'

Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 28. 4. 2017

Otázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň, Kúpila som si cez internetový obchod telefón v hodnote 500 Eur. Telefón bol čiastočne nefunkčný a zistila som to tak, že som ho 2 dni používala. Následne som ho zabalila a poslala predajcovi naspäť s tým, že odstupujem od zmluvy a žiadam vratitit spať finančne prostriedky. Predajca mi nechce vrátiť peniaze s tým, že som telefón používala a chce mi ho poslať naspäť s tým, že jemu telefón ide. Ja ho naspäť určite neprevezmem. Som v 14 dňovej ochrannej lehote, kedy môžem od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri nákupe cez internet. Pýtam sa, čo mám teraz robiť? Môžem podať na internetového predajcu trestné oznámenie po 14 dňoch, keď mi nebudú vrátené peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň,

ak ste od zmluvy odstúpili v zákonom stanovenej lehote, predávajúcemu vzniká povinnosť vrátiť Vám peniaze. Od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a samotného tovaru má predávajúci 14 dní na to, aby Vám vrátil peniaze. Podľa § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Na základe tohto ustanovenia by Vám predávajúci nemusel vrátiť celú kúpnu cenu. Musel by však preukázať, že skutočne sa hodnota mobilu znížila v dôsledku toho, že ste ho používali nad rámec potreby zistenia funkčnosti a vlastností tovaru. Podľa môjho názoru však 2 dni na zistenie funkčnosti a vlastností mobilu vôbec nie sú neprimerané a určite neôdovodňujú znižovanie kúpnej ceny. 

Trvajte na vrátení plnej kúpnej ceny. Ak Vám ju do 14 dní od kedy mu bol doručený tovar aj s Vašim odstúpením od zmluvy nevríti peniaze, môžete tútu sumu vymáhať aj súdne. Na zváženie by bolo aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,

chcem sa informovať, ako mám postupovať ak mi eshop nevrátil peniaze za vrátený tovar do 14 dni, neodpovedajú na emaily a telefónne čísla sú dlhodobo nedostupné ?  Ďakujem za odpoveď  Michaela 

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze v lehote do 14 odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Vzhľadom na okolnosť, že predávajúci s Vami nekomunikuje, zistite na stránke Slov. pošty, ak bola zásielka nimi prepravovaná, či predávajúci tovar prevzal.

Ak Vám kúpna cena nebude vrátená, prípadne už uplynula a predávajúci nijako nekomunikuje,  odporúčame podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho. Za uvedený správny delikt môže byť predávajúcemu uloženia pokuta až do výšky 16 500 €.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, z e-shopu www. ...... . Sk 8. 4. Som si objednal mobil v hodnote 519, pričom som platil vopred kartou. Sľúbená dodacia lehota bola 3-10 pracovných dni, pričom tento termín e-shop nesplnil, preto som sa rozhodol, že 5.5.2019 odstúpim od zmluvy, pričom som žiadal vyplatenie peňazí na účet. E-shop mi potvrdil, že mi peniaze pošle. Avšak dnes som išiel na ich stránku a zrazu prebieha údržba na ich stránke - čo mi príde dosť pofidérne. Na maily už ani nereagujú. Preto by som sa rad opýtal, ak mi peniaze do 14 kalendárnych dni od odstúpenia od zmluvy, aké kroky mám ďalej zvážiť? Podal som už aj podnet na vykonanie kontroly na SOI.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

predávajúci je povinný  vrátiť platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada má byť uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov (§ 9 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

T.j. : Ak ste dňa 5.5.2019 odstúpili od zmluvy, lehota na vrátenie platby je 20.5.2019 (deň 5.5.2019 sa do lehoty nepočíta).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpil som si tovar cez internet. Nakoľko nespĺňal to, čo predajca deklaroval, pokúsil som sa odstúpiť od zmluvy. Predajca mi tvrdil, že tovar nepreberie (z dôvodu, že sa vo firme mení majiteľ. Tomu samozrejme neverím). Tovar som spolu s odstúpením od zmluvy ( predajca nemá na stránke vzorový formulár) odoslal na adresu. Tovar predajca odmietol prebrať. Mám nejkú šancu získať spať svoje peniaze? Mám to riešiť cez SOI alebo nejakou inou cestou?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste nakupovali od podnikateľa a vystupovali ste ako spotrebiteľ, v takom prípade máte právo do 14 dní od prevzatia tovaru od zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy odstúpite, potom ste povinný tovar odoslať späť. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze nie od momentu doručenia tovaru späť, ale od momentu kedy mu príde odstúpenie. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, kde sa nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany. Odporúčam preto trvať na vrátení peňazí. Pokiaľ Vám ich nevráti, môžete ho aj žalovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, čo robiť v prípade, že predajca ma zavádza a tvrdí, že tovar, ktorý pošlem na vrátenie nepreberie/ poprípade nedostanem ani späť tovar ani peniaze.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste splnili podmienku nákupu cez internet a ste spotrebiteľ, pričom ste odstúpili od zmluvy zákonnej lehote 14 dní, potom máte nárok na vrátenie peňazí a Vy musíte vrátiť tovar. Zákon neviaže povinnosť vrátiť peniaze v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Teda nie od reálneho vrátenia tovaru (§ 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.).

Ak Vám peniaze nevráti v lehote, môžete ich vymáhať aj súdne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, dnes som si kupoval notebook. Prišiel však tovar, ktorý sa parametrami nezhodoval s produktom uvádzaným na stránke predajcu. Kontaktoval som ho, s tým, že mám záujem o vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy. Odpísal mi, že to nieje možné, kvôli interným zmenám vo firme. Odmieta mi poskytnúť vzorový formulár na vrátenie tovaru. Moja otázka teda znie : Ako mám postupovať, aby som sa dostal spať k svojim peniazom? Nejedná sa o podvod, keďže mi poslal niečo úplne iné?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste kúpili tovar cez internet, potom sa na Vás vzťahuje zákon č 102/2014 Z.z., podľa ktorého máte právo na odstúpenie od zmluvy, aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od doručenia. V prípade, ak Vás nepoučil o tomto práve a nezaslal vzorový formulár, lehota je až 1 rok a 14 dní. Odstúpiť môžete písomne zaslaním listu spolu s tovarom, prípadne emailom, nemusí to byť na vzorovom formulári. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, peniaze podľa zákona musí vrátiť do 14dni, ale pracovných alebo kalendárnych? Nikde som sa o tom nedočítala. Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ zákon výslovne nehovorí o dňoch pracovných tak ide o dni kalendárne. Aj v prípade tohto zákona tak má predávajúci povinnosť vrátiť peniaze do 14 kalendárnych dní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, objednala som si tovar cez facebookovú stránku, ktorý mala na sklade, zaplatila som ho a predávajúca mi aj potvrdila príjem platby. Upozornila som ju, že tovar potrebujem do 21. 11., 19. 11. Som urgovala predávajúci, že mi nič neprišlo. Z jej strany samé výhovorky, že ma toho veľa, idú sviatky. 21. 11. Mi nič neprišlo, tak som predávajúcej napísala odstúpenie od objednávky a požadujem vratenie peňazí. Predávajúca mi odpísala, že mi ich vrátia do 30 dní. S čím som nesúhlasila. Ako mám ďalej postupovať, aby mi vrátila peniaze podľa zákona do 14 dní? Prosím Vás, peniaze musí vrátiť do 14 pracovných alebo kalendárnych dní? Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ dotyčná predáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (teda nie napr. jednorázovo), potom sa považuje za dodávateľa a Vy, pokiaľ to kupujete na súkromné účely, zase za spotrebiteľa. Tým pádom by si mala splniť svoje poučovacie povinnosti voči Vám. V takomto prípade by ste mali mať právo na odstúpenie od zmluvy a rovnako aj na vrátenie peňazí. Ak Vám ich nechce vrátiť dobrovoľne, potom Vám ostáva jedine možnosť podať žalobu. V tomto smere však najskôr odporúčam písomne dotyčnú vyzvať, uviesť jej zákonné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z., najmä o jej povinnostiach po odstúpení od zmluvy a upozorniť ju, že inak budete nútená podať žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, uplynula 14 dňová lehota predávajúcemu cez internet na vrátenie peňazí pri odstúpení v zákonnej lehote od kúpnej zmluvy. Do dnešného dna som od neho nedostala ŽIADNE vyjadrenie. V zákonnej lehote mi nedal žiadne písomne stanovisko. Dnes som mu volala, že mu uplynula zákonná lehota na vrátenie peňazí, tak mi zložil telefón a odmieta komunikovať so mnou. Určite podám podnet na SOI a žalobu na súd. Chcem vedieť, keďže sa jedna o tovar v hodnote 508 Eur, či ma zmysel podať na predajcu aj trestné oznámenie? Či mi polícia v tomto nejakým spôsobom pomôže? Ešte raz VĎAKA za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade Vám už žiaľ neostáva nič iné, len vymáhať peniaze súdnou cestou, prostredníctvom žaloby. V návrhu je potrebné opísať celú situáciu a uviesť, že ste odstúpili od zmluvy, niekoľkokrát žiadali vrátenie peňazí, avšak Vaše žiadosti predávajúci ignoroval. Pokiaľ ide o trestné oznámenie, osobne si nemyslím, že je to správne riešenie. Trestné právo sa má používať ako úplne posledná možnosť, keď už zlyhajú ostatné prostriedky ochrany. Aby mohol by ť trestne stíhaný, muselo by sa preukázať, že už v čase predaja telefónu vedel, že Vám peniaze nevráti, čo je veľmi ťažké preukázať. Zastávam teda názor, že bude lepšie postupovať civilnou cestou, prostredníctvom žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk