Máte
otázku?

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, Potrebovala by som sa poradiť vo veci vymáhania dlhu cez spoločnosť Intrum Justícia, ktorá prevzala môj dlh, ktorý mi vznikol úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

V roku 2017 som si zobral nebankovú pôžičku od spoločnosti MINIHOTOVOST, SE. Prišiel som na to, že spoločnosť nemá na Slovensku licenciu od NBS a takisto je v zmluve vysoká RPMN (cez 2000%). Chcel by som sa spýtať, je potrebné počkať na preverienie zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, alebo môžem už teraz spoločnosť kontaktovať s tým, že viac peňazí ako požičanú sumu nezaplatím? (sumu pôžičky som v tomto prípade splatil/preplatil cez predĺženia splatnosti).

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ste poslali zmluvu o pôžičke na Komisiu pre posudzovanie podmeinok spotreb. zmlúv na MS SR, môžete na toto vyjadrenie resp. posúdenie počkať.

Podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platí, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak /okrem iných/, aj v prípade, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, čo je aj Váš prípad.

Podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že "spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Riešením Vami uvedenej situácie je osloviť po doručení posúdenia zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv uvedenú spoločnosť a zaslať spoločnosti výzvu resp. oznámiť, že zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia považujete za neplatnú a navrhujete uzatvorenie dohody o tom, že dlh titulom pôžičky je v celom rozsahu uhradený. Môžete im tiež uviesť, že v prípade súdneho vymáhania z ich strany namietnete neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere, pričom náklady spojené so súdnym konaním bude znášať uvedená spoločnosť. Súčasne spoločnosti oznámite,že budete vymáhať preplatok nad požičanú sumu, ktorá predstavuje na strane veriteľa bezdôvodné obohatenie, ktoré musíte vo výzve vyčísliť.

Ak by Vás medzičasom kontaktovala uvedená spoločnosť resp. nejaká vymáhačská spoločnosť nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať som sociálny, prípad mám dve maloleté deti a začala odo mňa vymáhať spoločnosť ; xyz .o. dlh, ktorý prevzali od inej firmy. Má firma xyz s.r.o. právo siahnuť na majetok ? Povedali mi, že musím zaplatiť prvú splátku 450 € a zvyšok sa dohodneme na splátkach. Ako mám postupovať ? Musím im zaplatiť, aj keď som sociálny prípad ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

základ, čo v otázke neuvádzate, je to kedy ste si peniaze požičali, od kedy ste neuhradili splatnú splátku pôžičky od banky/nebankovej spoločnosti. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky. Súčasne platí ust. § 103 Obč. zákonníka :

"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Pre postúpenie pohľadávky platia ust. § 524a nasl. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčame zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba buď pôvodným veriteľom /banka, nebank. spoločnosť alebo spoločnosť, ktorú spomínate v otázke/ a ak bola podaná, kedy.

Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky a z dôvodu neuhradenia splátky sa stal zročný celý dlh (t.j. celá požičaná suma) a nebola podaná žiadna žaloba na súde, potom už nič neuhradzujte. Výzva spoločnosti, aby ste uhradili 450 € a potom sa dohodnete, je zavádzajúca a jej cieľom je len to, aby ste uhradili zrejme už premlčaný dlh. Spoločnosť xyz s.r.o. nemôže siahnúť na Váš majetok. Exekvovať majetok povinného /Vás/ môže len súdny exekútor.

Odporúčame uvedenej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

To, že máte dve maloleté deti nie je podstatné pri vymáhaní pohľadávky veriteľom.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem pán JUDr. Ficek. Chcela by som sa Vás opýtať, kde by som mohla dať okrem súdu, na ktorý nemám peniaze, prešetriť postup nebankovej spoločnosti, nakoľko som si od nich 1.3.2017 zobrala úver. V štvrtom mesiaci som neskoro zadala platbu v banke a dali mi úver zrážať zo mzdy. Pravidelne mi odchádzali platby, ale spoločnosť okrem toho, že im prichádzajú peniaze z mojej mzdy, ktorú im poukazuje zamestnávateľ ma bombardujú mailami, SMS-kami a listami, aby som im platila a nechápem za čo. V liste uvádzajú dlžnú čiastku, ale mne to odchádza z platu. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo mám robiť? Z toho mala čo mám, nemôžem im predsa splácať ešte navyše. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na nebankovú spoločnosť, od ktorej ste si zobrali úver, je možné, že zmluva obsahuje viaceré neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka.
Vo veci odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, kde na základe posúdenia budete následne vedieť ako postupovať.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, zamestnávateľ na základe predmetnej dohody nemôže zrážky zo mzdy vykonávať, keďže predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podpísaná v čase poskytnutia spotreb. úveru a v tom čas ste neboli v omeškaní so žiadnou splátkou a ani nebol známy dlh, pričom ak by ste predmetnú dohodu nepodpísali, nebol by Vám poskytnutý spotreb. úver.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

"Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Krajský súd Košice, sp. zn. : 3Co/313/2016 :

"Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlasenia súdom, pričom ide o možnosť postihnúť majetok žalobkyne podľa vôle veriteľa, ktorý stanovuje výšku pohľadávky a jej príslušenstva, a žalobkyňa ako spotrebiteľ nemá možnosť priamo voči svojmu zamestnávateľovi zrážky zo mzdy zastaviť. Je potrebné poukázať aj na súdnu prax v obchodných právnych veciach, ktorá prijala závery, že žalovaný pristúpil k realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorá bola súčasťou úverovej (formulárovej) zmluvy bez toho, aby túto zmluvnú podmienku so žalobcom individuálne dojednal, jej obsah, ak žalobca nemohol ovplyvniť, ani túto dohodu vylúčiť, pričom na jej základe zamestnávateľ žalobcu už pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy napriek tomu, že takáto dohoda obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je rozporná s právom EÚ, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, so zákonom alebo dobrými mravmi a preto je neplatná. Je potrebné vziať na zreteľ ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ týkajúcu sa nekalých podmienkach v spotrebiteľských veciach ohľadom povinnosti vnútroštátneho súdu preskúmať aj bez návrhu nekalosť zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, že je významným prvkom ochrany spotrebiteľa v práve EÚ a že ak by vnútroštátne právo umožnilo veriteľovi obísť takéto preskúmavanie prostredníctvom uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy, išlo by o pozbavenie Smernice 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, jej užitočného účinku (Effet Kutilén)."

 
Odporúčame požiadať písomne zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy. Ak zrážky budú vykonávané naďalej, budete musieť podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, aby zamestnávateľovi boli prikázané, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy až do právoplatného skončenia konania o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať ohľadom nebankovej spoločnosti, ktorej som splatil moju pôžičku vymáhaním cez exekúcie. Prišlo mi rozhodnutie zo súdu, že mám všetko ukončené celú exekúciu, no teraz po pár rokoch mi prišiel do schránky len taký lístok ako, že mám ich kontaktovať zavolal som tam a údajne im musím zaplatiť 2500 €, ale ja som to považoval za vybavené zaplatil som tam už strašne veľa peňazí cez exekútora toto nie je možné. Ďakujem Vám krásne za radu.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
ak je exekučné konanie právoplatne ukončené a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste uhradili ďalšie peniaze, nič neuhradzujte. Je to ich bežná prax, že po ukončení exekúcie naďalej kontaktujú bývalých dlžníkov a to s tým cieľom, aby uhradili ďalšie sumy obyčajne titulom nimi vypočítaných úrokov z omeškania, zmluvných pokút a rôznych poplatkov.

Ak by Vás kontaktovali písomne, len im napíšte email, že ak sú toho právneho názoru, že im ešte dlhujete nejaké peniaze, aby vec postúpili na súd. Ak Vás budú kontaktovať písomne, informujte u uvedenom postupe nebankovej spoločnosti Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad nebankovými veriteľmi (uvedená spoločnosť v tomto roku už dostala pokutu od NBS 35 000 €).

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Žalobca - vymáhačská spoločnosť ma žalovala o zaplatenie sumy, namietala som toto konanie a zo súdu mi prišlo, že sa konanie zastavuje, že žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť. Nie celkom rozumiem čo to znamená.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste zobrali pôžičku od nebankovej spoločnosti a následne vymáhačská spoločnosť od Vás vymáhala cestou súdu nezaplatený zostatok dlhu s príslušenstvom. V otázke uvádzate, že ste namietali konanie - zrejme ste vzniesli námietku premlčania v súlade s ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka - platí všeobecná 3 ročná premlčacia doba).

Vymáhačská spoločnosť vedomá si svojho právneho postavenia v spore, že súd návrh zamietne vzhľadom na ust. § 583 Obč. zákonníka (citujeme : "K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.") radšej zobrala návrh zo súdu späť a súd konanie zastavil.  Ak by návrh nezobrali späť, súd by návrh zamietol s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka.

Žalobca môže vziať žalobu späť. Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví a o uvedenej veci, ktorá bola predmetnom konania už nebude konať. Späťvztaie návrhu v podstate znamená, že žalobca - vymáhačská spoločnosť nemá záujem, aby súd konal o jej návrhu. Pre vymáhačskú spoločnosť je späťvzatie návrhu výhodnejšie z hľadiska poplatkovej povinnosti než keby súd žalobu zamietol.

Predpokladáme na základe našich skúseností, že vymáhačská spoločnosť Vás bude zrejme kontaktovať s tým, aby ste uhradili zostatok dlhu napriek tomu, že zobrali návrh späť. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne dohodu o splátkach a podobne.
V prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť následne opätovne kontaktovala s úhradou dlhu a podobne, nič neuhradzujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či ma môže dať nebanková spoločnosť na exekúciu (čo aj urobila), aj cez to, že nemajú povolenie od NBS poskytovať peňažné prostriedky na Slovensku? Ide o to, že pred pár rokmi som si od spoločnosti požičala online pár stoviek eur, ktoré som aj uhrázdala, ale chceli odo mňa stále viac a viac až sa to vyšplhalo na 1200 e, ktoré odo mňa žiadali, nehovoriac o tom, že ma denne obťažovali telefonátmi, dali ma na súd a teraz už aj na exekúciu. Súd im uznal nie 1200eur, ale iba 180 eur (istina) plus trovy. Musím vyplatiť aj súdne trovy aj exekučné? Ako ďalej postupovať, keď podnikali na území Slovenská aj bez toho, aby to mali povolené? Raz som im napísala mail, nech ma prestanú otravovať aj moju rodinu, lebo podám na nich trestne oznámenie aj za to, že tu nedovolené podnikajú a nakladajú s mojimi osobnými údajmi. Odvtedy mi nik nezavolal a teraz mi došla exekúcia. Vopred ďakujem za odpoveď. Kristína.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
vo veci ak máte právoplatné rozhodnutie súdu a vo veci bola nariadené exekučné konanie, odoporúčame dlžné sumy (istina s príslušenstvom, ako aj trovy exek. konania) uhradiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť prípadne nejaká vymáhačská spoločnosť kontaktovala, k čomu zrejme dôjde, keďže nebude spokojná so sumou priznanou súdnym rozhodnutím, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by Vás opätovne kontaktovali v rozpore s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa, kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla nebankovej alebo vymáhačskej spoločnosti.

Podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Následne podľa ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur."

Pokiaľ ide o "podnikanie" nebankovej spolčnosti, zoznam subjektov, ; ktoré majú povolenie od NBS sa nachádza na stránek NBS ( link : https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=7&cc=&qq=).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý, potrebujem radu. Keď som nemala deti tak som pracovala skoro 2 roky a zobrala som mame úver zo sporiteľni, pokiaľ som robila tak som úver splácala, potom so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer, tak som ešte zo zdravotných dôvodov išla na PN asi rok, tak som splacala s toho ešte, no po ukončení som úver prestala splácať, najprv som zobrala 1000e, potom 2000e, ešte počas toho ako som pracovala ma mama požiadala o nákup na splátky za 200 e, tak som zobrala lebo som predtým zobrala aj cez tu istú spoločnosť notebook, ktorý som si myslela, že mama splatila no nedávno som sa dozvedela, že mi chýbala ešte jedna splátka a žiadajú ešte 90 e. Na to mi schválili ešte aj pôžičkovú kartu na 900 e a mala som zaplatiť 3000 tak to bolo v zmluve tiež z tej spoločnosti. To som stále ešte pracovala tak som splácala, no tesne pred výstupom od zamestnávateľa čo som nevedela, že ma vyhodia, som zobrala ešte 1500 e od spoločnosti ...., prišla asi ponuka, lebo predtým som mala od nich pôžičkovú kartu na 500 e, splácala som tak mi preto schválili no zaplatila som asi iba jednu splátku, lebo som si myslela, že to mama platí, keďže to všetko išlo jej, keďže sme žili spolu. Chcem vedieť, či je šanca nejako to všetko splatiť po nejakých malých, ale naozaj malých splátkach lebo mám syna s postihnutím a žiaľ nemôžem sa ani zamestnať. A môže mi za to hroziť aj väzenie ?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke neuvádzate, kedy Vám boli poskytnuté jednotlivé pôžičky a pôžičkové karty, a od kedy ste neuhradzovali splátky podľa jednotlivých zmlúv.

Platí všeobecná premlčacia doba a to tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

T.j. : Rozhodujúce vo Vašom prípade je to, od kedy ste v omeškaní s úhradou splátky pri jednotlivých pôžičkách /splatnosť/. Ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako tri roky, potom je nárok veriteľa (banka, nebankové spoločnosť ako ich uvádzate v otázke) premlčaný a súd žalobu/-y zamietne.

Je potrebné, aby ste kontaktovali informačné centrum príslušného okresného súdu (miesto Vášho trvalého pobytu) a zistili, či voči Vám zo strany veriteľov boli podané žaloby. Ak boli podané žaloby, odporúčame jednotlivé žaloby konzultovať s advokátom. Ak by Vás kontaktovali veritelia (banka, nebanková - splátková spoločnosť), aby ste nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Samotné zmluvy o pôžičkách, ako aj vyplýva z mnohých rozsudkov súdov, budú v prípadnom súdnom konaní najskôr posúdené ako neplatné a bezúročné pre neprijateľné zmluvné podmienky, a budete musieť uhradiť prípadne len istinu bez úrokov a popaltkov.

Možnosťou z Vašej strany nateraz je aj to, aby ste jednotlivé zmluvy poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR (treba poslať kópie zmlúv), ako aj uviesť v akom rozsahu ste doteraz uhradili splátky, vrátane dátumu úhrady splátok.

Pokiaľ ide o okolnosť, že ste jednotlivé zmluvy podpisovali síce vo svojom mene, ale mnohé nákupy boli realizované v prospech Vašej matky, odporúčame, aby ste riešili aj predmetné úhrady v prospech Vašej matky, k čomu však bude nevyhnutná aj súčinnosť Vašej matky, aby predmetné splátky Vám vrátila - uhradila vo Váš prospech.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu.
V roku 2010 som brala úver od tatra banky vo výške 4200 eur. Kde bolo uhradený h 15 splátok po 90 eur. Potom som prišla o zamestnanie a nebola schopná ďalej splácať. V roku 2015 sa mi ozvala vymáhačská spoločnosť že prevzali dlh od pôvodného veriteľa čiastka bola 3700eur. Kde som podpísala uznanie dlhu. Následne boli zaplatené 3 splátky a od
vtedy nič. Ozvali sa až teraz v roku 2020, že je tam dlh 5520 eur. Námietku, že je dlh premlčaný zamietli, že vznikla nová premlčacia doba 10 rokov. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,
bolo by potrebné vidieť relevantné doklady, no v prípade premlčania záleží na tom, ako bola dohodnutá splatnosť splátky, resp. splatnosť zosplatneného dlhu. Ak od daného momentu uplynuli 3 roky, potom bola pohľadávka postúpená tejto novej spoločnosti a u nej ste podpísali uznanie dlhu, tak začína plynúť nová premlčacia doba 10 rokov. Dôležité je ale to, či v čase podpisu uznania dlhu, bol dlh premlčaný. Ak bol, potom na to, aby bolo uznanie dlhu platné, by mali oni vedieť preukázať, že ste vedeli o premlčaní dlhu a napriek tomu uznanie dlhu podpísali. To sa preukazuje ťažko. Vedeli by to preukázať napr. nejakou komunikáciou, alebo vetou v samotnom odvolaní. Ideálne by bolo, ak by ste zašli za advokátom s dokladmi, aby ich posúdil. Mohlo by to byť premlčané, ale to takto na diaľku teraz nevieme posúdiť s istotou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku: Zabudla som zaplatiť poslednú faktúru po zrušení zmluvy so S. T. a tiež sme si nevšimli upozornenie na zaplatenie poslané mailom. Následne S. T. poslal písomne upozornenie poštou, ktoré som okamžite zaplatila zároveň aj s pokutou. Avšak následne mi prišiel list od vymáhačskej spoločnosti, že mám zaplatiť danú faktúru a ešte aj ich administratívny poplatok. Mailom som im napísala, že faktúra už bola uhradená. Nato mi odpísali, že úhradu evidujú, ale ešte požadujú zaplatiť ich administratívny poplatok. Majú právo vymáhať odo mňa ich administratívny poplatok, pokiaľ som ja zaplatila dlh skôr, ako ma oni kontaktovali? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, tento poplatok sa od Vás zrejme snažia vymáhať ako príslušenstvo pohľadávky spoločnosti - náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Rozhodujúci je naozaj okamih úhrady Vášho dlhu. Ak ste Váš dlh uhradili 1-2 týždne predtým, než Vám prišiel list od vymáhačskej spoločnosti, je možné argumentovať v tom smere, že na toto plnenie nemajú nárok. Ak je však medzi úhradou a doručením listu 1 deň, je ťažké predvídať kedy presne bola faktúra uhradená (za uhradenú sa považuje, keď sa peniaze pripíšu na účet vymáhačskej spoločnosti) a kedy Vám bola zaslaná výzva na zaplatenie dlžnej sumy. V oboch prípadoch však môžete vymáhačskej spoločnosti uviesť, že faktúra bola zaplatená a nimi zaslaná výzva je bezpredmetná. Nakoľko došlo k úhrade skôr ako k doručeniu výzvy, ich žiadosť o zaplatenie poplatkov je nerelevantná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.Prosím o radu.V roku 2008 som požiadal o spotrebný úver v SLSP vo výške 150000 sk. 30000sk som splatil v splátkach no potom životné udalosti strata zamestnania a ďalšie ťažkosti zapríčinili, že som úver nevedel splácať. Od banky úver odkúpila vymahačska spoločnosť EOS v roku 2011 následne nasledovala exekúcia od pána K. Nakoľko som mal toho viac, exekúcia bola vyplatená v roku 2018. Tento týždeň ma kontaktovala firma ...,  že im dlžím ešte inú časť istiny o ktorú ma v 2011 nezalovali. Vyplatená exekúcia bola vo výške 4090 eur bola dlžná suma ďalšie cca 3600 eur úroky z omeškania a odmena exekútora a súdne trovy cca 2000 eur. Podotýkam, že postúpenie pohľadávky mi nebolo doručené a pani povedala, že sa to ráta, akoby som to prebral. Teraz odo mňa žiadajú vyplatiť ďalšiu časť istiny vo výške cca 3000 eur +nejaké 4000 ani neviem za čo. Nechcú mi poskytnúť dokumentáciu a vyhrážajú sa súdom a exekúciou. Ako mám reagovať prípadne na koho sa obrátiť, či ako argumentovať pri telefonátoch s firmou EOS. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Mach. 

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, 

z otázky sme pochopili, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala telefonicky a žiadajú úhradu ďalších fin. prostriedkov ohľadom už vymoženej pohľadávky pôvodného veriteľa cestou súdneho exekútora, a to 3000 €  plus 4000 €. 
Ak je to tak, požiadajte dotyčnú osobu, aby svoju požiadavku voči Vám vzniesla v písomnej forme doporučeným listom a s doručením všetkých písomných dokladov a podkladov, ktoré preukazujú dôvodnosť jej právneho nároku.

Ak ide o pohľadávku z roku 2008 a táto nebola predmetom súdneho konania a následne ani exekučného konania, potom je nárok vymáhačskej spoločnosti premlčaný. Toto následne uveďte vymáhačskej spoločnosti napr. emailom.

Z dôvodu právnej istoty kontaktujte informačné centrum okresného súdu v mieste Vášho trvalého bydliska, kde Vám bude poskytnutá informácia, či je voči Vám podaná nejaká žaloba.

Nepodpisujte uvedenej vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za promtnú odpoveď, ešte sa chcem spýtať, v prípade, že som podpísala dohodu o splátkach nakoľko som si myslela, že mi to môže v danej situácii len pomôcť, je ešte šanca, že by uznali dlh, ktorý sa neustále navyšuje, za neoprávnený? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň, 

ak vo Vašom prípade je postúpenie pohľadávky z banky na vymáhačskú spoločnosť neplatné, nemôže byť platná ani dohoda o splátkach.

Ako sme už uviedli v predch. odpovedi, je treba poslať zmluvu na posúdenie na MS SR a počkať na posúdenie zmluvy Komisiou pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv. To, že vymáhačská spoločnosť účtuje nejaké ďalšie poplatky a nezákonné úroky, ide len o administratívny úkon, ktorým chcú zastrašovať a dosiahnuť úhradu.

Odporúčame postupovať podľa našej rady uvedenej aj v predchádzajúcej odpovedi pre Vás.

Možnosťou pre Vás je skontaktovať sa s nami a posúdime osobne všetky Vaše doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, mala som spotrebný úver a kreditnú kartu v banke, následne môj dlh bol posunutý vymáhačskej spoločnosti. Spoločnosť ale stále úročí môj dlh aj pri snahe o splácanie. Má spoločnosť na to nárok? Týmto tempom je dlh takmer nesplatiteľný a niekoľko násobne preplatený. Je možné s tým z právneho hľadiska niečo robiť v môj prospech? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, 

nepíšete v otázke kedy a koľko ste si požičali a akú sumu ste doteraz uhradili.

Odporúčame kópiu zmluvy o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorá zmluva by mala byť posúdená v do 1 - 2 mesiacov.

Na internete nájdete množstvo rozsudkov, kde ako žalobca vystupuje Vami uvedená banka a súdy posudzujú zmluvy ako ako neplatné a bezúročné, prípadne samotné žaloby vymáhačskej spoločnosti zamietajú.

Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste uznali premlčaný dlh. 

Z otázky usudzujeme, že ste dlžnú sumu, ktorú ste si požičali od banky už aj v celosti uhradili, a teraz uhradzujete nezákonné úroky a poplatky, ktoré nie sú v súlade so zákonom, preto odporúčame ďalšie splátky a poplatky vymáhačskej spoločnosti neplatiť a počkať na posúdenie zmluvy z Ministerstva spravodlivosti SR. 

Je možné (častý prípad citovaný podľa rozsudkov), že banka postúpila dlh na vymáhačskú spoločnosť v rozpore s ustanoveniami o bankách a to v tom, že pred postúpením pohľadávky vymáhačskej spoločnosti napriek uplynutiu lehoty 90 dní Vás na uvedenú skutočnosť postúpenia pohľadávky písomne neupozornila. Ak banka uvedenú povinnosť nesplnila a vymáhačská spoločnosť by od Vás pohľadávku vymáhala cestou súdu, súd by jej žalobu zamietol.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava,  sp.zn. : 23Co/230/2017 /čo je zrejme aj Váš prípad/ :

"Všeobecná úverová banka, a.s. bola oprávnená postúpiť svoju pohľadávku (ktorá je predmetom tohto sporu) voči žalovanému žalobcovi len po tom, ak bol klient napriek jej písomnej výzve nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, a to aj bez súhlasu klienta (§ 92 ods. 8 zákona o bankách v znení účinnom ku dňu postúpenia pohľadávky). V prípade, že takéto predpoklady splnené neboli (prípadne z vykonaného dokazovania ich splnenie nevyplynulo), bolo potrebné na takúto pohľadávku hľadieť ako na nepostupiteľnú, teda pohľadávku ktorej postúpenie by bolo v priamom rozpore so zákonom. Z tohto dôvodu by potom samotná zmluva o postúpení pohľadávky v časti týkajúcej sa takejto nepostupiteľnej pohľadávky bola absolútne neplatným právnym úkonom, na ktorú neplatnosť bol povinný súd v konaní ex offo aj bez námietky žalovaného prihliadnuť Žalobca nepreukázal, že je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia v právnom vzťahu, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, lebo nepreukázal platné postúpenie predmetnej pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy z banky na nebankovú spoločnosť, teda svoju aktívnu vecnú legitimáciu v konaní, preto súd žalobu v celosti ako nedôvodnú zamietol."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa na Vás obrátila s otázkou ako postupovať proti vymaháčským spoločnostiam. Cca pred 10-15 rokmi som sa zadĺžila, odvtedy som dávno všetko zaplatila. Avšak pred 3 rokmi mi vymáhačská spoločnosť poslala list, že dlžím peniaze Tatra banke, a že to je posledná výzva pred začatím exekúcie. Bolo tam iba zmienené, že sa jedna o pohľadávku z Tatra Banky, suma a číslo účtu vymáhačskej spoločnosti. Bola som sa informovať v Tatra banke, nič im nedlžím, prešla som register exekúcii, navštívila súd v mieste bydliska, požiadala som o výpis z bankového registra a ani tam nemám záznam. Na ten list som teda nereagovala a v posledných mesiacoch ma navštevujú doma vymáhači, jeden z nich sa predstavil ako advokát, ale nechcel sa preukázať, keď prišiel druhýkrát nalepil mi na vchodové dvere paneláku nálepku, že mu mám zavolať (bez akékoľvek podpisu). Naposledy ma navštívil dnes, kedy sa predstavil ako kuriér, prišiel po 18-tej hodine, a keď mu bolo povedané, že ma lístok hodiť do schránky, vystaval a pofajčieval pri bráne ďalšiu polhodinu. Samozrejme, žiadny kuriér to nebol. Sú povolené takéto návštevy doma a lepenie odkazov na vchodové dvere paneláku? Ako je to právne s tým, že mi klamú o svojej totožnosti ? Čo robiť v takomto prípade? Pomôže poslať reklamáciu vymáhačskej spoločnosti? V prípade, že nie, môžem dať sťažnosť do NBS ?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ nikomu nič nedlhujete nemáte sa čoho obávať.

Ak Vás kontaktuje vymáhačská spoločnosť osobne, vždy žiadajte preukázanie totožnosti a oznámte im resp. sa opýtajte, či súhlasia, že si budete Váš rozhovor nahrávať na mobilný telefón, čo b bolo v súlade s ust. Občianskeho zákonníka  (citujeme) :

"§ 11 :  Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

§ 12 : (1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením."

Zrejme  týmto  postupom by ste mali dosiahnuť, aby Vás už nekontaktovali. 

S lepením odkazov si zrejme nepomôžete, ale je treba si ich ponechať.

V prípade problémov odporúčame kontaktovať NBS a informovať o postupe a praktikách vymáhačskej spoločnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Obraciam sa na Vás s otázkou. Vybavila som si v roku 2008 v banke povolené prečerpanie  na 497, 01e. Darilo sa mi to splácať až do straty zamestnania a vtedy, v apríli roku 2012, pohľadávku postúpili exekutorskej spoločnosti AcXXXXX, s. r. o.
Keďže som stále nemala zamestnanie, nedokázala som to hneď splatiť tak to postúpilo k súdu, ktorý sa konal až 01. 06. 2015. Súd žalobu zamietol z dôvodu premlčania, v môj prospech. Exekútorská firma sa odvolala na krajský súd, ktorý to vrátil naspäť na okresný súd so zistením, že sú tam nezrovnalosti. A to to, že javí jasný nepomer medzi poskytnutou výškou povoleného prečerpania (497, 91e), realizovaným čerpaním (cca 700e, vyplývajúce z platobnej histórie) a splatenou sumou (viac ako 2000e) a požadoval žalobcu vysvetliť vznik pohľadávky, ktorý sa zdá splatený. 
Na okresný súd som bola predvolaná 09. 01. 2018 (firma samozrejme neprišla) a sudcovi sa výpisy tiež nezdali, tak požadoval doplnenie a odročil súd. Firma výpisy nedoplnila a súd, ktorý sa konal 13. 02. 2018 žalobu zamietol s tým, že nieje možné spoľahlivo zistiť existenciu dlhu.

Pred pár dňami sa mi zjavil v schránke list s dátumom 03. 01. 2020, od spoločnosti GXXXXXXX, s. r. o., ktorá sa odvoláva na mandátnu zmluvu s predošlou exekučnou spoločnosťou a poslala mi výzvu na zaplatenie na sumu 1963, 14e (ktorá na súde ani nefigurovala) a pripísala, že mi môže byt odpustená ak zaplatím 60% sumy, inak to postúpia na súd. Chcela by som ešte dodať, že obálka bola vypísaná ručne (nie automatizované, profesionálnejšie) a nebola poslaná ani Doporučené (na podpis), jednoducho sa zjavila. Firmu som si preverovala na internete a je zapísaná v OR, ale je v strate (cca 75%) a ma pripísané v predmete činnosti aj rôzne stavebné činnosti atď.
Celé mi to príde až podozrivé. Preto sa chcem opýtať, či mám vôbec nejak na tento list reagovať, alebo firme zavolať a oboznámiť ich s tým, že som vyhrala proti exekučnej spoločnosti 3 súdy, čiže súd ich žaloby zamietol. Či na túto situáciu už platí premlčanie pohľadávky, a či mojim telefonátom firme GXXXXXXX, s. r. o. ju nepreruším. Alebo ako teraz reagovať, postupovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame z dôvodu právnej istoty v informačnom centre prísl. okresného súdu zistiť, či voči rozsudku bolo podané odvolanie. Ale vzhľadom na časové rozpätie od jeho vyhlásenia v 13.2.2018 je skôr pravdepodobné, že odvolanie nebolo podané a teda rozhodnutie okresného súdu je právoplatné, t.j. žaloba bola zamietnutá.

Na list, ktorý Vám teraz bol zaslaný, môžete emailom spoločnosti uviesť, že nie je právny dôvod, aby ste niečo uhradzovali, keďže žaloba bola okresným súdom zamietnutá a doklady v uvedenej veci nech žiadajú od predchádzajúcej spoločnosti - nerozpisujte sa viacej, nie je to Vaša povinnosť. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opitat odkedy sa dlh ráta ako premlčaný. Je to od poslednej splátky alebo od spoplatnenia dlhu. A ďalšia otázka, keď dlh začali vymáhať napríklad vymáhačská spoločnosť nič sa nepodpisovalo. Ale zaplatili sa 3 splátky a potom sa zas neplatilo. Čiže od kedy sa ráta premlčanie od pôvodného veriteľa alebo od vymáhačskej spoločnosti ? Ďakujem prajem krásne sviatky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 111 Obč. zákonníka platí, že "zmena v osobe veriteľa nemá vplyv na plynutie premlčacej doby"; z uvedeného zák. textu vyplýva, že premlčacia doba sa počíta od splatnosti u pôvodného veriteľa.

Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka).

V otázke nepíšete podrobnosti, preto odporúčame zmluvu o úvere alebo pôžičke poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR s doložením kópie zmluvy a uvedením doteraz uhradených všetkých splátok bez ohľadu na to, či ide o istinu, úroky a podobne.
Odporúčame nepodpisovať  vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, resp. dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

V prípade, že by Vás vymáhačská  spoločnosť kontaktovala písomne, a budete potrebovať pomoc, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2012 som si brala zo splátkovej spoločnosti kartu z limitom 320e. Platila som to do 21. 11. 2016. Pri počítaní vkladov a výberov som zistila, že mám preplatené 300 € tak som to dala na súd a žiadala bezdôvodne obohatenie, pretože oni odo mňa stále žiadali nehorázne sumy. Súd by som vyhrala, lenže mojou chybou som zle na niečo odpovedala a sudkyňa mi to zamietla. Teraz splátková spoločnosť odo mňa žiada viac ako 600 € úroky. Chcem sa opýtať, či to je už premlčané alebo ešte nie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Nevieme z akého dôvodu bol návrh zamietnutý, ale pokiaľ Vás teraz kontaktuje splátková spoločnosť, sme názoru, že keďže od úhrady poslednej splátky (21.11.2016) uplynuli viac ako 3 roky, ich nárok je premlčaný (§ 101 Obč. zákonníka).

Splátkovej spoločnosti neuhradzujte žiadne splátky, nepodpisujte splátkový kalendár, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, aby ste neuznali premlčaný dlh.
To, či v oči Vašej osobe bola podaná žaloba na súd, zistite v infocentre okresného súdu podľa Vášho trvalého bydliska.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Čítal som tu Vašu odpoveď o premlčacej dobe.
Tiež ma kontaktovala vymahcska spoločnosť s tím, že musíme spísať dohodu o splátkach lebo už prebieha súd? Jednalo sa o úver v banke z roku 2009. Dohodu sme spísali v roku 2017. Mala ma táto spoločnosť upozorniť na premlčaciu dobu, či nemusela ?
Či v tomto prípade premlčacia doba neexistuje ? Ďalej by som rad vedel, či ma právo takáto vymahcska spoločnosť pri splácaní urobiť to, že najprv odrátava sumu z úrokov a nie z istiny čím mi spôsobujú aj naďalej nárast úroku.
Ďalej ak je v súdnom rozhodnutí, že spoločnosť žiada vydanie platobného rozkazu do výšky 5000 euro ale, že sa nevzdáva nároku žiadať aj úroky som povinný platiť úroky ak je 5000 euro vyplatených?
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 558 Obč. zákonníka, ktoré platilo aj v roku 2017 v čase podpísania dohody o splátkach :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z otázky vyplýva, že úver bol poskytnutý v roku 2009 a k uznaniu došlo v roku 2017, teda je skôr pravdepodobné, pokiaľ ste neplatili načas splátky, že nastala splatnosť dlhu, avšak v roku 2017 ste uznali premlčaný dlh, o čom ste zrejme nevedeli. Dôležité pre posúdenie uplynutia premlčacej doby je to, kedy bola uhradená osledná splátka pre uznaním dlhu a dohode o splátkach. Ak uplynulo viac ako tri roky, uznali ste premlčaný dlh.
Táto dohoda pokiaľ v čase podpísania bol dlh premlčaný, bude neplatná pre jej rozpor s ust. § 3 Obč. zákonníka (rozpor s dobrými mravmi) a ust. zákon o ochrane spotrebiteľa.

Nepíšete v otázke koľko ste uhradili od roku 2009 na istinu a úroky vrátane rôznych poplatkov, kedy nastala splatnosť dlhu a aký bol zostatok ku dňu podpísania dohody v roku 2017.
Ak vymáhačská spoločnosť žiadala podpísať uznanie dlhu v roku 2017 s tým, že vec je už na súde, zrejme sa jednalo o nekalé konanie z jej strany  a žiadna  žaloba zo strany vymáhačskej spoločnosti v roku 2017 ani podaná nebola.

Na otázku, či môže spoločnosť žiadať v návrhu na vydanie platobného rozkazu len úroky z omeškania ak je 5000 € už vyplatených, uvádzame, že môže, základnou otázkou je samotná platnosť dohody o uznaní a o splátkovom kalendári, ako premlčacia doba, keďže aj na vymáhanie úrokov platí všeobecná premlčacia doba.

Odporúčame zistiť priamo v informačnom centre súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska,  či je voči Vašej osobe vedené nejaké súdne konanie.
Pokiaľ ide o zmluvu o spotreb. úvere, odporúčame túto poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Odporúčame konzultáciu u advokáta na posúdenie Vašich dokladov resp. obrátiť sa na spotrebiteľské centrum, ktoré by Vás mohlo v konaní zastupovať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Mám dlh na kreditnej karte v SR niečo cez 2500 eur. Momentálne žijem v zahraničí a nie som schopná dlh zaplatiť. Dostávam e-maily z inkasnej spoločnosti, že v mojom prípade idú osloviť príslušný súd čo ma znepokojilo.
Chcem sa opýtať čo najhoršie sa mi môže stat v tejto situácii.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň, 

uvádzate málo informácií, aby sme sa k veci vedeli vyjadriť podrobnejšie. 

Podstatné vo Vašom prípade je to, kedy ste si požičali peniaze a kedy ste uhradili poslednú splátku. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Zmluvu ste pravdepodobne uzatvorili s bankou alebo nebankovou spoločnosťou a samotná zmluva musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a nesmie obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú v zmysle ust. §  Obč. zákonníka neplatné.

Pokiaľ Vás oslovuje vymáhačská spoločnosť emailom je pravdepodobné, že pohľadávka je premlčaná. Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste  mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčame Vám zmluvu poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv .

Napíšete do podotázok kedy ste  podpísali zmluvu,  o ktorú banku prípadne nebankovú spoločnosť ide, vrátane vymáhačskej spoločnosti a kedy ste uhradili poslednú splátku. Mená spoločnosti následne v našej odpovedi neuvedieme, je to len pre našu informáciu, aby sme Vám vedeli pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Môj bývalý partner ma dostal do finančných problémov. Po rozchode prestal platiť naše spoločne záväzky a dlh banka predala vymáhačskej spoločnosti . Dna 20. 5. 2009 som s nimi podpísala Dohodu o uznaní záväzku a o úhrade pohľadávky v splátkach. Aj som splácala dlh, kým som vedela, ale, keď mi bývalý partner prestal platiť výživné na naše dieťa, nemala som z čoho. Dna 22. Januára 2010 som zaplatila poslednú splátku, odvtedy som nič nevedela platiť. Kupodivu bol roky pokoj, a minulý týždeň som dostala list od tej istej spoločnosti, aby som dlh zaplatila do 10 dni. Prosím Vás, aké sú moje možnosti? Stále nemám peniaze navyše, a otec mojej dcéry zase neplatí výživné už 10 mesiacov v takej výške, v akej by mal. Na súde v mieste trvalého bydliska som zistila, že proti mne žiadne súdne konanie nevedú, a na stránke občan. Justice som zistila, že nie je proti mne žiadna exekúcia (momentálne). Mám hrôzu z toho, že sa dostanem na ulicu aj s dcérou, nikoho nemám, kto by mi vedel pomôcť a pravu a zákonom sa nerozumiem, neviem, aké sú moje možnosti, pre mňa je aj 100 eur veľký peniaz a pre môj mesačný rozpočet vôbec nie je jedno, či ich mám, alebo nemám. Je strašne, že niekto musí splácať dlh, ktorý si spôsobil dôverou v blízku osobu a niet mu pomoci, a musí platiť za niečo, z čoho nemal žiadny prospech, len pomohol niekomu, koho mal rad. Nechráni zákon v nejakej forme ženy, ktoré sú slušne, a sami vychovávajú deti, lebo ich niekto oklamal a zneužil vo svoj prospech?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
ak vám došla výzva k úhrade od vymáhačskej spoločnosti, ide o vymáhačskú spoločnosť, na ktorú boli postúpené pohľadávky z banky. 
V otázke nepíšete podrobnosti, kedy a koľko ste si požičali, či ste dlžníkom, spoludlžníkom alebo ručiteľom, koľko ste uhradili doteraz a kedy bola uhradená posledná splátka banke, kedy bola uhradená splátka na základe dohody o splátkach a podobne. 
Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Uznanie dlhu 

Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."


Je možné, že ste uznali premlčaný dlh.
Odporúčame spoločnosti  nič neplatiť a zmluvu o úvere/pôžičke, ako aj dohodu o uznaní poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Zmluva o pôžičke, rovnako ani dohoda o uznaní záväzku musia vyhovovať podmienkam Občianskeho zákonníka, zákona o spotreb. úveroch, ako aj zákona o bankách, nesmú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú neplatné.
Pokiaľ ide o prípadnú odpoveď spoločnosti, odporúčame, aby ste im  napísali a požiadali, aby všetky svoje práva voči vám písomne zdôvodnili a podložili právne. Súčasne im môžete v liste uviesť, že ste sa vo veci obrátili aj na Ministerstvo spravodlivosti SR a NBS.
Nedajte sa zastrašovať výzvou predmetnej spoločnosti a do posúdenia celej veci nič neuhradzovali.
Len poznamenávame, že Národná banka Slovenska na svojich stránkach upozorňuje na nekalé praktiky vymáhačských spoločnosti. Možnosťou je preto, ak nechcete teraz kontaktovať advokáta, aby ste doklady a podklady, ktoré máte k dispozícii, poslali aj NBS.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dopĺňam k mojej otázke tieto informácie. Na dohode o uznaní záväzku zo dna 20. 5. 2009 som našla tieto údaje : Vznik pôvodného záväzku: 23. 7. 2004 - ja som dlžníkom. Suma: 2022,69 eur mala byt splatená v 20 splátkach v minimálnej výške 110 eur Zaplatila som 8 x 110 eur, posledná splátka bola zo dna 22. 01. 2010, potom som nemala prostriedky, lebo mi prestal dcérin otec platiť výživné. Viete mi prosím s týmito informáciami upresniť Vašu odpoveď? Vopred Vám ďakujem N.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, poskytli ste iba čiastkové údaje, ale napriek tmu uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 558 Občianskeho zákonníka ohľadom uznania dlhu platí :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

 

V otázke síce neuvádzate text dohody o uznaní dlhu, avšak nepredpokladáme, že by v písomnom vyhotovení uznania dlhu bolo uvedené, že je premlčaný, resp. že toto uznanie splňa  náležitosti Obč. zákonníka a to je aj tá požiadavka, aby samotný dlh, ktorý bol postúpený na vymáhačskú spoločnosť bol v súlade so zákonom.

Citujeme z rozsudku Okresného súdu v Prešov, sp. zn. : 11C/440/2012 z 05. 04. 2013 :
"Predĺženie premlčacej lehoty v dôsledku uznania dlhu v zmysle § 110 ods. 1 OZ nemožno posudzovať oddelene od § 558 OZ. Pre platnosť tohto právneho úkonu - uznania dlhu sa v zmysle zákona, teda § 558 OZ vyžaduje vedomosť dlžníka o premlčaní dlhu v prípade, že dlh je už premlčaný. Platnosť uznania dlhu je potrebné vyhodnotiť aj v kontexte s princípom ochrany spotrebiteľa, ktorý je v spotrebiteľských právnych vzťahoch prioritný. Potrebné je vychádzať z toho, že neinformovanosť spotrebiteľa o dôsledkoch uznania spočívajúcich v predĺžení všeobecnej premlčacej lehoty z troch rokov na desať rokov a posunutí jej plynutia od splatnosti pohľadávky do uznania dlhu, nemôže byť na ujmu spotrebiteľa. Pre platnosť každého právneho úkonu sa vyžaduje (okrem iného) sloboda a vážnosť vôle (§ 37 ods. 1 OZ). Tá je výsledkom určitého psychického rozhodovacieho procesu. Uznanie dlhu je právnym úkonom a osoba, ktorá sa slobodne a vážne rozhodne pre tento právny úkon, má byť uzrozumená s podstatou daného právneho inštitútu a jeho dôsledkami. Aj keď vo všeobecnosti platí zásada „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) tento princíp je nepoužiteľný v spotrebiteľských právnych vzťah v neprospech spotrebiteľa, keďže ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je princíp ochrany spotrebiteľa (uznesenie Najvyššieho súdu SR 6Mcdo 9/2012 zo dňa 16.1.2013).
Žalovaná jednoznačne poprela, že by bola upozornená na premlčanie a na jeho dôsledky a súd nemal dôvod jej tvrdenie spochybňovať. Je totiž nelogické, že by po takomto upozornení na premlčanie a jeho dôsledky spomínanú dohodu podpísala. Neboli preto splnené zákonné predpoklady pre uznanie premlčaného záväzku podľa § 558 OZ a preto dohoda je neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ."

 

Z uvedeného vyplýva, že ak v čase uznania bol dlh premlčaný a neboli ste upozornená v dohode o uznaní dlhu na premlčanie a zo samotného uznania dlhu to ani nevyplýva, nič neuhradzujte.

Prípadne nám môžete poslať na prekontrolovanie vaše doklady a to podľa pokynov na stránke ficek.sk. 

Opätovne však uvádzame, že zmluvu a doklady, ktoré máte k dispozícii môžete poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľ. zmlúv.

Bez konzultácie s advokátom, ktorý by posúdil a teda videl vaše doklady, prípadne právnikom Centra právnej pomoci nič neuhradzujte.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Pokiaľ nebola podaná žaloba na súd a aj tak vymáhačská spoločnosť bude naďalej odo mňa vymáhať peniaze tak ako mám prosím Vás postupovať ? A ak bola podaná žaloba tak iba čakať na rozhodnutie súdu a potom podať voči rozhodnutiu odpor? Zaslali mi len výzvu, že ak do 10-tich dni neuhradím dlžnú sumu tak ma dajú na súd. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, 

sme názoru, že vymáhačská spoločnosť žalobu na súd nepodala, keďže pohľadávka, ktorá bola na nich postúpená, je už premlčaná. 

Odporúčame vymáhačskej spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s odvolaním sa na ust. § 100 a nasl. Obč. zákonníka.

Pokiaľ by napriek uvedenému bola následne podaná žaloba alebo vy by ste na súde zistili, že žaloba je podaná, dajte nám vedieť do podotázok, aby sme vám pomohli.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste uznali premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v  roku 2012 júl som si zobral úver od ... banky vo výške 2965 €,  ktorý bol splatný v roku 2019 júl celkovo 88 splátok po 88,44 €.  V roku 2015 som prestal platiť nakoľko som stratil prácu a neplatil som až do dnes. Včera sa mi ozvali vymáhači , kde kde žiadajú vrátenie sumy vo výške 4900 €, majú na to nárok? Je možné odoslať zmluvu na posúdenie na ministerstvo spravodlivosti ? Celkovo som mal zaplatiť 7783 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste si požičali 2965 € v 7/2012 a splátky ste uhradzovali do dátumu niekedy v roku 2015, pričom ste mali uhradiť celkom 88 splátok po 88,44 €, teda celkom 7782,72 €, t.j. viac oproti požičanej sume o 4817,72 €. Vymáhačská spoločnosť  ...od vás požaduje vyplatiť spolu 4900 € po viac ako 4 rokoch.

Nebudeme sa vyjadrovať k zmluve o spotreb. úvere s bankou,  kedže je pravdepodobné, že zmluva obsahuje neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú v rozpore s ust. § 53 ods. 4 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"Ust. § 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.
Ust. § 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Odporúčame na prísl. okresnom súde v infocentre súdu (súd podľa miesta vášho trval. pobytu) zistiť či voči vám bola podaná žaloba o zaplatenie dlžnej sumy 4900 €.
Ak žaloba podaná nebola, môžete spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s poukazom na ust. § 103 a nasl. Obč. zákonníka a nič uhradzovať nebude. 

Neuhradzujte žiadne splátky a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste uznali premlčaný dlh.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu. Ak som podpísala dohodu vymáhačskej spoločnosti  a dlh bol pravdepodobne premlčaný, je možné s tým ešte niečo urobiť? Dva dlhy mám v nebankovke. Mala som tam tri dlhy, ale jeden z nich prevzala vymáhačská spoločnosť. kde som už dohodu nepodpísala. Všetky tri dlhy pravidelne splácam od roku 2017 ( vynechala som po dve splátky), no úroky narástli neskutočne v priebehu všetkých rokov, keďže som bola v ťažkej finančnej situácii. Dokonca istina v spoločnosti  ... je už splatená, ale úrok splácam naďalej. Ešte je vo výške cez 2500e. Pri tých ďalších dvoch sú úroky a náklady spojené s vymáhaním pre mňa tiež nemalé čiastky. Najhoršie na tom je, že úroky rastu až do úplného splatenia. Je vôbec možné urobiť niečo s podpísanou dohodou ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

otázka splácania nebankovým spoločnostiam a tzv. vymáhačským spoločnostiam je častou otázkou v našej poradni, ktoré Vám môžu byť tiež nápomocné.

V otázke neuvádzate podstatné veci a to kedy a koľko ste si požičali, koľko a kedy ste uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku, resp. koľko ste na jednotlivé dlhy uhradili, ako aj to kedy došlo k podpísaniu splátkového kalendára.

Poznamenávame, že podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak Vaša dohoda nespĺňa náležitosti zákona, veriteľ sa nemôže domáhať svojho práva cestou súdu.

Je viac ako pravdepodobné, že Vaše zmluvy o úveroch obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré zákon nedovoľuje a považuje ich za neplatné.

Z otázky vyplýva, že ste istiny už uhradili a splácate nezákonné úroky.

Odporúčame, aby ste ďalšie splátky neuhradzovali, nepodpisovali žiadne doklady, ktorými by ste uznali dlh, podpísali splátkový kalendár alebo súhlasili so zrážkami zo mzdy.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov, ktorý následne vykoná potrebné úkony /premlčanie, žaloba o vyslovenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov a vymáhanie bezdôvodného obohatenia/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Súd prvostupňový určil, že úver je bezúročný a bez poplatku. Žalovaný sa odvolal, kde krajský súd potvrdil rozsudok, kde uznal úver veriteľa ... ako bezúročný a bez poplatkov, čím potvrdil rozsudok I. stupňa. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 16.11.2018. Istina už bola dávno splatná, a je tam preplatok 1.990 e. Úver bol čerpaný od roku 2010. Veriteľovi som zaslal žiadosť o vydanie bezdôvodného obohatenia, na ktorú nereagoval, neskôr mimosúdnu dohodu kde som bol ochotný pristúpiť k vráteniu aspoň 1.500 e. Už aj od toho ubehli dva mesiace a veriteľ vôbec nereagoval. Môžem požiadať znovu tunajší súd o vydanie bezdôvodného obohatenia? Nejedná sa už o premlčaciu dobu od splatenia istiny, o čo sa zrejme opiera aj spoločnosť... ?
Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, 

ak ste spoločnosti ... poslali výzvu k vydaniu bezdôvodného obohatenia, a spoločnosť na výzvu nijako nereagovala, odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd - návrh na vydanie platobného rozkazu.

V prípade  splnenia zákonných podmienok na jeho vydanie, platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní.

Premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia neuplynula.

Nie je právny dôvod, aby ste súhlasili so znížením sumy bezdôvodného obohatenia, na ktoré máte nárok a aby suma bola znížená na sumu 1500 €, ale celého bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Vážený pán JUDr. Milan Ficek. Obraciam sa na Vás s prosbou riešenia jednej záležitosti, ktorá sa datuje ešte na rok 2004. S bývalou manželkou sme si zobrali pôžičku v banke. Najskôr sme ho splácali spolu ale neskôr ho splácala manželka sama.  Postupom času stratila pani schopnosť splácať tento úver pre nízky príjem respektíve, že bola bez práce. Okrem 15 ročnej dcéry Kristíny ma ďalšie 2 menšie deti vo veku. 3 a 4 rokov. A pre opateru o malé deti sa nemôže zamestnať. Pre neschopnosť splácať tento úver. Všeobecná úverová banka podnikla tie kroky, že postúpila túto pohľadávku exekutorskej spoločnosti... . Od uzatvorenia úverovej zmluvy prebehlo už 15 rokov a počul som, že by mal byt tento dlh zo zákona SR premlčaný? Ale exekútorská spoločnosť ... ho naďalej vymáha? Viete nám prosím poradiť, či ma na to právo alebo, či sa vieme proti tomuto vymáhaniu nejak ohradiť ? Nakoľko si nemôžeme dovoliť právneho zástupcu. Obrátili sme sa s prosbou o pomoc na Vás. Vopred Vám ďakujem za odpoveď a cenné rady. S úctou Jurij

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorú uvádzate v otázke, nie je exekútorská spoločnosť, takýto pojem zákon ani nepozná, len VÚB na nich previedla dlh voči Vám, aby vymohli pohľadávku podľa pôvodnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s bankou.
Nepoznáme Vaše doklady a podklady a aké doklady ste predmetnej spoločnosti podpísali, koľko ste doteraz uhradili v celosti, teda samotnú požičanú sumu, úroky, poplatky a podobne.
Odporúčame napriek uvedenému už neplatiť žiadne splátky predmetnej spoločnosti ... a zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.
Spočítajte si koľko ste doteraz uhradili celkom /istina, úroky a poplatky/ a následne bude potrebné cestou súdu po posúdení MS SR toto bezdôvodné obohatenia žiadať vrátiť späť Vám.
Spoločnosti  ... nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach ani žiaden doklad, z ktorého by mohla vyplývať povinnosť akejkoľvek platby a neplaťte už žiadne splátky, keďže je viac ako pravdepodobné, že zmluva o spotreb. úvere obsahuje neprijateľné zml. podmienky a v prípade súdneho konania ju súd vyhlási za neplatnú.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu Naťahujem sa už 6 mesiacov s firmou INTRUM. Ale k veci daná firma sa odvoláva na mandátnu zmluvu Opakovane som ich žiadal o predloženie mandátnej zmluvy   a tiež predloženie splnomocnenia. Dostal som od nich iba odpoveď, že to je ich obchodné tajomstvo. Otázka na základe akého paragrafu mám nárok to od nich žiadať aj súdnou cestou Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 524 Občianskeho zákonníka platí, že "veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené."
Podľa § 526 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca - veriteľ (zrejme nebanková spoločnosť alebo banka)  bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Z uvedeného vyplýva, že ak Vám veriteľ /banka alebo nebanková spoločnosť/ neoznámili postúpenie pohľadávky písomne  alebo pokiaľ Vám INTRUM nepreukáže, tak ako uvádzate v otázke zmluvou alebo splnomocnením, môžete plniť postupcovi (banke alebo nebank. spoločnosti).

Základnou vecou vo Vašom prípade je to, kedy a koľko ste si požičali (istina), koľko ste ste doteraz uhradili celkom (istina, úroky, poplatky a podobne) a kedy ste uhradili poslednú splátku.
Ak je veriteľ nebanková spoločnosť, je viac ako pravdepodobné, že zmluva o pôžičke bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a súdom môže byť vyhlásená za neplatnú, t.j. budete musieť uhradiť len istinu a to bez úrokov a poplatkov.

Na telefonické výzvy reagujte v tom smere, aby Vám predložili všetky písomné doklady na Vašu adresu.
Zmluvu s nebankovou spoločnosťou odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok  spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Po posúdení budete vedieť, či zmluva obsahuje neprijateľné podmienky a budete vedieť ako pokračovať (napr. žaloba o neplatnosť zmluvy o pôžičke a vydanie bezdôvodného obohatenia ak ste uhradili už istinu a zaplatili nezákonné úroky a poplatky).

Nepodpisujte pre spoločnosť INTRUM rovnako ni pre veriteľa žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, nakoľko by ste mohli uznať premlčanú pohľadávku s nezákonnými úrokmi.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Už dlhšie mi vyvolávajú z nebankovky, že im dlhujem peniaze. Keď som sa tam už konečne dovolala tak mi povedali, že zmluva bola uzatvorená v roku 2010 a mne sa začali ozývať až minulý rok potom čo som potrebovala vziať pôžičku z banky. A posledná návšteva resp. dohoda o splácaní bola v roku 2012. Ani jeden list mi od nich nedošiel a ani doručenka. A, keď som sa pýtala aká bola výška úveru tak 300e a teraz je tam už suma 9000e. A požadujú odomňa, aby som platila mesačne po 100e alebo aspoň dala naraz 800e, aby sa mi to ďalej neurocilo. Prosím Vás čo mám robiť. Ísť s tým na súd? Chcem kúpiť dom, keďže sa stále sťahujem s rodinou po prenájmoch, ale bojím sa, že mi naňho dajú exekúciu alebo vezmú. Za radu ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, požiadajte dôrazne nebankovú spoločnosť, aby Vám svoju požiadavku predložila písomne doporučeným listom so všetkým dokladmi, hlavne teda zmluvou a právoplatným rozhodnutím súdu.
Keďže súdne rozhodnutie nemajú, aspoň to v otázke neuvádzate, následne im oznámite, že vznášate námietku premlčania.
Nepodpisujte žiadny splátkový kalendár ani uznanie záväzku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás a k tej podanej námietke na premlčanie, mi bude treba aj právnika? Viete, aby to bolo odborné napísané a ísť s tým na súd? Alebo si nájsť len nejakého mediátora a všetko s ním prekonzultovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

nemajte strach. Nepotrebujete ísť s tým na súd. 

Z otázky nie je jasné či ste podpísali nejakú zmluvu o pôžičke, to sú podstatné informácie, ktoré ste neuviedli a preto nemôžeme Vám presne odpovedať.

Požiadajte nebankovú spoločnosť,  že ak majú voči Vám nejaké pohľadávky a majú aj právoplatné súdne rozhodnutie, aby Vám všetky doklady zaslali písomne doporučeným listom.

Pokiaľ nemajú súdne rozhodnutie a pohľadávka je z roku 2010, resp. opakujeme  opätovne, z otázky nie je jasné či ste podpísali nejakú zmluvu o pôžičke a či Vám aj peniaze boli požičané a kedy, následne im napíšete, že vznášate námietku premlčania.

Na telefonáty nereagujte, len im oznámte, aby doklady zaslali písomne.

Ak by sa Vám písomne ozvali, a nevedeli by ste si rady, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Oni mi v telefonáte povedali, že zmluva bola podpísaná v roku 2010 na sumu 300e. Takto. Moja mama mala známe v nebankovkách, takže to mohla napísať na moje meno. A oni mi tvrdili, že posledná návšteva bola v roku 2012. A námietka sa podáva na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

treba vždy napísať v otázke skutkový stav pravdivo a pokiaľ možno čo najpodrobnejšie.

Odpoveď : Vo Vašom prípade zrejme došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, a teda niekto za Vás podpísal zmluvu o pôžičke.

Pokiaľ ste teda Vy sama nepodpísali žiadnu zmluvu o pôžičke, nemáte právny dôvod platiť a ani komunikovať s nebankovkou.

Nič na súd nemusíte písať. Nebankovke nič neplaťte, lebo ste si nič nepožičali.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Mala som pôžičku v banke, banka predala pohľadávku inej spoločnosti a rôzne spoločnosti ma teraz kontaktujú telefonicky a pýtajú si údajný dlh. Písomne poštou ma zatiaľ nekontaktovali. Čo mám robiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ Vám zo strany banky nebolo písomne oznámené s presným uvedením na akú spoločnosť bola ich pohľadávka voči Vám postúpená, nie ste povinná plniť nejakým spoločnostiam, ktoré Vás kontaktujú telefonicky.

Nie ste povinná ani im ani odpovedať a už vôbec nie pri telefonickom kontakte im poskytovať akékoľvek informácie, nakoľko neviete s kým komunikujete a môže sa jednať o podvod. Jednoducho ich len ústne požiadajte, aby s Vami komunikovali písomne v súlade s ust. § 526 Občianskeho zákonníka /citujeme/, ktorý § im môžete citovať :

"(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. 
(2)  Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."

T.j. : Banka bola povinná Vám písomne oznámiť postúpenie pohľadávky. 

Ak Vás kontaktuje postupník, teda spoločnosť, na ktorú bola pohľadávka postúpená, táto Vám musí postúpenie pohľadávky preukázať písomnou formou.

Nevieme ako ste na tom so splácaním pôžičky, koľko ste si požičali, koľko ste k dnešnému dňu uhradili a aké sú vôbec zmluvné podmienky a či sú zabezpečené Vaše práva podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na  posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Priateľ mal finančne problémy s nebank. spoločnosťou  (neviem ako sa to presne píše ), aby sa dohodli medzi sebou na splátkovom kalendári, súhlasili ale potrebovali záložné právo. Ja ako tretia osoba priateľka som súhlasila a dala záložné právo na môj dom, ale na katastri to odmietli a o pár mesiacov mi prišiel papier "ODMIETNUTÉ". Ale splátky sa platili naďalej pokiaľ on žil. Pred mesiacom zomrel a mňa nútia aby, som naďalej teraz platila ja, ale na katastri ma odmietli. Keď nebudem platiť môžu ma súdne trestať? Alebo môžem prísť o dom? Môže ma nebanková spoločnosť dať na súd a vymáhať odo mňa? Keď, mám na katastri odmietnuté záložné právo.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň,

podľa toho čo píšete, Váš priateľ mal  dlhy  voči  nebankovej spoločnosti a následne sa obrátil na ďalšiu spoločnosť s ich riešením. Meno spoločnosti ďalej neuvádzame, použijeme len slovné spojenie  nebanková  spoločnosť.  Kataster návrh zamietol a to zrejme z dôvodu, že návrh nespĺňal podmienky podľa ust. zákona o katastri nehnuteľností /§ 31 : Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom./.

Naviac  platí, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné /§ 53 Obč. zák./.

Za tohto stavu  Vy nie ste dlžníkom ani ručiteľom uvedenej nebankovej spoločnosti. Pokiaľ by ste chcela uvedenej rodine pomôcť môžu sa na našu advokátsku kanceláriu obrátiť za účelom posúdenia samotnej zmluvy o pôžičke alebo úvere, nakoľko je možné že sú  v nej uvedené neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné  /§ 52 Obč. zák. :  Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné./.

 

Pre prípad, že by Vás uvedená spoločnosť kontaktovala, je potrebné im uviesť, že Vy nie ste dlžník ani ručiteľ  v predmetnej veci, prípadne nás môžete kontaktovať za účelom pomoci v uvedenej veci Vám alebo rodine priateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem! Manželovi bola doručená poštou Upomienka - Výzva. Bol uvedený svojou sestrou ako kontaktná osoba v nebankovke pri výbere úveru, ktorý ona prestala platiť. Manžel o ničom nevie, nič nepodpisoval. Výzva je, aby do 14-tich kalendárnych dní bola zaplatena čiastku dvoch úverov. Chcem sa poradiť, čo sa v tomto prípade dá nieco s tým urobiť, keďže manžel je odcestovaný v zahraničí. Ja tiež pre krátkosť času pobytu na Slovensku, mám obmedzené možnosti stretnutia s právnikom. Vopred Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2017)

Dobrý deň, ak je Váš manžel uvedený v listinách k úverom len ako kontaktná osoba, nie je z týchto úverových zmlúv žiadnym spôsobom zaviazaný. Povinným subjektom je len jeho sestra. Odporúčam Vám o predmetnej výzve informovať dlžníka (sestru Vášho brata) a ďalej s nebankovou spoločnosťou nekomunikovať. V rámci právnej istoty však môžete adresovať spoločnosti žiadosť o zdržanie sa budúceho kontaktovania, v ktorom uvediete, že daný súhlas Váš manžel svojej sestre ani žiadnej osobe nikdy nedal, t.j. požiadať, aby ste zo strany nebankovej spoločnosti neboli v tejto veci ďalej obťažovaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pôžičku od spoločnosti h. c. s. vo výške 2800 eur, no mám zaplatiť celú čiastku vo výške 7500 eur, nakoľko som vynechal 2 splátky vo výške 160 eur. Teraz mám zaplatiť hneď dlžnú čiastku 333 eur nezaplatil som to z vážnych zdravotných dôvodov. Bol som na operácií, no nakoľko poberám len starobný dôchodok vo výške 253 eur, nakoľko mám ešte mimo tejto pôžičky inú, nemám ako tu vyplatiť. S nimi sa nedá dohodnúť chcú mi dať pokutu vo výške 5000 eur. Neviem čo mám robiť. Za Vaše prečítanie a dúfam o nejakú radu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, takéto a podobné praktiky nebankových spoločností sú v spoločnosti všeobecne známe, pričom veľakrát tieto spoločnosti vôbec nemajú nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nezaplatenie jednej splátky. Pri takýchto prípadoch je veľmi dôležité dôkladne preštudovať znenie Vašej zmluvy o pôžičke a zistiť, či táto zmluva je vôbec platná, či neobsahuje ustanovenia, ktoré sa vo vzťahu k spotrebiteľovi nemôže používať. Vzhľadom na Vašu finančnú situáciu Vám odporúčam navštíviť najbližšiu kanceláriu Centra právnej pomoci, kde Vám po splnení určitých podmienok poskytnú právnu pomoc zadarmo. Rovnako na internete je možné nájsť zopár občianskych združení, ktorí poskytujú pomoc pri vymáhaní pohľadávok zo strany nebankových spoločností. Nakoľko ste si od nich vzali pôžičku, niečo im určite budete musieť vrátiť, ale s vysokou pravdepodobnosťou to nebude 7.500,- € a rovnako je možné, že aj povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € je neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prajem, pred rokmi som si brala uver v nebankovke. Riadne som ho splacala, az kym som neprišla o prácu a nemala som z coho splacat. Pani, ktora mi vybavila uver brala odo mna splatky, pricom som si myslela, ze ho splacam ale ma vobec neuvedomila, ze najprv splacam jej proviziu a az potom uver. Teraz po rokoch mi prisiel list od exekutora a ten vymaha odo mna dlznu čiastku. Odvolala som sa na to, ze ta pani ma neoboznamila so splacanim. Sud zamietol moj list a dalej vymáha moju ciastku. Keby som vtedy vedela, ze jej najprv zaplatim proviziu vo výške 400 eur, tak si ziadny uver neberiem, lebo som si zobrala len 400 eur uver a oni odomna chcu 1840 eur vratit. Dakujem Vam velmi pekne za vašu odpoveď. Srdecna vďaka.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň, všetky podmienky splácania úveru sú uvedené v zmluve o úvere prípadne vo všeobecných zmluvných podmienkach. Nakoľko nepoznám ich obsah, nedokážem sa vyjadriť, či zo strany sprostredkovateľa ide v prípade prijatia splátok úveru o postup súladný so zmluvou alebo nie. Rovnako tak sa nedokážem vyjadriť, či vymáhaná suma je dôvodná. Zmluvy o pôžičkách uzavreté s nebankovými spoločnosťami pomerne často obsahujú v neprospech bežného človeka ako spotrebiteľa neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú absolutne neplatné. Odporúčam Vám preto kontaktovať advokátsku kanceláriu, ktorá Vám poskytne právnu analýzu Vašej zmluvy o úvere.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, pripad sa netyka mna, ale mojich znamych, ktori platitli nebankovej spolocnosti uver, ktory bol splatny 01/2014 trvaly prikaz na 29 eur si vsak pozabudli zastavit a spravili tak az v januari 2017. Kontaktovali nebankovu spolocnost a ta im povedala, ze maju preplatok a ze maju si on poziadat. Podla mojich skromnych prepoctov 36*29=1044. Panovi vsak bolo od nebankovej spolocnosti vratenych nieco cez 500 eur. Dalo by sa s tym nieco spravit? Su to taki jednoduchsi ludia, ktorym je kazda koruna dobra. Dakujem za vasu pomoc

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade sa nebanková spoločnosť na úkor Vašich známych bezdôvodne obohatila tým, že im plnili bez akéhokoľvek právneho dôvodu, ktorý odpadol po splatení istiny úveru a tiež úrokov. Zo zákona im vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Nárok na vydanie bezdôvodné obohatenia im vznikol uhradením každej jednej splátky. Takýto nárok sa podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka premlčí po uplynutí dvojročnej lehoty. Tzn. že by v rámci súdneho konania mohol súd poskytnúť ochranu iba nepremlčaným splátkam za uplynulé dva roky (ak by vzniesli námietku premlčania). Vašim známym odporúčam vyžiadať od nebankovej spoločnosti výpis z úveru, z ktorého bude zrejmé, kedy zaplatili splátky a aký dlh po tejto splátke zostal. Následne bude možné presne vypočítať, koľko mali vrátiť. V prípade, že im nevrátili všetko to čo mali, budú si môcť svoje práva uplatniť na súde alebo vyzvať nebankové spoločnosť mimosúdnou výzvou na zaplatenie zvyšku dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, z nebankovky som si zobrala tovar na splatky na 24 mesiacov. Mala som zaplatit 280e podla zmluvy, ale zaplatila som 330e a stale ziadaju dalsie peniaze, ze su to ich vydaje. Ziadala som o rozpis ich nakladov, samozrejme mi ich poskytnú zase za 70e poplatok. Ako mam prosim vas pokracovat dalej, dakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2016)

Dobrý deň. Praktiky niektorých nebankových spoločností často prekračujú zákonný rámec predpisov na ochranu spotrebiteľa, pričom od dlžníkov si uplatňujú aj také úhrady, na ktoré nemajú nárok (napr. rôzne sankcie a poplatky). Pre náležité vyjadrenie ohľadom toho, ako postupovať ďalej, by však bolo potrebné posúdenie Vášho zmluvného vzťahu s dotyčnou nebankovou spoločnosťou. Následne by bolo možné zvoliť ďalší postup vo veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Moze dat prikaz zamestnavatelovi nebankova spolocnost na zrazku zo mzdy bez upovedomenia mojej osoby a bez exekucneho prikazu? Nesplacal som vcas pozicku.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2016)

Dobrý deň. Ako jeden zo zmluvných zabezpečovacích prostriedkov je v ustanovení § 551 Občianskeho zákonníka upravený inštitút tzv. dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov. Ak ste teda pohľadávku nebankovej spoločnosti zabezpečili dohodou o zrážkach zo mzdy, nemožno vylúčiť to, že by Vám zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy aj bez toho, aby na to potreboval príkaz od exekútora. Pri tomto zabezpečovacom prostriedku je však potrebné dodržať predpisy na ochranu spotrebiteľa, inak je jeho použitie neprípustné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Potrebovala by som pravnu pomoc. Moj svokor zomrel pred piatimi rokmi a zanechal dlhy. Moj manzel s dvoma surodencami prijali dedicstvo. Teraz, po tolkej dobe, nas oslovila nebankova spolocnost a vymaha dlh 500 eur, ktory sa medzicasom navysil na 3000 eur. Sme povinni to zaplatit? A preco sa neozvali skor pocas tych 5 rokov?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2016)

Dobrý deň. Pri nebankových spoločnostiach sa často stáva, že s vymáhaním pohľadávok čakajú, čím sa snažia navýšiť dlh o úroky, zmluvné pokuty penále a iné sankcie. Rovnako často sa však stáva, že vymáhajú pohľadávky, ktoré sú už premlčané alebo vymáhajú pohľadávku s neprimerane vysokým príslušenstvom, teda také pohľadávky, ktoré by im súd pri súdnom vymáhaní pohľadávky nemusel priznať. Odporúčam Vám, aby ste sa u danej spoločnosti informovali, ohľadom pohľadávky (z čoho pozostáva, na základe akého právneho titulu vznikla a pod.). Následne vyhľadajte odbornú právnu pomoc, s pomocou ktorej zvolíte ďalší postup vo veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred nejakým časom som si požičala z nebankovej spoločnosti Pohotovosť sumu 200€. Pri podpisovaní zmluvy mi dali podpísať aj akúsi Dohodu o zrážkach zo mzdy. Pred pár dňami ma kontaktovali ohľadom splátkového kalendára vo výške 76 € mesačne (pričom pôvodne tie splátky takto vysoké byť nemali a ja ani netuším, akú sumu odo mňa v súčasnosti majú v pláne vymáhať) a zároveň kontaktovali aj môjho zamestnávateľa, ktorého písomne vyzvali, aby mi danú čiastku mesačne strhával v ich prospech z výplaty. Môj prípad však nebol postúpený na exekúciu ani na súd, ani nič podobné, no na mzdovom mi povedali, že vzhľadom k výzve, ktorú obdržali, mi tú čiastku stŕhať budú. Majú na to právo? Dá sa tým zrážkam nejakým spôsobom zabrániť? A môže vôbec Pohotovosť ako nebanková spoločnosť týmto spôsobom odo mňa vymáhať peniaze? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2015)

Dobrý deň, s nebankovou spoločnosťou ste uzatvorili tzv. dohodu o zrážkach zo mzdy. Ide o jeden zo spôsobov zabezpečenia záväzku upraveného v Občianskom zákonníku (§ 551). V tomto prípade nie je potrebné, aby Vaša vec bola rozhodnutá na súde a následne začatá exekúcia. Tzn. že ak prestanete platiť splátky pôžičky, ktorá je zabezpečená dohodou o zrážkach zo mzdy, môže veriteľ (nebanková spoločnosť) predložiť dohodu o zrážkach zamestnávateľovi. Následne zamestnávateľ začne z Vášho platu strhávať splátky. Zrážky zo mzdy však nemôžu presiahnuť maximálne povolenú výšku v zmysle nariadenia vlády o zrážkach zo mzdy. Čo sa výšky jednotlivých splátok týka, tak tú máte s vysokou pravdepodobnosťou upravenú v zmluve o pôžičke. V prípade, že máte pochybnosti o výške zrážok (splátok) požiadajte nebankovú spoločnosť o vysvetlenie. Následne ak by ste zistili, že Vám strhávajú viac než mali, môžete ich vyzvať na vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať: Mám dlh v nebankovke a chcela by som to vyplatiť, ale sú tam veľké úroky. Nedá sa to nejako znížiť?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem zaplatiť svoj dlh, odporúčam Vám kontaktovať veriteľa a požiadať ho, či by Vám dlžnú čiastku mohol znížiť (napr. tak, že by Vám odpustil aspoň časť úrokov). Takejto žiadosti však veriteľ nemusí vyhovieť, nakoľko na to neexistuje žiadny právny nárok.Vzhľadom na to, že Vašim veriteľom je nebankový podnikateľský subjekt, dlh zrejme vznikol na základe spotrebiteľskej zmluvy. V takomto prípade by ste si mohli postupovať aj tak, že pred splatením dlhu si zmluvu necháte skontrolovať odborníkom, ktorý by posúdil jej platnosť (najmä z toho pohľadu, či výška úrokov nie je nezákonná, či sú zmluvné pokuty prípustné, či spotrebiteľská zmluva spĺňa všetky zákonné náležitosti a pod.).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku