POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

Dobrý večer. Bol som odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu nad 1 promile. Dostal som peňažný trest, ktorý som uhradil, a odobrali mi vodičský preukaz na 12 mesiacov. Po 6 mesiacoch mi vodičský preukaz vrátili. Moja otázka je, či budem mať záznam vo výpise registra trestov a ak áno, dokedy, alebo sa mi to automaticky vymaže? Táto informácia je dôležitá v súvislosti so zamestnaním.

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

Dobrý deň. Záznam budete mať nielen vo výpise z registra trestov, ale aj v odpise z registra trestov. Vymazať trest z výpisu z registra trestov je možné len po uplynutí určitej doby od výkonu trestu. V tomto prípade by mohol súd zahľadiť odsúdenie po uplynuti 3 rokov od výkonu trestu. Pokiaľ táto doba už uplynula máte právo obrátiť sa na súd so žiadosťou o zahľadenie odsúdenia. Budete musieť preukázať že už vediete riadny život. Po zahľadení odsúdenia súdom bude trest z výpisu z registra trestov vymazaný. V odpise z registra trestov sa trest nevymaže. 

Trápi vás "Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či musím podať žiadosť o zahladenie alebo to prebehne automaticky. Trest, ktorý som dostal, bol nepodmienečný a nepresahoval 3 roky. Stalo sa to pred 14 rokmi. Je to už zahladené?

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zahladenie trestu odňatia slobody, tu platia trošku iné pravidlá ako je to pri ostatných trestoch, ku ktorých zahladeniu dochádza automaticky zo zákona momentom ich vykonania. V prípade trestu odňatia slobody platí, že k jeho zahladeniu dochádza nie automaticky, ale na žiadosť odsúdeného. Zákon totiž hovorí, že súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej:

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, 

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Vzhľadom na uvedené potom, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky, po piatich rokoch po vykonaní trestu ste už mohli žiadať o zahladenie odsúdenia, ak ste po túto dobu súčasne viedli riadny život. Ak ste nepožiadali, súd vám sám od seba odsúdenie nezahladil. Môžete však o to požiadať aj teraz a zabezpečiť si tak čistý register trestov, za predpokladu, že spĺňate podmienky uvedené zákonom (vedenie riadneho života). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, Dňa 8.10.2021 som podal žiadosť o zahladenie trestu a do dnešného dňa, 29.12.2021, mi neprišla odpoveď. Preto by som sa chcel opýtať, akú dobu má súd na vybavenie takéto žiadosti. Chcem zdôrazniť, že som splnil všetky podmienky na zahladenie trestu. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
súd nemá zákonom stanovenú lehotu na vydanie rozhodnutia o zahladení odsúdenia. Odporúčam Vám na infocentre súdu zistiť stav Vašej veci. Ak zistíte, že je spis už dlhšiu dobu u zákonného sudcu, urgujte písomne túto vec a argumentujte napríklad tým, že toto zahladenie potrebujete pre výkon zamestnania. 


Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, V roku 2002 som bola odsúdená podľa paragrafu 172 na tri roky v prvom stupni stráženia. Prepustili ma v roku 2004 a umiestnili ma na podmienečné prepustenie, kde mi bol odpustený jeden rok trestu, a tak som dostala na podmienečné prepustenie dvojročnú podmienku. Kedy si môžem podať žiadosť o výmaz? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2021)

Dobrý deň,
o výmaz, resp. v súlade so zákonom o tzv. zahladenie odsúdenia ste už mohli dávno (nakoľko sa nejedná o trest prevyšujúci 5 rokov, vo Vašom prípade prichádzalo do úvahy zahladenie po 5 rokoch) požiadať a rovnako tak môžete spraviť prakticky obratom v súčasnosti. Stačí v žiadosti uviesť údaje o Vašom odsúdení, PP-čku, informácie o Vašom následnom živote a riadnom vedení života... a súd vo veci rozhodne od stola o zahladení Vášho odsúdenia.


Trápi vás "Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred približne piatimi rokmi som bol vo výkone trestu. Kedy si môžem požiadať o vymazanie záznamu z registra trestov?

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,

Vo Vašej otázke neuvádzate dĺžku výkonu trestu, od ktorej sa možnosť zahladenie odsúdenia odvíja. Prikladám Vám ust. § 92 Trestného zákona v znení:

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Dovolím si však upozorniť, že ak dôjde k zahladeniu, odstráni sa záznam iba z výpisu registra trestov, nie z odpisu. V odpise z registra trestov ostane tento záznam o trestnom čine a uloženom treste vždy.


Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. V roku 2015 som bol trestaný za nebezpečné vyhrážanie, a to na dobu 5 mesiacov. Kedy sa mi tento trest zahladí?

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2019)

Dobrý deň,

Zahladenie odsúdenia a jeho hmotnoprávne podmienky sú upravené v ustanovení § 92 Trestného zákona.

Vo vašom prípade môže súd zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej troch rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Po zahladení odsúdenia sa na páchateľa hľadí ako keby nebol odsúdený.  


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, 1. októbra 2018 mi uplynie trest za odobratie vodičského preukazu, ktorý bol udelený za vedenie motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Trest som dostala na jeden rok a predtým som nikdy nebola súdne trestaná, ani som nemala žiadne priestupky. Rada by som vedela, či sa tento záznam bude nachádzať aj vo výpise trestov. Viem, že v odpise zostáva, ale kvôli práci potrebujem čistý výpis z registra trestov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2018)

Dobrý deň, pri iných trestoch než je trest odňatia slobody (napríklad peňažný trest alebo trest zákazu činnosti) sa odsúdenie zahladzuje vykonaním týchto trestov. Tzn. že sa odsúdenie na trest zákazu činnosti zahladzuje uplynutím lehoty, na ktorú bol tento trest uložený. Vo Vašom prípade zrejme 01.10.2018 (ak ste správne počítali lehotu jedného roka). Následne by mal súd upovedomiť orgán, ktorý vedie register trestov, že došlo k vykonaniu trestu, a tým pádom k zahladeniu odsúdenia. Môže sa stať, že súd, prípadne i orgán, ktorý vedie register trestov nečinnosťou spôsobí, že nebude táto zmena v registri trestov zaznamená v krátkej dobe po uplynutí trestu. Preto v takýchto prípadoch odporúčame vždy približne 2-3 týždne po vykonaní trestu vyžiadať na pošte výpis z registra trestov a overiť si, že došlo k zahladeniu odsúdenia. Ak by ste ešte stále mali uvedené odsúdenie vo výpise, bude potrebné v prvom rade skontrolovať a prepočítať deň vykonania trestu a zároveň upovedomiť príslušné orgány o tom, že došlo k zahladeniu odsúdenia zo zákona a majú vykonať výmaz záznamu z registra trestov.


Trápi vás "Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, som študentom strednej školy a moja sedemnásťročná kamarátka šoférovala moje vozidlo po sídlisku pod vplyvom alkoholu. Ja som len odparkoval a zaparkoval motorové vozidlo. Policajti mi vysvetlili, že to sa už berie ako jazda pod vplyvom alkoholu, čo chápem. Viem, že mi hrozí finančná pokuta a zákaz viesť motorové vozidlo. Chcel by som sa opýtať, či mi, keď som nafúkal menej ako jedno promile (rovnako ako moja kamarátka), hrozí aj záznam v registri trestov. Mal by som na mysli, či by som v tom prípade mohol pracovať ako vodič po ukončení vysokoškolského štúdia, alebo to nebude možné. Môžem sa teda spoliehať na čistý výpis z registra trestov? Ďakujem vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2018)

Dobrý deň. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov sa pri požití alkoholu v objeme 0,4762 mg/l alkoholu v krvi (tzn. 1 promile), vychádza z pravidla, že toto množstvo spôsobuje stav vylučujúci spôsobilosť na vedenie motorového vozidla. Hodnota 0,4762 mg/l alkoholu v krvi je hodnota, pri ktorej podľa lekárskej vedy žiaden (teda ani nadpriemerne disponovaný vodič motorového vozidla) nie je schopný bezpečne viesť motorové vozidlo. Zároveň je však potrebné dodať, že v zásade nie je vylúčený ani prípad, kedy bude páchateľ v stave vylučujúcom vykonávať určitú činnosť (v tomto prípade vedenie motorového vozidla), hoci požil menšie množstvo alkoholu, než je hodnota 1 promile v krvi.

Pokiaľ ste teda viedli motorové vozidlo, či už Vy, alebo Vaša kamarátka pod vplyvom alkoholu, avšak nameraná hodnota alkoholu v krvi bola pod 1 promile, potom by nemalo ísť o trestný čin, ale o priestupok. V takom prípade by ste mali mať iba záznam o priestupku a nie záznam v registri trestov. Ten by mal zostať čistý.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy sa vymaže trest z výpisu z registra trestov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.