POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nárok na majetok ako družka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na majetok ako družka?

Aké mám právo na majetok po šiestich rokoch spolužitia ako partnerka, keď sa byt a auto kupovali počas tohto vzťahu? Ja som financovala chod celej domácnosti a výdavky svojho syna (z prvého manželstva), zatiaľ čo on financoval byt a auto. Teraz ma vyhadzuje z bytu, bez finančnej pomoci. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Dobrý deň, byt a auto patria tomu, kto ich kupoval. Ak ste sa dohodli, že budú veci v podielovom spoluvlastníctve, musíte to vedieť preukázať. Ak by ste nevedeli preukázať, že ste sa tak dohodli, potom tieto veci zostanú vo vlastníctve vášho druha. 

Pokiaľ ste do nehnuteľnosti a do auta investovali svoje peniaze, potom ich môžete požadovať vrátiť. Musíte to však tiež vedieť preukázať. Náš zákon nechráni družku, tak ako manželku. Druh a družka sú v podstate dve osoby a právny vzťah medzi nimi je rovnaký ako pri kamarátoch alebo známych. Pokiaľ by ste boli zosobášení, potom by ste to mali jednoduchšie. V tomto prípade budete musieť vedieť dokazovať svoje tvrdenia.

Trápi vás "Nárok na majetok ako družka?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem oddelene od manžela už 6 rokov, pretože dlhodobo týral celú rodinu. Pred piatimi rokmi vymenil zámky na dverách. Chcela by som sa spýtať, či mám na niečo nárok.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Váš prípad je relevantný v kontexte občianskeho práva, špecificky pokiaľ ide o otázku fyzického alebo psychického násilia vrámci manželského vzťahu a jeho vplyv na majetkové práva. Podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka , ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Toto upravuje možnosť súdu riešiť problematiku bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, ak jeden z bezpodielových spoluvlastníkov, teda jeden z manželov, fyzicky alebo psychicky týra druhého manžela. V takýchto prípadoch manžel, ktorý podá návrh na súd, musí preukázať, že došlo k psychickému alebo fyzickému násiliu, resp. že je tu hrozba takéhoto násilia aj v budúcnosti.

Dôležité je, že táto možnosť vylúčenia z užívania spoločného bývania je upravená legislatívou a nie je limitovaná povinnosťou poskytnúť bytovú náhradu. Vo vašom prípade, ak ste sa ocitli v situácii dlhodobého týrania, môže byť relevantný návrh na súd o obmedzenie alebo vylúčenie práva vášho manžela užívať spoločný domov, v ktorom ste žili spolu. Ak by ste chceli ísť tou touto cestou, je vhodné konzultovať sa so svojím právnym zástupcom, ktorý vám môže lepšie vysvetliť postup a podmienky, ako takýto návrh podať a aké dôkazy je potrebné predložiť súdu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala som otázku. Žila som s partnerom 20 rokov, ale zomrel. Mal dve deti z predchádzajúceho vzťahu. Ako to bude s dedičstvom po jeho smrti? Budú jeho deti jedinými dedičmi, alebo budem prizvaná aj ja k dedičskému konaniu? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,

ak váš druh nezanechal po sebe žiaden závet, avšak mal deti, potom sa bude dediť podľa zákona, a to podľa prvej dedičskej skupiny, v zmysle ktorej budú dediť iba jeho deti. Žiaľ takto je nastavený zákon. 


Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem so svojím priateľom ako nezosobášený pár už 8 rokov. Chcela by som sa opýtať, ako by to bolo v prípade, ak by sa mu niečo stalo. Ani jeden z nás nemá deti a bývame v byte, ktorý môj partner získal pred začiatkom nášho vzťahu. Čo by sa stalo s týmto majetkom po jeho smrti?

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň,
ak Váš priateľ nespísal závet, tak potom sa bude dediť podľa zákona a jednotlivých dedičských skupín. Do prvej skupiny patria deti a manžel poručiteľa, takže tá by sa vo Vašom prípade neuplatnila. V druhej skupine dedia okrem manžela rodičia poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby (t.j. tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.) Ak má žijú rodičia Vášho priateľa, tak jeho majetok by sa rozdelil medzi Vás a rodičov. V prípade, že rodičia už nežijú, tak by sa dedilo v tretej dedičskej skupine, nakoľko spolužijúca osoba nemôže dediť sama v skupine č. 2. Dedenie by teda pravdepodobne prebehlo v tretej dedičskej skupine v zmysle § 475 Občianskeho zákonníka:

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.    (2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Trápi vás "Nárok na majetok ako družka?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Priateľ bol rozvedený ale nestihol si vysporiadať majetkové pomery so svojou bývalou ženou (nakoľko sa nedohodli aj po rozvode, stále to riešil s advokátkou, vzhľadom na chorobu zomrel).
S mojim priateľom som neboli zosobášení. Až po jeho rozvode sme žili cca 1, 5 roka v spoločnej domácnosti do jeho smrti. Byt, v ktorom sme bývali dal svojej dcére, v byte mal priateľ doživotné právo (nájomné platil priateľ podľa dohody dcére). Počas posledné obdobia spoločného žitia v jednej domácnosti potreboval starostlivosť vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav, takže som sa musela starať o spoločnú domácnosť osobnou činnosťou sama nakoľko mi už nemohol pomôcť. Všetky činnosti týkajúce sa domácnosti som robila sama ako nákupy aj finančne som prispievala, varenie, pranie, upratovanie. Objednávanie + výber liekov, nutný bol doprovod k lekárom, doprovod na prechádzky), podávanie liekov. Postupne pre zhoršený onkologický zdravotný stav priateľa som mu pomáhala niekoľkokrát denne s prekladaním na vozík nakoľko prestal chodiť, s kúpaním, ošetrovaním vznikajúcich preležanín, polohovaním, zdvíhaním a presunom naz vozíka na vozík pred a po príchode z dialýzy. Na prechádzky som s ním chodila iba ja. Činnosti som vykonávala pred mojou prácou a po príchode z práce v týždni od pondelka do piatka. Po práci som sa starala o priateľa iba ja od 15. 00 do 7. 00h rána (jeho dcéra mi v tomto nikdy nepomáhala). V čase víkendov a sviatkov a všetkého môjho pracovného voľna som to bola iba ja sama (dcéra bola stále na dovolenke mimo mesta alebo v zahraničí).
To, či zanechal testament neviem. Chcem sa spýtať mám nárok ako družka na časť dedičstva? Ďakujem za vyjadrenie sa.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň, nemáme pre Vás priaznivú odpoveď. Ak Váš priateľ má dcéru, táto v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka bude jeho jediným zákonným dedičom.

Pokiaľ ide o predchádzajúce manželstvo, ktoré zaniklo rozvodom, pre vyporiadanie tohto zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov je rozhodujúce kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, či je tomu 3 roky alebo menej.

Ak uplynuli 3 a viac rokov od rozvodu a nebol podaný návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súd, vyporiadanie BSM nebude predmetom dedičského konania. Otázkou je tiež, či predmetom BSM nebola nejaká nehnuteľnosť, kde platí, že ak od rozvodu uplynuli vaiv ako 3 roky a nebol podaný návrh na súd a ani nedošlo k dohode o vyporiadaní BSM, nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov a predmetom dedenia bude spoluvlastnícky podiel manžela ako poručiteľa.

Nepíšete v otázke kto obstarával pohreb poručiteľa. Ak by ste to boli Vy ako jeho družka, potom sa treba prihlásiť do dedičského konania a uplatniť primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa.

Uvádzame tiež, že okolnosť, že ste sa starli o priateľa nie je okolnosťou, ktorá by Vás robila zákonným dedičom, keďže poručiteľ má dcéru.  Otázkou je, či poručiteľ nespísal závet u notára.

Kto prejednáva dedičstvo môžete zistiť po kontaktovaní informačného centra okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a bude Vám oznámené meno notára, ktorého môžete kontaktovať.


Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu touto cestou. Náhle mi zomrel manžel, s ktorým máme štyriročného syna. Neboli sme síce zosobášení, ale žili sme v spoločnej domácnosti desať rokov. Žili sme v jeho dome, ktorý sme si postupne počas nášho vzťahu zrekonštruovali. Bol rozvedený a z prvého manželstva má dve dospelé deti. Čaká nás dedičské konanie, môjho maloletého syna bude zastupovať niekto, ale ako je to so mnou ako s družkou? Budem vôbec pozvaná na dedičské konanie alebo nie? Mám na niečo nárok, alebo budú dediť iba deti? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň, žiaľ vás nepoteším, v prípade, že váš druh nezanechal po sebe žiaden závet, v ktorom by aj vás ustanovil za dedičku, dediť sa bude podľa zákona. Nakoľko poručiteľ zanechal po sebe potomkov, bude sa dediť podľa prvej dedičskej skupiny, v zmysle ktorej sú zákonnými dedičmi deti a manžel poručiteľa. Ak manžela v čase smrti poručiteľa niet, budú dediť iba jeho dediť, a to rovným dielom. Z tohto dôvodu vy dediť nebudete a nemáte ani na nič nárok z dedičstva po vašom druhovi. Ale spoločné dieťa bude dediť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená a bezdetná. Už dva roky žijem s partnerom v mojom dome, ktorý mi darovali rodičia. Rodičia už bohužiaľ zomreli. Mám dvoch bratov a dve netere. Môj partner zatiaľ nemá u mňa trvalý pobyt. Ak by som ja zomrela, dom by dedili moji bratia a môj partner, ak som správne pochopila vaše poradenstvo. Mám však otázku. Ak by zomrel on, mám ja na niečo nárok? Partner je tiež rozvedený, má dve deti a dvoch vnukov. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, správne ste to pochopili, pokiaľ ide o dedenie po vás ako poručiteľke. To znamená, že v prípade Vašej smrti budú po vás dedič vaši súrodenci a tí, ktorí po dobu najmenej jedného roka pred vašou smrťou žili s vami v spoločnej domácnosti a súčasne sa z tohto dôvodu buď starali o spoločnú domácnosť alebo boli na vás odkázaní výživou. Ak váš druh v čase vašej smrti bude uvedené podmienky spĺňať, bude taktiež vašim dedičom.  Pokiaľ ide o vášho druha, tu platí, nakoľko tento má svojich potomkov, že pokiaľ týchto nevydedí a súčasne, ak nezriadi žiaden závet, bude sa dediť podľa zákona, a teda podľa prvej dedičskej skupiny, v zmysle ktorej platí, že po ňom budú dediť iba jeho deti a jeho manželka. Ak manželku v čase smrti mať nebude, budú dediť len jeho deti. Vy by ste v takomto prípade nededili. Mohli by ste dediť, iba ak by zanechal váš druh závet, v zmysle ktorého by aj vám zanechal časť majetku. V opačnom prípade nebudete mať žiadny nárok na dedičstvo po ňom. 
Trápi vás "Nárok na majetok ako družka?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa Vás, prosím, opýtať. S bývalým priateľom sme neboli sobášní, len sme žili spolu viac ako 20 rokov. Bývam so synom v dome, ktorý sme kúpili (je zapísaný iba na bývalého priateľa) a priateľ už dva roky býva u svojej partnerky. Nechal nás tu žiť, pretože je to pre neho pohodlnejšie. Dom platíme na polovicu nájomného. Mám nárok na nejaké peniaze, ak by som chcela vlastné bývanie? Už dva roky spolu nežijeme.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
ak ste dom kupovali spolu a na kúpnu cenu sa použili aj Vaše peniaze, hoci je dom písaný iba na neho, je možné od neho žiadať vrátenie týchto peňazí, ktoré ste dali na kúpnu cenu domu. Ďalšie finančné nároky napríklad z rekonštrukcii, investícií... by bolo nutné posudzovať osobitne. Treba si však dávať pozor na to, že pri partnerských vzťahoch plynie premlčacia doba odo dňa rozchodu. Tzn. že ak už nebývate viac ako 2 roky spolu, Vaše nároky môžu byť premlčané. Odporúčam Vám čo najskôr vyhľadať advokáta, s ktorým podrobne osobne preberiete túto záležitosť. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúci problém. Spolu s priateľom sme žili viac ako 15 rokov v spoločnej domácnosti, pričom v posledných troch rokoch pred svojou smrťou mal u mňa trvalý pobyt. Nemal žiadne deti, len dvoch súrodencov. Rada by som vedela, či ako jeho partnerka mám nárok na dedičstvo.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň, v takomto prípade, ak nezanechal váš druh po sebe žiaden závet, nastane dedenie v zmysle zákona. Ak poručiteľ prežil svojich rodičov, bude sa dediť podľa tretej dedičskej skupiny. Podľa tretej dedičskej skupiny platí, že dedičmi sú súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Spoločnou domácnosťou sa v zmysle judikatúry SR myslí spoločné bývanie. Starostlivosť o spoločnú domácnosť predpokladá, že spolužijúca osoba svojou osobnou činnosťou, finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispieva na udržiavanie tejto domácnosti, teda, že jej udržiavanie je motívom tejto jej činnosti.  Vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, je zrejmé, že vyššie uvedené podmienky definujúce spolužijúcu osobu spĺňate. Preto aj Vy budete dedičom po vašom druhovi spolu s dvoma súrodencami Vášho druha, každý z vás budete dediť rovnakým dielom o veľkosti dedičského podielu  1/3 z celého dedičstva. 


Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývala partnerka môjho súčasného partnera tvrdí, že po deviatich rokoch spolužitia má nárok na čiastku z domu, na ktorý priateľ spláca hypotéku a je tiež zapísaný na jeho meno. Ona tam už teraz nemá trvalý pobyt ani nie je schopná predložiť dôkazy o prispievaní k mesačným splátkam. Má v skutočnosti nejaký nárok na niečo? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ bývalá partnerka vášho priateľa nie je podielovou spoluvlastníčkou predmetného domu, nemá naň žiaden nárok. Vlastníctvo k nehnuteľnosti nevzniká len samotným užívaním nehnuteľnosti počas určitého časového obdobia. Na vznik vlastníctva k nehnuteľnosti sa vyžaduje na jednej strane titul nadobudnutia (napr. kúpna zmluva) a na druhej strane spôsob nadobudnutia (vklad do katastra nehnuteľností). Ak teda bývalá priateľka nie je ani len podielovou spoluvlastníčkou tohto domu, nemá naň žiaden nárok. Medzi partnermi nikdy nevzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Toto vzniká iba medzi manželmi momentom uzavretia manželstva. Preto v uvedenom prípade medzi vašim priateľom a jeho bývalou partnerkou mohlo dôjsť jedine k vzniku podielového spoluvlastníctva. Ak však k tomuto nedošlo a predmetný dom vlastní výlučne iba váš priateľ, jeho bývalá partnerka nemá nárok na žiadnu čiastku z tohto domu. 

Pokiaľ ide o splátky úveru, v  prípade, že na tieto prispievala napriek tomu, že nebola dlžníčkou, mohla by sa od vášho priateľa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia za to, čo za neho plnila. Avšak na to by bolo potrebné, aby to vedela preukázať. V opačnom prípade by bola v spore neúspešná. 


Trápi vás "Nárok na majetok ako družka?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v prípade dedičstva. Moji rodičia sú už dlhé roky rozvedení. Otec zostal bývať v dome, ktorý si rozdelili, a matka býva v byte. Polovica domu stále patrí mojej matke. Z ich manželstva vzišli tri, teraz už dospelé, deti. Otec v súčasnosti žije s družkou a ja by som sa chcela opýtať, či má družka právo nárokovať si otcovu polovicu domu. Ďakujem pekne za odpoveď. Silvia.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, potom následne v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že dom a byt, ak boli nadobudnuté počas trvania manželstva /patrili teda do BSM/, potom sú teraz v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele po 1/2 k celku.
Otec býva v dome s družkou a matka v byte.

Odpoveď na otázku :

Ak by došlo k úmrtiu otca za tohto právneho stavu ako uvádzame vyššie, že nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, potom predmetom dedenia po otcovi bude jedna polovica domu a jedna polovica bytu. Otec, keďže býva len družkou, zákonnými dedičmi všetkého majetku po otcovi budete len Vy 3 dcéry, a nie aj jeho družka, a to v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Treba však uviesť, že aj keď družka Vášho otca  nie je zákonným dedičom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka. Otec však  môže spísať závet a určiť družku ako svojho dediča celého jeho majetku. Tento závet však bude neplatný v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka, keďže plnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve pokiaľ nedošlo k vydedeniu potomkov.. Otec naviac za svojho života môže svoj podiel na nehnuteľnostiach, ktorých je teraz podielovým spoluvlastníkom, darovať svojej družke. Opakujem : ak otec svojej družke nedaruje podiel na nehnuteľnostiach, prípadne nespíše závet, potom zákonnými dedičmi celého majetku budete tri dcéry, a nie družka. Družka nie je vo Vašom prípade zákonným dedičom.
Odporúčame vo veci kontaktovať otca, ak je to pravda možné, a bol by ochotný vo veci svojho majetku pre prípad úmrtia s Vami rozprávať.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok ako družka?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.