Výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď

Môže dať zamestnávateľ výpoveď počas čerpania celozávodnej dovolenky?

Odpoveď: Výpoveď

Dobrý deň,

Výpoveď môže dať zamestnávateľ len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce a za podmienok v ňom uvedených. Čerpanie dovolenky v zásade nie je dôvodom na vylúčenie možnosti dať výpoveď, avšak je potrebné posúdiť, či bola výpoveď doručená v súlade so Zákonníkom práce a či boli vôbec naplnené dôvody na to, aby Vám zamestnávateľ mohol dať výpoveď. Na posúdenie platnosti výpovede by sme Vám odporučili navštíviť advokáta, ktorý Vám posúdi, či zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom alebo nie. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, v januári v herni kde som pracovala vykradli po zavretí prevádzky trezor, kde kľúč od trezora nemal žiadne tajné miesto, ale býval oproti na poličke, odvtedy ubehlo 6 mesiacov a až dnes volali kolegyňu čo vtedy končila smenu na výpoveď, aby prišla. Aj, keď tam už nepracujeme, tak napriek tomu musíme ísť na výpoveď?

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
z Vašej otázky nie je zrejmé o akú výpoveď sa má jednať, prípadne či priamo zamestnávateľ Vás zavolal k sebe alebo je vo veci vedené trestné stíhanie.

Ak ste pod výpoveďou mysleli výpoveď na polícii, kde prichádzate do úvahy ako svedkovia, tak na túto výpoveď sa budete musieť dostaviť a uviesť všetky skutočnosti relevantné pre prípadné trestné stíhanie.

Ak ste pod výpoveďou mysleli spôsob skončenia pracovného pomeru (výpoveďou), tak v tomto prípade tam už nemusíte chodiť, nakoľko z otázky je zrejmé, že pracovný pomer je už skončený.

Treťou možnosťou je, že zamestnávateľ by chcel opätovne od Vás počuť a zistiť skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie jeho nároku na náhradu škody.

Odporúčame Vám zistiť viac informácií od bývalého zamestnávateľa, aby ste vedeli o čom má byť stretnutie, na ktoré Vás volajú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť k 31. 7. 2020 mám výpoveď s tým, že výpoveď som dala ja, dohodou, ale 29. 7. 2020 nastupujem na liečenie chcela by som Vás poprosiť, keď budem PN, či nebude problém s výpoveďou. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dali Vy, ako zamestnanec, Vaša PN neovplyvní uplynutie výpovednej doby, a teda zánik pracovnoprávneho vzťahu.

Uviedli ste v otázke, že ste dali výpoveď dohodou. Ak bola podpísaná dohoda o skončení pracovného pomeru s tým, že pracovný pomer zaniká k 31.07., tento pomer zanikne k tomuto dátumu bez ohľadu na Vašu PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

13. 7. 2020 som bola pozvaná na región našej firmy za účelom prevzatia Dohody o ukončení PP. Na stretnutí bol prítomný RR, ktorý v tom čase bol v karanténe, nakoľko sa cez víkend vrátil z Chorvátska. Túto skutočnosť som nevedela, dokonca ani to, že idem podpísať Dohodu o ukončení PP. Je takéto stretnutie a ukončenie PP platné?

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň,
z toho, čo ste popísali nevidím osobne z právneho hľadiska dôvod, pre ktorý by malo byť skončenie pracovného pomeru dohodou neplatné. Jedine, ak by Vás nútili dohodu podpísať, prípadne Vás uviedli do omylu a pod. Vtedy by bolo možné skúmať, či je skončenie platné. Dôvody, ktoré ste opísali, nie sú žiaľ dôvodom neplatnosti právneho úkonu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, že ak mi dala výpoveď k 30. 6. 2020 a plynie mi 2 mesačná výpovedná lehota, môžem sa počas výpovednej lehoty zamestnať u nového zamestnávateľa? Alebo v takom prípade prídem o vyplatenie odstupného sľúbené v auguste.
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
Vy sa môžete zamestnať aj počas plynutia výpovednej doby. Ale treba si uvedomiť, že aj počas jej plynutia trvá ešte pracovný pomer a musíte si plniť svoje pracovné povinnosti. Jedine, ak by ste sa takto dohodli so starým zamestnávateľom (že môžete už pracovať inde), alebo si budete čerpať dovolenku (ak nejakú máte). V opačnom prípade, ak nezotrváte počas plynutia doby v práci, môže to vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a dať Vám okamžité skončenie pracovného pomeru, kde už nebudete mať nárok na odstupné, prípadne od Vás žiadať náhradu škody (ak by ste ju Vašou absenciou spôsobili) alebo žiadať finančnú náhradu, ako sankciu za to, že ste počas výpovednej doby neboli v práci (toto len ak ste si to dohodli priamo v pracovnej zmluve).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, manželka mala úraz v práci následkom čoho ma trvalé poškodenie, po roku PN dostala výpoveď, pretože po úraze na základe firemného lekára je nespôsobila, chcem firmu zažalovať vzhľadom na to, že sa tak zachovala. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,

