Máte
otázku?

Ako dostať požičané peniaze späť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako dostať požičané peniaze späť

Ako dostať požičané peniaze späť? jedná sa o dlh vo výške 3000€

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Dobrý deň, 

Vo Vašej otázke sa pýtate, ako dostať požičané peniaze späť. V prvom rade je potrebné mať doklad o tom, že ste peniaze požičali. Najlepšie zmluva o pôžičke, prípadne uznanie dlhu. Ak nemáte tieto doklady ako dôkaz môže slúži doklad z banky o prevode alebo vklade peňazí na účet dlžníka. Ak nemáte ani tento doklad, potom potrebujete svedka, ktorý potvrdí existenciu dlhu. Nemusí to byť priamy svedok poskytnutia peňazí, svedok by mal minimálne potrvrdiť, že počul dlžníka sľubovať, že dlh uhradí, v akej výške a lehote.

 

Zákon neprikazuje vyzvať dlžníka na úhradu dlhu. Vyzvať dlžníka môžete buď sám alebo prostredníctvom advokáta. Advokát má právo požadovať aj úhradu trov zastupovania, dlh dlžníka sa teda zvýši o trovy zastupovania.

 

Ak nepomôže ani výzva, musíte sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Ak nemáte s takýmto konaním skúsenosti odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám návrh spíše a bude požadovať, aby súd zaviazal dlžníka na náhradu trov právneho zastupovania. Súd Vám tieto trovy prizná a takto sa vymôže celá suma, pričom náhradu trov zastupovania bude musieť zaplatiť dlžník. Existuje aj možnosť vymáhať pohľadávku prostredníctvom vymáhačskej spoločnosti. To však neodporúčam z dvoch dôvodov:

1/ prvý je ten, že nejde o odborníkov (advokátov) a môže sa stať, že Vaša pohľadávka zostane nevymožená chybou vymáhača

2/ drhý je ten, že vymáhači požaduju výlučne % (percentá) z vymoženej sumy. Nikdy sa Vám teda nevráti celá pohľadávka, ako je to v prípade vymáhania pohľadávky advokátom. 

 

Dúfam, že sme Vašu otázku ako dostať požičané peniaze späť zodpovedali a uvedené informácie Vám postačujú.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu syn si kupoval barak prišiel za mnou, či mu nepožičiam sumu 13000 € na dva mesiace, tak som mu požičala, ale odvtedy ubehlo už 10 rokov, keď ich od neho pýtam, že som mu ich len požičala nechce mi ich vrátiť, neviem ako postupovať ďalej, on má vilu a ja len dôchodok, preto moje ušetrené peniaze potrebujem. Ďakujem za pochopenie s pozdravom Božena

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste synovi požičali 13000 € pred cca 10 rokmi, pričom zrejme o uvedenom nemáte žiadny doklad /napr. výpis z bankového účtu, zmluvu o pôžičke/. Ak je náš predpoklad správny a syn na Vaše výzvy doteraz nijako nereagoval, možným riešením by bolo, aby syn podpísal tzv. uznanie dlhu, čím by ste si zaručili plynutie novej premlčacej doby 10 rokov, a súčasne by ste sa dohodli na splátkach.

Sme však názoru, že keďže uplynula pomerne dlhá doba 10 rokov, syn na toto nepristúpi na Vašu výzvu na podpísanie uznania dlhu a na výzvu reagovať nebude. Uvádzame tiež, že ak by ste vec postúpili na súd, súd by žalobu zamietol pre uplynutie premlčacej doby, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
budem Vám veľmi vďačný keby ste mi vedeli poradiť ako vyriešiť môj problém. Pred rokom a pol si začal odo mňa požičiavať peniaze brat mojej mamy. Vyšplhalo sa to až na sumu 5000 e. Stále len sľuboval, že vráti a doteraz nemôžem od neho dostať ani cent. Spravil som to len preto, že som chcel pomôcť. Nič som za to nežiadal. Nemáme spísanú žiadnu zmluvu, ale mám zdokumentovanú celú komunikáciu s ním, aj účtenku z bankového účtu si viem stiahnuť. Dá sa to nejako riešiť? Ďakujem, s pozdravom Adam

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke do kedy mal dlžník peniaze vrátiť, teda či nastala splatnosť dlhu.

Odporúčam vo veci dlžníka vyzvať, aby dlh uhradil vo Vami stanovenej primeranej lehote a to s tým upozornením, že ak dlžná suma nebude vrátená, vec postúpite advokátovi na podanie žaloby na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy a  trovy právneho zastupovania/. Výzvu pošlite doporučeným listom.

Ak k úhrade nedôjde vo Vami stanovenej lehote, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, ktoré uvádzate v otázke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám zmluvu o pôžičke overenú na matrike a doteraz mi nebola splatená. Je to z roku 2017. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,

 

nie je rozhodujúce, kedy sa zmluva o pôžičke uzavrela, ale kedy bola dohodnutá splatnosť. Ak odo dňa splatnosti ešte neuplynuli tri roky, tak vec môžete vymáhať súdnou cestou. Ak je to už od splatnosti viac než tri roky, potom by bolo súdne vymáhanie rizikové, keďže dlžník by mohol namietať premlčanie, čo by malo za následok zamietnutie žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosím o radu pri, nesplácaní 900 € pôžičky, ktorú som poskytol na zmluvu o pôžičke v máji 2018 roku. Stále len sľuby a výhovorky. Zatiaľ mi nič nesplatila! Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke, kedy bola dohodnutá splatnosť požičanej sumy 900 €, teda kedy mal dlžník vrátiť požičané peniaze. 

Ak ste si termín vrátenia pôžičky nedohodli písomne v zmluve, odporúčame poslať dlžníkovi písomnú výzvu k úhrade dlžnej sumy vo Vami uvedenej lehote. Ide o to, aby došlo k splatnosti dlhu. Výzvu pošlite písomne dopor. listom, ako aj emailom.

Ak k úhrade pôžičky nedôjde, odporúčame následne obratom kontaktovať advokáta, ktorý urobí potrebné právne kroky. Upriamujeme Vašu pozornosť na ust. par. 101 Obč. zákonníka, podľa ktorého všeob. premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.

V prípade, že vo veci bude konať advokát, platobný rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdmi elektronicky, takže súdne konanie prebehne rýchlo.

Môžete konraktovať aj  našu advokátsku kanceláriu


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako postupovať a čo mám spraviť ak mám dlh v banke 20 000 €, ktoré som požičal jednému s tým, že mi on bude splácať dlh banke. Splátky mi neplatí a ja mám teraz veľké problémy. Mám doklad o prevedení peňazí na jeho účet cez internetbanking a dvoch svedkov. Vie mi s tým banka pomôcť alebo ako to riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,

je zrejmé, že ste chceli niekomu pomôcť a namiesto toho ste sa dostali do ťažkej situácie. Bohužiaľ banka Vám s týmto problém asi nepomôže, keďže Vy ste zrejme z pohľadu bánk bonitnejší, než dotyčná osoba, ktorej ste peniaze poskytli. Ak by to tak nebolo, zrejme by si dotknutá osoba vedela pôžičku či úver vybaviť v banke aj sama. Dlh môžete vymáhať jedine priamo od dotyčnej osoby s tým, že priebežne by ste mali splácať aj dlh voči banke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa poradiť. Syn si požičal od kamaráta 1400e, Ten ho chce dať na súd, pokiaľ peniaze nevráti, pritom nemajú žiadnu písomnú dohodu, max. Vypisi z účtu že mu peniaze posielal. Ako ďalej. Syn sa chcel dohodnúť na splátkach, nakoľko nemal 1 rok žiadny príjem. On to nechce rešpektovať. Poraďte mi prosím, ako ma ďalej postupovať. Pritom mu vraj posielal výzvy na zaplatenie dlhu, ale žiadne doporučené výzvy mu neprišli. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ bola synovi poskytnutá pôžička, bude musieť požičané peniaze vrátiť. Zmluva o pôžičke v písomnej forme nie je potrebná. Veriteľovi postačuje aj výpis z účtu, že synovi peniaze poslal.
Otázkou je ako sa dohodli na dobe požičania peňazí. Ak táto doba uplynula, veriteľ je oprávnený žiadať peniaze vrátiť. Treba začať uhradzovať aspoň splátky, aby vec nebola postúpená na súd, čím by synovi vznikli náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, prípadne aj trovy právneho zastupovania/.
Peniaze je potrebné uhradzovať buď poštovou poukážkou alebo cestou banky, aby syn mal doklad o vrátené pôžičky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Dal som švagrovi 300e na nájom, ale po 6 dňoch nás vyhodili a moje peniaze nechcú vrátiť. Mám dôkazy na to, že som ich im dala a že mi ich nechcú vrátiť. Je nejaká možnosť ich získať naspäť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na to, ako došlo k ukončeniu nájmu predpokladám, že žiadna nájomná zmluva nebola podpísaná. Zrejme išlo iba o prenechanie bytu alebo domu na užívanie na základe ústnej dohody. Ak je tomu tak, prípadne ak by aj nájomná zmluva zanikla a trval dohodnutú (zaplatenú) dobu, máte nárok na vrátenie peňazí. Pri podrobnom právnom posúdení by sa jednalo najskôr o vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade, že Vám peniaze dobrovoľne nevráti a budete ho musieť žalovať, budete musieť preukázať, že ste mu peniaze odovzdali. Na to však iba svedkovia nemusia stačiť. Najvhodnejšie je, ak Vám pri prevzatí peňazí podpísal potvrdenie o ich prevzatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Zdravím chcem sa opýtať. Pred časom som požičal jednej známej 1200 eur, mám o tom len vypisy z banky. Je možné od nej získať tie peniaze spať? Keďže si ma všade blokla, kde sa dalo a neviem sa s ňou skontaktovať. A k tomu ma ešte dlh na zdravotke vyše 3000 eur. Dá sa s tým niečo urobiť?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o pôžičku, ak viete preukázať odovzdanie peňazí, a to, že ste sa dohodli na vrátení (že odovzdanie peňazí bolo dočasné a nebol to napr. dar), tak v takom prípade viete dotyčnú zažalovať. Odporúčam nečakať, aby nevyhlásila napr. bankrot, prípadne, aby sa Vám dlh nepremlčal. Pri pôžičke je premlčanie 3 roky. Ak by súd, ale vyhodnotil odovzdanie peňazí, ako jej bezdôvodné obohatenie, potom je premlčanie 2 roky a ráta sa od odoslania peňazí. Preto by ste nemali čakať a zažalovať ju. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom právnej pomoci. Požičala som peniaze mojej známej, resp. známej mojej priateľky. Moja priateľka jej peniaze požičala tiež a vzhľadom nato, že jej úrok slušne vynášal, tak do toho zatiahla aj mňa. Ona jej požičala 30 000 eur s tým, že jej vráti 60 000 e. Vzhľadom na to, že je splátky splácala v dohodnutom čase, tak to ponúkla aj mne. My sme jej však s mužom požičali 60 000 e, mame zmluvu o pôžičke s rovnakou dohodou. Začala nám to splácať, žiaľ len prvé dve mesiace. Potom prišla koróna kríza a ona sa začala vyhovárať, že firma, pre, ktorá pracuje jej prestala platiť. Čiže 26.10. 2019 sme podpísali zmluvu, zaplatila nám úrok za 2 mesiace a potom už nič. Sporadicky sa ešte ozvala, že to rieši a on augusta od nemáme absolútne žiadne informácie. Ku 26. 10. 2020 nám mala zaplatiť vloženú istinu. Avšak momentálne vôbec nekomunikuje, nezdvíha telefóny, neodpovedá na správy. Neviem ako mám ďalej postupovať, kamarátka mi stále hovorí, že mám počkať, ale prešlo už veľa času bez komunikácie a ja si myslím, že je čas začať riešiť veci právne. Samozrejme sme ochotní si za služby normálne platiť a dohodnúť si následne aj stretnutie, avšak možno by som pre začiatok potrebovala Vašu radu ako také nakopnutie, či vôbec niekedy uvidím naspäť svoje peniaze, aj bez úrokov. Len nech sa nám vráti naša čiastka. Ďakujem za odpoveď, veľmi Vás prosím o radu.
S pozdravom M.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ máte zmluvy o pôžičke v písomnej forme a aj doklady o požičaní sumy, z tohto hľadiska by nemal byť problém.

Nevieme za aké obdobie sú úroky, keďže uvádzate, že sa mala vrátiť suma vo výške 2 x ako bola požičaná. V prípade súdneho konania úroky v tejto výške súd neprizná pre rozpor s dobrými mravmi.

Treba zistiť vo veci majetkové pomery dlžníčky, či nedlhuje soc. a zdrav. poisťovniam, či už nemá nejaké exekúcie v centr. registri exekúcií.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, kamarátovi som požičal 45 € a doteraz mi ich nevrátil. Problém je v tom, že som s ním neuzavrel žiadnu zmluvu, no všetko mám zaznamenané vo fb komunikácii. Písal mi tam, či mu pozíčiam peniaze, aj že mi ďakuje a potom mnohokrát, že mi sa stretneme, že mi ich vráti alebo, že mi ich pošle na účet. Peniaze doteraz nevrátil. Dá sa s tým niečo robiť? Nejaká predžalobná výzva napríklad ?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
aj vzhľadom na okolnosť, že ide o malú sumu, odporúčame kamaráta vyzvať k úhrade požičancýh peňazí, a odkázať ho na Vašu komunikáciu, kde požičanie sumy 45 € uznal. Požiadajte ho, aby Vám peniaze vrátil vo VAmi uvedenej lehote a to s tým, že ak peniaze nevráti, vec postúpiteadvokátovi na vymáhanie cestou súdu, čím mu vzniknú podstatne vyššie náklady spojené s vymáhaním dlžnej sumy ako je samotná dlžná suma (súdny poplatok je 16,50 €, plus trovy právneho zastupovania - https://ficek.sk/pravna-poradna/trovy).

Ak nebude dlžná suma uhradená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať len niečo. Mám podpísaný papier u notára, že mi dotyčná osoba bude splácať pôžičku a zrazu prestala. Dá sa s tým niečo robiť. Kde a na koho sa mám obrátiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2020)

Dobrý deň,
základom vo Vašom prípade je to, či listina spísaná u notára je len zmluvou o pôžičke alebo aj priamo exekučným titulom, z ktorého vyplýva, že vymáhanie dlžnej sumy môžete postúpiť na vymáhanie súd. exekútorovi.

Ak listina nie je priamo exek. titulom, vec budete musieť.odstúpiť na súd s návrhom na vydanie plat. rozkazu.

Odporúčame preštudovať listinu spísanú notárom, poslať dlžníkovi výzvu k úhrade dlžných splátok resp. celej pôžičky ak ste sa dohodli, že nezaplatením niektorej splátky nastane splatnosť celého dlhu.

Pre posúdenie veci ako celku by sme potrebovali vidieť doklady.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

prosím Vás, riešim nepríjemný problém. Mám zmluvu s bývalým kamarátom o pôžičke. Je to tesne pred viac ako 3 rokmi a predpokladám, že je to premlčané. Čo môžem robiť? Aké sú moje možnosti, alebo máte mi ako pomôcť, aby som sa aspoň k časti peňazí dostal?

Stano

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,

základom vo Vašom prípade je kedy nastala splatnosť pôžičky podľa zmluvy o pôžičke. Od tohto dátumu sa v podstate počíta premlčacia doba 3 roky. Príklad : pôžička mala byť uhradená do 5 mesiacov od jej poskytnutia. Uplynutím tejto lehoty 5 mesiacov nastala jej splatnosť a plynie 3-ročná premlčacia doba.

Možnosťou pre Vás je tiež, aby dlžník spísal uznanie dlhu podľa inštrukcií uvedených na našej stránke www.uznanie-dlhu.sk.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, sme mala firma, venujeme sa aj upratovacím prácam a, keďže od mája je v platnosti zákon o príplatkoch, museli sme ich ľuďom vyplatiť. Firma-klient, pre ktorého sme pracovali nám sľúbil, že samozrejme nám tieto zvýšené náklady preplatí. Vystavili sme regulérnu faktúru -za máj ale neuhradili ju. S vysvetlením, že uhradia tri mesiace naraz, teda máj jún a júl. Ale doposiaľ nemáme preplatené nič. Keby som vedela, že nič nepreplatia, nepracovali by sme u nich na víkendy ani sviatky. Mám teda prosbu o radu, môžem to vôbec nejak vymáhať? Faktúra za tri mesiace príplatkov bola splatná k 30. 8. 2019. Ani sa len neobťažovali nám zavolať, aby sme ju stornovali a neuhradzali z nej dph.
bola odoslaná doporučené. ďakujem všetko dobre, s pozdravom Konečná Eva.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň, 
mzdové zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu, nedeľu, prípadne vo sviatok sa riadia ust. Zákonníka práce, ktoré zmeny sú platné a účinné od 1.5.2018, a zvýšené v tomto roku rovnako od mája 2019. Toto je vzťah pracovnoprávny, ktorý nezakladá Vaše oprávnenie, aby ste klientovi dodatočne účtovali predmetné mzdové zvýhodnenia.

Bolo vecou dohody, ako sa s klientom  - zákazníkom dohodnete  na cene, ale musíme uviesť, že zákazníka ako odberateľa Vašich služieb nemusí zaujímať, že Vy musíte platiť mzdové zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu, nedeľu prípadne vo sviatok.

Tieto mzdové zvýhodnenia, ktoré musíte platiť Vašim zamestnancom, je potrebné premietnuť do kalkulácie ceny s klientom pri dohodovaní ceny upratovacích služieb tak, aby Vaša spoločnosť mala zisk z podnikania.
Právny vzťah Vašej spoločnosti k zákazníkovi ako klientovi sa neriadi ustanoveniami Zákonníka práce a sme preto názoru, že klient nie je povinný Vám predmetné mzdové zvýhodnenia uhradiť ani na tom základe, že ste mu poslali faktúru.
Vec môžete riešiť len na základe dohody s klientom o zmene ceny v pôvodnej zmluve, ktorú môže, ale nemusí akceptovať. Vami uvedený problém je skôr otázkou cenotvorby samotnej služby tak, aby ste dosahovali zisk.

V prípade, že ste sa s klientom ústne dohodli na zmene ceny, požiadajte ho, aby zmenu ceny akceptoval aj v písomnej forme, prípadne Vám písomne potvrdil, že Vami zaslanú faktúru uznáva čo do dôvodu a výšky.

Podľa ust. § 323 Obchodného zákonníka platí :

"Uznanie záväzku §323

(1) Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

pred mesiacom sme s manželkou požičali jednej známej 200 e, vraj mala problémy v rodine - rozchádzala sa s partnerom - a potrebovala zaplatiť depozit na podnájom. My sme v tom čase išli práve na dovolenku, vraj, keď sa vrátime, tak nám peniaze vráti. Tým, že to bolo pomerne hektické s prípravami a odchodom na dovolenku a peniaze mala vrátiť v priebehu týždňa, nespísali sme žiadnu zmluvu o pôžičke. Mame však k dispozícii sms komunikáciu a komunikáciu cez messenger a takisto výpis o výbere hotovosti z bankomatu, ktorý sa dá párovať s dátumami podľa mobilnej komunikácie. Takisto by sme vedeli doložiť aj svedectvo tretej osoby, s ktorou sme sa (manželka) rozprávali o pôžičke pre túto známu. Od určitého času som manželku požiadal, aby s ňou komunikovala výhradne cez textové správy a nie cez telefonicky rozhovor. Dotyčná ma neustále výhovorky a. Veď to dobre poznáte zo svojej dlhoročnej praxe.
Viem, že nejde o nejakú horibilnú sumu peňazí, ale nakoľko je moja manželka na materskej dovolenke, tak nám aj 200 e chyba v rodinnom rozpočte. Zároveň však ide aj o principiálnu spravodlivosť, nakoľko nás tento podvod škrie hlavne z morálneho a principiálneho hľadiska.
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu, aké kroky by ste nám odporúčali podniknúť, aby sme svoje peniaze získali a zároveň zamedzili tomu, aby dotyčná známa podobný podvod skúsila aj na druhých - možno len jednoduchým poučením sa, že nie všetko sa dá premlčať neodpovedaním alebo vedomým zavádzaním.
Vopred ďakujem, Michal.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň, 
Vami uvedený problém ako dostať požičané peniaze späť je veľmi častou otázkou v našej poradni.
Z otázky vyplýva, že ste danú osobu už vyzývali k vráteniu peňazí.

Odporúčame však v prípade možného súdneho konania uvedenú osobu opätovne vyzvať k vráteniu dlžnej sumy s upozornením, že v prípade nevrátenia vo Vami uvedenej lehote vec odstúpite advokátovi na podanie žaloby na súd, s čím budú spojené náklady so súdnym konaním (súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy, minimálne 16.50 € plus odmena advokáta za zastupovanie), vrátane následného exekučného konania.
Ak dlžná suma nebude uhradená, advokát podá v elektronickej forme návrh na súd na vydanie platobného rozkazu, súd platobný rozkaz vydá po splnení zákonných náležitostí do 10 pracovných dní, s tým, že žalovanú ako dlžníčku zaviaže aj k úhrade trov konania.

Na uvedené môžete dlžníčku upozorniť.
V prípade potreby nás kontaktujte, aby sme Vám pomohli.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Myslíte, že mám nejakú šancu na súde s týmto?  Chcela som pomôcť no ona sa vyhýba stretnutiu vyhovára sa furt niečo ma. Prvú splátku mi samozrejme neposlala a pýtam od nej naspäť peniaze ta buď pracuje abo som v obchode potom ti zavolám, ráno ti pošlem, zle zadaná platba o dva dni ich máš a podobne. Proste niečo mi sľúbila, že ku 25 v mesiaci mi bude posielať peniaze a ja nechcem kvôli nej dopadnúť zle a splácať úver 6 rokov. Snáď ma chápete v akej ťažkej situácii som a to o tom nikto doma nevie. Boli by doma veľmi zlý na mňa.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

keďže máte doklady v súdnom konaní budete úspešná.

Otázkou je len následná reálna vymožiteľnosť peňazí.

Riešením je tiež podať návrh na súd o vydanie neodkladného opatrenia podľa ust. § 325 a nasl. Civil. sporového poriadku :

"§ 325 Obsah neodkladného opatrenia

(1) Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

(2) Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby

a) poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,

b) zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,

c) nenakladala s určitými vecami alebo právami, /naša poznámka : auto, ktoré musíte špecifikovať /

d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala,

e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,

f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,

h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

(3) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom môže súd nariadiť kontrolu dodržiavania neodkladným opatrením nariadenej povinnosti technickými prostriedkami.

§ 326 Náležitosti návrhu neodkladného opatrenia

(1) V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

(2) K návrhu musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva."

Odporúčame nečakať na ďalšie výhovorky a kontaktovať advokáta na podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a následnú žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Potrebujem radu. Kamarátka mala problém s úverom neschválili jej úver v žiadnej banke a potrebovala peniaze na nové auto plus pomôcť mame finančne. Ma tri deti rozvedená. Bola utrápená zúfalá bolo mi jej ľúto pomohla som jej a na seba som zobrala úver s tým, že sme sa dohodli medzi sebou, že ku 25 v mesiaci mi pošle peniaze na môj účet za úver, a že pôjdeme za právnikom a spiseme zmluvu, v ktorej, keď ona nezaplatí splátku ona s toho bude mať problém No zmluvu samozrejme ešte nemám. Prešla 1 splátka peniaze mi samozrejme stiahli z môjho účtu ona mi peniaze samozrejme neposlala. Stále ju s tým otravujem, aby mi poslala časť splátky z úveru. No najprv, že pošle. Potom, že bola v banke zadala zle číslo účtu, že keď jej pošlú z tatra banky tak mi hneď pošle píšem jej zas, že je na operaci ráno pošle stále nič. Vyhovára sa klame vyhýba sa mi. Mám pocit, že ani stretnúť sa nechce, žeby sme si to vyriešili. A ja nemám peniaze, žeby som zanu mohla platot ten úver. Je to dosť veľká čiastka až 12 000 eur. :( mám ale doklad, že po pripísaný úveru na môj účet som jej poslala 11 000 eur z toho pár eur stiahli za spracovanie úveru. A nejakých 600 eur mi ostalo na mojom účte. Viete mi poradiť čo sa s tým dá robiť som zúfalá. Áno spravila som chybu som si toho vedomá. Ale nieje to môj úver, za ktorý by som ja mala platiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2019)

Dobrý deň,

zrejme to nebolo najšťastnejšie rozhodnutie, keďže úver v banke Vašej kamarátke neposkytli preto, že nemala dostatočný príjme na preukázanie toho, že bude dlh hradiť.

Pokiaľ je situácia tá, že odmieta sa stretnúť za účelom vyriešenia, odporúčame poslať jej len výzvu k podpísaniu listiny o uznaní dlhu podľa našej  stránky https://uznanie-dlhu.sk/.

V prípade, že nebude reagovať a nedôjde k podpísaniu listiny o uznaní dlhu, prípadne k podpísaniu listiny o uznaní dlhu a následne k neuhradeniu čo i len jednej splátky odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, ale sú poplatkami za Vaše služby, prišiel by som s jedným problémom, jedna sa o zmluvu o dielo kde sme zaplatil zálohu na materiál, zmluvu sme s písali medzi sebou, mám aj doklad o prevzatí zálohy, len by som chcel vedieť ako ďalej, lebo od dotyčného počúvam len výhovorky, a nič sa nerobí. Keby ste sa len pozrel na zmluvu, a či sa stým dá niečo robiť, či podať trestne oznámenie, alebo ako ďalej. Čo by to stalo ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ je situácia taká ako uvádzate v otázke, že ste poskytli zálohu na práce podľa zmluvy o dielo a práce sa nezačali vykonávať, aj napriek prísľubom, odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od zmluvy o dielo a žiadať vrátenie zálohy. Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí, že odstúpením od zmluvy sa táto od počiatku zrušuje a účastníci sú povinní vrátiť si všetko čo podľa nej dostali. Súčasne oznámte zhotoviteľovi, aby nevykonával žiadne úkony na vykonanie diela, vrátane nákupu materiálu.

Podľa ust. § 642 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

 

Súčasne poskytnite zhotoviteľovi lehotu na úhradu zálohy a upozornite ho na to, že vec postúpite na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu ak nedôjde k vráteniu poskytnutej zálohy.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli a pomôžeme so súdnym konaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, teraz už svojmu ex priateľovi som požičala 2803,60 €. Máme aj papier o poskytnutí peňazí a jeho rodičia sú tam podpísaní ako svedkovia. Teraz prišiel o prácu a má dlhy aj inde. Chcem sa spýtať ako postupovať, aby som jednorazovo dostala sumu späť. Je možné trestne oznámenie alebo vymáhanie súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je možné súdne vymáhanie avšak ani to Vám nezaručí, že dostanete jednorazovo späť celú sumu. Na súd môžete podať žalobu o vydanie platobného rozkazu. V tomto prípade je však potrebné náležite preukázať, že k odovzdaniu peňazí naozaj došlo. Ak bude Váš nárok dostatočne preukázaný, súd vydá platobný rozkaz, ktorým zaviaže dlžníka, žalovaného, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu uhradil dlžnú sumu, alebo aby podal voči platobnému rozkazu odpor. Ak dlžník sumu neuhradí, ani nepodá odpor, môžete dlžnú sumu vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora. V tomto prípade si však treba dávať pozor na premlčaciu dobu. Ak by dlžník vzniesol námietku premlčania, súd by Vám nárok nepriznal a museli by ste navyše platiť trovy konania. § 101 Občianskeho zákonníka: "Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.". Ak máte stanovenú splatnosť pôžičky, začína premlčacia doba plynúť od dátumu splatnosti.


Trestné oznámenie by prichádzalo do úvahy v prípade, ak by ste dokázali preukázať, že dlžník od Vás peniaze zobral už s úmyslom, že Vám ich nevráti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu kúpili sme chatku pred desiatimi mesiacmi a vyšli najavo skryté závady koľko je záručná doba na skryté závady a ako pokračovať ďalej lebo druhá strana tvrdí, že žiadne skryté závady tam neboli. Tak skúste mi nejako poradiť ĎAKUJEM.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste kúpili nehnuteľnosť a predávajúci Vás neupozornil na danú vadu, máte právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady veci predanej.

Podľa § 597 ods. 1 a 2 Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Ak vada nerobí vec nepoužiteľnou, potom môžete žiadať zľavu z ceny. Ak by odmietol dať zľavu, môžete to vymáhať aj súdne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Minulý rok v auguste som vykonal prerábku jedného bytu. S majiteľom som bol dohodnutý, že po ukončení prerábky mi uhradí peniaze a až následne sa vystaví faktúra. Čo do dnešného dňa mi dal 200 eur a cca za 300 eur obkladačky. Neustále sa vyhovára, sporadicky zdvihne tel. alebo len odpíše na sms. Ako doklad mám cenovú ponuku v emaili, čo mu bola zaslaná a potom kopec sms, kde sa vyhovára. Viete mi poradiť ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade pôjde o zmluvu o dielo (úprava veci). Dôležité je to, ako ste sa dohodli. Ako dodávateľ v takomto spore musíte vedieť preukázať to, aká bola dohoda o cene, čo bolo predmetom prác a rovnako to, že ste práce vykonali a dielo odovzdali. Keďže sa objednávateľ stráni vyplatenia prác, odporúčam zaslať mu poslednú písomnú výzvu, kde mu dáte lehotu na zaplatenie a upozorníte ho, že inak podáte žalobu. 

Ak Vám dlh neuhradí, potom Vám ostane jedine možnosť podať žalobu. Na súde by ste však museli preukázať a vysvetliť, čo ste mali vykonať, či a kedy ste dielo vykonali a odovzdali a aká bola dohoda o cene.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ďakujem za odpovede, chcem sa ešte opýtať, čo by bolo pre mňa najlepšie, aby som získal peniaze čím skôr. Hneď dať na súd alebo napísať nejaké výzvy ešte? Treba mať tie výzvy od právnika alebo? Prípadne nejaké tlačivo alebo niečo podobne? Vopred ďakujem za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň,

záleží na dlžníkovi, ako by sa k výzve postavil. Či by si uvedomil svoju povinnosť a riziko súdneho pojednávania by ho donútilo vrátiť peniaze, alebo by túto ignoroval. Ak je skôr taký typ človeka, ktorý by výzvu ignoroval, potom bude lepšie podať žalobu (ak sa chcete skôr dostať k peniazom). Výzvy ani žaloba nemusí byť napísaná právnikom, avšak žaloba musí mať náležitosti, aby o nej súd mohol konať. Tlačivo ako také neexistuje, nakoľko každý prípad je špecifický a preto sa píše vždy na mieru. Podstatné je v žalobe označiť súd, ktorému ju adresujete (podľa bydliska dlžníka), označenie strán sporu (Vy a dlžník), opis rozhodujúcich skutočností, ako medzi Vami vznikol právny vzťah, priloženie dôkazov a napokon záverečný návrh (ako chcete aby súd rozhodol - žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu XY).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebujem sa informovať, ako mám postupovať ďalej. Pozicial som vlani vo februári 400e, je to síce malo, no pre mňa to je dosť. 250e bolo poslané na účet a zbytok v hotovosti. Do dnešného dna nebolo mi vrátené ináč, iba klamstva a naťahovačky, že už sú a budú poslané a dookola. Ako mám postupovať, aby som získal spat, čo je moje? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2019)

Dobrý deň,

Vami popisovaná situácia javí znaky zmluvy o pôžičke. Ak ste požičali osobe určitú sumu a tá Vám ju do dohodnutého termínu nevrátila, potom porušila svoj zmluvný záväzok a dostala sa do omeškania. Môžete ju napr. písomne vyzvať a vyčísliť jej jednak istinu a rovnako tak aj úroky z omeškania (ktoré si môžete vypočítať na napr. na tejto stránke https://www.najpravo.sk/, prípadne môžete podať priamo žalobu. V žalobe je potrebné opísať ako vznikol právny vzťah, preukázať, že ste reálne odovzdali peniaze (najmä tie v hotovosti) a uviesť, dokedy Vám ich mal vrátiť. Toto musíte súdu aj preukázať. V závere je potrebné uviesť, že od súdu žiadate aby Vám priznal požičanú sumu plus úroky z omeškania a náhradu trov konania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

V dohode sme žiadne také ustanovenie o celej sume / splátke/ nedali. Odoručate mi teda čakať do mája 2019, kedy je posledná splátka, alebo žalovať jednotlivé splátky? Viete mi poradiť - poskytnúť vzor, ako im mám zaslať výzvu, na telefonáty už nereagujú. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň,

rozhodnutie je na Vás. Môžete žalovať časť teraz a zvyšok potom (napr. rozšíriť žalobu), alebo podať jednu žalobu a potom druhú (keď bude splatný aj zvyšok). Vzor na žalobu, či výzvu neexistuje. Vždy je potrebné pripravovať takéto dokumenty presne na mieru, aby sa zohľadnili konkrétne okolnosti prípadu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu i pomoc, v máji som predala dom s tým, že nemajú všetky peniaze pohromade, a tak sme spísali dohodu o splátkovom kalendári na sumu 6000. - e, ktoré im chýbali, v 12 mesačných splátkach po 500 e každý mesiac, počnúc mesiacom jún. Na dohode je predávajúci, kupujúci a dvaja svedkovia, nie je tam podpis notára ani overenie podpisov. Samozrejme, že nikto žiadnu splátku nedal, začali sa vyhovárať, že nič nedajú, jednoducho som sproste naletela. Prosím ako postupovať ďalej? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

ak dotyční nechcú splniť svoj záväzok ani na základe Vašich výziev, potom Vám ostáva možnosť podať na nich žalobu. Ak by ste mali v dohode aj ustanovenie, že v prípade, ak nezaplatia celú splátku, stáva sa splatným celý dlh, môžete žalovať rovno celú sumu. Ak by ste takéto ustanovenie v zmluve nemali, potom môžete žalovať len jednotlivé splátky, ktoré sú splatné a neuhradené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať pred 4 mesiacmi ma kontaktoval bývalý kolega, či mu nepožičiam peniaze 350 eur, že sa mu navýšila nejaká oprava ale, že za 2 mesiace mi vráti 500, akože úrok súhlasil som s tým, že 20. 9. mi budú vrátené peniaze, ale už je to viac ako 2 mesiace po a furt mi vypisuje len sms a naťahuje čas a žiadne peniaze mi nechodia. Všetky správy mám zálohované celú komunikáciu cez sms aj platbu cez internet ako môžem postupovať v danej veci za odpoveď ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

V prípade, že Vám dlžník odmieta splniť dlh po splatnosti, môžete od neho dlh vymáhať. V niektorých prípadoch postačuje mimosúdna výzva na zaplatenie dlhu od advokáta. Ak však dlžník nezaplatí ani po tejto výzve, je na vymoženie dlhu nevyhnutné súdne konanie. 

Ak máte riadne spísanú zmluvu o pôžičke, alebo aspoň dôkazy, ktoré preukazujú jej existenciu (napr. emailová, sms komunikácia) a výpis účtu v banke, ktorý preukáže, že ste mu poslali peniaze, tak by ste nemali mať problém uspieť v konaní pred súdom. Ak súd uzná, že je možné rozhodnúť vo veci samej na základe Vami tvrdených skutočností a nebude mať o tom pochybnosti, vydá platobný rozkaz podľa § 256 a nasl. Civilného sporového poriadku. Ak proti nemu dlžník nepodá odpor, bude tento platobný rozkaz exekučným titulom, na základe ktorého môžete navrhnúť exekúciu.

V prípade, ak nedokážete preukázať dlh, odporúčame navštíviť internetovú stránku: www.uznanie-dlhu.sk kde si môžete zdarma vytvoriť uznanie dlhu, ktoré Vám následne dlžník podpíše (ak bude chcieť) a Vy budete mať dôkaz o existencii dlhu.

Okrem iného však prichádza do úvahy žiadanie vydania bezdôvodného obohatenia. Podľa Občianskeho zákonníka: "Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu...". Teda ak by ste nedokázali preukázať existenciu zmluvy o pôžičke, môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, nakoľko dlžník od Vás prijal peniaze na svoj účet bez právneho dôvodu. Treba si však dávať pozor na premlčanie. Podľa § 107 OZ ods. 1: "Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil." Vy ste sa dozvedeli o tom že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na Váš úkor obohatil v deň keď ste odoslali peniaze, čiže premlčacia doba plynie od tohto momentu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ako postupovať v mojom prípade. Požičal som kamarátovi v dvoch častiach dokopy 50 000 eur na refinancovanie jeho hypotéky, z ktorej mi mal po priznaní hypotéky vrátiť požičané peniaze. Máme uzavreté zmluvy s notársky overeným podpisom, pričom dátum splatnosti už vypršal. Následne ma požiadal, aby som mu poskytol ďalších 5000 eur, aby mu banka priznala hypotéku. Nakoniec mu nebola priznaná a tvrdí, že mi teda nemá ako vrátiť peniaze. Dôvodom je podľa jeho slov podané trestne oznámenie z mojej strany, ktoré som do 30 dní stiahol (podané z obavy podvodu a nesplatenia). Prosím o radu ako čo najefektívnejšie vymôcť dlžnú sumu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, najefektívnejším a vzhľadom na zásadu ultima ratio trestného práva (trestné právo sa má využiť ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu) je občianskosúdne konanie o zaplatenie dlžnej sumy. Pred každým vymáhaní pohľadávky je však nutné vopred predbežne právne posúdiť vymáhateľnosť tejto pohľadávky. Je potrebné zistiť, či disponujete všetkými dôkazmi (najmä listinnými), ktoré postačujú na úspešné ukončenie súdneho konania a následne vedenie exekučného konania ak Vám dlžník dobrovoľne neuhradí svoj dlh. V prípade Vášho záujmu o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať požičala som peniaze známemu, mám aj zmluvu o pôžičke. Cca 1/3 mi už vrátil ale viem, že zvyšné nemá, aj keby mi chcel vrátiť nemá z čoho. Je zadlžený vo viacerých bankách čiže už mu pôžičku nikde nedajú a zrejme upomienok ma vyše hlavy z rôznych bank a inštitúcií. Moja otázka znie, či ma zmysel vláčiť takého človeka po súdoch a podávať trestne oznámenia, keďže prv musí pravdepodobne povracať štátu, bankám poprípade nebankovkám a na mňa nezvýši. Alebo prednostné musí vyplácať fyzickým osobám?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Otázkou vo Vašom prípade je, či v čase keď si od Vás požičiaval peniaze, vedel o tom, že ich vlastne nemá ani z čoho vrátiť, keďže už bol zadĺžený v bankách a podobne, teda či sa nejedná z jeho strany voči Vám o podvodné konanie v zmysle ust. Trestného zákona.

Pokiaľ sa jedná o jeho dlh voči Vám odporúčame spísať tzv. uznanie dlhu, postup a listinu o uznaní dlhu nájdete na našej stránke : https://uznanie-dlhu.sk/.

Odporúčame riešiť samotné dlhy, teda pôžičky z bánk a nebankoviek boli poskytnuté v súlade s ust. Obč. zákonníka, ako aj zákona o ochrane spotrebiteľa, či neobsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a podobne. Zmluvy odporúčame poslať na posúdenie na  Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na Ministertstvo spravodlivosti SR, Župné námestie  13, 813 11 Bratislava. Je možné, že zmluvy budú posúdené tak, že obsahujú neprijateľné zml. podmienky, preto sú neplatné a na zákalde súdneho rozhodnutia bude musieť uhradiť len istinu, teda bez poplatkov a bezúročne. Tieto kroky, posúdenia zmlúv, by Vám mohli pomôcť a dlh voči Vám by bol aj skoršie uhradený. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako čo najrýchlejšie dostať spať požičané peniaze. Mám zmluvu o pôžičke podpísanú u notára a taktiež výpis z bankového účtu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2018)

Dobrý deň. Ak Váš dlžník odmieta uhradiť dlh po splatnosti dobrovoľne, ako veriteľovi Vám nezostáva nič iné, než od neho dlh vymáhať. Pri niektorých dlžníkoch je efektívna napríklad mimosúdna výzva na zaplatenie dlhu, ktorú vypracuje advokát a v iných prípadoch je na vymoženie dlhu nevyhnutné súdne konanie a následná exekúcia.

Pokiaľ máte k dispozícii riadne spísanú zmluvu o pôžičke a taktiež výpis z účtu v banke, ktorý preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov, v prípade súdneho konania by nemali vzniknúť zbytočné komplikácie a vec by sa mohla vyriešiť vydaním platobného rozkazu. V súčasnosti je zrejme najrýchlejšou cestou podanie žaloby o zaplatenie využitím tzv. upomínacieho konania, ktoré prebieha elektronicky.

Súd v rámci upomínacieho konania vydá platobný rozkaz, ktorý sa následne doručuje dlžníkovi. Ak sa tento doručí a dlžník nepodá odpor, budete mať k dispozícii exekučný titul, na základe ktorého budete môcť iniciovať nútený výkon súdneho rozhodnutia - exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prajem. Bol by som Vám veľmi vďačný za pomoc pri tejto veci. Požičal som 10 000 € známemu a dohodli sme sa, že ich splatí v 12 splátkach, 2 zaplatil a ďalšie 2 už nie a za chvíľu to bude tretia. Mám zmluvu o pôžičke s overeným podpisom a ručiteľom na zmluve. Ako mám postupovať ďalej? Právnik, polícia a ak on nebude platiť, dlh preberá ručiteľ ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nevieme ako máte koncipovanú zmluvu o pôžičke.

Podľa  ust. § 547 Obč. zákonníka platí, že "ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník."

Podľa § 565 Obč. zákonníka platí, že "ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."
 

Nezaplatením dvoch splátok aj ak by ste mali dojednané, že nastáva splatnosť celého dlhu, toto právo Vám zaniklo keďže ste nepodali žalobu na súd. Môžete ho však využiť len pre nezaplatenie druhej resp. až tretej splátky a to vždy najneskoršie do splatnosti nasledujúcej splátky.  

Ak ste nemali v zmluve dojednané, že dochádza k splatnosti celého dlhu pre nezaplatenie niektorej splátky, potom môžete dlžníka vyzvať k úhrade nezaplatenej splátky/-tok a tieto v prípade, že ich neuhradí dlžník ani ručiteľ, potom vec postúpiť na súd.
Odporúčame výzvu ako dlžníkovi, tak aj ručiteľovi a následne v prípade, že nedôjde k úhrade splátky resp. celého zostatku dlhu pre nezaplatenie splátky vec odstúpiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu.
Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Žalobu podávame elektronicky a pri podaní v súlade s ust. Civilného sporového poriadku platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní odo dňa podania návrhu. Súdny poplatok predstavuje  6 % z hodnoty sporu na súde, k úhrade súdneho poplatku bude zaviazaný dlžník a ručiteľ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, som ručiteľ na úvere, samozrejme dlh sa neplatil. Teraz splácam ja. Akým spôsobom môžem dostať od dlžníka peniaze? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň. Predpokladám, že ide o ručenie v zmysle Občianskeho zákonníka. Priamo Občiansky zákonník pritom v ustanovení § 550 určuje, že: "Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Vychádzajúc z citovanej normy, ak Vám dlžník odmietne zaplatiť to, čo ste titulom ručenia zaplatili jeho veriteľovi, potom máte právo tieto plnenia požadovať od dlžníka, a to aj v rámci prípadného súdneho konania. Inak povedané, na dlžníka môžete podať žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím o radu bývalý priateľ prestal splácať dlh, máme podpísaný papier o uznaní dlhu poslednú splátku uhradil v marci 2018.  Ako postupovať ďalej ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

odporúčame Vám prekontrolovať Vaše uznanie dlhu na našej stránke uznanie-dlhu.sk.

Pokiaľ nie je uhradená splátka a zročným sa stane celý dlh, vec môže odstúpiť na súd podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. 

Podľa § 565 Obč. zákonníka platí : 

"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky." 

 

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu kanceláriu. Podľa zákona platí, že ak je návrh podaný v súlade s ust. Civil. sporového poriadku a spĺňa všetky  náležitosti zákona, súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky a preto vec bude urýchlene vybavená.

V prípade záujmu nás kontaktujte na hlavný email advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať môj bývalý priateľ tvrdil danej osobe, že si založil naspäť stavebnú firmu ale podľa mojich informácií žiadnu ani nemal. Zobral si tzv. zálohu 800 eur a, keďže nemá občiansky preukaz ani číslo účtu tak som mu požičala moje, ktoré samozrejme mi povedal, že to ma na materiál peniaze za robotu a pod. v ten deň ako prišli som ich musela z účtu vybrať a odovzdať mu, pretože vraj musel zaplatiť materiál. Lenže mesiace plynuli a on ani nestaval a ani nevrátil peniaze. Ta osoba, ktorá mu ich dala sa obrátila na mňa a s nou komunikujem a všetko som jej povedala ako bolo. Chcem sa opýtať, že čo bude najlepšie spraviť? A ako sa bude pokračovať s tým, že boli zaslané na môj účet a ja som tie peniaze ani nevidela. A dôveruje mi aj daná osoba, ktorá mu dala zálohu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade môže ísť o podvod, skúste sa s ním sa dohodnúť. Pohrozte mu, že v prípade ak vám nepodpíše doklad (napríklad uznanie dlhu) podate na neho trestné oznámenie. V uznani dlhu si dohodnite prípadne aj splátky v akých bude dlh splácať. Ak splátky poruší, nečakajte a podajte žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj bratranec mi v decembri zavolal, že potrebuje požičať peniaze (10tis Eur). Samozrejme, toľko peňazí ani nemáme, tak sme mu požičali aspoň 2000e, s tým, že ich vráti do konca Februára. Na druhý deň volal, že sa mu pokazilo auto, a že potrebuje ešte 1000e s tým, že ich vráti do konca mesiaca. Písala som mu v marci aj v apríli, neozýval sa. Potom som ho kontaktovala 21. 5 kedy mi povedal, že nevedel, že už chcem peniaze, keďže som sa neozvala (! ) a navrhla som mu, nech mi každý mesiac vráti aspoň 500e a na to povedal, že je to dobrý nápad, a že mi hneď na začiatku Júna pošle 1. splátku. Prešiel mesiac a zase nemám ani Euro. A to som sa ešte náhodou dozvedela, že peniaze pýtal aj od mojich rodičov ( ešte v Auguste ), -1000e s tým, že ma zablokovaný účet, a že im ich hneď vráti. Neviem už ako ho mám prinútiť, aby mi peniaze poslal spať. Veľmi ma to trápi. Človek chce pomôcť a nadobudne si problémy. Peniaze som mu posielala z bankového účtu ( rodičia v hotovosti). Je tu šanca získať peniaze naspäť? Ďakujem Vám vopred za radu,.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, ak nemáte žiaden doklad o požičaní peňazí, skúste mu najskôr dať podpísať uznanie dlhu. Zadarmo si ho stiahnete zo stránky uznanie-dlhu.sk. Týmto sa zjednoduší celé vymáhanie pohľadávky. Ak nebude reagovať a uznanie dlhu nepodpíše a ani nebude splácať, nečakajte na jeho ďalšie sľuby. Dlh je potrebné začať vymáhať a nečakať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím požičal som peniaze a nemôžem ich dostať naspäť. Lenže som ich požičal bratrancovi a nemám žiaden doklad dal som mu ich v hotovosti. Mám len uložené SMS-ky a správy, čo mi písal, keď chcel požičať. A správy, keď som mu písal, aby mi ich už vrátil. Ako mám postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2018)

Dobrý deň, bez dokladov sa ťažko preukazuje, že ste peniaze požičali. Odporúčam preto najskôr podať trestné oznámenie, polícia si ho vypočuje a možno sa prizná. Potom tu zápisnicu pouzijete ako dokaz v súdnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj bývalý priateľ mi dlží peniaze. Spolu to bolo okolo 9.000,- eur, ktoré sľúbil splatiť. Splácal po 100,- eur mesačne, no od tohto roka sa rozhodol, že dlh je splatený. Stále však mi dlží niečo vyše 7.000,- eur. Peniaze som mu požičiavala priebežne (keď nepracoval, alebo len na polovičný úväzok - nemal peniaze na nájom, účty, alebo dovolenky, tak som to platila ja, s tým, že mi to neskôr vráti). Dlhy som si zapisovala do zošita/kalendára. Po čase sme sa rozišli a sľúbil dlh vyplatiť, no ako som písala, od tohto roka povedal, že mi nepošle už ani cent. Za posledný rok posielal peniaze z účtu, predtým to bolo osobne. Je nejaký spôsob, ako by som mohla peniaze získať naspäť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň, zmluva o pôžičke je tzv. reálny kontrakt. Záväzkový vzťah zo zmluvy o pôžičke vzniká až reálnym odovzdaním peňazí dlžníkovi. V prípade, že si dlžník nesplní svoj záväzok splatiť celý dlh, je možné ho od neho vymáhať súdnou cestou. V súdnom konaní však musíte preukázať výšku pôžičky, ktorá bola dlžníkovi poskytnutá, a ktorú požadujete v súdnom konaní priznať. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke máme za to, že nemáte s ním podpísanú žiadnu zmluvu o pôžičke alebo uznanie dlhu. Bez písomného listinného dôkazu sa totiž iba veľmi ťažko preukazuje výška poskytnutej pôžičky (najmä ak bola poskytnutá v hotovosti). Vaše zápisy v zošitku o poskytnutých sumách by na súde nepostačoval ako relevantný dôkaz o poskytnutí pôžičky (jedine, že by Vám dlžník podpísal a potvrdil svojím podpisom Vaše poznámky).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás požičal som peniaze. Mám uznanie dlhu od dlžníka. Môže byt tento dlh premlčaný? Ak áno, po akej dobe? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň, v prípade uznania dlhu je podľa Občianskeho zákonníka premlčacia doba 10 rokov, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlhu (t.j. kedy bol dlžník v omeškaní s platbou, nakoľko tento deň ste si mohli svoje právo prvýkrát uplatniť na súde). Otázkou v takýchto prípadoch však býva aj to, kedy bolo uznanie dlhu podpísané. Ak ste uznanie dlhu podpísali zároveň s poskytnutím pôžičky, nemal by vzniknúť žiadny problém. Ak však bolo uznanie dlhu podpísané po uplynutí dlhšieho času od poskytnutia pôžičky, resp. jej splatnosti, mohlo sa stať, že dlžník uznal už premlčaný dlh. V takýchto prípadoch má uznanie dlhu požadované právne účinky iba vtedy, ak je v uznaní dlhu uvedené, že si je dlžník vedomý premlčania jeho dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako dostanem od brata peniaze. Bývala som sním v jednom dome kupovala som sním aj s mladším bratom kotol na splátky. Vedela som, že z toho domu odídem, moc sa mi to nepozdávalo, brat povedal, že keď odídem tak mi vráti dáku sumu za kotol. Bolo to niečo cez 400 eur každý. Ja som si zriadila trvalý príkaz v banke mám všetky doklady o trvalom príkaze aj výpisy o zaplatení. Hovorila som o tom s bratom ústne aj písomne cez mail napísal, že peniaze mi vráti len to musí prepočítať. Myslím, že klamal teraz berie invalidný dôchodok a myslím, že pracuje ale na čierno. Tak je si istý, že to od neho nemôžem vymáhať lebo on, akože nemá žiaden príjem. Naposledy som si sním písala v septembri 2014. Mám ho udať na polícii ako za neoprávnene obohatenie? Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2018)

Dobrý deň, dôležité je komu patrí uvedený dom. Ak je spoločný, tak potom sa máte obaja podieľať na nákladoch spojených s užívaním domu. Píšete, že Váš nárok je z roku 2014, to znamená, že môže byť premlčaný, ak išlo o investíciu, ktorá bola nevyhnutná. Ak však dom nie je spoločný a neexistuje dohoda medzi Vami a vlastníkom domu, potom môže byť problém uvedený dlh vymôcť (pretože by šlo o bezdôvodné obohatenie). Skúste teda bratovi poslať výzvu s hrozbou, že sa obrátite na právnika, ak Vám tu sumu nevráti. Tiež mu napíšte, že v mailoch Vám potvrdil, že dlh zaplatí. Uvidíte ako zareaguje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, prosím o radu, požičala som priateľke 9 000 € na splatenie jej dlhu. Mám uzavretú zmluvu o pôžičke, ale nie je overená notárom. Splácala mi mesačne ako mohla, ale už 3 mesiace mi neplatí a vyhovára sa. Ako mám postupovať, aby mi splatila dlh. Ďakujem za radu.

 

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2017)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V prvom rade je potrebné vedieť to kedy ste uzatvorili predmetnú zmluvu o pôžičke z hľadiska vznesenia prípadnej námietky premlčania. To, že podpisy na zmluve neboli overené neznamená, že zmluva je neplatná.

2./ Pokiaľ máte písomnú zmluvu, údaje o dlžníkovi, najjednoduchšie bude zaslať písomnú výzvu dlžníčke k úhrade dlžnej sumy v celosti, prípadne k úhrade splátok podľa zmluvy . Otázkou je však, či dlžníčka nepodpísala zmluvu s tým, že Vám ju nebude splácať úmyselne. Tu by do úvahy prichádzalo podanie trestného oznámenia. Následne, v prípade, že dlžná sumy bynebola uhradená, podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.

3./ Ďalšou otázkou je, na aký účel resp. na splatenie dlhu komu boli peniaze požičané, či napr. za účelom úhrady nebankovej spoločnosti, banke a podobne. Pokiaľ by tomu tak bolo a aj keď ste sa na uvedené nepýtali, bolo by dobré posúdiť samotný dlh Vašej dlžníčky, či tu neboli porušené právne predpisy o úžere, neprijateľných zmluvných podmienkach a  podobne. Čo tým chceme povedať ? Aj Vaša dlžníčka mohla uhrádzať dlh s úrokmi a poplatkami, pričom poplatky a úroky podľa práva hradiť nemala a prichádzalo by do úvahy vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré peniaze by  po ich vymožení boli uhradené priamo Vám na úhradu pôžičky.  

Záver :

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom  posúdenia zmluvy o pôžičke, prípadne aj posúdenie stavu samotnej dlžníčky, ktorá si peniaze od Vás požičala na úhradu jej dlhu a priamo vec v súvislostiach s následným podaním na súd.

Za uvedeným účelom sa môžete obrátiť aj na náš hlavný email s predložením dokladov na  JUDr. Ficeka : advokát@ficek.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 2016 som požičal 15 000 eur otcovi mojej bývalej priateľky. Nakoľko bol úspešný podnikateľ nemyslel som, že to bude problém. Pôžička mala byt len na 4 dni no je tomu už takmer rok a pol. Dostal sa do veľkých finančných problémov a zrejme je proti nemu vedených dosť exekučných konaní. Viete mi prosím poradiť ako sa dostať ku svojim peniazom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste sa dohodli na splatnosti dlhu a dotyčný túto splatnosť nedodržal, pričom peniaze do dnešného dňa nevrátil, môžete peniaze vymáhať aj súdnou cestou, a to prostredníctvom podania žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu. V žalobe je potrebné označiť sporové strany, uviesť ako vznikol medzi Vami právny vzťah, kedy vznikol, aké boli podmienky a pod. Svoje tvrdenia musíte podložiť dôkazmi, a to rôznymi listinami, výpismi SMS, emailami a pod, ktoré budú spôsobilé preukázať, že skutočne došlo k odovzdaniu týchto peňazí a išlo o odovzdanie na určitý čas, teda o pôžičku. Napokon je potrebné v žalobe určiť, čo svojím návrhom žiadate. Žiadať môžete okrem istiny, aj úroky z omeškania ako aj náhradu trov súdneho konania, ktoré spočívajú najmä v zaplatenom súdnom poplatku a trovách advokáta, ak si ho zvolíte.

Ak Vám súd prizná tento nárok a rozhodnutie nadobudne vykonateľnosť, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcel by som poradiť, požičal som známej 1000e 5. 1. 2015 a 500e 20. 1. 2015 v hotovosti z tým, že vráti do 30. 6. 2015 pol roka 1700e spať. Uvedenú pôžičku sme spísali Zmluvu o pôžičke a podpísali. 4. 11. 2015 som jej poslal doporučený list, výzvu na uhradenie dlhu, ale ani ho neprevzala, list sa mi vrátil. Keď som ju stretol pred rokom povedala, že nemá z čoho vrátiť. Aký je postup?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ dlžník odmieta vrátiť požičané peniaze a ignoruje aj výzvy na vrátenie, bude jediným spôsobom podanie žaloby na súd. V žalobe je potrebné opísať ako medzi Vami vznikol záväzkovoprávny vzťah, najmä koľko ste jej požičali, kedy, ako bola dohodnutá splatnosť. K žalobe je potrebné pripojiť dôkazy a napokon uviesť čo požadujete (aby žalovaná zaplatila istinu + úroky z omeškania+ náhradu trov konania). Treba však brať do úvahy aj premlčaciu lehotu, ktorá je všeobecne trojročná. Ak by však súd posúdil Váš právny vzťah ako bezdôvodné obohatenie, premlčanie je dvojročné. Bolo by vhodné, aby sa na všetky doklady týkajúce sa tohto vzťahu pozrel advokát.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mame postupovať pri vymáhaní zálohy 1600 eur, ktorú sme dali pánovi, ktorý nám mal prísť spraviť studňu. Dodnes nás ťahá za nos, že nám posiela peniaze a oni nikde. Máme aj zmluvu. Ďakujem.

 

 

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2017)

 

 

Dobrý deň,  na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

1./  Pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že zmluvu ohľadom výkopu studne máte uzatvorenú s podnikateľom oprávneným k uvedenému druhu podnikania. Pokiaľ je tomu tak, je potrebné v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

2./ Podľa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

 

3./ V otázke uvádzate, že ste od zhotoviteľa požadovali vrátenie zálohovej platby 1600,- €. Neviem ako je text koncipovaný, odporúčame preto, aby ste menovanému napísala, že odstupujete od zmluvy v celom rozsahu a žiadate OBRATOM o vrátenie sumy 1600,-€ tým, že ak uvedená suma nebude uhradená, vec postúpite na vymáhanie cestou súdu a súčasne podávate trestné oznámenie /suma 1600,- € postačuje, nakoľko je viac ako menšia škoda 266,- €/. Možno takýchto zákazníkov  ako vy je viacej.  Súčasne menovanému oznámte, že podávate na neho podnet  na Štátnu obchodnú inšpekciu /adresa : www.soi.sk/. Zhotoviteľa môžete upozorniť aj oznámenie jeho  konania  resp. nekonania na SOI. O menovanom podnikateľovi si môžete zistiť bližšie informácie aj na stránke www.zrsr.sk alebo na stránke obchodného registra, a tak budete mať o ňom bližšie informácie, ako aj na stránkach soc. a zdrav. poisťovní či nemá náhodou dlžoby. Podľa toho sa aj budete vedieť zariadiť.

 

4./ Pre podanie veci na súd sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som zhotoviteľ a od objednávateľa mám podpísanú zmluvu no už mal poslať peniaze na účet, najskôr mi povedal, že každý týždenne budú peniaze to nedodržal poslal som faktúru so 14 dňovú fakturáciu tiež nič a 30 dňová už zajtra bude 25. 8. 2017 a on ma stále zavádza a klame, že on peniaze nemá, že mu nič neprišlo a td, vie o tom v akej som situácii, že potrebujem platiť výdavky čo len hypotéka za dom je 450 E plus elektrika a td, do toho sme s deťmi už vyše 2 týždne bez teplej vody 4. 9. Je nástup do školy a škôlky a nemáme deťom začo kúpiť veci čo sú im treba, nevieme sa pohnúť z miesta, pomaly nemáme dať čo deťom ješt lebo sa zásoby minuli, nemám začo ísť ani doprace lebo nemám peniaze, sumu kôru mi ma pán zaplatiť je 3020 E, uznajte prosím, že sa nejedná o mal sumu a ja som bezradný.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2017)

Dobrý deň. 

 

Vo Vami popísanom prípade ide o zmluvu o dielo, v zmysle ktorej predpokladám ste vykonali dohodnuté práce, za čo ste mali dostať dohodnutú odmenu.

 

Zmluva o dielo

Právne vzťahy vyplývajúce z uzavretej ústnej zmluvy o dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v ustanoveniach § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

"Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie".

"Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia."

"Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela."

Pri zmluve o dielo je zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom. Ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, dielo má vady.

 

Ak ste ako zhotoviteľ diela dielo vykonal v súlade s Vašou dohodou, máte právo na dohodnutú odmenu. Ak však nebolo z Vašej strany dielo vykonané v súlade s Vašou dohodou, dielo má vady a objednávateľ má právo uplatňovať si nároky z vád tovaru.

 

Vady diela

 

Nároky z vád diela sa posudzujú primerane podľa ustanovení § 436 až § 441 Obchodného zákonníka upravujúcich kúpnu zmluvu. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi.

 

V zákone sa rozlišuje, či ide o vady diela spôsobené porušením zmluvy podstatným spôsobom (bližšie pozri § 345 ods. 2) alebo o porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom (bližšie pozri § 346 a 437). Jednotlivé nároky z vád diela sa posudzujú podľa toho, či ide o neodstrániteľné alebo o odstrániteľné vady.

 

Jednotlivými nárokmi z vád sú:


a) dodanie náhradného diela (ak je to možné), dodanie chýbajúcej časti diela, odstránenie právnych vád,
 
b) pri odstrániteľných vadách oprava vád diela,
 
c) primeraná zľava z ceny,
 
d) odstúpenie od zmluvy.

 

Voľba medzi nárokmi uvedenými vyššie kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Popri nárokoch ustanovených vyššie má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

 

Omeškanie dlžníka

 

Z dôvodu toho, že Vami vystavená faktúra nebola uhradená, objednávateľ sa dostal do omeškania a stal sa z neho dlžník a Vy ste sa stali veriteľom. 

 

Dlžník je v zmysle § 365 Obchodného zákonníka v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

 

Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti.

 

Ak je deň doručenia dokladu neistý, dlžník je v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

 

Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť jeho prehliadka na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne. Dlžník je v omeškaní, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

 

Veriteľ je oprávnený pri omeškaní dlžníka požadovať od neho náhradu škody podľa § 373 a nasl. Odstúpiť od zmluvy je oprávnený v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo zmluva.

 

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. (§ 369 Obchodného zákonníka)

 

Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

 

Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa § 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

 

Záverom

 

Na základe vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú Váš právny vzťah s objednávateľom, ak Vám táto odmena nebola zo strany objednávateľa vyplatená, máte právo uplatniť si svoj nárok súdnou cestou alebo sa môžete obrátiť vo veci mimosúdneho vymáhania pohľadávky na advokáta alebo na spoločnosti špecializujúce sa na vymáhanie pohľadávok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Asi pred 7 rokmi som poziciala švagrovi a sestre 500 eur. Zmluva spísaná nie je len sestra ručne napísala na kúsok papiera, že mi dlžia tých 500eur. Oni sa teraz rozvádzajú a švagor mi nechce vrátiť peniaze no sestra je svedok, že som im požičala, tá to nezapiera. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Akate aspoň kúsok papiera, tak je to dobre. Vyzvite ich najskôr písomne listom a požiadajte ich o vrátenie peňazí. Napíšte im, že ak to nezaplatia, budete nútená to dať na súd a budete žiadať aj náhradu všetkých nákladov spojených so súdnym vymáhaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, jeden manželský pár ma chce požiadať o pôžičku peňazí, viem, že je potrebné spísať zmluvu o pôžičke, len čo ak sa manželský pár rozíde/rozvedie? Ako toto podchytiť v zmluve, aby každý z účastníkov vrátil svoju čiastku, teda polovicu dlhu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, podchyťte si to v zmluve o pôžičke. Použite na to vzor zo stránky www.zmluvaopozicke.sk.

Tento vzor zmluvy myslí aj na ten prípad, ktorý sa pýtate. Zmluvne budú zaviazaní dlžníci spoločne a nerozdielne, čo zabezpečí, že môžete celý dlh pýtať od jedného alebo druhého manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Cez internetovú inzertnú stránku som si objednal alternátor, ktorý mi bol doručený ako dobierka na sumu 55 EUR. V balíku ale nebol tovar dohodnutý po telefóne, a tak som ho po ďalšom tel. dohovore poslal spať len ako balík s tým, že mi pošle peniaze na účet. To sa ale nestalo a navyše sa aj zapiera v mobile. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. Odporúčam Vám zaslať písomnú výzvu na vrátenie kúpnej ceny. Výzvu pošlite doporučene s doručenkou, aby ste mali doklad o prevzatí výzvy. Pokiaľ ani v  dodatočnej lehote peniaze nevráti odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta. V súdnom konaní však budete úspešný ak preukážete, že ste tovar reálne zaslali spať a máte o tom aj doklad. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či mám nejaké právo na peniaze z predaného bytu, ak sme ho s priateľkou spoločne kupovali. Pôžičku brala priateľka ale tu pôžičku som splácal celý čas ja a aj všetky peniaze do prerábania bytu som dal ja ale nie som nikde napísaný ako vlastník. Preto sa chcem spýtať, či by som mal pred súdom nejakú šancu uspieť? Za Vašu odpovedať Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, ste v situácii, kedy ste plnili peňažný záväzok za iného (hradili ste pôžičku za Vašu priateľku) a vložili ste investície do majetku vo vlastníctve inej osoby (rekonštrukcia bytu). Ak nešlo z Vašej strany napr. o darovanie alebo plnenie z iného právneho dôvodu, Vaša priateľka sa na Váš úkor bezdôvodne obohatila. Zaplatená pôžička a výška investícii teda v takom prípade predstavujú bezdôvodné obohatenie, ktoré máte právo vymáhať a to aj súdnou cestou. V súdnom konaní však budete musieť túto skutočnosť preukázať, ak Vaša priateľka Váš nárok poprie alebo ho neuzná. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle § 107 Občianskeho zákonníka platí, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Pekný deň Vám prajem! V roku 2015 som susedovi požičala sumu 3000 eur. Sumu po ústnom dohovore mal splatiť do konca roka 2015, no stále ma naťahuje, že už niečo rieši a už to bude. Prešiel rok 2016 a iba sľubuje, papier - doklad som na toto obdobie nemala. Až 1. 1. 2017 som mu dala podpísať zmluvu o pôžičke a ešte som mu dala priestor, aby mi to splatil do 15. 5. 2017. Súhlasil, že to nebude problém a už mi to splatí k uvedenému dátumu. Zmluva nie je overená na úrade, komunikujeme ústne, telefonicky a cez SMS, ktoré mám niektoré nahraté. Moc prosím o radu ako postupovať.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň. Vymáhanie pohľadávky je možné mimosúdne alebo súdnou cestou. V rámci mimosúdneho vymáhania môžete dlžníka, písomne alebo ústne vyzývať na zaplatenie dlhu, avšak úspešnosť takého postupu môže byť vzhľadom na prístup dlžníka otázka. Dlžník sa totiž môže zatajovať alebo len sľubovať ako je tomu vo Vašom prípade.
Pokiaľ teda dlžník neuhradí Vašu pohľadávku dobrovoľne, v dohodnutej lehote splatnosti, môžete sa obrátiť na príslušný súd, ktorý vo veci rozhodne. Po úspešnom súdnom konaní môže nasledovať exekúcia, t.j. nútený výkon súdneho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať - bývala priateľka si pred dvomi rokmi zobrala úver 5000 eur a ja som tam ručiteľom. Mne poslala na účet 4000 eur s tým, že sme sa dohodli, že dva roky to budem platiť ja a ten zvyšok ona. Dnes som jej písal, že už sú to dva roky a nech si tu pôžičku platí sama  - odpísala mi, že pôjde za právnikom, že, aby som to platil naďalej, že ona to nebude platiť. Čo mám robiť, žiadny papier nemáme spísaný, ale peniaze sme posielali prevodom v banke na môj ucet. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň,

voči banke je dlžníčkou Vaša bývalá priateľka. Ak nebude platiť ďalej splátky úveru ona ani Vy, banka Vás písomne vyzve aby ste dlh plnili za dlžníčku. Ak v dôsledku neplatenia úveru budete nútený platiť za ňu splátky úveru a ona Vám túto sumu dobrovoľne nevydá, budete si musieť tento nárok uplatniť v súdnom konaní.

Čo sa týka Vašej dohody, že Vám priateľka poslala na účet sumu 4.000,- € s tým, že máte hradiť splátky úveru počas dvoch rokov Vy, tak ak viete preukázať, že ste splátky úveru počas týchto dvoch rokov hradili Vy (napr. výpismi z Vášho účtu a pod.), možno z toho vyvodiť že Vaše tvrdenia o uvedenej ústnej dohode sú pravdivé a nie je v danom prípade dôvod na to, aby ďalej splátky úveru nehradila opäť Vaša bývalá priateľka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Ja by som sa chcela opýtať, že ak brat zobral pôžičku a na zmluve bolo uvedené že pôžička je určená na kúpu bytu ale on tie peniaze minul na niečo iné (takže porušil zmluvu), tak či sa s tym dá niečo robiť, keďže rodičia ručia domom a teraz peniaze vymaha banka od nás?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, zmluvy, podľa ktorých môže dlžník použiť poskytnuté finančné prostriedky len na zmluvne dohodnutý účel sú bežné a v súlade s právnym poriadkom. Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti dlžníka, má veriteľ (banka) právo domáhať sa okamžitého vrátenia celej dlžnej sumy, postupuje v súlade so zmluvou a svedčí mu teda právny titul na vymáhanie dlžnej sumy. Ak je nárok banky zabezpečený ručiteľským vyhlásením Vašich rodičov resp. zriadeným záložným právom k rodičovskému domu, banka je oprávnená na vymáhanie splnenia peňažného záväzku dohodnutým spôsobom. Pre úplnú istotu, či banka postupuje v súlade so zmluvou, je nevyhnutné oboznámiť sa s obsahom zmluvy o pôžičke a prípadne aj so všeobecnými zmluvnými podmienkami. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás mám možnosť vymáhať peniaze od manžela, aby mi prispieval na bývanie, úver a deti, aj napriek tomu, že sa s ním nechcem rozviesť. Teraz mi nedáva peniaze a všetko musím platiť sama. Mame spolu dve deti.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete peniaze od manžela, môžete od neho žiadať iba výživné. Pri určovaní​ manželského výživného sa prihliada na príjmové možnosti a schopnosti oboch manželov. Ak manžel nie je schopný sám sa živiť a nemá dostatočný príjem, nie je povinný Vám platiť žiadne výživné.

To, či nie je schopný sám sa živiť sa posudzuje objektívne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Objednal som cez eshop PC, ktorý som aj zaplatil. Firma Shark Computers medzičasom ukončila činnosť. Tovar mi neposlali ani po mesiaci a taktiež nevrátili platbu. Ako postupovať v tomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, nie je mi zrejmé, v akom rozsahu ukončila táto spoločnosť činnosť, to znamená, či už skončili úplne a boli vymazaní z obchodného registra a nemajú žiadny majetok alebo len oznámili ukončenie činnosti. Pokiaľ to je druhý prípad, môžete podať žalobu na súd a domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať, či je možné dostať peniaze späť ak som priateľovi dala peniaze na byt v sume 30.000 e (na vyplatenie súrodencov) + som celý byt zariadila v sume 18.000e. Teraz priateľ chce, aby som sa vysťahovala a nechce vrátiť peniaze. Ako dôkaz mám akurát výpisy z účtov. Vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, výpis z účtu je dostatočným dokladom, ktorý sa preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov. Nie je však z neho zrejmé, či išlo o pôžičku alebo o bezdôvodne obohatenie. Toto je dôležité práve z dôvodu premlčania. Premlčacia lehota pri bezdôvodnom obohatení je 2 roky a pri pôžičke tri roky odo dňa splatnosti.

Kedy ste poskytli finančné prostriedky priateľovi? Pozrieme sa na to, či už to nie je premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Mali sme babku, ktorá zomrela. Nás otec je jej syn. Chcem sa opýtať ak by ho aj vydedila musí mu prísť o tom nejaký doklad? A aj keď by ho vydedila  máme právo na nejaké peniaze z dedičstva ak by nechceli dať jemu? Otec chcel vidieť papier z dedičského konania, ale nechcú mu ho ukázať. Neverím, že by aj nás babka vydedila. Toto by nikdy neurobila. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň,  z Vašej otázky nie sú jasné dôležité okolnosti na jej úplné zodpovedanie, hlavne to či dedičské konanie je alebo nie je ukončené . Podľa  ust. Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže vydediť  p o t o m k a  ak

a)  v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, 

b)  o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, 

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.  Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení v ý s l o v n e    u r č í , vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na deti potomka a ich deti. T.j. : Ak by to v prípadnej listine o vydedení nebolo uvedené, že vydeďuje aj potomkov Vášho otca, dedič. podiel otca by nadobudli jeho deti rovnakým dielom, prípadne ich potomci. 

O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia  o závete /t. j. : závet spísaný vlastnou rukou - holografný,  závet nenapísaný vlastnou rukou /strojom a pod/ ale vlastnuročne podpísaný - alografný, alebo vo forme notárskej zápisnice. V samotnej  listine o vydedení  musí byť uvedený dôvod vydedenia, nielen uvedená citácia zákona o vydedení, ale konkrétne špecifikované okolnosti a dôvody vydedenia.

V prípade dedič. konania notár ako súdny komisár mal samozrejme o uvedenej listine informovať ak mu je známa z úradnej moci prípadne ju predložil  dedič a poučiť dediča o jeho možnostiach v uvedenej veci, predovšetkým poučenie o možnosti podania žaloby na súd s určením lehoty na jej podanie. Uvádzame súčasne, že  zákon neukladá povinnosť závet  ani listinu o vydedení ukladať do tzv. centrálneho notárskeho registra, ale je to väčšia istota, že uvedené doklady sa nestratia.

Z Vašej otázky nie je zrejmé, či dedičské konanie je alebo nie je ukončené resp. kedy  /pozn. : došlo k novelizácii procesných právnych predpisov/.  Notár  mal poučiť Vášho otca  o možnosti podania žaloby o neplatnosti vydedenia. Dôležité je tiež,  či vo veci samotného dedičského konania boli podané riadne prípadne mimoriadne opravné prostriedky.

V tomto štádiu ak je už dedičské konanie právoplatne ukončené /otázne je  na základe čoho, keď Váš otec neobdržal žiadne rozhodnutie/  a nebolo nijakým spôsobom prihliadnuté na listinu o vydedení  do úvahy by pripadalo podanie žaloby na obnovu konania  alebo  dovolanie  generálneho prokurátora.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bola som zadržaná 48hod v Krems base v Rakúsku. Neprávom mi zadržali 2906 euro. Prosím ozvite sa mi a ja Vám to popíšem dopodrobna. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa Vám tento prípad stal v Rakúsku, kontaktujte prosím rakúskeho advokáta. Naša kancelária nezastupuje prípady, ktoré sa majú prejednávať v Rakúsku. Bohužiaľ nemôžem Vám pomôcť. Pokiaľ by to bolo na Slovensku, vedeli by sme Vám pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Vlastním 1 izbový byt zdedený po starom otcovi. Bývam v ňom spolu s priateľom. Keďže plánujeme svadbu a kúpu niečo väčšieho. Chcem sa opýtať, ak tento byt predám až po svadbe, bude mať priateľ, teda manžel, nárok na peniaze, ktoré získam predajom tejto nehnuteľnosti, ktorú som nadobudla pred svadbou, v prípade rozvodu?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, ak k predaju nehnuteľnosti dôjde po uzavretí manželstva, bude to Váš príjem. Všetok príjem okrem príjmu z dedenia a darov patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Následne záleží na spôsobe využitia týchto peňazí, ale s vysokou pravdepodobnosťou bude mať Váš budúci manžel nárok na 1/2 tejto sumy. Z Vášho pohľadu by bolo najvhodnejšie nehnuteľnosť predať pred uzavretím manželstva. Následne, ak by ste po uzavretí manželstva kupovali spolu nehnuteľnosť a Vy by ste tieto peniaze investovali do kúpy nehnuteľnosti, po rozvode manželstva by ste mohli požadovať vrátenie týchto peňazí (tzv. vnos do BSM). Týmto spôsobom by ste vedeli ochrániť peniaze nadobudnuté predajom nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Rezervovali sme si ubytovanie v ubytovacom zariadení. V deň nástupu nám ubytovateľ zmenil miesto aj typ ubytovania pre údajne problémy s kanalizáciou. So zmeneným ubytovaním sme ale nesúhlasili, nakoľko nám vôbec nevyhovovalo, čo sme aj ubytovateľovi oznámili, a teda sme ubytovanie ani nevyužili. Napriek tomu si ubytovateľ stiahol peniaze za ubytovanie z našej kreditky. Mal na to právo? Ako postupovať v takomto prípade?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, ubytovateľ nemá právo vám stiahnuť peniaze z kreditnej karty, pokiaľ Vám neposkytne služby, ktoré ste si objednali. Teraz je dôležité čo najskôr mu napísať doporučený list a tiež e-mail a popísať, čo všetko sa stalo, vrátane toho, že vám neposkytol objednané služby kvôli kanalizacii. Vyzvite ho na vrátenie peňazí a dajte mu 10 dňovú lehotu. 

Ak nezaplatí, potom môžete podať návrh na súd. Nečakajte, pretože keď sa takto správa možno nemá dostatok peňazí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Nemám ďalšiu otázku, len Vám chcem veľmi pekne poďakovať. Pomohli ste mi.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Ďakujem za úprimne poďakovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či sa dá nejako vymáhať od človeka, keď nemám skoro žiadne dokazy o požičaní? Lebo som vybavil bratrancovi robotu a on si odo mňa postupne pozičiaval a od kolegu, neplatil za cestu a nevracal peniaze. Robili sme v Rakúsku spolu traja. Mne dlží dokopy 600 EUR a kolegovi 150 EUR. Potom nás rozdelili a jeho vyhodili lebo robil bordel a pod. Potom tvrdil, že som to vybavil a ohováral nás a že nevráti, lebo sme to vybavili aby ho vyhodili a robil mi zle meno. Dlží nám od augusta 2016 vôbec sa neozýval, nepísal a keď som ho vyzval len sľuboval, že dá. Ak by sa to dalo rád by som to riešil nejako aj mimosúdne. Ďakujem za odpoveď. Viktor Nagy.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň. Odporúčam Vám adresovať písomnú výzvu dlžníkovi na vrátenie peňazí, v ktorej uvediete dátum dokedy je povinný Vám peniaze vrátiť. Ak nebude reagovať, prípadne na základe výzvy Vám peniaze nevráti, odporúčam vyhľadať advokáta alebo mediátora, pomôžu Vám vyriešiť spor aj mimosúdne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem p. JUDr. Ficek, chcela by som sa poďakovať za odpoveď, ešte by som sa chcela informovať, či je možné teraz navrhnúť, aby súd nariadil krvné testy súrodencov. Totiž ocino mi povedal pred smrťou, že brat asi nie je jeho. Notár už vypýtal celý výpis z jeho účtu, dokonca matka kúpila pozemok, ktorý si dala na seba. Je možné, aby som sa dnes zastavila u Vás? Totiž zajtra je dedičské a ja som zistila aj ďalšie skutočnosti. Potrebovala by som radu, ako tam mám postupovať. Doobeda som nechala aj odkaz, lebo som sa nedovolala :( Za skorú odpoveď vopred ďakujem S pozdravom.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, ospravedlňujem sa za neskorú reakciu. To, že otec nie je biologickým otcom dieťaťa ešte bez ďalšieho neznamená, že syn nie je synom po právnej stránke. Pokiaľ uvedenú situáciu nechce riešiť otec a ani syn, nemáte možnosť to zmeniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako mám vymôcť požičané peniaze (cca 17000e). Mám zmluvu overenú podpisom na mestskom úrade, že mi je dotyčný peniaze dlžný. Na zmluve je napísané do 2 rokov, a 2 roky už budú pomaly fuč. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2017)

Dobrý deň, svoju pohľadávku nemôžete vymáhať skôr, ako je splatná, to znamená najskôr musíte počkať, kým prejde dátum, kedy Vám dlžník mal vrátiť peniaze a potom ju vymáhať. Ďalším dôležitým faktom je, či máte správne vypracovanú zmluvu, a teda, či je pohľadávka právne vymáhateľná.

Môžete nám uvedenú zmluvu poslať na našu emailovú adresu, pozrieme sa na ňu a dáme Vám vedieť, či je zmluva správne vypracovaná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať ako treba postupovať, keď som odkúpil exekúciu ako tretia osoba, ktorá bola vedená voči mojej partnerke a jej bývalému manželovi. Pôžičku si bral bývalý manžel mojej partnerky na splatenie svojich dlhov. Pôžičku neplatil. Začalo sa exekučné konanie a bývalý manžel mojej partnerky odišiel do zahraničia. Slovenský exekútori však nemajú dosah do zahraničia preto exekúciu platila moja partnerka, ktorá ostala na Slovensku. Na koľko sa chceme brať, som vyplatil exekúciu a chcel by som časť vymáhať od jej bývalého manžela. Bolo by možné na neho podať trestné oznámenie? Aby bol na neho vydaný medzinárodný zatykač. (Sprenevera, Úverový podvod, . ) Za odpoveď a radu ako postupovať vopred Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, ak urobil svoj dlh úmyselne a vedel, že ho nezaplatí, môžete podať trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Rodičia mne a mojej sestre darovali 4izb byt. Majú tam doživotné právo ale medzi časom sa rozviedli a mama, ktorá ostala v byte bývať. Nezvláda ho platiť. Ak by sme ho chceli predať a máme kúpili menší byt má nárok aj otec na nejaké peniaze z predaja bytu?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ otec nie je vlastníkom uvedeného bytu (čo nie je), potom nemá nárok na vyplatenie alebo inú náhradu z predaja bytu.

Keby sa aj domáhal niečoho, neuspel by.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

V roku 2013 som zapožičala finančnú čiastku vo výške 3.000 Eur s tým, že mi dlh splatí do konca roku 2014. Menovanej som napísala list, v ktorom som ju žiadala o vrátenie uvedenej čiastky, prípadne jeho splácaniu po čiastkach. List prevzala a mám ho ako doklad. Na list mi neodpovedala a tak som ju osobne navštívila v mesiaci november 2016. Sľúbila, že mi pôžičku bude splácať. Do dnešného dňa som od nej nič nedostala. Písala som jej na mail, neodpovedá. Preto sa obraciam na Vás, ako mám postupovať, aby som svoje peniaze dostala naspäť. Prosím o informáciu, či neoverený podpis na čestnom prehlásení o zapožičaní finančnej čiastky je dostačujúci. Počula som od jej bývalého manžela, že chce vyhlásiť osobný bankrot, čo by to pre mňa znamenalo... Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, takéto pohľadávky je možné vymáhať buď súdnou alebo mimosúdnou cestou. Vo väčšine prípadov má však úspech až súdne vymáhanie pohľadávok, najmä vtedy ak sa dlžník zatajuje a nekomunikuje. Pre posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky je potrebné vopred vidieť všetky doklady, ktoré máte k tejto Vašej pohľadávke, aby bolo možné upozorniť na možné komplikácie pri vymáhaní pohľadávky. Neoverený podpis na čestnom prehlásení nie je prekážkou vymáhania pohľadávky, avšak dlžník môže v tomto prípade svoj podpis na dokumente namietať. Vyhlásením jej osobného bankrotu by sa stalo, že by časť jej dlhov bola po splnení zákonných podmienok a po priebehu celého procesu odpustená. Ide však o zložitý proces, ktorý nie je možné opísať pár vetami.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Na internete som v máji 2016 našiel ponuku na úver 20.000 eur. Urobil som s nim kontakt je to Talian, ktorý odo mňa pod zámienkou, keď zaplatíš toľko a toľko dostaneš daný úver. Kedže som súrne potreboval peniaze, tak odo mňa vylákal až 4.000 eur, čo je skoro štvrtina splátky. No úver som nedostal a dotyčný pán opäť pýtal peniaze, ktoré som už neposlal. Povedal mi, že uver zanikol a peniaze sa nevrátia. Neviem, ako mám postupovať, všetky doklady, čo som posielal peniaze mám, aj kontakt s ním cez internet.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2016)

Dobrý deň,

v taktomto prípade by bolo zrejme najvhodnejším riešením podať na neho trestné oznámenie. Z toho, čo uvádzate by pravdepodobne mohlo ísť o podvod, avšak záleží na tom, ako to posúdia orgány činné v trestnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem Prosím o Vašu radu vo veci: Pri konaní o vysporiadanie majetku z BSM po rozvode manželstva som bola nútená spísať v júli v r. 2003 fiktívnu Zmluvu o pôžičke s mojim priateľom na celkovú sumu 500 000,- Sk, z dôvodu, že môj bývalý manžel si urobil fiktívne pôžičky so svojimi priateľmi a toto použil v návrhu na vysporiadanie BSM na súde. Súdne konanie bolo zastavené a bola uzavretá dohoda o vysporiadaní BSM. Uvedená fiktívna pôžička s priateľom bola spísaná písomne a podpisy boli overené na Mestskom úrade, ale peniaze som od priateľa nikdy osobne neprevzala , neboli mi zaslané na môj účet a ani som nepodpísala žiadny doklad o prevzatí peňazí. S priateľom sme žili v spoločnej domácnosti 13 rokov a teraz nastala krízová situácia v našom vzťahu, ktorý chcem ukončiť a podielové vlastníctvo vysporiadať. Priateľ sa mi vyhráža a vydiera ma tým, že bude žiadať vrátenie uvedenej fiktívnej pôžičky, ktoré som mu nesplatila aj penálmi . Prosím Vás o radu či má právo žiadať vrátenie pôžičky? Vzťahuje sa na to premlčacia lehota? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, ako prvé by som určite pozrel premlčanie. Premlčacia lehota je 3 roky odo dňa splatnosti. Dôležité je však znenie zmluvy. Môžete nám zmluvu poslať do mailu, pozrieme sa na to a poradíme ako by ste mali postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem, Zaplatil som môjmu bývalému programátorovi 1200 eur za prácu, ktorú mi neodovzdal. Zmluvu sme bohužiaľ nespísali, ale za to z SMS správ a e-mailov viem preukázať, že peniaze si zobral. Bohužiaľ nemám ani faktúru, keďže peniaze som mu dal z ruky do ruky, keďže potreboval nutne peniaze s tým, že dodatočne mi dá faktúru. Faktúru mi však dodnes nedal. Klient, pre ktorého mal programátor programovať vie z SMS správ a e-mailov potvrdiť, že dotyčný programátor pracoval na projekte, keďže klient bol v kontakte s dotyčným programátorom. S programátorom som v kontakte, ale už strácam trpezlivosť, keďže sa to naťahuje druhý rok. Viete mi prosím poradiť, že ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, zmluva je platná aj keď bola uzatvorená ústne. Najskôr zašlite programátorovi odstúpenie od zmluvy, v ktorom ho vyzvite na to, aby Vám vrátil 1200 eur. prepokladám, že na výzvu nebude reagovať. Následne podáte žalobu a ako svedka uvediete klienta a tiež použijete sms správy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcel by som sa vas spytat na vas nazor: Dedo mi predal dom a na zaklade toho som vybavil hypoteku a peniaze z nej som pouzil na rekonstrukciu. Dedo byva so mnou, ma zabezpebene byvanie / nema podpisane dozivotne pravo uzivania. Za mensie nezhody odomna pyta peniaze z predaja. V kupno predajnej zmluve bolo uvedene moje cislo uctu kam maju prist preniaze z hypo. Moze odomna dedo vymahat peniaze spat? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2016)

Dobrý deň, dedo má právo pýtať od Vás peniaze, ak ste mu ich za predaj reálne nezaplatili. Podľa toho, čo ste napísali, tak z mailu vyplýva, že peniaze z predaja išli na Váš účet a nie dedovi. 

 

Takže dedo má právo na to, aby ste mu vyplatili peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň Pán JUDr. Milan Ficek, Za vašu právnu radu vám veľmi pekne ďakujem. Bola pre mňa prínosom. Ešte vás poprosím o informáciu. Aká dlhá doba môže byť od požičania finančných prostriedkov v už spomínanej veci. Napríklad : Dal som peniaze v marci 2015. Nemôže dotyčný naťahovať vrátenie mojich peňazí? Až na nejakú dobu trebárs 2 roky a potom mi ich nebude musieť vrátiť? Nie je tam niečo ak to neriešim včas niečo také ako premlčacia doba? Po ktorej by som už nemal nárok na svoje peniaze? Dakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň, Vaša otázka je správna. Naozaj existuje premlčacia doba. Po uplynutí premlčacej doby môže dlžník vzniesť námietku premlčania a súd Vám potom túto pohľadávku nebude môcť priznať. Lehota plynie odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlhu, teda nie odo dňa požičania peňazí. Ja Vám však odporúčam to, že pokiaľ sa dlžník dostane do omeškania na dlhšie ako jeden mesiac, dajte mu podpísať uznanie dlhu (www.uznanie-dlhu.sk) a pokiaľ ho odmietne podpísať, nečakajte  s vymáhaním pohľadávky, musíte konať, pretože čím je pohľadávka dlhšie po splatnosti, tým je šanca na vymoženie nižšia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den. Dal som sa nalákať na vsadenie mojich peňazí do Surebetu a to sumou 5000eur. Nemáme spísanú žiadnu zmluvu. Mám len doklad, že som previedol peniaze z môjho účtu na jeho účet a takisto komunikáciu emailom. Už viac krát som dotyčnému pánovi písal, že chcem svoje peniaze spat, keďže nevznikol žiadny zisk. Len sa pán vyhovára že to nejde,že mal zablokovaný učet. Tak som mu písal viac krát, že nech mi pošle moje peniaze. Už aj napísal, že má odblokovaný učet a že pošle peniaze na učet svojho synovca no a ked ich on bude mať, tak že synovec mi ich okamžite vloží priamo v banke na moj učet. Písal som mu teda, že či ich už má, no neozval sa mi. Tak som mu znova napísal, že svoje peniaze chcem spat. No nič, žiadna odpoved z jeho strany. Ako by som mal postupovať?Dakujem za vašu ochotu a pomoc.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že Vám nechce druhá strana dobrovoľne vrátiť Vaše finančné prostriedky, odporúčame Vám vyzvať druhú stranu predžalobnou výzvou na vrátenie tejto sumy s tým, že súčasne v nej určite primeranú lehotu na vrátenie peňazí. Ak Vám ich v danej lehote nevráti, možno Vám odporučiť už len podanie žaloby (napr. spolu s návrhom na vydanie platobného rozkazu) ktorou sa budete domáhať vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov.

Skutočnosť, že disponujete dokladom o prevode finančných prostriedkov a vzájomnou komunikáciou nebráni tomu, aby ste aj v prípadnom súdnom konaní boli pri vymáhaní Vašej pohľadávky úspešný.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa mi oplatí obracať sa na súd ak som požičala kolegovi peniaze a on mi ich už dlhodobo nespláca a dokonca sa mi vyhráža, že ma dá vyhodiť ak to budem ešte nejako riešiť. Riešila som to s jeho mamou, s ním, jeho priateľkou dokonca mám aj nahrávky našich rozhovorov aj sms správy, len neviem či by to uspelo na súde. Dokonca sa sestre podarilo, aby mi podpísal zmluvu a dokonca aj sme sa dohodli na splátkovom kalendári, no odmlčal sa. Nedvíha telefón a stále sa vyhovára. Už som sa niekoľkokrát kvôli nemu zrútila a teraz neviem či to môžem dať na súd, teda či mám reálne nejakú šancu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch sú dve možné riešenia. Prvým riešením a možným postupom je mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, v rámci ktorej je dlžník písomne vyzvaný na vrátenie dlhu pod hrozbou ďalšieho postupu súdnou cestou. Druhou možnosťou je postúpiť Vašu vec hneď na súd. Nakoľko uvádzate, že máte s ním podpísanú zmluvu a splátkový kalendár, rovnako disponujete sms komunikáciou, na posúdenie možnosti úspechu, resp. komplikácii by bolo potrebné vopred vidieť Vaše doklady. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú na našej stránke a zároveň nám zaslať sken predmetných dokladov. Čo sa týka reálneho úspechu pri vymáhaní pohľadávok (napr. prostredníctvom exekúcie, ak Vám to neuhradí dobrovoľne) závisí na tom, či dlžník disponuje majetkom podliehajúcim exekúcii, či je zamestnaný...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, expriatelka mi dlží dosť veľkú sumu peňazí. Mám aj vypisy uctu, že reálne došlo k prevode peňazí a mam aj dokumentáciu v podobe sociálnej siete, že som jej posielal peniaze. Premlcana doba 2 roky ešte nenastala. Mňa dostala do omylu v tom, ako ma veľmi miluje, len aby som jej pomohol a daval jej peniaze. A ona ma dosť pestrú minulosť, čo som zistil, ze mala uz problémy s úvermi a hlavne s nebankovkami a dlží aj iným ľuďom. Tak by som sa chcel opýtať, aké sú moje šance získať peniaze naspäť, keď ta osoba je v dlhoch a nemá ako mi ich vrátiť a nemá nič, poprípade aké následky by pre nu nastali? Dakujem za odpoveď

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam vyzvať dlžníka písomným listom na splnenie peňažného záväzku a to v primeranej lehote splatnosti. Ak nebude výzva úspešná, môžete sa obrátiť na súd a domáhať sa uloženia povinnosti dlžníkovi vrátiť Vám dlžnú sumu. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste finančné prostriedky svojej bývalej priateľke požičali a nešlo napr. o ich darovanie vo forme nenávratnej finančnej pomoci. Priznaná pohľadávka v súdnom rozhodnutí sa premlčuje za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť, zatiaľ čo v súčasnosti sa Vám pohľadávka premlčuje v trojročnej premlčacej dobe odo dňa splatnosti pôžičky resp. v dvojročnej dobe, ak ide o nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Po priznaní Vášho nároku súdnym rozhodnutím máte pomerne dlhý čas na to, aby ste sa domohli uspokojenia svojej pohľadávky v exekučnom konaní a je teda vyššia pravdepodobnosť, že aj dlžník nadobudne určite majetkové hodnoty, ktoré bude možné v exekúcii postihnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, byvaly priatel je mojej mame dlzny 4220€ dohodli sa na mesacnych splatkach 200€, zaplatil 3 splatky a tym to skončilo, uz rok nedal ani cent lebo sa stale vyhovara ze nema prácu a nema skadial dat. Bola mu poslana aj vyzva na opätovné platenie ale vobec nereagoval. Mame podpisane len jeho cestne prehlásenie ze je nam dlzny nic viac. Ako mame postupovat, aby sme dostali spat nase peniaze. On ma stale vyhovorky len, aby sme mu pockali ale uz sa obavame, ze tie peniaze viac neuvidime tak budem veľmi rada za odpoved ako postupovat vopred vam Dakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2016)

Dobrý deň, ak s Vami stále komunikuje a sľubuje uhradiť dlh, odporúčam vám stiahnuť si zo stránky uznanie-dlhu.sk uznanie dlhu a toto mu nechať podpísať. Ak Vam uvedený dokument podpíše, zjednodušíte si vymáhanie pohľadávky minimálne o polovicu. Následne mi môžte tento dokument poslať aj Vám poradím, ako by ste mohli ďalej postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pred 2 rokmi som bral úver 22000e s tým že požičiam kamarátovi 17500e samozrejme žiadnu zmluvu sme nespisovali a ani žiaden dátum splatnosti sme si neurčili len že mi ich vráti, keď začne stavať dom a zoberie hypotéku a s toho to vyplatí.. Úver sme platili na polovicu po 150e každý.. Takto to trvalo asi rok a potom sa úver refinancoval v inej banke.. pred pol rokom potreboval ešte 2700e ktoré som mu tiež požičal lebo tvrdil, že mu chýbajú peniaze na splatenie úveru za pozemok, aby mu spustili hypotéku.. Zase na dlh z banky, v ktorej je mesačná splátka 100e.. Takže mi ma mesačne platiť 250e ale už sa začína vyhovárať, že nemá a nedávno som sa dozvedel, že pozemok predal... Jediný dôkaz o pôžičkách je, že mám výpis z platobného príkazu na jeho účet.. Môžem peniaze vymáhať?? Vopred ďakujem za radu

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2016)

Dobrý deň, peniaze môžete vymáhať, ale pokiaľ nemáte žiadnu zmluvu a on poprie existenciu pôžičky, potom je premlčacia lehota 2 roky. Odporúčam Vám preto čo najskôr sa spojiť s advokátom, aby sa vaša pohľadávka nepremlčala. Potom by sa stala nevymáhateľná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den. Požičal som známemu peniaze, ktoré boli vybraté ako úver z banky (cca 45000 eur). Dohodli sme sa ze bude splacat tento uver. Samozrejme ho neplati a splatka uveru je vyssia ako moj prijem. Zmluvu o tom nemam. Iba sms komunikaciu a telefonne hovory. Peniaze som mu zasielal z mojho uctu na jeho ucet. Ako mam postupovat pri plateni a vymahani dlhu. Dakujem velmi pekne za radu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, 

ak ste v úverovej zmluve vedený ako dlžník Vy, potom banka bude peniaze vymáhať od Vás. Banke nezáleží na tom, že ste ich požičali niekomu inému. Ak ste tieto peniaze požičali kamarátovi a ten ich odmieta splácať, môžete ich od neho vymáhať. Potvrdenie o prevode z banky by mal byť dostatočným dôkazom, SMS výpisy taktiež. Ide o dva právne vzťahy. Vzťah na základe zmluvy o úvere medzi Vami a bankou a vzťah na základe zmluvy o pôžičke medzi Vami a kamarátom. Dôležité však je, či ste sa s kamarátom dohodli na splatnosti dlhu. Ak nie, potom môžete uplatniť svoje právo a vyzvať ho na vrátenie sumy. Deň nasledujúci po Vašej výzve bude dňom splatnosti a bude povinný Vám ich vrátiť. Opakujem však, že uvedené platí, len ak ste sa vy dvaja nedohodli na splatnosti (aj ústne). Potom, čo Vám peniaze vráti by ste mohli svoj dlh v banke vyplatiť. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Či mám možnosť poslať úradné upozornenie, alebo výzvu. Keď do konca decembra nevyrovnajú svoju dlžobu, poslaním peniaze na môj bankový účet, postúpim vymáhanie súdnou cestou. Kde si taký úradný list môžem dať napísať? Ďakujem,s pozdravom B.K

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobry den, mozete oslovit ktorukolvek advokatsku kancelariu.

Odporucam najskor si vypracovat uznanie dlhu zo stranky http://uznanie-dlhu.sk. Toto uznanie poslite dlznikovi na podpis. Ak to nepodpise, kontaktujte advokatsku kancelariu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.Byvam v anglickú a mám nájomnú zmluvu na izbu po dobu 3 mesiace.zmluvne som sa zaviazala na pol roka.zo zdravotných dôvodov chcem sa vrátiť na slovensko lebo nezvláda prácu ktorú tu vykonávam.nehovorim anglický takže nájsť si inú laksiu prácu je nemožné.moze má súdne stíhať agentúra ktorá mi prenajala izbu a ja zmluvu nedodržim ? Odídem o 3 mesiace skôr? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň,

na správne zodpovedanie otázky by bolo potrebné poznať všetky podrobnosti zmluvy. Závisí to od toho, ako je formulovaná zmluva medzi Vami a agentúrou. Odporúčam Vám však kontaktovať agentúru a pokúsiť sa im vysvetliť vážnosť vzniknutej situácie a požiadať ich o zhovievavosť a vyriešenie situácie. Zdravotné dôvody sú objektívna prekážka a agentúra by ich mohla akceptovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel sa spýtať či sa dajú vymôcť peniaze späť z leasingu auta cez spol. Homecredit? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň, ak ste ich platili na zaklade zmluvy a zmluva je platná, potom nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravym pozical som kamaratovi auto, mal mi ho splacat po 100 eur mesacne. platil 4 mesiace a dalsie 4 mesiace nezaplatil nic a odmieta mi vratit auto. Nemame ziadnu zmluvu a ja auto chcem naspat. Ak pojdeme na sud, tak musim zaplatil to, co mi dal alebo nie? Mozem poziadat policiu nech ide so mnou po auto? Lebo ja sa ho bojim vyhraza sa mi, prosim Vas poradte mi dakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2016)

Dobrý deň, ak ste mu požičali auto a dohodli ste sa, že Vám bude platiť po 100 eur mesačne, išlo o zmluvu o nájme (teda nešlo o pôžičku ale nájomnú zmluvu). Nájomná zmluva môže byť uzatvorená aj ústne. Ak Vám platil peniaze, potom akceptoval aj výšku nájomného.

 

Ak Vám vozidlo nevrátil, najskôr je potrebné ukončiť zmluvu o nájme. Ak nemáte osobitnú dohodu, tak sa uplatní Občiansky zákonník, podľa ktorého môžete ukončiť nájom výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac.

 

Policajti Vám v tomto prípade nepomôžu, pretože on má vec v nájme oprávnene, nakoľko zatiaľ ste zmluvu neukončili. Nie je pritom rozhodujúce či platí nájom alebo nie. Na polícii by ste museli tvrdiť, že Vám vozidlo vzal, ak by ste chceli, aby to polícia riešila.

 

Po uplynutí 1 mesiaca (výpovednej doby), máte 30 dní na to, aby ste podali žalobu na súd na vydanie veci. Ak to neurobíte a žalobu nedáte, potom sa obnovuje nájom za tých istých podmienok. Takže sa k vozidlo nedostanete.

 

On sa Vám nemá prečo vyhrážať. Zakročte proti nemu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém ohľadom mojej pohľadávky v hodnote 23 tis, eur. Suma bola dlznikovi vylacana v malych sumach 200 - 1000 eur. Komunikácia prebehla buď telefonicky ale vacsinou online cez socialne siete. Ako mam pokračovať, aby som dostal svoje peniaze. Vyplácané boli cez bankový účet.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, ak dlžník dobrovoľne neplní svoj peňažný záväzok, nemáte inú možnosť, ako svoj nárok uplatniť na súde. Vzhľadom na absenciu písomnej zmluvy o dočasnom prenechaní finančných prostriedkov, ste v horšej dôkaznej situácii. Svoj nárok na vrátenie peňazí môžete požadovať z titulu zmluvy o pôžičke, resp. z titulu bezdôvodného obohatenia. Buď teda preukážete, že Vami vyplácané sumy boli dlžníkovi požičané alebo sa budete domáhať ich vrátenia preto, že dlžník tieto prostriedky obdržal bez právneho dôvodu a teda sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za Vašu rýchlu odpoveď. Mám ešte doplňujúce otazky. Keďže priamy dedič je neplnoletých syn. Kto môže podať žalobu v tomto prípade. Má žijúceho otca ktorý ale iba platí výživné. Práve riešime so sociálkou aby bol zverený niekomu z našej rodiny do náhradnej starostlivosti.. Ak by odmietol dedičstvo a bola by už podaná žaloba. Bude si potom od dlžníka vymáhať pôžičku stať. Alebo proste dlžníkovi sa nič nestane, peniaze nikomu nemusí vrátiť. Dakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2016)

Dobry den, neplnoleta osoba podava navrh zastupena zakonnym zastupcom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry Den. Potrebujem poradit ako mam postupovat pri vymahani. Kupovali sme cez nemenovany bazar detske auto. Cena auta bola 130e, no dohodli sme sa na zalohe 30e, ktore sme aj poslali cez IB. Predavajuci zacal kluckovat, ze to nevie poslat, ide na pracovnu cestu atd. nebere telefon a nekomunikuje. Ako treba postupovat? dakujem za radu

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2016)

Dobry den, podajte oznamenie na miestny/obecny urad, pretoze mohlo dojst k priestupku. Druha moznost je podat navrh na sud, avsak predpokladam, ze nemate istotu o spravnosti udajov predavajuceho. Tieto udaje by ste zistili prave v priestupkovom konani.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.Potrebujem poradiť z nasledujúcou situáciou. Moja zosnulá sestra požičala pred cca 13 mesiacmi svojmu klientovi 30000€. Zmluvu o pôžičke sa nám u nej nepodarilo nájsť aj keď vraj existuje. Dĺžnik svoju pohľadávku priznal len ústne pred viacerými svedkami. Samozrejme sa vyhýba splateniu. Jediný dôkaz ktorý máme je prevodný príkaz z jej účtu na účet dĺžnika z poznámkou požička. Priami dedič po mojej zosnulej sestre je iba jej 15r syn. Chcem sa opýtať jednak či sa dá toto vymôcť a taktiež to či toto spadá do dedičstva. Ak by bolo odmietnuté dedičstvo pretože ostal po nej dlh vo forme hypoteky, či sa týmto vzdáme aj možnosti vymáhať tento dlh. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň,

na to, aby bol tento dlh posúdený ako pôžička by ste museli súdu preukázať reálne odovzdanie peňazí a dohodu o splatnosti pôžičky. Prvú podmienku môžete preukázať výpisom z účtu. Dôležité však je, aby ste preukázali splatnosť pôžičky. Neuvádzate, čo presne uznal svedok (teda či uznal aj to, do kedy mal vrátiť dlh). Ak by sa Vám nepodarilo preukázať splatnosť, súd by to posúdil ako bezdôvodné obohatenie a od momentu poskytnutia peňazí by začala plynúť premlčacia doba 2 roky. Ak chcete túto sumu vymáhať, odporúčam Vám podať na súd žalobu o vydanie platobného rozkazu.

Do dedičstva patria aj pohľadávky a dlhy po poručetoľovi. Ak odmietnete dedičstvo, vzdáte sa možnosti vymáhať tento dlh. Dedičstvo je možné odmietnuť len ako celok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň chcel by som sa spýtať ako mám postupovať pri vymáhaní peňazí od zahraničnej spoločnosti poskytujúca online hry keďže sa hacker nabúral na synov profil A neoprávnene zneužil moju platobnú kartu, ktorú som zablokoval. Jedná sa o 237,82eur.Nedá sa nikde kontaktovať lebo žiaden mail mu neodošle píše, že sú neplatné. Ďakujem za odpoveď Peter

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade bude veľmi ťažké nájsť dlžníka. Skúste kontaktovať banku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Jeden môj známy zobral pôžičku a ja som bola ručiteľkou. Na začiatku platili, ale kedže prestali platiť, ako ručiteľka som musela zaplatila ostalú sumu. Dlžia mi 1.400,- €. Neviem ako tú dlžobu môžem od nich získať. Čo musím alebo treba urobiť. Pekne by som Vás prosila o radu. Ďakujem, s pozdravom

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka splnením dlhu ako ručiteľka vstupujete do práv veriteľa. Po splnení dlhu za dlžníkov ste oprávnená od dlžníkov požadovať náhradu za plnenie, ktoré ste poskytli veriteľovi. Táto náhrada predstavuje sumu, ktorú ste plnili veriteľovi (istina, úrok z omeškania, zmluvný úrok...). Vo vzťahu k vymoženiu tejto pohľadávky od Vašich dlžníkov máte dve možnosti. Prvou je vymáhanie dlhu mimosúdnou cestou, kedy sa snažíte mimosúdne vymôcť zaplatenú sumu od Vašich dlžníkov. Druhou cestou je súdne vymáhanie Vašej pohľadávky. Právny nárok na toto plnenie od Vašich dlžníkov by sa vo Vašom prípade oprelo o ustanovenie § 550 Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí o tom, že ste oprávnená požadovať od Vašich dlžníkov plnenie, ktoré ste uhradili namiesto nich. Výber z týchto možností závisí výlučne na Vás a Vašej znalosti osôb dlžníkov. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den, brala som v apríli 2016 spotrebný uver na moje meno pre priateľa. Potreboval vyplatiť exekúcie a dat si spraviť zuby. Brala som sumu 10 000 euro z banky na sedem rokov, prvé peniaze boli poslane na ucet jeho sestry, no ona mi odmieta dat výpisy z úctu, ze je to medzi nami. Pritom cela jeho rodina vie o tom úvere, aj pred nimi sam uz teraz bývalý priateľ povedal, ze vďaka mne ma vsetko vyplatene. Výpisy z môjho úctu mam, ze som ich posielala aj blocky co si vsetko vyplatil, tie peniaze co som mu vybrala v hotovosti sedia s dátumami platieb, ktore za ten den uskutočnil. Som na materskej dovolenke nemam to z coho platiť a vyjadril sa, ze je to môj dlh, lebo je na moje meno. Mam aj sms spravy kde priznal, ze je to jeho dlh a ze si to bude platiť. No začal sa mi vyhrážať, ze mi nic nedá. Skusala som mu dat podpísať papier o uznaní dlhu, no odmietol. Boli sme aj ústne dohodnutí, ze ked si založí novy ucet, po 3 mesiscoch si zoberie spotrebný uver na svoje meno a vyplatí ten, co je momentálne na moje meno. Vyjadril sa ale, ze mozem zabudnúť. Co mam prosím vas v takomto prípade robit? Da sa urobit aj platobný rozkaz? Prvé 3 splátky zaplatil podľa dohody no 18. jula sa vyjadril, ze mi nic nedá.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň. Z pohľadu banky, ktorá Vám poskytla úver, ste dlžníčkou Vy. V prípade neplatenia úveru bude preto banka vymáhať dlh od Vás. Pokiaľ ide o vzťah medzi Vami a Vašim bývalým partnerom, tento môžete riešiť žalobou na vydanie platobného rozkazu, avšak je potrebné uvedomiť si, že v rámci súdneho konania bude dôkazné bremeno zaťažovať Vás. Preto pred prípadným podaním žaloby na súd je vhodné, aby ste danú vec podrobne prekonzultovali s odborníkom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, pozicala som kamaratke 4000 eur. Spisali sme na papier sumu a kedy to vrati. Uz davno doba presla a peniaze nevratila. Ako mam postupovat dalej? Dakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň. Pri vymáhaní pohľadávky máte v zásade dve možnosti. Pohľadávku sa môžete pokúsiť vymáhať mimosúdne, alebo môžete podať žalobu na súd. V rámci mimosúdneho vymáhania môžete dlžníka vyzvať písomnou formou na vrátenie dlhu. Je vhodné, aby bola táto výzva realizovaná doporučenou poštovou zásielkou. Ak však dlžník nebude reagovať, môžete pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky (pred súdnym konaním však nie je nevyhnutné, aby ste sa pokúsili vymôcť pohľadávku najskôr mimosúdne). Vzhľadom na to, že vo Vašej otázke ste spomenuli, že splatnosť uplynula už dávno, pred podaním na súd Vám odporúčam skonzultovať vec s odborníkom (najmä ohľadom toho, či nedošlo k premlčaniu).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

dobry den, aj ja by som sa potreboval poradit ako dostat svoje peniaze spat. 29.5.2015 som pozical peniaze kamaratovi, s tym, ze mi ich do tyzdna vrati. je to hodnota 500 eur, mam aj doklad, ktory mi sam vypisal. on sam aj kde presne napisal, ze si ich poziciava na tyzden. uz je 6.7.2016 a peniaze nikde, pisem mu sms skoro kazdy den, kde mi odpoveda, ze uz ich zhana a stale nic. viete mi poradit, co mam spravit ako to mam vyriesit? dakujem pekne z pozdravom.K

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň, pošlite nám ten doklad, môžeme Vám pozrieť, či je dostatočný na vymáhanie. Ak dlžník komunikuje odporúčam mu dať podpísať uznanie dlhu. Zadarmo si ho stiahnete zo stránky uznanie-dlhu.sk


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Este sa chcem, opytat keby som dlznika chcel vyzvat pisomne k vrateni penazi viete mi poradit ako taka vyzva vyzera, co tam mam vlastne napisat? dakujem vam velmi pekne.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Spolu s výzvou mu pošlite aj uznanie dlhu zo stránky uznanie-dlhu.sk.

Vo výzve uveďte, že ho žiadate, aby dlh zaplatil, napíšte mu ako vznikol dlh a nech podpíše uznanie dlhu v prílohe. Ak ho nepodpíše, tak budete vec riešiť s advokátom a vzniknú mu ďalšie trovy, ktoré bude musieť uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj manžel požičal svojmu bratovi v r 2014 sumu 20800eur. Uzavreli zmluvu o pôžičke a dohodli sa na splátkovom kalendári na 6 mesiacov. Švagor peniaze platil prevodom na účet ako bolo dohodnuté, ale splátky boli nepravidelne a ešte stale ma dlh 6150 eur pritom dlh mal byť splatený už vo februári 2015. Vyhlásil že už odmieta platiť. Poprosim o radu ako dalej postupovat a či je vôbec zmluva o pôžičke v poriadku po právnej stránke, Za vašu odpoveď vopred dakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň, zmluvu o pôžičke Vám pozrieme (či je v poriadku po právnej stránke). Táto služba nie je spoplatnená. 

Ak Vám odmietol platiť nie je dôvod na niečo čakať. Dôležité teda bude najskôr to, či je zmluva v poriadku. Pošlite nám ju.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Požičala som eurá, ale mám len svedka, ktorý tam bol a písomne nemám od dlžníka potvrdenie. Musím ho dať na súd? Je to veľká suma peňazí.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň. To, či podáte proti Vášmu dlžníkovi žalobu na súd alebo nie je výlučne na Vás. Je však vhodné sledovať si premlčaciu dobu. Skutočnosť, že k pohľadávke nemáte žiadny písomný doklad, Vašu situáciu komplikuje. Svedok je totiž ľahšie spochybniteľný, než písomný doklad. Najvhodnejšie by bolo, ak by ste sa s dlžníkom dohodli na uznaní dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Požičala som peniaze bratovi 45000 na kúpu nového bytu, pričom peniaze odišli z môjho účtu na účet predávajúceho (január 2013). Brat potom predal svoj starý byt, z čoho kupujúci poslal na môj účet 25000 (júl 2013). Zvyšných 20000 mi nevrátil. Ako postupovať v tomto prípade. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň. V danom prípade je dôležité, akým spôsobom ste si dohodli splatnosť a či ste pôžičku uzavreli v písomnej podobe. Každopádne Vám odporúčam, aby ste brata najskôr písomne vyzvali na zaplatenie dlhu, prípadne sa s ním skúsili dohodnúť na písomnom uznaní dlhu a splátkovom kalendári. Ak sa však s Vašim bratom nebude dať dohodnúť mimosúdne, ďalšou možnosťou vymáhania je súdne konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem, poprosím o radu, o otca som sa starala cca pol roka, medzi tým mama pravidelne vyberala peniaze z jeho účtu, ale pri ňom nebola. Ocino teraz zomrel, môžem pýtať od nej peniaze za starostlivosť? Takto vlastne pripravila nás o dedičstvo. Existuje možnosť, aby som toto mohla riešiť alebo je len nulový "vyčistený účet" k dedičskému konaniu? Za skorú odpoveď vopred ďakujem S pozdravom

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2016)

Dobrý deň, v tomto smere je potrebné vedieť, že peniaze na účte Vášho otca patrili do ich BSM, ktorý zanikol až smrťou Vášho otca. V rámci každého dedičského konania musí dôjsť najprv k vyporiadaniu BSM (ktoré zaniklo smrťou jedného z manželov), až potom sa pristupuje k samotnému dedičskému konaniu. Všetky úspory, ktoré Vaša mama vybrali z ich spoločného účtu (resp. z účtu Vášho otca) patrili do BSM a v rámci vyporiadania BSM sa to musí zohľadniť. Tzn. že výška sumy, ktorú vybrala z účtu bude tiež tvoriť masu BSM. Bude z Vašej strany potrebné z banky vypýtať výpis z bankového účtu, z ktorého bude zrejmé, akú sumu z účtu vybrala Vaša mama. V rámci vyporiadania BSM sa môžete s Vašou mamou a ostatnými dedičmi dohodnúť na spôsobe vyporiadania a tiež na spôsoby vyporiadania dedičského konania. Určite Vám odporúčam trvať na tom, že vybraté peniaze z účtu musí Vaša mama "vrátiť" do masy BSM a následne ich vyporiadať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako postupovať pri snahe o vratenie peňazí zo zahraničia, pokiaľ som bol podvedený a previedol som ich na cudzí bankový účet a hovoríme o sume 520 eur. Je možné to nejako vymáhať?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň 

vo Vašej otázke neuvádzate podrobné skutočnosti, ktoré sú podstatné pre jej zodpovedanie (ako ste bol podvedený, či ide o objednanie tovaru a nebol Vám dodaný, alebo sa jedná o omyl, či ide o zahraničného obchodníka (fyz. osobu) - teda kde má sídlo (bydlisko) a pod.). Pokiaľ ide o slovenskú firmu/osobu (má sídlo/bydlisko na Slovensku) môžete podať návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušný súd, avšak bližšie sa Vám skutočne neviem vyjadriť, kedže nepoznám ďalšie informácie. Taktiež ak sa jedná o podvod, môžete sa obrátiť na políciu, príp. prokuratúru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 2009 si na naše meno vzal úver 33.000 € náš kmotor. Uprosil nás, dohodli sme sa, že to bude na 3 roky, na 2 roky nám ponechal z úveru peniaze na splátky, rok platil ako kedy, ale platil. Od minulého roku od 6/2015 nám nezaplatil ani cent. Naše peniaze využil na začiatku na odkúpenie nášho bytu a vyplatenie pôžičky v banke na auto, aby sa mohol k úveru dostať s tým, že za našu ochotu nám dá 10.000€. Nemali sme dohodu na papieri, tak sme podali trestné oznámenie, kde je všetko spísané a kmotor tam všetko potvrdil a súhlasil s naším trestným oznámením. Prišlo rozhodnutie, kde máme požiadať o bezplatnú Vašu službu. Manžel je živiteľ rodiny, jeho mzda je cca 600 €, manželka je na invalidnom dôchodku 50%, tu je príjem 153 €. Syna máme neplnoletého 10r. Kmotor teda neplatí, no mi musíme každý mesiac platiť JEHO úver, aby sme neprišli o byt. Po vyplatení nájmu, poistky,mobily, škola má tiež svoje požiadavky, nám ostáva na stravu minimum. Vedeli by ste nám prosím Vás pomôcť s vymáhaním? na splátkach k dnešnému dňu nám dlhuje cca 1900€ + dĺžna čiastka úveru cca 27.000€. Nedá sa povedať, že nám dal tých sľúbených 10000€, pretože len využil naše peniaze k tomu, aby sa dostal k úveru. Prestal s nami komunikovať už dávnejšie a nereagoval ani na doporučený list, ktorý sme mu poslali ako mimosudnu dohodu. Jeho nacvičená veta je: dám to do poriadku tak za 3-4 týždne. Toto povedal aj vyšetrovateľovi, no nestalo sa tak, ani sa neozval. Nevieme ako ďalej. Vopred ďakujeme za akúkoľvek odpoveď. 

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na znenie Vášho príspevku, v ktorom spomínate trestné konanie, je nevyhnutné sa najskôr oboznámiť so spisovým materiálom a štádiom, v ktorom sa nachádza. Ako poškodení trestným činom máte právo sa náhrady škody domáhať aj v trestnom konaní, ak si škodu riadne a včas uplatníte. Druhou možnosťou je žiadať náhradu škody v civilnom konaní, teda podať žalobu na miestne príslušný okresný súd. V prípade, ak Vaša sociálna a ekonomická situácia Vám neumožňuje vyžiť služby advokátskej kancelárie, môžete požiadať o pridelenie advokáta zo strany súdu alebo z Centra právnej pomoci v prípade podania civilnej žaloby. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ale najprv Vám priblížim o čo ide. Mal som priateľku viac ako tri roky a mali sme spoločný účet, ktorý bol na jej meno. Ja pracujem dlhodobo v zahraničí. Tak na margo tohoto sa chcem opýtať, či sa nedá nejakým spôsobom od nej vymôcť aspoň časť peňazí. Ona totiž moje peniaze míňala na alkohol a cigarety a do pohostinstiev a na ten účet chodila iba moja výplata lebo ona pracovala ako krčmárka tak dostávala peniaze na ruku. Ja som nemal kontrolu nad týmito financiami lebo aj upozornenia boli na jej meno. Chcem sa opýtať, že za ten čas, čo som bol vo Francúzsku t.j.tri mesiace som tu a dva týždne doma, tak za ten čas míňala moje peniaze na nezmyselné veci a po troch rokoch po rozchode mi nechala na účte nejakých 500 euro, to bolo vsetko. Prosím poradte mi, či sa dá nejaké peniaze od nej dostať naspäť aspoň niečo. Ďakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2016)

Dobrý deň 

v prvom rade by ste sa mal skúsiť dohodnúť s bývalou prieteľkou, či by bola ochotná Vám niečo vrátiť. Predpokladám však, že s týmto nebude súhlasiť. Ste v tažkej dôkaznej situácii, kedže aj daný účet bol vedený na priateľku (neviem či ste mali dispozičné právo). Ak by ste sa rozhodol riešiť vec prostredníctvom súdu, museli by ste svoje tvrdenia preukázať, teda že sa jednalo o vaše finančné prostriedky, že ich minula na svoju potrebu vaša vtedajšia priateľka a pod. V tomto prípade by šlo o veľmi zložité dokazovanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mam otazku mal som priatelkou, ktora bola vo financnej nudzi a v priebehu 5 mesiacov som jej obcas pomohol s peniazmi a to sposobom zasielanim na jej ucet alebo ucet jej otca, no za dobu slubovania o vrateni, atd. sa suma vysplhala na 5500 €. Dotycna osoba stale slubuje a natahuje, zavadza, v sms spravach z jej mobilu bolo slubene vratenie vtedy a vtedy a stale nic. Ak nemam sms v mobile ulozene chcem sa spytat a myslim si, ze to je mozne s odstupom casu zistit u ktorehokolvek mobilneho operatora aj spätne. Samozrejme ak sa zacne konanie a sudny prikaz, od poslednej poslanej sumy uplynulo asi 8 mes. Viete mi poradit ako mam postupovat? Za vasu odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné v takýchto súdnych konaniach preukázať súdu, že ste jej peniaze naozaj poskytli. Výpisom z bankového účtu by to nemalo byť ťažké. Ak by ste chceli Vašu pohľadávku žalovať ako pôžičku, bude potrebné v súdnom konaní súdu preukázať dohodu o splatnosti požičaných peňazí. Z Vašej otázky mi však nie je zrejmé, či by ste dohodu o splatnosti vedeli súdu nejakým spôsobom (e-mail, listy, SMS, ktoré uvádzate, že ste vymazali, svedkovia) preukázať. Ak sa Vám splatnosť pôžičku nepodarí preukázať, je možné Vašu pohľadávku žalovať ako bezdôvodné obohatenie. V tomto prípade je však potrebné uviesť, že sa bezdôvodné obohatenie premlčí v dvojročnej premlčacej dobe. Dva roky sa počítajú odo dňa realizovania úhrady. Tzn. že ak ste jej peniaze zasielali aj pred viac ako 2 rokmi, tieto nároky sú už premlčané. Ak by dlžníčka vzniesla námietku premlčania súd by Vám právo nemohol priznať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chceli sme sa ešte spýtať, či je možné si vymáhať aj úroky z omeškania v plnej výške z požičanej sumy? A druhá otázka, koľko (finančne) nás vyjde takéto vymáhanie? S pozdravom

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, pri každom vymáhaní pohľadávky je možné požadovať aj úroky z omeškania. Úroky z omeškania sa požadujú odo dňa nasledujúceho po splatnosti pôžičky, prípadne ak splatnosť nie je možné preukázať, tak odo dňa vypracovania návrhu na vydanie platobného rozkazu. Za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej sumy, najmenej 16,50 €. Trovy právneho zastupovania sa v našej advokátskej kancelárii platia až po právoplatnom ukončení súdneho konania. V súdnom konaní budú vykonané najmenej 2 úkony právnej pomoci (spolu vo výške 50,36 €). V súdnom rozhodnutí je dlžník zaviazaný aj k náhrade trov súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bývalému kolegovi sme s priateľom požičali ešte v septembri 120 €. Hovoril nám, že do týždňa ich máme späť a ešte stále nič. Už sa to vlečie pol roka a stále nič. Nemáme žiadny doklad, že sme mu požičali, ale máme vytlačenú facebook konverzáciu, v ktorej je uvedená suma a aj dátumy a časy, ktoré nám písal že vtedy nám dané peniaze vráti. Už nám s priateľom dochádza trpezlivosť a tak by sme Vás poprosili o rady ako postupovať keďže sme ešte nič podobné neriešili. Za skorú odpoveď vopred ďakujeme. S pozdravom

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke predpokladám, že ste mu peniaze odovzdali v hotovosti, bez toho aby ste o tom spísali akýkoľvek dokument (hoci aj výdavkový pokladničný doklad). V súdnom konaní je potrebné súdu preukázať, že ste mu peniaze naozaj poskytli. Pri hotovostnom odovzdaní peňazí je možné túto skutočnosť preukázať napr. čestnými vyhláseniami svedkov, ktorí boli prítomní pri odovzdaní peňazí. Vo Váš prospech je aj konverzácia na FB, kde ste komunikovali ohľadom vrátenia tejto sumy. Táto konverzácia nepriamo preukazuje to, že ste mu peniaze naozaj odovzdali a zároveň je možné z neho vyvodiť i splatnosť pôžičky (deň, kedy ju mal vrátiť). V prípade, že máte záujem o pomoc pri vymáhaní Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu uvedené na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry deň, s kamarátom sme požičali peniaze nášmu bývalému kamarátovi v sumách 1400 e a 1200 e, ktoré nám mal do mesiaca vrátiť, ale už prešiel rok a on prestal s nami úplne komunikovať. Doklady nemáme, ale mame sms komunikaciu, potvrdenie o výbere a par svedkov, ktorí by mohli dosvedčiť jeho slova o vrateni dlžnej sumy. Dalo by sa s týmto prípadom niečo podniknut, viem nie su to zavratne sumy, ale priemernému slovakovi chybaju.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2016)

Dobrý deň, v súdnom konaní musí navrhovateľ (Vy) v prvom rade preukázať (dokázať) skutočnosť, že ste mu peniaze naozaj poskytli. Potvrdenie o výbere peňazí preukazuje iba skutočnosť, že ste si peniaze z banky vybrali, ale nepreukazuje skutočnosť ako ste ich použili. Preto je vhodné pri odovzdávaní peňazí v hotovosti s dlžníkom podpisovať buď zmluvu alebo odovzdanie peňazí zachytiť aspoň na výdavkový pokladničný doklad, ktorý je možné kúpiť v hociktorom papiernictve. Ak sa Vám v súdnom konaní nepodarí preukázať, že ste mu peniaze naozaj odovzdali, boli by ste v súdnom konaní neúspešný. Odovzdanie peňazí v hotovosti je možné preukázať aj čestnými vyhláseniami svedkov, ktorí boli prítomní pri odovzdaní hotovosti. Čo sa týka splatnosti a sms komunikácie, bolo by potrebné ich podrobne preštudovať, či sú relevantné na preukázanie splatnosti pôžičky. Ak by splatnosť z sms komunikácie nevyplývala, bolo by možné Vašu pohľadávku žalovať ako bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodné obohatenie sa však premlčuje v lehote 2 rokov odo dňa odovzdania peňazí, preto je potrebné si v tomto smere postrážiť plynutie tejto lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám podpísanú zmluvu o pôžičke dlžníkom dňa 8.3.2012 bez notárskeho overenia a dlžná suma je 400 euro . Nemám uvedený deň splatnosti, nakoľko to bola len poistka pre prípad rozchodu s priateľom a ten sa nakoniec uskutočnil . Uvedené peniaze boli použité na rekonštrukciu jeho bytu , ktorým je vlastníkom. Môžem si teda od neho vymáhať peniaze súdnou cestou aj keď som neuviedla dátum splatnosti? v zmluve je uvedený zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, ak nie je uvedený dátum splatnosti, dôležité je, ako ste sa dohodli s dlžníkom na splatnosti (hoci aj ústne). Dohoda o splatnosti môže byť daná buď na vôľu dlžníka (on rozhodne, kedy zaplatí) alebo na vôľu veriteľa (Vy rozhodnete, kedy dlh vráti) alebo nemusí byť vôbec dohodnutá. 

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

Takže ho požiadajte o zaplatenie dlhu. Ak to neurobí, podajte na neho žalobu. Pozor na premlčanie dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, ako dostať späť 600 eur, ktoré dal manžel automechanikovi ako zálohu na opravu auta. Auto nebolo opravené a zálohu nám dotyčný nevrátil. Doklad o zálohe nemáme, iba podpísaný papier, kde sa dotyčný zväzuje vrátiť sumu v troch splátkach, ale už sa začína vyhovárať. Na papieri je dátum, doba splatnosti a môj a jeho podpis. Môžeme na neho podať trestné oznámenie za spreneveru? S pozdravom

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň. Prípady ako je ten Vás je vhodné riešiť predovšetkým civilnou cestou, t.j. súdnym vymáhaním s následnou exekúciou. V trestnom práve platí totiž zásada subsidiarity trestnej represie, čo znamená, že prostriedky trestného práva by mali byť použité iba po márnom vyčerpaní iných (netrestných) právnych prostriedkov. Predpokladám preto, že pokiaľ by ste v danej veci podali trestné oznámenie napr. pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery, orgány činné v trestnom konaní by s najväčšou pravdepodobnosťou voči dotyčnému nevyvodili trestnú zodpovednosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, požičal som "kamarátovi" 1850€ a mám aj uzatvorenú zmluvu o pôžičke. Zmluvu mám odtiaľto http://zmluvaopozicke.sk/ Ten "kamarát" je totálne pokrivený charakter. Mal ich vrátiť do konca roka 2015, nevrátil ani jedno euro. Ako mám pokračovať? Ďakujem veľmi pekne za pomoc. (ešte dnes 23.2.2016 zájdem a mu oznámim, že to budem riešiť cez advokáta atď, ak sa nepozbiera)

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, vzor na stránke, ktorú spomínate je správne vypracovaný po právnej stránke, takže zmluvu máte určite v poriadku. Je tam dokonca aj rozhodcovská doložka, takže konanie bude rýchle a lacnejšie ako keby ste to riešili klasicky cez súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,potreboval by som vymôcť dlh, Jedná sa o sumu 56000 EUR. Mám dlžobný úpis - čestné prehlásenie, podpísané pred notárom. S pozdravom.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2016)

Dobrý deň, pošlite nám oba dokumenty mailom. Pozrieme sa na vymožiteľnosť pohľadávky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Banke som musela zaplatiť 1. splátku za úver, pričom som od banky nezískala žiadne peniaze, čiže čerpanie úveru 0, splátka 281 eur a banka stále hľadá výhovorky, aby mi to nemusela vrátiť. Prosím, poraďte mi. Ďakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, bez toho, aby som mal k nahliadnutiu úverovú zmluvu nie je možné na túto otázku jednoznačne odpovedať. Vzhľadom na to, že Vám banka neposkytla doteraz žiadny úver a pritom si už vyžiadala prvú splátku, je možné uvažovať o bezdôvodnom obohatení. Avšak mohli ste mať v zmluve ustanovenie, podľa ktorého prvá splátka predstavuje napr. určité poplatky. Z toho dôvodu nie je možné posúdiť, či sa banka na Váš úkor bezdôvodne obohatila alebo išlo o plnenie v súlade s úverovou zmluvou. Rovnako by bolo potrebné skúmať možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade, že banka hľadá výhovorky, aby Vám úver nemusela poskytnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den chcela by som sa spytat mala som priatela ktoremu rodina nepomahala ale ja ako dobra dusa som sa zlutovala a sem tam som mu pozicala na jedllo na cestu a naco potreboval peniaze...az sa to zvysilo na 250e...mam dokaz iba moju maminu ktorej som to hovorila a 3sms ktorymi som od neho pytala peniaze ..uz spolu nechodime a peniaze sa mi nevratili...mam iba tie sms, v ktorych mi iba odpisal...ze mam mu dat pokoj..ako mam postupovat? dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2016)

Dobrý deň, oklamal Vás a ak nemáte doklad alebo svedka, ktorý potvrdí, že Vám on dĺži peniaze, tak potom bude vymáhanie veľmi ťažké. To, že ste to hovorili mame nie je dôkaz, pretože to mama vie od Vás a nie od neho.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém, že sa neviem dostať ku svojim peniazom, ktoré som poslal istej pani ako preddavok za zásielku. Následne so mnou prestala komunikovať. Čo mám prosím robiť? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2015)

Dobrý deň, v podobných prípadoch, ak si druhá strana nesplní svoju zmluvnú povinnosť, často krát postačuje zaslanie písomnej výzvy na zaslanie objednaného tovaru alebo vrátenia zaplateného preddavku. Na vyhotovenie a zaslanie výzvy Vám odporúčam splnomocniť advokáta, ktorý v predmetnom podaní upozorní dlžníka na porušenie právnych predpisov a taktiež na následky tohto protiprávneho konania. Prostriedkami ochrany sú potom predovšetkým žaloba na splnenie povinnosti vydať objednaný tovar, resp. vrátiť zaplatenú kúpnu cenu. Do úvahy prichádza aj podanie trestného oznámenia, ak máte podozrenie, že účelom obchodného jednania bolo vylákať od Vás peniaze podvodným spôsobom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Požiačiala som bývalej kolegyni z práce peniaze pre jej mamu na nájom. Bývaju spolu. Peniaze boli dané na ruku a v Máji tohto roku. Pri odovzdávani bol môj priatel. Dátum vratenie mal byť najneskôr posledný deň odchodu ńa moju dovolenku čo bolo 25.08.2015 ale nestalo sa tak. Odvtedy mi jej mama vrátila z celkovej sumy 1400 iba 500 s tým že peniaze sa niekde startili. Mám mailovú komunikáciu kde sama písala koľko mi je dlžná a kedy mali byť peniaze vrátene. Celú komunikáciu až do dnešného dňa mám. Keď som jej písala kedy to vráti neodpovedala a vyhráža sa mi, že ma ona dá na súd za nekorektné správanie voči nej. údajne sa peniaze stratili v banke a rieši to, ale keď som ju žiadala o doklad neposlala mi ho. Môžem sa s tým na niekoho obrátiť, plus keď chce ešte ona na mňa podať trestné oznámenie? Ďakujem

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, ona nemá na Vás prečo podávať žalobu alebo trestné oznámenie. Urobte pred tým, ako niekoho oslovíte na vymáhanie pohľadávky ešte posledný pokus: Stiahnite si uznanie dlhu odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk, vyplňte si ho a požiadajte ju, aby Vám ho podpísala. 

Ak to nepodpíše, tak nemáte na čo čakať a je potrebné dlh vymáhať. K vymáhaniu bude potrebné predložiť doklady o čiastočnej úhrade (ak ich máte), mailovú komunikáciu, v ktorej priznáva dlh a čestné prehlásenie svedka, ktorý o tom vie.

S vymožením pohľadávky ako aj s čestným prehlásením (formuláciou) Vám vieme pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako mame postupovať. Môj manžel požičal kamarátovi peniaze (3250, 00 e) ešte v auguste 2014 a dohodli sa na vrátení do konca septembra 2014. Nebolo to prvý krát, čo mu takto požičiaval peniaze, ale vždy vrátil načas ako sa dohodli. Problém je ale v tom, že neexistuje žiadna zmluva a ako svedok som iba ja. Po uplynutí lehoty, poprosil manžela o predĺženie splatnosti v čom mu aj vyhovel. Potom však ten kamarát prestal komunikovať, nereaguje na sms a nedvíha telefón. V januári 2015 sme mu poštou zaslali výzvu na zaplatenie, ale ani na tu nereaguje. List si samozrejme prevzal, pretože sa nám nevrátil. Existuje spôsob ako dostať peniaze spať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, ak nemáte písomnú zmluvu a dlžník nereaguje, potom môžete vec riešiť súdne iba vtedy, ak máte dôkaz o existencii dlhu. Okrem svedeckej výpovede to môže byť aj mailová komunikácia a SMS komunikácia. Taktiež výzvu na zaplatenie použite v žalobe. 

To, že ste manželka, môže byť určitým spôsobom negativum pre súdne konanie, kvôli tomu, že môžete byť zaujatá.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Potreboval by som vymôcť dlh, jedna sa o 600 eur, mám podpísanú zmluvu ale nie je overená notárom, peniaze išli prevodom takže môžem dokladovať prevedenie dlhu na daný účet, je tam však aj chyba v dátumoch v zmluve, bude súd prihliadať, že ide o preklep alebo mám nejakým spôsobom urobiť doplnenie v tej zmluve kde bude oprava dátumu(myslím, že mi to dotyčný nepodpíše). Bolo tam určená minimálna mesačná splátka, ktorú osoba vôbec nedodržuje a bola mi splatená doteraz len časť dlhu vo výške 122 eur za dvanásť mesiacov pričom podľa zmluvy som už mal mať splatené 300 eur, posledné peniaze som dostal v júni odvtedy je problém, a aj dovtedy bol problém s platobnou disciplínou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, opravu zmluvy bez súhlasu protistrany robit nemôžete. To, že máte doklado poslaní peňazí je dôkazom o reálnom poskytnutí pôžičky, čo je veľmi dôležité pri vymáhaní peňazí. Môžete nám poslať zmluvu, pozrieme sa na to, či je správne vypracovaná a odporučíme Vám ďalší postup. Táto služba bude zadarmo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Požičal som priateľke peniaze po častiach až sa to nahromadilo na 1720€, ako môžem tieto peniaze získať späť mám aj svedkov na minimálne dve pôžičky to pre prípad, keby chcela zatajiť dlh a nežili sme v spoločnej domácnosti... za odpoveď vopred ďakujem.....

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, svedok musí vedieť dosvedčiť, že si peniaze požičala, kedy to bolo a kedy mala peniaze vrátiť. Ak ste peniaze požičali prevodom na účet, potom ako dôkaz predložte aj doklad z banky o prevode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som peniaze jednej osobe. Najskôr 800 eur na ruku v novembri 2014 a potom 400 eur na účet vo februári 2015. K tomu používal priateľkin mobil, ktorý neplatil a suma sa nazbierala na 310 eur. Mám však doklad, podpísaný u notára, kde sme sa dohodli na splátkach a to nasledovne: telefón uhradiť bezodkladne a tých 1200 eur na 4 splátky po 300 eur v termínoch 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11. Do dnešného dna mi nebolo nič vyplatené a predpokladám, že ani nebude. Ako mám postupovať, ak mi dlžná suma nebude vyplatená, prípadne, ak vyplatí len časť dlhu?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade je  potrebné najskôr skontrolovať dokument, ktorý podpísal. Podľa toho sa určí ďalší postup. Ak máte dokument správne vypracovaný, nebude problém po právnej stránke vymôcť dlh. Ak by ste však dokument mali nesprávne vyplnený, potom je potrebné zvoliť iný postup. Ak chcete pozrieme sa Vám zadarmo na tento dokument a posúdime vymožiteľnosť. Napíšte nám na mail a dáme Vám vedieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry deň prosim o radu: moja mama požičala vzdialenej pribuznej pred asi 2 rokmi peniaze 2750 eur. Má o tom iba rukou napisany doklad bez presneho dátumu vrátenia. Táto osoba aj po mnohych slovnych upozorneniach peniaze nevrátila. Dá sa to nejakou cestou vyriešit? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, ak máte rukou napísaný doklad, môže to postačiť na preukázanie existencie dlhu. Okrem existencie dlhu je potrebné preukázať aj splatnosť. Táto sa preukazuje svedkami, sms komunikaciou alebo mailovou komunikáciou. 

Pohľadávku je potom jednoduché vymôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Vážené dámy a páni adovokáti. Na základe získaných informácii z Webovej stránky www.ptp joj.sk som sa rozhodla obrátiť sa na Vás s prosbou pomôcť-poradiť mi, pretože mám vážny právny problém. Jedná sa o to,že som v roku 2010 požičala istému pánovi finančnú hotovosť vo výške 3320 eur. Ústne sme sa dohodli,že do 45 dní vráti mi tie peniaze späť. V snahe získať svoje peniaze späť som sa obrátila na políciu a môj prípad postúpil aj na exekútorské konanie. Exekútorský úrad mi poslal 2- krát sumu vo výške 38 eur. a týmto sa celé skončilo. Veľmi pekne Vás prosím, aby ste mi poradili ako mám ďalej postupovať. Všetky dokumenty z polície i z exekúcie mám k dispozicii. Za odpoveď Vám vopred ďakujem! S pozdravom K.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v exekučnej veci sa je potrebné obrátiť priamo na exekútora, ktorý Vám poskytne bližšie informácie, prečo bola predmetná exekúcia zastavená, resp. prečo sa nevymohlo viacej a aký bude ďalší postup. Prípadne sa môžete obrátiť na konajúci súd v predmetnej exekučnej veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred niekoľkými dňami som vyplnila on-line formulár vďaka ktorému som si mohla získať tenisky za symbolickú sumu cca 2 eur. Kartou som on-line zaplatila danú sumu. Prišiel mi mail s prihlasovacími údajmi a informáciou, že mi budú odoslane až po mojom prvom prihlásení. Na danú stránku som sa vôbec neprihlásila. O niekoľko dní neskôr mi prišiel mail s informáciou, že z môjho účtu bolo odrátaných 53 eur za "premium membership". Okamžite som telefonicky kontaktovala danú firmu. členstvo sa mi podarilo zrušiť, ale keď som chcela peniaze spať, povedali mi že vraj musím o to požiadať cez mail. Na ten mi však doteraz nikto neodpovedal. Jedná sa konktétne o tieto stránky http://shaverpack.com/ http://jobform.com/en Chcela by som sa Vás preto opýtať ako mám postupovať. Ďakujem Vám za Vašu pomoc.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2015)

Dobrý deň, predpokladám, že v tomto prípade ste vystupovali ako spotrebiteľ. Ak ste neboli upovedomená o tom, že máte platiť za registráciu poplatok, potom máte nárok na vrátenie peňazí. Ak Vám nevrátia peniaze dobrovoľne, môžete ich zažalovať na súde. Ako spotrebiteľ by ste mohli žalovať aj na slovenskom súde (v závislosti od toho, odkiaľ by bol žalovaný). Otázne je, kto stojí za uvedenými stránkami a tiež, či sa podarí úspešne sumu vymôcť, aj keby ste vyhrali.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať chcem si vymáhať dlh v hodnote 100 eur keďže dlžník mi neodpovedá, tak sa chcem spýtať ako mám postupovať?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, ak dlžník nereaguje, potom nezostane iná možnosť ako vec riešiť súdnou cestou. Na súde predložíte aj zmluvu s dlžníkom (ak nejakú máte). Ak zmluvu nemáte, potrebujete nejaký doklad o existencii dlhu. Bez dôkazu neodporúčame podávať žalobu. 

Ak máte záujem, s vymožením pohľadávky Vám môžeme pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer! Potrebovala by som sa spýtať, koľko by stal taký advokát, ktorý by mi pomohol vrátiť 5200eur, ktoré som poziciala bývalému priateľovi, ktoré boli zaslané na účet jeho matky pred rokom a ďalšie podklady mám len sms správy o dlhu a sľuboch o vrátení peňazí. A k tomu som mu dala v hotovosti 2000 eur. Jeho dlžná suma je 7200 eur. Teraz mám veľké problémy voči banke lebo nemám z čoho doplatiť hypotéku. Poprosila by som o radu a tel.kontakt na advokáta, ktorý by mi pomohol. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2015)

Dobrý deň, s vymožením pohľadávky Vám môžeme pomôcť. Pokiaľ nemáte žiadnu zmluvu, je potrebné konať, pretože ak by súd posúdil Váš právny vzťah ako bezdôvodné obohatenie, máte ešte 1 rok, aby ste vec začali riešiť. Pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia lehota 2 roky. 

Ako prvý krok je potrebné urobiť výzvu jeho matke, ktorej ste previedli peniaze, aby ste dostali od nej písomné potvrdenie, že peniaze boli poslané na jej účet pre jej syna. 

Peniaze, ktoré ste mu poskytli prevodom bude jednoduché preukázať. Ťažšie to bude so sumou, ktorú ste mu dali v hotovosti, ak to bolo bez akéhokoľvek potvrdenia. 

Ak Vám sľubuje, že Vám dlh vráti, skúste mu poslať (poštou alebo mailom) pred tým, ako nás budete kontaktovať, uznanie dlhu. Môžete si ho stiahnuť odtiaľto zadarmo: www.uznanie-dlhu.sk. Do dôvodu vzniku dlhu dajte, že šlo o pôžičku. 

Ak Vám toto uznanie dlhu nepodpíše, potom nam napíšte, pomôžeme Vám s vymožením pohľadávky. Zhodnotíme, či Vaše podklady (sms správy), či sú dostatočné na preukázanie existencie dlhu. Pokiaľ potrebujete viac informácií o našom postupe pri vymáhaní pohľadávok, napíšte nám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Je manžel povinny davať peniaze manželke, ak je nezamestnana?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či je manžel povinný dávať peniaze manželke ak je nezamestnaná, k tomu uvádzame:

Manželia majú medzi sebou vzájomnú vyživovaciu povinnosť, životná úroveň manželov musí byť v zásade rovnaká. V zákone nie je presne uvedené, že je manžel povinný dávať peniaze manželke, avšak ak objektívne jeden manžel nie je schopný dosahovať životnú úroveň druhého manžela, potom má tento manžel nárok na výživné.

Samozrejme nesmie ísť o zneužívanie nezamestnaného manžela - rozpor s dobrými mravmi. Pokiaľ by jeden z manželov úmyselne nepracoval, resp. nechcel pracovať, potom súd nemusí priznať manželské výživné.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku