Máte
otázku?

Zmena priezviska dieťaťa a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Dobrý večer, s bývalým priateľom sme sa rozišli pred troma rokmi. Súdom mi bolo určené výživné, ktoré on pravidelne platí, avšak nášho malého od rozsudku nevidel. Rada by som sa vydala a zmenila malému priezvisko po svadbe tak, aby mal naše nové spoločné priezvisko. Môj bývalý priateľ mi však tvrdí, že potom už nebude platiť výživné. Zaniká mu naozaj táto povinnosť?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska Vášho spoločného dieťaťa, podľa zákona o rodine a zákona o mene a priezvisku sa pri takejto zmene vyžaduje súhlas druhého rodiča. Ak by súhlas odmietol udeliť, môžete na súde žiadať, aby súd povolil zmenu priezviska. Súd k takejto možnosti pristupuje najmä v prípadoch ak tento rodič neprejavuje skutočný záujem o dieťa. Ak by došlo k zmene priezviska, touto zmenou nezaniká povinnosť otca platiť výživné. Stále je totiž zo zákona považovaný za otca dieťaťa a zmena priezviska na to nemá žiaden vplyv. Ak svoju povinnosť neplnil, môžete výživné vymáhať súdne.

Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Moja bývalá manželka sa znovu vydala a trvá na zmene priezviska našej dcéry. Navrhla, že ak súhlasím s touto zmenou, vzdá sa nároku na výživné pre našu dcéru. Rád by som sa preto informoval, či v prípade súhlasu s jej návrhom a jej vzdania sa nároku na výživné prídem o právo stretávať sa so svojou dcérou. Môžem napriek tomuto rozhodnutiu stále byť v kontakte a stretávať sa s dcérou?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 26.09.2023)

Dobrý deň, nič z toho neplatí čo vám povedala vaša bývalá manželka. Ak by ste dobrovoľne súhlasili so zmenou priezviska vašej dcéry na priezvisko manželky, potom to ešte neznamená, že nebudete musieť platiť výživné. Vzdať sa nároku na výživné nie je možné. Rovnako platí, že ak budete súhlasiť so zmenou priezviska vašej dcéry, to ešte neznamená, že sa s ňou nebudete môcť stretávať.
V otázke neuvádzate vek vašej dcéry a hlavne dôvod, ktorý by mal byť daný na zmenu priezviska vašej dcéry. Predpokladáme, že riadne platíte výživné, o dcéru prejavujete záujem a aj sa s ňou riadne stretávate v zmysle dohody schválenej súdom, resp. podľa súdneho rozhodnutia.

Keďže vyššie uvedené skutočnosti v otázke neuvádzate, odporúčam krátku konzultáciu u advokáta. Ale opakujeme, požiadavka resp. tvrdenia vašej bývalej manželky sa nezakladajú na práve.

Vo veci v prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Mám dieťa s mužom, s ktorým nežijem. Vydala som sa a na základe dohody s jeho otcom som dcére zmenila priezvisko na priezvisko môjho súčasného manžela. Moja otázka znie: Môžem naďalej požadovať vyplácanie alimentov od jej biologického otca? Podotýkam, že on je stále jej právoplatným otcom, len dcéra má zmenené priezvisko, s čím on súhlasil. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že došlo k zmene priezviska maloletého na priezvisko otca, za ktorého nie ste vydatá. Uzatvorili ste nové manželstvo s iným mužom.

Uvádzame, že ak došlo len k zmene priezviska maloletej /predpokladáme, lebo v otázke neuvádzate vek/, otec dieťaťa je naďalej povinný platiť výživné na maloleté dieťa vám. Ak by dcéra dosiahla plnoletosť, môže žiadať, aby výživné posielal jej otec priamo jej, na čo nie je potrebné žiadne súdne rozhodnutie a ani váš súhlas ako jej matky.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ak moja ex-partnerka súhlasí so zmenou priezviska našej dcérky, ako to potom bude s výživným? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 20.02.2021)

Dobrý deň,
zmena priezviska maloletej nemá vplyv na plnenie Vašej vyživovacej povinnosti. Vyživ. povinnosť trvá dokiaľ dieťa nie je schopné sa samé živiť.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Som rozvedená už 8 rokov. Bývalý muž platí výživné na dcéru, ale nejaví o ňu záujem. Je možné, aby si dcéra dala zmeniť priezvisko na moje? Zaniká mu povinnosť platiť výživné, keď dôjde k zmene priezviska?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,

 

prípadná zmena priezviska by nemala za následok zánik vyživovacej povinnosti. Tá existuje z titulu rodičovstva a nie je závislá od priezviska. Pokiaľ však ide o samotnú zmenu priezviska, tá môže byť komplikovanejšia pretože ak ide o maloleté dieťa, v zásade by o zmenu mali žiadať obaja rodičia. Ak by chcel podať žiadosť len jeden rodič, musel by k žiadosti priložiť aj jednu z nasledujúcich príloh:

 a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Pre úplnosť dopĺňam, že ak ide o maloleté dieťa staršie ako 15 rokov, musí sa k žiadosti priložiť písomný súhlas tohto dieťaťa s jeho úradne osvedčeným podpisom. Okrem toho podaniu návrhu na zmenu priezviska by malo predchádzať súdne konanie, v ktorom súd rozhodne o (ne)súhlase na podanie takejto žiadosti.

 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Môj manžel platí výživné na dcéru, ktorá teraz študuje na vysokej škole. Nedávno si však zmenila priezvisko na matkino. Má toto nejaký vplyv na jeho povinnosť platiť výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

zmena priezviska oprávnenej osoby nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti.

Zmenu priezviska oznámte povinnému - otcovi - s preukázaním dokladu o zmene priezviska, aby nedošlo k nezrovnalostiam pri platení výživného. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.