Výpoveď nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 14. 11. 2016

Otázka: Výpoveď nájomnej zmluvy

V septembri 2015 som podpísala nájomnú zmluvu pozemkov za účelom kosenia trávneho porastu. Zmluva bola podpísaná na dobu 10 rokov s tým, že 5 rokov mali vyplatiť dopredu. V novembri 2016 som dostala výpoveď nájomnej zmluvy. Moja otázka znie mám nárok na nájom za rok 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Dobrý deň,

konkrétna odpoveď na otázku, či máte nárok na nájom aj za rok 2016 závisí od viacerých skutočností - napr. od výpovednej doby, od toho, kedy sa výpovedná doba začína po doručení výpovede počítať a pod. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené ale možno uviesť, že ak ste sa v zmluve nedohodli inak, máte nárok minimálne na alikvótnu časť dojednaného nájomného aj za rok 2016 - a to za obdobie až do skončenia nájomnej zmluvy (pričom nájomná zmluva skončí uplynutím výpovednej doby).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Čo všetko musí obsahovať list prenajímateľovi, aby som dostala nájom za rok 2016? Výpoveď prišla v novembri 2016 a začína plynúť od decembra 2016 po dobu 6 mesiasov. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

odpoveď na predchádzajúcu otázku sa týkala nároku prenajímateľa na nájomné, nakoľko z otázky nevyplynulo, že ste v postavení nájomcu (nie prenajímateľa).

V prípade, že ste v postavení nájomcu a v novembri 2016 Vám prišla výpoveď nájomnej zmluvy s tým, že 6-mesačný výpovedná lehota začína plynúť v decembri 2016, v takom prípade nemáte nárok na vrátenie nájomného za rok 2016 a prenajímateľ má nárok na alikvótnu časť nájomného aj za rok 2017 - konkrétne za prvých 5 mesiacov roku 2017.

Prenajímateľ má totiž nárok na nájomné za celý čas trvania nájmu, a ten bude vo Vašom prípade trvať až do uplynutia 6 mesačnej výpovednej lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk