Máte
otázku?

Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi

Dobrý deň, môj partner ma so svojou ex partnerkou 2 deti. Spolu nie sú už 5 rokov a partner ma súdom určené aj výživné (ktoré pravidelne platí) a aj styk s deťmi - nový rozsudok je z júna 2016. S deťmi však nie sme tak ako máme určené. Partner podal aj návrh na výkon rozhodnutia v septembri 2016, ale bohužiaľ súd v Dunajskej Strede, kde sa to rieši je neskutočne pomaly a do dnešného dňa stále neposlal matke deti ani len výzvu, aby dodržiavala rozsudok. Partner robí všetko preto, aby bol s deťmi a snažíme sa dokázať manipuláciu s deťmi a psychický nátlak zo strany matky, pretože (okrem iného) niekoľkokrát nám deti samé povedali, že im mama zakázala chodiť k nám, a že nemôžu u nás spať (pričom podľa nového rozsudku majú byť u nás na každý druhý víkend). S jeho dcérkou sme boli len 4x od nového rozsudku (z júna 2016). Momentálne má chodiť partner s deťmi a matka s deťmi na sedenia k psychologičke (už druhej) na podnet partnera, kvôli tomu, že nie je s deťmi tak ako má. Bohužiaľ matka sa evidentne bojí aj vlastného tieňa, pretože dcéru už tak zdeptala, že s ním nešla ani len k tej psychologičke. Pričom, keď tam bola matka s deťmi, tak im to psychologička jasne vysvetlila, že aj s otcom tam budú chodiť. Podľa mňa ide o to, že matka dobre vie, že partnerova dcérka by v jeho prítomnosti všetko povedala, tak si ju stráži, aby povedala len to, čo jej dovolí. A to ešte, aby ste si utvorili obraz o tej matke-robí družinárku v škole, kam chodia ich deti-tie stredy, keď partner príde pre nich, dcéru má vždy u seba v družine a väčšinou vyjde zo školy len matka a povie, že dcéra nechce ísť. Syn s nami zo školy vždy ide a vždy aj povie, že príde cez víkend, ale, keď partner pre nich príde tak sa naň ho deti ani nepozrú a ani nepozdravia a len povedia, že nejdú. Partner už aj žiadal tu psychologičku, či by nemohla napísať súdu do konania o výkon rozhodnutia, že odporúča znalecké dokazovanie, ale povedala, že na to ona nemá kompetencie, a že ešte by počkala, lebo bolo malo sedení u nej. Pointa je, že s jeho deťmi sme naposledy boli riadne podľa starého rozsudku 18. 12. 2015 Odvtedy deti zázračne prepli a "nechcú chodiť" pričom výraz "nechcú" používa len matka, deti nie. A s deťmi sme len sporadicky- lepšie povedané len s mladším synom. Partnerovi bolo povedané, že musí vydržať a čakať kým sa pohne súd. Ale ja sa už nevládzem pozerať na to ako veľmi trpí a ako veľmi mu deti chýbajú! Nehovoriac o tom, ako veľmi trpia deti! Rozmýšľame aj o požiadaní o zverenie deti do jeho osobnej starostlivosti, ale nevieme, či by uspel, a či nie je lepšie počkať, kým sa vyrieši výkon rozhodnutia- z časového hľadiska. Lebo keby podal nový návrh, tak by to zase trvalo nekonečne dlho. Takže sa chcem vlastne spýtať, či existuje ešte niečo čo by mohol urobiť? Lebo bohužiaľ deti nevie presvedčiť, aby s ním išli, lebo vyslovene sa boja-vidíte to na deťoch pri odovzdávaní matkou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi

Dobrý deň, vidím, že nemáte jednoducho situáciu, stretávame sa s týmto pomerne často. Pokiaľ matka bráni v tom, aby sa deti stretávali s otcom a manipuluje ich, môže to byť dôvod na zmenu zverenia detí do starostlivosti druhého rodiča. To by ste ale museli podať nový návrh, v ktorom by ste žiadali, aby boli deti zverené otcovi. V súdnom konaní by ste žiadali ustanoviť znalca, ktorým by sa preukázalo, že matka deti manipuluje proti otcovi, čo by mohol byť dôvodom na zmenu zverenia.

Takéto konanie môže trvať niekoľko mesiacov možno aj dva roky. Musíte byť na to pripravení.

Súčasne však by som tlačil na súd v Dunajskej Strede a žiadal, aby konal. Opakovane každé dva týždne by som posielal urgenciu na súd a tiež sa sťažoval predsedovi súdu na prieťahy v konaní. Nie predsa možné, aby výkon rozhodnutia trval tak dlho. Musíte sa domáhať svojich práv a tlačiť na súd, aby konal.

Trápi vás "Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo mám robiť v prípade, keď mám pravoplatný rozsudok z roku 2021, ale matka detí odmieta dodržiavať časové termíny stanovené súdom. Predovšetkým, od Vianoc som deti ešte nevidel. Zablokovala moje číslo, takže sa s ňou nedá vôbec komunikovať. Snažím sa dodržiavať stanovené časy a každýkrát prejdem asi 120 km, ale deti aj tak nevidím. V poslednej dobe som niekoľkokrát volal políciu, ale neviem, či je to najlepší spôsob, ako sa domáhať svojich práv. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi

(odpoveď odoslaná: 13.02.2024)

Dobrý deň, riešením vo vami uvedenje veci je upozorniť matku formou SMS prípadne aj emailom, že v prípade, že nebude dodržiavať čas styku s maloletými deťmi podľa súdneho rozhodnutia, potom vo veci podáte návrh na súdny výkon rozhodnutia v zmysle ust. § 382 Civilného mimosporového poriadku, kde matke detí mpže byž uložená pokua až 1000 € za každé porušenie súdneho rozhodnutia :

"(1) Ak výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti zostane bezvýsledná, súd môže uložiť povinnému pokutu do 1 000 eur. (2) Pokutu možno uložiť aj opakovane za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia."   Následne návrh na súd podajte na tom súde, ktorý rozhodol o úprave styku s maloletými.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, je potrebné zmeniť súdne rozhodnutie o stretnutiach s deťmi, ktoré dovŕšili vek 18 rokov?

Odpoveď: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi

(odpoveď odoslaná: 02.01.2024)

Dobrý deň, nie je to potrebné, lebo dosiahnutím plnoletosti 18 rokov veku nemôžete plnoletého donútiť, aby sa stretával so svojim druhým rodičom. Teraz po dosiahnutí plnoletosti je to len veci dohody detí a druhého z rodičov.

Výkon rozhodnutia v uvedených veciach v zmysle ust. § 370  a nasl. Civilného mimosporového poriadku možno nariadiť len v prípade, že je dieťa maloleté.

Vyživovacia povinnosť trvá pritom do času, kým dieťa i keď plnoleté nie je schopné sa samé živiť.


Podotázka: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi (Rodinné právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď! Môj partner má aj svojho právneho zástupcu a už dva razy bola na súd poslaná urgencia, aby konal, ale zatiaľ sa nič neudialo. Ešte by ma zaujímalo, či je možné podať nový návrh na zverenie detí do jeho starostlivosti, pričom by sme výkon rozhodnutia nezrušili? Teda, či by sa tieto dve veci mohli riešiť súčasne. Ďalej, môj partner má ďalšiu skúsenosť - pravidelne cestuje pre deti z Bratislavy do Šamorína, kde deti bývajú s ich matkou a jej rodičmi. Ročne tak prejazdí neskutočné množstvo kilometrov, len za deťmi. Chcela by som vás preto opýtať, či existuje možnosť, že by mu jeho ex-manka preplatila náklady na naftu, keďže s deťmi nie je konkrétne počas týchto víkendov? Môže to nariadiť súd, alebo sa takéto veci neriešia? Ďakujem.

Odpoveď: Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, súd je potrebné stále urgovať, nemusíte to riešiť len cez právnika, môžete si podať urgenciu aj sami a to aj opakovane.

Pokiaľ by chcel, aby deti boli zverené do jeho starostlivosti, musel by podať samostatný návrh.

Otec detí má právo žiadať aj náhradu za naftu, ktorú previezol v čase, keď mu matka deti nedala. Tento svoj nárok by si ale musel uplatniť tiež osobitnou žalobou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výkon rozhodnutia a manipulácia s deťmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.