POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Žiadosť o zahladenie odsúdenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň, rád by som sa informoval o tom, akú žiadosť alebo dokument je potrebné poslať na vymazanie z registra trestov. Potrebujem súrne vyriešiť vymazanie trestu (kvôli práci) a nie som si istý presným postupom. Existuje nejaká stránka, z ktorej si to môžem stiahnuť? Vopred vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

Trápi vás "Žiadosť o zahladenie odsúdenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 4. 5. uplynulo päť rokov od môjho prepustenia z väzenia. Bol som odsúdený v Prievidzi za prečin nebezpečné vyhrážanie. Chcem podať žiadosť o zahladenie odsúdenia. Patrím do okresu Topoľčany, ale odsúdený som bol v Prievidzi. Kde mám túto žiadosť podať a ešte, či mám priložiť kolky? Môžem vám poslať peniaze len cez paysafecard, nakoľko nemám účet v banke.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 30.05.2023)

Dobrý deň,
žiadosť o zahladenie odsúdenia sa podáva na súd v obvode, ktorého má odsúdený bydlisko, teda vo Vašom prípade na Okresný súd Topoľčany v zmysle ust. § 470 ods. 1 Trestného poriadku:

O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.   Taktiež je potrebné splniť podmienky v zmysle ust. § 92 ods. 1 Trestného zákona:   (1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.   Peniaze nám posielať nemusíte, nakoľko v tomto prípade ide o bezplatné právne poradenstvo.   
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, kde mám požiadať o zahladenie trestu, keď ma súd odsúdil v jednom meste (kde som mal aj trvalý pobyt), ale momentálne žijem v inom kraji? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
podľa ustanovenia § 470 ods. 1 Trestného poriadku: O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.

Žiadosť o zahladenie teda musíte podať na súde, v obvode ktorého momentálne bývate.


Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o informáciu ohľadom vymazania trestu. Môj syn bol v roku 2015 odsúdený trestným rozkazom k odňatiu slobody na 1 rok s podmienečným odkladom na 2 roky a tiež mu bol udelený zákaz vedenia motorových vozidiel na 1 rok. Už má však vodičský preukaz. Chcem sa opýtať, či je potrebné o výmaz trestu požiadať, alebo sa tento po určitom čase automaticky vymaže v prípade podmienečného odsúdenia?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

v zmysle ust. § 50 ods. 4 Trestného zákona, v prípade podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, splnil si povinnosť nahradiť škodu, ktorú trestným činom spôsobil, pričom si plnil všetky  súdom mu uložené povinnosti a obmedzenia (za predpokladu, že mu boli rozsudkom uložené), súd po skončení skúšobnej doby vysloví, že odsúdený sa osvedčil, v opačnom prípade už počas plynutia skúšobnej doby rozhodne, že odsúdený podmienečne odložený trest vykonaná. Súčasne platí, ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe bez toho, aby mal na tom odsúdený vinu, platí zákonná fikcia, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil.

Ak súd v prípade Vášho syna vyslovil, že tento sa v skúšobnej dobe osvedčil alebo ak súd o osvedčení nerozhodol, avšak uplynula vyššie uvedená lehota, dôsledkom čoho nastala zákonná fikcia osvedčenia sa odsúdeného, podľa § 50 ods. 7 Trestného zákona sa na neho hľadí ako keby nebol odsúdený. To znamená, že odo dňa právoplatnosti uznesenia o osvedčení sa odsúdeného alebo odo dňa uplynutia zákonom stanovenej lehoty po skúšobnej dobe sa hľadí na odsúdeného ako keby nebol odsúdený, t.j. dochádza k zahladeniu odsúdenia priamo zo zákona. Toto sa prejaví aj v registri trestov tak, že vo výpise z registra trestov už nebude o odsúdení žiadna zmienka. Preto o výmaz z registra trestov v prípade podmienečného odsúdenia (za predpokladu vyššie splnených podmienok) nie je potrebné žiadať.

Čo sa týka trestu zákazu vedenia motorového vozidla, k zahladeniu dochádza jeho vykonaním. Rovnako aj v tomto prípade k výmazu dochádza zo zákona, nie je potrebné o výmaz žiadať. 


Trápi vás "Žiadosť o zahladenie odsúdenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. V registri trestov mi píše, že sa na mňa hľadí, ako keby som nebol odsúdený. Mám ešte žiadať o zahladenie odsúdenia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,

 

formulácia "na páchateľa sa hľadí, ako keby nebol odsúdený" je formuláciou pre zahladenie odsúdenia. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné pre dotknutý trestný čin, resp. trest žiadať o zahladenie odsúdenia.


Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Žijem už približne 15 rokov v Nemecku. Po vyžiadaní registra trestov mi prišiel štvorstranový európsky register trestov.
Na slovenskom výpise je uvedený trestný čin z podvodu z roku 2017. Tento čin sa stal v Nemecku a my sme za to zaplatili pokutu. Prekvapilo ma, že sa to vôbec objavilo na slovenskom výpise.
Je možné požiadať o jeho vymazanie? Ak áno, kde a ako to môžem urobiť?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň,

o vymazanie môžete požiadať. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov bude potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť určité podmienky, ktoré sú uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa predmetného ustanovenia ods. 1 a 2 uvádza:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Odporúčame vám podať žiadosť na na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver vás musím upozorniť na fakt, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.  V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa väčšinou predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, rada by som položila nasledujúcu otázku. Ak mi bol uložený podmienečný trest odňatia slobody (už som sa osvedčil), zákaz činnosti (do konca skúšobnej doby zostáva ešte 1 mesiac) a ochranné opatrenie - ambulantná protialkoholická liečba (ktorej som sa podrobil a lekár rozhodol, že moje ďalšie návštevy už nie sú potrebné, to bolo pred 2 rokmi). Tieto tresty mi boli uložené za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, konkrétne za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Chcela by som vedieť, či dôjde automaticky k zahladeniu všetkých trestov a ochranného opatrenia súčasne po uplynutí podmienky na uložený zákaz činnosti, alebo či sa tieto tresty a opatrenia budú mať v úmysle zmazať postupne po mojom osvedčení. A ešte by som sa rada dozvedela, akým spôsobom dôjde k výmazu ochranného opatrenia?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

trest zákazu činnosti sa zahladzuje jeho vykonaním (§ 92 ods. 2 Trestného zákona). Pokiaľ Vám bol uložený podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou, v takom prípade po jej uplynutí súd rozhoduje o tom, či ste sa osvedčili, alebo nie. Ak rozhodne, že ste sa osvedčili, tak sa týmto rozhodnutím na Vás hľadí, ako na neodsúdeného. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa bez toho, že by ste na tom mali vinu, má sa za to, že sa ste sa osvedčili. Aj v takomto prípade by sa na Vás uplynutím tohto 1 roka hľadelo ako na neodsúdeného.

Pokiaľ ide o ochranné opatrenie, podľa § 74 ods. 2 Trestného zákona Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.

O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva.

Odporúčam požiadať súd o rozhodnutie o skončení ochranného liečenia, ku ktorému priložíte aj správu od lekára. 

Ak to zhrniem, zákaz činnosti sa zahladí vykonaním, ochranné liečenie zanikne naplnením jeho účelu a o jeho skončení rozhodne predseda senátu, ďalej sa už nezahladzuje. Pokiaľ ide o "podmienku", platí vyššie uvedené.

Podľa zákona o registri trestov Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

V odpise budú figurovať všetky uložené sankcie, aj po zahladení.


Trápi vás "Žiadosť o zahladenie odsúdenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, s týmto nerozumiem úplne, prosím o vysvetlenie konkrétneho prípadu. Bol udelenný podmienečný trest na 2 roky s troma rokmi skúšobnej doby. Kedy možno najskôr požiadať o zahladenie trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody je upravený určitý osobitný režim zahladenia odsúdenia. Podstata zahladenia odsúdenia spočíva v tom, že po uplatnení tohto inštitútu sa na odsúdeného hľadí, akoby odsúdený nebol.

Pri podmienečnom odklade výkonu trestu je rozhodujúca skúšobná doba, nakoľko ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil /tzn. ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o (ne)osvedčení sa bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu/, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

Z uvedeného vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade dochádza k takpovediac zahladeniu odsúdenia automaticky, po tom, ako sa v skúšobnej dobe odsúdený osvedčí, resp. po tom, ako nastanú zákonné podmienky na to, aby sa malo za to, že sa osvedčil.


Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, mám v trestnom registri záznam o podmienečnom treste, ktorý trval pol roka. Podmienečka už je dlhú dobu prepadnutá, avšak stále je zaznamenaná v registri. Potrebujem mať čistý register kvôli práci. Mohli by ste mi, prosím, poskytnúť telefónny alebo iný kontakt na osobu, u ktorej by som si to mohol vybaviť?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, po uplynutí každej skúšobnej musí podľa Trestného zákona rozhodnúť o osvedčení súd, ktorý podmienku uložil. Súd rozhodne o osvedčení vtedy, ak zistí, že ste počas skúšobnej doby viedli riadny život, nespáchali žiadny iný trestný čin ani priestupok. Trestný zákon však upravuje aj možnosť, keby súd o Vašom osvedčení bez Vašej viny nerozhodol v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby. Ak súd v tejto lehote bez Vašej viny (t.j. nečinnosť súdu alebo zdržanie rozhodovania o osvedčení neboli ovplyvnené dôvodmi na Vašej strane) má sa zo zákona za to, že ste sa osvedčili. Tzn. že sa má na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený. V prípade, že sú u Vás splnené podmienky na osvedčenie zo zákona, postačuje o tom upovedomiť súd a tiež orgán, ktorý vedie register trestu odňatia slobody (prokuratúra). Nie je možné Vám poskytnúť priamo telefonický kontakt na pracovníka, nakoľko v takýchto prípadoch je vždy vhodnejšie postupovať písomne a príslušné orgány upovedomiť o naplnení zákonných podmienok osvedčenia po uplynutí skúšobnej doby (podanie treba adresovať konkrétne k Vášmu prípadu - uviesť spisovú značku).


Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dňa 10. 7. 2014 ma v Rakúsku chytili pri trestnom čine - neoprávnenom napomáhaní vstupu do krajiny. Odvtedy som bol vo väzení a 15. októbra mi súd uložil trest 24 mesiacov, z ktorých mal byť odsedeneých 8 mesiacov. Napriek tomu, pustili ma už po dvoch mesiacoch. Takže dňa 19. decembra 2014 som mohol ísť domov. Dostal som tríročnú podmienku, ktorá mi už skončila. Okrem toho mi bol vymyslený zákaz vstupu do krajiny na 7 rokov, čo je do roku 2021. Počul som, že po uplynutí troch rokov môžem skúsiť požiadať o zahladenie trestu a že to niekedy môže uspieť. Rád by som to skúsil, nakoľko som predtým nikdy nebol trestaný. Od spomenutého incidentu pracujem a žijem normálny život.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Otázka bola zodpovedaná v podotázkach dňa 26.5.2018 - link tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/question-preview/30038#subquestion-36805.


Trápi vás "Žiadosť o zahladenie odsúdenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Na SBS kurze si po mne požadovali odpis. Je možné, že v odpise som mal dva zápisy, hoci viem len o jednom? Išlo len o malé podmienky, ale predsa. Nebude SBS kurz považovať toto za neprijateľné? Veľmi sa toho obávam, a to aj napriek tomu, že od toho uplynulo viac ako 10 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, bezúhonnosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti (zákon o SBS) je definovaná v ustanovení § 13. Podľa tohto ustanovenia sa za bezúhonného považuje ten, komu boli odsúdenia zahladené. Za bezúhonného sa nepovažuje iba ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo iný trestný čin s nepodmienečným trestom viac ako 12 mesiacov. Vy ste vo svojej otázke uviedli, že išlo o podmienečné odsúdenia a je tomu viac ako 10 rokov. Z týchto skutočností je možné vyvodiť, že vo Vašom prípade boli tieto odsúdenia pravdepodobne už zahladené a hľadí sa na Vás ako keby ste neboli odsúdený. Bez detailnej znalosti Vášho odpisu a tam evidovaných záznamov to však nie je možné uviesť s istotou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Žiadosť o zahladenie odsúdenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.