Máte
otázku?

Zmena priezviska po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zmena priezviska po rozvode

Dobrý deň, rada by som si vrátila po rozvode naspäť rodné priezvisko. Mám syna, o ktorého jeho otec nejaví záujem a syn ho nepozná. Preto chcem zmeniť priezvisko aj jemu. Listom som ho vyzvala, aby dal súhlas na zmenu priezviská nášho dieťaťa, ale na môj list nereagoval. Mám si svoje priezvisko zmeniť skôr, ako podám návrh na súd na zmenu priezviska pre syna? Čo ak súd zmenu pre syna nepovolí a ja budem mať potom iné priezvisko ako syn? Ako je najlepšie postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

Dobrý deň, v prípade rozvodu manželstva má bývalá manželka právo po rozvode manželstva do troch mesiacov požiadať o zmenu priezviska späť na svoje rodné, pričom o tejto žiadosti príslušný okresný úrad nerozhoduje. Ak budete žiadať o zmenu priezviska neskôr (po uplynutí troch mesiacov) bude táto zmena priezviska podlieha povoleniu zo strany okresného úradu. V prípade Vášho syna budete musieť požiadať súd o vydanie rozhodnutia, ktorým nahradí súhlas otca potrebný pre zmenu jeho priezviska. Súd vydá rozhodnutie o nahradení súhlasu otca v prípade, ak je takáto zmena v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Tak, ako ste sama uviedla, môže sa stať situácia, že budete mať so synom rozličné priezviská. To však nič nemení na Vašich rodičovských právach a povinnostiach a na tom, že dieťa je zverené do Vašej osobnej starostlivosti. 

Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som si zmeniť priezvisko po rozvode na svoje rodné, avšak som už druhý krát rozvedená a používala som obe priezviská bývalých manželov a teraz by som chcela zmenu na rodné a bolo mi povedané, že to nieje možné.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že po rozvode v lehote do 3 mesiacov máte možnosť v súlade s ust. § 27 zákona o rodine oznámiť matričnému úradu, že sa prijímate svoje priezvisko s ktorým ste vstupovali do manželstva. Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že týmto jednoduchým oznámením adresovaným matričnému úradu si nemôžete zmeniť priezvisko na svoje rodné priezvisko.

Ak by ste si teraz po rozvode chceli zmeniť svoje priezvisko na svoje rodné priezvisko, ktoré ste mali pri narodení, potom musíte podať žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a žiadosť zdôvodniť prečo chcete predmetnú zmenu. Správny poplatok je v tomto prípade 100 €.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Čaká ma rozvod a chcela by som sa vrátiť ku svojemu rodnému priezvisku. Viem, že lehota je do 3 mesiacov avšak mám firmu kde budem potrebovať tak isto zmeniť priezvisko ako hlavný konateľ. Občiansky, vodičský, socialka, zdravotka, daňový úrad, to mi je jasné, ale bude mi treba prepísať aj papiere na auto, keďže budem mať iné prizvisko. Sú všetky tieto poplatky do 3 mesiacov zdarma alebo len časť z nich alebo budem musieť to platiť v plnej výške? Ďakujem Vám krásne za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zmenu priezviska po rozvode, ak túto vykonáte v zákonnej lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, táto bude bez poplatku.

Čo sa týka ostatného menenia dokladov, v prípade zmeny občianskeho preukazu, tu ste taktiež oslobodená od platenia poplatku vo výške 4,50,- EUR bez ohľadu na to, či požiadate o zmenu pred alebo po uplynutí troch mesiacov od právoplatného rozvodu. Ibaže by ste chceli vydanie občianskeho na počkanie do dvoch dní, toto je spoplatnené min sadzbou 24,50,- EUR. 

Za vydanie nového vodičského preukazu sa platí v prípade zmeny priezviska poplatok vo výške 6,50 € bez ohľadu na lehotu, kedy o vydanie nového vodičského po zmene priezviska požiadate. 

Zvyšné zmeny, či už v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade sú bez poplatkov. 


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som si po rozvode zmeniť priezvisko, nie na dievčenské, ale po mame (vydatá) alebo po starej mame. Chcem sa spýtať, či je to možné a aké doklady budem potrebovať na zmenu priezviska.

Ďakujem Milena

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že po rozvode si chcete zmeniť priezvisko na iné priezvisko a nie to, s ktorým ste vstupovali do manželstva, a to terajšie priezvisko matky alebo starej matky. Ak je to tak, potom budete musieť v zmysle zákona o mene a priezvisku podať žiadosť na okresný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a písomne požiadať o povolenie na zmenu priezviska s odôvodnením. Správny poplatok je v tomto prípade 100 €.

 

 


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať.
Manželka sa so mnou rozviedla, ale ja nechcem, aby nosila moje priezvisko, rozviedli sme sa v júni 2022. Čo môžem urobiť, ako postupovať ?
Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň, Vy ako bývalý manžel nemôžete ani cestou súdu dosiahnuť, aby si manželka zmenila svoje priezvisko na iné, napr. na svoje rodné resp. na priezvisko, ktoré mala pred uzatvorením manželstva.

Je na rozhodnutí manželky, či si ponechá svoje priezvisko alebo toto zmení na iné priezvisko.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Som 7 rokov rozvedená a rozhodla som sa si vziať späť priezvisko za slobodna. Čo k tomu budem potrebovať?

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
odporúčam kontaktovať okresný úrad, v obvode ktorého žijete. O takejto zmene priezviska (po 7 rokoch od rozvodu) totiž bude rozhodovať okresný úrad. Nejde už o prípad, kedy automaticky matrika prepíše späť priezvisko po rozvode (to platí iba do 3 mesiacov od rozvodu). Následne keď okresný úrad rozhodne o zmene priezviska (konanie je spoplatnené), bude rozhodnutie podkladom na zmenu priezviska na matrike.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
po rozvode s bývalou manželkou, kedy ona spôsobila rozvod ako hlavný vinník, mám možnosť pri rozvode, alebo aj po ňom požiadať súd, aby jej nariadil zmenu priezviska, ktoré má po mne, aby sa vrátila k svojmu rodnému priezvisku? Ďakujem. D.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že nemôžete žiadať súd ani manželku, aby sa vrátila k priezvisku pred manželstvom a to z dôvodu, že ide o jej výlučné právo, či si priezvisko ponechá alebo po rozvode zmení na priezvisko s krotým do manželstva vstupovala.


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som rozvedená 15rokov. Po rozvode som si ponechala priezvisko ex manžela len kvôli spoločnej dcére.
Dcéra sa vydala. A ja by som si chcela zmeniť priezvisko za slobodna. Aké sú podmienky?
Ďakujem. Alenka

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že keďže uplynula lehota 3 mesiacov po rozvode na zmenu priezviska na pôvodné, s ktorým ste vstupovali do manželstva, vo vašom prípade musíte v zmysle ust. zákona o mene a priezvisku podať žiadosť o zmenu priezviska a to na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska. Zdôvodnenie žiadosti je treba tieť uviesť, postačujú dôvody, ako ich presne uvádzate v otázke.

Správny poplatok je vo vašom prípade 100 €.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som si zmeniť priezvisko po rozvode. Rozvedená som už 2 roky. Chcem zmeniť priezvisko na rodné, nie predošlé. Prosím, kam sa môžem obrátiť a dá sa to riešiť aj elektronický? Bývam  B...., resp. trvalé bydlisko. Ďakujem za radu, Zuzana

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.04.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že od rozvodu už uplynuli dva roky, musíte podať žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska o zmenu priezviska /§ 9 zákona o mene a priezvisku/.

Správny poplatok v uvedneom prípade je 100 €.

Príslušným okresným úradom podľa znenia otázky je Okresný úrad Myjava.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím o radu, po rozvode by som chcela svoje rodné priezvisko. Rozvod bol 11. 10. 2021, a tak by som ešte stihla si to vybaviť. Rozsudok musí byt overený súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň, zákon o rodine hovorí, že manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko, t.j. priezvisko, ktoré ste požívali pred uzatvorením manželstva. Dôležitý je preto dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode Vášho manželstva (nie vydania rozhodnutia), nakoľko od tohto plynie trojmesačná lehota, v ktorej môžete matričnému úradu oznámiť, že sa vraciate k svojmu predošlému priezvisku. Na rozsudku musí byť vyznačená doložka právoplatnosti. Táto je podstatná pre to, aby matrika vedela overiť zákonom stanovených náležitosti, ktoré sú nevyhnutné na pripustenie zmeny priezviska po rozvode manželstva. 


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, idem rozvádzať a ešte terajší manžel dal do návrhu požiadavku, že si žiada, aby som sa vrátila k rodnému priezvisku. Súd to nariadiť nemôže? Je to moja voľba ? Ďakujem. Lenka

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
i keď manžel dal takúto požiadavku do návrhu na rozvod manželstva, súd Vám rozsudkom nemôže uložiť, aby ste si zmenili priezvisko po rozvode na priezvisko, s ktorým ste vstupovali do manželstva.

V zmysle ust. § 27 ods. 2 zákona o rodine platí :

"Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska."
 
Je Vašim oprávnením zmeniť si priezvisko na pôvodné s ktorým ste vstupovali do manželstva. Ak by ste si priezvisko chceli zmeniť na iné, než s ktorým ste vstupovali do manželstva, potom je to možné len na základe odôvodnenej žiadosti na okresný úrad, pričom sa platí správny poplatok 100 €.

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
požiadala som matriku o zmenu priezviska po rozvode na rodné priezvisko, len bez koncovky "-ová", nakoľko bývam v spoločnej domácnosti s matkou, ktorá ma zhodné meno aj priezvisko a mojim, čiže v tom častokrát býva zbytočný chaos s poštou. Matrikárka ale mojej žiadosti nechce vyhovieť? Je jej tvrdenie správne? Ako mám postupovať, ak na zmene trvám? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
na zmenu priezviska po rozvode máte nárok, do troch mesiacov od rozvodu dokonca bez poplatkov. Prechyľovanie ová však môže matrika z priezviska vynechať iba osobe inej ako slovenskej národnosti. Vyplýva to priamo zo zákona o mene a priezvisku. Ak teda máte slovenskú národnosť, na matrike Vám takú zmenu jednoduchým postupom nezapíšu. V tomto prípade však môžete podať žiadosť na okresný úrad, ktorý by rozhodoval o tom, či Vašej žiadosti vyhovie.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Priateľka sa ide rozvádzať. V jej prípade už druhý raz. Po prvom manželovi si ponechala jeho meno až do druhého sobášu. Teraz má priezvisko po druhom manželovi. Moja otázka znie, či po rozvode môže žiadať o svoje rodné priezvisko alebo o posledné čo mala pred sobášom.
Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň, podľa ust. § 27 zákona o rodine platí :
"(1) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že rozvedená manželka môže po rozvode oznámiť matrič. úradu, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko, ale len priezvisko, s ktorým vstupovala do tohto už rozvedeného 2. manželstva, teda nie rodné priezvisko. Je to tak z dôvodu, že po rozvode prvého manželstva mohla požiadať o zmenu priezviska v lehote do 3 mesiacov na rodné priezvisko a s týmto rodným priezviskom by vstupovala aj do v poradní 2. manželstva.

Ak by chcela po 2. rozvode späť svoje rodné piezvisko, bolo by to možné, ale len na základe osobitnej žiadosti podľa § 6 zákona o mene a priezvisku, ktorá žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom 100 € :

"(1) Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či sa dá súdne nariadiť po rozvode manželke, aby si vzala spat rodné priezvisko.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,
nie. Takáto možnosť súdu zo zákona nevyplýva. Zákon o rodine doslovne v § 27 ods. 1 hovorí 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Je to oprávnenie prijať predošlé priezvisko. Nie povinnosť. Súd nemôže manželke, aby si vzala svoje pôvodné priezvisko.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či po rozvode je možné si požiadať o rodné priezvisko sebe aj dieťaťu ? Je nevyhnutný súhlas bývalého manžela v tomto prípade ? Ďakujem. N.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o Vaše priezvisko, platí ust. § 27 zákona o rodine :

"(1) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko."

T.j. : Na zmenu priezviska za pôvodné priezvisko pred uzatvorením manželstva nepotrebujete súhlas bývalého manžela. Lehota na zmenu priezviska oznámením matrič. úradu je tri mesiace od právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Na zmenu priezviska maloletého dieťaťa potrebujete písomný súhlas otca dieťaťa. Ak súhlas neudelí, potom jedinou cestou je obrátiť sa v tejto veci na súd.

 


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom zmeny priezviska. Som rozvedená cca 10 rokov, ale ponechala som si priezvisko po bývalom manželovi, nakoľko mám z prvého manželstva dieťa a chcela som zachovať zhodné priezviska. Momentálne mám 6 ročný vzťah, ale pre exekučné problémy partnera sa nemôžeme vziať. Som tehotná a chcela by som si k priezvisku pridať priezvisko partnera (čiže by som mala dve priezviska), aby som mala totožné priezvisko i s druhým dieťaťom. Konzultovala som túto situáciu s iným právnikom, ktorý mi vravel, že takáto zmena priezviska nie je možná. Avšak som toho názoru, že jednotlivec by mal sám rozhodnúť, ak ma na to padne dôvody, požiadať o zmenu svojho mena, či priezviska. Dá sa o takúto zmenu požiadať súdnou cestou? Je šanca, žeby som mohla dostať priezvisko po súčasnom partnerovi? Samozrejme by mi aj písomnou formou dal súhlas k prijatiu jeho priezviska. Nerada by som, aby moje druhé dieťa malo iné priezvisko ako mám ja. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.08.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona o mene a priezvisku Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa by bolo to, čo opisujete. Museli by ste žiadosť dobre odôvodniť a presvedčiť matriku. Zákon nezakazuje, aby mal človek 2 priezviská, aj keď nejde o manželstvo. To, čo zákon nezakazuje je dovolené. Podľa môjho právneho názoru ne je bez ďalšieho takáto zmena vylúčená. Záleží len, či presvedčíte matriku.


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Po rozvode by som chcela opäť používať moje rodné priezvisko no s praktických dôvodov si chcem nechať aj spoločne priezvisko je takáto zmena možná?

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
dobrý deň v oficiálnom styku by ste mali používať meno, ktoré máte zapísané v matrike a v občianskom preukaze. Jedine ak by ste mali v matrike zapísané ako priezivsko obe, teda aj rodné aj manželovo, vtedy by bolo v zásade možné používať jedno, alebo druhé.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku