POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

Chcel by som sa opýtať, ako to je s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode. Moja manželka podala návrh na rozvod manželstva na súde. Okresný súd nás rozviedol, avšak ja som podal odvolanie. Nesúhlasím s rozvodom, pretože máme deti a chcem zostať v manželstve hlavne kvôli nim. Bude moje odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode úspešné? Môžem vôbec podať odvolanie?

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

Dobrý deň.

Pokiaľ ide o odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode, právo podať odvolanie náte vždy. V danom prípade sa proti prvostupňovému rozhodnutiu súdu teda môžete odvolať.

 

 

Uvedené vyplýva aj z rozhodovacej činnosti súdov, podľa R 21/1982:

 

V konaní o rozvod manželstva je odporca oprávnený podať odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa vždy bez ohľadu na to, či sa týmto rozsudkom návrhu na rozvod manželstva vyhovelo, alebo nie.

Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Súd nás rozviedol, môžem podať dovolanie?

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň,

ako prvé Vás opravím, voči rozsudku o rozvode je prípustné odvolanie, nie však dovolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, v neprospech koho bolo rozhodnuté. Pokiaľ ste návrh na rozvod podali Vy a súhlasili ste s rozvodom, potom nie ste oprávnený sa voči rozsudku o rozvode odvolať. V takomto prípade však môžete vziať návrh na rozvod späť až do právoplatnosti rozsudku o rozvode. Pokiaľ ste návrh nepodali Vy, môžete sa odvolať, ak ste s rozvodom nesúhlasili, nakoľko bolo rozhodnuté vo Váš neprospech. Lehota je 15 dní od doručenia rozsudku. Ešte dodám, že pokiaľ ste sa vzdali práva podať odvolanie priamo na pojednávaní po vyhlásení rozsudku, tak je už rozhodnutie právoplatné a nie je ho možné zmeniť opravným prostriedkom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala: Môj manžel podal žiadosť o rozvod, pritom sme boli spolu ako manželia iba jeden rok. Počas tohto roku sme sa ani nehádali. Vie niekto, do akého časového obdobia by mi mali doručiť rozvodové dokumenty? A čo sa stane, ak s rozvodom nesúhlasím? Čakáme spolu dieťa. Ako to bude s platením výživného? Už mesiac spolu nežijeme. Môže mi súd prideliť právnika, keďže žiadneho nemám? Situáciu by som považovala za relatívne v poriadku, ak by náš rozchod nebol ovplyvnený jeho matkou. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň, 

ak podal návrh na rozvod, tak návrh s prílohami by Vám mal byť doručený v priebehu niekoľkých týždňov. Vždy záleží na tom ktorom súde, ako je vyťažený. Presnú lehotu zákon nestanovuje. Ak s rozvodom nesúhlasíte, je potrebné sa vyjadriť k jeho návrhu a súdu vysvetliť Vaše dôvody a Váš pohľad na celú vec a ním uvádzané tvrdenia. Čo sa týka dieťaťa, ak by sa narodilo počas toho, kedy manželstvo ešte nebolo právoplatne rozvedené, alebo najneskôr do 300 dní po zániku manželstva (počíta sa od dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode), tak bude podľa zákona otcom manžel (exmanžel). V takom prípade bude mať aj vyživovaciu povinnosť. Právnika (advokáta) Vám súd nepridelí. Ak chcete byť zastúpená, je potrebné splnomocniť advokáta, aby Vás zastupoval. S ním môžete prejsť podrobnosti a stratégiu.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako podať odvolanie v prípade, že moja manželka podala na rozvod, s ktorým nesúhlasím. Z nášho manželstva vzišli už dospelé deti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, ak Vaša manželka podala návrh na rozvod manželstva, súd Vám ho doručí spolu s výzvou na vyjadrenie sa. Vo vyjadrení výslovne uveďte, že s rozvodom manželstva nesúhlasíte a rovnako aj dôvody, pre ktoré nesúhlasíte. Súd potom posúdi vyjadrenie manželky a rovnako aj Vaše. Ak budú podľa názoru súdu splnené podmienky rozvodu, najmä ak vzťahy sú dlhodobo rozvrátené a manželstvo si neplní svoju funkciu, súd manželstvo rozvedie.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Požiadala som o návrh na rozvod manželstva, avšak kolok v sume 66 € som nezaplatila. Dnes mi prišiel výzva k platbe poplatku v lehote 10 dní. Medzitým však nastala situácia, že sa už nechceme rozvádzať. Ako by som mala postupovať ďalej? Súdny proces ešte, samozrejme, nezačal. Ďakujem za Vašu pomoc. 

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.03.2018)

Dobrý deň. Uhradenie súdneho poplatku je jednou zo zákonných podmienok na to, aby sa mohlo súdne konanie uskutočniť. Pritom ak sa poplatok neuhradí ani na základe výzvy súdu, súd je povinný konanie uznesením zastaviť. Následne, ak uznesenie súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nadobudne právoplatnosť, poplatková povinnosť v celom rozsahu zanikne. Inak povedané, už nebudete musieť poplatok uhradiť.

Preto ak už netrváte na podanom návrhu na rozvod manželstva, nemusíte poplatok zaplatiť, v dôsledku čoho súd konanie zastaví. Druhou možnosťou, ako docieliť zastavenie konania, je zobrať návrh späť.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Môžem považovať za zmenu pomerov nižší príjem, keďže už nevládzem pracovať toľko nadčasov? Pri odrobenom cca 160h bude môj príjem asi 550-600 eur, z čoho približne 200 eur budem musieť dávať na nájom. Môžem podať návrh hneď, ako sa mi zmenia pomery? Inak budem nútená si peniaze požičiavať.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, áno pokiaľ Vám klesne príjem je to dôvod na zmenu stanoveného výživného. Akonáhle sa Vám podstatne zmenia pomery, môžete podať návrh na súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Prosím o radu a pomoc ohľadne výživného. Tento mesiac nás s manželom rozviedli. Pred rozvodom sme sa dohodli, že mu budem zasielať na účet 400,- eur, v ktorej bude zahrnuté nielen výživné na 2 deti /vek 16r. A druhé z detí dovŕši teraz v máji 18r. / ale aj splátka úveru a náklady na dom. Pri rozvodovom konaní som bola citovo rozrušená a neuvedomila som si, že sa bavíme iba o výživnom. Manžel uviedol, že sme sa dohodli na sume 400eur s čím som súhlasila a až neskôr som si uvedomila, že v tom sú zahrnuté aj náklady na dom. Upozornila som na to, že veď sme sa dohodli, že to už bude suma spolu so všetkým. Pani sudkyňa na to zareagovala, že teda ako to vlastne je ako sme sa dohodli, že koľko je teda na deti. Ja som sa obrátila na manžela s tým, že ani neviem koľko platí úver a náklady na dom, no on nereagoval. Pani sudkyňa sa teda spýtala, že, či 150, -eur na každé dieťa a 100, -eur na dom. Ja som bola celá zmätená pričom som sa neudržala rozplakala som sa a nakoniec súhlasila. Môj príjem je 730, -eur v čistom náklady na bývanie zatiaľ nemám nakoľko bývam v služ.byte, čo sa však onedlho zmení a vzniknú mi náklady na bývanie. S manželom som sa predtým dohodla na 400 eur aj z dôvodu, že bol nezamestnaný. Predtým 5 rokov pracoval u zamestnávateľa, s ktorým sa minulý rok v júni dohodol na výpovedi, išiel na úrad práce a v auguste podal žiadosť o rozvod. Naďalej však pracuje pre svojho býv.zamestnávateľa, kt.mu za to vypláca mzdu na účet kamaráta. Manžel má ešte ďalší príjem kt.takisto berie neoficiálne spolu mu tieto 2 príjmy činia cca 1000, -eur mesačne v závislosti od predaja. Tento mesiac si našiel manžel ďalšiu prácu už oficiálne kde bude mať príjem cca 750eur tak uviedol na súde. Ostatné 2 príjmy tam však nepriznal. Nebolo v mojom záujme naťahovať rozvod, a preto som tam dane skutočnosti ani neuviedla. Návrh na rozvod podal manžel s tým, že som si našla partnera, a že žiadne problémy sme dovtedy nemali. Neoponovala som, nakoľko som chcela čo najkratší rozvod, a aby nemuseli vypovedať deti. Pravdou však je, že kríza bola už dávno predtým než som si našla partnera a takisto aj fyzické násilie čoho svedkami boli aj deti. Manžel má takisto novú partnerku, ktorú však pri rozvode zaprel. Pani Sudkyňa sa spýtala, že či podáme odvolanie a keďže som bola rozrušená a chcela som, aby už bolo po všetkom odpovedala som, že nie. Takže v zápisnici stojí, že som sa vzdala odvolania. Manžel mi neskôr povedal, že 100, -eur na dom bude málo, a že musím prispievať viac, že bude požadovať 200eur t.z. že spolu by som mu mala zasielať sumu 500, -eur, no neviem ako to utiahnem z môjho platu kt.činí 730, -eur v čistom pri odpracovaní cca 240h mesačne. Fyzicky už nevládzem toľko pracovať. Dcéry zostali bývať s manželom iba z dôvodu, že v mieste bydliska majú školu, ktorú nechceli meniť kôli kamarátom. Ja pracujem cca 100km od domova a domov za deťmi dochádzam cca 1-2x do mesiaca nakoľko som v práci dosť vyťažená a chcela som kvôli deťom zarobiť čo najviac. S obidvoma deťmi si veľmi dobre rozumiem, rozprávame sa o všetkom. Prosím o radu ako požiadať o zníženie výživného, nakoľko, keď bude BSM a ja budem musieť prispievať exmanželovi ešte viac na dom, neviem ako to ďalej utiahnem. Nechcem, aby došlo k tomu, že ma nevpustí do domu za to, že mu neplatím, prip. ak dôjde k predaju domu, bude sa ma snažiť obrať o môj podiel. Podotýkam, že nás rozviedli po 20rokoch a snažím sa to riešiť pokojnou cestou. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa vzdali odvolania, tak je rozhodnutie právoplatné a nie je ho možné zmeniť opravným prostriedkom.

Na to, aby ste mohli podať nový návrh na zníženie výživného, musela by nastať podstatná zmena pomerov, už do Vašej strane alebo na strane manžela, prípadne detí.

Pri zmene pomerov sa prihliada na aktuálny stav v porovnaní so stavom, ktorý tu bol v čase, keď súd rozhodoval o výživnom naposledy​.

Ak si jedna zmena od vtedy k nastala, nie je možné požadovať zmeniť pôvodné rozhodnutie. 

Ak podáte návrh hneď teraz, súd Vám ho zamietne s veľmi vysokou pravdepodobnosťou. Počkajte aspoň pol roka a potom podajte návrh.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Včera sme mali na Okresnom súde prvým pojednávanie v rámci rozvodu. Snažil som sa presvedčiť manželku, aby sme sa nerozviedli, čo si veľmi prajú aj naše deti. Pod tlakom situácie však vyjadrila prianie pokračovať v rozvodovom konaní a my sme sa rozviedli už po pol hodine. Rád by som podal odvolanie, no nie som si istý, ako na to, kde to mám urobiť a v akom termíne. Sudkyňa nám síce termín a postup vysvetlila, avšak vo svojom zlomenom stave som sa na informácie nevedel sústrediť a teraz neviem, či lehota začína plynúť od včerajšieho dňa alebo od doručenia rozsudku. Rovnako mi nie je jasné, na ktorý súd mám odvolanie podať. Ďakujem za poradenie.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, odvolanie môžete podľa § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia prvostupňového súdu. Prvým dňom lehoty bude deň nasledujúci po dni, v ktorom Vám bude doručené písomné vyhotovenie rozsudku. Odvolanie sa podáva na ten okresný súd, proti ktorého rozhodnutiu sa budete odvolávať. Ak by 15. deň lehoty pripadol na sobotu, neďelu alebo sviatok, za posledný deň lehoty sa bude považovať najbližší pracovný deň. Lehota na podanie odvolania je procesnoprávna lehota, preto bude zachovaná aj vtedy, ak až v posledný deň lehoty odvolanie odošlete prostredníctvom pošty alebo ho urobíte na súde.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Chcela by som vedieť, či sa dá podať odvolanie na návrh rozvodu manželstva a úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Ide o to, že matka v návrhu uviedla, že maloletý má byť zverený do jej starostlivosti, ale oponent s tým nesúhlasí. Chce, aby bol zverený jemu. S rozvodom však súhlasí. Je v tomto prípade odvolanie potrebné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, odvolanie sa podáva voči rozsudku, nie návrhu. Voči návrhu sa podáva vyjadrenie. Ak nesúhlasite so spôsobom úpravy styku, potom sa v tomto smere vyjadrite k podanému návrhu.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa odvolať, pretože sme včera mali rozvodové konanie a napriek tomu, že sme obaja chceli a dohodli sme sa na všetkom, sudkyňa nás nerozviedla. Chceli sme rozvod dohodou. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako napísať odvolanie a kam ho mám zaniesť alebo poslať? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.11.2015)

Dobrý deň, odvolanie sa podáva na okresný súd, ktorý rozhodoval o rozvode. Odporúčam Vám, aby ste sa pri písaní odvolania aspoň poradili s advokátom, aby ste vedeli, čo tam máte uviesť. 

Odvolať sa môžete po tom, ako Vám príde rozsudok do 15 dní. Takže, ak ešte nemáte rozsudok, tak to nemusíte ešte teraz riešiť.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Je možné odvolať návrh na rozvod, keď som ho už podala?

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.05.2015)

Dobry den, rozvod je mozne odvolat (stiahnut). Staci napisat na sud, ze netrvate na svojom navrhu na rozvod. Uvediete tam, kto je manzelom a dokonca to nemusite ani odovodnovat.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.