Máte
otázku?

Zmena priezviska dieťaťa ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa ?

V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Snáď mám nejakú šancu uspieť. 

Viete mi poradiť kde by som našla vzor ako napísať podanie o zrušenie priezviska? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

Dobrý deň,

čo má obsahovať žiadosť, ako aj podklady, ktoré je potrebné k nej pripojiť nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR, ako aj v samotnom zákone o mene a priezvisku č.  330/1993 Z.z.,   resp. príslušné tlačivo - formulár Vám budú poskytnuté na prísl. okresnom úrade.

Ešte poznámka k Vašej predchádzajúcej otázke : Pýtala ste sa na podmienky zmeny priezviska Vášho maloletého syna. Zrejme /z otázky to ale nevyplýva/ ste si po rozvode zmenila svoje priezvisko na predchádzajúce, ktoré ste mala pred manželstvom. V takomto prípade súd  by mal  uvedenú zmenu priezviska maloletého na Vaše terajšie priezvisko povoliť, resp.  rozhodnutím súdu bude nahradený súhlas otca maloletého.

Nevieme, ale z Vami položenej otázky to vychádza, či náhodou nechcete maloletému zmeniť priezvisko na priezvisko Vášho terajšieho priateľa. Ak je to tak, máme ten názor, že súd resp.  prísl. okresný úrad uvedenú zmenu nepovolí a teda je zbytočné podávať žiadosť.  Dôvodom je skutočnosť, že zákon o mene a priezvisku hovorí o postupe pri určení priezviska dieťaťa a pri jeho zmene vždy hovorí o manželoch, resp. rodičovi. Aby mohlo byť maloletému zmenené priezvisko na priezvisko Vášho priateľa, musela by ste s ním uzavrieť manželstvo a dohodnúť  sa na spoločnom, jeho terajšom priezvisku.

 

 

Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
chcem sa spýtať, či sa dá zmeniť priezvisko na matkino dievčenské. Nechcem zdieľať otcove priezvisko. Ak áno, aký je poplatok? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste dosiahli plnoletosť a teda máte viac ako 18 rokov. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a túto žiadosť zdôvodniť. Zrejme vzťah s otcom nie je dobrý, ktorý stav treba podpísať v žiadosti o zmenu priezviska v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona o mene a priezvisku :
"Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Správny poplatok je 100 €.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás chcem sa spýtať, či je možné bez sobášu si dať priezvisko po biologickom otcovi dieťaťa. Ja ako matka dieťaťa by som chcela mať so synom priezvisko po biologickom otcovi. Otec dieťaťa súhlasí, aby sme mali jeho priezvisko. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec dieťaťa je zapísaný aj v rodnom liste maloletého a teraz má priezvisko po vás ako matke Na zmenu priezviska maloletého na priezvisko otca je potrebný len súhlas otca, ktorý vyjadrí osobne na matrike a priezvisko maloletého sa zmení sa priezvisko otca.

Pokiaľ ide o vás ako o matku maloletého, píšete, že by ste chceli mať priezvisko po otcovi dieťaťa, avšak bez uzatvorenia manželstva. Na zmenu priezviska by ste museli mať dôvod a to v prípade hanlivého priezviska, ale iný vážny dôvod, čo vyplýva z ust. §  6 ods. 1  zákona o mene a priezvisku. Táto zmena mena alebo priezviska je možná na základe písomnej zdôvodnenej žiadosti, ktorá sa podáva na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Sme toho právneho názoru, že zmenou vášho priezviska na priezvisko otca dieťaťa by sa navodil stav ako keby ste boli manželia, preto okresný úrad takúto zmenu priezviska nepovolí.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,  som občanom SR, mala by som otázku ohľadom zmeny priezviska. Moji rodičia boli zosobášený, ale sa po niakom čase rozviedli sa a po čase jeden z rodičov umrel, som sa dostala do starostlivosti štátu, ale už som dospelá osoba, a chcela by som zmeniť priezvisko, nakoľko nie som moc v dobrom vzťahu s druhým rodičom, a celkovo s jeho rodinou, ak by sa to dalo čo by som mohla uviesť ako dôvod.

Za Vás odpoveď ďakujem. Gaba

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ste dosiahli plnoletosť, nepotrebujete súhlas žijúceho rodiča na zmenu svojho priezviska. Je len potrebné podať žiadosť na príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska o zmenu priezviska a uviesť dôvod. Aj dôvod, že ste boli v starostlivosti štátu by mal obstáť, keďže rodič sa v podstate o vás ako svoje vlastné dieťa nezaujímal.

Správny poplatok v tomtom prípade je 100 €.

 


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, syn ma 14 rokov a chcel by priezvisko, ktoré používame s manželom, ale nie je manželov biologický syn. On má moje priezvisko, ktoré som používala ako slobodná. Biologický otec je zapísaný v rodnom liste. Ako sa postupuje v takomto prípade? Ďakujem. Lucia

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že na zmenu priezviska maloletého na Vaše terajšie prizvisko budete potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa, ktorý musí byť úradne overený /matrika alebo notár/, prípadne pri osobnom konaní na matrike, priamo pred prísl. zamestnancom matriky potvdí otec dieťaťa súhlas na zmenu priezviska maloletého.

Ak otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletého, potom budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého a tento návrh aj zdôvodniť /napr. neplatenie výživného, nezáujem otca o maloletého, problémy pri úradnom styku, problémy pri riešení vecí maloletého ako lekár, škola, rodina, iné sociálne kontakty, záujem maloletého na zmene priezviska na Vaše terajšie priezvisko a pod./.

S návrhom na súd Vám vieme pomôcť, preto môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, mám dcérku 2 ročnú, má priezvisko otca, ktorého opakovane odsúdili za drogy, je vo väzení od narodenia dcérky, chcem sa spýtať, či je možnosť jej zmeniť priezvisko na moje rodné a aké všetky úkony budú potreba.
Ďakujem. Nikola

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí, že ak sa s otcom dieťaťa nedohodnete na zmene priezviska maloletej, otcom riešením je len podanie návrhu na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmene priezviska maloletej.

Uvádzame, že zmena priezviska maloletej môže byť len na Vaše súčasné priezvisko.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : zomrel mi manžel a chcela by som si dať za slobodna priezvisko aj dcérke, len sa chcem kontaktovať čo všetko potrebujem k tomu, či prídem o vdovské a sirotské ďakujem pekne pekný deň. Terézia

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň, Vami uvedený prípad nespadá pod ustanovenia zákona o rodine, kde v zmysle cit. zákona platí, že rozvedený manžel oznámiť prísl. matričnému úradu v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Vo Vašom prípade musíte podať žiadosť na prísl. okresný úrad a písomne požiadať o zmenu priezviska na priezvisko, s ktorým ste vstupovali do manželstva a žiadosť o zmenu priezviska aj zdôvodniť. Platí ust. §  9 zákona o mene a priezvisku :

"Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva."

Budete potrebovať :  rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela. Pokiaľ ide o dieťa, budete potrebovať rodný list. Formuláre žiadosti nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Ak ste splnili podmienky nároku na vdovský dôchodok a sirotský dôchodok, zmena priezviska nemá vplyv na uvedení dávky soc. poistenia.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem zmeniť priezvisko mojej dcérky Lenky na moje nechcem, aby sa stretávala s otcom. Mňa bil a zbil aj moju mamu a ja som si chránila dcérku a nechcem od neho ani korunu a chcem zmeniť priezvisko, aby sa volala po mne ďakujem veľmi pekne. Prosím Vás.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky nevyplýva, či ste boli s otcom dieťaťa zosobášení a či ste teraz rozvedení alebo ste spolu žili ako druh a družka. Ak ste boli zosobášení a po rozvode ste zmenili vaše priezvisko na také, ktoré ste mali pred manželstvom, tak súd vám zmenu maloletej dcéry môže povoliť (rozhodnutím súdu bude nahradený súhlas otca maloletej). Ak to nie je Váš prípad, tak žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého v zmysle § 11 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať. K právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktoré  nahrádza súhlas otca je potrebné uviesť, že na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Vaše dôvody môžu byť vážne. Je to však potrebné preukázať. 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem.
Chcem sa opýtať, či je možné požiadať o zmenu mena.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

používanie mena a priezviska je predmetom úpravy zákona o mene a priezvisku. Rozlišujú sa pritom dve kategórie, a to zmena mena, na ktorú nie je potrebné povolenie a zmenu mena, na ktorú je potrebné povolenie okresného úradu. Čo sa týka zmeny, na ktorú nie je potrebné povolenie,  tieto zmeny sa robia priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je meno občana SR zapísané. Povolenie nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent, alebo zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení alebo zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia. 

Inak sa na zmenu mena vyžaduje povolenie okresného úradu príslušného podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu občana SR na území SR. Ak sa zmena mena týka maloletého dieťaťa, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva. Zmenu mena možno povoliť, najmä ak ide o meno hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Žiadosť o zmenu mena musí byť písomná. Formulár na žiadosť zmenu mena zrejme nájdete na okresnom úrade, zvyknú ho mať k dispozícii.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať nedávno som sa rozviedla a menila som si priezvisko na svoje rodné a chcela by som aj malému zmeniť, lenže s bývalým sa nerozprávam nie som s ním v kontakte, nič. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
žiadosť o zmenu priezviska dieťaťa sa podáva ako spoločná žiadosť rodičov. Ak toto nie je možné, tak je potrebné mať buď písomný súhlas otca s úradne overeným podpisom alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa nahrádza súhlas otca so zmenou priezviska.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať známej dcéra porodila dcéru s otcom dieťaťa sa rozišli ešte, keď bola tehotná on ju opustil. Ale ešte predtým podpísal papier, že je otec dieťaťa a dohodli sa na jeho priezvisku. Ona, keď porodila dala malej jeho priezvisko. Ale po uvážení by to chcela zmeniť a dať svoje priezvisko, keď sa na ne vykašľal. Môže zmenu urobiť aj bez toho dotyčného, keď pôjde vybaviť rodný list alebo potrebuje aj jeho súhlas? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona o mene a priezvisku je potrebné pre zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa súhlas oboch rodičov, resp. rodičia žiadosť musia podať ako spoločnú. Ak otec nebude súhlasiť so zmenou priezviska a matke nebude chcieť podpísať písomný súhlas na zmenu priezviska, bude musieť iniciovať súdne konanie týkajúce sa nezhody rodičov o priezvisku dieťaťa.

Výsledkom konania môže byť, že súd nahradí súhlas otca so zmenou priezviska a toto rozhodnutie bude podkladom pre zmenu priezviska na matrike.

Súd však bude skúmať, či taká zmena priezviska bude v súlade so záujmami dieťaťa alebo nie. Dieťa totiž má právo poznať svoju identitu, a to sa zabezpečuje napríklad aj tým, že dieťa nesie priezvisko rodičov, resp. najčastejšie otca.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na Vás prosbu. Mám dieťa 9 ročné, ktorého otec je cudzinec a nejaví záujem o syna, napíše raz za 3 mesiace ako sa má a to je všetko. Platí výživné, ale aj to nie celú sumu. Je zverený do mojej starostlivosti a máme povolenie na pobyt na Slovensku. Mám nový vzťah, v ktorom máme tiež spoločné dieťa a môj syn si veľmi praje, aby si mohol zmeniť priezvisko po mojom novom partnerovi nakoľko nemá pekné spomienky na svojho oca a ani sa s ním nechce stretávať. Chcela by som návrh na zmenu priezviska, ale chcela som sa aj opýtať ako to je, kým nie sme zobratí tak by sme menili na moje meno a po sobáši by som musela znovu podať návrh. Veľmi by som Vás prosila o pomoc, čo by bolo najlepšie. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
kým nie ste zosobášení prichádza do úvahy iba to, aby ste mu zmenili priezvisko na Vaše priezvisko. Na tento úkon budete potrebovať súhlas otca alebo ak so zmenou nebude súhlasiť, tak rozhodnutie súdu o nezhode rodičov (v časti týkajúcej sa zmeny jeho priezviska).

Máme však za to, že následná zmena priezviska maloletého dieťaťa na priezvisko Vášho nového partnera môže naraziť na určité prekážky. S týmto mužom ho totiž nespája žiadna právna a už vôbec nie biologická väzba. Treba pritom pamätať na to, že dieťa má právo poznať svoju identitu, čo sa odráža aj v priezvisku (či už otca alebo matky, ale nie cudzej osoby). Najjednoduchšou cestou by v tomto prípade bolo, ak by po uzavretí manželstva došlo k osvojeniu maloletého dieťaťa Vaším budúcim manželom (ak by s osvojením súhlasil jeho biologický otec). Tým pádom by tvorili po právnej stránke rodinu a zároveň by automaticky došlo k zmene jeho priezviska. Biologickému otcovi by zároveň zanikli právne vzťahy s dieťaťom a nemusel by platiť ani výživné.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, mám partnerku, ktorá ešte nie je rozvedená a narodilo sa nám dieťatko. Chcel by som zmeniť priezvisko na moje, nakoľko som ja otcom. Dá sa to zmeniť na moje priezvisko? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň. Ak ešte Vaša priateľa nie je rozvedená, ale už spolu máte dieťa, tak z titulu existencie manželstva sa podľa zákona o rodine pokladá za otca manžel matky. V prvom kroku teda bude potrebné najskôr zapretie otcovstva na súde a až následne môžete riešiť priezvisko dieťaťa.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je možné požiadať súd o zmemu priezviska mojej dcéry. Ja sa po rozvode vraciam k dievčenskému menu a chcem, aby sa dcéra volala po mne, aby sa vyhla nepríjemným otázkam v škole a pod. Ex platí vyživné,  ale kontaktuje sa s dcérou asi 3 krát do roka formou sms a raz v roku na 3 osobne. Žije v zahraničí. So zmenou nesúhlasí. Je tam šanca uspieť na súde? Nežijeme s ex spolu už 5 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň,  na Vašu otázku predkladáme odpoveď  :

Zmenu priezviska dcéry môžete dosiahnuť na základe písomného súhlasu Vášho manžela s jeho úradne overeným podpisom.

Overiť podpis môže aj Veľvyslanectve SR v zahraničí. Adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Ak bývalý manžel súhlasiť nebude budete musieť podať návrh na súd o nahradenie súhlasu otca dieťaťa na zmenu priezviska, následne na základe súhlasu súdu požiadate prísl. okresný úrad o zmenu priezviska dcéry.

Okolnosť, že otec dieťaťa javí záujem o dcéru len tak ako uvádzate v otázke je tiež okolnosťou pre súd na udelenie predmetného súhlasu, ako aj skutočnosť, že rozdielne priezviská spôsobujú problémy v škole, u lekára, v rodine, pri sociálnych kontaktoch atď.

 

 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zmenu priezviska u deti 4 ročného a 1 ročného. Priezviska majú po expriateľovi čiže po ich otcovi. Chcela by som ich dať na moje priezvisko. Čo všetko potrebujem vybaviť ohľadom zmeny. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 
je potrebné podať spoločnú žiadosť o zmenu priezviska u maloletých detí, a to osobne obidvaja , teda Vy a otec detí, prípadne  Vy sama osobne na na príls. matrike s úradne overeným podpisom otca detí.  Podpis overí matrika alebo notár. 

Na matrike majú k tomu tlačivá žiadosti.
V prípade, že otec detí nebude súhlasiť so zmenou priezviská detí na Vaše priezvisko, budete musieť podať návrh na súd, aby nahradil súhlas otca detí na podanie predmetnej žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí.
 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Má sa nám narodiť dieťa a chcela by som mu dať moje priezvisko. Priateľ s tým súhlasí. Ale keď sa vezmeme chcela by som priezvisko, aby mal jeho teda už naše, keďže si ho, keď sa vezmeme zmením. Je to možné?

 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 05.07.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku dáva § 41 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Vaše dieťa tak po uzavretí manželstva nadobudne priezvisko, ktoré určité pre svoje spoločné deti.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môže mať moje dieťa priezvisko po mne, čiže po matke. Keďže biologický otec pred narodením dieťaťa nebol na matrike, tak automaticky mu bolo po pôrode dane moje priezvisko. Teraz už biologický otec bude zapísaný v rodnom liste, no priezvisko mu chcem nechať moje, nechcem, aby mal otcove priezvisko. Ako to dosiahnem, ak sa s otcom nedohodneme?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň,

uvedenú problematiku upravuje § 40 ods. 2 a 3 Zákona o rodine, podľa ktorého Ak priezvisko maloletého dieťaťa nebolo určené podľa odseku 1 a rodičia majú rôzne priezviská, dohodnú sa o priezvisku dieťaťa a oznámia to matričnému úradu najneskôr do troch dní od narodenia maloletého dieťaťa. Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, určí meno alebo priezvisko súd.

Ak otec dieťaťa nebude namietať, že dieťa bude mať Vaše priezvisko, potom nie je potrebné priezvisko určovať súdne. Existuje však riziko, že sa neskôr priezvisko rozhodne určiť a podá návrh na súd. 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý večer, potrebujem poradiť ohľadom mojej dcéry, chcela by zmeniť priezvisko svojej dcéry nakoľko jej priateľ sedí v base a vôbec nemá záujem o svoju dcéru a nevieme ako máme postupovať, ďakujem za skorú odpoveď. K.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. § 11 ods. 3 Zákona o mene a priezvisku "žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj 
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať, 

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané."

2./ Keďže otec dieťaťa je výkone trestu odňatia slobody, potrebujete od neho písomný súhlas so zmenou priezviska maloletého dieťaťa s úradne overeným podpisom, ktorý pripojíte k žiadosti na zmenu priezviska maloletého dieťaťa na okresný úrad.
V prípade, že súhlas na zmenu priezviska otec dieťaťa odmietne udeliť, potom budete musieť podať žiadosť na súd na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorú budete musieť odôvodniť. Dôvodmi by mohli byť napr. otec vo výkone trestu odňatia slobody, dlhodobý nezáujem o dieťa. Stretli sme sa s prípadmi, kedy súd vyhovel žiadosti a udelil súhlas na podanie žiadosti o zmenu priezviska aj z dôvodu, že dieťa vzhľadom na rozdielne priezvisko od širšej rodiny, ako aj od matky malo problémy ako v škôlke, resp. škole, vrátane problémov pri zastupovaní a sprevádzaní dieťaťa pri rôznych situáciách /lekár, škola, úrady,a pod./, ktoré samotné dieťa nevedelo vysvetliť, ale veľmi mu to prekážalo v komunikácii s ľuďmi.
Poznámka :  Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.

©
 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Príjemný večer prajem. Mám na Vás otázku, na ktorú by som potreboval poznať odpoveď. Som v partnerskom vzťahu z matkou mojej dcéry kde sme sa dohodli, že mala sa bude volať mojim priezviskom. Nie sme zobratý momentálne však naše spolužitie nie je možné a zvažujeme vzájomne odlúčenie. Ona chce, aby sa mala volal jej priezviskom ( toho času sú všetky doklady vystavené na priezvisko, ktoré mám ja pas aj rodný list) vraví, že mám ísť na matriku a podpísať nejaký papier o zmene priezviska. Ja s tým veľmi nesúhlasím, ale pre je pokoj jej umožním túto zmenu neviem ako mám byt nápomocný vopred Vám ďakujem za informácie tiež sa nedokážeme dohodnúť ani na starostlivosti o malú toho času ma 5 mesiacov.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. To znamená, že dôvod na zmenu priezviska musí byť vážny. Väčšinou ide o dôvody uvedené v zákone o mene a priezvisku. Pokiaľ by ste nedali súhlas ako otec na zmenu priezviska, Vaša partnerka by sa musela obrátiť na súd a požiadať súd o zmenu, musela by však preukázať vážne dôvody a muselo by to byť hlavne v záujme maloletého. A podľa toho, čo ste napísali tam dôvod na zmenu priezviska nie je. Pokiaľ sa neviete dohodnúť na úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu odporúčam navštíviť mediátora, alebo advokáta, ktorí Vám pomôžu dospieť k dohode aj bez súdu. 


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý večer. Neboli sme manželia, takže mám dievčenské priezvisko /celá rodina mame to isté priezvisko/ a syn ma priezvisko po otcovi, s ktorým ako som spomínala nemá žiadnu spätnú väzbu, nezaujíma sa vôbec o syna, vlastne o ňom nevieme vôbec nič. A syn sa ma čím ďalej tým častejšie pýta. Prečo sa musí volať ináč ako my. Veľká vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2017)

Dobrý deň,  ďakujeme za Vašu reakciu.
Dobre je, že ste vec pre nás ozrejmila pre uvedenie pre Vás správneho postupu.

Pokiaľ  nie ste v žiadnom kontakte s otcom Vášho syna a vec je tak ako uvádzate, že mu chcete dať priezvisko ako máte Vy, potom v tom nevidíme prekážku, aby súd na základe Vami podaného návrhu ak otec syna nebude súhlasiť so zmenou priezviska, nahradil  jeho súhlas súdnym rozhodnutím. Treba uviesť v návrhu okolnosti  ako píšete : žiadne kontakty, nezáujem zo strany otca, spoločné priezvisko v celej bližšej rodine, otázky maloletého prečo sa volá inakšie, otázky detí v škole na jeho iné priezvisko ako je priezvisko jeho matky.

 

 

 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako môžem zmeniť priezvisko môjmu synovi bez súhlasu otca. Otec dieťaťa odišiel do zahraničia, keď mal syn 1, 5r. A od vtedy sa o syna nezaujíma. Syn už ma 8 rokov a vôbec ho nepozná. Už 4 roky mám priateľa, ktorého syn volá ocko.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade môžete podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska dieťaťa. Rozhodnutie súdu, totiž môže nahradiť súhlas druhého rodiča. Súd zmenu priezviska povolí v prípade ak sa otec o dieťa nezaujíma, neplní si svoje rodičovské povinnosti a podobne.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Nedá mi to neopýtať sa ohľadom výživného, či zmenou priezviska zaniká alebo je otec dieťaťa povinný platiť aj naďalej. Nejedná sa o osvojenie, iba o zmenu priezviska.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2017)

Dobrý deň, zmenou priezviska maloletého dieťaťa nezaniká vyživovacia povinnosť otca dieťaťa, ktorý je zapísaný v jeho rodnom liste. Vyživovacia povinnosť by mohla zaniknúť jedine vtedy, ak by došlo k osvojeniu maloletého dieťaťa a v rodnom liste by bol zapísaný iný muž ako otec dieťaťa.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné zmeniť priezvisko môjmu dieťaťu z predošlého manželstva, bez toho, aby sa zrušila vyživovacia povinnosť. Som znova vydatá a rada som dieťaťu zmenila priezvisko po manželovi. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, zmena priezviska dieťaťa je možná, ale otec dieťaťa s tým musí súhlasiť. Pokiaľ by Vám nedal súhlas na zmenu priezviska dieťaťa, potom jediná možnosť ako dosiahnuť zmenu priezviska je podať žalobu na súd. Súd bude posudzovať najmä to, či je zmena priezviska v záujme dieťaťa.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a môj ex manžel ma ešte stále moje priezvisko. Pri sobáši sme sa dohodli, že budeme mať moje priezvisko. Sme už 1 rok rozvedení. Môžem ja požiadať za neho o zmenu priezviska alebo vrátenia môjho? Ďakujem Renáta.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 27 ods.1 Zákona o rodine Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Ako vyplýva z tohto ustanovenia, rozvedený manžel má možnosť, nie povinnosť si priezvisko zmeniť. Okrem toho tak môžem urobiť len do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode. Nakoľko ubehol už rok, nemôže o zmenu požiadať. 

Vy by ste o zmenu namiesto neho požiadať nemohli, pretože Vám toto právo zákon nepriznáva.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 6-ročnú dcérku, s ktorej otcom nežijeme spolu 4,5 roka. Nedávno som sa vydala a s manželom by sme chceli, aby mala dcérka naše priezvisko ale jej biologický otec nesúhlasí. O malú sa skoro vôbec nezaujíma a výživné platí nepravidelne. Malá je zverená mne, má slovenskú národnosť, jej otec je z Poľska. Chcem sa opýtať, čo by som mala podniknúť ohľadom zmeny priezviska a či je problém, ak jej otec nie je zo Slovesnka? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Medzi podstatné veci patrí aj zmena priezviska maloletého dieťaťa, keďže na jeho zmenu je nevyhnutný súhlas oboch rodičov, čo predpokladá aj zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku. V prípade, že k súhlasu rodičov nedôjde, je nevyhnutné nahradiť súhlas druhého rodiča súdnym rozhodnutím. Je preto potrebné iniciovať súdne konanie o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na okresný úrad. Rozhodnutie súdu nahradzuje súhlas rodiča, ktorý nechce zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Nakoľko je zmena priezviska závažným zásahom do práv dieťaťa, vždy musí byť v jeho záujme. Súd preto posudzuje dôvody tohto návrhu, medzi ktoré patrí najmä dlhodobý nezáujem rodiča o stretávanie sa s dieťaťom, nezáujem o informácie o dieťati, o jeho výchovné prostredie, plnenie vyživovacej povinnosti alebo aj ďalšie okolnosti. Uvedenému konaniu v zásade nebráni fakt, že otcom dieťaťa je osoba s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou.


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, v manželskom zväzku som niečo vyše dvoch rokov, mám dve deti. Manželstvom som prijala manželove priezvisko. S priezviskom sa nedokážem stotožniť, pretože sa mi zdá hanlivé, stretávam saj s posmeškami okolia a nechcem aby týmto priezviskom trpeli v budúcnosti aj naše deti. Preto žiadam manžela o zmenu nášho priezviska na moje rodné. Źiaľ manželov postoj je negatívny. Počula som, že ak sa aj manželia nedokážu dohodnúť, môže za toho druhého rozhodnúť súd. Je to pravda? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa ?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2014)

Dobrý deň,

Vy môžete svoje meno zmeniť bez súhlasu manžela. Určite Vám však ide najmä o deti a chcete, aby ste sa volali rovnako a zároveň sa vyhli tomu, aby deti neboli terčom posmechu.

Je pravdou, že ak sa nedohodnete o zmene mena pre deti, rozhodne súd. Vo Vašom prípade ste však pri sobáši určovali priezvisko aj pre deti. Súd by preto nemusel Vášmu návrhu na zmenu priezviska vyhovieť, nakoľko ste sa už raz dohodli na tom, ako sa budú volať deti.

Treba priznať, že muži sú často ješitní a preto Váš muž bude veľmi ťažko prijímať Vaše rodné priezvisko. Odporúčam Vám preto vymyslieť si nové priezvisko. Ja sa stretávam pomerne často s tým, že si ľudia menia svoje priezvisko. Môžete si zmeniť priezvisko úplne na iné alebo si ho pozmeniť, tak aby nebolo hanlivé, buď vypustiť niektoré písmeno, alebo naopak pridať písmeno. Toto manžel príjme ľahšie.

Ak sa dohodnete, budem rád, ak mi dáte vedieť, ako ste sa dohodli. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku