Máte
otázku?

Dedenie poľnohosp. pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie poľnohosp. pozemku

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o informáciu v súvislosti s dedičským konaním. Ide o to, že v rámci dedičstva boli všetky pozemky prevedené na 1 osobu, ktorá v prípade predaja, prenájmu, popr.Inej manipulácie s pozemkami, je povinná vyplatiť ostatných dedičov. Moja otázka znie : je možné takéto rozhodnutie zvrátiť a požiadať, neviem, či súd alebo niekoho iného, aby rozhodol o rozdelení pozemku na každého dediča zvlášť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie poľnohosp. pozemku

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ide o pozemky v zmysle ust. zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v zmysle ktorého platí :

"§ 23 (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok. (2) Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi. (4) Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať."

 

 

Preto ak je dedičské konanie právoplatne ukončené, vo veci už nemôžete nič urobiť. Odporúčam sledovať samotný list vlastníctva na konkrétne pozemky, aby ste vedeli o prípadnej zmene vlastníka pozemku a domáhali sa vyplatenia svojho podielu na pozemku v zmysle dedičského rozhodnutia.

Trápi vás "Dedenie poľnohosp. pozemku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie poľnohosp. pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Dedenie ornej pôdy

  Sme traja súrodenci a mame dediť cca 3100m3 ornej pôdy. ... orná poda je hneď vedľa dediny, takže podľa mojej mienky časom môže byt aj ako stavebný pozemok.

 • Dedenie novoobjaveného majetku

  Výsledkom registra obnovenej evidencie pozemkov je zápis mnohých vlastníckych práv k rôznym pozemkom na listoch vlastníctva v prospech v súčasnosti už ...

 • Predaj pozemku za 1 €/m2 a dedenie.

  Otázka: Predaj pozemku za 1 €/m2 a dedenie. Moja mama predala svoj podiel v záhrade (čo je prakticky stavebný pozemok so všetkými inž. sieťami bratovi za ...

 • Dedenie po starej mame

  Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, ako dlho bola vlastníkom pozemku stará mama a to z dôvodu, že ide o dedenie v priamom rade. Ak bola stará ...

 • Dedenie a započítanie daru

  Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Môj otec daroval dom s pozemkom po svojej máme môjmu bratovi. Chcem sa spýtať, či nemám aj ja nárok na nejaké ...

 • Dedičské konanie

  Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, ... "(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, ...

 • Obnova dedičského konania po predkoch

  Ja poznám dedičov pozemku a mali by záujem o predaj pozemku, ale už vyše roka mi sľubujú, že požiadajú o dedičské konanie, ale doteraz tak nespravili.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku