Výpoveď nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď nájomnej zmluvy

V septembri 2015 som podpísala nájomnú zmluvu pozemkov za účelom kosenia trávneho porastu. Zmluva bola podpísaná na dobu 10 rokov s tým, že 5 rokov mali vyplatiť dopredu. V novembri 2016 som dostala výpoveď nájomnej zmluvy. Moja otázka znie mám nárok na nájom za rok 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Dobrý deň,

konkrétna odpoveď na otázku, či máte nárok na nájom aj za rok 2016 závisí od viacerých skutočností - napr. od výpovednej doby, od toho, kedy sa výpovedná doba začína po doručení výpovede počítať a pod. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené ale možno uviesť, že ak ste sa v zmluve nedohodli inak, máte nárok minimálne na alikvótnu časť dojednaného nájomného aj za rok 2016 - a to za obdobie až do skončenia nájomnej zmluvy (pričom nájomná zmluva skončí uplynutím výpovednej doby).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako mame postupovať pri neoprávnenej výpovedi z nájmu zo strany prenajímateľa. V nájomnej zmluve bolo dohodnuté, že dôvod výpovede je 1. Neuhradenie nájomného, 2. Porušovanie pokoja a poriadku, 3, prenajímanie priestorov tretej strane. Nič z uvedených dôvodov sa nedeje. Prenajímateľ dáva nájomcovi výpoveď z vymyslených dôvodov a nájomca s tým nesúhlasí. Kam sa môže nájomca obrátiť a čo môže v takomto prípade robiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, prenajímateľ nemôže dať nájomcovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu. Dôvody uvedené v zákone nemôže rozširovať o ďalšie ( nezákoné dôvody).

Ak ste neporušili nič, čo by dávalo možnosť skončiť nájom výpoveďou, potom po doručení výpovede, napadnite výpoveď na súde pre jej neplatnosť.

Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

Nebudete sa teda musieť vysťahovať z bytu, kým súd o neplatnosti nerozhodne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Čo všetko musí obsahovať list prenajímateľovi, aby som dostala nájom za rok 2016? Výpoveď prišla v novembri 2016 a začína plynúť od decembra 2016 po dobu 6 mesiasov. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

odpoveď na predchádzajúcu otázku sa týkala nároku prenajímateľa na nájomné, nakoľko z otázky nevyplynulo, že ste v postavení nájomcu (nie prenajímateľa).

V prípade, že ste v postavení nájomcu a v novembri 2016 Vám prišla výpoveď nájomnej zmluvy s tým, že 6-mesačný výpovedná lehota začína plynúť v decembri 2016, v takom prípade nemáte nárok na vrátenie nájomného za rok 2016 a prenajímateľ má nárok na alikvótnu časť nájomného aj za rok 2017 - konkrétne za prvých 5 mesiacov roku 2017.

Prenajímateľ má totiž nárok na nájomné za celý čas trvania nájmu, a ten bude vo Vašom prípade trvať až do uplynutia 6 mesačnej výpovednej lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku