Vyživovacia povinnosť syna voči otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosť syna voči otcovi

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať. Mám oboch žijúcich rodičov v starobnom dôchodku, obaja rodičia sú manželia a poberajú starobný dôchodok. Mám ja ako syn vyživovaciu povinnosť voči otcovi, keď má manželku a poberá starobný dôchodok. Zákon túto skutočnosť nevysvetluje podrobne a otázku kladiem kvôli zamestnaniu, kde zamestnávateľ dal podmienku, že medzi opatrovateľom, to som ja a opatrovaným /otec/ nemôže byť vyživovacia povinnosť. Ďakujem za Váš čas a skorú odpoveď. 

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť syna voči otcovi

Dobrý deň,

podľa § 66 Zákona o rodine Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Z tohto ustanovenia je zrejmé, že na vznik tejto vyživovacej povinnosti je potrebné, aby boli splnené dve podmienky. Prvou je, že musíte byť schopný sám sa živiť, inak povedané samostatne, vlastnou prácou uhrádzať náklady na svoj život, druhou je, že rodičia musia Vašu "pomoc" nevyhnutne potrebovať.

 

Rozsah takejto vyživovacej povinnosti sa určuje podľa možností, schopností a majetkových pomerov dieťaťa. Dôležitou skutočnosťou je, že rodičia nemajú nárok na tzv. rovnakú životnú úroveň, tak, ako je to pri výživnom na dieťa. Rodiačia majú nárok len na primeranú výživu. Táto primeraná výživa sa určuje vzhľadom na vek, zdravotný stav a podobne. Podľa názorov odbornej verejnosti vzniká rodičom nárok v prípade, ak nemajú príjem  z práce, alebo im napríklad nevznikol nárok na dôchodok z dôchodkového systému, čo podľa Vašej otázky, nie je Váš prípad. Nárok však môže vzniknúť aj pokiaľ je dôchodok tak nízky, že nepokrýva ich špecifické a odôvodnené potreby (vzhľadom na vek a zdravotný stav...). Z Vašej otázky však nie je zrejmé, či výška dôchodkov postačuje rodičom na úhradu ich výdavkov alebo nie.

 

Dôležitou skutočnosťou ale je, že tento druh vyživovacej povinnosti má len subsidiárny, teda podporný charakter. Prednosť pred týmto druhom má vyživovacia povinnsoť medzi manželmi. Túto skutočnosť výslovne uvádza § 71 ods. 2 Zákona o rodine Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

 

Na základe vyššie uvedeného je možné povedať, že Vám vyživovacia povinnosť voči rodičom nevznikla, nakoľko prednosť má vyžižovacia povinnosť medzi manželmi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..





Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku