POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Dobrý deň. Potrebujem pomoc. Jedná sa o potrebu čistého registra trestov pre zamestnanie. V rokoch 2012 až 2013 som bol podmienečne odsúdený na 1 rok. Odvtedy som sa nedopustil žiadneho zločinu. V roku 2013 bola vyhlásená amnestia, no neviem, či sa to týka aj môjho prípadu. Ako by som mohol dosiahnuť vymazanie môjho registra trestov? Je to pre mňa dôležité kvôli zamestnaniu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Dobrý deň, vzhľadom na to, že neviete či sa amnestia týkala aj Vás navrhujem Vám, aby ste si na pošte vyžiadali výpis z registra trestov. Z výpisu zistíte, či sa amnestia týkala aj Vás. Ak áno, tak nebudete mať vo výpise uvedený žiadny záznam. V prípade, že sa Vás amnestia netýkala a vo výpise budete mať záznam o podmienke z roku 2012 je možné požiadať o zahladenie odsúdenia. Žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebné podať na súd v obvode, ktorého máte trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti, ktoré súdu preukážu, že od spáchania trestného činu vediete usporiadaný život. Je dôležité dodať, že na zahladenie odsúdenia nemáte právny nárok. Tzn. že súd nemusí Vaše odsúdenie zahladiť automaticky na základe podanej žiadosti. V ustanovení § 92 Trestného zákona je uvedené "Súd môže zahladiť odsúdenie, ak..."

Trápi vás "Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som si otvoriť živnosť, len mám záznam v registri trestov. Preto som požiadal súd o zahladenie a pred dvomi mesiacmi som im poslal žiadosť, no ešte sa nič neudialo. Viete mi povedať, ako dlho trvá, kým súd pošle rozhodnutie? Ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že súd nemá stanovenú lehotu na rozhodnutie vo veci. Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta, aby preštudoval vami podanú žiadosť a vec posúdil.

Dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta, aby preštudoval vami podanú žiadosť a vec posúdil.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, potreboval by som pomoc s vymazaním z registra trestov, len neviem, ako na to a ako mám postupovať. Výpis z registra už mám doma a potrebujem si založiť živnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
v uvedenej veci vám nevieme presne poradiť, nakoľko nedisponujem dostatočným množstvom informácií z vašej strany. 

Pokiaľ ale ide o iné tresty ako trest odňatia slobody, tieto súd zahladené ich vykonaním. Ak ste boli odsúdený podmienečne, potom zahladenie nastáva v jednoduchosti povedané vašim osvedčením sa v skúšobnej dobe. Bližšie to však špecifikujú nasledovné ustanovenia. 

Podľa prvej vety § 50 ods. 4. Trestného zákona "ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby."

Podľa § 50 ods. 5 Trestného zákona "ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa ods. 4 bez toho, že, by odsúdený mal na tom vinu, ma za to, že, sa odsúdený osvedčil. Vzhľadom k tomu, že ste v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia viedol riadny život tunajší súd Vás osvedčil v zmysle úst §50 ods, 5. Tr. zákona a v súčastnosti sa na Vás hľadí ako, keby ste nebol odsúdený."

K zahladeniu výkonu trestu odňatia slobody môže dôjsť súdom,  ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite

a)  po dobu najmenej desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody a spĺňate uvedené podmienky, potom treba podať na súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. S jej vypracovaním vám vie pomôcť ktorýkoľvek advokát.


Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, Potreboval by som pomoc s prezeraním všetkých trestných registrov týkajúcich sa priestupkov.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 28.10.2021)

Dobrý deň,
priestupky nie sú vedené v registri trestov. V registri máte vedené iba odsúdenia, prípadne v odpise aj podmienečne zastavené trestné stíhania, ale nie priestupky. Ak ste mali na mysli priestupky napríklad za rýchlosť alebo zlé parkovanie, tie sú vedené v tzv. karte vodiča. Priestupky (všeobecné) sú vedené v zozname, ktorý vedie okresný úrad, pričom záznamy sa automaticky premazávajú po uplynutí 5 rokov od priestupku.

Viete mi prosím bližšie doplniť, o čo konkrétne sa jedná vo Vašom prípade?


Trápi vás "Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zahladenia trestu, teda výmazu z registra. Na ktorý súd to treba podať a čo presne musí žiadosť obsahovať? Ako dlho to asi trvá? Ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,

žiadosť o zahladenie odsúdenia treba podať na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko. Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestnom zákone a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Hmotnoprávne podmienky podľa § 92 ods. 1 a 2 Trestného zákona sú nasledovné:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody).

Treba však zohľadniť tú skutočnosť, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, Našiel som trest uložený v roku 1998 vo výpise registra trestov. Bol to dvojročný podmienečný trest. Ako je možné ho vymazať? Nemal by už dávno byť vymazaný?

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
takéto tresty nie sú automaticky vymazané z registra trestov. Vo Vašom prípade je potrebné požiadať o zahladenie odsúdenia. Následne po súdnom rozhodnutí dôjde k výmazu záznamu z výpisu registra trestov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. 20. 9. 2019 vyprší ročná podmienka môjho manžela. Môžeme podať žiadosť o zahladenie na súd hneď, alebo musíme čakať nejakú dobu? Manžel dostal podmienku na jeden rok za výtržníctvo a poškodzovanie cudzej veci. Už zaplatil uloženú pokutu poškodenej strane ako náhradu škody. Ak súd nemá stanovenú lehotu, mohli by ste mi povedať zo skúsenosti, koľko to zvyčajne trvá, kým dôjde k vymazaniu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebné podať na súd v obvode, ktorého máte trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti, ktoré súdu preukážu, že od spáchania trestného činu vediete usporiadaný život. Je dôležité dodať, že na zahladenie odsúdenia nemáte právny nárok. Tzn. že súd nemusí Vaše odsúdenie zahladiť automaticky na základe podanej žiadosti.

Podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona (TZ), ak odsúdený pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa v skúšobnej dobe bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil toto rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin. V zmysle ustanovenia ods. 7, ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. 

Z uvedeného vyplýva, že ak sa osvedčil, tak mu bude odsúdenie zahladené automaticky, avšak o osvedčení sa súd rozhodne až po uplynutí podmienečného odkladu výkonu trestu. Vydaním rozhodnutia o osvedčení v skúšobnej dobe sa na manžela hľadí ako keby  nebol odsúdený (odsúdenie sa zahladzuje).

Ak chcete predsalen podať žiadosť a urýchliť určitým spôsobom výmaz z registra, je vhodné zaslať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený (manžel) v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 TP). Ako odsúdený, ktorému bol uložený „podmienečný“ trest odňatia slobody, a predtým nedošlo k jeho „premene“, môže podať návrh na zahladenie trestu.

Je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


Trápi vás "Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, na koho sa mám obrátiť ohľadom vymazania z registru trestov, keďže od spáchania činu uplynulo viac ako 30 rokov.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň, na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia.

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené podľa § 92 Trestného zákona :
"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je treba napísať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého máte teraz bydlisko.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že ste splnili vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.
Treba tiež uviesť, že ste po výkone trestu viedli riadny život, napríklad, že ste v danej dobe nespáchali trestný čin, alebo že ste si plnili riadne svoje pracovné povinnosti.
Sú nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť o Vašej žiadosti o zahladenie odsúdenia.
Treba tiež uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia záznam z registra trestov vymaže, tento záznam o odsúdení sa objaví len v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. SBS).
Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov, nie odpis z registra trestov.
 


Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o výmaz z registra trestov kvôli práci, ale neviem, ako na to.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

Súd môže v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 Trestného zákona zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

- desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

- päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

- tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

V zmysle ustanovenia § 469 Trestného poriadku rozhoduje o zahladení odsúdenia súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko alebo mal naposledy bydlisko. Okrem splnenia vyššie uvedených hmotnoprávnych podmienok je dôležité v tejto žiadosti rovnako preukázať, že ste po výkone trestu viedli riadny život, napríklad, že ste v danej dobe nespáchali žiadny priestupok ani trestný čin, alebo že ste si plnili riadne svoje pracovné povinnosti.

Ak bolo odsúdenie zahladené, na páchateľa sa hľadí ako keby nebol odsúdený.


Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval ohľadom vymazania registru trestov. Potreboval som výpis do práce, ale prišlo mi viacero strán označených ako 0, preto ma nezobrali. Už uplynulo viac ako 10 rokov. V Českej republike žijem 13 rokov. Povedali mi, aby som si dal register vymazať. Môžete mi prosím poradiť, kde to mám požiadať a ako to mám urobiť? Mám to požiadať vo Vranove nad Topľou, kde som predtým býval? Ďakujem vám za odpoveď. S pozdravom, G.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona /citujeme/ :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 TP); vo Vašom prípade Okresný súd vo Vranove nad Topľou.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.

Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. SBS).

Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.