rozumiem Vám, no z toho, čo ste napísali neviem, za čo chcete firmu žalovať. Mohli by ste dať napr. žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru, avšak predpokladám, že pokiaľ je nespôsobilá na výkon doterajšej práce a nemajú pre ňu inú prácu, potom nemajú inú možnosť, len dať jej výpoveď. Tak je nastavený zákon. Možno ak by ste bližšie opísali, akú žalobu by ste chceli podať, vedel by som Vám povedať viac. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú v školstve. Zamestnávateľ chce so mnou rozviazať pracovný pomer dohodou( zánik pracovného miesta) aj s odstupným podľa dohodnutej kolektívnej zmluvy a výpovednou lehotou 3 mesiace.
Chcem sa spýtať, či musím súhlasiť s takýmto rozviazaním PP?
Vzťahuje sa aj v tomto prípade na zamestnanca nejaká ochranná lehota?

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
ak Vám navrhuje skončenie pracovného pomeru dohodou, nemusíte súhlasiť. Dohodu podpísať nemusíte. Potom by Vám museli dať výpoveď, kde ešte plynie výpovedná doba, mali by ste dostávať plat a ak by išlo o nadbytočnosť, tak potom máte nárok na odstupné, aj keď menej výhodné, ako pri dohode. Ochranná doba sa na skončenie pracovného pomeru dohodou nevzťahuje. Tá sa týka len výpovede a len dôvodov uvedených v § 64 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý večer. Mám smútok na tvári. Pracovala som od 27. 9. 2010 na Luniku 9 na základnej škole na so zmluvou na dobu neurčitú 10 rokov. S vynikajúcimi výsledkami s rómskymi deťmi. Túto prácu milujem. Pracovala som na pozícii špeciálneho pedagóga, s výnimkou ako nekvalifikovany pedagóg, lebo mám 35 pedagogickej praxe. Nové vedenie po 1 roku mi dnes dalo do ruky výpoveď s dátumom od 1. 6. 2020, že som nekvalifikovana a nemajú pre mňa už miesto učiteľa a ani ako asistenta, či vychovávateľka. Nedajú mi odstupné. Nech to podpíšem. Neviem čo mám robiť. Prosím poraďte mi. V piatok to mám podpísať. Rozmýšľam, aby som získala čas, čisto hypotetický, že sa dám od piatku teda mája vypísať PN. Pomôže mi to. Keďže som ešte stále učiteľka do konca mája. Ďakujem krásne za odpoveď a pomoc. Verím, že bude pozitívna. 

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
chápem Vás. Ťažko povedať, čo Vám presne dali podpísať, no ak Vám doručili priamo výpoveď podľa § 63 Zákonníka práce, mal by v nej byť uvedený a vysvetlený výpovedný dôvod. Neviem, aký dôvod Vám dali, pretože od neho závisí, či napr. nemajú povinnosť ponúknuť inú vhodnú prácu, tiež zaleží, či máte zástupcov zamestnancov, pretože to by sa mala výpoveď prerokovať. Ak Vám dali dohodu podľa § 60 Zákonníka práce, podpisovať ju nemusíte. Nemôžu Vás k tomu donútiť a odporúčam (ak nechcete skončiť a ide o dohodu) písomne im oznámiť, že s ňou nesúhlasíte. Potom by Vám museli dať výpoveď. Ak by ste išli na PN, tak výpovedná doba skončí až ukončením PN. Platnosť výpovede viete tiež napadnúť na súde v lehote 2 mesiacov. Museli by sme ale vidieť, čo Vám skutočne dali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem,

Som tehotná a som na pn. Od jan. 2020 som podpísala dohodu o vykonaní práce a to na dobu určitú do 2021. Môžu mi dať výpoveď počas pn v tehotenstve počas tejto doby?

Odpoveď: Výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,
podľa § 226 Zákonníka práce Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Podľa zákona sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124 a šiestej časti.

Ochranná doba, počas ktorej nemožno dať zamestnancovi výpoveď je upravená v § 64 Zákonníka práce.

Z uvedeného vyplýva, že na dohodu o vykonaní práce sa nevzťahujú ustanovenia o ochrannej dobe. Dohoda o vykonaní práce sa dá ukončiť odstúpením, ak dohodnutá pracovná úloha nebude hotová včas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku