Ako prihlásiť manželku na trvalý pobyt v spoločnej nehnuteľnosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako prihlásiť manželku na trvalý pobyt v spoločnej nehnuteľnosti?

Ak chcem zapísať k sebe na trvalý pobyt manželku, no nie som jediný vlastník nehnuteľnosti, potrebujem podpis aj druhého spoluvlastníka k tomu, aby som ju mohol prihlásiť na trvalý pobyt? Som väčšinový spoluvlastník. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prihlásiť manželku na trvalý pobyt v spoločnej nehnuteľnosti?

Dobrý deň, podľa § 3 zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť, okrem iných dokumentov, aj písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Domnievam sa preto, že ak zákon nevyžaduje súhlas so zriadením trvalého pobytu len pre manžela výlučného vlastníka, v prípade manžela jedného zo spoluvlastníkov, bude potrebný súhlas aj zostávajúcich spoluvlastníkov s ohlásením trvalého pobytu v spoločnej nehnuteľnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku