Vyživovacia povinnosť voči plnoletému


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosť voči plnoletému

Dobrý deň. Syn dovŕšil 18 rokov, neštuduje a je na úrade práce. Jeho matka stále žiada výživné alebo doklad od súdu, že nie som ochotný jej platiť. Že vraj to potrebuje na úrad práce, aby dostávala nejaké peniaze. Musím ísť na súd alebo jej len povedať, že už jej nebudem posielať peniaze. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť voči plnoletému

Dobrý deň. O Vašej situácii treba uvažovať vo dvoch rovinách. Prvá rovina je tá, že po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa by sa už výživné nemalo posielať druhému rodičovi, ale priamo dieťaťu. Inak povedané, výživné by ste mali posielať priamo synovi.

Druhá rovina je rovina trvania vyživovacej povinnosti. Vychádzajúc z faktu, že Váš syn má 18, neštuduje a je evidovaný ako nezamestnaný, som toho názoru, že už nie sú splnené podmienky na to, aby ste mu ďalej platili výživné. Na druhej strane ak o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodol súd, tak bude potrebné, aby rozhodol aj o jej zániku, inak sa vystavujete riziku exekúcie, ak jednoducho prestanete platiť. Ak teda ide o túto situáciu, odporúčam Vám podať na súd návrh na zrušenie výživného pre syna.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyživovacia povinnosť voči plnoletému (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako píšete v odpovedi, pri dosiahnutí plnoletosti dieťaťa by sa malo výživné posielať dieťaťu. Treba podať návrh na túto zmenu na súd ? Ak áno, podáva ten návrh rodič povinný platiť výživné alebo plnoleté dieťa ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť voči plnoletému

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

po dosiahnuté plnoletosti dieťaťa je rodič oprávnený posielať výživné priamo na bankový účet  alebo poštou priamo plnoletému. Na uvedené povinný rodič nepotrebuje  podávať návrh na súd, teda ani súdne rozhodnutie a posielaním výživného priamo plnoletému neporuší žiadny zákon.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk