Máte
otázku?

Zvýšenie výživného na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň. Mám 8 ročnú dcéru, na ktorú mi jej otec posiela výživné vo výške 50 eur. Manželmi sme neboli a ani sa nikdy nijako nepodieľal na jej výchove. Táto suma mu bola stanovená súdom ešte v roku 2007, keď mala dcéra 2 roky. Toho času bol nezamestnaný, ako aj teraz. Nedávno som však na obchodnom registri zistila, že je konateľom nejakej s.r.o. firmy, kde mal údajne vložiť základný vklad na imanie vo výške 6640 eur. Chcem sa touto cestou spýtať, či môžem tento fakt pokladať za vhodný argument na zvýšenie výživného na dcérku?

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň.

Podľa § 62 ods. 2 a 5 Zákona o rodine:
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 63 ods. 1Zákona o rodine:

(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

V prípade výživného sa o. i. skúmajú objektívne schopnosti a možnosti povinného rodiča, čo znamená, že ak je napr. rodič nezamestnaný z dôvodu, aby na dieťa nemusel platiť vysoké výživné, na túto skutočnosť sa neprihliadne a súd zaviaže rodiča na platenie výživného v takej výške, akú by mu dovolili jeho skutočné možnosti a schopnosti.

Ak by mal otec Vášho dieťaťa príjem z inej ako závislej činnosti, zákon mu ukladá povinnosť preukázať svoje majetkové pomery, pričom ak si túto povinnosť nesplní, bude platiť zákonná domnienka, podľa ktorej je výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima, čo by malo zrejme za následok zvýšenie výživného na Vaše spoločné dieťa.

Pokiaľ by teda otec Vášho dieťaťa bol skutočne konateľom obchodnej spoločnosti išlo by podľa môjho názoru o dobrý argument na zvýšenie výživného na Vašu spoločnú dcéru. 

Určite Vám odporúčam podať uvedený návrh. Od posledného určenia výživného totiž uplynulo už 6 rokov. Vaše dieťa má v súčasnosti určite vyššie potreby ako tomu bolo v minulosti. Súd Vám predpokladám výživné zvýši. Odporúčam Vám však pred podaním návrhu krátku konzultáciu s niektorým z našich advokátov, ktorý Vám poradí, ako dosiahnuť, to aby bolo zvýšenie výživného čo najvyššie.

Trápi vás "Zvýšenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné zvýšiť výživné mimosúdnou cestou (napr. notár, že by sa spísala dohoda o zvýšení výživného a potom by sa notársky potvrdila/. Poprípade inou cestou mimo súdu ak je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že spísanie dohody s tým, že podpisy budú úradne overené, je možné. Overené podpisy však na dohode nie sú potrebné. Podstatné pre to, aby výživné bolo platené vo vyššej sume v zmysle dohody je to, aby dohoda bola schválená súdom, inak by bola právne nevykonateľná a teda ak by povinný neplatil výživné podľa novej dohody, nemohli by ste podať návrh na vykonanie exekúcie.

Citujeme ust. § 24 ods. 4 zákona o rodine :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."


Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s bývalou partnerkou, s ktorou mám 15 ročného syna sme sa dohodli na zvýšení výživného a to mimosúdne. Mám si dať túto dohodu aj písomne odsúhlasiť partnerkou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.02.2021)

Dobrý deň,
vo veci dohody o zvýšení výživného na mal. dieťa je potrebné dohodu spísať v písomnej forme a túto dať na schválenie na súd. Je to tak z dôvodu, že ak by dohoda o zvýšení výživného nebola schválená súdom bola by nevykonateľná, t.j. matka dieťaťa by sa nemohla cestou súdneho exekútora domáhať vymáhania zvýšeného výživného.


Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, súdil som sa s poisťovňou o odškodnenie po autonehode a zastupoval ma advokát, ktorý mal dostať ako odmenu za právne služby 20 percent. Súd vyhral a plnenie z poisťovne mu bolo vyplatené na jeho účet pričom on mi to mal poslať po odrátaní svojich 20 percent na môj účet. No neurobil to a celú sumu si nechal a teraz sa tuším zdržuje v zahraničí. Už som podal trestne oznámenie. Čo by som mal ďalej robiť? Obávam sa, že peniaze už minul alebo niekde uložil. Vzťahuje sa na takýto prípad poistenie advokátov proti spôsobenej škode klientovi ? Ďakujem. H. 

 

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

vo veci uvádzame, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú advokátom sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú nesplnením povinnosti vyúčtovať prevzaté peniaze, odmenu alebo vyplatiť prípadne zinkasovať poistné, provízie, dane alebo iné peňažné prostriedky, či iné cenné papiere, šeky, vkladné knižky, poukážky, alebo akékoľvek iné platobné prostriedky. 

O veci odporúčame informovať  Slovenskú advokátsku komoru /https://www.sak.sk/blox/cms/.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zvýšenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku