Máte
otázku?

Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

Dobrý večer, chcela by som poradiť ohľadne zrážky zo mzdy. Môj zamestnávateľ potom čo som dala výpoveď mi hľadal neustále chybí na pracovisku a dal mi 3 porušenia pracovnej disciplíny. (na truc). Väčšina je prekrútená alebo vymyslená. No chcela by som vedieť, či mi môže strhnúť peniaze zo mzdy len tak sám od seba alebo ma musí upozorniť a požiadať o vrátanie. Nič také ako škoda na majetku alebo krádež, neskorý príchod sa nestal. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

Dobrý deň,

inšitút zrážiek zo mzdy je upravený v § 131 Zákonníka práce, ktorý jednoznačne definuje v ktorých prípadoch, na akom základe a prípadne aj v akej výške je zamestnávateľ oprávnený uskutočniť zamestnancovi zrážku zo mzdy.

Pokiaľ nejde o jeden zo zákonom vymedzených dôvodov (napr. zrážky na sociálne poistenie, zdravotné poistenie) môže zamestnávateľ vykonávať zamestnancovi iné zrážky buď len ak zamestnávateľovi takáto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu alebo na základy uzavretej písomnej dohody so zamestnancom. Z Vašej otázky vyplýva, že o žiadny takýto prípad vo Vašom prípade nejde. 

Zákonník práce neumožňuje bez ďalšieho (napr. spôsobenie škody, porušenie dohody o hmotnej zodpovednosti a pod.) svojvoľne sankcionovať zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny zrážkami zo mzdy, ktorých výšku sám určí.

V danom prípade Vám preto odporúčame písomne vyzvať Vášho zamestnávateľa na vyplatenie zrazenej sumy. Ak to dobrovoľne neurobí, môžete sa svojho práva domáhať voči nemu žalobou na súde.

Trápi vás "Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Môže mi dať pokutu zamestnávateľ za to, že som neprišiel do práce, pretože som bol u lekára? Pritom mám od lekára potvrdenie? Ma právo na to, aby som si ja ako zamestnanec hľadal na deň kedy mám ísť k doktorovi náhradu "svojho kolegu"? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň,
nie, žiadnu pokutu Vám dať nemôže. V pracovnom práve nemožno platne dohodnúť pokuty. Tiež nie ste povinný hľadať si náhradu. Vy máte právo ísť k lekárovi, pričom 7 dní v roku máte nárok na pracovné voľno, s náhradou mzdy. Zamestnávatelia však často siahnu na tzv. variabilnú zložku mzdy (ak ju samozrejme máte dohodnutú). Ak máte fixnú mzdu, tak pokiaľ máte potvrdenie od lekára tak za čas, kedy ste u neho boli máte nárok na náhradu mzdy (ktorá zvykne byť porovnateľná ako mzda za daný čas). 


Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ strhol z výplaty synovi 25 %, ako dôvod uviedol, že 15 dni chodil k lekárovi po vyšetreniach. Má pritom živnosť. Má na niečo takéto vôbec právo ?

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami položenú otázku závisí od toho, aký typ obchodnej zmluvy mal Váš syn ako živnostník uzatvorenú s odberateľom. Ak cena za dodávku prác a služieb bola stanovená napr. paušálne a práce mali byť vykonávané každý deň u objednávateľa (v otázke používate pojem zamestnávateľ). Ak je to tak, ako predpokladáme vyššie, potom syn ako živnostník nemôže dostať odmenu za prácu, ktorú nevykonával.

Chceme súčasne uviesť, že ak syn je živnostník a pracoval u zamestnávateľa, je skôr pravdepodobné, že mala byť uzatvorená riadna pracovná zmluva podľa ust. Zákonníka práce so všetkými právami na strane syna ako zamestnanca, vrátane čerpania prac. voľna na vyšetrenie u lekára podľa ust. § 141 Zákonníka práce.

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť zmluvu.


Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ma zamestnávateľ právo na zrážku, ktorú mi uviedol do výplatnej pásky a to zrážku za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a konkrétne tam uviedol dva dátumy čiže 2x po 50euro. Mám s ním podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy a je v nej aj bližšie špecifikované za aké veci aj, že za menej závažné porušenie 15 eur za hrubé porušenie 50 eur. Je tam pár bodov, ktorých sa to týka a ten posledný je taký všeobecný, že iné. Teraz sa obávam, keď som PN, že posledný mesiac ako som vo výpovednej dobe, že opäť dostanem niečo podobne. Mzdu mám minimálnu pre tretí stupeň náročnosti práce prosím viete mi poradiť?

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
dohoda o zrážkach zo mzdy slúži na zabezpečenie pohľadávky zamestnávateľa. Ak pohľadávka zamestnávateľa neexistuje, neexistuje ani dôvod na dohodu o zrážkach zo mzdy a takáto dohoda je neplatná. Ak to je vyslovene dohoda o zrážkach zo mzdy a vo Vašom prípade nejde o zrážanie napr. z osobného príplatku, tak je dohoda neplatná a nemal Vám to právo stiahnuť. Môžete ho žalovať o danú sumu, prípadne podať trestné oznámenie. Na sankcionovanie porušenie pracovnej disciplíny má k dispozícii iné inštitúty (skončenie pracovného pomeru. Za PN Vám tiež nemôže zraziť zo mzdy na základe dohody o zrážkach. Jedine z osobného príplatku.


Trápi vás "Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostávala som od zamestnávateľa explicitne výplatu, omylom ekonómka zadala do systému a na môj účet chodili dve výplaty. Teraz odo mňa žiadajú, aby som tie peniaze vrátila alebo mi budú zrážať zo mzdy. Vo výplatnej páske som nemala napísané dve výplaty,  ale len jednu. Prosím poraďte mi môžu mi tie peniaze zrážať ? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 

Nie je podstatné to, že ste dostali len jednu výplatnú pásku,  podstatné je, že peniaze na účet prišli z rovnakého bankového účtu.

Pokiaľ zo strany zamestnávateľa boli omylom vyplatené dve mzdy na Váš bankový účet, na Vašej starne vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré v zmysle ust. § 451 Obč. zákonníka ste povinná vydať.

Ak nebudete súhlasiť so zrážkami zo mzdy na základe dohody so zamestnávateľom podľa § 131 ods. 3 ZP, je oprávnením zamestnávateľa domáhať sa svojho práva cestou súdu, s čím by Vám vznikli zbytočné náklady spojené so súdnym konaním.

 

 


Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň,

rada by som sa spýtala na otázku ohľadom nevyplatenia mzdy od zamestnávateľa. Bola som brigádnička. Z osobných dôvodov som nemohla prísť do práce, v to ráno som ho o tom informovala. Nakoľko som do práce neprišla, nevyplatil mi predošlé odpracované dni. Ma prosím na to právo?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ na takéto konanie právo nemá. Mzda, prípadne odmena za vykonanú prácu je nárok, ktorý musíte dostať vždy za každú odvedenú prácu. Zamestnávateľ má iné právne prostriedky, aby mohol zamestnanca sankcionovať za prípadné porušenie prac. disciplíny. Na mzdu, či odmenu nemôže siahnuť z dôvodu, ktorý ste uviedli.


Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím, viete mi poradiť, ako riešiť uvedený problém? Môj otec odchádza do dôchodku, a zamestnávateľ ho prekvapil sumou 600 eur, ktorú vraj dlží spätne od roku 2009 do roku 2014. Ako zamestnanec mal kartu v peňažnej hodnote (zrušili im ju v roku 2014). S touto kartou nakupoval potrebný materiál a občas aj vyberal hotovosť. Doklady o kúpe (bločky) potom vždy odovzdával (bločky z bankomatov nezbieral). Keďže je pedant, sám si všetky nákupy zapisoval do excelu, ako aj na bločky písal rôzne poznámky. Za všetky tieto roky ma aj od nich kópie. Účtovníčka však trvá na tom, že sú tam nezrovnalosti, a že si to ma sám dohľadať kde je problém, ona na to nemá čas. A ako pikoška je, že jeho šéf zakázal účtnovníčkam mu pomáhať, pretože majú vraj svoju robotu, takže je bezradný. Šéf mu povedal, že ak nedoloží spätne doklady (bločky) o zaplatení (od roku 2009! ), tak mu to strhnú z poslednej výplaty, prípadne mu tiež nedajú výstupný list, ak to nedorovná. Otec si ale nie je vedomý, že by to bola jeho vína. Zamestnávateľ mu nedal žiadne písomne vyrozumenie, ani čo chyba, ktoré dátumy a pod. Všetko si ma dohľadať sám. Zaujíma nás, ako mohli spoločnosti (jedna sa o dcérsku spoločnosť jednej bankovej inštitúcie) prechádzať od roku 2009 až do teraz, koncoročné uzávierky? Ak by tam boli nezrovnalosti, tak potom ich celé tie roky nevideli, ale zrazu sú tam? Ak tam nezrovnalosti boli, tak im predsa nemohlo sedieť celé tie roky účtovníctvo. A ak nesedelo, tak nemajú povinnosť zamestnancovi oznamovať stav pohľadávok ku koncu roku? A ešte jedna pikoška na záver - pred pár mesiacmi koncil otcov kolega a ten mal tiež "sekeru" 250 eur a veľmi sa čudoval, ako je to možné, keďže tiež si všetko zapisoval a odkladal. Ako prosím Vás riešiť túto situáciu. Môže mu zamestnávateľ zraziť uvedené peniaze, ak nemá podpísanú dohodu o zrážkach? Otec si už samozrejme nepamätá, či niekedy dávnejšie takýto dokument podpisoval. Tiež nás zaujíma, či môže zamestnávateľ zadržiavať výstupný list, prípadne výplatu? ĎAKUJEME ZA ODPOVEĎ.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že zamestnávateľ Vášmu otcovi teraz - rok 2019 -  oznámil, že mu dlhuje peňažnú sumu z platobnej karty za obdobie rokov 2009 až 2014, ktorá mu bola zrušená resp. odovzdaná zamestnávateľovi v roku 2014.
Pokiaľ otec nemá podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, je povinnosťou zamestnávateľa preukázať výšku škody ako aj zodpovednosť Vášho otca za predmetnú škodu.
Ak dohodu o hmotnej zodpovednosti má podpísanú, v súlade s ust. Zákonníka práce je povinnosťou zamestnávateľa v zmysle prísl. zákonov, predovšetkým zákonníka práce a účtovných predpisov vykonávať invetarizáciu svojho majetku.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná, a inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 

Vzhľadom na okolnosť, že odo dňa odovzdania platobnej karty zamestnávateľovi nedošlo zo strany zamestnávateľa k žiadnej výzve a ani k preukázaniu zodpovednosti Vášho otca za predmetnú škodu resp. schodok za hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, je potrebné v prípade, že by zamestnávateľ poslal Vášmu otcovi písomnú výzvu k úhrade uvedenej sumy 600 € vzniesť námietku premlčania v súlade s ust. § 100 Občianskeho zákonníka.
V otázke neuvádzate, či výzva zo strany zamestnávateľa bola Vášmu otcovi predložená v písomnej forme. Ústna výzva je žiadna výzva.

Nie je povinnosťou Vášho otca dohľadať pre zamestnávateľa jeho účtovné dokaldy z rokov 2009 - 2014. Je povinnosťou zamestnávateľa preukázať schodok prípadne zodpovednosť Vášho otca za vzniklú škodu v závislosti od toho či má alebo nemá podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Nie je dôvodom, aby zamestnávateľ Vášmu otcovi mzdu nevyplatil resp. zrealizoval zrážku zo mzdy z tohto dôvodu, nakoľko zrážky zo mzdy sa môžu realizovať len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
V prípade, že mzda nebude Vášmu otcovi riadne vyplatená v súlade so ZP, bude musieť neoprávnenú zrážku vymáhať cestou súdu. 

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. 
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä 
a) dobu trvania pracovného pomeru, 
b) druh vykonávaných prác, 
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, 
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, 
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. 
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. 
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Nech Vás pán otec nezabudne, že má nárok na odchodné podľa ust. § 76a/ Zákonníka práce :
"Odchodné 
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. 
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

T.j. : Zadržať výstupný list a mzdu zamestnávateľ nie je oprávnený.
 


Trápi vás "Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi od januára vyplácal vyššiu mzdovú sadzbu, ktorú som mal dohodnutú na iný druh práce (na danej pozícii od januára som mal mať sadzbu nižšiu/, teraz, keď sme dohodou ukončili prac.pomer tak mi v poslednej mzde celý rozdiel stiahol z platu, z vysvetlením, že šlo o omyl. Mám to akceptovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

(odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

ak tomu správne rozumiem, pracovali ste u zamestnávateľa na dvoch pozíciách, pričom pri vyplácaní mzdy za prácu na jednej pozícii Vám zamestnávateľ vyplatil viac než mal, pričom táto zvyšná časť mala patriť do platu na inej pozícii. V takom prípade má právo od Vás žiadať vrátenie "preplatku", resp. Vy máte priamo zákonnú povinnosť vrátiť mzdu, ktorá je navyše, resp. o ktorej viete, že na ňu nemáte nárok, pretože v podstate by išlo o bezdôvodné obohatenie z Vašej strany. Vyplýva to z ustanovenia § 222 ods. 6 Zákonníka práce Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

Z čisto právneho hľadiska si nemyslím, že zamestnávateľ postupoval správne. Zrážky zo mzdy totiž môže vykonať len tak, ako to umožňuje zákon. Dané vyplatenie mzdy nad rámec zákona nie je možné zraziť jednostranne, ale iba na základe dohody. Vychádza sa aj z toho, že v danom mesiaci ste odpracovali určitý čas a za to dostávate odmenu v určitej výške - mzdu. Neexistuje právny dôvod na to, aby to zrážal z nasledujúcej mzdy. Mal Vám vyplatiť riadne celú mzdu a Vy ste mu mali vrátiť to, čo bolo navyše, prípadne sa dohodnúť na zrážke.

Momentálne však už danú situáciu nezvrátite a v podstate ste máte za 2 mesiace mzdu vo výške, v akej ste ju mali mať. Do budúcna je však kvôli právnej čistote potrebné postupovať, ako som uviedol vyššie.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku