Máte
otázku?

Dohoda o dieťati a návrh na súd


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Dobrý deň, mám veľmi jednoduchú otázku. S bývalým partnerom sme sa rozišli, nie sme zosobasení, máme spoločnú dceru vo veku 21 mesiacov. Rozišli sme sa v dobrom, pričom sme spísali Dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Dohoda obsahuje všetky dôležité body, od zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, cez styk s otcom, až po výživné. Súčasne sme sa dohodli, že podáme tieto dokumenty na súd, aby sme mali v prípade nesúhlasu všetko riadne potvrdené súdom. Včera som podala náš dokument na Okresný súd. Pracovníčka podatelne ma však informovala, že súd takéto dohody neakceptuje a odporučila mi spísať návrh. Táto informácia mi príde zvláštna, keďže sme sa na všetkom dohodli a nechápem prečo nemôžu iba predvolať nás obidvoch a opýtať sa, či súhlasíme s dohodou. Nevidím dôvod prečo by som mala písať zložitý návrh, pridávať informácie o príjmoch a výdavkoch a podobne. Prosím Vás, pán advokát, mohli by ste mi potvrdiť, či je naozaj potrebné písať návrh, aj v takomto prípade, keď sme nezosobasení a máme podpísanú dohodu? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

Dobrý deň,

pokiaľ ste uzatvorili s otcom dieťaťa dohodu o tom, ako budú vyzerať práva a povinnosti k dieťaťu, túto dohodu je vhodné nechať schváliť súdom, pretože v opačnom prípade je nevykonateľná. Uradníčka mala pravdu, že musíte podať návrh na súd. V návrhu je potrebné označiť kto je navrhovateľ, kto odporca, aké dieťa aa narodilo, kvtomuto návrhu pripojte svoju dohodu o dieťati a rodný list dieťaťa.

 

Nakoľko konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu je konaním, ktoré môže začať aj bez návrhu, súd nemusí ešte dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa. Uvediem príklad: ak by mal otec dieťaťa príjem povedzme 1000 eur a ak by ste sa dohodli na výživnom na dieťa vo výške 50 eur, súd by takúto dohodu ohľadom výšky výživného na dieťa neschválil.  Výška výživného musí byť primeraná potrebám dieťaťa. Návrh na schválenie dohody súdom nemusí byť komplikovane formulovaný. Je dôležité, tak ako som uviedol vyššie: označenie rodičov, dieťaťa, uvedenie výšky príjmu rodičov, to ako ste sa dohodli a to čo žiadate schváliť, t.j. petit návrhu. Nezabudnite pripojiť dátum a podpis.

Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či som mohla byť so svojím otcom.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 24.02.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak máte záujem o to, aby sa zmenilo to, kto z rodičov sa o Vás stará, tak ďalší postup závisí najmä od toho či momentálne starostlivosť o Vás má základ v rodičovskej dohode alebo súdnom rozhodnutí. Najvhodnejšie by bolo toto prebrať s rodičom a následne sa dohodnúť na postupe, prípadne nech rodič vyhľadajú pomoc advokáta. Podanie na súd za maloletého robí rodič. Ak ste plnoletá, sama sa rozhodujete kde budete. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám partnerku, s ktorou, hoci nie sme manželia, máme tri deti. Dve z nich sú naše spoločné a jedno už mala, keď sme sa spoznali. Momentálne nechcem pokračovať v tomto toxickom vzťahu, pre ktorý nemám záujem podrobnejšie rozpisovať dôvody. S deťmi mám veľmi dobrý vzťah a moja otázka je nasledujúca: Bude na určenie všetkých vecí ohľadom detí postačovať rodičovská dohoda, alebo mám postupovať inak? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak ako uvádzate v otázke. Ak spíšete rodičovskú dohodu ohľadom styku s deťmi, ako aj o výživnom, túto je potrebné v písomnej forme dať na schválenie na okresný súd v súlade s ust. § 24 ods. 4 zákona o rodine. Ak by ste dohodu nedali na schválenie na súd, bola by dohoda právne nevykonateľná a Vy ako otec detí by ste sa nemohli domáhať jej vykonávania prípadne aj súdnou cestou.To isté sa týka aj matky detí.


Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. S exmanželom sme rozvedení už 4 roky. Na súde sme sa dohodli na výživnom vo výške 120 eur. No od začiatku mi platil 170 eur. Minulý rok som ho ústne požiadala o zvýšenie a dohodli sme sa na sume 220 eur. Rada by som to však mala písomne. Ako by som mala postupovať? Viem, že on to nebude chcieť podpísať, no ja chcem mať istotu aj do budúcna. Naše dobré vzťahy sa totiž pokazili a mám obavu z budúcnosti. Ďakujem za pochopenie a odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň,

Vašu situáciu môžete vyriešiť podaním návrhu na zvýšenie súdom určeného výživného. Platí, že súd na návrh výživné zvýši, ak sa podstatne zmenia pomery. Uviedli ste, že od poslednej úpravy ubehli už štyri roky. Za ten čas sa určite zvýšili aj náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa. Podajte návrh na zvýšenie výživného na súd a tento odôvodnite vyššími výdavkami na dieťa. Ak súd bude mať za preukázané, že k tejto zmene pomerov došlo, zaviaže otca na úhradu zvýšenej sumy na výživné.

Ak Vám posiela výživné na účet a zrazu prestane posielať v tej výške, nečakajte a podajte návrh na súd. Na súde musíte potom tvrdiť, ze s otcom ste sa dohodli na platení vyššieho výživného ako bolo povodne dohodnuté. Ak to preukážete aj výpismi z účtu, súd rozhodne vo váš prospech. 


Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, aktuálne riešim situáciu, v ktorej by som potrebovala súdne potvrdenie výšky výživného od otca dieťaťa. Máme ústnu dohodu, ktorá v praxi funguje veľmi dobre, avšak v súvislosti s hypotékou by som potrebovala mať toto potvrdené súdom. Chcela by som sa spýtať, existuje na to nejaké špeciálne tlačivo? Alebo je dostatočné napísať žiadosť a poslať ju na súd? Čo všetko treba dokladovať, aby som získala potvrdenie čo najrýchlejšie? Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
aby to bolo čo najrýchlejšie, je dobré, ak sa spíše písomná rodičovská dohoda. Následne ako matka dieťaťa podáte súdu návrh na schválenie rodičovskej dohody a zároveň otec dieťaťa na osobitnej listine vysloví súhlas s touto dohodou a požiada súd o schválenie rodičovskej dohody. Ak bude mať súd obe tieto podania v súdnom spise, ďalším procesným úkonom súdu bude nariadenie termínu pojednávania a rozhodovanie o veci v súlade s rodičovskou dohodou.


Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala na nasledujúcu situáciu: Rozchádzame sa s priateľom, nie sme síce zosobášení, ale spolu máme dcérku starú 1 a štvrť roka. Požiadal ma, aby som sa od neho odsťahovala. Vyzvala som ho na zaplatenie výživného na dcéru vo výške približne 150-200 eur, pretože potrebujem pokryť náklady spojené s bývaním. Navrhol mi výživné vo výške len 100 eur. Momentálne si privyrábam upratovaním počas rodičovskej dovolenky a mesačne zarobím okolo 150 eur. Mám nárok žiadať vyššiu sumu výživného, ako mi ponúka? Mám nárok aj na výživné pre seba ako matku dcéry, ktorá má 1,4 roka? Pritom jeho mesačný príjem je okolo 900 eur a má ešte príjem 350 eur mesačne z podnájmu bytu, z ktorého platí hypotéku za dom. Na čo všetko mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, výšku požadovaného a navrhovaného výživného je veľmi ťažké bez detailnej znalosti výšky Vašich a tiež jeho výdavkov určiť. Súd totiž pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Z toho dôvodu je rozhodujúce aké máte náklady na maloletú dcéru. Ak totiž náklady na dcéru dosahujú mesačne sumu približne vo výške 200,- €, nie je možné iba od jedného rodiča požadovať výživné vo výške 200,- €, nakoľko sa obaja rodičia majú podieľať na úhrade nákladov približne rovnomerne. Na to, aby ste mohli požadovať výživné vo výške 150-200,- €, by museli byť mesačné náklady na maloleté dieťa aspoň vo výške 300-400,- €. Na druhej strane, v rozhodovacej praxi Krajského súdu v Bratislave sa objavuje právny názor, že výživné na dve maloleté deti má byť približne vo výške 25-30 % príjmu povinného rodiča. Toto však nie je možné aplikovať všeobecne, nakoľko zákon o rodine hovorí, že výška výživného má odzrkadľovať odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Vy, ako nevydatá matka maloletého dieťaťa, máte právo žiadať na seba tzv. príspevok na úhrade primeraného výživného, ak otec dieťaťa túto svoju povinnosť neplní dobrovoľne, resp. ju nesupluje v domácnosti hradeným spoločných nákladov. Rovnako ak sa otec dieťaťa nepodieľal na úhrade nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, je možné to od neho v súlade s ustanovením § 74 zákona o rodine požadovať súdnou cestou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako mám postupovať, ak si chcem dať schváliť dohodu o výške výživného na dieťa od bývalého partnera. Neboli sme zosobášení a obaja žijeme na Slovensku, on je cudzinec. Mám napísať dohodu o výživnom a návrh na súd v slovenčine, a pridať úradne overený preklad v jeho rodnom jazyku a potom odovzdať tieto dokumenty na súd? Má to byť okresný súd v mieste trvalého bydliska dieťaťa? A ako je to s tlmočníkom na konanie - máme si ho zohnať my, alebo to zabezpečí súd a my ho zaplatíme? Je výška odmeny tlmočníkovi pevne stanovená zákonom? Koľko môže trvať kým súd návrh schváli, prípadne aká je bežná doba čakania? Bývalý partner si chce zmeniť víza na živnostenské a obávam sa, že si do tej doby dohodu môže rozmyslieť. Ak by neskôr výživné určoval súd podľa výšky jeho príjmu ako živnostníka, neviem s akými číslami by pracoval. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch odporúčame spísať dvojjazyčnú rodičovskú dohodu, ktorá bude v jednom stĺpci v slovenskom jazyku a v druhom stĺpci v anglickom (inom cudzom jazyku). Takáto rodičovská dohoda je následne spôsobilá byť schválená na súde, bez toho, aby ste to ešte raz museli dávať navyše úradne prekladať. Dohoda Vám však odporúčame podpísať komplexnú a nielen o výživnom. Komplexnú v zmysle, že dieťa bude zverené do Vašej osobnej starostlivosti, určí sa výživné pre otca a zároveň sa upraví (alebo neupraví) jeho styk s dieťaťom. Ak ste doteraz nemali žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, súd by Vám s vysokou pravdepodobnosťou neschválil iba dohodu o výživnom. Návrh na schválenie rodičovskej dohody je potrebné podať na súde, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska maloletého dieťaťa (nie podľa jeho trvalého pobytu). Náklady spojené s tlmočníkom na súdnom konaní znáša štát, nakoľko každý občan bez ohľadu na štátnu príslušnosť má zákonom zaručené právo konať vo svojom rodnom jazyku. To, že koľko bude toto súdne konanie trvať je veľmi ťažké odhadnúť. Závisí od pracovného vyťaženia každého jedného sudcu. Rovnako to závisí od okresu, v ktorom bývate, nakoľko aj v rámci Bratislavy je výrazný rozdiel v rýchlosti konania jednotlivých súdov.


Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa na niečo opýtala. Mám nárok požiadať môjho bývalého partnera o výživné na seba, aj keď nežijem sama v domácnosti? Žijem s mamou a sestrou, ovplyvňuje toto moje právo na výživné nejako? Som tehotná, momentálne som na materskej dovolenke a nedávno som sa dozvedela o možnosti požiadať o výživné na matku. Rada by som túto možnosť využila a podala žiadosť na súde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, výživné, resp. v súlade so zákonom o rodine príspevok, na výživu nevydatej matky upravuje ustanovenie § 74 ods. 1 Zákona o rodine. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. To, že v súčasnosti žijete v spoločnej domácnosti s matkou a sestrou neovplyvňuje nárok na priznanie takéhoto výživného. Táto skutočnosť však môže do určitej miery ovplyvniť výšku tohto výživného, nakoľko súd pri určovaní výživného prihliada aj na to, či žijete s niekým v spoločnej domácnosti. Vychádza sa pritom z toho, že s týmito osobami sa zároveň spoločne podieľate na hradení niektorých výdavkov.


Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matka dieťaťa, s otcom ktorého nie sme zosobášení. Máme spolu mesačného syna a žijeme v samostatných domácnostiach. O dieťa sa starám ja. Ustne sme sa dohodli, že otec bude mesačne prispievať na výživné dieťaťa sumou 150 eur a na moje výživné ako na nevydatú matku sumou 80 eur. Zaujímalo by ma, či je pre budúcnosť lepšie takúto dohodu formulovať aj písomne, alebo ak nie sú medzi nami žiadne problémy, môžeme nespievať žiadnu dohodu. Ak by bolo potrebné písomne formulovať dohodu, ako by mala vypadať? Otec dieťaťa nevyjadruje záujem o spoločné bývanie so synom a mnou. Prichádza na návštevu raz týždenne, čo mi nevadí. Potrebujeme aj dohodu, ktorá upravuje styk maloletého s otcom, teda dohodu o úprave rodičovských práv, alebo stačí len dohoda o výživnom. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, E.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

otázka predstavuje častý problém v našej advokátskej kancelárii, o ktorej sme písali niekoľko článkov.

Je samozrejmé, že je lepšie mať písomnú dohodu tak ako uvádzate v otázke, a to pokiaľ sa týka výživného na syna, ako aj príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, vrátane úpravy styku s maloletým. 

Dohodu je treba nechať schváliť súdom, pretože v opačnom prípade je nevykonateľná, teda v  prípade, že by ste podali návrh na exekúciu, súd by návrh zamietol, lebo nemali by ste exekučný titul. V návrhu je potrebné označiť kto je navrhovateľ, kto odporca, uvedenie údajov o synovi, k tomuto návrhu  na súd  pripojíte Vašu dohodu a rodný list syna. Konanie na súde je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Nakoľko konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu je konaním, ktoré môže začať aj bez návrhu, súd nemusí ešte dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa. Uvediem príklad : ak by mal otec dieťaťa príjem povedzme 2000 € a ak by ste sa dohodli na výživnom na dieťa vo výške 150 eur, súd by takúto dohodu ohľadom výšky výživného na dieťa neschválil.  Výška výživného musí byť primeraná potrebám dieťaťa. Návrh na schválenie dohody súdom nemusí byť komplikovane formulovaný. Je dôležité, tak ako som uviedol vyššie: označenie rodičov, dieťaťa, uvedenie výšky príjmu rodičov, to ako ste sa dohodli a to čo žiadate schváliť, t.j. petit návrhu.

Nezabudnite pripojiť dátum a podpis.

 


Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosil by som o informácie ohľadom výživného. Plánujem podať žiadosť o rozvod. S manželkou sme sa dohodli na výživnom a chceme to spísať pred samotným rozvodom. Je potrebné takéto dohody podpisovať u notára? Mohli by ste mi poradiť, ako sformulovať návrh? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň, v prípade, že niektorý z manželov chce podať návrh na rozvod manželstva nepostačuje, aby ste sa dohodli iba na výživnom. Ak je Vaším cieľom urýchliť rozvodové konanie je nutné, aby rodičovská dohoda zahŕňala úpravu všetkých rodičovských práv a povinností na čas po rozvode (t.j. aby ste sa dohodli na tom, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, ako bude upravený styk druhého rodiča a tiež výživné). Ak ste sa dohodli iba na výške výživného, túto časť úpravy výkonu rodičovských práv a povinností si môže súd osvojiť, ale o zvyšnej časti bude rozhodovať po vykonaní potrebného dokazovania. Dohodu nie je potrebné podpisovať u notára, podpisy nemusia byť úradne overené. Ak ste sa však dohodli iba na výške výživného, dohodu spisovať nie je ani nutné a postačuje dohodu na pojednávaní oznámiť súdu (nakoľko vo zvyšnej časti bude súd vykonávať riadne dokazovanie). Dohodu spísať sa oplatí najmä vtedy, ak ste sa dohodli komplexne na úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie rodičovskej dohody, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o dieťati a návrh na súd (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné dosiahnuť vyššie výživné na súde, ak bývalý partner pracuje na dohodu, dostáva len minimálnu mzdu, no v skutočnosti mu na ruku prúdi oveľa viac peňazí. Je možné získať viac ako 27 eur?

Odpoveď: Dohoda o dieťati a návrh na súd

(odpoveď odoslaná: 16.11.2017)

Dobrý deň. Z vašej otázky je zrejmé, že sa obávate toho, že z dôvodu nízkeho deklarovaného príjmu by súd Vášmu bývalému partnerovi určil na Vaše dieťa len tzv. minimálne výživné, ktorého výška je v súčasnosti 27,32 €.

Pokiaľ ide o výživné na dieťa, je potrebné uviesť, že v zmysle zákona sú rodičia povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich objektívnych schopností, možností a majetkových pomerov. Ďalším významným faktom je to, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Okrem toho význam majú aj odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti samotný deklarovaný nízky príjem povinného rodiča nemusí byť v konečnom dôsledku dôvodom na určenie len minimálne výživného. Ak je totiž z objektívneho hľadiska povinný rodič schopný uhrádzať viac, má na to možnosti a dovoľujú mu to majetkové pomery, môže súd určiť aj vyššie výživné. Na druhej strane z procesného hľadiska bude z Vášho uhľa pohľadu pomerne náročné preukázať, že povinný rodič (otec dieťaťa) má v skutočnosti vyšší príjem, než deklaruje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o dieťati a návrh na súd" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.