Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 9. 7. 2015

Otázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň.Zdedil som časť rodinneho domu spolu so záhradou. Celý rodinný dom užíva vzdialená rodina, s ktorou sa nestretávam.Táto rodina mi odmieta platiť nájom a nechce odkúpiť túto časť domu za navrhnutú sumu.Chcem Vás poprosiť o radu, aké mám možnosti.Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, predmetný rodinný dom s priľahlým pozemkom ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník predpokladá predovšetkým dohodu všetkých spoluvlastníkov o tom, ako budú spoločnú vec užívať, v opačnom prípade rozhodne o tejto otázke na návrh jedného z nich súd. Pokiaľ jeden zo spoluvlastníkov užíva vec nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu bez toho, aby bola medzi spoluvlastníkmi uzavretá nájomná zmluva alebo iná zmluva, dochádza k bezdôvodnému obohateniu tohto spoluvlastníka na úkor druhého. V dôsledku uvedeného je možné žiadať poskytnutie primeranej finančnej náhrady. V prípade, že nemáte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, je možné ho zrušiť a vyporiadať. Zákon opäť prioritne predpokladá uzavretie dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak je uzavretie takej dohody nedosiahnuteľné, môžete sa obrátiť na súd, aby podielové spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal, keďže nikto nemôže iného nútiť, aby v takom právnom stave zotrval. Súd autoritatívne rozhodne jedným z nasledujúcich spôsobov: nehnuteľností rozdelí medzi spoluvlastníkov; pokiaľ to nie je možné, rozhodne o tom, že nehnuteľnosti nadobudne jeden zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť zostávajúceho spoluvlastníka alebo súd rozhodne o tom, že sa dom so záhradou predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. V extrémne zriedkavých prípadoch, ak existujú určité špecifické okolnosti, môže súd rozhodnúť, že spoluvlastníctvo nevyporiada.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývalý manžel vlastní psa a chová ho v byte, ktorý je v BSM, potrebuje na to môj súhlas, ako druhého vlastníka bytu ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2015)

Dobrý deň, byt v BSM nie je to isté ako byt v podielovom spoluvlastníctve. O byte v BSM rozhodujú obaja manželia tak, ako keby šlo o byt vo výlučnom vlastníctve. Viem si predstaviť, že pes môže spôsobiť v byte neplechu a byt aj zničiť. Ak s týmto nesúhlasíte, pošlite exmanželovi najskôr list (výzvu). Ak by nereagoval, potom Vám nezostane nič iné ako sa obrátiť na súd. AK by ste súdu preukázali, že dochádza, resp. môže dochádzať k poškodzovaniu bytu, súd by Vášmu návrhu mohol vyhovieť. Nedá sa však pauášlne povedať, že to bude za každých okolností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk