Máte
otázku?

Zmena darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zmena darovacej zmluvy

Dobrý den, moja priatelka je podielničkou nehnutelnosti.Darkyňa obdarovala moju priatelku a ešte jednu paniu ktora sa mala o ňu starať. Ale tá sa už o ňu nestará, tak si ju zobrala moja priatelka. Darkyňa teraz chce previest podiel tej panej na moju priatelku. Dá sa darovacia zmluva ešte zmenit?

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

Dobrý deň,

darovacia zmluva je právny úkon. Ak chcete zmeniť právny úkon je potrebné, aby s tým súhlasili obe zmluvné strany. Darkyňa už nie je vlastníčkou nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu), preto nemôže ona sama zmeniť darovaciu zmluvu.

Je však možné požiadať o vrátenie daru, pokiaľ sa obdarovaný správa k darcovi v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Darca musí preukázať, že sa obdarovaný k nemu správa takýmto spôsobom. Samotné nestaranie sa ešte nemusí znamenať správanie sa v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Najskôr odporúčam pokúsiť sa dohodnúť s obdarovanou spoluvlastníčkou.

Trápi vás "Zmena darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena darovacej zmluvy (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, môže zmeniť zamestnávateľ pracovnú zmluvu z doby neurčitej na určitú?

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Odpoveď je tá, že zamestnávateľ len na základe svojho rozhodnutia nemôže zmeniť prac. zmluvu z doby neurčitej na dobu určitú; môže sa tak stať len na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

 


Podotázka: Zmena darovacej zmluvy (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás o odpoveď. Darovala som dcére dom darovacou zmluvou pred 8 rokmi. V zmluve nie je právo dožitia, len to, že ak sa obdarovaná bude nevhodne správať, môže sa zmluva zrušiť, vziať dar späť. Dá sa z dôvodu obmedzenia domovej slobody a neváženia si ma, strach. Dohodli sme sa, že ma nechá dožiť v dome. Sama platím poplatky, ktoré sú na moje meno: elektrinu, plyn, daň z nehnuteľnosti aj extra 2 000 metrov štvorcových jej ďalšej záhrady vedľa domu, kosenie, opravy. Dcéra mi oplzlo nadáva, vyhráža sa mi a vykrikuje, že sa nehanebné rozťahujem v jej dome a kedy jej začnem konečne platiť za nájom ako každý iný slušný človek. Pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.10.2018)

Dobrý deň, problém vo Vašom prípade je v tom, že ste pri spísaní darovacej zmluvy priamo v zmluve neuviedli aj vznik Vášho vecného bremena práva doživotného užívania a bývania v tomto dome. Z čisto teoretického hľadiska, by sa dokonca Vaša dcéra mohla v súčasnosti domáhať súdnou cestou toho, aby ste nehnuteľnosť vypratali. Čo sa týka zrušenia darovacej zmluvy, zákonné podmienky na zrušenie darovacej zmluvy sú naplnené v tom prípade, ak Vaša dcéra správaním voči Vám hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Tzn. že jej správanie musí byť také intenzívne, aby bolo možné hovoriť o intenzívnom porušení dobrých mravov. Z Vášho opisu sa iba veľmi ťažko posudzuje, či sa jej správanie hrubým spôsobom prieči dobrým mravom. Závisí to od intenzity jej konania, spôsobu (či Vám nadáva iba v súkromí alebo aj na verejnosti...). Ak je jej správanie naozaj neúnosné a hraničiace s hrubým porušením dobrých mravov, mohli by ste sa domáhať vrátenia daru.


Podotázka: Zmena darovacej zmluvy (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela som sa opýtať-Moja matka/ktorá ešte stále žije/, darovala dom môjmu synovi. Sebe, mne-jej dcére a zaťovi tu dala doživotné právo bývania, avšak po rokoch som sa ja s manželom rozviedla. Chcela by som vedieť, či je možné zrušiť doživotné právo bývania pre môjho manžela, keďže sme rozvedený. On ma doživotné právo bývania ešte aj na svojom rodičovskom dome.

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň,

ak bolo právo doživotného bývania zriadené vo forme vecného bremena, tak zrušiť vecné bremeno by v danom prípade bolo možné len v prípade, ak by sa Váš bývalý manžel s vlastníkom nehnuteľnosti dohodol na zániku tohto vecného bremena. Jednostranne zrušiť právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti vlastníkom nehnuteľnosti nie je možné. To, či má Váš bývalý manžel právo doživotného bývania aj v inej nehnuteľnosti je v danom prípade právne bezvýznamné. 


Trápi vás "Zmena darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena darovacej zmluvy (Rodinné právo)

Zdedila som polovicu rodinného domu a záhrady. Keďže rodinný dom sa skladá z domu postaveného v roku 1968 a novšej prístavby sme sa z bratom dohodli, že jemu zostane prístavba a ja si nechám starý rodičovský dom. Polovicu starého domu mi musel darovať. Ja som navrhla nech urobí darovaciu zmluvu na môjho manžela. Teraz chceme s bratom urobiť zmenu, aby to daroval mne, z dôvodu, že som sa rozviedla z dôvodov ohrozovania môjho zdravia a života zo strany teraz už exmanžela. Týral ma fyzicky, psychicky, sociálne aj sexuálne. Vyhrážal zabitím. A neustále mi robí prekážky v rekonštrukcii rodičovského domu, aby som sa nemohla od neho odsťahovať. Po jeho zásahoch sa rodičovský dom stal neobývateľným. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň,

ak už Váš brat polovicu daroval Vášmu exmanželovi a došlo aj k zápisu v katastri nehnuteľností, potom už Váš brat disponovať s polovicou, ktorú mu daroval. Vlastníkom je totiž už Váš exmanžel a toho nemôžete donútiť, aby polovicu domu vrátil. Riešenie však predstavuje § 630 OZ, podľa ktorého Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaný sa správal k Vami (ako členovi rodiny darcu) spôsobom, ktorým hrubo porušoval dobré mravy. Brat by sa teda mohol domáhať vrátenia daru. Musel by však preukázať hrubé porušenie dobrých mravov.

Ak by ešte nedošlo k prepisu polovice na exmanžela, samozrejme môžete darovaciu zmluvu zmeniť tak, že obdarovanou budete Vy.


Podotázka: Zmena darovacej zmluvy (Rodinné právo)

Dobrý deň... Pred pár dňami som zistila ze moji rodicia darovali môjmu bratovi celý dom... V ktorom majú doživotne právo tento dom obývať... V tomto dome žijem aj ja s dvoma deťmi... Mám tam trvalý pobyt. Som slobodná matka... Mali sme brata zomrel pri nehode. Ostal po ňom syn.. Môže sa jeho matka domáhať majetku? A čo ma najviac zaujíma môžem zrušiť respektíve napadnúť darovaciu zmluvu keďže chcem tiež polovicu domu? Aké mám práva? Ďakujem za odpoveď...

Odpoveď: Zmena darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, nie je mi z Vašej otázky zrejmé, ktorá matka sa bude domáhať majetku. 

Darovanie nehnuteľnosti Vašimi rodičmi je ich slobodné rozhodnutie. Vy ako ich dcéra nie ste oprávnená napadnúť darovaciu zmluvu, pretože aj keby sa zmluva stala neplatnou, tak pre Vás z toho nevyplývajú žiadne výhody. Dar by sa vrátil späť rodičom a oni by ho mohli opäť predať, previesť, darovať. 

Iba po smrti rodičov by sa dalo uvažovať nad napadnutím zmluvy z Vašej strany, ale museli by na to byť splnené podmienky (zákonné).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku