Máte
otázku?

Môže ma manželka vyhodiť z domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Moze ma vyhodit manzelka z domu, novostavba, ktora este nie je skolaudovana a teda nemame tam este trvale bydliska. Dom je postaveny na jej pozemku ale stavbu domu sme zabezpecili spolocnou hypotekou. Ako sa mozem branit prosim vas?

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Dobrý deň, manželka Vás nemôže vyhodiť z domu. V neskolaudovanej stavbe nie je možné bývať (zo zákona). Z Vašej otázky vyplýva, že dom ste postaliv spoločne a teda bude patriť do BSM.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o radu: muž ma vyhodil z domu ale popiera to. Odišla som s dietmi na svoj byt, ktorý mám v obchodnom majetku a na hypotéku. Už polroka nebývame spolu, trvalú adresu mám na manželovom byte, ktorý nie je v BSM, ale patrí jemu.
1) môže mi zrušiť trvalý pobyt?
2) môžem deťom prepísať trvalý pobyt na byt v obchodnom majetku ?
3) môžem navštevovať byt manžela, keď tam mám trvalý pobyt, kedykoľvek lebo tam ešte mám veci?
4), keď ma deti na noc, odmieta ma v ten deň pustiť k sebe, aby som videla deti (zmluvne to nemá podložené, nemali sme ani súd, len bola dohoda, že deti si môže zobrať na víkend ale aj tej už vypršala platnosť). Otázka, či mi naozaj môže zapret vidieť deti počas ‘svojich’ dni. Takisto po polroku som zistila, že starší (tri a pol) ma nočné mory a už ho nechcem nechávať u tata na noc. Môžem deti nechať u seba s tým, že otec ich môže kedykoľvek navštíviť? (On s tým nesúhlasí)
— ak s tým nesúhlasí, môžem prísť na jeho adresu (môj trvalý pobyt), keď deti idú spať, aby som s malým strávila noc?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že byt je vo vlastníctve Vášho manžela, zrejme ho nadobudol pred uzatvorením manželstva. Keďže ste uzatvorili manželstvo, Vám vrátane detí vzniklo odvodené právo bývania na základe rodinnoprávnych vzťahov - uzatvorenie manželstva.
Z bytu Vás manžel nemohol resp. nesmel vyhodiť.
Pokiaľ ide o hlásenie trvalého pobytu, v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov, manžel nemôže odhlásiť z trvalého pobytu Vás ani deti.
Pýtate sa tiež, či môžete prihlásiť deti na trvalý pobyt do bytu, ktorý máte v obchodnom majetku.  Otázka obchodného majetku nie je pri hlásení na trvalý pobyt podstatná. 
Sme názoru, že prihlásiť deti na trvalý pobyt na iné ako doterajšie miesto ich trvalého pobytu nie ste oprávnená, keďže nedošlo k rozvodu (§ 7 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov).

Otázka návštev bytu manžela : Tu bude zrejme problém len v tom, či nevymení zámky na byte. Z právneho hľadiska ste oprávnená do tohto bytu vstupovať, keďže tam máte právo bývania a hlásený trvalý pobyt (aj keď trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo).

Otázka detí : Možnosťou (nevieme či plánujete podať žiadosť o rozvod)  je podať na súd návrh na zverenie maloletých do Vašej výlučnej starostlivosti a žiadať súčasne určiť výživné na v zmysle ust. 36 Zákona o rodine :
"Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Sme manželia 3, 5 roku manželka si kúpila byt za slobodná v tej dobe sme spolu chodili. Byt pravdaže napísala iba na seba lebo mala 1/3 financií svojich v hotovosti 2/3 brala hypotéku, ktorú spláca, ale my mame jeden účet, z ktorého sa hypo spláca. V danom byte nemám trvalé bydlisko manželka nechcela tak som to neriešil. Nemohli sme mať deti tak sme si adoptovali jedno sme si už aj osvojili po 2, 5 roku, teraz mame v adopcii druhé dieťa. A teraz jej po 3, 5 roku manželstva preskočilo a vyhadzuje má z bytu, má na to právo?

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :
Keďže byt bol nadobudnutý pred manželstvom, nespadá do BSM.

V prípade rozvodu budete mať nárok na vrátenie pomernej časti splátok úveru, nakoľko zo spoločných peňazí (vyplatená mzda počas BSM) sa realizovali vnosy do oddeleného majetku Vašej manželky.
Otázka trvalého pobytu : Nevieme z akého dôvodu ste to neriešili hňeď Váš trvalý pobyt na tejto adrese pri spoločnom bývaní v tomto byte. 

Trvalý pobyt má však len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo. 
Vy však máte odvodené právo bývania v predmetnom byte, ktoré vyplýva z inštitúty manželstva - manželia majú povinnosť žiť spolu.
Manželka Vás z bytu nie je oprávnená vyhnať ani vysťahovať.
V prípade rozvodu by ste boli povinný sa z bytu vysťahovať len na základe rozsudku súdu, v ktorom by súd rozhodol aj o bytovej náhrade (náhradný byt alebo náhradné ubytovanie).
Občas v takýchto prípadoch pomôže z poriešiť otázky s účtom, resp. zmena účtu pre výplatu Vašej mzdy (nepíšete v otázke kto je majiteľom účtu a kto disponentom). Ale to je len naša poznámka z praxe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Ďakujeme za predošlú odpoveď, moja otázka znie nadávky, kritizovanie, a ponižovanie sa tiež ráta ako psychické týranie? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, 

ak Vás manžel týra, či už psychicky, alebo fyzicky, je potrebné ohlásiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, pretože sa môže jednať o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby.

Ak by hrozilo bezprostredné ohrozenie Vášho života, či zdravia, odporúčam okamžite privolať políciu, ktorá má právo manžela v takýchto prípadoch vykázať zo spoločného obydlia.

Urážky, kritizovanie, nadávky, ponižovanie - máme ten názor, že aj tieto skutočnosti môžu viesť u Vás k stavu, ktorý vo Vás vzbudzuje strach, úzkosť, a možno ich považovať za psychické týranie. Predpokladáme, že na uvedené máte svedkov.

Odporúčame aj návštevu lekára - špecialistu, aby ste mali lekársky nález.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže ma manželka vyhodiť z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý deň, prajem, aké mám práva ak dom je na manželovi a jeho sestre, máme dve deti on pracuje, ja nie, vyhráža sa mi, aj ma vyhadzuje z domu.

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Za trvania manželstva a a ani po rozvode manžel Vás nemôže vyhodiť z domu ako ani Vaše deti, nakoľko Vám vzniklo odvodené právo bývania v nehnuteľnosti v rozsahu manželovho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Odvodené právo bývania vyplýva z toho, že ste manželia a podľa zákona o rodine je povinnosťou manželov je žiť spolu.
V prípade rozvodu pokiaľ by ste sa nedohodli inak boli by ste povinná sa z domu vysťahovať len na základe súdneho rozhodnutia. Vzhľadom na okolnosť, že máte deti súd by určil, že ste tak povinná urobiť až po zabezpečení náhradného bývania.
Ak dochádza k nejakým násilnostiam, týraniu a podobne, kontaktujte políciu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu vec mám nejaké právo alebo, či je nejaký paragraf na to, keď sme z manželom zobraný a chcela by som ho z bytu vyhodiť, či to môžem spraviť alebo nie našiel si milenku a vyhráža sa mi, že keď za ňou pôjdem tak, že mi správy zo života peklo a byt máme mestský a je písaný na mňa, poprípade či by bolo lepšie ak by som odišla ja alebo rozvod, lebo už som psychicky zdeptaná a neviem aké mám právo čo môžem robiť.  Poprípade, či by som ho mohla udať za výhražne sms a týranie. Ďakujem K. 

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. §  146 Obč. zákonníka platí /citujeme/ :

" (1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."

 

V súlade s ust. § 324 Civil. sporového poriadku súd môže pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie okrem iných aj, aby osoba /manžel/ :  

"e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,

f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,

h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená."

O nariadení neodkladného opatrenia súd rozhodne do 30 dní, v prípade uvedenom pod písm. e) do 24 hodín.

 

Odporúčame preto podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia zákazu vstupu do obydlia za pomoci advokáta. Trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie môžete podať tiež /§ 360 Trestného zákona : "Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."/

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela bysom vedieť, keď manžel ma vyhadzuje z domu je to dom mojej svokry aké mám práva ja ďakujem.

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu situáciu, že Vás manžel vyhadzuje z domu Vašej svokry, tak v tomto prípade manžel na to nemá právo, pretože to nie je jeho dom.

Vyhodiť z tohto domu Vás môže iba svokra. Ak zo svokrou nemáte žiadnu nájomnú zmluvu, tak v prípade ak by podala svokra návrh na súd, súd by Vás z nehnuteľnosti vypratal.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže ma manželka vyhodiť z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý deň. Môj problém spočíva v tom, že má moja manželka vyhodila z domu svojich rodičov, kde sme obývali horné poschodie od roku 2009 do januára 2017. Za tejto situácie som obmedzený v styku zo svojimi dvoma maloletými deťmi. Vzhľadom na verbálne vyhrážky svojho svokra a v záujme nevyvolávať zbytočné konflikty a traumatizujúce situácie pred deťmi, neprichádza moja návšteva v dome v úvahu. Kam sa obrátiť vzhľadom na to, že o rozvode a prípadnej úprave styku s deťmi sa bude rozhodovať až za nejaký čas?

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, môžete podať návrh na úpravu styku na čas do rozvodu a tiež neodkladné opatrenie, aby ste zbytočne nečakali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Môže mňa manželka vyhodiť z domu. 39 rokov sme tam spolu bývali. Spoločne spravili všetko spolu, mám nárok na nejaké odškodné?

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, ak je byt spoločný, potom máte nárok, alebo ak ste do neho investovali, tiež máte nárok. Je to skôr na osobnu konzultáciu, aby advokát presne vypočítal na čo všetko máte nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma manželka vyhodiť z domu? (Rozvod)

Dobrý den. Chcem Vás poprosit o radu, ako postupovat. S manzelom sme spolu 26rokov. Naše manželstvo sa uplne rozpada, chceme sa rozviest. Bývame v manželovom rodičovskom dome. Je napísaný na manžela darovacou zmluvou, ale museli sme vyplatit jeho súrodencov. V práci som dala výpoved, aby som sa mohla starat o jeho matku. Teraz, po niekolkých nezhodách ma manzel vyhadzuje z domu. Ja som zostala bez akéhokolvek prijmu a neviem, kam pôjdem byvat. Poradte mi,prosím,co mám robit.Vopred dakujem

Odpoveď: Môže ma manželka vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, manžel Vás nemôže vyhodiť z domu. Ak ste počas manželstva vyplácali súrodencov manžela (teda ste odkupovali podiely na dome, tak aj napriek tomu, že by bol manžel napísaný na liste vlastníctva sám, tak čiastočne bude dom patriť do BSM a preto máte práva k tomuto domu). Z domu, ktorý Vám patrí Vás vyhodiť nemôže. Odporúčam podať návrh na súd na určenie vlastníctva, ktorým sa určí, že dom patrí do BSM (v určitom podieli).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže ma manželka vyhodiť z domu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku