Máte
otázku?

Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?

Dobrý deň prajem. Vopred ďakujem za reakciu a akúkoľvek odpoveď z Vašej strany. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Mám problém s vrátením peňazí, ktoré som požičala mojej naozaj dobrej kamarátke. Už teraz viem, že človek v dnešnej dobe nemôže dôverovať skutočne nikomu, ale žiaľ v júli 2014 som to tak nevnímala. Požičala som kamarátke 9500 eur s tým, že ich chce investovať a že peniaze bude mať do mesiaca späť. Dohodli sme sa, že mi do mesiaca vráti sumu 7000 eur a do pol roka zvyšných 2500 eur. Raz som jej už peniaze požičala a tie mi bez problémov vrátila. Bez zmluvy sme sa dohodli, že tie peniaze vráti, nakoľko som jej prízvukovala, že to tak musí byť. Tými peniazmi som chcela totiž v auguste 2014 vyplatiť úver v banke (mesačne splácam 200 eur, podotýkam, že vedela, že tie peniaze som chcela použiť na vyplatenie úveru v banke). Žiaľ je december 2015 a ona mi tie peniaze nevrátila ani po mesiaci ani po pol roku napriek urgentnému naliehaniu, neustálemu kontaktovaniu formou sms, mailov, telefonicky. Mne tak odvtedy vznikla mesačne škoda spomínanej splátky na úver 200 eur. V júli tohto roku som jej poslala poštou žiadosť o splatenie peňazí. Po osobnom stretnutí som chcela, aby mi podpísala zmluvu, že som jej peniaze požičala, ale nechcela (pre istotu som mala so sebou svedka, ktorý počul celú našu konverzáciu, kde dlžníčka potvrdila, že mi peniaze dlhuje a že odmieta zmluvu podpísať). Dohodli sme sa, že mi bude zatiaľ mesačne posielať 160 eur na splátku úveru, aby sa mi škoda nezväčšila (najneskôr však do decembra 2015). Chcem tento nekonečný kolotoč uzavrieť s tým, aby mi požičanú sumu 9500 eur vrátane spôsobenej škody do doby, kým mi začala posielať peniaze, vrátila. Uvedomujem si, že si za vzniknutú situáciu môžem sama, ale s najlepším úmyslom som priateľke finančne pomohla a teraz nemám ani peniaze a ešte splácam banke dosť veľkú sumu mesačne a za nič. Môžem podať návrh na platobný rozkaz (poplatok bude dosť veľký, nakoľko ide spolu o sumu vyše 10 000 eur) a žiadať v ňom aj o vyplatenie tohto poplatku? Ďakujem

Odpoveď: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je veľmi dôležité preukázať dve veci, a to: 1/ že ide o pôžičku a 2/ odovzdanie peňazí. Prvé je dôležité z pohľadu premlčania. Ak by sa Vám nepodarilo preukázať, že išlo o pôžičku s určitou splatnosťou, tak by súd vec posúdil ako bezdôvodné obohatenie. V tom prípade však plynie dvojročná premlčacia lehota odo dňa odovzdania peňazí (pri pôžičke plynú tri roky odo dňa nasledujúceho po splatnosti). Po druhé je dôležité preukázať, že ste jej peniaze naozaj poskytli. V prípade bezhotovostného prevodu napr. výpisom z bankového účtu, pri hotovostných napr. potvrdením o prevzatí peňazí alebo iným dokladom vlastnoručne podpísaným dlžníčkou, že prevzala určitú sumu peňazí. Ak viete preukázať tieto skutočnosti, tak je možné vypracovať a podať na súd návrh na vydanie platobného príkazu. V takomto návrhu sa požaduje, aby súd zaviazal dlžníčku na zaplatenie úrokov z omeškania i na náhradu trov súdneho konania (súdny poplatok a trovy právneho zastupovania). Ak Vaša dlžníčka právoplatne priznané nároky neuhradí dobrovoľne, je možné voči nej začať exekučné konanie. V prípade, že máte záujem o súdne vymáhanie Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu uvedenú na našej stránke. 

Trápi vás "Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na radu ohľadom nasledovnej situácie: Bratrancovi sa pokazila práčka a bolo nutné kúpiť novú, tak som si nákup práčky na splátky vzala na seba. Chvíľu platil účty šekom a všetko bolo v poriadku. No medzitým som s manželom kupovala rodinný dom a brali sme si na to hypotéku. Kvôli tomu, že som mala práčku na splátky, to muselo byť najskôr vyplatené. Už je to druhý rok a bratranec mi odmieta vrátiť tie peniaze, ktoré potrebujeme. Celková suma, ktorú mi dlží, je 240€. Ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?

(odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň,
v tomto prípade môžeme hovoriť, že medzi Vami a Vašim bratrancom vznikla kúpna zmluva. Kúpna zmluva môže vzniknúť aj ústne. Na Vás je teraz preukázať existenciu kúpnej zmluvy a kúpnu cenu. Existencia ústnej kúpnej zmluvy sa preukazuje ťažšie ako existencia písomnej kúpnej zmluvy, no nie je to nemožné. Vo Vašom prípade môžete na preukazovanie existencie kúpnej zmluvy použiť najmä šeky, ktorými Vám bratranec platil -  tie preukážu, že ste boli dohodnutí na určitých splátkach. Ďalším dôkazom môže byť faktický stav veci, t.j. že práčka sa fakticky nachádza u Vášho bratranca a ten ju aj užíva. V neposlednom rade môžu pri preukazovaní pomôcť svedkovia, ktorí dosvedčia vznik a existenciu kúpnej zmluvy (napr. aj Váš manžel).

Vzhľadom na to, že Vám bratranec splácal práčku v splátkach, môžeme povedať, že kúpna zmluva bola dojednaná tak, že sa kúpna cena zaplatí v splátkach. (Nepredpokladáme, že ste sa dojednali na splatnosti celého dlhu z dôvodu nesplnenia niektorej zo splátok.) Z tohto dôvodu nemôžete žalovať Vášho bratranca o doplatenie celej sumy naraz, môžete ho však žalovať o splátky, ktoré Vám nezaplatil a ktoré sú splatné.

Podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Premlčacia doba je 3 roky. Po uplynutí tejto doby, môže Váš bratranec namietať premlčanie Vášho práva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Bývalej priateľke som počas dvoch rokov každý mesiac posielal na účet približne 800 až 850 eur. Bol to môj plat a z tých peňazí som nič nevidel. Je možné tieto peniaze získať naspäť? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň,

záleží na tom, ako ste sa dohodli, teda aký bol právny dôvod tohto plnenia. Ak išlo o pôžičku, teda ak ste sa dohodli, že po určitej dobe musí peniaze vrátiť, potom tak musí urobiť. Ak ste sa na takomto niečom nedohodli, mohlo by sa to považovať za tzv. bezdôvodné obohatenie. V prípade súdneho konania však je podstatná premlčacia doba, ktorá je pri bezdôvodnom obohatení len 2 roky. To znamená, že ak by ste žalovali tieto sumy a preukázalo by sa, že ide o bezdôvodné obohatenie a dotyčná by namietla premlčanie, súd by konanie zastavil. Rovnako existuje riziko, že by mohla dotyčná tvrdiť, že išlo o dar a ak by jej dal súd za pravdu, potom by ste so žalobou neboli úspešný. Záleží teda na dôvode poskytnutia týchto súm a tom, čo preukážete.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevrátené požičané peniaze, ako postupovať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.