Máte
otázku?

Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

Dobrý deň, moji rodičia sa rozišli a ja, ako plnoletý študent, žiadam o výživné sám. Môj otec prispieva na výživné už takmer rok prostredníctvom ústnej dohody, ale potrebujem to mať overené súdom. Súhlasí s platbou 50,- € mesačne. Obe strany sú dohodnuté, avšak potrebujeme to mať dokumentované na papieri. Môžete mi, prosím, poradiť, ako takúto žiadosť napísať a čo by mala obsahovať? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

Dobrý deň, vo Vašom prípade je možné postupovať dvoma spôsobmi. 1/ môžete s otcom uzatvoriť dohodu o výške výživného a následne podať na súd žiadosť na jeho schválenie (ak to chcete mať schválené súdom). V tomto smere si dovoľujem poukázať na to, že dohoda nemusí byť schválená súdom. Schválenie súdom však zabezpečí vykonateľnosť takejto dohody. 2/ druhou možnosťou je podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. V každom konaní sa súd na začiatku pokúša účastníkov konania priviesť z zmiernemu ukončeniu súdneho konania. V tomto štádiu konania by ste mohli obaja (Vy aj Váš otec) súdu uviesť, že ste ochotní uzavrieť dohodu a následne súdu predostrieť obsah dohody. Súd takúto dohodu následne vyhlási vo svojom rozhodnutí, pričom Vám rozhodnutie doručí do vlastných rúk. Druhú možnosť považujem za jednoduchšiu a z časového hľadiska aj za rýchlejšiu. V oboch prípadoch musíte podať návrh na súd, pričom v druhej možnosti sa na obsahu dohody s otcom dohodnete priamo na pojednávaní pred súdom a nie je potrebné vyhotovovať osobitnú dohodu. Vzory návrhov na určenie výživného nájdete na internete.

Trápi vás "Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom nie sme ženatí a máme 15-mesačné dieťa. Už spolu nežijeme a ústne sme sa dohodli na výživnom. Chceli by sme túto dohodu písomne formalizovať, ale nevieme, akým postupom máme ísť. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 20.05.2024)

Dobrý deň,

ak si chcete oficiálne upraviť výkon rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, odporúčame Vám uzavrieť rodičovskú dohodu, ktorú predložíte súdu na schválenie, dôsledkom čoho sa stane vykonateľnuóu, t. j. v prípade, ak ju jeden z rodičov nebude rešpektovať, na podklade rozsudku, ktorým bude rodičovská dohoda schválená, môže druhý z rodičov viesť exekučné konanie. 

Pokiaľ ide o rodičovskú dohodu, v tejto sa môžete dohodnúť na tom, ktorému z vás bude mal. dieťa zverené, a následne na styku druhého z vás s mal. dieťaťom a na výške výživného. Dohodu, tak aby bola správna vo všetkých ohľadoch a chránila každého z rodičov, vám vie vypracovať každý advokát zaoberajúci sa rodinným právom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rodičovskej dohody, keď jedno dieťa je u otca a druhé u matky. Ako je to s výživným? Platia si ho vzájomne? Je možné sa výživného vzdať?

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, ak je to rodičovská dohoda, potom závisí od toho, ako sa v nej ohľadom výživného dohodli. V takomto prípade však podľa zákona platí, že každý rodič má voči svojim deťom vyživovaciu povinnosť, či už v naturálnej alebo peňažnej forme. Ak sa o dieťa osobne nestará, potom v peňažnej forme.

Vo vami uvedenom prípade sa nejedná o striedavú starostlivosť. Z tohto dôvodu, matka, ktorá vykonáva starostlivosť o jedno dieťa, je povinná platiť výživné na druhé dieťa, ktoré v starostlivosti nemá. Uvedené platí aj pre otca. Najmä ide o to, že ak deti nie sú rovnako vekovo staré, potom na každé z nich sú nevyhnutne iné výdavky. Na jedno možno vyššie ako na druhé. Z tohto dôvodu by malo každému patriť výživné v inej výške.. Ak by vo veci rozhodoval súd, zaviazal by každého z rodičov na plnenie vyživovacej povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, ktoré nemá v osobnej starostlivosti. 


Podotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Bývalý partner a otec mojich detí mi bez nátlaku začal posielať mesačne 400€ (spolu) na deti po našom rozchode. To robí pravidelne už šesť mesiacov. Chcela by som požiadať o úver a preto potrebujem, aby bolo výživné určené súdom. Tým by banka mohla schváliť aj tento príjem. Neviem však, ako mám postupovať. Vyplnila som žiadosť na určenie výživného, ale v bode 8.1 sa pýtajú na plnenie vyživovacej povinnosti. Mám tam uviesť sumu, ktorú mi partner dobrovoľne posiela? A na ktorom okresnom súde by som mala žiadosť podať - v mieste môjho alebo jeho trvalého bydliska? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň,
pre urýchlenie veci, nakoľko výživné platí dobrovoľne, by bolo najvhodnejšie, aby ste s otcom dieťaťa spísali rodičovskú dohodu, ktorú následne dáte schváliť súdu. V takom prípade sa súd snaží vo veci čo najskôr rozhodnúť. 

Ak iba podáte na súd návrh, otec sa bude k nemu vyjadrovať a s ohľadom na jeho prístup ku konaniu môže konanie trvať aj viac ako 1 rok. 

V prípade, že budete podávať tú žiadosť, tak tam uveďte, že dobrovoľne platí na deti výživné vo výške 400,- €. Návrh sa podáva podľa miesta pobytu detí.


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu v jednej očividne zložitej situácii. Môj manžel mal pred dvoma rokmi milenecký vzťah a jeho milenka ho označila za otca jej dieťaťa. Manžel sa proti tomu bránil a podal na súd žiadosť o zapretie otcovstva. Chcela by som sa opýtať, ak by tento súd prehral, musí dať tomuto dieťaťu svoje priezvisko? Alebo ho len zaregistrujú v rodnom liste ako otca. Pokiaľ prehra, musí taktiež uhradiť aj súdne náklady konania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
ak by aj bol otcom dieťaťa, dieťa nemusí mať jeho priezvisko, ale bude zapísaný v jeho liste vlastníctva ako otec a zároveň pre prípad smrti Vášho manžela bude dediť po ňom ako jeho potomok.

Ak prehrá súd o zapretie otcovstva, súd môže úspešnému účastníkovi (matke) priznať nárok na náhradu trov konania (napríklad ak by bola právne zastúpená).


Podotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Rada by som zvýšila výživné na dcéru, keďže v minulom roku začala chodiť do školy. Ako je to v prípade rodičovskej dohody? Stačí, ak si ju samé napíšeme a pošleme na súd? Bude to súd iba schvaľovať, alebo musíme mať pojednávanie? Je lepšie mať túto záležitosť napísanú právnikom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2020)

Dobrý deň,
ak sa viete na výživnom dohodnúť a je primerané (napr. nie je nízke vzhľadom na jej vek a potreby), tak treba podpísať dohodu a túto spolu s návrhom na jej schválenie poslať na súd. Súd nariadi pojednávanie, vypočuje Vás a rozhodne o tom, či je výživné dostatočné. Ak áno, schváli dohodu. Ak nie, bude skúmať bližšie Vaše pomery. Pomery bude skúmať aj keď by ste sa vedeli dohodnúť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako napísať žiadosť o výživné na dohodnutú sumu pre maloleté dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, ak ste sa s otcom dieťaťa dohodli na výške výživného je vhodné dať túto dohodu na papier a podpísať oboma rodičmi. Vzory rodičovských dohôd nájdete na internete množstvo. Stačí zo vzoru vymazať časti netýkajúce sa výživného. Následne budete musieť na súd podať návrh na zvýšenie výživného a ako prílohu priložiť podpísané rodičovské dohody a požiadať súd o ich schválenie. Neschválená rodičovská dohoda je totiž nevykonateľná. Tzn. že hoci by ste mali podpísanú dohodu, ale nebola by schválená súdom, v prípade že by prestal splácať toto výživné nemali by ste možnosť vymáhať ho od neho prostredníctvom súdneho exekútora.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o výšku výživného Dohodou?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.