Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, klient má záujem predať nehnuteľnosť, ktorú získal darom od svojich rodičov. Nehnuteľnosť má v držbe menej ako 5 rokov. Chcem sa opýtať, či pri predaji musí byť ako príloha vyhotovený písomný súhlas darcu (rodičov) s predajom danej nehnuteľnosti. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nie je potrebné prikladať písomný súhlas darcu (rodičov). Títo rodičia už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti a preto ich súhlas nemá vplyv na prevod nehnuteľnosti na kupujúceho.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa na Vás obrátiť s otázkou, či je možné za podmienok, aké opíšem, uspieť na súde v prípade vymáhania zľavy s tým, že by ste ma zastupovali.
Vo februári sme s priateľkou našli na stránke bazos. Sk automobil, ktorý bol zakúpený od predajcu pre moju priateľku. V inzeráte bola uvedená nižšia predajná suma, ako mali ostatné podobne auta a to 8800 eur s tým, že treba na aute spraviť exteriér a bude TIP TOP. Na fotkách bolo zjavne, že je potrebná výmena predného nárazníku a prednej kapoty. PO telefóne sme sa dohadovali s predávajúcim na obhliadku vozidla pričom nás informoval, že kamarát mu s autom buchol ešte do dverí spolujazdca a že sú prevalené. Tak som povedal, že nech aspoň 300 eur spustí z ceny, aby sme mali na opravu. Dohodli sme sa teda, že o.k. A vyrazili sme na obhliadku auta. Keď sme prišli na miesto stretnutia, predávajúci nás už čakal s naštartovaným motorom z čoho som nebol moc nadšený, tak sme šli na skúšobnú jazdu. Veľmi sa rozpršalo, čiže auto sa nedalo vyskúšať až do nejakých extrémov. Pri skúšobnej jazde mi predávajúci povedal, že je ešte potrebné vymeniť dvojhmotový zotrvačník, a že dá nám zľavu 500 eur, čiže predajná cena by bola 8000 €. Auto pri akcelerácii mierne vibrovali, ale predávajúci povedal, že to je spôsobené tým zotrvačníkom. Ešte nám povedal, že okrem tej karosérie a toho zotrvačníka je všetko funkčné a bezchybne.
Spísali sme kúpnu zmluvu, kde sa nevyznačili žiadne závady vozidla a vyplatili v hotovosti sumu 8000 €.
Po príchode domov sa po vypnutí motora nezaklopilo jedno zrkadlo/po mojom zistení- je to domotovaná náhrada bez motora sklápania/. Nefunkčný bol aj parkovací asistent, taktiež po otvorení kurfa a zodvihnutí krytu/spodnej podlahy/ chýbala rezerva. resp. lepiaca sada na pneumatiky. O dva dni, keď sme sa išli s týmto autom previezť sa nám stala taká vec, že počas jazdy sa z ničoho nič sklopilo spätne zrkadlo. Museli sme sklápanie nakoniec vypnúť. Chceli sme si spustiť klímu na odhmlenie okien a klíma spustiť nešla. Tak sme kontaktovali predajcu, že aké to ma vady. Predajca nám povedal, že on sklápanie zrkadiel nepoužíval a ani nevedel, že to tam je. Klíma, že mu jednoducho vyfučala, a že je ochotný nám ju naplniť. A parkovací asistent, že je chybný niektorý senzor. Ako sme sa dohodli na naplnení klímy, tak o 2 hodiny telefonát, že to nebude možné lebo je deravý chladič, a keď to chceme naplniť, tak si musíme zakúpiť. Stal 70 eur. Klíma sa spojazdnila. V jednom servise som dal vymeniť dvojhmotu za 840 €, nakoľko pri výmene sa zistilo, že v prevodovke chýbalo 3 litra oleja čiže ďalších 120 € navyše. Komplet nový zotrvačník teda vyšiel aj výmenou na 840 eur. Kúpil som novú kapotu aj nárazník-na to sa nejdem sťažovať ot tom som vedel. Len prekvapenie ďalšie nastalo, že po výmene vibrácie nezmizli. Následne sa po prejdení 300 km od kúpy rozsvietila kontrolka motora a auto malo nepravidelný chod - odišiel senzor kľukového hriadeľa -výmena 140 €. S tým, že pán v tom servise mi povedal, že to auto je v katastrofálnom stave zo spodu, a že je tam chyba na náprave aj senzor nastavovania svetiel, ktorý stojí cca 150 eur, a že všetky plastové krytý ochrany spodku vozidla sú poodtrhané. Začali sme riešiť chvenie vozidla. V ďalšom servise zistili utrhnuté obidva bloky motora+ utrhnuté silne bloky na spodných ramenách vpredu+ utrhnutý silnetblok diferenciálu. Pričom ešte zistili, že je utrhnuté aj závažie na kardane. Kompletná výmena týchto veci stala 1150 €. Vibrácie nezmizli. Po tomto všetko sa investície do vozidla vyšplhali na 2600 €. Čiže už kompletná suma začala dosahovať predajne ceny iných nepoškodených vozidiel. Tak som kontaktoval predávajúceho s tým, aby mi poskytol nejakú zľavu a nemusel som ho dávať na súd. Požadoval som od neho 500 €|. Na čo on nepristúpil. Bol mi ochotný preplatiť jediné 70 € za ten chladič klímy. Pričom som mu mal poslať číslo účtu, ktoré som mu poslal ale samozrejme on peniaze nie a odvtedy už nezdvíha ani telefón.
Chce by som sa spýtať, či by ho bolo možné žalovať za podvod, alebo neviem presne ako to nazvať.
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Juraj

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 596 a nasl. Obč. zákonníka platí :

" § 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
§ 598 : Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
§ 599
(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1."

Z Vami uvedenej otázky vyplýva, že v kúpnej zmluve ste neboli upozornený na vady vozidla, ktoré ste následne zistili v priebehu jeho užívania. Predpokladáme, že máte doklad o úhrade kúpnej ceny resp. skutočnosť, že ste kúpnu cenu uhradili, vyplýva priamo z textu zmluvy.

Na základe vyššie uvedených ust. Obč. zákonníka napíšte predávajúcemu doporučený list, kde uvediete, že odstupujete od kúpnej zmluvy v celosti keďže ste neboli informovaný o vadách MV, ktoré ste následne zisťovali. Zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa táto od počiatku zrušuje a účastníci sú povinní vrátiť všetko, čo podľa nej dostali (§ 48 a § 457 Obč. zákonníka), teda predávajúci je povinný vrátiť 8000 € oproti vráteniu MV. Poskytnite predávajúcemu lehotu napr. 3 dní.

Ak predávajúci nevráti kúpnu cenu vo Vami uvedenej lehote, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec postúpili na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň,
s manželom sme kúpili pred polrokom auto BMW rady 5. Predchádzajúci majiteľ nás oboznámil, že auto je dovezené z Ameriky, avšak malo platnú KO, STK a EK. Prednedávnom nám ale STK skončila, a tak sa manžel na ňu vybral. Tam sa ukázalo, že zadné svetla sú americké (nemajú ani hmlovky), nespôsobilé na naše cesty. Máme 2 mesiace na to, aby sme auto dali do poriadku. Zaujíma ma, či je možnosť požadovať u predošlého majiteľa uhradiť celú opravu svetiel. Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2020)

Dobrý deň,

z otázky pre nás vyplýva, že ste MV kupovali od súkromnej fyzickej osoby a pri kúpe MV, o čom máte aj zmluvu, ste mali vedomosť o tom, že MV je dovezené z USA. MV malo platnú STK, EK a COC.

Podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí :

"Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že  predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. Svetlá MV ako ich zhotovil a nastavil výrobca v USA nie je možné chápať ako vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a preto sme názoru, že nie je právny dôvod, aby predávajúci zodpovedal za to, že musíte svetlá vymeniť, aby zodpovedali technickým normám platným v SR.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Chcem sa opýtať. Chceme kúpiť nehnuteľnosť od môjho otca a jeho sestry (mojej tety) nakoľko byt im bol darovaný rok pred smrťou babky v roku 2016. Babka je po smrti 3 roky (2017) a od darovania prešli 4 roky. Je možné ten byt predať bez toho, aby platili daň z predaja, aj keď to nie je 5 rokov od darovania. Babka v ňom bývala vyše 40 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
zákon je v tomto žiaľ prísny. Ak prevedú nehnuteľnosť ďalej v lehote kratšej, ako 5 rokov od nadobudnutia, musia zaplatiť daň. Avšak je možné si ju znížiť. Daň sa totiž neplatí z celej ceny nehnuteľnosti, ale z rozdielu medzi cenou nehnuteľnosti v čase, keď ju nadobudli oni a za akú sa predáva. Ak by bola rovnaká, tak sa nebude platiť žiadna daň. Ak bude kúpna cena vyššia, tak sa daň zaplatí len z rozdielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na predaj nehnuteľnosti (ornej pôdy v intraviláne) nadobudnutej darovaním pred viac ako 10 rokmi. Je tento predaj tiež oslobodený od dane na základe nadobudnutia pred viac ako 5 rokmi? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, 

áno, od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Krásny deň, chcela by som sa spýtať. S manželom kupujeme dom po babke. Dom ma 4 majiteľov, keďže dom zdelili deti. A z tých 4 majiteľov je jedna nebohá. Takže dom zdedil manžel s deťmi. Čo sa potom píše do kupnopredajnej zmluvy? Len manžel nebohej? Či aj deti? Sú povinné na overenie u notára aj ich podpisy, keďže oni sú v zahraničí, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, 

v kúpnopredajnej zmluve musíte uviesť všetkých predávajúcich, teda pokiaľ sú spoluvlastníkmi manžel a aj jeho deti, musíte uviesť aj týchto.

 

Podpisy spoluvlastníkov - predávajúcich, ktorí sú v zahraničí,  môžu svoje podpisy overiť aj na zastupiteľstve SR v príslušnej krajine. Adresy veľvyslanectiev SR v zahraničí nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR - link : http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva.

Podpisy predávajúcich musia byť úradne overené buď na matrike alubo u notára, v zahraničí je možné overenie podpisu na veľvyslanectve SR v zahraničí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpnou zmluvou z 4. 8. 2000 nadobudol môj brat 2-izbový byt (byt financovali rodičia, byt bol daný na brata iba z titulu získania stavebného sporenia). Brat sa nikdy nepodieľal na financovaní bytu ani nemal nikdy trvalé bydlisko na adrese kde sa byt nachádza. Ja, jeho sestra, bývam v byte od 2008, platím účty, aj hypotéku za predmetný byt. Dna 16. 2. 2016 mi brat daroval 50% podiel bytu. Od 2016 mám na tejto adrese bytu aj trvalý pobyt. Chcela by som sa prosím opýtať aké sú možnosti predaja predmetného bytu tak, aby sme boli oslobodení od platenia dane? Samozrejme, že predaj by bol zrealizovaný sa súhlasu oboch vlastníkov bytu, mňa aj brata. Dá sa predaj bez dane zrealizovať aj skôr alebo musíme počkať na 5 rokov od nadobudnutia môjho 50% podielu t.j. po 16. 2. 2021? Znalecký posudok na byt nemáme žiaden, ako sa prosím bude posudzovať hodnota tohto bytu bez posudku? Dá sa urobiť posudok spätne? Ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
To, že v byte nemá brat trvalý pobyt alebo Vy máte v byte trvalý pobyt len od r. 2016  nie je podstatné z hľadiska toho, či sa na Vás bude alebo nebude vzťahovať zákona o dani z príjmov.
Keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve, potom v prípade predaja bytu v roku 2019 bude platiť nasledovné :
1./ Bratov príjem z predaja jeho podielu na nehnuteľnosti nebude podliehať dani z príjmu /vlastní viac ako 5 rokov/ a nebude ani podávať daňové priznanie.
2./ Vy ako podielový spolu vlastník nehnuteľnosti v podiele 1/2 k celku keďže nevlastníte podiel na byte viac ako 5 rokov, príjem z predaja bude podliehať dani z príjmu, pričom výdavkom vo Vašom prípade bude podiel na cene bytu v čase darovania v roku 2016 podľa znaleckého posudku. Výdavkom môže byť  aj odmena znalca za znalecký posudok, správny poplatok za návrh na vklad na katastrálny odbor, odmena advokáta za spracovanie kúpnopredajnej zmluvy.

Medzi výdavky je možné zahrnúť aj úroky z úverov od stavebných sporiteľní resp. hypotekárne úvery, ktoré sú poskytované výlučne za účelom kúpy bytu, za uznané daňové výdavky možno považovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom, a to napr. poplatky za zrušenie úverovej zmluvy alebo poplatky za predčasné splatenie úveru, vedenie úverového účtu, zriadenie záložného práva a pod.

Plus treba počítať aj s odvodmi pre zdravotné poistenie vo výške 14 %.
Súčasne musíte vyriešiť predaj nehnuteľnosti s bankou, ako aj otázku Vami vykonaných splátok hypotéky v samotnej kúpnopredajnej zmluve.

Znalecký posudok môžete dať vyhotoviť aj teraz.
Daňové priznanie v prípade predaja bytu v r. 2019 budete podávať až v roku 2020. 

Zmluvu odporúčame dať vypracovať advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu pri predaji nehnuteľnosti. V roku 2010 sme s bývalým partnerom (nie manželom) kúpili byt, ktorého vlastníkmi sme bol 1/2 a 1/2. Pred mesiacom mi svoju polovicu daroval darovacou zmluvou. Môžem uvedený byt predať skôr ako o päť rokov od darovania, keďže od kúpy bytu ubehlo už osem rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2018)

Dobrý deň,

Skutočnosť, že ste podiel bytu nadobudli darovaním neznamená, že ho nemôžete predať. Treba mať však na pamäti, že darca môže žiadať dar naspäť v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Avšak vzhľadom na Vami uvedenú lehotu 5 rokov usudzujem, že sa pravdepodobne pýtate na zdanenie príjmu z predaja tohto bytu, resp. z polovice, ktorú ste nadobudli iba pred mesiacom.

Zákon o dani z príjmov hovorí, že príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane až v prípade, keď sa predmetná nehnuteľnosť predáva po 5 rokoch od nadobudnutia. Čiže z príjmu získaného predajom Vašej 1/2 daň platiť nebudete. Zdaňovanie prichádza v úvahu iba pri predaji 1/2 ktorú ste nadobudli od priateľa pred mesiacom.
 

Predmetom dane však nie je príjem získaný darovaním nehnuteľností. Z toho vyplýva, že si môžete znížiť základ dane o preukázanú hodnotu nadobudnutej polovice bytu. Hodnota sa určuje znaleckým posudkom a dôležitá je hodnota v deň darovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, rodičia mi chcú darovať nehnuteľnosť (byt), ktorý vlastnia od roku 1995. Chcela by som sa opýtať, akú daň by som platila pri predaji, ak by som byt chcela predať do 5 rokov od jeho nadobudnutia darovaním.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ by Vám v tomto roku darovali Vaši rodičia byt, ktorý oni nadobudli v roku 1995, a Vy by ste ho predali do 5 rokov od darovania, potom by príjem z predaja nebol oslobodený od dane z príjmov a museli by ste podať daňové priznanie.

Výdavkom v takomto prípade by u Vás bola cena nehnuteľnosti  - bytu v čase darovania Vám a to podľa  znaleckého posudku. Ako výdavok by ste si mohli uplatniť ďalej poplatky spojené s predajom, správny poplatok na katastrálny odbor, náklady na znalecký posudok, poplatok advokátovi, teda môže nastať aj situácia, že v konečnom dôsledku by ste neplatili žiadnu daň z príjmu, len by ste museli podať daňové  priznanie. 

Príklad : cena bytu v čase darovania : 55 000 €, byt by ste predali za 54 000 €, poplatky /znalecký posudok, kataster, advokát/ by boli 1 500 €, daň z príjmu = 0 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Manžel zdedil 1/2 nehnuteľnosti po svojom otcovi v r.2000, ktorú v r. 2014 daroval synovi a dcére,druhú polovicu zdedila jeho sestra. Nakoľko v uvedenom dome nikto nebýva chceme predať tento dom, keďže syn a dcéra vlastnia nehnuteľnosť iba 4 roky platili by daň z príjmu a preto chcú počkať ešte 1 rok. Sestra manžela našla kupujúcich na dom, ktorý si vybavili úver na kúpu a teraz na nás sestra manžela tlačí, že ak nepôjdeme podpísať zmluvu, budú od nás žiadať, aby sme im vyplatili 1/2 domu, lebo nespolupracujeme v predaji, a vyhráža sa nám, že dajú naše deti na súd. Môže to urobiť, keď sme jej vysvetlili, že treba nám počkať ešte 1 rok s predajom, ona s nami nechce komunikovať, len sa nám vyhráža, že všetko nám dá preplatiť.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


I./ Treba vedieť, že nikoho nemožno nútiť, aby svoju nehnuteľnosť predal. Pokiaľ sestra Vášho manžela chce nehnuteľnosť predať konkrétnemu kupujúcemu, nie sú Vaše deti ako podielový spoluvlastníci súhlasiť s predajom a svoj podiel predať  osobe určenej sestrou Vášho manžela.  Je to vec dohody.Chceme uviesť, že vyhrážky sestry Vášho brata nie sú opodstatnené.

II./ Z ust. § 139  a nasl. Obč. zákonníka platí, že "z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."
Ďalej platí, že "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ak vychádzame z presného znenia zákona,  pokiaľ chce sestra Vášho manžela predať svoj podiel na nehnuteľnosti, je povinná  ponúknuť na predaj svoj podiel Vašim deťom, nakoľko sa jedná o ich nároky vyplývajúce z predkupného práva. Veď v konečnom dôsledku aj keď Vaše deti v nehnuteľnosti nebývajú, mohli si vec premyslieť a uvažovať nad iným využitím nehnuteľnosti.
Pri uplatnení predkupného práva platí dvojmesačná lehota, dokedy by museli Vaše deti uhradiť cenu za podiel na nehnuteľnosti sestry Vášho manžela. Uplynutím uvedenej lehoty by zaniklo ich predkupné práva a sestra Vášho brata by mohla svoj podiel predať komukoľvek. Takto v podstate by došlo k oddialeniu riešenia cestou súdu.  Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sa nedohodne sestra Vášho manžela a Vaše deti na predaji konkrétnemu kupujúcemu už teraz, môžu Vaše deti v podstate trvať v zmysle zákona na uplatnení ich predkupného práva, kedy povinnosťou Vašej sestry pred predajom jej podielu inej - tretej osobe  - je ponúknuť svoj podiel podielovému spoluvlastníkovi, teda Vašim deťom.   

Jedným z možných riešení ako oddialiť predaj nehnuteľnosti a platenie dane z príjmu je spísanie zmluvy o nájme nehnuteľnosti s následným predajom, ale v tejto otázke odporúčame v každom prípade kontaktovať advokáta a dosiahli by ste tak Vami požadovaný jeden rok.


III./  K samotnej dani z príjmu uvádzame, že daň z príjmu Vašim deťom ani nemusí vyjsť, čo však závisí od výdavkov pri podaní daňového priznania, nakoľko medzi výdavky Vaše deti môžu zaradiť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, poplatky za spísanie kúpnej zmluvy, poplatky pre advokáta a kataster, znalecký posudok, výdavkom pri podaní daňového priznania bude aj cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Keďže nehnuteľnosť bola nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výdavkom bude cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena - určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve. V prípade že ohodnotenie v darovacej zmluve chýba, znalec vie cenu nehnuteľnosti vypočítať aj spätne.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama a otčim mali dňa 09. 12. 2017 sobáš, pričom si mama zmenila priezvisko z bývalého manželstva na otčimove priezvisko. Ako dieťa z prvého manželstva mám povinnosť uviesť terajšie priezvisko svojej mami alebo môžem uviesť jej priezvisko z prvého manželstva? Pri úradných stykoch po vydaní nových dokladov budem s najväčšou pravdepodobnosťou musieť uviesť jej terajšie priezvisko, ale v prípade, že sa jedná o napr. údaje týkajúce sa mojej školy, ktoré si nevyžadujú overovanie údajov, môžem uviesť jej priezvisko z prvého manželstva za účelom ochrany súkromia?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2017)

Dobrý deň. Z otázky je zrejmé, že Vaša matka si z dôvodu sobáša zmenila priezvisko. Pritom pokiaľ do určitých dokladov alebo pri styku s verejnými alebo inými orgánmi máte povinnosť uviesť priezvisko Vašej matky, mali by ste uvádzať aktuálne priezvisko. V prípadoch, kedy je potrebné uviesť jej predchádzajúce priezvisko, alebo jej rodné priezvisko, je potrebné uviesť tieto údaje. Odporúčam Vám vždy uvádzať údaje, ktoré zodpovedajú skutočnosti, či už ide o styk s verejnými alebo inými orgánmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mám takýto problém, že moja mama si pred 2 rokmi našla frajera a mame dva byty v jednom paneláku, jeden je na prvom a druhý je na treťom poschodí. Obidva byty boli písané na mojej maminu mamu čiže moju starkú, keď sa moja mama vydala za môjho otca tak moja starká prepísala na obidvoch jeden byt na treťom poschodí. Hore žili moji rodičia so mnou a dole bývali moji starí rodičia. Pred tromi rokmi mi starká zomrela, tak dedo ten spodný byt napísal na moju mamu keby sa mu náhodou dačo stalo a on tam ma teda právo dožiť. Teraz moja mama chce predať ten byt na treťom poschodí ale ja a ani môj oco ho predať nechceme lebo tam mame trvalé bydlisko a nemali by sme kde bývať. Tak mi prosím poraďte, že keď to chce dať na súd a jeden z manželov nesúhlasí s predajom a ani ja tak ako by sa to vyriešilo. A to nie je všetko moja mama vykrikuje môjmu ocovi, že do toho bytu nič nedal, že prišiel s prázdnymi rukami a vreckami, tak nechápe, že prečo by mal z toho bytu dačo dostať. Dával jej celých 20 rokov výplaty, peniaze z brigády a podobne. A ona ho chce len tak okašľať. Teraz už 2 roky platí všetko môj oco plyn, elektriku a všetko iné čo treba mesačne to vychádza na 200e cca a on nemá mať z toho nič? Ešte dávnejšie mi ona aj starká povedali, že ten byt bude len môj, že mi ho dá, keď ešte bola s mojim otcom, ale teraz, keď už ma frajera tak je všetko úplne inak. On ju asi zjavne nahovára na to, aby predala ten byt, aby si mohli užívať život. Vôbec nevieme čo mame spolu s otcom robiť. Privítala by som dáku radu ako by sme to mali riešiť. Ďakujem vopred za skorú odpoveď. 

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň. Neu viedli ste, či sú Vaši rodičia ozvedení alebo sú ešte stále manželia. Pokiaľ by Vaši rodičia boli rozvedení ich majetok by sa musel vyporiadať v rámci vyporiadania BSM po rozvode manželstva a to najneskôr do 3 rokov od rozvodu manželstva. Pokiaľ by k takémuto vyporiadaniu BSM nedošlo po 3 rokoch by obaja boli podielovými spoluvlastníkmi všetkého majetku, ktorí nadobudli počas manželstva. Samozrejme s výnimkami ako sú veci nadobudnúté darom, dedičstvom a pod. 

 

Spoluvlastníctvo

Podľa § 143 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Vo Vašej otázke uvádzate, že po uzavretí manželstva medzi Vaším otcom a Vašou matkou, Vaša starká previedla byt do vlastníctva obidvoch rodičov, z čoho vyplýva, že táto skutočnosť v zmysle vyššie citovaného § 143 Občianskeho zákonníka zakladá vznik podielového spoluvlastníctva medzi Vašou matkou a Váším otcom k predmetnému bytu, nakoľko ak bol byt prevedený na základe darovacej zmluvy, tento byt nespadá do BSM ale patrí obom v pomere  akom bol darovaný. 

 

Prístup k údajom z katastra

Túto skutočnosť si môžete overiť na liste vlastníctva k Vášmu bytu, kde by každý z Vašich rodičov mal mať uvedený spoluvlastnícky podiel podľa veľkosti, v akom ich Vaša starká na nich previedla teda napr. ako ½ alebo ⅓ (určite nie ako 1/1).

 

V prípade ak by na predmetnom liste vlastníctva bol uvedený podiel 1/1, titulom nadobudnutia spoluvlastníctva, išlo by o režim bezpodielového spoluvlastníctva a platil by iný režim vyporiadania medzi rodičmi.

 

V súlade s § 69 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z., Katastrálneho zákona platí, že katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál.

 

Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny charakter.

 

Podľa § 69 ods. 3 Katastrálneho zákona vyhotovenie výpisu alebo kópie si môže vyžiadať každý od ktoréhokoľvek okresného úradu.

 

Takto vyhotovený výpis alebo kópia sa v zmysle § 69 ods. 1 Katastrálneho zákona považujú za verejné listiny a sú následne použiteľné na právne úkony.

 

Pri odpovedaní na Vašu otázku vychádzame z toho, že Vaši rodičia sú podieloví spoluvlastníci bytu v tom prípade ak by jeden z nich mal záujem svoj podiel predať musí prihliadať na predkupné právo druhého podielového spoluvlastníka. Nie je možné predať celý byt len jedným z podielových vlasníkov a bez súhlasu druhého podielového spoluvlastníka. 

 

Predkupné právo

V prípade, ak podľa listu vlastníctva zistíte, že Vaši rodičia sú spoluvlastníkmi podielu o veľkosti každý po 1/2, ide o podielové spoluvlastníctvo a platí nasledujúci režim:

 

V súlade s § 140 Občianskeho zákonníka platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe.

Predkupné právo v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia Občianskeho zákonníka znamená, že ak chce Vaša matka svoj podiel na predmetnom byte predať tretej osobe musí ho ponúknuť na predaj najprv Vášmu otcovi.

 

Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok, vrátane požadovanej kúpnej ceny, ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

 

Ak by Váš otec nemohol spoluvlastnícky podiel matky odkúpiť z akýchkoľvek dôvodov, jeho predkupné právo zanikne a Vaša matka by ho mohla odpredať tretej osobe.

 

Dohoda spoluvlastníkov

Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

 

Ustanovenie § 142 ods. 1 stanovuje, že ak k uvedenej dohode nedôjde, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd.

 

Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

 

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

Porušenie predkupného práva

V prípade, ak by Vaša matka nerešpektovala zákonné predkupné právo a previedla jej podiel na inú osobu, je tento právny úkon relatívne neplatný v zmysle ust. § 40a Občianskeho zákonníka.

 

Váš otec by sa v tomto prípade mohol dovolať neplatnosti právneho úkonu na súde v lehote 3 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva na tretiu osobu.Takýto úkon sa potom bude ponímať akoby nikdy nevznikol a dôjde k navráteniu vlastníckych práv do pôvodnej podoby.

 

Druhý spôsob je uplatnenie žaloby na nahradenie prejavu vôle a to odkúpenie spoluvlastníckeho podielu za tých istých podmienok ako bol predaný a to rozhodnutím súdu. 

 

V zmysle judikatúry sa však nemožno domáhať relatívnej neplatnosti úkonu a zároveň aj vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd nahradil vôľu pôvodného spoluvlastníka.

 

V prípade prevodu podielu na byte predkupné právo pôsobí naďalej aj voči ďalším právnym nástupcom kupujúceho.

 

Práva nevlastníka bytu

Na záver si dovoľujeme doplniť, vychádzajúc z predpokladu, že ste plnoletá a ste schopná sa sama o seba postarať v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine, Vy z Vašej pozície ako nevlastníčky bytu nemáte k dispozícii žiadne právne úkony, ktorými by ste mohla zabrániť predaju spoluvlastníckeho podielu matky na byte.

 

Vaše právo užívať byt Vám vyplýva z existujúcich rodinnoprávnych vzťahov, ako aj zo skutočnosti, že ste v byte prihlásená na trvalý pobyt.

 

Trvalý pobyt však v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky nezakladá nijaké právo k nehnuteľnosti a má len evidenčný charakter.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Bývam s mamu a bratom. Brat hrá automaty fetuje, ani euro nepomôže už dlho cca tri roky to robí. Bývame v rodinnom dome, ktorý je tretinovo rozdelený napísaný na každého z nás. Chceme ho ja a mama predať, keďže s týmto človekom. Sa žiť nedá. Kradne peniaze rozpredáva náš majetok a mal už aj podmienku. Je možné, že dom predáme a jeho z toho vyplatíme? Dá sa to, aj keď on nesúhlasí s predajom?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň, Váš brat ako podielový spoluvlastník musí s predajom nehnuteľnosti súhlasiť. Ak s predajom nesúhlasí, neviete predať nehnuteľnosť ako celok tretej osobe. Riešením vo Vašom prípade by bolo podanie žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci tohto súdneho konania by ste mohli požadovať prikázanie spoločnej veci do Vášho výlučného vlastníctva (alebo podielového s mamou) za vyplatenie určitého vyrovnávacieho podielu Vášmu bratovi. Následne keď budete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (alebo podielovým spoluvlastníkom s Vašou mamou) budete môcť s touto nehnuteľnosťou slobodne nakladať a hoci ho aj predať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na predaj darovanej nehnuteľnosti. V roku 2016 mi otec daroval nehnuteľnosť, ktorú povedal, že si mám predať. Ako som sa na internete dočítala, darovaná nehnuteľnosť sa môže predať až po 5 rokoch. Môžete mi poradiť, ako mám postupovať, keď chcem nehnuteľnosť predať? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

ak nadobudnete vlastníctvo k veci, môžete ňou od tohto momentu disponovať podľa vlastného uváženia. Zákon neobmedzuje vlastníka žiadnou lehotou, počas ktorej by nemohol predať svoju nehnuteľnosť. Domnievam sa, že máte skôr na mysli predaj nehnuteľnosti v súvislosti s daňovou povinnosťou. Podľa § 9 zákona o dani z príjmov ste od platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti oslobodená pri prevode po 5 rokoch od jej nadobudnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás o radu ohľadom automobilu. Kúpili sme si nové auto r. 2009. Po roku nastali problémy s koróziou dverí. Tieto problémy boli odstránené bezplatne v záruke. Znova nastal ten problém, znova to bolo do dvoch rokov odstránené výmenou za nové dvere. Bohužiaľ korózia pokračuje, stihlo sa to do 2 rokov, koróziu odstránili znova v záruke, ale tentokrát nám už autorizovaný servis nedal 2-ročnú záruku, ale len polročnú. Je to možné, nemáme nárok na 2ročnú záruku? Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 627 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. To znamená, že ak Vám boli v dôsledku vady na vozidle vymenené dvere za nové, na túto súčasť vozidla začala plynúť nová, minimálne 2 ročná záruka. Dovoľujem si Vás taktiež upozorniť na znenie ustanovenia § 623, podľa ktorého, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V závislosti od posúdenia vady, ktorou je niekoľkonásobná (spravidla opakujúca sa aspoň 3 krát) korózia dverí, je možné stanoviť, že Vám vzniklo právo na výmenu vozidla resp. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na Vás jednu prosbu. S manželom darujeme deťom dom, moja otázka znie, nakoľko ostaneme ako vecné bremeno, tak po smrti deti budú chcieť predať dom. Aké poplatky budú platiť pri predaji nehnuteľnosti? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem Vám pekný a úspešný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ budú Vaše deti predávať nehnuteľnosť, ktorú od Vás dostali ako dar, pri predaji budú mať štandardné výdavky na vypracovanie zmluvy, osvedčenie podpisov, zaplatenie správnych poplatkov na katastri nehnuteľností a pod.
Ak budú predmetnú nehnuteľnosť predávať skôr než uplynie 5 rokov od jej nadobudnutia, budú tiež platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, áno áno ja viem, že predať môžem iba to čo je moje. Len som myslel, či môžem predať prístavbu. Polovica prístavby je skolaudovaná na meno môjho otca, po ktorom som jediný dedič. Znamená to, že ak ja predám teraz svoj podiel a náhodou druhý spoluvlastník niekedy odkúpi pozemok pod prístavbou, tak sa vlastne na mne obohatí.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak ste zdedili otcov podiel, potom môžete predávať iba tento podiel. Nezabudnite na predkupné právo druhého spoluvlastníka. Ak druhý spoluvlastník odkúpi pozemok, ktorý Vám nepatrí, neobohatí sa na Váš úkor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Zdedil som po otcovi časť nebytového priestoru. Chcem odpredať moju časť. Ale, je k nebytovému priestoru postavená prístavba, ktorá je v prenájme od mesta. Prístavba je skolaudovaná. Chcem sa opýtať, či môžem odpredať aj svoju polovicu z prístavby alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, predať môžete iba to, čo reálne aj vlastníte. Ak nie ste vlastníkom prístavby, poto ju nemôžete odpredať. Takáto zmluva by bola neplatná. Predať môžete iba svoj podiel na nebytový priestore.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobry deň, chcel by som sa opýtať na jeden problém. V kúpnej zmluve som mal uvedené, že predmetom tejto konkrétnej zmluvy sú 2 pivnice ale reálne užívam 1 pivnicu. Písal som predávajúcej, aby mi vrátila časť kúpnej ceny za meter štvorcový aktuálnej trhovej ceny v konkrétnom meste. Ona mi napísala odpoveď, že žiadne peniaze nepošle. A teraz by som sa chcel opýtať mám ísť na súd cestou civilnou alebo trestnou? Mám napísať trestné oznámenie pre podvod podla § 221 zákona c. 300/2005 Z.z.? Za odpoveď ďakujem pekne.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2017)

Dobrý deň, ak predmetom kúpnej zmluvy boli 2 pivnice a obe tvorili príslušenstvo bytu, ktorého vlastníkom bol predávajúci, tak ste sa stali ich vlastníkom. Z uvedeného dôvodu máte právo užívať obe pivnice. Z vášho príspevku nevyplýva žiadna skutočnosť, z ktorej by vyplývalo podvodné konanie predávajúceho. Ak Vám predávajúci bráni užívať niektorú miestnosť, ktorá tvorí príslušenstvo k bytu, vyzvite ho na zdržanie sa uvedeného konania a v prípade nerešpektovania výzvy, podajte súdnu žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, ja a moja matka bývame 12 rokov v rodinnom dome (8 izbová vila, pre 3 rodiny) u matkinej sestry (ona žije v Nemecku a je vlastníčka rod. domu spolu s manželom). Pred 12 rokmi zbúrala náš starý dom, ktorý odkúpila od inej majiteľky (aby získala pozemok na stavbu) a nám za to, že nám zobrali strechu nad hlavou dala bývať do novostavby, aby sme sa starali o dom. Písomnú zmluvu nikdy s nami neuzavrela, len povedala že doživotne tu môžeme bývať. Vždy boli s nami spokojní (všetko sme zabezpečili, čo od nás žiadali), platili sme elekt., vodu, plyn, smeti. Teraz zo dňa na deň nám SMS-kou oznámila, že dom sa predáva. Moja otázka znie máme na niečo právo? Nie je ona povinná nám zabezpečiť náhradné bývanie? Či len tak bez slov sa máme odsťahovať? Čo môžem podniknúť?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2017)

Dobrý deň, Vaša situácia je komplikovaná hneď z dvoch dôvodov. Prvým je, že Vaše vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti nie je založené na základe písomnej zmluvy a zapísané v katastri nehnuteľností. Z toho dôvodu nie ste pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti chránená a nehnuteľnosť budete musieť opustiť. Druhým problémom vo Vašom prípade je, že nemáte uzatvorenú ani písomnú nájomnú zmluvu na užívanie nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť ste prakticky užívali iba z dobrej vôle Vašej tety bez akéhokoľvek zmluvného základu (dokonca Vašej tete vzniká právo od Vás požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie tejto nehnuteľnosti). Keby ste mali uzatvorenú nájomnú zmluvu, v zmysle príslušných zákonných ustanovení by pre Vás musela teta zabezpečiť náhradné bývanie. Teraz však nemusí. Užívaním nehnuteľnosti Vám nevzniklo žiadne vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti, a preto Vám nevzniká ani nárok na podiel z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Jediné, čo môžete spraviť je porozprávať sa s tetou a vzhľadom na Vami uvedenú minulosť ju požiadať o zhovievavosť a dohodnúť sa s ňou na zabezpečení náhradného bývania alebo ju požiadať o pomoc pri hľadaní náhradného bývania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, môže predajca (my ako kamenný obchod) odmietnuť predať firme (sro), ktorá vojde do predajne, prípadne si objedná cez eshop (je aj na našom blackliste za nezaplatenie Fa) ? Ďakujeme

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň, 

podmienky predaja môžete určovať Vy ako predajca, to znamená, že ak nechcete predať niekomu tovar, veľmi jednoducho to dokážete obísť.

Ak chcete, aby Vám doplatili (dlžnú faktúru), môžete to urobiť tak, že poviete, že tovar je vypredaný alebo ak je to v kamennom obchode, tak uvediete, že je už zarezervovaný ale, ak chcú môžete im objednať ďalší tovar (ten istý) ale musia zložiť zalohu. Ako predajca máte právo požadovať úhradu dopredu. Keď zložia zálohu a stane sa, že tovar už nebude ani na sklade Vášho dodávateľa (zhodou okolností), potom im pošlete list, v ktorom ich informujete, že tovar už nie je na sklade a že si započítavate nimi uhradenú sumu na ich dlh z nezaplatenej pôvodnej faktúry.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobry den, dakujem za vasu radu, len mam este jednu otazku, ak to dam na sud, tak predavajuci, kedze odmietne mimosudnu dohodu a ja si budem musiet zabezpecit pravnika, mozem si od neho dozadovat na sude aj financnu nahradu za pravnika, ktoreho pred tym musim zaplatit? Dakujem

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň. V rámci sporového súdneho konania platí, že neúspešná strana sporu nahrádza trovy konania úspešnej strane. Tieto trovy zvyčajne spočívajú v zaplatenom súdnom poplatku a tarifnej odmene advokáta. Zjednodušene povedané, ak v súdnom konaní uspejete, protistrana by Vám mala nahradiť náklady na právne zastúpenie Vašim advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobry den, kupili sme byt v Dunajskej strede, krasne zrekonstruovany byt, s novou kuchynskou linkov a sporakom, dalej v kupno predajnej zmluve je napisane ze nie su zavady, o ktorych by predavajuci kupujuceho musel oboznamit. Po kupe bytu sme zistili ze kuchynska linka nie je nova, za kuchynskou linkou je prasknuta odbocka na vodu kde tiekla, za roldorom komplet plesniva stena, vymontovali ziarovky aby, sme nezistili ze v detskej izbe nesvieti svetlo respektive neni v nej prud, dal som dole parketove listy a stierky natiahli na tapety,zaluzie znicene, nedaju sa stahovat a vytahovat a viem ze mame narok na financnu nahradu od nich do 24 mesiacov od kupy bytu, byt sme kupili 1.11.2016 a tento stav sme zistili 5.11.2016. Stale sa len vyhovaraju, ze to nie oni, ale pred nimi majitelia, no ja som im pisal, ze tento krat su oni predavajuci a my kupujuci a oni nam predavaju danu nehnutelnost, tak oni beru zodpovednost za stav nehnutelnosti. Otazka je, ci fakt mame podla zakona pravo na financnu nahradu na opravy za zavadzanie a skryte zavady dakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň. Vo Vašej situácii je kľúčovým zákonným ustanovením § 597 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: "(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým." V zmysle citovaného zákonného ustanovenia si môžete uplatniť Vaše zákonné nároky z Vád predanej veci. Pokiaľ predávajúci tieto nároky nebudú akceptovať, bude potrebné obrátiť sa na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás poprosiť o odpoveď na jednu otázku. Môj manžel, ešte pred tým, ako sme sa zobrali, predal zdedený rodinný dom, všetko zabezpečovala realitná kancelária. V deň, keď sa sťahovala, začala horieť strecha. Vyšetrovateľ nám zaslal uznesenie, že páchateľ je neznámy, atď. Pani, ktorá dom kupovala nemala peniaze na opravu, tvrdila, že je to naša chyba, tak sa spravil dodatok ku kúpno-predajnej zmluve o tom, že jej manžel a jeho brat /majitelia nehnuteľnosti/ "požičajú" peniaze na opravu, kým neprebehne likvidácia poistnej udalosti, a ona ich vráti. Bolo to minulý rok v novembri, odvtedy sa pani zatajuje, tvrdí, že sa nám ozve jej advokát, čo sa samozrejme nestalo. Nechce povedať, cez akú spoločnosť sa poistná udalosť riešila. Netušíme, čo máme robiť, na koho sa obrátiť, RK nespolupracuje. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2016)

Dobrý deň, ak som správne pochopil Váš manžel predal nehnuteľnosť, v ktorej bol podielovým spoluvlastníkom spolu so svojím bratom. V deň odovzdania nehnuteľnosti zhorela strecha. Váš manžel a jeho brat (bývalí majitelia nehnuteľnosti) dodatkom ku kúpnej zmluve zafinancovali opravu strechy, kým nebude vyplatená poistka. Predpokladám, že strecha je opravená, poistka vyplatená, ale peniaze kupujúca odmieta vrátiť. V takom prípade Vaše ďalšie možnosti vyplývajú priamo zo znenia dodatku ku kúpnej zmluve. V ňom sa nachádzajú presné detaily ohľadom vrátenia požičaných peňazí, prípadne z iného právneho titulu. Nakoľko ste vo svojej otázke slovo požičali uviedli do úvodzoviek, nepredpokladám, že pôjde o pôžičku. Preto je vo Vašom prípade veľmi dôležité vopred posúdiť konkrétne znenie dodatku, aby bolo možné spoľahlivo odpovedať na Vašu otázku. Vo Vašom prípade je odrazovým mostíkom pre vyriešenie Vašej situácie práve znenie dodatku ku kúpnej zmluve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť máme dom po starých rodičoch rozdelený na 4 časti. Jeden zo súrodencov chce dom predať, má na to právo keď my tu bývame už 14 rokov? Niečo som už aj doň investoval, pritom si už od nebohej majiteľky zobral záhradu a predal, samozrejme sám pre seba a doklad o darovaní zrazu zmizol. Prosím o radu, má na to pravo? Ďakujem. 

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2016)

Dobrý deň  

podľa zákona nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, preto ak jeden z podielových spoluvlastníkov nechce zotrvať v tomto vzťahu, môže navrhnúť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Podielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou alebo ho vyporiada súd na návrh. Každý podielový spoluvlastník môže so svojim podielom nakladať. Táto voľnosť sa obmedzuje tzv. predkupným právom, čo znamená, že svoj podiel musí najskôr ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom a to za rovnakých podmienok, ako by ju prevádzal tretej osobe (výzvou). Po uplynutí doby alebo neprejavení záujmu zo strany ostatných spoluvlastníkov, tento podielový spoluvlastník môže svojim podielom voľne nakladať, teda aj predať ho. 

 

Nemôže ale predať celú nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na možnosť napadnúť platnosť zmluvy o obstaraní predaja veci podľa § 737 Obč. zak. kde sa píše, že po uplynutí 30 dní odo dňa skončenia platnosti zmluvy (čo je 1 mesiac po podpise zmluvy), v prípade, že sa zverený predmet nepredá, tak prepadá do vlastníctva obstarávateľa. Táto zmluva bola právoplatne podpísaná oboma zmluvnými stranami, avšak podľa môjho názoru rozporuje dobrým mravom. Predmet som zverila obstarávateľovi pred 5 mesiacmi, avšak do dnešného dňa som nedostala ani peniaze z predaja zverenej veci, ani mi vec nevrátili späť. Obstarávateľ sa zatajuje. Ide mi buď o vyplatenie peňazí z predaja veci, alebo o vrátenie veci, jedná sa o sumu cca 120 EUR. Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc pri riešení tohto môjho prípadu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň, ak ste voči obstarávateľovi (ten kto mal zabezpečiť predaj) vystupovala ako fyzická osoba (nie živnostník), ide o spotrebiteľský vzťah. V každej spotrebiteľskej zmluve sú neprijateľné zmluvné podmienky neplatné. V tomto smere považujem predmetné ustanovenie zmluvy za neplatné a tiež v rozpore s dobrými mravmi. Obstarávateľ by totiž mohol konať v rozpore so zmluvou a nevyvíjať činnosť smerujúcu k predaju veci, aby mu následne po 30 dňoch vec prepadla do vlastníctva. Vzhľadom na výšku sumy za predmetnú vec je potrebné zvážiť, s ohľadom na hospodárnosť a časovú náročnosť konania, súdne konanie proti obstarávateľovi.  V tomto smere Vám preto odporúčam v prvom rade sa pokúsiť s obstarávateľom dohodnúť mimosúdne, resp. ho vyzvať na vydanie veci mimosúdnou výzvou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň. Dostal som sa do slepej uličky a neviem ako ďalej. Prosím o radu. Zomrela mi mama. Prebehlo dedičské konanie a majetok včetne domu sa rozdelil rovným dielom medzi piatich dedičov. Po prípadnom predaji domu by každému z nás pripadlo cca 5 tisíc eur. Lenže môj brat medzi tým zomrel a zostal po ňom dlh cca 7 tisíc eur, ktoré teraz bude vymáhať sociálna a zdravotná poisťovňa. Jeho dve deti sa vzdali práva dediť a nič nechcú, čo je logické. Chcem sa teda spýtať, je možné predať dom alebo musíme mať ešte súhlas niekoho za brata? Alebo ako ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2015)

Dobrý deň

je potrebné kontaktovať notára, ktorý prejednáva dedičstvo po Vašom bratovi. Medzi smrťou poručiteľa a skončením dedičského konania je problém s nakladaním majetku, ktorý je predmetom dedičstva. Riešiť predaj nehnuteľnosti počas dedičského konania môže toto konanie predĺžiť, preto sa odporúča s predajom počkať. Pokiaľ ste v situácii, že predaj potrebujete uskutočniť, máte napr. kupca, s najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať súhlas súdú. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som byt a podľa kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje opustiť byt do 60 dní od vyplatenia peňazí. Vlastníčkou bytu som už ja, aj inkaso a všetky dodávky služieb sme prepísali na mňa. Lehota na opustenie bytu uplynie až o týždeň, avšak chcela by som sa opýtať ako postupovať, ak by predávajúci byt dobrovoľne neopustil. Má nárok tam ďalej bývať, prípadne či môžem ja vstúpiť do bytu? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, ak ste si splnili všetky zmluvne dojednané povinnosti, rovnako musí postupovať aj predávajúci. Ako vlastník bytu máte právo užívať ho od momentu nadobudnutia vlastníctva. Vo Vašom prípade ste sa s predávajúcim dohodli inak, teda musíte rešpektovať obsah kúpnej zmluvy. V prípade, ak po uplynutí dohodnutej doby, predávajúci byt neprenechá do Vášho užívania, máte právo obrátiť sa na súd so žalobou o vypratanie bytu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, Potrebovala by som poradiť ohľadom rodičovského bytu, ktorý sme po nebohých rodičov nedávno zdedili. Sme traja súrodenci medzi ktorých sa byt rozdelil rovnakým dielom. Problém je v tom, že moji súrodenci ho chcú čím skôr predať no ja s tým nesúhlasím. Dali mi možnosť aby som byt od nich odkúpila a ich vyplatila, no v súčasnosti nemám dosť finančných prostriedkov ( v budúcnosti uvažujem na odkúpení) . Ja som ho chcela dať na 2-3 roky do podnájmu no bez ich súhlasu to asi nebude možné. Preto by som sa chcela spýtať či je možné byt predať aj keď ja s tým nesúhlasím, môžu ma nejako prinútiť? Za skorú odpoveď vopred Ďakujem T.V.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujete väčšinou počítanou podľa podielov, to znamená, že ak obaja vaši súrodenci budú proti Vám nemôžete presadiť žiadne rozhodnutie, keďže budú vo väčšine, napr. prenajať nehnuteľnosť atď. 

V prípade, že vaši súrodenci budú chcieť nehnuteľnosť predať, máte predkupné právo na svoju časť, to znamená, že sú povinní predtým ako to budú predávať ponúknuť Vám. Ak však to kúpiť v súčasnosti nemôžete je potrebné aby ste zrušili podielové spoluvlastníctvo a nejako sa dohodli, vyporiadali, s tým, že dom sa prepíše na Vás a Vy budete splácať ich podiely po splátkach.

Ak sa však nedohodnete na žiadnej alternatíve, jeden z Vás môže podať návrh na súd, aby súd zrušil spoluvlastníctvo a vykonal vyporiadanie. Ak budete trvať na tom, že dom chcete, súd ho môže prikázať Vám s tým, že vyplatíte súrodencov. Následne si dohodnete so súrodencami splátky alebo nejaké alternatívne platenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa brániť proti predaju bytu. Bývam v byte po svojom zosnulom otcovi. Mám ešte dvoch bratov a sestru, s ktorými som nikdy nemal príliš dobrý vzťah. Po smrti otca boli všetci zabezpečení a mali kde bývať, no ja som toľko šťastia nemal. Nechali ma teda žiť v byte po otcovi, aj keď neboli veľmi nadšení. Raz som sa dosť vážne pohádal s bratom, ktorý odvtedy začal zvyšných súrodencov presviedčať, aby sa byt predal. Pre mňa je to nemysliteľné a bojím sa, že nebudem mať kde žiť. Čo môžem podľa Vás robiť, ako sa brániť voči predaju bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2015)

Dobrý deň,

z Vašej otázky je zrejmé, že ide o spoluvlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, konkrétne bytu. Podľa Občianskeho zákonníka je spoluvlastnícky vzťah reprezentovaný veľkosťou podielov. Podiel vyjadruje podľa § 137 ods.1 OZ mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. 

 

Čo sa týka Vašej obavy z rozhodnutia Vašich súrodencov, podľa platnej legislatívy konkrétne § 139 ods.2 OZ rozhodujú o hospodárení s vecou spoluvlastníci väčšinou podľa veľkosti podielov. Inak povedané, ak budú všetci traja hlasovať protí Vám čiže o predaji predmetného bytu tak Vás prehlasujú. Vo Váš prospech hrá v tomto prípade ods. 3 § 139 OZ, ktoré hovorí, že: "Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd." Navyše sa mi podarilo k Vášmu problému nájsť rozhodnutie súdu, ktorého podstatou je, že aj v prípade rozhodnutia väčšiny, toto nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Pod dobrými mravmi sa rozumeju isté morálne a etické hodnoty správania sa, ktoré sú základné pre spoločnosť a spoločnosť ich uznáva.

 

Bez Vášho súhlasu (hoci ako menšinového spoluvlastníka) byt nepredajú. Ostatní súrodenci však majú možnosť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorým môžu žiadať prisúdiť nehnuteľnosť Vám a žiadať vyplatiť ich podiely. Je vhodné si nechať vypracovať znalecký posudok, aby ste mali predstavu o tom, či ich nároky sú oprávnené.

 

Uvádzam spomínané rozhodnutie súdu:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1773/2003

 

"Rozhodnutie majoritných spoluvlastníkov môže byť v rozpore s dobrými mravmi, aj keď bolo prijaté v súlade s ustanovením § 139 ods. 2 OZ."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ma môže dať realitná maklérka na súd, ak sme s nou nemali spísanú žiadnu zmluvu o predaji bytu ani sme ju neoslovili. Doviedla nám potenciálneho kupca a ten ich obišiel a oslovil nás potom bez nej. Teraz sa nám vyhráža že nás dá na sud. Volá nám každý deň. Ďakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2014)

Dobrý deň. Realitní makléri (a realitné kancelárie všeobecne) zvyčane svoje služby poskytujú na základe zmluvy o sprostredkovaní s tým, že ich províziu tvorí spravidla určité percento z ceny nehnuteľnosti. Ak by sa vo Vašom prípade realitná maklérka obrátila na súd (zrejme by požadovala zaplatenie určitej sumy - provízie) bola by povinná preukázať právny titul (napr. zmluvu). Hoci si zmluva o sprostredkovaní pre svoju platnosť nevyžaduje písomnú formu, dôkazná povinnosť o existencii takejto zmluvy by zaťažovala práve realitnú maklérku. Rovnako by pred súdom musela preukázať, že zmluva o predaji bytu bola uzavretá jej pričinením. Sme toho názoru, že bez písomnej zmluvy by tieto skutočnosti boli len veľmi ťažko preukázateľné. Odporúčame Vám, aby ste túto realitnú maklérku slušne požiadali, aby Vás už ďalej neobťažovala.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Ak je vlastníkom nehnuteľnosti jeden z manželov, ktorý ju získal od toho druhého darovacou zmluvou a ten nehnuteľnosť po 7 rokoch predá tretej osobe, môže byť táto darovacia zmluva v budúcnosti napadnuteľná? Ak áno, tak za akých podmienok a v akom časovom období? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2014)

Dobry den, 

pokial ide o Vasu otazku, ci je mozny predaj darovanej nehnutelnosti, ktoru ziskal jeden z manzelov od toho druheho a ci je tato zmluva napadnutelna, k tomu uvadzame nasledovne. 

Darovanie medzi manzelmi v ramci BSM, ak darovana nehnutelnost patri do BSM nie je mozne, vtedy je zmluva absolutne neplatna a moze byt napadnuta bez casoveho ohranicenia ktorymkolvek z manzelov a rovnako sud na neplatnost bude prihliadat.

Ak by darovana nehnutelnost predtym nepatrila do BSM, potom je jedno, ci ucastnici darovacej zmluvy boli manzelia alebo nie.

Ak ste mali na mysli, ci ju moze napadnut manzel (darca) len z toho dovodu, ze bola nehnutelnost predana, tak v tom pripade, tato skutocnost nie je dovodom neplatnosti kupnej zmluvy a aj keby zmluvu napadol darca, na sude by s tymto argumentom neuspel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku