Zmena priezviska dieťaťa a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Dobrý večer, s bývalým priateľom som sa rozišla pred 3 rokmi, ma súdom určené výživné, ktoré platí no malého nevidel už od súdu. Chcela by som sa vydať a zmeniť malému priezvisko, keď už budem vydatá, aby mal naše spoločne priezvisko. Bývalý priateľ mi tvrdí, že potom už nebude platiť výživné. Zaniká mu táto povinnosť?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska Vášho spoločného dieťaťa, podľa zákona o rodine a zákona o mene a priezvisku sa pri takejto zmene vyžaduje súhlas druhého rodiča. Ak by súhlas odmietol udeliť, môžete na súde žiadať, aby súd povolil zmenu priezviska. Súd k takejto možnosti pristupuje najmä v prípadoch ak tento rodič neprejavuje skutočný záujem o dieťa. Ak by došlo k zmene priezviska, touto zmenou nezaniká povinnosť otca platiť výživné. Stále je totiž zo zákona považovaný za otca dieťaťa a zmena priezviska na to nemá žiaden vplyv. Ak svoju povinnosť neplnil, môžete výživné vymáhať súdne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať som rozvedená už 8 rokov, bývalý muž platí výživné na dcéru ale nejaví o ňu záujem. Je možné, aby si dcéra dala zmeniť priezvisko na moje? Nezaniká mu povinnosti platiť výživné nakoľko nastáva zmena priezviska?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,

 

prípadná zmena priezviska by nemala za následok zánik vyživovacej povinnosti. Tá existuje z titulu rodičovstva a nie je závislá od priezviska. Pokiaľ však ide o samotnú zmenu priezviska, tá môže byť komplikovanejšia pretože ak ide o maloleté dieťa, v zásade by o zmenu mali žiadať obaja rodičia. Ak by chcel podať žiadosť len jeden rodič, musel by k žiadosti priložiť aj jednu z nasledujúcich príloh:

 a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Pre úplnosť dopĺňam, že ak ide o maloleté dieťa staršie ako 15 rokov, musí sa k žiadosti priložiť písomný súhlas tohto dieťaťa s jeho úradne osvedčeným podpisom. Okrem toho podaniu návrhu na zmenu priezviska by malo predchádzať súdne konanie, v ktorom súd rozhodne o (ne)súhlase na podanie takejto žiadosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Môj manžel platí výživné na dcéru. Teraz ide na vysokú školu,  ale zmenila si priezvisko podľa matky. Mení to niečo na povinnosti platenie výživného ? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

zmena priezviska oprávnenej osoby nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti.

Zmenu priezviska oznámte povinnému - otcovi - s preukázaním dokladu o zmene priezviska, aby nedošlo k nezrovnalostiam pri platení výživného. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku