Máte
otázku?

Ako podať odvolanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako podať odvolanie?

Dobrý deň. Prosím Vás poraďte mi. Môj manžel ma 5 ročne dieťa s bývalou priateľkou. Podotýkam neboli zosobášení. Pred rokom mu súd určil výšku výživného na 115 EUR. Po súde sme sa zosobášili a ja som otehotnela. Narodilo sa nám dieťatko a tým sa nám zvýšili výdavky. A tak sme požiadali súd o zníženie výživného no zamietol nám to. Chceli by sme sa odvolať, pretože máme dlhy a nemáme s čoho žiť. Bývame u rodičov kde platíme 250 EUR hypotéku, platíme pausaly a momentálne celú materskú dáme len na plienky. Jeho bývalá oklamala súd vraj ma dieťa astmu a hocijaké výdavky, čo vôbec nemá. Pritom si kúpila auto, ktoré dala na brata a spravila si vodičák. Preto by som sa chcela spýtať dalo by sa to nejako dokázať, že oklamala súd pretoze ma približne 900 EUR na živobytie za dve osoby a mi máme 700 EUR na 4 osoby?

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Dobrý deň. Voči rozhodnutiu súdu máte právo podať odvolanie a to do 15 dní od jeho doručenia. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd. V odvolaní treba uviesť všetky skutočnosti na ktoré poukazujete a požiadať Krajský súd, aby rozhodnutie Okresného súdu zrušil a vrátil na nové konanie, alebo rozhodnutie zmenil. Poukážte na všetky skutočnosti, ktoré Okresný súd opomenul skúmať. Skutočnosti, ktoré tvrdíte musíte aj preukázať. Súd bol povinný skúmať majetkové pomery nielen otca, ale aj matky. Doklad o príjme, mal byť súčasťou súdneho spisu. Ak súd neskúmal aj majetkové pomery na strane matky tak pochybil a Vy na to môžete poukázať v odvolacom konaní. Pokiaľ nemáte skúsenosti s odvolacím konaním odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže odvolanie sformulovať. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ako napísať sťažnosť proti uzneseniu polície, pretože si nie som vedomá toho, že som spáchala trestný čin, z ktorého som bola obvinená. Za skorú odpoveď a radu ďakujem.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je veľmi dôležité, že sťažnosť je možné podať iba v lehote 3 pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Túto lehotu si strážte. V sťažnosti je potrebné najmä uviesť skutočnosti, ktoré vypovedajú o tom, že uznesenie o vznesení obvinenia je založené na nesprávnych skutkových okolnostiach alebo vychádza z nepravdivých informácií. Uveďte všetky dôvody, ktoré Vás napadnú vo vzťahu k tomu, že prečo ste sa nemali dopustiť spáchania trestného činu. Sťažnosť sa podáva na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako mám napísať odvolanie na súd, keď sa nemôže môj manžel dostaviť z dôvodu práce.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
ak sa pojednávania nevie zúčastniť z dôvodu výkonu práce, postačuje súdu zaslať žiadosť o odročenie pojednávania a ospravedlnenie neúčasti. Odvolanie je opravný prostriedok konečnému rozhodnutiu súdu, nie podanie, ktorým sa ospravedlňuje neúčasť na pojednávaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás treba na odvolanie aj právnika? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

síce neuvádzate, ktorej oblasti práva sa Vaša otázka týka, avšak napriek tomu si dovoľujem uviesť, že zákon neustanovuje pri podaní odvolania podmienku, aby ju musel podať advokát, či osoba s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore právo. Ak ste stranou konania, môžete odvolanie podať sám, bez zastúpenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako podať odvolanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či má zmysel sa odvolať proti verdiktu súdu ak sú v rozhodnutí nepravdivé informácie na základe, ktorého bol výsledok súdu toho, že vyhral oponent? V podstate sa tam jedna o lekársku správu, s ktorou, že vraj súhlasil môj zákonný zástupca, ale to nie je pravda a ešte, že v správe sa píše, že polícia ma nenašla, ale ani to nie je pravda lebo v ten večer volali mojej máme, že ako sa volám a kde mám trvalé bydlisko. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň, posúdenie toho, či v danej veci podať odvolanie alebo nie závisí na konkrétnych skutkových okolnostiach a tiež procesného postupu súdu. Výrok rozsudku súdu môže byť založený na zle zistenom skutkovom stave veci, prípadne k zisteniu skutkového stavu veci mohol súd dospieť v rozpore s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Z toho dôvodu je potrebné nielen súdne rozhodnutie, ale celý proces súdneho konania dôkladne posúdiť. Skutočnosť, že súdne rozhodnutie vychádza z nepravdivých skutkových tvrdení však môže byť silným indikátorom toho, že súdne rozhodnutie nemusí byť v súlade s právnym poriadkom. Bez znalosti celého súdneho spisu a jednotlivých súvislostí však nie je možné odpovedať na Vašu otázku, či podať odvolanie alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Ďakujem za pomoc ešte by som sa chcela spýtať čo mám robiť stým, že si vymyslela pre maloletú rôzne nákladné choroby ako je astma, znížená imunita a ma to potvrdené lekárom, lenže nikdy sa jej takéto choroby neprejavili dokonca jej nedáva ani lieky na žiadnu astmu, keď je u nás, dá sa nejako dokázať, že ide o podvod.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ disponuje lekárskymi potvrdeniami o zdravotnom stave, tieto majú dosť vysokú výpovednú hodnotu, avšak pri podozrení môžete samozrejme navrhnúť znalecké dokazovanie, ktoré by preskúmalo zdravotný stav. Museli by ste však uviesť relevantné dôvody a argumenty, ktoré odôvodňujú toto znalecké dokazovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Podala som na okresnom súde žiadosť o úpravu styku s maloletým synom. Ak nebudem spokojná s rozhodnutím, môžem podať odvolanie na krajský súd v BA? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Pokiaľ ide o Vašu otázku, kde sa môžete odvolať, tak v prípade, ak rozhodne okresný súd, odvolanie podávajte priamo okresnému súdu (na jeho adresu). O Vašom odvolaní bude rozhodovať krajský súd, ktorý je nadriadený okresnému súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako podať odvolanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať odvolanie? (Rodinné právo)

Chcem sa spýtať, či sa dá napadnúť krajské súdne rozhodnutie ak pod nátlakom som musel podpísať súdne rozhodnutie s tým, že súhlasím a nepodám odvolanie. Ide o súdne rozhodnutie vo veci výživného maloletých detí, keďže ex tiež zarába 680 e, kým ja 599 e a výšku určila na 190eur a plus spätné. Ona ale pred sudom uviedla iba, že 600 e zarába a býva u mojich rodičov a náklady na bývanie má iba 130 e mesačne, kým ja bývam v podnájme a platým 350 e mesačne samozrejme s terajšou priatelkou a ona tiež má už priatela... Čo možem v tejto veci robit? Dakujem

Odpoveď: Ako podať odvolanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že proti rozhodnutiam krajských súdov nie je možné podať odvolanie. Vychádzajúc však z Vašej otázky, kde ste uviedli, že ste sa vzdali práva podať odvolanie je zrejmé, že ide o rozhodnutie okresného súdu a nie krajského. V prípade, že ste sa vzdali práva podať odvolanie, nie je možné toto odvolanie podať, resp. ak ho aj podáte súd ho s vysokou pravdepodobnosťou odmietne. To, či ste sa vzdali práva na odvolanie pod nátlakom je ťažké posúdiť a rovnako ťažké preukázať. Čo sa týka samotného rozhodovania o výške výživného súd v tomto prípade nie je viazaný návrhmi a rozhoduje na základe oprávnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež schopností, možností a majetkových pomerov povinného (Vás). Súd pri tom berie do úvahy aj to, že žijete v spoločnej domácnosti so svojou terajšou partnerkou, ktorá sa tiež podieľa na hradený nákladov na domácnosť. V prípade, že dôjde k takej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu výšky výživného, budete môcť na súde podať návrh na zníženie výživného. V návrhu budete musieť podrobne popísať zmenu pomerov, aby z nich bolo zrejmé, že odôvodňujú zníženie výživného. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať odvolanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku