POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Domáhanie sa vrátenia výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Domáhanie sa vrátenia výživného

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Otec môjho plnoletého syna mal súdom určené výživné, ktoré neplatil tak, ako mal, preto to riešil exekútor. Syna nikdy nevidel a nikdy nepreberal poštu ode mňa, takže si ani neprevzal list, v ktorom som mu oznamovala, že syn končí školu a ide pracovať. Keďže o tom nevedel, pokračoval v platení výživného, zatiaľčo náš plnoletý syn pracoval. Dnes, takmer po dvoch rokoch od ukončenia štúdia môjho syna, chce zrušiť výživné. Zaujíma ma, či môže žiadať vrátenie vyplatených súm odkedy syn zarábal. Ďalej, chcem sa opýtať, či môžem zastupovať syna na súde, aj keď nemám právne vzdelanie, pretože o tejto situácii nevie nič. Môžem sa zúčastniť pojednávania spolu so synom? Ďakujem.

Odpoveď: Domáhanie sa vrátenia výživného

Dobrý deň,
 
podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby ale aj celkové majetkové pomery.
 
Podľa Vami popísaného skutkového stavu možno dôvodne predpokladať, že Váš syn je schopný živiť sa sám.
 
Ak je dieťa v zmysle vyššie uvedených kritérií schopné živiť sa samé, môže rodič s určenou vyživovacou povinnosťou podať na súd návrh na jej zrušenie. Súčasne je potrebné uviesť, že o tom, či a aj odkedy je dieťa schopné živiť sa samé, vždy v konečnom dôsledku rozhoduje súd na základe individuálneho posúdenia.
 
V danom prípade je veľmi dôležité, ako znie návrh otca Vášho syna na zrušenie vyživovacej povinnosti, teda, či už v návrhu požaduje zrušiť výživné spätne k určitému dňu (vo Vašom prípade napríklad k tomu dňu, keď Váš syn nadobudol v zmysle uvedených kritérií schopnosť živiť sa sám) alebo až k nejakému súčasnému dátumu - od tohto návrhu otca sa totiž bude odvíjať aj priebeh súdneho konania. Pre úplnosť je potrebné rovnako uviesť, že otec môže so svojím návrhom disponovať aj počas priebehu súdneho konania - teda návrh otca na zrušenie vyživovacej povinnosti (vrátane dátumu, ku ktorému požaduje zrušiť vyživovaciu povinnosť) môže aj naďalej ešte meniť.
 
V prípade, ak by súd zrušil výživné aj spätne, bude Váš syn povinný rozdielne výživné, na ktoré už nemal nárok, vrátiť svojmu otcovi.
 
Čo sa týka zastupovania v súdnom konaní, k tomuto je potrebné uviesť, že aj keď nemáte právne vzdelanie, Váš syn Vás môže splnomocniť na zastupovanie v konaní o zrušenie výživného; ak by tak neurobil, musel by v konaní konať sám.
 
K otázke týkajúcej sa účasti možno uviesť, že ak Vás syn splnomocní na zastupovanie, môžete sa pojednávaní zúčastňovať spolu s ním ako procesná strana a v prípade, ak by Vás na zastupovanie nesplnomocnil, môžete sa pojednávania zúčastňovať ako ktokoľvek iný - teda v pozícii verejnosti (v prípade, ak by ste sa pojednávania zúčastňovali ako verejnosť, nemali by ste v konaní žiadne procesné práva ani povinnosti, samozrejme nebránilo by to tomu, aby ste sa konania zúčastnili napríklad v pozícii svedka).
 
 

Trápi vás "Domáhanie sa vrátenia výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Domáhanie sa vrátenia výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.