Máte
otázku?

Ako podať trestné oznámenie pre krádež?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

Dobré ráno, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať? V sobotu ma okradol bratranec o 50€ a keď som ho šiel na to vyspovedať, tak ma ešte dvakrát udrel do tváre. Na túto krádež mám aj svedka. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

Dobrý deň, podľa konkrétnych skutkových okolností môže byť krádež 50,- € kvalifikovaná ako trestný čin alebo ako priestupok. Platí to aj pre konanie, ktorým Vás bratranec napadol. O krádež sa bude jednať vtedy, ak Vám finančnú hotovosť ukradol za použitia vlámania, alebo ak túto ste mali v čase spáchania pri sebe (napr. vo vrecku nohavíc) alebo ak bol páchateľ za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Napadnutie môže byť kvalifikované ako trestný čin Výtržníctva podľa 364 Trestného zákona. Tohto prečinu sa dopustí ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného. V prípade, že Vám boli spôsobené zranenia, nie je vylúčená ani trestná zodpovednosť za Ublíženie na zdraví. Odporúčam Vám preto adresovať trestné oznámenie na miestne príslušnú okresnú prokuratúru.

Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krádež?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, požičala som istý predmet svojmu bývalému priateľovi. Predmet je približne v hodnote 100€ a chcem ho späť, avšak on mi ho odmieta vrátiť. Môže sa to nahlásiť ako krádež? Je to nejakým spôsobom postihnutelné?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa nebude jednať o trestný čin, nakoľko 100 eur nepredstavuje ani škodu malú v zmysle trestného zákona. Odporúčam Vám však bývalého priateľa vyzvať na vrátenie veci s tým, že ak Vám vec nevráti, tak podáte žalobu na súd. Tiež by to mohol byť priestupok. V prípade, ak Vám nevyhovie, tak bude potrebné podať žalobu o vydanie veci. 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň. Moja dcéra odmieta odovzdať mame jej ušetrené peniaze a tiež peniaze z predaja maminho domu, ktoré som jej ako jej sestra sprostredkovala. Prosím o radu, akým spôsobom postupovať, aby mama svoje peniaze dostala. S pozdravom, Agnesa.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2022)

Dobrý deň, odporúčam v tomto smere kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady a prípadne podať trestné oznámenie.

V otázke uvádzate, že mama má našetrené finančné prostriedky, otázkou je či ide o hotovosť uloženú u vašej sestry, alebo peniaze na bankovom účte, kde je majiteľom len sestra, prípadne disponentom je aj vaša mama. Ak je mama disponentom účtu, treba kontaktovať banku osobne.

Uvádzate, že mama predala dom, zrejme zo samotnej zmluvy vyplýva, na čí účet budú peniaze z predaja nehnuteľnosti uhradené, toto je podstatné. Otázkou je tiež z akého dôvodu vaša sestra peniaze zadržiava.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, k čomu však budeme potrebovať vidieť a teda preštudovať vaše doklady, ktoré máte k dispozícii.

 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, Ukradli nám kočík spred domu, máme o tom aj kamerové záznamy. Koho a kde by sme mali kontaktovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2022)

Dobrý deň,
to, či sa v tomto vašom prípade bude jednať o trestný čin krádeže závisí od výšky škody, ktorá vám bola spôsobená. Ak mal kočík hodnotu viac ako 266,- eur, potom sa bude jednať o trestný čin krádeže. V opačnom prípade, ak by vám nebola spôsobená škoda v takejto výške, by to záviselo od ostatných okolností najmä na strane páchateľa a toho ako došlo ku spáchaniu skutku. Napr. ak by bol skutočný páchateľ tejto krádeže za obdobný čin v posledných dvanástich mesiacoch postihnutý, možno hovoriť o tom, že sa voči vám dopustil trestného činu krádeže. t.j. stačí ak sa v posledných dvanástich mesiacoch dopustil krádeže, ktorou spôsobil škodu v hodnote do 266,-EUR. Konkrétna kvalifikácia skutku je však už na príslušných orgánoch. Odporúčam vám preto obrátiť sa priamo na políciu vo vašom obvode a oznámiť daný skutok, s tým že disponujete aj kamerovým záznamom. 


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krádež?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, v jednom nemenovanom rekreačnom stredisku mi pri objednávaní jedla ukradli peňaženku s hotovosťou 50 € a kompletnými dokladmi. Peňaženka bola zazipsovaná v pánskej kabelke, ktorú som mal na pleci. Vôbec som si to nevšimol, až pri platení som zistil, čo sa stalo. V danom bistre sú kamery. Je možné podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre krádež?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade odporúčam podať oznámenie na políciu a uviesť aj to, že incident by mohol byť na kamere. Skúsil by som sa informovať aj priamo v prevádzke, či im kamera robí aj záznam, alebo nie. Nakoľko to bola krádež veci, ktorú ste mali pri sebe, aj napriek nižšej sume (menej ako 266 eur) by to bolo posudzované ako ako trestný čin.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem podať na manželku trestné oznámenie za krádež finančných prostriedkov z detskej knižky? Nachádzam sa v zahraničí a pred pár týždňami som jej dal právo na detské knižky, pretože si to vyžadovala (v prípade, že by sa mi niečo stalo). Po mojom odchode však z nich ihneď vybrala veľkú sumu bez môjho a dcérinho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky pre nás vyplýva, že ste manželke v banke zriadili dispozičné oprávnenia k detskej vkladnej knižke, zrejme bez určenia limitu v € s disponovaním s vkladom.
Ak má manželka dispozičné oprávnenie, potom bolo jej oprávnením s touto vkladnou knižkou disponovať. 
Možnosťou pre Vás je zrušiť dispozičné oprávnenie pre manželku.
Keďže ide o detskú vkladnú knižku, súhlas dcéry nepotrebovala, keďže dcéra nie je majiteľom ani disponentom vkladnej knižky.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné podať trestné oznámenie za krádež bicykla, ktorý bol ukradnutý z chodby bytového domu. Bicykel nebol zabezpečený zámkom, je starý štyri roky a jeho cena bola 240 eur. K dispozícii máme kamerový systém, ktorý zaznamenal, ako zlodej vošiel cez hlavný vchod a odcudzil bicykel umiestnený pod schodami. Skôr ako o hodnotu bicykla ide v našom prípade o princíp. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
na to, aby daná krádež bola trestným činom a nie "len" priestupkom, by musela byť hodnota bicykla viac ako 266 eur, alebo by musel byť čin spáchaný vlámaním, alebo by muselo ísť o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou. Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku. Neviem, ako presne sa tam dostal, či napr. zazvonil nejakému susedovi a povedal, že ide za osobou XY a tak sa dostal dovnútra, či inak. Od toho by sa odvíjalo to, či ide o trestný čin, alebo priestupok. Tak či tak, odporúčam ísť na políciu a oznámiť daný skutok.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krádež?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám problém so šmejdom, ktorému som poslala peniaze vrátane poštovného (130 eur) a ktorý odmieta poslať mi tovar. Namiesto toho požaduje ďalšie platby (125 eur). Ako by som mala postupovať v takomto prípade?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate, či ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa alebo o predávajúceho v zmysle ust. živnostenského zákona,  resp. ani žiadne informácie o "šmejdovi".

Predpokladáme, že máte identifikačné údaje predávajúceho, meno priezvisko, adresa a doklad o úhrade najlepšie cez bankový prevod, prípadne aj emailovú adresu, ktorú ste si aj overili.

Všeobecne v zmysle ust. § 613 Obč. zákonníka platí :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

Na základe uvedeného odporúčame odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny vo Vami uvedenej lehote. Žiadne ďalšie platby neuhradzujte.

Ak kúpna cena nebude vrátaná v primeranej lehote max. do 14 dní po odstúpení, oznámte konanie predávajúceho na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dobrý deň, som vedúca predajne a nedávno som na kamerovom systéme zistila krádež štyroch kusov alkoholu od neznámej osoby. Je možné podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa? Výška škody je približne 40 eur.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, spolu s kamerovým záznamom môžete podať na príslušnom policajnom oddelení oznámenie o týchto skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin (vzhľadom na výšku škody skôr priestupok). Je to možné podať aj na neznámeho páchateľa. 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krádež? (Trestné právo)

Dala som kamarátovi 50 eur s tým, že mi ich vráti, no už prešlo niekoľko mesiacov a napriek tomu, že mi už 100-krát napísal, že dnes za mnou určite príde, stále mi peniaze nevrátil. Viem, že 50 eur nie je veľa, ale po vážnej operácii som 4 mesiace doma a živí ma priateľ, takže tieto peniaze naozaj potrebujem. Mám len 22 rokov a je pre mňa dôležité, aby mi ich vrátil, pretože mám problém zaplatiť si splátky a ďalšie potrebné veci. Vopred ďakujem za odpoveď, Dillhoffová.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krádež?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň, zrejme sa chceli opýtať aj na to, či môžete podať aj trestné oznámenie.
V podstate môžete, ale toto by bolo odmietnuté, keďže výška škody nedosahuje sumu minimálnej škody podľa ust. trestného zákona  - 266 €.

Otázkou však je, či Váš kamarát si takto nepožičal peniaze od viacerých ľudí s tým vedomím, že sa nejedná o trestný čin keďže výška škody u jednotlivej osoby nepresahuje sumu min. škody.
Odporúčame Vám napísať doporučený list dlžníkovi prípadne aj cestou advokáta a vyzvať ho k vráteniu dlžnej sumy vrátane úrokov z omeškania vo Vami stanovenej lehote a to s tým, že ak suma nebude vrátená,  vo veci sa obrátite na súd so žalobou o zaplatenie dlžnej sumy s príslušenstvom s tým, že Vás bude zastupovať advokát a trovy súdneho konania bude musieť znášať (súdny poplatok plus trovy právneho zastupovania).
V prípade potreby nás kontaktujte.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krádež?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava