'

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2019

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, Potrebovala by som sa poradiť vo veci vymáhania dlhu cez spoločnosť Intrum Justícia, ktorá prevzala môj dlh, ktorý mi vznikol úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Pokiaľ nebola podaná žaloba na súd a aj tak EOS KIS bude naďalej odo mňa vymáhať peniaze tak ako mám prosím Vás postupovať ? A ak bola podaná žaloba tak iba čakať na rozhodnutie súdu a potom podať voči rozhodnutiu odpor? Zaslali mi len výzvu, že ak do 10-tich dni neuhradím dlžnú sumu tak ma dajú na súd. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, 

sme názoru, že EOS KSI žalobu na súd nepodal, keďže pohľadávka, ktorá bola na nich postúpená, je už premlčaná. 

Odporúčame EOS KSI napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s odvolaním sa na ust. § 100 a nasl. Obč. zákonníka.

Pokiaľ by napriek uvedenému bola následne podaná žaloba alebo vy by ste na súde zistili, že žaloba je podaná, dajte nám vedieť do podotázok, aby sme vám pomohli.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste uznali premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v  roku 2012 júl som si zobral úver od OTP BANKY vo výške 2965 €,  ktorý bol splatný v roku 2019 júl celkovo 88 splátok po 88,44 €.  V roku 2015 som prestal platiť nakoľko som stratil prácu a neplatil som až do dnes. Včera sa mi ozvali vymáhači z EOS KSI kde žiadajú vrátenie sumy vo výške 4900 €, majú na to nárok? Je možné odoslať zmluvu na posúdenie na ministerstvo spravodlivosti ? Celkovo som mal zaplatiť 7783 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste si požičali 2965 € v 7/2012 a splátky ste uhradzovali do dátumu niekedy v roku 2015, pričom ste mali uhradiť celkom 88 splátok po 88,44 €, teda celkom 7782,72 €, t.j. viac oproti požičanej sume o 4817,72 €. Vymáhačská spoločnosť  EOS KSI od vás požaduje vyplatiť spolu 4900 € po viac ako 4 rokoch.

Nebudeme sa vyjadrovať k zmluve o spotreb. úvere s OTP, kedže je pravdepodobné, že zmluva obsahuje neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú v rozpore s ust. § 53 ods. 4 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"Ust. § 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.
Ust. § 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Odporúčame na prísl. okresnom súde v infocentre súdu (súd podľa miesta vášho trval. pobytu) zistiť či voči vám bola podaná žaloba o zaplatenie dlžnej sumy 4900 €.
Ak žaloba podaná nebola, môžete spoločnosti EOS KSI napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s poukazom na ust. § 103 a nasl. Obč. zákonníka a nič uhradzovať nebude. 

Neuhradzujte žiadne splátky a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste uznali premlčaný dlh.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu. Ak som podpísala dohodu od Intrum Justitia, a dlh bol pravdepodobne premlčaný, je možné s tým ešte niečo urobiť? Dva dlhy mám v intrum justitia. Mala som tam tri dlhy, ale jeden z nich prevzala spoločnosť EOS KSI, kde som už dohodu nepodpísala. Všetky tri dlhy pravidelne splácam od roku 2017 ( vynechala som po dve splátky), no úroky narástli neskutočne v priebehu všetkých rokov, keďže som bola v ťažkej finančnej situácii. Dokonca istina v spoločnosti EOS KSI je už splatená, ale úrok splácam naďalej. Ešte je vo výške cez 2500e. Pri tých ďalších dvoch sú úroky a náklady spojené s vymáhaním pre mňa tiež nemalé čiastky. Najhoršie na tom je, že úroky rastu až do úplného splatenia. Je vôbec možné urobiť niečo s podpísanou dohodou ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

otázka splácania nebankovým spoločnostiam a tzv. vymáhačským spoločnostiam je častou otázkou v našej poradni, ktoré Vám môžu byť tiež nápomocné.

V otázke neuvádzate podstatné veci a to kedy a koľko ste si požičali, koľko a kedy ste uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku, resp. koľko ste na jednotlivé dlhy uhradili, ako aj to kedy došlo k podpísaniu splátkového kalendára.

Poznamenávame, že podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak Vaša dohoda nespĺňa náležitosti zákona, veriteľ sa nemôže domáhať svojho práva cestou súdu.

Je viac ako pravdepodobné, že Vaše zmluvy o úveroch obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré zákon nedovoľuje a považuje ich za neplatné.

Z otázky vyplýva, že ste istiny už uhradili a splácate nezákonné úroky.

Odporúčame, aby ste ďalšie splátky neuhradzovali, nepodpisovali žiadne doklady, ktorými by ste uznali dlh, podpísali splátkový kalendár alebo súhlasili so zrážkami zo mzdy.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov, ktorý následne vykoná potrebné úkony /premlčanie, žaloba o vyslovenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov a vymáhanie bezdôvodného obohatenia/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Vážený pán JUDr. Milan Ficek. Obraciam sa na Vás s prosbou riešenia jednej záležitosti, ktorá sa datuje ešte na rok 2004. S bývalou manželkou sme si zobrali pôžičku vo Všeobecnej úverovej banke. Najskôr sme ho splácali spolu ale neskôr ho splácala manželka sama.  Postupom času stratila pani schopnosť splácať tento úver pre nízky príjem respektíve, že bola bez práce. Okrem 15 ročnej dcéry Kristíny ma ďalšie 2 menšie deti vo veku. 3 a 4 rokov. A pre opateru o malé deti sa nemôže zamestnať. Pre neschopnosť splácať tento úver. Všeobecná úverová banka podnikla tie kroky, že postúpila túto pohľadávku exekutorskej spoločnosti: CEE COLLECT SLOVAKIA. Od uzatvorenia úverovej zmluvy prebehlo už 15 rokov a počul som, že by mal byt tento dlh zo zákona SR premlčaný? Ale exekútorská spoločnosť: CEE COLLECT SLOVAKIA ho naďalej vymáha? Viete nám prosím poradiť, či ma na to právo alebo, či sa vieme proti tomuto vymáhaniu nejak ohradiť ? Nakoľko si nemôžeme dovoliť právneho zástupcu. Obrátili sme sa s prosbou o pomoc na Vás. Vopred Vám ďakujem za odpoveď a cenné rady. S úctou Jurij

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorú uvádzate v otázke, nie je exekútorská spoločnosť, takýto pojem zákon ani nepozná, len VÚB na nich previedla dlh voči Vám, aby vymohli pohľadávku podľa pôvodnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s VÚB.
Nepoznáme Vaše doklady a podklady a aké doklady ste predmetnej spoločnosti podpísali, koľko ste doteraz uhradili v celosti, teda samotnú požičanú sumu, úroky, poplatky a podobne.
Odporúčame napriek uvedenému už neplatiť žiadne splátky predmetnej spoločnosti CEE COLLECT SLOVAKIA a zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.
Spočítajte si koľko ste doteraz uhradili celkom /istina, úroky a poplatky/ a následne bude potrebné cestou súdu po posúdení MS SR toto bezdôvodné obohatenia žiadať vrátiť späť Vám.
Spoločnosti CEE COLLECT SLOVAKIA nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach ani žiaden doklad, z ktorého by mohla vyplývať povinnosť akejkoľvek platby a neplaťte už žiadne splátky, keďže je viac ako pravdepodobné, že zmluva o spotreb. úvere obsahuje neprijateľné zml. podmienky a v prípade súdneho konania ju súd vyhlási za neplatnú.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu Naťahujem sa už 6 mesiacov s firmou INTRUM. Ale k veci daná firma sa odvoláva na mandátnu zmluvu Opakovane som ich žiadal o predloženie mandátnej zmluvy   a tiež predloženie splnomocnenia. Dostal som od nich iba odpoveď, že to je ich obchodné tajomstvo. Otázka na základe akého paragrafu mám nárok to od nich žiadať aj súdnou cestou Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 524 Občianskeho zákonníka platí, že "veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené."
Podľa § 526 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca - veriteľ (zrejme nebanková spoločnosť alebo banka)  bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Z uvedeného vyplýva, že ak Vám veriteľ /banka alebo nebanková spoločnosť/ neoznámili postúpenie pohľadávky písomne  alebo pokiaľ Vám INTRUM nepreukáže, tak ako uvádzate v otázke zmluvou alebo splnomocnením, môžete plniť postupcovi (banke alebo nebank. spoločnosti).

Základnou vecou vo Vašom prípade je to, kedy a koľko ste si požičali (istina), koľko ste ste doteraz uhradili celkom (istina, úroky, poplatky a podobne) a kedy ste uhradili poslednú splátku.
Ak je veriteľ nebanková spoločnosť, je viac ako pravdepodobné, že zmluva o pôžičke bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a súdom môže byť vyhlásená za neplatnú, t.j. budete musieť uhradiť len istinu a to bez úrokov a poplatkov.

Na telefonické výzvy reagujte v tom smere, aby Vám predložili všetky písomné doklady na Vašu adresu.
Zmluvu s nebankovou spoločnosťou odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok  spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Po posúdení budete vedieť, či zmluva obsahuje neprijateľné podmienky a budete vedieť ako pokračovať (napr. žaloba o neplatnosť zmluvy o pôžičke a vydanie bezdôvodného obohatenia ak ste uhradili už istinu a zaplatili nezákonné úroky a poplatky).

Nepodpisujte pre spoločnosť INTRUM rovnako ni pre veriteľa žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, nakoľko by ste mohli uznať premlčanú pohľadávku s nezákonnými úrokmi.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Oni mi v telefonáte povedali, že zmluva bola podpísaná v roku 2010 na sumu 300e. Takto. Moja mama mala známe v nebankovkách, takže to mohla napísať na moje meno. A oni mi tvrdili, že posledná návšteva bola v roku 2012. A námietka sa podáva na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

treba vždy napísať v otázke skutkový stav pravdivo a pokiaľ možno čo najpodrobnejšie.

Odpoveď : Vo Vašom prípade zrejme došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, a teda niekto za Vás podpísal zmluvu o pôžičke.

Pokiaľ ste teda Vy sama nepodpísali žiadnu zmluvu o pôžičke, nemáte právny dôvod platiť a ani komunikovať s nebankovkou.

Nič na súd nemusíte písať. Nebankovke nič neplaťte, lebo ste si nič nepožičali.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás a k tej podanej námietke na premlčanie, mi bude treba aj právnika? Viete, aby to bolo odborné napísané a ísť s tým na súd? Alebo si nájsť len nejakého mediátora a všetko s ním prekonzultovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

nemajte strach. Nepotrebujete ísť s tým na súd. 

Z otázky nie je jasné či ste podpísali nejakú zmluvu o pôžičke, to sú podstatné informácie, ktoré ste neuviedli a preto nemôžeme Vám presne odpovedať.

Požiadajte nebankovú spoločnosť,  že ak majú voči Vám nejaké pohľadávky a majú aj právoplatné súdne rozhodnutie, aby Vám všetky doklady zaslali písomne doporučeným listom.

Pokiaľ nemajú súdne rozhodnutie a pohľadávka je z roku 2010, resp. opakujeme  opätovne, z otázky nie je jasné či ste podpísali nejakú zmluvu o pôžičke a či Vám aj peniaze boli požičané a kedy, následne im napíšete, že vznášate námietku premlčania.

Na telefonáty nereagujte, len im oznámte, aby doklady zaslali písomne.

Ak by sa Vám písomne ozvali, a nevedeli by ste si rady, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Už dlhšie mi vyvolávajú z nebankovky, že im dlhujem peniaze. Keď som sa tam už konečne dovolala tak mi povedali, že zmluva bola uzatvorená v roku 2010 a mne sa začali ozývať až minulý rok potom čo som potrebovala vziať pôžičku z banky. A posledná návšteva resp. dohoda o splácaní bola v roku 2012. Ani jeden list mi od nich nedošiel a ani doručenka. A, keď som sa pýtala aká bola výška úveru tak 300e a teraz je tam už suma 9000e. A požadujú odomňa, aby som platila mesačne po 100e alebo aspoň dala naraz 800e, aby sa mi to ďalej neurocilo. Prosím Vás čo mám robiť. Ísť s tým na súd? Chcem kúpiť dom, keďže sa stále sťahujem s rodinou po prenájmoch, ale bojím sa, že mi naňho dajú exekúciu alebo vezmú. Za radu ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, požiadajte dôrazne nebankovú spoločnosť, aby Vám svoju požiadavku predložila písomne doporučeným listom so všetkým dokladmi, hlavne teda zmluvou a právoplatným rozhodnutím súdu.
Keďže súdne rozhodnutie nemajú, aspoň to v otázke neuvádzate, následne im oznámite, že vznášate námietku premlčania.
Nepodpisujte žiadny splátkový kalendár ani uznanie záväzku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk