'

Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 8. 3. 2017

Otázka: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Dobrý, prišiel mi list zo súdu, že sa mám vyjadriť k návrhu o zaplatenie dlhu cca 700 e u mobilneho operatora. Moje vyjarenie tam však mojou nedopatrnostou príde až 17-ty deň a nie v lehote 15 dni. Čo nastane? Aký bude ďalší postup? Budem môcť tu dlžnú sumu platiť po splátkach? Pretože naraz to fakt nemôžem vyplatiť. Mozem skončiť vo väzení?

Odpoveď: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Dobrý deň, v zmysle § 117 Civilného sporového poriadku (CSP), lehota je súdom alebo zákonom ustanovený časový úsek na vykonanie úkonu. Pre obe tieto lehoty platí, že lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času. To znamená, že ak ste posledný deň lehoty odovzdali svoje podanie poštovému podniku, lehotu ste dodržali, aj keď podanie bude súdu doručené aj v neskorší deň.  Vo vašej veci súd pravdepodobne nariadi pojednávanie na prejednanie sporu, na ktorom môžete uviesť všetky skutočnosti, ktoré považujete pre rozhodnutie za potrebné. Taktiež máte právo navrhnúť žalobcovi (mobilnému operátorovi) uzavretie súdneho zmieru, v ktorom Vám bude dovolené zaplatiť Váš peňažný záväzok v splátkach. Záverom uvádzam, že nikto nemôže byť zbavený osobnej slobody len pre neschopnosť splácať peňažný záväzok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň! Prišla mi výzva na zaplatenie sumy 2469e z C. f. h. dlh voči tejto inštitúcií som splácala, ale v nižších splátkach z dôvodu MD. Táto firma odpredala tento dlh I. J. vymaháčska spoločnosť znovu som splácala. Teraz ma žalujú. Zmluva uzatvorená v roku 2015.

Odpoveď: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, že z dostupných dokladov, ktoré máte k dispozícii a tiež zo zoznamu úhrad, ktoré ste vykonali vyplýva, že Váš dlh nemôže predstavovať sumu vo výške 2.469,- €, je potrebné namietať výšku dlhu a uviesť všetky podstatné skutočnosti na preukázanie tejto skutočnosti. Vzhľadom na konkrétnosti Vášho prípadu je možné namietať, že nielen výšku dlhu, ale napríklad aj výšku požadovaných úrokov, ak by odporovali dobrým mravom. Rovnako môžete namietať prípadné premlčanie dlhu, ak bol zmluva uzatvorená v roku 2015 a nesplácali ste ju riadne, mohol veriteľ zosplatniť celý dlh ešte v roku 2015 alebo začiatkom roku 2016 a dlh by bol už premlčaný. Na presné posúdenie veci by sme však museli poznať detaily Vášho prípadu, vidieť dokumenty, žalobu...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy? (Procesné právo (civilné))

Chcel by som sa opýtať, či vo vyjadrení k žalobe poukázať aj iný prípad, keď žalujúca strana podviedla žalovaného (k čomu ma žalovaný aj listinné dôkazy), ale žalovaný v tomto prípade nepodal žalobu, alebo sa ma žalovaný vyjadrovať sa iba k pôvodnej žalobe ?

Odpoveď: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, je obtiažne napísať Vám odpoveď na Vašu otázku, nakoľko nevieme o čo sa jedná v konkrétnom prípade, ktorý je už na súde a ku ktorému sa máte vyjadriť.

Ak v nejakej veci nebola podaná žaloba, je právne možné, že táto vec by bola zamietnutá a teda ak by ste nejakú starú okolnosť, ktorá ani nebola predmetom súdneho konania uviedli teraz, mohli by ste si prípadne aj priťažiť v tomto konaní. Ale to sú len naše úvahy, nepoznáme Váš prípad konkrétne.

Odporúčame  krátku konzultáciu u advokáta prípadne nás kontaktujte v platenej poradni, aby sme Vám napísali vyjadrenie na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či stačí k vyjadreniu k žalobe prikladať kópie listinných dôkazov ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, 

áno, originály  listín predložíte na pojednávaní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, prišiel mi list zo súdu, resp. uznesenie, že sa mám písomne vyjadriť k žalobe. Môžete mi prosím poslať vzor na vyjadrenie? Alebo to musí byt presne v nejakých bodoch určeným súdom? Či stačí svojimi slovami sa ku tomu vyjadriť a pripojiť listiny, na ktoré sa odvolávam. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň,

vzor vyjadrenia neexistuje. Vždy je potrebné posudzovať konkrétne podanie osobitne a tomu prispôsobiť vyjadrenie. Je podstatné, aby ste, pokiaľ nesúhlasíte s bodmi uvádzanými v žalobe, uviedli svoje vlastné tvrdenia, odôvodnili ich a podložili dôkazmi. V podstate stačí, aby ste sa vyjadrili vlastnými slovami, avšak je dobré, aby ste to konzultovali s právnikom, pretože napr. môže byť žaloba nedôvodná, či podaná po uplynutí premlčacej doby a pod. Takéto namietky treba uplatniť včas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk