Máte
otázku?

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom. Pochádzam z početnej rodiny - mám tri súrodencov a v súčasnosti sú naši rodičia odkázaní na našu pomoc. Moji súrodenci, žiaľ, túto situáciu ignorujú a tak som sa ocitla v situácii, kedy im finančne a aj osobne pomáham sama. Rada by som sa preto informovala, či môžem od svojich súrodencov požadovať nejakú kompenzáciu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, ak som situáciu správne pochopil, tak v súčasnosti si plníte zákonnú vyživovaciu povinnosť voči rodičom iba Vy. S poukazom na rozsudok KS v BB sp. zn. 10 Co 402/79 môžete od Vašich súrodencov požadovať náhradu. Podľa tohto rozhodnutia:

Ak dieťa plnilo vyživovaciu povinnosť voči rodičom aj za ostatných súrodencov, je oprávnené od nich požadovať úhradu tohto plnenia podľa § 101 ZR (teraz § 79 ods. 1).

 

Výživné, ktoré dieťa poskytovalo svojmu rodičovi v zmysle ustanovenia § 87 ZR (teraz § 66) nemožno po smrti rodiča zahrnúť do pasív dedičstva.

Trápi vás "Vyživovacia povinnosť detí k rodičom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať, či vzniká vyživovacia povinnosť dieťaťa voči rodičovi, konkrétne k matke, ktorá dieťa ihneď po pôrode umiestnila do detského domova. Matka bola bez domova, o syna sa nestarala a v súčasnosti je umiestnená v zariadení sociálnej služby. Nakoľko na jej strane vzniká dlh, chceli by sme sa dozvedieť, či je možné od jej syna požadovať vyplácanie istých finančných sum. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate zrejme v zastúpení prísl. domova soc. služieb, či môžete od dieťaťa matky, ktoré bolo umiestnené v detskom domove, vymáhať výživné na matku.  Uvádzame, že o toto výživné v prospech rodiča v zmysle ust. § 66 Zákona o rodine by musela súdnou cestou žiadať matka dieťaťa.

V uvedenej veci platí ust. § 75 ods. 2 Zákona o rodine :

"Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

Sme preto názoru, že súd by návrh matky zamietol a výživné nepriznal. keďže dieťa umiestnila do detského domova. Do úvahy prichádza preto len dobrovoľné platby zo strany dieťaťa, ale nie cestou súdu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či na nás spočíva povinnosť starať sa o otca, ktorý teraz zostal nevládny. Jeho súrodenci si prajú, aby sme sa o neho postarali. Opustil nás, mňa a môjho brata-dvojčata, keď sme mali dva a pol roka. Mama sa o nás starala sama s pomocou svojich rodičov. Otec neplnil vyživovaciu povinnosť, ktorú mu nariadil súd, a mama sa musela neustále súdiť. Po celý čas nejavil záujem o našu výchovu a ani nás nepodporil, keď nám v devätnástich rokoch zomrela mama. Preto by som sa chcel spýtať, či na nás nejaká povinnosť starať sa o neho prechádza napriek tomu, že sa o nás celý čas nestaral. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu spätnú väzbu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň, vo veci vašej problematiky uvádzame, že vy a ani vaša sestra nie ste zo zákona sa starať o vášho rodiča a to aj v prípade, že teraz nie je jeho zdravotný stav dobrý. Na toto neexistuje žiadny zákonný predpis, ktorý by vám to stanovil ako povinnosť, ktorá by mohla byť uplatnená súdnou cestou.
Otec by sa teoreticky mohol domáhať od vás a od vašej sestry k plneniu vyživovacej povinnosti v zmysle ust. § 66 Zákona o rodine /citujeme/ :

"Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú."

Uvádzate v otázke, že otec si voči vám neplnil vyživovaciu povinnosť v podstate celý život, a preto súd je skôr pravdepodobné, že návrh otca na určenie vyživovacej povinností vás ako jeho detí voči osobe otca zamietol práve z dôvodu neplnenia jeho povinností voči vám, pričom poukazujeme na ust. § 75 ods. 2 Zákona o rodine :

"Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

V prípade problémov resp. záujmu v uvedenej veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom povinnosti starať sa o rodičov, ktorí ma ako maloletého zanedbávali. Nechávali ma doma osamelého, často sa opíjali a celkovo môj život menili na peklo (mám to svedectvá). Ako som len mohol, opustil som ich a žil som samostatne. Po roky som im pomáhal, pretože sú obaja ťažkí alkoholici. Platil som za nich účty a pomáhal podľa mojich možností. Teraz je moja mama v nemocnici a chystajú sa ju prepustiť. Je smrteľne chorá a odmieta k nám prísť na dožitie. Môj otec sa o ňu nepostará, pretože nemá prácu a odmieta si ju hľadať. Všetky peniaze míňa na alkohol. Sociálna poisťovňa mi povedala, že je moja povinnosť ich živiť, no momentálne som bez práce a žijeme len z príjmu priateľky. Boli odpojení od elektrického prúdu, plynu, kúrenia. Nič si neplatia a ja nemám finančné prostriedky, ktoré by mi umožnili splatiť ich dlhy. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 23.07.2023)

Dobrý deň, vo veci vami položenej otázky uvádzame, že žiadny zákon vám neprikazuje a nestanovuje povinnosť zo zákona postarať sa o vašich rodičov bez ohľadu na vami uvedené problémy s rodičmi v detstve a dospievaní.

Podľa ust. § 66 a nasl. Zákona o rodine platí :

"§ 66

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. § 67 (1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. (2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."   Vo veci záverom uvádzame, že ak by sa vec dostala na súd, kde návrh by podali vaši rodičia prípadne jeden z nich, bolo by v rozpore s dobrými mravmi, aby vám bola uložená povinnosť zabezpečovať výživu vašim rodičom za predpokladu, že by ste mali dostatočný príjem, čo vyplýva z ust. § 75 ods. 2 zákona o rodine :   "Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."   V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
Trápi vás "Vyživovacia povinnosť detí k rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, uzavrela som manželstvo s vdovcom, ktorý mal dve neplnoleté deti. Nechcela som si ich adoptovať, aby môj manžel nestratil sirotský prídavok na deti. Existovala však aj iná možnosť, napríklad pestúnska starostlivosť alebo náhradná starostlivosť, aby sme neprišli o sirotský prídavok? Ak áno, je možné toto opätovne žiadať, hoci deti ukončili vysoké školy pred rokom? Mám nárok na nejaké finančné odškodnenie za starostlivosť? Bude sa mi táto starostlivosť započítať do dôchodku, keďže som sa o nich starala od ich 13. do 25. roku v jednej domácnosti s ich otcom, mojím manželom? Máme možnosť žiadať o rodičovský príspevok, keď pôjdem do dôchodku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že nateraz už nemôžete žiadať od štátu žiadne finančné kompenzácie za starostlivosť o deti, lebo sú plnoleté /pestúnska starostlivosť a podobne/.

Ohľadom starostlivosti o deti a váš nárok na dôchodok, tu platí rovnako, že nemáte nárok na prípadné zvýšenie starobného dôchodku z dôvodu starostlivosti o deti. Uvedené sa týka aj rodičovského dôchodku, lebo deti ste si neadoptovali.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otca, ktorý sa o nás nestaral riadne a nepracoval väčšinu svojho života; v dôsledku toho ho musela stále podporovať moja matka. Matka je teraz na dôchodku a snažím sa jej za všetko, čo nám dala, oplatiť tým, že som zobrala na seba zodpovednosť za ňu. Kúpila som byt, snažím sa splácať úver a matka mi pomáha tým, že platí náklady spojené s bývaním, ako sú plyn, elektrina, voda, nájom a odpad. Otec teraz žiada, aby mu my so sestrou mesačne platili 100 eur každá k jeho dôchodku. Z ľudského hľadiska mi to príde nesprávne. Navyše, v starom byte, ktorý je na sestru, mu ona celé roky platila za bývanie a on nemusel nič prispievať. Pri súčasných cenách je bohužiaľ nútená predať byt, pretože žije v zahraničí. Aj ja žijem v Čechách a pracujem tu. So svojim platom sa snažím žiť čo najlepšie ako dokážem; mám úver a tiež platím za bývanie tu v Čechách. Život nie je momentálne ľahký. Čo by sme mali ja a moja sestra robiť, ak sa nechceme podieľať na otcovom príjme? Od otcovho právnika mi prišiel návrh na prispievanie a od súdu žiadosť o zaslanie vyplnenej prílohy s informáciami o mne. Je potrebné uvádzať všetky detaily, ako je môj príjem, mesačné náklady atď., v tejto prílohe?

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 07.07.2023)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že podľa ust. § 66 a nasl. zákona o rodine platí :

"§ 66

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. § 67 (1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. (2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Súčasne poukazujeme na ust. § 75 zákona o rodine :

"(1) Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. (2) Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."   Pre Vašu potrebu citujeme z rozsudku Krajského súdu Trenčín, sp. zn. : 4Co/428/2011 :

"...  Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom prichádza do úvahy len vtedy, ak sú tieto schopné samy sa živiť a ak ju rodičia potrebujú, pričom poskytovaná výživa má byť primeraná. Zákon o rodine teda zjavne rozlišuje koncepciu týchto dvoch vyživovacích povinností. Vyživovaciu povinnosť dieťaťa voči rodičom je možné uložiť súdnym rozhodnutím len v prípade, že ju rodič ako oprávnená strana potrebuje. ... Z listinných dôkazov bolo preukázané, že navrhovateľ poberá dôchodok vo výške 383 eur, nie je teda v stave hmotnej núdze (suma výška životného minima predstavuje v súčasnosti 178,92 eur).  .... Zákon o rodine stanovuje povinnosť rodičov živiť svoje deti, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Nestanovuje však rovnakým spôsobom povinnosť detí doopatrovať svojich rodičov. Ak teda nie je splnená podmienka potreby poberania výživného na strane oprávnenej osoby - navrhovateľa, nie je možné túto povinnosť uložiť osobe povinnej - odporkyni, a to ani za predpokladu, že by to jej zárobkové pomery umožňovali."

Tu chceme poukázať na výšku dôchodku vášho otca, jeho doterajší život a náklady, ktoré ste v podstate hradili jemu na svoj úkor.

Ak vám bola doručená výzva zo súdu, túto treba splniť podľa jej znenia a súčasne v každom prípade odporúčam uviesť okolnosti a skutočnosti ako ich uvádzate v otázke a teda žiadať zamietnúť návrh vášho otca v celom rozsahu. Poznámka na závar : odporúčam konzultovať s advokátom vaše vyjadrenie na súd pred jeho zaslaním súdu.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, práve som telefonovala s mamou, ktorá nás sama vychovala. Náš otec na nás neplatil a bol zbavený rodičovských práv. Môj brat práve dostal poštu, kde mu bolo oznámené, že má zaplatiť 15 000 eur za nášho otca, ktorý sa nachádza v sociálnom zariadení. Ja žijem v zahraničí, ale určite príde pošta aj mne. Aké má od nás nároky? Moja mama sa trápila sama, pretože keď on nemal rodičovské práva a nechcel, tak nič neplatil. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že zrejme ide o dlh v soc. zariadení, v ktorom je umiestnený Váš otec. Vy ste zmluvu zo soc. zariadením nepodpísali, rovnako ani Vaša mama prípadne ďalší súrodenci. Nie je preto právny dôvod, aby ste predmetnú sumu uhradili, rovnako Vás k uvedenej sume nemôže zaviazať ani súd.

Poznamenávame, že ak by došlo k úmrtiu Vášho otca, potom soc. zariadenie si musí svoju pohľadávku uplatniť v dedičskom konaní po Vašom otcovi.


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť detí k rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rodičia žijú sami v byte. Otec začal mať zdravotné problémy a matka sa o neho už odmieta starať. Neviem, či z dôvodu zdravotného stavu (fyzického alebo psychického), alebo jednoducho nechce, pretože to pre ňu predstavuje záťaž. Nie je jej odpoveď ani na varenie, ani na upratovanie. Finančne sú zabezpečený. Ja som zamestnaná a mám vlastnú domácnosť. Začali ma emocionálne vydierať. Od malička sme nemali dobrý vzťah. Do približne piatich rokov ma vychovávali starí rodičia. Nemajú dobrý vzťah ani k mojim deťom. Všetko odmietajú, vrátane donášky stravy, a neberú do úvahy ani moje rady. Nechodia k lekárovi a všetko nechávajú na mne. Neviem, čo presne od mňa očakávajú. Nemám ich ani kde k sebe ubytovať. Som povinná sa o nich starať vo všetkých týchto aspektoch a upratovať za nimi?

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 07.06.2022)

Dobrý deň, čo sa týka samotnej starostlivosti o rodičov, žiadny zákon neukladá takú povinnosť deťom, aby sa o svojich rodičov fyzicky starali a upratovali im, pokiaľ to už títo nezvládajú.

Pokiaľ však ide o materiálnu pomoc, t.j. finančnú, túto zákon o rodine upravuje v ust. § 66. Jedná sa o vyživovaciu povinnosť detí vo vzťahu k svojim rodičom, keď zákon hovorí: "Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú." Súčasne však v  ust. § 67 zákon o rodine hovorí, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí vo vzťahu k svojim rodičom. To znamená, ak je vaša mama schopná sa o Vášho otca finančne postarať, resp. rodičia sú schopní sa o seba postarať finančne, podľa zákona nie ste povinné s vašou sestrou im na ich výživu prispievať. Pokiaľ by sa už vaši rodičia v budúcnosti nevedeli o seba navzájom finančne postarať,  vtedy nastupuje vyživovacia povinnosť detí voči nim. Tejto by ste sa však  vzhľadom na vami uvedené skutočnosti, že rodičia sa o vás do vašich piatich rokov nestarali (neuvádzate kto sa o vás staral od piatich rokov), mohli zbaviť. Totiž zákon hovorí, že ak by bolo plnenie vyživovacej povinnosti v rozpore s dobrými mravmi, nemožno ho priznať. Preto, nakoľko vaši rodičia sa voči Vám nesprávali tak akoby sa mali, nestarali sa o vás, keď ste boli malé dieťa, bolo by v rozpore s dobrými mravmi priznať vám takú povinnosť, aby ste im vy teraz prispievali na ich výživu. Nemáte preto takúto povinnosť a ani súd by vás na plnenie výživného voči nim s veľkou pravdepodobnosťou nezaviazal, ak by ste takúto námietku vzniesli. 


Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj otec je po úraze hlavy v nemocnici a zatiaľ nereaguje. Poškodil si mozog, ale nevieme presne v akom rozsahu. Rada by som sa opýtala, či by bolo možné ho po stabilizácii umiestniť v domove sociálnych služieb. Ja ako jeho dcéra sa bohužiaľ nedokážem o neho postarať. Psychicky by som to nezvládla. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
nevidím v tom problém. Ak nájdete vhodné zariadenie, bude možné ho tam umiestniť. Bude však potrebné počkať na konečnú diagnózu a stav jeho duševného zdravia, t.j. či predmetné zdravotné problémy budú takého rozsahu, že nebude vedieť otec o sebe rozhodovať. V takom prípade budete musieť riešiť aj jeho obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, aby ste mohli v mene konať, napríklad vo vzťahu k DSS alebo iným úradným záležitostiam.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Moji rodičia sú rozvedení a otec sa momentálne nachádza v domove sociálnych služieb. Jeho dôchodok nie je dostatočný na pokrytie všetkých nákladov. Otec je už v starom veku, má 80 rokov, a po rozvode sa o svoje deti vôbec nezaujímal. Chcela by som sa opýtať, či je našou povinnosťou ako jeho deťmi prispievať na náklady spojené s jeho pobytom v sociálnom zariadení? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 17.03.2022)

Dobrý deň,

žiaľ aj napriek tomu, čo uvádzate, môže byť vašou povinnosťou prispievať na jeho náklady. V zmysle ust. § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách totiž platí, že ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu jej splatnosti, prechádza táto povinnosť postupne na jeho zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Súčasne zákon uvádza, že zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65-násobok sumy životného minima. Vzhľadom na to, ak uvedené podmienky spĺňate, a vášmu otcovi nepostačuje jeho dôchodok na pokrytie úhrady za sociálnu službu, potom ste ako deti povinné  mu na takéto náklady prispievať.

Nie je to spravodlivé vo Vašom prípade. Mohli by ste sa však voči tomu ohradiť a brániť sa na súde, ak by to od Vás vyžadovali. Neplaťte to dobrovoľne a ak by to od Vás požadovali, tak mi napíšte a poradím Vám, ako to čo vyriešiť. Zrieknuť rodičovstva (otcovstva) sa bohužiaľ nedá, ak Vás napadla táto otázka. 

 
Trápi vás "Vyživovacia povinnosť detí k rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či majú deti povinnosť postarať sa o svojich rodičov aj v prípade, že by sme žili v zahraničí a naši rodičia by zostali na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň,
žiadny zákon neustanovuje povinnosť postarať sa o svojich rodičov, jedine Zákon o rodine ustanovuje vyživovaciu povinnosť detí vo vzťahu k svojim rodičom. Táto je však subsidiárna, teda vzniká iba za predpokladu, že rodičia ako manželia nie sú navzájom schopní zabezpečiť si svoje potreby (to z toho dôvodu, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi je nadradená vyživovacej povinnosti detí voči ich rodičom). Ak nie sú, rodičom prislúcha zo zákona nárok na výživné voči svojim deťom, za predpokladu, že to potrebujú. To znamená, ak nemajú dostatočný zdroj príjmov, z ktorého by mohli svoje potreby uspokojovať, najmä ak im nevznikol nárok na dôchodok alebo ak aj vznikol je príliš nízky. V prípade, ak je detí viac, rozsah vyživovacej povinnosti sa určí u každého dieťaťa osobitne, pričom vždy sa vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov toho ktorého dieťaťa. Vzhľadom na uvedené, povinnosť postarať sa o rodičov vychádza z morálnych zásad našej spoločnosti. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť detí k rodičom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.