Máte
otázku?

Dohoda o dieťati a návrh na súd


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Prajem pekný deň, mám veľmi jednoduchú otázku. S bývalým partnerom sme sa rozišli, nie sme zosobasení, mame spoločnú dceru 21 mesiacov. Rozišli sme sa v dobrom s tým, že sme spísali Dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Je v tam zahrnuté všetko, od zverenia do osobnej starostlivosti, styk s otcom a výživné. Taktiež sme sa dohodli na tom, že to podame na súd aby sme to mali odklepnute aj sudom pre pripadne nezhody.Včera som išla na okresný súd a tam ma pracovníčka podatelne odbila s tym, že súd taketo dohody neakceptuje, že musím spísať NAVRH. Zdá sa mi to trošku chore. My sme sa dohodli a nechapem prečo nas nemôzu iba predvolat a opýtať sa či suhlasime s dohodou a hotovo. Načo mam písať zdlhavý navrh prikladať prijmy a vydavky a podobne. My sme sa na všetkom dohodli. Nechapem. Pán advokát, prosím iba mi napíšte, či je to naozaj potrebne písať návrh, aj v takomto prípade, kde sme není zosobaseni a mame dohodu podpísanú. Dakujem pekne za odpoved a zostavam s pozdravom.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Dobrý deň,

pokiaľ ste uzatvorili s otcom dieťaťa dohodu o tom, ako budú vyzerať práva a povinnosti k dieťaťu, túto dohodu je vhodné nechať schváliť súdom, pretože v opačnom prípade je nevykonateľná. Uradníčka mala pravdu, že musíte podať návrh na súd. V návrhu je potrebné označiť kto je navrhovateľ, kto odporca, aké dieťa aa narodilo, kvtomuto návrhu pripojte svoju dohodu o dieťati a rodný list dieťaťa.

 

Nakoľko konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu je konaním, ktoré môže začať aj bez návrhu, súd nemusí ešte dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa. Uvediem príklad: ak by mal otec dieťaťa príjem povedzme 1000 eur a ak by ste sa dohodli na výživnom na dieťa vo výške 50 eur, súd by takúto dohodu ohľadom výšky výživného na dieťa neschválil.  Výška výživného musí byť primeraná potrebám dieťaťa. Návrh na schválenie dohody súdom nemusí byť komplikovane formulovaný. Je dôležité, tak ako som uviedol vyššie: označenie rodičov, dieťaťa, uvedenie výšky príjmu rodičov, to ako ste sa dohodli a to čo žiadate schváliť, t.j. petit návrhu. Nezabudnite pripojiť dátum a podpis.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň,
práve riešim takú vec, že by som potrebovala súdom potvrdiť výšku výživného od otca dieťaťa. Máme ústnu dohodu, ktorá v praxi dobre funguje, ale ja by som to skrz hypotéku potrebovala mať potvrdené súdom. Prosím Vás, je na to nejaké špeciálne tlačivo? Alebo to stačí napísať ako žiadosť a dať na súd. Čo treba dokladovať, aby sa to potvrdilo čo najrýchlejšie?
Ďakujem a želám pekný deň.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
aby to bolo čo najrýchlejšie, je dobré, ak sa spíše písomná rodičovská dohoda. Následne ako matka dieťaťa podáte súdu návrh na schválenie rodičovskej dohody a zároveň otec dieťaťa na osobitnej listine vysloví súhlas s touto dohodou a požiada súd o schválenie rodičovskej dohody. Ak bude mať súd obe tieto podania v súdnom spise, ďalším procesným úkonom súdu bude nariadenie termínu pojednávania a rozhodovanie o veci v súlade s rodičovskou dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, s priateľom sa rozchádzame, nie sme zosobášení a mame 1 a štvrť ročnú dcérku. Chce, aby som sa od neho odsťahovala. Ja som mu povedala, že chcem od neho výživné na malú okolo 150-200e tým, že potrebujem si platiť aj bývanie. On mi povedal, že mi nedá viac ako 100e. Chodím si popri rodičovskej dovolenke privyrábať upratovaním a dostanem tak 150e. Mám nárok si pýtať takú sumu akú od neho žiadam? Mám nárok aj na výživné na seba ako matku, keď ma dcéra 1, 4 roka? Výplatu ma okolo 900e plus za byt, ktorý dáva do podnájmu má mesačne 350e a platí hypotéku za dom. Na čo všetko mám nárok si pýtať? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, výšku požadovaného a navrhovaného výživného je veľmi ťažké bez detailnej znalosti výšky Vašich a tiež jeho výdavkov určiť. Súd totiž pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Z toho dôvodu je rozhodujúce aké máte náklady na maloletú dcéru. Ak totiž náklady na dcéru dosahujú mesačne sumu približne vo výške 200,- €, nie je možné iba od jedného rodiča požadovať výživné vo výške 200,- €, nakoľko sa obaja rodičia majú podieľať na úhrade nákladov približne rovnomerne. Na to, aby ste mohli požadovať výživné vo výške 150-200,- €, by museli byť mesačné náklady na maloleté dieťa aspoň vo výške 300-400,- €. Na druhej strane, v rozhodovacej praxi Krajského súdu v Bratislave sa objavuje právny názor, že výživné na dve maloleté deti má byť približne vo výške 25-30 % príjmu povinného rodiča. Toto však nie je možné aplikovať všeobecne, nakoľko zákon o rodine hovorí, že výška výživného má odzrkadľovať odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Vy, ako nevydatá matka maloletého dieťaťa, máte právo žiadať na seba tzv. príspevok na úhrade primeraného výživného, ak otec dieťaťa túto svoju povinnosť neplní dobrovoľne, resp. ju nesupluje v domácnosti hradeným spoločných nákladov. Rovnako ak sa otec dieťaťa nepodieľal na úhrade nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, je možné to od neho v súlade s ustanovením § 74 zákona o rodine požadovať súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám postupovať, ak si chcem dať schváliť dohodu o výške výživného na dieťa od bývalého partnera (neboli sme zosobášení, obaja žijeme na SK), ktorý je cudzinec? Spíšeme dohodu o výživnom a návrh na súd v slovenčine + úradné overený preklad v jeho rodnom jazyku a odovzdáme na súd? Musí to byt okresný súd v mieste trvalého bydliska dieťaťa? Tlmočníka na konanie si musíme zohnať my alebo to zabezpečí súd a my ho zaplatíme? Je výška odmeny tlmočníkovi pevne stanovená zákonom? Koľko môže trvať kým súd návrh schváli (max. ), príp. aká dlhá doba je bežná? Bývalý partner si chce zmeniť víza na živnostenské, obávam sa, aby si dovtedy našu dohodu nerozmyslel. Ak by neskôr výživné určoval súd podľa výšky jeho príjmu živnostníka, neviem s akými číslami by pracoval. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch odporúčame spísať dvojjazyčnú rodičovskú dohodu, ktorá bude v jednom stĺpci v slovenskom jazyku a v druhom stĺpci v anglickom (inom cudzom jazyku). Takáto rodičovská dohoda je následne spôsobilá byť schválená na súde, bez toho, aby ste to ešte raz museli dávať navyše úradne prekladať. Dohoda Vám však odporúčame podpísať komplexnú a nielen o výživnom. Komplexnú v zmysle, že dieťa bude zverené do Vašej osobnej starostlivosti, určí sa výživné pre otca a zároveň sa upraví (alebo neupraví) jeho styk s dieťaťom. Ak ste doteraz nemali žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, súd by Vám s vysokou pravdepodobnosťou neschválil iba dohodu o výživnom. Návrh na schválenie rodičovskej dohody je potrebné podať na súde, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska maloletého dieťaťa (nie podľa jeho trvalého pobytu). Náklady spojené s tlmočníkom na súdnom konaní znáša štát, nakoľko každý občan bez ohľadu na štátnu príslušnosť má zákonom zaručené právo konať vo svojom rodnom jazyku. To, že koľko bude toto súdne konanie trvať je veľmi ťažké odhadnúť. Závisí od pracovného vyťaženia každého jedného sudcu. Rovnako to závisí od okresu, v ktorom bývate, nakoľko aj v rámci Bratislavy je výrazný rozdiel v rýchlosti konania jednotlivých súdov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ja by som sa chcela spýtať mám nárok žiadať od bývalého partnera výživné na seba ak nežijem sama v domácnosti? Žijem s mamou, sestrou. Ovplyvňuje to nejako? Som tehotná, na PN-ke a dozvedela som sa o výživnom na matku, tak by som chcela on požiadať na súde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, výživné, resp. v súlade so zákonom o rodine príspevok, na výživu nevydatej matky upravuje ustanovenie § 74 ods. 1 Zákona o rodine. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. To, že v súčasnosti žijete v spoločnej domácnosti s matkou a sestrou neovplyvňuje nárok na priznanie takéhoto výživného. Táto skutočnosť však môže do určitej miery ovplyvniť výšku tohto výživného, nakoľko súd pri určovaní výživného prihliada aj na to, či žijete s niekým v spoločnej domácnosti. Vychádza sa pritom z toho, že s týmito osobami sa zároveň spoločne podieľate na hradení niektorých výdavkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, s otcom dieťaťa nie sme zosobášení a máme spolu mesačného syna. Nežijeme v spoločnej domácnosti, o dieťa sa starám ja - matka. Dohodli sme sa, že mi bude mesačne prispievať výživné na dieťa sumou 150 Eur a výživné na mňa - nevydatú matku mesačne sumou 80 Eur. Je to len naša ústna dohoda Otázka je, či je z hľadiska budúcnosti to lepšie napísať ako dohodu na papier a mať to podložené aj písomnou formou, alebo pokiaľ nemáme medzi sebou problémy, nemusíme spísať žiadnu dohodu. Prípadne ak by bolo potrebné to spísať aj ako dohodu, ako by mala vyzerať ? Otec dieťaťa nemá záujem a nechce bývať so synom a so mnou. Na návštevu chodí raz týždenne a mne to neprekáža. Je teda potrebná aj dohoda, ktorá upravuje styk maloletého s otcom, resp dohoda o úprave rodičovských práv dieťaťa alebo stačí len dohoda o výživnom? Ďakujem za odpoveď. E.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

otázka predstavuje častý problém v našej advokátskej kancelárii, o ktorej sme písali niekoľko článkov.

Je samozrejmé, že je lepšie mať písomnú dohodu tak ako uvádzate v otázke, a to pokiaľ sa týka výživného na syna, ako aj príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, vrátane úpravy styku s maloletým. 

Dohodu je treba nechať schváliť súdom, pretože v opačnom prípade je nevykonateľná, teda v  prípade, že by ste podali návrh na exekúciu, súd by návrh zamietol, lebo nemali by ste exekučný titul. V návrhu je potrebné označiť kto je navrhovateľ, kto odporca, uvedenie údajov o synovi, k tomuto návrhu  na súd  pripojíte Vašu dohodu a rodný list syna. Konanie na súde je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Nakoľko konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu je konaním, ktoré môže začať aj bez návrhu, súd nemusí ešte dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa. Uvediem príklad : ak by mal otec dieťaťa príjem povedzme 2000 € a ak by ste sa dohodli na výživnom na dieťa vo výške 150 eur, súd by takúto dohodu ohľadom výšky výživného na dieťa neschválil.  Výška výživného musí byť primeraná potrebám dieťaťa. Návrh na schválenie dohody súdom nemusí byť komplikovane formulovaný. Je dôležité, tak ako som uviedol vyššie: označenie rodičov, dieťaťa, uvedenie výšky príjmu rodičov, to ako ste sa dohodli a to čo žiadate schváliť, t.j. petit návrhu.

Nezabudnite pripojiť dátum a podpis.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o info ohľadom výživného. Chcem podať o rozvod. S manželom sme sa dohodli na výživnom. Chceme to spísať pred rozvodom, treba to podpísať u notára? Vedeli by ste mi poradiť ako sformulovať návrh? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň, v prípade, že niektorý z manželov chce podať návrh na rozvod manželstva nepostačuje, aby ste sa dohodli iba na výživnom. Ak je Vaším cieľom urýchliť rozvodové konanie je nutné, aby rodičovská dohoda zahŕňala úpravu všetkých rodičovských práv a povinností na čas po rozvode (t.j. aby ste sa dohodli na tom, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, ako bude upravený styk druhého rodiča a tiež výživné). Ak ste sa dohodli iba na výške výživného, túto časť úpravy výkonu rodičovských práv a povinností si môže súd osvojiť, ale o zvyšnej časti bude rozhodovať po vykonaní potrebného dokazovania. Dohodu nie je potrebné podpisovať u notára, podpisy nemusia byť úradne overené. Ak ste sa však dohodli iba na výške výživného, dohodu spisovať nie je ani nutné a postačuje dohodu na pojednávaní oznámiť súdu (nakoľko vo zvyšnej časti bude súd vykonávať riadne dokazovanie). Dohodu spísať sa oplatí najmä vtedy, ak ste sa dohodli komplexne na úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie rodičovskej dohody, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď bývalý pracuje na dohodu a mé len minimálnu mzdu, ale v skutočnosti dostáva na ruku oveľa viacej peňazí, po súde s ním o výživné môžem dosiahnuť aj viacej ako 27 eur?

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2017)

Dobrý deň. Z vašej otázky je zrejmé, že sa obávate toho, že z dôvodu nízkeho deklarovaného príjmu by súd Vášmu bývalému partnerovi určil na Vaše dieťa len tzv. minimálne výživné, ktorého výška je v súčasnosti 27,32 €.

Pokiaľ ide o výživné na dieťa, je potrebné uviesť, že v zmysle zákona sú rodičia povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich objektívnych schopností, možností a majetkových pomerov. Ďalším významným faktom je to, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Okrem toho význam majú aj odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti samotný deklarovaný nízky príjem povinného rodiča nemusí byť v konečnom dôsledku dôvodom na určenie len minimálne výživného. Ak je totiž z objektívneho hľadiska povinný rodič schopný uhrádzať viac, má na to možnosti a dovoľujú mu to majetkové pomery, môže súd určiť aj vyššie výživné. Na druhej strane z procesného hľadiska bude z Vášho uhľa pohľadu pomerne náročné preukázať, že povinný rodič (otec dieťaťa) má v skutočnosti vyšší príjem, než deklaruje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý den, chcem sa opýtať, v prípade, že sme sa s otcom mal.dieťaťa dohodli o úprave práv a povinnosti aj výšky výživného, stačí dohodu podpísať u notára a odniesť na súd alebo okrem dohody treba podať aj tak návrh na súd na úpravu práv a povinností ?

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobry den, samotne podpisanie dohody este nesposobuje jej vynutitelnost. Ak by otec dietata prestal platit  potom by ste museli podat navrh na upravu prav a povinnosti k dietatu. Odporucam preto po podpise dohody podat navrh na sud na schvalenie dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poinformovať ohľadom výživného na 4-ročnú dcéru. Bývalý druh ma dcérku osvojenú, manželia sme neboli, zamestnaný (cca 500 €/mes. netto), v spoločnej domácnosti nežijeme. Problém je v tom, že má na plate prednostné exekúcie a to za sociálnu a zdravotnú poisťovňu, kde mu vraj strhávajú až 2/3 platu. On tvrdí, že by nám poslal aj tie celé 2/3 jeho platu, ale nemá k tým peniazom prístup. Je ochotný sa písomne dohodnúť na tejto výške výživného, a isť to potvrdiť aj na súd, ale neviem či mi to bude niečo platné, keď má takéto veľké a časovo náročné exekúcie a podľa mňa exekútori vo svojom neustúpia. Prosím skúste mi poradiť, aké kroky sa dajú podniknúť a či vôbec mám akúsi šancu to z neho vypáčiť. Srdečná vďaka S pozdravom.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň, pohľadávka na výživnom je prednostná pohľadávka, čo znamená, že sa uspokojuje prednostne pred inými dlhmi. Pokiaľ otec dieťaťa súhlasí s tým, aby sa upravili práva a povinnosti k dieťaťu, tak potom s ním spíšte dohodu, v ktorej sa dohodnete o tom, aké vysoké výživné bude platiť mesačne. Následne túto dohodu nechajte schváliť súdom. Potom môžete podať návrh na exekúciu a exekútor bude strhávať Vašu pohľadávku (výživné) prednostne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, ako, čo a kde potrebujeme ako rodičia spísat ak sme sa rozišli ešťe pred svadbou a máme spolu 3.ročného syna. V máji 2016 sme sa rozišli po tom, čo som zistil, že ma ta žena podvádza z iným. Zrušila sa svadba a my ako rodičia sme sa dohodli, že sa obaja budeme starať o dve deti vždy v týždenných intervaloch bez nároku na výživné. Musím Vám vysvetliť, že dve deti preto, lebo už partnerka ked sme sa zoznámili mala jedno dieťa s iným otcom. Vychovával som oboch synov svojho 3ročného a aj teraz 10r. od iného otca 9 rokov- stal som sa,otcom obom. Chcem Vás poprosiť o informáciu pretože sme dohodnuti len ústne, ako spísať rodičovskú dohodu o striedavej starostlivosti oboch rodičov a ako postupovať ďalej, pretože nemôžem vedieť aké prekvapenie mi ešte ich matka vykoná. Nerád by som dospel k tomu, že si to po určitej dobe rozmyslí a budem musieť ešte aj spätne doplácať jej výživne aj napriek našej dohode a starostlivosti v týždenných intervaloch. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2016)

Dobry den, upravit prava a povinnosti mozete iba k tomu dietatu, v ktoreho rodnom liste ste uvedeny. Ak ste si druhe dieta neosvojili, nemate pravo ziadat upravit k nemu prava a povinnosti. K druhemu dietatu (spolocnemu) spiste dohodu s matkou. Ak Vam na tom zalezi, bolo by dobre, ak by Vam tu dohodu aspon skontroloval. 

Ak s dohodou matka nebude suhlasit, potom mate pravo podat navrh na sud a ziadat upravit prava a povinnosti k dietatu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Chcem sa popytat taktiez ohladom vyzivneho...kolko by mi pravdepodobne schvalil sud na dceru, kedze otec je dobrovolne nezamestany hoci prijmy ma...teda zaraba si i ked to nie je oficialne? A na vyzivnom sme sa len zatial dohodli ustne...a to na 150€

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2016)

Dobry den, vyska vyzivneho sa neda urcit bez toho, aby sme vedeli vsetky podrobnosti (naklady, prijmy, vek, zaujmy dietata a dalsie). Ak ste sa dohodli na 150 eur a existuje o tom doaz, sud tuto sumu moze schvalit.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné spísať dohodu o výživnom a podať návrh na súd ešte predtým, než sa dieťa narodí. Bývalý partner prejavil ochotu platiť, ale táto jeho ochota z mesiaca na mesiac klesá, už teraz sa o dieťa vôbec nezaujíma. Mám obavu, že o 4 mesiace, keď sa dieťa narodí, už si na nás ani nespomenie, keďže už teraz žije s inou partnerkou. Ďakujem

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, aj keby ste takýto návrh podali, súd by počkal, kým sa dieťa narodí, resp. kým by súd stanovil termín pojednávania, tak by bolo dieťa narodené. Odporúčam preto, teraz s ním spísať dohodu a potom ju predložíte súdu, keď sa dieťa narodí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

chcela by som sa spytat, ako je mozne si osvojit 2 rocne dieta, pocas trvania manzelstva. manzelov kamarat je pakistanec, zije so slovenskou manzelkou na cypre. on chce prist s dcerkou zit do uk a jeho manzelka suhlasi, ze zoberie dieta a ona chce ostat na cypre. potrboval by nejaku dohodu, ze prevezme celu zodpovednost za dieta na seba? poziadal nas o radu, pretoze ja som tiez slovenka ale zijeme v uk. mozte nam prosim poradit?

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade stačí spísať dohodu o tom, že dieťa bude zverené jemu a že sa o dieťa postará. Ak je on biologickým otcom dieťaťa, je to jednoduché, pretože má rovnaké práva ako matka. Podpisy nech si overia na matrike. Samozrejme je lepšie to riešiť súdnou cestou a nechať si dohodu schváliť súdom, avšak nie je to nevyhnutné, ak sa manželia vedia dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku