Máte
otázku?

Zmena priezviska po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zmena priezviska po rozvode

Dobrý deň, rada by som si po rozvode vrátila rodné priezvisko. Mám syna, o ktorom jeho otec nejaví záujem a syn ho nepozná. Preto by som chcela zmeniť priezvisko aj jemu. Vyzvala som ho listom, aby dal súhlas na zmenu priezviska nášho dieťaťa, ale na môj list nereagoval. Mali by som si svoje priezvisko zmeniť skôr, než podám návrh na súd na zmenu priezviska pre syna? Čo ak súd zmenu pre syna nepovolí a ja budem mať potom iné priezvisko ako syn? Ako je najlepšie postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

Dobrý deň, v prípade rozvodu manželstva má bývalá manželka právo po rozvode manželstva do troch mesiacov požiadať o zmenu priezviska späť na svoje rodné, pričom o tejto žiadosti príslušný okresný úrad nerozhoduje. Ak budete žiadať o zmenu priezviska neskôr (po uplynutí troch mesiacov) bude táto zmena priezviska podlieha povoleniu zo strany okresného úradu. V prípade Vášho syna budete musieť požiadať súd o vydanie rozhodnutia, ktorým nahradí súhlas otca potrebný pre zmenu jeho priezviska. Súd vydá rozhodnutie o nahradení súhlasu otca v prípade, ak je takáto zmena v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Tak, ako ste sama uviedla, môže sa stať situácia, že budete mať so synom rozličné priezviská. To však nič nemení na Vašich rodičovských právach a povinnostiach a na tom, že dieťa je zverené do Vašej osobnej starostlivosti. 

Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať o procese spätneho vzatia si priezviska zo slobodna po rozvode. Rada by som využila trojmesačnú lehotu určenú na tento úkon. Môžem o zmenu požiadať písomne, osobne alebo je možné podať žiadosť na ktoromkoľvek matričnom úrade? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň,

máte pravdu zákon o rodine umožňuje tomu manželovi, ktorý prijal pri uzavretí amnželstva priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, matričnému úradu oznámiť, že prijíma svoje predošlé priezvisko.  Povolenie na zmenu priezviska sa v tomto prípade nevyžaduje, stačí oznámenie. Môže sa tak urobiť na matričnom úrade, v ktorom je zapísané manželstvo v knihe manželstiev. So zmenou nie je spojený žiadny správny poplatok.

Vzhľadom na to, oznámenie vykonajte na matričom úrade, v ktorého knihe manželstiev bolo vaše manželstvo zapísané,  a to písomným podaním adresovaným tomuto úradu alebo osobne na úrade.  Po zmene priezviska budete povinná používať svoje predošlé priezvisko. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či po rozvode, ak nesúhlasím s tým, aby si moja bývalá manželka zachovala moje priezvisko, existuje nejaká právna cesta, ako to môžem ovplyvniť, alebo je to výhradne jej rozhodnutie?

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.02.2024)

Dobrý deň, po rozvode potom už bývalej manželke nemôžete nariadiť ani podaním žaloby na súd, aby si zmenila svoje priezvisko na iné, keďže nechcete, aby jej ostalo po rozvode vaše priezvisko.
Pomôckou pre vás, ako by ste mohli dosiahnúť zmenu jej priezviska, je ust. § 27 Zákona o rodine :

"(1) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

(2) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska."

 

Predošlým priezviskom v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je priezvisko s ktoré manželka mala pred uzatvorením manželstva.

 


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné po rozvode zmeniť priezvisko na priezvisko mojej babky za slobodna, namiesto návratu k môjmu rodnému priezvisku.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.12.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak si chcete zmeniť priezvisko po rozvode na iné priezvisko, než s akým ste vstupovali do manželstva, potom je to možné.

Je to možné však len na základe podanej žiadosti na príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska. Žiadosť musíte podať písomne a túto zdôvodniť. Správny poplatok v prípade vybavenia žiadosti je 100 €.


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať - bol som v manželstve sedem rokov a už rok a pol čakám na rozvod. Pred časom som prevzal jej priezvisko, ale teraz by som si chcel svoje pôvodné priezvisko získať späť, a to aj napriek tomu, že nemám jej súhlas (s ňou som v kontakte vôbec nie som už rok a pol). Rozvod sa zdá byť veľmi zdĺhavý - Je to možné? Ak áno, aký je správny postup? Ďakujem vopred za porozumenie a skorú odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.10.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že manželstvo nie je právoplatne rozvedené, zmena priezviska vás ako manžela je možná len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov v zmysle ust. § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o mene a priezvisku. Nie je teda možná zmena priezviska len na základe výlučne vašej žiadosti.

Pokiaľ ide o podaný návrh na rozvod, odporúčam napísať urgenciu na príslušný súd, prípadne samotný návrh prekonzultovať s advokátom, aby sa našli dôvody na urýchlenie konanie o rozvod manželstva.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem v zahraničí a som vydatá. Potrebujem si zmeniť priezvisko. Môj manžel nechce rozvod a súhlasí so zmenou priezviska. Je možné vyriešiť túto záležitosť bez nutnosti cestovať na Slovensko?

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň,
vo veci vašej otázky uvádzame, že keďže vec nechcete riešiť osobne na Slovensku, možnosťou je obrátiť sa na zastupiteľský úrad SR v zahraničí a tam podať ich cestou žiadosť o zmenu priezviska počas trvania manželstva. Vo veci uvádzame, že bude nevyhnutný písomný súhlas manžela.

Bližšie informácie o uvedenej otázke nájdete aj na stránke https://mzv.sk/web/vieden/sluzby/konzularne-sluzby/zmena-mena-priezviska.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, premýšľala som nad tým, že by som si chcela vrátiť priezvisko z čias, keď som bola slobodná, avšak som už takmer viac ako 30 rokov rozvedená. Mám nejaké otázky: Ako by som mala postupovať a či je to vôbec ešte možné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň, právne je možné, aby ste mali priezvisko za slobodna. V tomto prípade musíte podať žiadosť na zmenu priezviska na príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a žiadosť zdôvodniť. Správny poplatok za zmenu priezviska je v tomto prípade 100 €.
Záverom poznamenávam, že ak by ste zmenu priezviska po rozvode oznámili matrike do troch mesiacov, mohli  ste sa vrátiť k priezvisku, s ktorým ste vstupovali do manželstva, čo vyplýva z ust. §  27 ods. 1 zákona o rodine :

"Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko."

Z dôvodu, že táto lehota už dávno uplynula, zmenu priezviska je možné dosiahnúť len na základe žiadosti podanej na prísl. okresný úrad.


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som si zmeniť priezvisko po rozvode na svoje rodné. Avšak už som bola rozvedená dvakrát a používala som priezviská oboch bývalých manželov. Túžim po zmene na rodné priezvisko, no bolo mi povedané, že to nie je možné.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že po rozvode v lehote do 3 mesiacov máte možnosť v súlade s ust. § 27 zákona o rodine oznámiť matričnému úradu, že sa prijímate svoje priezvisko s ktorým ste vstupovali do manželstva. Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že týmto jednoduchým oznámením adresovaným matričnému úradu si nemôžete zmeniť priezvisko na svoje rodné priezvisko.

Ak by ste si teraz po rozvode chceli zmeniť svoje priezvisko na svoje rodné priezvisko, ktoré ste mali pri narodení, potom musíte podať žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a žiadosť zdôvodniť prečo chcete predmetnú zmenu. Správny poplatok je v tomto prípade 100 €.


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Čaká ma rozvod a chcela by som sa vrátiť ku svojmu rodnému priezvisku. Viem, že lehota je do 3 mesiacov, avšak mám firmu, kde budem potrebovať zmeniť aj priezvisko ako hlavný konateľ. Je mi jasné, že budem musieť zmeniť údaje v občianskom preukaze, vodičskom preukaze, zdravotnej a sociálnej poisťovni a na daňovom úrade. Ale chcem sa opýtať, či budem potrebovať prepísať aj doklady na auto, keďže budem mať iné priezvisko. Sú všetky tieto poplatky do 3 mesiacov zdarma alebo len časť z nich? Alebo budem musieť zaplatiť plnú výšku? Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zmenu priezviska po rozvode, ak túto vykonáte v zákonnej lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, táto bude bez poplatku.

Čo sa týka ostatného menenia dokladov, v prípade zmeny občianskeho preukazu, tu ste taktiež oslobodená od platenia poplatku vo výške 4,50,- EUR bez ohľadu na to, či požiadate o zmenu pred alebo po uplynutí troch mesiacov od právoplatného rozvodu. Ibaže by ste chceli vydanie občianskeho na počkanie do dvoch dní, toto je spoplatnené min sadzbou 24,50,- EUR. 

Za vydanie nového vodičského preukazu sa platí v prípade zmeny priezviska poplatok vo výške 6,50 € bez ohľadu na lehotu, kedy o vydanie nového vodičského po zmene priezviska požiadate. 

Zvyšné zmeny, či už v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade sú bez poplatkov. 


Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som si po rozvode zmeniť priezvisko, nie na dievčenské, ale na priezvisko mojej matky (vydatá) alebo starej mamy. Rada by som sa spýtala, či je to možné a aké doklady budem potrebovať na zmenu priezviska. Ďakujem, Milena

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že po rozvode si chcete zmeniť priezvisko na iné priezvisko a nie to, s ktorým ste vstupovali do manželstva, a to terajšie priezvisko matky alebo starej matky. Ak je to tak, potom budete musieť v zmysle zákona o mene a priezvisku podať žiadosť na okresný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a písomne požiadať o povolenie na zmenu priezviska s odôvodnením. Správny poplatok je v tomto prípade 100 €.

 

 


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Moja manželka sa so mnou rozviedla, avšak neželám si, aby naďalej nosila moje priezvisko. Rozvod sme uzavreli v júni 2022. Čo mám urobiť a ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň, Vy ako bývalý manžel nemôžete ani cestou súdu dosiahnuť, aby si manželka zmenila svoje priezvisko na iné, napr. na svoje rodné resp. na priezvisko, ktoré mala pred uzatvorením manželstva.

Je na rozhodnutí manželky, či si ponechá svoje priezvisko alebo toto zmení na iné priezvisko.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.