POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa odvolania proti rozhodnutiu o výživnom. Chcela by som vedieť, či mám možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu súdu, ktorý určil výživné na mňa za obdobie, keď som ešte nebola plnoletá. Plnoletosť som nadobudla počas súdneho konania. Bola som prítomná na súde, ale môj otec sa nedorazil. Chcem sa spýtať, či je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o výživnom. Moja mama je momentálne v nemocnici a o môjho mladšieho brata sa starám ja. Rozhodnutie máme uložené doma. Rodičia už spolu niekoľko rokov nežijú, na život bez otca som si zvykla a myslím si, že nám je takto lepšie. Moja matka sa už raz s mojím otcom súdila o nás s bratom, keď som bola ešte malá. Prosím o radu, nemám istotu, či súd bude moje odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom akceptovať.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

Dobrý deň, pokiaľ ide o odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom tak k odpovedi na Vašu otázku pripájam rozhodnutie súdu R 24/2010, v ktorom je zreteľne vyslovené to, že môžete podať odvolanie (opravný prostriedok) aj proti rozhodnutiu súdu o výživnom v dobe, keď ste ešte neboli plnoletá. Súd Vaše odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom bude akceptovať. Je veľmi dôležité, aby ste odvolanie proti rozhodnitu o výživnom správne formulovali. 

 

Súdy sa často dopúšťahú hmotnoprávnych (ale aj procesných) chýb, ktoré dávajú priestor na odvolanie, či už je to príliž vysoké výživné alebo naopak príliž nízke výživné. Každé určenie výživného musí zohľadňovať schopnosti a možnosti rodiča, ktorý má platiť. Súd nemôže rozhodovať na základe svojvôle. Preto, ak ste nespokojná s rozhodnutím okresného súdu, podajte odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom. 

 

R 24/2010

Dieťa ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.

Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás, aké sú šance pri odvolaní sa proti vysokému výživnému. Ide o trinásťročné dieťa.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
na vyhodnotenie, či má zmysel podať odvolanie alebo nie by sme potrebovali vidieť rozhodnutie prvostupňového súdu, avšak vo všeobecnosti sa výživné určuje vo výške 20 až 30 % z príjmu povinného rodiča za predpokladu, že sa o dieťa osobne stará iba jeden rodič.

Odporúčame Vám však kontaktovať advokáta, ktorý by si rozhodnutie bližšie naštudoval. Taktiež je potrebné dať pozor na lehotu na odvolanie, ak ju zmeškáte, tak rozhodnutie bude právoplatné a už ho nebude možné napadnúť riadnym opravným prostriedkom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, ráda by som sa opýtala na problematiku súvisiacu s alimentmi. Môj manžel pracuje ako živnostník a za posledné tri roky mal nulové daňové priznanie, ktoré sme aj doložili na súde. Napriek tomu sudkyňa zvýšila jeho alimenty na základe návrhu zo strany matky jeho dieťaťa. Nám sa v tom čase narodila dcéra a bývame v prenájme. Ja som momentálne na rodičovskej dovolenke. Manžel pravidelne platí na svojho syna 200 eur, no matka dieťaťa požadovala zvýšenie na 300 eur. Sudkyňa rozhodla o sume 260 eur mesačne a to aj spätne za posledné tri roky. Chcem sa opýtať, či sa proti tomuto rozhodnutiu ešte môžeme odvolať. Môj manžel nemá z čoho takéto sumy platiť a toto rozhodnutie nám sťažuje život. Kvôli nemu je nám nemožné od jedného dieťaťa odoberať veľkú sumu, aby sme ju mohli poskytnúť druhému. Nechápem, ako môže sudkyňa schváliť zvýšenie alimentov, ak má môj manžel nulové daňové priznanie. Jeho čistý mesačný príjem predstavuje len 860 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
áno, voči každému rozhodnutiu o zvýšení výživného je možné podať odvolanie (ibaže by bola uzatvorená rodičovská dohoda). Odvolanie sa v jeho prípade oplatí najmä v tom prípade, ak sa dieťa napríklad narodilo po rozhodnutí súdu alebo súd vôbec narodenie dieťaťa nebralo do úvahy. Pri viacerých deťoch sa delí vyživovacia schopnosť rodiča a je logické, že nedokáže na dve deti platiť výživné rovnako ako pri jednom dieťati.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom môjho brata. Nedávno absolvoval súdny proces, kde sa riešilo zverenie jeho syna a výška výživného. Súhlasil so zverením dieťaťa do matkiných rúk, avšak bola mu schválená suma výživného 150 eur. Matka požadovala 200 eur, zatiaľ čo on sám bola ochotný prispievať 80 eur mesačne. Očakával, že mu súd určí výživné okolo 120 eur. Teraz by chcel podať odvolanie, avšak má obavy, aby súd nerozhodol, že bude musieť platiť tých požadovaných 200 eur. Jeho aktuálny príjem a výdavky by takéto výživné nezvládli pokryť. Na súde však nespomenul svoje zdravotné problémy s krvným tlakom. Veríme, že súd by mohol tieto zdravotné komplikácie zohľadniť a znížiť mu výživné aspoň na 120 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,
pri určení výživného je najpodstatnejšie ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Nižšie Vám ho citujem. Jeho zdravotný stav by súd zohľadňoval v tom prípade, ak by v dôsledku tohto stavu nemohol vykonávať riadne prácu a ovplyvňoval by jeho zdravotný stav jeho príjmové možnosti.

 

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď. Moja plnoletá dcéra mala súd ohľadom výživného. Študuje na vysokej škole v dennom štúdiu a v priebehu roka zmenila vysokú školu. Súd jej zrušil výživné. Sudkyňa povedala, že z právneho hľadiska nemá nárok na výživné a má si hľadať zamestnanie. Keďže ju na súde nezastupoval právnik, podpísala nejaké dokumenty. Môže sa ešte odvolať? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 04.12.2020)

Dobrý deň,

 

rozhodujúce je, čo presne na súde podpísala, ak podpísala vyhlásenie o tom, že sa vzdáva práva podať odvolanie, tak odvolať sa už nemôže. Ak to bol len podpis napr. zápisnice alebo niečo iné, tak odvolať sa môže do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať. V prípade rozsudku ohľadom zvýšenia výživného, platí rozsudok okresného súdu do doby, kým nerozhodne krajský súd, alebo platí pôvodný rozsudok, ktorý bol vyhlásený pred zvýšením výživného? Napríklad, súd rozhodol o výživnom v roku 2011 (okresný súd). V roku 2016 nasledoval návrh na zvýšenie, ktorý súd schválil. Následne sa podalo odvolanie na okresný súd. Okresný súd v roku 2018 zrušil rozsudok z roku 2016 a vrátil prípad na prerokovanie okresnému súdu. Na okresnom súde prebehlo pojednávanie a následne bol vydaný nový rozsudok v roku 2020. Do tohto času platil rozsudok z roku 2011 alebo 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,

 

pri výživnom platí špeciálna úprava vykonateľnosti rozhodnutia. Podľa § 44 Civilného mimosporového poriadku platí, že: "Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením."

V dôsledku tohto stručného ustanovenia platí, že hoci rozsudok o výživnom nenadobudol právoplatnosť, vykonateľný (a teda aj tvorí exekučný titul) ak bol doručený. Podané odvolanie na to nemá vplyv.

Som toho názoru, že platil rozsudok z roku 2016 do jeho zrušenia. Po zrušení rozsudku z 2016 platil ten z 2011 (lebo iný v tom čase nebol). 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné odvolať sa na rozhodnutie súdu, v ktorom bol môj manžel súdený so svojou bývalou manželkou o výživné pre ich spoločnú maloletú dcéru. V poučení rozsudku je uvedené, že odvolanie je prípustné. Avšak, podľa § 122 CMP, rodičia nie sú oprávnení podať odvolanie voči výroku, ktorým bola schválená dohoda rodičov o úprave práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom. Chcela by som sa informovať, či mám ako manželka právo sa odvolať, pretože výživné je považujeme za vysoké. My máme tiež dieťa, plánujeme ďalšie a finančná záťaž je pre nás náročná. Veľmi pekne ďakujem za ochotu odpovedať na moju otázku.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Nemožnosť podať odvolanie voči výroku súdu, ktorým bola schválená rodičovská dohoda vyplýva priamo zo zákona. Ustanovenie § 122 Civilného mimosporového poriadku totiž výslovne určuje, že: "Ak vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozsudkom schválil dohodu rodičov, nie sú rodičia oprávnení podať voči výroku, ktorým bola dohoda schválená, odvolanie."

Ak sa teda Váš manžel v rámci súdneho konania so svojou bývalou manželkou dohodol na určitom výživnom, pričom ich dohodu schválil súd, voči výroku o schválení dohody sa nemožno odvolať. Navyše Vy, ako súčasná manželka účastníka konania, nemáte možnosť podať odvolanie bez ohľadu na citované zákonné ustanovenie. V danom prípade totiž nie ste účastníkom súdneho konania.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Ako napísať odvolanie týkajúce sa predbežného opatrenia o zverenie maloletého do starostlivosti starých rodičov?

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

odvolanie musíte podať v lehote. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (kto ho robí, akej veci sa týka, ktorému súdu adresujete, spisová značka) podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Nemožno povedať všeobecne, ako ho napísať. Vždy je potrebné skúmať rozhodnutie z individuálneho hľadiska a vytknúť prípadné vady alebo nesprávny postup súdu. 


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám napísať odvolanie voči výške výživného, s ktorým nesúhlasím? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.11.2017)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ chce niekto podať proti rozhodnutiu súdu odvolanie, je potrebné postupovať podľa ustanovení § 355 a nasl. Civilného sporového poriadku. Vaša vec sa však týka určenia výživného, a teda ide o tzv. mimosporové konanie, a preto je pri písaní odvolania potrebné zohľadniť aj ustanovenie § 59 a nasl. Civilného mimosporového poriadku.

Z hľadiska povinných obsahových náležitostí je potrebné v každom odvolaní uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Uvedené náležitosti sú tzv. všeobecnými náležitosťami akéhokoľvek podania, pričom v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania musí uviesť:

- proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

- v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda,

- z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a

- čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Zároveň je potrebné klásť dôraz na argumentáciu, prečo je výška súdom určeného výživného neprávna (napr. nezodpovedá možnostiach schopnostiam a majetkovým pomerom povinného, tvrdené náklady oprávneného nie sú dôvodné a iné).


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Bolo by možné zaslať na email vzor, ako napísať odvolanie proti zvýšeniu výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň. 

Vzor odvolania neexistuje a každý advokát má svoj vlastný, avšak odvolanie musí obsahovať:

- všeobecných náležitostiach podania (t.j. navrhovateľ, odporca, maloleté dieťa, ktorému súdu je adresované, číslo konania, názov konania, podpis)

- proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

- v akom rozsahu sa napáda,

- z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) (odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci) a

- čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh), t.j. či chcete rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

Ak bude odvolanie obsahovať všetky tieto náležitosti, je jedno ako bude vyzerať, len je potrebné v ňom opísať, v čom ho považujete za nesprávne a prečo nesúhlasíte so zvýšeným výživným (môžete priložiť aj nové dôkazy o týchto skutočnostiach). Ak by však odvolanie neobsahovalo všetky náležitosti, tak Vás súd vyzve na jeho doplnenie.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som nesmierne rada, že ste mi odpísal. Ďakujem za odpoveď, určite sa odvoláme. Môj priateľ má základné vzdelanie, je mu 52 rokov a má zdravotné problémy. Nedávno trpel cievnou mozgovou príhodou a teraz v októbri ide znovu na magnetickú rezonanciu. Mal tiež problémy s trávením, o čom sa diskutovalo aj na súde, no bez účinku. Mimochodom, jeho bývalá priateľka nikdy nepracovala. O jej deti sa starajú rodičia, ale to súd ignoruje, pretože je matkou a predpokladá sa, že sa o deti stará. Je nám všeobecne známe, že jej veľmi vyhovuje staré dobré ženské remeslo. Ešte raz Vám ďakujem a zostávam s pozdravom. Rada by som sa ešte spýtala: Je možné, že sa narodí dieťa ako ľavák, keď sú rodičia praváci? Máme podozrenie, že priateľ platí na syna, ktorého v skutočnosti splodil jeho brat, ktorý je ľavák.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 16.11.2016)

Dobry den, v tejto dalsej otazke Vam neporadim, skor si ale myslim, ze je to mozne, aby bol lavak aj ked obaja rodicia su pravaci :)


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.