Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2019

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, Potrebovala by som sa poradiť vo veci vymáhania dlhu cez spoločnosť Intrum Justícia, ktorá prevzala môj dlh, ktorý mi vznikol úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Obraciam sa na Vás s otázkou. Vybavila som si v roku 2008 v banke povolené prečerpanie  na 497, 01e. Darilo sa mi to splácať až do straty zamestnania a vtedy, v apríli roku 2012, pohľadávku postúpili exekutorskej spoločnosti AcXXXXX, s. r. o.
Keďže som stále nemala zamestnanie, nedokázala som to hneď splatiť tak to postúpilo k súdu, ktorý sa konal až 01. 06. 2015. Súd žalobu zamietol z dôvodu premlčania, v môj prospech. Exekútorská firma sa odvolala na krajský súd, ktorý to vrátil naspäť na okresný súd so zistením, že sú tam nezrovnalosti. A to to, že javí jasný nepomer medzi poskytnutou výškou povoleného prečerpania (497, 91e), realizovaným čerpaním (cca 700e, vyplývajúce z platobnej histórie) a splatenou sumou (viac ako 2000e) a požadoval žalobcu vysvetliť vznik pohľadávky, ktorý sa zdá splatený. 
Na okresný súd som bola predvolaná 09. 01. 2018 (firma samozrejme neprišla) a sudcovi sa výpisy tiež nezdali, tak požadoval doplnenie a odročil súd. Firma výpisy nedoplnila a súd, ktorý sa konal 13. 02. 2018 žalobu zamietol s tým, že nieje možné spoľahlivo zistiť existenciu dlhu.

Pred pár dňami sa mi zjavil v schránke list s dátumom 03. 01. 2020, od spoločnosti GXXXXXXX, s. r. o., ktorá sa odvoláva na mandátnu zmluvu s predošlou exekučnou spoločnosťou a poslala mi výzvu na zaplatenie na sumu 1963, 14e (ktorá na súde ani nefigurovala) a pripísala, že mi môže byt odpustená ak zaplatím 60% sumy, inak to postúpia na súd. Chcela by som ešte dodať, že obálka bola vypísaná ručne (nie automatizované, profesionálnejšie) a nebola poslaná ani Doporučené (na podpis), jednoducho sa zjavila. Firmu som si preverovala na internete a je zapísaná v OR, ale je v strate (cca 75%) a ma pripísané v predmete činnosti aj rôzne stavebné činnosti atď.
Celé mi to príde až podozrivé. Preto sa chcem opýtať, či mám vôbec nejak na tento list reagovať, alebo firme zavolať a oboznámiť ich s tým, že som vyhrala proti exekučnej spoločnosti 3 súdy, čiže súd ich žaloby zamietol. Či na túto situáciu už platí premlčanie pohľadávky, a či mojim telefonátom firme GXXXXXXX, s. r. o. ju nepreruším. Alebo ako teraz reagovať, postupovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame z dôvodu právnej istoty v informačnom centre prísl. okresného súdu zistiť, či voči rozsudku bolo podané odvolanie. Ale vzhľadom na časové rozpätie od jeho vyhlásenia v 13.2.2018 je skôr pravdepodobné, že odvolanie nebolo podané a teda rozhodnutie okresného súdu je právoplatné, t.j. žaloba bola zamietnutá.

Na list, ktorý Vám teraz bol zaslaný, môžete emailom spoločnosti uviesť, že nie je právny dôvod, aby ste niečo uhradzovali, keďže žaloba bola okresným súdom zamietnutá a doklady v uvedenej veci nech žiadajú od predchádzajúcej spoločnosti - nerozpisujte sa viacej, nie je to Vaša povinnosť. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opitat odkedy sa dlh ráta ako premlčaný. Je to od poslednej splátky alebo od spoplatnenia dlhu. A ďalšia otázka, keď dlh začali vymáhať napríklad vymáhačská spoločnosť nič sa nepodpisovalo. Ale zaplatili sa 3 splátky a potom sa zas neplatilo. Čiže od kedy sa ráta premlčanie od pôvodného veriteľa alebo od vymáhačskej spoločnosti ? Ďakujem prajem krásne sviatky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 111 Obč. zákonníka platí, že "zmena v osobe veriteľa nemá vplyv na plynutie premlčacej doby"; z uvedeného zák. textu vyplýva, že premlčacia doba sa počíta od splatnosti u pôvodného veriteľa.

Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka).

V otázke nepíšete podrobnosti, preto odporúčame zmluvu o úvere alebo pôžičke poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR s doložením kópie zmluvy a uvedením doteraz uhradených všetkých splátok bez ohľadu na to, či ide o istinu, úroky a podobne.
Odporúčame nepodpisovať  vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, resp. dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

V prípade, že by Vás vymáhačská  spoločnosť kontaktovala písomne, a budete potrebovať pomoc, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2012 som si brala zo splátkovej spoločnosti kartu z limitom 320e. Platila som to do 21. 11. 2016. Pri počítaní vkladov a výberov som zistila, že mám preplatené 300 € tak som to dala na súd a žiadala bezdôvodne obohatenie, pretože oni odo mňa stále žiadali nehorázne sumy. Súd by som vyhrala, lenže mojou chybou som zle na niečo odpovedala a sudkyňa mi to zamietla. Teraz splátková spoločnosť odo mňa žiada viac ako 600 € úroky. Chcem sa opýtať, či to je už premlčané alebo ešte nie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Nevieme z akého dôvodu bol návrh zamietnutý, ale pokiaľ Vás teraz kontaktuje splátková spoločnosť, sme názoru, že keďže od úhrady poslednej splátky (21.11.2016) uplynuli viac ako 3 roky, ich nárok je premlčaný (§ 101 Obč. zákonníka).

Splátkovej spoločnosti neuhradzujte žiadne splátky, nepodpisujte splátkový kalendár, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, aby ste neuznali premlčaný dlh.
To, či v oči Vašej osobe bola podaná žaloba na súd, zistite v infocentre okresného súdu podľa Vášho trvalého bydliska.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Čítal som tu Vašu odpoveď o premlčacej dobe.
Tiež ma kontaktovala vymahcska spoločnosť s tím, že musíme spísať dohodu o splátkach lebo už prebieha súd? Jednalo sa o úver v banke z roku 2009. Dohodu sme spísali v roku 2017. Mala ma táto spoločnosť upozorniť na premlčaciu dobu, či nemusela ?
Či v tomto prípade premlčacia doba neexistuje ? Ďalej by som rad vedel, či ma právo takáto vymahcska spoločnosť pri splácaní urobiť to, že najprv odrátava sumu z úrokov a nie z istiny čím mi spôsobujú aj naďalej nárast úroku.
Ďalej ak je v súdnom rozhodnutí, že spoločnosť žiada vydanie platobného rozkazu do výšky 5000 euro ale, že sa nevzdáva nároku žiadať aj úroky som povinný platiť úroky ak je 5000 euro vyplatených?
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 558 Obč. zákonníka, ktoré platilo aj v roku 2017 v čase podpísania dohody o splátkach :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z otázky vyplýva, že úver bol poskytnutý v roku 2009 a k uznaniu došlo v roku 2017, teda je skôr pravdepodobné, pokiaľ ste neplatili načas splátky, že nastala splatnosť dlhu, avšak v roku 2017 ste uznali premlčaný dlh, o čom ste zrejme nevedeli. Dôležité pre posúdenie uplynutia premlčacej doby je to, kedy bola uhradená osledná splátka pre uznaním dlhu a dohode o splátkach. Ak uplynulo viac ako tri roky, uznali ste premlčaný dlh.
Táto dohoda pokiaľ v čase podpísania bol dlh premlčaný, bude neplatná pre jej rozpor s ust. § 3 Obč. zákonníka (rozpor s dobrými mravmi) a ust. zákon o ochrane spotrebiteľa.

Nepíšete v otázke koľko ste uhradili od roku 2009 na istinu a úroky vrátane rôznych poplatkov, kedy nastala splatnosť dlhu a aký bol zostatok ku dňu podpísania dohody v roku 2017.
Ak vymáhačská spoločnosť žiadala podpísať uznanie dlhu v roku 2017 s tým, že vec je už na súde, zrejme sa jednalo o nekalé konanie z jej strany  a žiadna  žaloba zo strany vymáhačskej spoločnosti v roku 2017 ani podaná nebola.

Na otázku, či môže spoločnosť žiadať v návrhu na vydanie platobného rozkazu len úroky z omeškania ak je 5000 € už vyplatených, uvádzame, že môže, základnou otázkou je samotná platnosť dohody o uznaní a o splátkovom kalendári, ako premlčacia doba, keďže aj na vymáhanie úrokov platí všeobecná premlčacia doba.

Odporúčame zistiť priamo v informačnom centre súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska,  či je voči Vašej osobe vedené nejaké súdne konanie.
Pokiaľ ide o zmluvu o spotreb. úvere, odporúčame túto poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Odporúčame konzultáciu u advokáta na posúdenie Vašich dokladov resp. obrátiť sa na spotrebiteľské centrum, ktoré by Vás mohlo v konaní zastupovať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Mám dlh na kreditnej karte v SR niečo cez 2500 eur. Momentálne žijem v zahraničí a nie som schopná dlh zaplatiť. Dostávam e-maily z inkasnej spoločnosti, že v mojom prípade idú osloviť príslušný súd čo ma znepokojilo.
Chcem sa opýtať čo najhoršie sa mi môže stat v tejto situácii.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň, 

uvádzate málo informácií, aby sme sa k veci vedeli vyjadriť podrobnejšie. 

Podstatné vo Vašom prípade je to, kedy ste si požičali peniaze a kedy ste uhradili poslednú splátku. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Zmluvu ste pravdepodobne uzatvorili s bankou alebo nebankovou spoločnosťou a samotná zmluva musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a nesmie obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú v zmysle ust. §  Obč. zákonníka neplatné.

Pokiaľ Vás oslovuje vymáhačská spoločnosť emailom je pravdepodobné, že pohľadávka je premlčaná. Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste  mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčame Vám zmluvu poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv .

Napíšete do podotázok kedy ste  podpísali zmluvu,  o ktorú banku prípadne nebankovú spoločnosť ide, vrátane vymáhačskej spoločnosti a kedy ste uhradili poslednú splátku. Mená spoločnosti následne v našej odpovedi neuvedieme, je to len pre našu informáciu, aby sme Vám vedeli pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dopĺňam k mojej otázke tieto informácie. Na dohode o uznaní záväzku zo dna 20. 5. 2009 som našla tieto údaje : Vznik pôvodného záväzku: 23. 7. 2004 - ja som dlžníkom. Suma: 2022,69 eur mala byt splatená v 20 splátkach v minimálnej výške 110 eur Zaplatila som 8 x 110 eur, posledná splátka bola zo dna 22. 01. 2010, potom som nemala prostriedky, lebo mi prestal dcérin otec platiť výživné. Viete mi prosím s týmito informáciami upresniť Vašu odpoveď? Vopred Vám ďakujem N.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, poskytli ste iba čiastkové údaje, ale napriek tmu uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 558 Občianskeho zákonníka ohľadom uznania dlhu platí :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

 

V otázke síce neuvádzate text dohody o uznaní dlhu, avšak nepredpokladáme, že by v písomnom vyhotovení uznania dlhu bolo uvedené, že je premlčaný, resp. že toto uznanie splňa  náležitosti Obč. zákonníka a to je aj tá požiadavka, aby samotný dlh, ktorý bol postúpený na vymáhačskú spoločnosť bol v súlade so zákonom.

Citujeme z rozsudku Okresného súdu v Prešov, sp. zn. : 11C/440/2012 z 05. 04. 2013 :
"Predĺženie premlčacej lehoty v dôsledku uznania dlhu v zmysle § 110 ods. 1 OZ nemožno posudzovať oddelene od § 558 OZ. Pre platnosť tohto právneho úkonu - uznania dlhu sa v zmysle zákona, teda § 558 OZ vyžaduje vedomosť dlžníka o premlčaní dlhu v prípade, že dlh je už premlčaný. Platnosť uznania dlhu je potrebné vyhodnotiť aj v kontexte s princípom ochrany spotrebiteľa, ktorý je v spotrebiteľských právnych vzťahoch prioritný. Potrebné je vychádzať z toho, že neinformovanosť spotrebiteľa o dôsledkoch uznania spočívajúcich v predĺžení všeobecnej premlčacej lehoty z troch rokov na desať rokov a posunutí jej plynutia od splatnosti pohľadávky do uznania dlhu, nemôže byť na ujmu spotrebiteľa. Pre platnosť každého právneho úkonu sa vyžaduje (okrem iného) sloboda a vážnosť vôle (§ 37 ods. 1 OZ). Tá je výsledkom určitého psychického rozhodovacieho procesu. Uznanie dlhu je právnym úkonom a osoba, ktorá sa slobodne a vážne rozhodne pre tento právny úkon, má byť uzrozumená s podstatou daného právneho inštitútu a jeho dôsledkami. Aj keď vo všeobecnosti platí zásada „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) tento princíp je nepoužiteľný v spotrebiteľských právnych vzťah v neprospech spotrebiteľa, keďže ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je princíp ochrany spotrebiteľa (uznesenie Najvyššieho súdu SR 6Mcdo 9/2012 zo dňa 16.1.2013).
Žalovaná jednoznačne poprela, že by bola upozornená na premlčanie a na jeho dôsledky a súd nemal dôvod jej tvrdenie spochybňovať. Je totiž nelogické, že by po takomto upozornení na premlčanie a jeho dôsledky spomínanú dohodu podpísala. Neboli preto splnené zákonné predpoklady pre uznanie premlčaného záväzku podľa § 558 OZ a preto dohoda je neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ."

 

Z uvedeného vyplýva, že ak v čase uznania bol dlh premlčaný a neboli ste upozornená v dohode o uznaní dlhu na premlčanie a zo samotného uznania dlhu to ani nevyplýva, nič neuhradzujte.

Prípadne nám môžete poslať na prekontrolovanie vaše doklady a to podľa pokynov na stránke ficek.sk. 

Opätovne však uvádzame, že zmluvu a doklady, ktoré máte k dispozícii môžete poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľ. zmlúv.

Bez konzultácie s advokátom, ktorý by posúdil a teda videl vaše doklady, prípadne právnikom Centra právnej pomoci nič neuhradzujte.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Môj bývalý partner ma dostal do finančných problémov. Po rozchode prestal platiť naše spoločne záväzky a dlh banka predala vymáhačskej spoločnosti . Dna 20. 5. 2009 som s nimi podpísala Dohodu o uznaní záväzku a o úhrade pohľadávky v splátkach. Aj som splácala dlh, kým som vedela, ale, keď mi bývalý partner prestal platiť výživné na naše dieťa, nemala som z čoho. Dna 22. Januára 2010 som zaplatila poslednú splátku, odvtedy som nič nevedela platiť. Kupodivu bol roky pokoj, a minulý týždeň som dostala list od tej istej spoločnosti, aby som dlh zaplatila do 10 dni. Prosím Vás, aké sú moje možnosti? Stále nemám peniaze navyše, a otec mojej dcéry zase neplatí výživné už 10 mesiacov v takej výške, v akej by mal. Na súde v mieste trvalého bydliska som zistila, že proti mne žiadne súdne konanie nevedú, a na stránke občan. Justice som zistila, že nie je proti mne žiadna exekúcia (momentálne). Mám hrôzu z toho, že sa dostanem na ulicu aj s dcérou, nikoho nemám, kto by mi vedel pomôcť a pravu a zákonom sa nerozumiem, neviem, aké sú moje možnosti, pre mňa je aj 100 eur veľký peniaz a pre môj mesačný rozpočet vôbec nie je jedno, či ich mám, alebo nemám. Je strašne, že niekto musí splácať dlh, ktorý si spôsobil dôverou v blízku osobu a niet mu pomoci, a musí platiť za niečo, z čoho nemal žiadny prospech, len pomohol niekomu, koho mal rad. Nechráni zákon v nejakej forme ženy, ktoré sú slušne, a sami vychovávajú deti, lebo ich niekto oklamal a zneužil vo svoj prospech?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
ak vám došla výzva k úhrade od vymáhačskej spoločnosti, ide o vymáhačskú spoločnosť, na ktorú boli postúpené pohľadávky z banky. 
V otázke nepíšete podrobnosti, kedy a koľko ste si požičali, či ste dlžníkom, spoludlžníkom alebo ručiteľom, koľko ste uhradili doteraz a kedy bola uhradená posledná splátka banke, kedy bola uhradená splátka na základe dohody o splátkach a podobne. 
Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Uznanie dlhu 

Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."


Je možné, že ste uznali premlčaný dlh.
Odporúčame spoločnosti  nič neplatiť a zmluvu o úvere/pôžičke, ako aj dohodu o uznaní poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Zmluva o pôžičke, rovnako ani dohoda o uznaní záväzku musia vyhovovať podmienkam Občianskeho zákonníka, zákona o spotreb. úveroch, ako aj zákona o bankách, nesmú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú neplatné.
Pokiaľ ide o prípadnú odpoveď spoločnosti, odporúčame, aby ste im  napísali a požiadali, aby všetky svoje práva voči vám písomne zdôvodnili a podložili právne. Súčasne im môžete v liste uviesť, že ste sa vo veci obrátili aj na Ministerstvo spravodlivosti SR a NBS.
Nedajte sa zastrašovať výzvou predmetnej spoločnosti a do posúdenia celej veci nič neuhradzovali.
Len poznamenávame, že Národná banka Slovenska na svojich stránkach upozorňuje na nekalé praktiky vymáhačských spoločnosti. Možnosťou je preto, ak nechcete teraz kontaktovať advokáta, aby ste doklady a podklady, ktoré máte k dispozícii, poslali aj NBS.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Pokiaľ nebola podaná žaloba na súd a aj tak vymáhačská spoločnosť bude naďalej odo mňa vymáhať peniaze tak ako mám prosím Vás postupovať ? A ak bola podaná žaloba tak iba čakať na rozhodnutie súdu a potom podať voči rozhodnutiu odpor? Zaslali mi len výzvu, že ak do 10-tich dni neuhradím dlžnú sumu tak ma dajú na súd. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, 

sme názoru, že vymáhačská spoločnosť žalobu na súd nepodala, keďže pohľadávka, ktorá bola na nich postúpená, je už premlčaná. 

Odporúčame vymáhačskej spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s odvolaním sa na ust. § 100 a nasl. Obč. zákonníka.

Pokiaľ by napriek uvedenému bola následne podaná žaloba alebo vy by ste na súde zistili, že žaloba je podaná, dajte nám vedieť do podotázok, aby sme vám pomohli.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste uznali premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v  roku 2012 júl som si zobral úver od ... banky vo výške 2965 €,  ktorý bol splatný v roku 2019 júl celkovo 88 splátok po 88,44 €.  V roku 2015 som prestal platiť nakoľko som stratil prácu a neplatil som až do dnes. Včera sa mi ozvali vymáhači , kde kde žiadajú vrátenie sumy vo výške 4900 €, majú na to nárok? Je možné odoslať zmluvu na posúdenie na ministerstvo spravodlivosti ? Celkovo som mal zaplatiť 7783 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste si požičali 2965 € v 7/2012 a splátky ste uhradzovali do dátumu niekedy v roku 2015, pričom ste mali uhradiť celkom 88 splátok po 88,44 €, teda celkom 7782,72 €, t.j. viac oproti požičanej sume o 4817,72 €. Vymáhačská spoločnosť  ...od vás požaduje vyplatiť spolu 4900 € po viac ako 4 rokoch.

Nebudeme sa vyjadrovať k zmluve o spotreb. úvere s bankou,  kedže je pravdepodobné, že zmluva obsahuje neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú v rozpore s ust. § 53 ods. 4 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"Ust. § 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.
Ust. § 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Odporúčame na prísl. okresnom súde v infocentre súdu (súd podľa miesta vášho trval. pobytu) zistiť či voči vám bola podaná žaloba o zaplatenie dlžnej sumy 4900 €.
Ak žaloba podaná nebola, môžete spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s poukazom na ust. § 103 a nasl. Obč. zákonníka a nič uhradzovať nebude. 

Neuhradzujte žiadne splátky a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste uznali premlčaný dlh.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu. Ak som podpísala dohodu vymáhačskej spoločnosti  a dlh bol pravdepodobne premlčaný, je možné s tým ešte niečo urobiť? Dva dlhy mám v nebankovke. Mala som tam tri dlhy, ale jeden z nich prevzala vymáhačská spoločnosť. kde som už dohodu nepodpísala. Všetky tri dlhy pravidelne splácam od roku 2017 ( vynechala som po dve splátky), no úroky narástli neskutočne v priebehu všetkých rokov, keďže som bola v ťažkej finančnej situácii. Dokonca istina v spoločnosti  ... je už splatená, ale úrok splácam naďalej. Ešte je vo výške cez 2500e. Pri tých ďalších dvoch sú úroky a náklady spojené s vymáhaním pre mňa tiež nemalé čiastky. Najhoršie na tom je, že úroky rastu až do úplného splatenia. Je vôbec možné urobiť niečo s podpísanou dohodou ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

otázka splácania nebankovým spoločnostiam a tzv. vymáhačským spoločnostiam je častou otázkou v našej poradni, ktoré Vám môžu byť tiež nápomocné.

V otázke neuvádzate podstatné veci a to kedy a koľko ste si požičali, koľko a kedy ste uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku, resp. koľko ste na jednotlivé dlhy uhradili, ako aj to kedy došlo k podpísaniu splátkového kalendára.

Poznamenávame, že podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak Vaša dohoda nespĺňa náležitosti zákona, veriteľ sa nemôže domáhať svojho práva cestou súdu.

Je viac ako pravdepodobné, že Vaše zmluvy o úveroch obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré zákon nedovoľuje a považuje ich za neplatné.

Z otázky vyplýva, že ste istiny už uhradili a splácate nezákonné úroky.

Odporúčame, aby ste ďalšie splátky neuhradzovali, nepodpisovali žiadne doklady, ktorými by ste uznali dlh, podpísali splátkový kalendár alebo súhlasili so zrážkami zo mzdy.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov, ktorý následne vykoná potrebné úkony /premlčanie, žaloba o vyslovenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov a vymáhanie bezdôvodného obohatenia/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk