Máte
otázku?

Zabezpecenie starostlivosti o deti v pripade umrtia oboch rodicov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zabezpecenie starostlivosti o deti v pripade umrtia oboch rodicov

Dobrý deň, moja otázka sa týka zabezpečenia starostlivosti o naše deti v prípade spoločnej smrti môjho manžela a mňa. V takomto prípade by sme chceli, aby o naše deti sa postarala manželova teta, ktorá je naša najbližšia žijúca rodina - naši rodičia nám bohužiaľ umreli, manželov brat žije dlhodobo v zahraničí a môj súrodenec s nami niet v kontakte. Bolo by užitočné vyhotoviť notárom overené prehlásenie, v ktorom by sme vyjadrili našu vôľu, aby deti boli zverené do jej starostlivosti v prípade našej smrti? Moje obavy sa týkajú toho, že teta je na dôchodku a nemusí mať dostatok finančných prostriedkov na starostlivosť o deti. Aj keď naše deti zdedia náš celý majetok, k nemu budú mať prístup až v dospelosti. Chceme, aby všetko náš majetok zdedili naše deti, s výnimkou bytu, ktorý by teta mohla predať, aby sa dokázala postarať o deti. Ako sa postupuje v takýchto situáciách? Nechceme písať závet, keďže ten upravuje len majetkové vzťahy, ale nerieši otázku starostlivosti o deti a finančného zabezpečenia. Je bežné, že súd nariadi predaj majetku, aby sa výchovateľ mohol postarať o deti? Aké by bolo podľa Vás najlepšie riešenie tejto situácie? Ďakujem za odpoveď na túto citlivú tému. S pozdravom.

Odpoveď: Zabezpecenie starostlivosti o deti v pripade umrtia oboch rodicov

Dobrý deň, v zákona o rodine je výslovne uvedené, že v prípade ak ani jeden z rodičov nemôže vykonávať rodičovské práva a povinnosti súd zverí dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Pri rozhodovaní o náhradnej osobnej starostlivosti musí súd prihliadať na záujmy maloletého dieťaťa a pri výbere osoby, ktorej bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti má súd uprednostniť príbuzných maloletých detí (ak spĺňajú zákonom predpokladané požiadavky). Preto v tomto smere bude súd aj bez akéhokoľvek Vášho úkonu v prvom rade zisťovať, či niektorí z príbuzných spĺňa zákonné podmienky a môžu mu byť deti zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Čo sa týka dedenia majetku, tak nie je možné Vaše deti vylúčiť z dedenia, ani nijako inak (napr. pokynom v závete) zariadiť to, aby Váš byt bol predaný a teta zabezpečovala starostlivosť o deti z kúpnej ceny bytu. Celý Váš majetok zdedia Vaše deti, pričom Vaša teta ako osoba, ktorej by boli deti zverené do náhradnej osobnej starostlivosti by zároveň spravovala ich majetok. V tomto smere by následne (ak by to bolo potrebné) mohla konať tak, že byt predá a starostlivosť o deti zabezpečí z týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že pôjde o konflikt záujmov, bude deťom ustanovený kolízny opatrovník. Tento kolízny opatrovník zastúpi deti pri predaji bytu (ak to bude v ich záujme).

Trápi vás "Zabezpecenie starostlivosti o deti v pripade umrtia oboch rodicov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zabezpecenie starostlivosti o deti v pripade umrtia oboch rodicov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.