je dôvodom na vrátenie daru. Vy ste vlastníkom rodinného domu a so svojim majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia.

Ak by na dome viazlo vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania otca v dome, toto vecné bremeno prechádza v prípade zmeny vlastníctva domu na nového vlastníka nehnuteľnosti v zmysle ust. § 151n/ ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Otázkou vôbec je či na súde je nejaké podanie na vás ohľadom vrátenia daru. V tejto veci kontaktujte infocentrum vášho okresného súdu.

V prípade, že by došlo vami k predaju nehnuteľnosti a súdnym rozhodnutím by ste boli zaviazaný k vráteniu daru, pričom v uvedenom čase už nebudete jeho vlastníkom, súd rozhodne o finančnej náhrade vo výške hodnoty domu v čase darovania vám.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál



Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, má môj manžel právo na zisk z predanej nehnuteľnosti, ktorá bola darovaná len mne? Stále sme manželia.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
ak bola nehnuteľnosť darovaná iba Vám, tak potom, tým, že nehnuteľnosť vo Vašom výlučnom vlastníctve predáte dôjde iba k transformácií majetku na plnenie, ktoré predajom získate (väčšinou peniaze), avšak toto obdržané plnenie bude stále vo Vašom výlučnom vlastníctve. Váš manžel teda právo na zisk z predaja nemá. 


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak stará mama počas svojho života darovala nehnuteľnosť svojmu najmladšiemu synovi a má ešte tri ďalšie deti, majú tieto tri deti po jej smrti, keď syn chce predať túto nehnuteľnosť, nejaký nárok na podiel z jej predaja?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 23.09.2023)

Dobrý deň, ak stará mama darovala nehnuteľnosť svojmu synovi, následne v prípade jej úmrtia tento syn nie je povinný v prípade predaja darovanej nehnuteľnosti vyplatiť aj ostatných svojich súrodencov.

Uvádzame, že v dedičskom konaní treba žiadať, aby predmetný dar /nehnuteľnosť, ktorá bola darovaná najmladšiemu synovi starej matky/, bol započítaný na dedičský podiel takto obdarovaného syna, lebo darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklý dar, čo vyplýva z ust. § 484 Občianskeho zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Započítanie daru na dedičský podiel v podstate znamená, že predmetný syn bude o toľko menej dedič ako je hodnota nehnuteľnosti v čase darovania. Nie je pritom podstatné, či v čase dedičského konania bude predmetná nehnuteľnosť vo vlastníctve najmladšieho syna alebo nebude nie a teda vlastníkom nehnuteľnosti bude iná osoba.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Moji rodičia sú ročník 1942 (otec) a 1947 (mama). Ja som ich jediný syn, takže pravdepodobne budem aj ich dedič. Keďže som sa od nich odsťahoval cca 200 km, a nemohol som sa o nich starať kvôli veľkej vzdialenosti, vzal som si ich obidvoch k sebe domov. Proste, ako sa patrí, chcem sa o nich postarať. Po rodičoch zostal dom, ktorý by som mal dediť. Sú mi však ochotní ho aj darovať, pokiaľ ešte žijú, aby nevznikli problémy pri dedičskom konaní. Snažím sa o dom starať, avšak vzdialenosť 200 km mi robí problém, a to aj v kombinácii so starostlivosťou o rodičov a o môj vlastný dom. Potrebujem radu. Samozrejme, dom sa bude predávať. Keďže nie je zatiaľ v ponuke realitnej kancelárie ani iných ponúk, neviem, kedy sa predá. Moja mama je dosť vážne chorá a možno sa nedožije predaja domu. Navyše, určite nebude schopná ísť k notárovi na podpis zmluvy. Čo by ste mi odporučili, aký postup by som mal zvoliť? Počul som, že pri určitých úkonoch budem musieť platiť štátu daň z predaja. Neviem, ako to je. Ďakujem za pochopenie a radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň, najjednoduchšia a najbežnejšia forma prevodu vlastníctva nehnuteľnosti je darovacia zmluva. Keď sa daruje nehnuteľnosť medzi rodičmi a deťmi, neplatí sa daň z darovania ani daň z príjmu pre príjemcu. Môžete k sebe zavolať aj notára, ktorý overí podpis rodičov pri darovaní. 
Je to trochu drahšie, lebo platíte za výjazd notára ale dá sa to aj tak urobiť. 


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať ohľadom darovacej listiny z roku 2016? Podľa Vášho uváženia, je možné túto zmluvu napadnúť? Počas života som sa so svojou matkou dohodol, že byt daruje môjmu synovi, teda jej vnukovi. Ja v tejto zmluve nefigurujem, čo znamená, že nemám na byte žiaden podiel ani trvalé bydlisko. Napriek tomu, že tento byt obývam už od roku 1977, môj syn, ako súčasný majiteľ bytu, plánuje byt predať bez toho, aby mi uhradil aspoň časť peňazí, ktoré som do bytu investoval. Mám skončiť na ulici? V minulosti som si kúpil garsonku, ktorú som následne daroval a získal som ju späť. Potom som ju predal a kúpil som si inú nehnuteľnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 27.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že bolo chybou, že ste si v byte nezabezpečili prihlásenie na trvalý pobyt a ani nebolo zriadené vecné bremeno vo Váš prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v predmetnom byte.

Ak ste do bytu investovali už v čase keď sa stal vlastníkom bytu syn, potom ste v podstate investovali do cudzej nehnuteľnosti, lebo v predmetnej nehnuteľnostinemáte ani spoluvlastnícky podiel. Riešením je len zdokladovať investície do bytu vo finančnom vyjadrení a žiadať od syna úhradu predmetných nákladov /najlepšie dokladovaním vynaložených fin. prostriedkov a prípadne ja znaleckým posudkom s fotodokumentáciou/. Ak medzi Vami nedôjde k dohode o úhrade nákladov, potom riešením je len podanie žaloby na súd.

Ak by syn byt predal, bude len na dohode s novým vlastníkom bytu, či sa dohodnete na nájme nehnuteľnosti bytu, čo zrejme nebude jednoduché resp. nový vlastník bytu nie je povinný zo zákona Vám povinný umožniť bývanie. Nový vlastník bytu je oprávnený podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

Riešením na Vašej strane ešte pred predajom bytu je dohodnúť sa so synom na nájme bytu, prípadne aj zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania v byte a na zriadení trvalého pobytu pre Vás ako otca. 

Ak by všetky naše návrhy resp.možností riešenia veci boli neúspešné a syn by Vás chcel vypratať z bytu, sme názoru, že by bolo možné domáhať sa vrátenia daru z darovania garsónky, ktorú ste mu darovali. To, že garsónku predal, nie je v tomto prípade podstatné, požadovali by ste od syna finančnú náhradu. Možnosť domáhať sa vrátenia daru vyplýva z ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

 

 


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Moja matka mi daruje nehnuteľnosť, ktorú nadobudla v roku 2020. Akú daň budem musieť zaplatiť, ak ju predám skôr, než uplynie 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade je nutné uviesť, že daň nebudete platiť z celej kúpnej ceny. Ako daňový výdavok si môžete totiž uplatniť hodnotu nehnuteľnosti za ktorú ju nadobudla Vaša mama. Jej prípadný príjem z predaja nehnuteľnosti by totiž nebol oslobodený od dane z príjmov, a teda daňovým výdavkom bude suma, za ktorú kúpila nehnuteľnosť Vaša mama.

Viac k tomu nájdete na stránke Finančnej správy SR. 

Následne z rozdielu oboch súm budete platiť daň z príjmov. Presná výška dane bude závisieť od výšku dosiahnutého príjmu z predaja nehnuteľnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.