'

Nárok na majetok ako družka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 8. 2015

Otázka: Nárok na majetok ako družka?

Ake mam pravo na majetok po 6 rokoch spoluzitia ako druzka, ked sa byt, auto kupovali pocas tohto vztahu, ja som financovala chod celej domacnosti a vydavky svojho syna (z prveho manzelstva) a on byt a auto. Vyhadzuje ma z bytu, bez financnej pomoci. Dakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Dobrý deň, byt a auto patria tomu, kto ich kupoval. Ak ste sa dohodli, že budú veci v podielovom spoluvlastníctve, musíte to vedieť preukázať. Ak by ste nevedeli preukázať, že ste sa tak dohodli, potom tieto veci zostanú vo vlastníctve vášho druha. 

Pokiaľ ste do nehnuteľnosti a do auta investovali svoje peniaze, potom ich môžete požadovať vrátiť. Musíte to však tiež vedieť preukázať. Náš zákon nechráni družku, tak ako manželku. Druh a družka sú v podstate dve osoby a právny vzťah medzi nimi je rovnaký ako pri kamarátoch alebo známych. Pokiaľ by ste boli zosobášení, potom by ste to mali jednoduchšie. V tomto prípade budete musieť vedieť dokazovať svoje tvrdenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu,
Sme druh a družka a žijeme spolu v jednej domácnosti už 10 rokov. V dome máme trvalý pobyt otec, mama, ja a brat. Ona trvalý pobyt má inde, ale býva so mnou. 7 rokov som nepracoval, ona má trvalé zamestnanie. Som zvedavý, či po rozchode ona má spätne nárok na nejaké peniaze, z toho dôvodu, že ona mala príjem a ja som bol bez prijmu.

Ďakujem pekne!

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ste tvorili spoločnú domácnosť a rozídete sa, teoreticky by si mohla nárokovať nejakú sumu z titulu bezdôvodného obohatenia, no musela by to preukázať, teda musela by uviesť presné sumy, na čo sa použili a kedy. Ak to nepreukáže, tak potom by neuspela ani na súde. Vy by ste mohli argumentovať tak, že to nie je bezdôvodné obohatenie, k čomu sa prikláňa aj ja, a môžete tvrdiť, že to bol dar, resp. že taká bola medzi Vami dohoda a že Vám to dala dobrovoľne. Ona by musela byť iniciatívna a preukazovať svoj údajný nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, v akom prípade dedí družka po zosnulom druhovi jeho dlhy ?
Spolužitie trvalo viac rokov. Druh získal dlhy ešte pred ich zoznámením a nemá žiaden majetok. Družka nefiguruje v dedičskom konaní a nerobí si žiadne materiálne nároky, ani po druhovi nič nededí. Je možné, že by ju predsa nejako postihlo platenie dlhov len z titulu, že spolu žili ? Vďaka.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami položenú otázku obsahuje ust. § 470  Obč. zákonníka :

"Prechod dlhov

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste neboli dedičom nezodpovedáte za dlhy poručiteľa, za ktoré zodpovedajú dedičia v zmysle cit. ust. § 470 Obč. zákonníka. 

Citujeme z uznesenia NS SR, z 29. 9. 2010, sp. zn. 4 Obo 74/2010 :
"Zodpovednosť má iba ten dedič, ktorý skutočne dedičstvo nadobudol. Kto dedil a v akej hodnote, je známe a aj potvrdené rozhodnutím súdu o dedičstve alebo osvedčením o dedičstve, ktoré vydá notár. Z týchto rozhodnutí je zrejmé, v akej (čistej) hodnote dedič dedičstvo nadobudol."

Z otázky nie je zrejmé, či nie ste neboli ručiteľkou za dlhy poručiteľa; pokiaľ by ste boli ručiteľkou za dlhy poručiteľa, nie ste síce účastníkom dedič. konania, ale veriteľ by sa mohol domáhať uhradenia dlhu od Vás ako ručiteľky a Vy v prípade uhradenia dlhu následne od dedičov vymáhať uhradený dlh za poručiteľa.

Podľa ust. § 550 Obč. zákonníka platí :

"Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Moja mama žila s druhom v spoločnej domácnosti 22 rokov. V júni zomrel, ale ešte pred 5 tými rokmi jej daroval dom s darovacou zmluvou. Deti nemal a teraz na dedičskom konaní jeho synovci a netere ju napádali, že akým pravom ona ma ten dom. Sudkyňa chce od mojej matky darovaciu zmluvu k nahliadnutiu, lebo, že dom už môže mať teraz vyššiu hodnotu, a že by z toho mohli niečo dostať. Môže súd takto postupovať ?

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade sa jedná o dedenie v tretej skupine podľa ust. § 475  Obč. zákonníka, pre ktoré dedenie platí :
" (1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Ďalej platí ust. § 484 Obč. zákonníka o započítaní na dedičský podiel :
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklý dar.

Nepíšete čo je predmetom dedenia, avšak platí, že darovaný  RD sa započítava Vašej mame na jej dedičský podiel a to v hodnote akú mal dom v čase darovania. 
Ak by aj hodnota RD či už v čase darovania alebo dedičského konania bola vyššia ako je prejednávaný všetok majetok v dedičskom konaní, Vaša mama nie je povinná ostatným dedičom nič vyplácať z tohto dôvodu, že sú dedičmi a jej v podstate už spotrebovaný dedičský podiel, keďže došlo k započítaniu, ktorý nadobudla darom, je vyšší ako celý majetok,

ktorý je predmetom dedenia v dedičskom konaní.

Ak by Vaša mama mala v dedičskom konaní niečo nadobudnúť, bude musieť vedieť preukázať, aká bola hodnota daru v čase darovania a to buď darovaciu zmluvou ak bol vykonaný znalecký posudok na ohodnotenie RD v čase darovania. Ak znalecký posudok v čase darovania vyhotovený nebol, bude na dohode dedičov dohodnúť sa na hodnote domu v čase darovania, prípadne je možné zabezpečiť znalecký posudok na ohodnotenie RD v čase darovania a teda nie hodnote RD v čase dedičského konania.

K tomuto citujeme z uznesenia NS SR z 26.7.2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 :
"Už zo samej podstaty matematického výpočtu, ktorým sa realizuje započítanie v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zrejmé, že význam tu má nielen správne určenie celkovej ceny poručiteľovho majetku v čase jeho smrti, ale tiež správne určenie hodnoty daru (zápočtu). Hodnota daru v čase jeho nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu."
 

V prípade problémov nás kontaktujte.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s priateľom 3 roky v jednej domácnosti, teraz som predala jednoizbový byt čo mi matka darovala a kúpila som malý domček, na liste vlastníctva figurujem len ja, v prípade rozchodu, ak tam bude mať trvalý pobyt bude mať na niečo nárok? Myslím okrem toho čo bude dávať trebárs na prerábku domu.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň prajem,

vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, na podklade zmluvy (darovacej, kúpnej, a pod.). Ak ste na liste vlastníctva vlastníkom len Vy, priateľ nenadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ani právo bývať v nej bez Vášho súhlasu, a napr. bez toho, aby ste mu previedla podiel. Odpoveď, je teda, že nie, nebude mať nárok len z titulu trvalého pobytu. Museli by ste na neho previesť podiel. Ak nebudete súhlasiť, aby tam býval, môžete ho vyzvať, aby odišiel, prípadne ho prostredníctvom súdu vypratať. Ak však investoval do Vášho majetku bude mať nárok žiadať náhradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o info. Cca pred 3 rokmi, sme spolu s priateľom na MÚ v PO podpísali čestné prehlásenie o vzťahu druh/družka (aby som mohla partnera navštevovať vo väzení). Rada by som tento vzťah druh/družka zrušila, pretože kupujem nehnuteľnosť a chcem predísť tomu, aby si partner v prípade rozchodu nárokoval na čiastku z bytu, keďže do bytu neinvestoval. Z MÚ som dostala odpoveď na základe Vašej žiadosti Vám odpovedám, že zákon o rodine nepozná pojem druh a družka a Matričný úrad mesta Prešov neeviduje žiadne takéto údaje. Ďalšia odpoveď na moju otázku bola, aby som sa obrátila na právnu pomoc, tak sa obraciam na Vás). Mám tomu rozumieť tak, že môj "druh" nemá nárok na podiel z nehnuteľnosti písanej iba na moje meno v prípade rozchodu ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2019)

Dobrý deň,

čestné prehlásenie, ktoré ste podpísali pred 3 rokmi slúžilo len na účel, ktorý bol v tomto čestnom prehlásení uvedený a nemá žiadne právne účinky vo vzťahu k tomu, že Vy sama budete kupovať nehnuteľnosť.

Váš druh nemá žiadny právny nárok na nehnuteľnosť, ktorú budete kupovať len Vy ako kupujúca, ani na jej užívanie, pokiaľ mu jej užívanie nedovolíte a neumožníte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dieťa s partnerom a iba dieťa ma trvalý pobyt kde žijeme u partnera v jeho byte na jeho úver. Ja som na rodičovskej. Môže ma vyhodiť na ulicu, keď moje dieťa má trvalé bydlisko u neho? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň,

nemôže, keďže v byte bývate s jeho súhlasom a predmetný byt pre Vás predstavuje obydlie, kde žijete, staráte sa o rodinu a máte svoje osobné veci.

V prípade potreby kontaktujte políciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Môj partner po rozvode pred 12 rokmi dal svoj rodičovský dom prepísať na svoje vtedy 3 maloleté deti. My s partnerom žijeme spolu 11 rokov a mame spolu 9 ročne dvojičky. Chcem sa opýtať, či aj naše dvojičky majú nárok na čiastku z domu, keď sme spolu zosobášený a dvojičky majú aj otcove priezvisko. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že rodičovský dom nadobudol zrejme na základe darovania alebo inej zmluvy a pokiaľ sa jednalo o majetok v jeho výlučnom vlastníctve potom s ním môže nakladať podľa svojho uváženia a prepísať v podstate na kohokoľvek.

Naviac v otázke píšete, že Vaše spoločné deti majú 9 rokov a dom bol prepísaný pred 12 rokmi, teda vtedy ste ešte nemali spoločné deti.

Len poznamenávame, že v prípade úmrtia Vášho manžela a následného dedičského konania deti poručiteľa sú neopomenuteľnými dedičmi. Súčasne platí, že pri "dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklé darovanie a teda deťom z predchádzajúceho manželstva by sa v dedičskom konaní do ich dedič. podielov započítaval  aj už prepísaný rodičovský dom a o túto sumu resp. hodnotu by dedil menej. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Žil som s družkou 4 roky mame spolu dcéru. Kúpil som byt a auto z vlastných financií ale napísal som to na družku kvôli tomu, že v tej dobe som išiel do výkonu trestu za marenie. Teraz sme sa rozišli a ona mi nechce vrátiť môj majetok. Ako postupovať ďalej. Do nehnuteľnosti ani auta nedala ani korunu, dokonca brala zisk z nájmu za byt. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň,

Vami popisovaná situácia nie je jednoduchá. Ak ste sa dobrovoľne a slobodne rozhodli, že vlastníkom predmetného majetku bude Vaša družka, nemôžete jej ho teraz len tak vziať. Rozumiem, že to považujete za svoj majetok, ale s čisto právneho hľadiska je to majetok jej. Teoreticky by ste mohli žiadať určitú náhradu, avšak to sa odvíja o toho, aká bola medzi Vami dohoda. Ak ste s dohodli, že uhradí (hoci aj v budúcnosti) určitú náhradu, tak by ste túto náhradu mohli vymáhať. Problematické by Však bolo existenciu dohody, a teda aj Vášho nároku preukázať. Do úvahy tiež prichádza možnosť požadovať túto náhradu z titulu bezdôvodného obohatenia, kde možno argumentovať tým, že nadobudla majetok bez právneho dôvodu (napr. zmluvy). Mohla by však oponovať, že išlo o dar. Napokon by všetko záviselo od toho, ako by to právne posúdil súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra si s priateľom postavili spoločne dom a sú ako druh a družka. Stavebné povolenie je na oboch, pozemok je neho. Na stavbu si on zobral hypotéku, na ktorej je vedená aj dcéra a splácajú ju spolu. Všetko čo nadobudli tak financovali spoločne. Teraz sa rozišli. Dom predať nechcú, ale jeden z nich tam chce ostať. Chcú sa dohodnúť ústne a spravodlivo. Ako by mali postupovať v prípade, že tam jeden z nich ostane?  Má aj ona rovnaký nárok na polovicu ako on? Je treba to riešiť súdnou cestou, keď sa chcú dohodnúť?

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky usudzujem, že dom je v podielovom spoluvlastníctve oboch, kde jedenému aj druhému patrí podiel o veľkosti 1/2 k celku (ak je tento predpoklad správny, na dom majú rovnaký nárok obaja). Pozemok, na ktorom je dom postavený, je však výlučným vlastníctvom bývalého partnera Vašej dcéry. Situáciu navyše komplikuje spoločná hypotéka, ktorú si na dom zobrali (ako dlžník a spoludlžník).

Pokiaľ ide o hypotéku, v tomto smere je potrebné komunikovať s príslušnou bankou a dohodnúť sa na tom, aby sa jeden z dlžníkov z úveru vyňal. Ten kto zostane na úvere sám by sa mal stať zároveň výlučným vlastníkom domu. Za týmto účelom bude potrebné uzavrieť písomnú dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej sa následne vykoná vklad do katastra.

Suma na vyplatenie by sa mala určiť s ohľadom na hodnotu domu a tiež s ohľadom na hodnotu zostatku hypotéky - bude potrebný presný matematický výpočet.

Záverom si dovoľujem uviesť, že ak sa dokážu dohodnúť, môžu sa tak súdnemu konaniu vyhnúť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok ako družka? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom sa chystáme kupovať nehnuteľnosť. Na liste vlastníctva bude spolumajiteľom nehnuteľnosti. Chcem sa opýtať na to, či jeho bývala družka môže od neho žiadať niečo z nehnuteľnosti, ktorú spolu kupujeme, keďže ešte v čase kúpy bol jeho trvalý pobyt u nej. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nárok na majetok ako družka?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2018)

Dobrý deň. Trvalý pobyt má evidenčný charakter a sám o sebe nemá za následok vznik akýchkoľvek vecných práv. Preto ak s priateľom kupujete nehnuteľnosť, ktorú nadobudnete do podielového spoluvlastníctva, na túto nehnuteľnosť nebude mať jeho bývalá družka žiadny vecnoprávny (ani iný) nárok. Kupovaná nehnuteľnosť bude teda patriť len Vám a Vášmu priateľovi, pričom z právneho hľadiska budete podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk