Vyživovacia povinnosť detí k rodičom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať na vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, pochádzam z početnej rodiny (mám 3 súrodencov) a v súčasnosti sú už naši rodičia odkázaní na našu pomoc. Moji súrodenci tento fakt ignorujú a tak zostalo len na mne, aby som, aby som im finančne a aj osobne pomáhala. Chcela som sa preto informovať, či môžem od svojich súrodencov požadovať nejakú kompenzáciu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, ak som situáciu správne pochopil, tak v súčasnosti si plníte zákonnú vyživovaciu povinnosť voči rodičom iba Vy. S poukazom na rozsudok KS v BB sp. zn. 10 Co 402/79 môžete od Vašich súrodencov požadovať náhradu. Podľa tohto rozhodnutia:

Ak dieťa plnilo vyživovaciu povinnosť voči rodičom aj za ostatných súrodencov, je oprávnené od nich požadovať úhradu tohto plnenia podľa § 101 ZR (teraz § 79 ods. 1).

 

Výživné, ktoré dieťa poskytovalo svojmu rodičovi v zmysle ustanovenia § 87 ZR (teraz § 66) nemožno po smrti rodiča zahrnúť do pasív dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý. Prosím o rada. Sme 4 dospelí súrodenci, po smrti mamy, otec (62 ročný)odišiel na západ Slovenská, 12 rokov s nami vôbec nekomunikoval, žiaden kontakt, vieme, že tam s niekým žije. Teraz po 12 rokov sa jeho partnerka ozvala, že otec je chorý, ležiaci, neprijíma potravu, že si ho mame prísť zobrať a starať sa o neho. Viete nám poradiť, čo je našou povinnosťou, čo musíme zo zákona urobiť? Je to pre nás už cudzí človek, 12 rokov, keď sme potrebovali jeho pomoc, či oporu, či len sa porozprávať tu nebol a teraz zrazu je pre tu partnerku záťažou.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,

zákon o rodine Vám takúto povinnosť neukladá.

Ide o morálnu povinnosť, nie zákonom vymožiteľnú, ale otázkou morálnou je tiež, kde bol otec 12 rokov atď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Prosím o info: otec a rodina môjho otca na mňa robí nátlak, aby som sa postaral o svojho 75 ročného otca, morálne, finančne atď. Som jediný syn a psychicky chorá matka mi zomrela na anorexiu v 10 rokov môjho života. Počas tých rokov ma týrala hladom, mal som 6 rokov a vážil som 15 kg. Okrem surového ovocia a zeleniny v malom množstve mi nikto nesmel podať akékoľvek iné jedlo. Otec nič neriešil, utekal z domu a bol tak jej tichým spolutyranom voči mne. Jej smrť bola pre mňa vyslobodením. Moji rodičia nikdy nebývali vo vlastnom byte, bývali sme po nájomných domoch II. Kat., z ktorých dokázali, hlavne môj otec, urobiť doslova Luník 9. Špina, šváby, nedostatok tepla a jedla sa podpísali aj na mojom zdraví. Žili sme horšie ako mnohé rómske alebo asociálne rodiny. Rodičia ma nedali na základnú školu a po smrti matky, otcovi hrozilo väzenie a mne detský domov. Otec podvodom zadovážil potvrdenie, že som absolvoval 5 ročníkov základnej školy v Č. Vyhol sa tak väzeniu a ja detskému domovu-bohužiaľ. Život s mojim otcom v extrémne znečistenom byte, bez teplej vody a kúrenia bol neznesiteľný a ja som sa snažil čo najskôr odtiaľ odísť. Našiel som si priateľku, neskôr manželku, s ktorou mame dnes 6 ročného synčeka. Snažíme sa mu dať všetko a hlavne vlastný DOMOV. S manželkou sme sa odrazili od úplného dna a hlavne s jej finančnou pomocou a pomocou jej rodiny. Toho času si otec začal nárokovať na pomoc a podporu z mojej strany, hoci som od neho nedostal do života nič, len strádanie. Na komunikáciu využíva svoju rodinu, keďže so mnou nikdy nedokázal komunikovať otvorene. Vzhľadom na to, že nemám dokončené ani len základné vzdelanie, pracujem manuálne a snažím sa uživiť svoju rodinu. V práci dostávam minimálnu mzdu, manželka je po ťažkej autonehode a momentálne riešime aj jej zdravotné problémy. Otec žije v nájomnom byte a, keďže je neprispôsobivý občan, smrad a špina, skladovanie haraburdia z kontajnerov, znepríjemňujú život spolunájomníkom. Pravdepodobne mu hrozí vysťahovanie a ja ako jediný syn mám riešiť financie ohľadom jeho bývania, či už v dome seniorov alebo u nás. Svojim životným štýlom ľudí bez domova (zápach, nehygiena, zbieranie starých harabúrd) však ohrozuje zdravie mojej rodiny a momentálne s mojim príjmom 430 eur ntto + príspevok na dieťa cca 25 eur, si nemôžeme dovoliť platiť alebo priplácať akékoľvek senior zariadenie. Dôchodok môjho otca je, tipujem vzhľadom na jeho (paradoxne) vysokoškolské pedagogické vzdelanie, cca 400-450 eur. Nechápem, ako je možné, že človek, ktorý mi nikdy nebol oporou a v detstve bol mojim tyranom, si nárokuje na moju starostlivosť. Prosím o info, ako by som mal vzniknutú situáciu riešiť. Ešte poznámka: rodina môjho otca ma informovala, že u neho prebieha ranné štádium Alzheimerovej choroby a skôr, či neskôr bude potrebovať starostlivosť. Ďakujem. 

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Žiadny zákon Vám povinnosť, aby ste otca zobali k sebe a starali sa o neho nestanovuje, teda rozsudkom súdu Vám táto povinnosť byť uložená ani nemôže.

Zákon o rodine rieši len vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, o ktorých otázkach píšeme v mnohých našich odpovediach.

Len podľa ust. zákona o rodine je stanovená vyživovacia povinnosť detí voči rodičom /citujeme/ :

"§ 66 :

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67

(1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Vzhľadom na situáciu otca ako ju uvádzate v otázke a to, že má príjem - dôchodok, odporúčame, aby sa rodina obrátila s riešením na príslušný samosprávny kraj, odbor soc. vecí, prípadne obec, aby bol otec umiestnený v domove soc. služieb resp. podobnom zariadení, kde mu bude poskytnutá starostlivosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán advokát, ukončil som štúdium a začínam v novej práci. Otec ma invalidný dôchodok, doteraz ma nedoplatky na výživnom niekoľko stoviek eur, chcem podať exekúciu. Bojím sa, že môže odomňa žiadať výživné, keďže budem zárobkovo činný. Mám 23, nežijeme spolu od mojich 9 rokov, nikdy o mňa nejavil záujem, vôbec spolu nekomunikujeme a ako som spomenul, stále ma nedoplatky na výživnom. Býva so svojou priateľkou, okrem mojej vlastnej sestry ma ďalšieho syna. Dalo by sa vyhnúť plateniu výživného? Aké sú riešenia? Pomohla by zmena priezviska, zmena otca na rodnom liste alebo niečo? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň,

podľa § 66 a 67 Zákona o rodine  

§ 66 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67

(1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Do úvahy však treba brať aj správanie rodiča voči dieťaťu, najmä to, či si on plnil riadne svoje povinnosti, zaujímal sa a pod. Podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa.

Bolo by podľa mňa v rozpore s dobrými mravmi, ak by potom, čo sa o Vás nezaujímal, neplatil výživné, teraz chcel, aby ste mu platili Vy. Ak nebudete chcieť platiť, môže podať návrh na súd, avšak súd bude brať do úvahy aj to, čo som uviedol (jeho správanie).

Pokiaľ ide o dlžné výživné, ak máte rozhodnutie súdu a na ňom vyznačenú právoplatnosť a vykonateľnosť, môžete sa obrátiť na súdneho exekútora, ktorý by dlžné výživné mohol vymôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, ako postupovať v prípade, že otec (dlhodobý bezdomovec, bohužiaľ vlastným pričinením, momentálne umiestnený DSSaS Tornaľa) žiada odo mňa výživné. Ma kopu dlhov, vrátane na VsZP, a dom, kde je umiestnený napriek tomu chce, aby som mu platila ubytovanie. On mne nikdy (cca 10 rokov mal platiť výživné) nezaplatil ani cent, nezaujímal sa, bolo mu to jedno. Utiekol do Čiech, aby sa zbavil zodpovednosti. Keď tam mal úraz, vrátil sa sem a pýta peniaze. Je to normálne? Je možnosť zaprieť ho ako otca, resp. ako postupovať, aby mi už konečne prestal znepríjemňovať život? Momentálne som na materskej, a keď sa vrátim môj plat je v čistom cca 510e. Nie je to plat, z akého si môžem dovoliť, popri hypo. a ostatných bežných výdavkoch, živiť ešte aj takého darmožráča, ako je on. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2018)

Dobrý deň,

vyživovaciu povinnosť detí k rodičom upravuje § 66 a 67 Zákona o rodine:

§ 66 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67

(1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Zákonná povinnosť síce existuje, avšak rodič nemá právo na rovnakú životnú úroveň, akú ma dieťa, ale len na primeranú výživu. Rovnako je potrebné brať do úvahy aj doterajšie správanie a záujem o Vás. Podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa.

Domnievam sa, že ak sa neustále vyhýbal svojej povinnosti platiť výživné Vám, nemal o Vás záujem a teraz, keď je v zlej situácii, chce výživné od Vás, sa bude jednať o rozpor s dobrými mravmi, a preto na výživné podľa môjho názoru nemá nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na rodinnú situáciu kde matka má 4 deti, ale celý život sa správala veľmi nepomerne ku svojim deťom. Dvom dávala všetku podporu finančnú, osobnú, pomoc o vnúčatá a prepis majetku a zvyšným dvom nie, ba naopak od nich brala financie. Teraz nastáva situácia, že sa bude treba postarať o matku. Deti, ktoré poberali starostlivosť od matky, sa o ňu nechcú starať. Ako by v takejto situácii rozhodol súd?

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň. Vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom ukladá zákon o rodine, ktorý v ustanovení § 66 určuje nasledovné: "Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú."

Zákon tiež pamätá na situáciu, kedy je detí viac, pričom v takom prípade platí, že každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí (uvedené vyplýva z ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o rodine).

Ak by sa teda vec dostala pred súd, súd by mal vyživovaciu povinnosť určiť aj tým deťom, ktoré sa matku teraz nechcú starať, hoci ona im celý život pomáhala, či už osobne alebo majetkovo.  Pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti pre jednotlivé deti by platilo už spomínané pravidlo vyplývajúce z ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o rodine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, - manžel mal 85 rokov, 14 rokov sa o neho starám /poberam príspevok za opatrovanie nakoľko potrebuje 24 hod. Starostlivosť/ jeho zdravotný stav sa zhoršil pred 8-rokmi, keď ostal úplne imobilný, a od dec. 2016 je len ležiaci. Z pred. Vzťahov ma 4 deti, ktoré sa oňho nestarajú ale vlani som dve z ných som po1x požiadala o pomoc v tom, aby mu dokupili /hyg. Potreby a lieky/ aj tak urobili ale naposledy poslali len každá z nich po 50e samozrejme som vyúčtovanie dokladov zaslala, ale inej pomoci som sa nedočkala a hlavne mi už začali vyčítať, že prečo ja nejdem pracovať, dokonca ani len ak potrebujem ísť na lekárske vyšetrenie nie sú ochotne najprv treba povedať skôr /a to nájsť. Dcéra je v dôchodku a vlak ma zdarma/ potom ak som dala vedieť mesiac vopred už ma iný program vraj nech pomôže ho vykladať zdrav.sestra a načo mám susedov a rôzne výhovorky. Tak sa chcem spýtať ohľadne vyživovacej povinnosť, mne by úplne postačilo, ak by mu zasielali hygien. Potreby máste a niektoré lieky alebo objednali a uhradili fin. Čiastku pre opatrovateľku. Samé od seba to neurobia dokonca ma začali obviňovať, že od ných chcem len ryžovať. Viete mi poradiť, ako postupovať ďalej. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2017)

Dobrý deň,

výživné detí voči rodičom upravuje § 66 a 67 ZR, podľa ktorých Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Ako je uvedené v týchto ustanoveniach, vyživovacia povinnosť medzi manželmi má prednosť pred výživným od detí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať kto má platiť výživné. Mám partnera, ktorý žil s partnerkou 25 rokov. On má 45 rokov a ona 60 rokov. Neboli zobratí, len tak žili a majú jedného spoločného maloletého syna, ktorý žije s nou a otcom. Ona má z prvého manželstva tri dospievajúce a pracujúce deti. Predtým než sme začali spolu žiť ju opustil. Môj partner predáva byt a ona na súd požiadala o výživné a náhradné bývanie od bývalého partnera na seba. Deti sa jej zriekli a nechcú pomôcť svojej matke, aj napriek tomu že synovi dala byt, ktorý po rozvode dostala od prvého manžela. Teraz chcem vedieť kto je povinný ju živiť, keď 18 rokov nerobila a nechcela, aj keď mohla a teraz má len 200 eur dôchodok. Prečítala som si niektoré zákony, že deti sú povinné živiť rodiča, len potrebujem vedieť ako to je. Ďakujem

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň, ak nehnuteľnosť patrila do výlučného vlastníctva Vášho partnera, tak jeho bývalá partnerka nemá nárok na žiadnu náhradu, ani časť z kúpnej ceny nehnuteľnosti. V prípade, že by túto nehnuteľnosť vlastnili v podielovom spoluvlastníctve, tak by sa výťažok získaný z predaja nehnuteľnosti mal deliť podľa výšky ich podielov. Tak ako ste sama uviedla, deti majú povinnosť platiť výživné na svojich rodičov, ak si títo rodičia nedokážu sami zabezpečiť výživu. Takáto vyživovacia povinnosť však vzniká iba deťom, ktoré sú schopné sa samé živiť. Dieťa, ktoré nie je schopné sa samo živiť (napr. maloleté dieťa, študent...), takúto vyživovaciu povinnosť nemá. Rovnako je dôležité, že tie deti, ktoré sú schopné sa samé živiť a majú sa podieľať na výžive svojich rodičov prispievajú na výživu v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom ostatných detí. Môže vzniknúť situácia, kedy jedno dieťa bude musieť prispievať viac na výživu rodiča, ak má oproti ostatným deťom lepšie schopnosti, možnosti a majetkové pomery.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku