POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zmena priezviska dieťaťa ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa ?

Ďakujem Vám od srdca za odpoveď. Dúfam, že mám aspoň malú šancu na úspech.

Mohli by ste mi poradiť, kde by som našla vzor na napísanie podania o zrušenie priezviska? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

Dobrý deň,

čo má obsahovať žiadosť, ako aj podklady, ktoré je potrebné k nej pripojiť nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR, ako aj v samotnom zákone o mene a priezvisku č.  330/1993 Z.z.,   resp. príslušné tlačivo - formulár Vám budú poskytnuté na prísl. okresnom úrade.

Ešte poznámka k Vašej predchádzajúcej otázke : Pýtala ste sa na podmienky zmeny priezviska Vášho maloletého syna. Zrejme /z otázky to ale nevyplýva/ ste si po rozvode zmenila svoje priezvisko na predchádzajúce, ktoré ste mala pred manželstvom. V takomto prípade súd  by mal  uvedenú zmenu priezviska maloletého na Vaše terajšie priezvisko povoliť, resp.  rozhodnutím súdu bude nahradený súhlas otca maloletého.

Nevieme, ale z Vami položenej otázky to vychádza, či náhodou nechcete maloletému zmeniť priezvisko na priezvisko Vášho terajšieho priateľa. Ak je to tak, máme ten názor, že súd resp.  prísl. okresný úrad uvedenú zmenu nepovolí a teda je zbytočné podávať žiadosť.  Dôvodom je skutočnosť, že zákon o mene a priezvisku hovorí o postupe pri určení priezviska dieťaťa a pri jeho zmene vždy hovorí o manželoch, resp. rodičovi. Aby mohlo byť maloletému zmenené priezvisko na priezvisko Vášho priateľa, musela by ste s ním uzavrieť manželstvo a dohodnúť  sa na spoločnom, jeho terajšom priezvisku.

 

 

Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja 14-ročná dcéra sa rozhodla, že nechce mať v priezvisku príponu "ová". Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,

pozrieme sa na to z pohľadu zákona:
V zmysle § 6 ods. 1 Zákona o mene a priezvisku:

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zmenu priezviska možno povoliť najmä vtedy, ak by išlo o hanlivé priezvisko alebo sú nato dôvody hodné osobitného zreteľa. Vo Vašom prípade by však podľa nášho názoru pravdepodobne žiadosti o zmenu priezviska nebolo vyhovené, nakoľko v danom prípade nejde o dôvod hodný osobitného ZRETEĽA. Určitú výnimku v tomto smere majú osoby s iným štátnym občianstvom ako slovenským. Samozrejme môžete skúsiť podať žiadosť na Okresný úrad, avšak pravdepodobne Vám nebude vyhovené. Zažili sme totiž už aj prípady, kedy to prešlo aj napriek tejto zákonnej úprave. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné zmeniť si priezvisko na matkino dievčenské. Nechcem zdieľať otcove priezvisko. Ak je to možné, aký je poplatok za takúto zmenu? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste dosiahli plnoletosť a teda máte viac ako 18 rokov. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a túto žiadosť zdôvodniť. Zrejme vzťah s otcom nie je dobrý, ktorý stav treba podpísať v žiadosti o zmenu priezviska v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona o mene a priezvisku :
"Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Správny poplatok je 100 €.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je možné, aby som ako matka dieťaťa mohla mať spolu so synom priezvisko po jeho biologickom otcovi, aj keď sme bez sobáša. Biologický otec dieťaťa s tým súhlasí. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec dieťaťa je zapísaný aj v rodnom liste maloletého a teraz má priezvisko po vás ako matke Na zmenu priezviska maloletého na priezvisko otca je potrebný len súhlas otca, ktorý vyjadrí osobne na matrike a priezvisko maloletého sa zmení sa priezvisko otca.

Pokiaľ ide o vás ako o matku maloletého, píšete, že by ste chceli mať priezvisko po otcovi dieťaťa, avšak bez uzatvorenia manželstva. Na zmenu priezviska by ste museli mať dôvod a to v prípade hanlivého priezviska, ale iný vážny dôvod, čo vyplýva z ust. §  6 ods. 1  zákona o mene a priezvisku. Táto zmena mena alebo priezviska je možná na základe písomnej zdôvodnenej žiadosti, ktorá sa podáva na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Sme toho právneho názoru, že zmenou vášho priezviska na priezvisko otca dieťaťa by sa navodil stav ako keby ste boli manželia, preto okresný úrad takúto zmenu priezviska nepovolí.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som občanom SR a mám otázku ohľadom zmeny priezviska. Moji rodičia boli zosobášení, no po určitom čase sa rozviedli a jeden z nich neskôr zomrel. Ako dieťa som sa dostala do starostlivosti štátu, avšak už som dospelá a chcela by som zmeniť svoje priezvisko. Nie som v dobrom vzťahu s druhým rodičom ani s jeho rodinou a preto by som sa chcela totohto priezviska zbaviť. Aké by som mohla uviesť dôvody? Ďakujem za Vašu odpoveď. Gaba

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ste dosiahli plnoletosť, nepotrebujete súhlas žijúceho rodiča na zmenu svojho priezviska. Je len potrebné podať žiadosť na príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska o zmenu priezviska a uviesť dôvod. Aj dôvod, že ste boli v starostlivosti štátu by mal obstáť, keďže rodič sa v podstate o vás ako svoje vlastné dieťa nezaujímal.

Správny poplatok v tomtom prípade je 100 €.

 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 14 rokov a chcel by mať priezvisko, ktoré používame s mojím manželom. Manžel nie je jeho biologickým otcom. Syn má moje priezvisko, ktoré som používala počas svojho slobodného stavu. Biologický otec je zapísaný v jeho rodnom liste. Ako by sme mali postupovať v takomto prípade? Ďakujem. Lucia.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že na zmenu priezviska maloletého na Vaše terajšie prizvisko budete potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa, ktorý musí byť úradne overený /matrika alebo notár/, prípadne pri osobnom konaní na matrike, priamo pred prísl. zamestnancom matriky potvdí otec dieťaťa súhlas na zmenu priezviska maloletého.

Ak otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletého, potom budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého a tento návrh aj zdôvodniť /napr. neplatenie výživného, nezáujem otca o maloletého, problémy pri úradnom styku, problémy pri riešení vecí maloletého ako lekár, škola, rodina, iné sociálne kontakty, záujem maloletého na zmene priezviska na Vaše terajšie priezvisko a pod./.

S návrhom na súd Vám vieme pomôcť, preto môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám dvojročnú dcérku, ktorá má priezvisko otca. Otec bol opakovane odsúdený za drogy a je vo väzení od narodenia našej dcérky. Rada by som sa dozvedela, či existuje možnosť zmeniť jej priezvisko na moje rodné a aké všetky úkony budú k tomu potrebné. Ďakujem. Nikola

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí, že ak sa s otcom dieťaťa nedohodnete na zmene priezviska maloletej, otcom riešením je len podanie návrhu na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmene priezviska maloletej.

Uvádzame, že zmena priezviska maloletej môže byť len na Vaše súčasné priezvisko.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Môj manžel zomrel a chcela by som zmeniť moje aj dcérine priezvisko na pôvodné. Rada by som sa dozvedela, aké dokumenty k tomu potrebujem a či prídeme o vdovské a sirotské dávky. Ďakujem pekne, prajem vám pekný deň. Terézia

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň, Vami uvedený prípad nespadá pod ustanovenia zákona o rodine, kde v zmysle cit. zákona platí, že rozvedený manžel oznámiť prísl. matričnému úradu v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Vo Vašom prípade musíte podať žiadosť na prísl. okresný úrad a písomne požiadať o zmenu priezviska na priezvisko, s ktorým ste vstupovali do manželstva a žiadosť o zmenu priezviska aj zdôvodniť. Platí ust. §  9 zákona o mene a priezvisku :

"Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva."

Budete potrebovať :  rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela. Pokiaľ ide o dieťa, budete potrebovať rodný list. Formuláre žiadosti nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Ak ste splnili podmienky nároku na vdovský dôchodok a sirotský dôchodok, zmena priezviska nemá vplyv na uvedení dávky soc. poistenia.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcem zmeniť priezvisko mojej dcérky Lenky na moje. Je mi neprijateľné, aby sa stretávala so svojím otcom. Nielenže ma bil, ale bol násilnícky aj voči mojej mame. Chránim svoju dcérku a nechcem od neho ani korunu. Chcela by som, aby mala moje priezvisko. Veľmi pekne Vám ďakujem. Prosím Vás o pomoc s touto záležitosťou.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky nevyplýva, či ste boli s otcom dieťaťa zosobášení a či ste teraz rozvedení alebo ste spolu žili ako druh a družka. Ak ste boli zosobášení a po rozvode ste zmenili vaše priezvisko na také, ktoré ste mali pred manželstvom, tak súd vám zmenu maloletej dcéry môže povoliť (rozhodnutím súdu bude nahradený súhlas otca maloletej). Ak to nie je Váš prípad, tak žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého v zmysle § 11 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať. K právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktoré  nahrádza súhlas otca je potrebné uviesť, že na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Vaše dôvody môžu byť vážne. Je to však potrebné preukázať. 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcem sa opýtať, či je možné požiadať o zmenu mena.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

používanie mena a priezviska je predmetom úpravy zákona o mene a priezvisku. Rozlišujú sa pritom dve kategórie, a to zmena mena, na ktorú nie je potrebné povolenie a zmenu mena, na ktorú je potrebné povolenie okresného úradu. Čo sa týka zmeny, na ktorú nie je potrebné povolenie,  tieto zmeny sa robia priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je meno občana SR zapísané. Povolenie nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent, alebo zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení alebo zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia. 

Inak sa na zmenu mena vyžaduje povolenie okresného úradu príslušného podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu občana SR na území SR. Ak sa zmena mena týka maloletého dieťaťa, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva. Zmenu mena možno povoliť, najmä ak ide o meno hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Žiadosť o zmenu mena musí byť písomná. Formulár na žiadosť zmenu mena zrejme nájdete na okresnom úrade, zvyknú ho mať k dispozícii.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Nedávno som sa rozviedla a zmenila som si priezvisko na rodné. Rada by som zmenila aj priezvisko svojho malého dieťaťa, ale s bývalým manželom sa nekomunikujem a nie som s ním v kontakte. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám v tejto situácii postupovať?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
žiadosť o zmenu priezviska dieťaťa sa podáva ako spoločná žiadosť rodičov. Ak toto nie je možné, tak je potrebné mať buď písomný súhlas otca s úradne overeným podpisom alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa nahrádza súhlas otca so zmenou priezviska.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.