Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trenčín
Odpovedané dňa: 15. 2. 2017

Otázka: Dedičstvo

Dobrý deň, rodičia sa rozviedli a s otcom sme neboli v kontakte 20 rokov. Po jeho smrti nám prišlo predvolanie k notárovi za účelom prejednania dedičstva. Ide o osobné veci, vkladnú knižku so sumou 2300e, a potom spoluvlastnícke podiely na pozemkoch mimo obce. Jeho sestra, s ktorou bol v kontakte zabezpečila pohreb, požaduje náhradu za pohreb 800e. Takže v podstate ide o 1500e a podiely na pozemkoch. Sme dvaja dedičia a rada by som vedela ako postupovať, nakoľko je to mala suma a záujem o pozemky nemáme. Aj, keď je pravda, že 600e nám nikto nedá, ale nechcem si komplikovať život kvôli nejakým podielom na pozemkoch, a ďalšia vec je obava, aby sa neohlásil ešte nejaký dlžník, že mu dlhuje peniaze a my, keď prijmeme dedičstvo, budeme platiť. Uvažovala som, že sa vzdáme dedičstva, ale tým pádom by dedili moje deti. Nemýlim sa? Ale potom by to boli komplikácie iba pre nich a navyše 1 dieťa nie je plnoleté. Poprosila by som o radu, aby to bolo čo najmenej „bolestivé“. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Najskôr je teda potrebné zistiť či Váš otec nezanechal závet a zistiť aký bol stav jeho majetku a dlhov ku dňu jeho smrti. Čo sa týka dlhov, ktoré sa môžu vyskytnúť po prejednaní dedičstva a s tým súvisiacu obavu, že budete platiť novým dlžníkom, o ktorých nemáte vedomosť, platí podľa § 211 ods. 1. Civilného mimosporového poriadku nasledovné: Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. Z informácií, ktoré ste uviedli nevidíme dôvod na obavy.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Prosím o radu, dá sa do dedičstva započítať darovaný majetok, ak nič nie je na dedenie? Rodičia totiž všetko prepísali jednému dieťaťu, a tým pádom nezostalo nič na dedenie. Aj všetky úspory majú doma. Môj brat sa mi vyhráža, že bude súdnou cestou odo mňa vymáhať peniaze na pohreb, keď umrú, aj keď majú doma veľa peňazí. Keďže brat býva s nimi, logicky si peniaze nechá pre seba.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, pokiaľ po smrti Vašich rodičov nebude žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia, k dedeniu v pravom zmysle slova zrejme ani nedôjde. Súd, resp. notár ako súdny komisár, by mal postupovať podľa ustanovenia 188 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ktorý určuje, že: "Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť." V takomto prípade ani nejde o dedenie v pravom zmysle slova, a preto mám za to, že by ani nebolo možné započítanie daru - kolácia podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 188 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že: "Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo." Ak by sa s poukazom na toto ustanovenie prejednával aj nepatrný majetok ako dedičstvo, som toho názoru, že by bolo možné uplatniť spomenuté ustanovenie § 484 Občianskeho zákonníka upravujúce započítanie neobvyklého daru na dedičstvo, resp. dedičský podiel obdarovaného dediča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk