Máte
otázku?

Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice

Otázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň, Kúpila som si cez internetový obchod telefón v hodnote 500 Eur. Telefón bol čiastočne nefunkčný a zistila som to tak, že som ho 2 dni používala. Následne som ho zabalila a poslala predajcovi naspäť s tým, že odstupujem od zmluvy a žiadam vratitit spať finančne prostriedky. Predajca mi nechce vrátiť peniaze s tým, že som telefón používala a chce mi ho poslať naspäť s tým, že jemu telefón ide. Ja ho naspäť určite neprevezmem. Som v 14 dňovej ochrannej lehote, kedy môžem od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri nákupe cez internet. Pýtam sa, čo mám teraz robiť? Môžem podať na internetového predajcu trestné oznámenie po 14 dňoch, keď mi nebudú vrátené peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň,

ak ste od zmluvy odstúpili v zákonom stanovenej lehote, predávajúcemu vzniká povinnosť vrátiť Vám peniaze. Od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a samotného tovaru má predávajúci 14 dní na to, aby Vám vrátil peniaze. Podľa § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Na základe tohto ustanovenia by Vám predávajúci nemusel vrátiť celú kúpnu cenu. Musel by však preukázať, že skutočne sa hodnota mobilu znížila v dôsledku toho, že ste ho používali nad rámec potreby zistenia funkčnosti a vlastností tovaru. Podľa môjho názoru však 2 dni na zistenie funkčnosti a vlastností mobilu vôbec nie sú neprimerané a určite neôdovodňujú znižovanie kúpnej ceny. 

Trvajte na vrátení plnej kúpnej ceny. Ak Vám ju do 14 dní od kedy mu bol doručený tovar aj s Vašim odstúpením od zmluvy nevríti peniaze, môžete tútu sumu vymáhať aj súdne. Na zváženie by bolo aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
pred 3 týždňami som vrátila tovar a dodnes mi neprišli peniažky, tovar som vrátila riadne do 14 dni od prevzatia so všetkými dokumentami, ktoré žiadali, keďže mi peniaze nechodili písala som im mail, odpovedali, že tam žiadnu vratku odo mňa nemajú tak, že mám poslať podací list kde hneď ako si ho pozreli museli vidieť, že tovar bol prevzatý v deň kedy aj prišiel, tak mi napísali za mám čakať, že to prešetrujú, čakám týždeň a nič píšem znova a neodpovedajú, ako to riešiť ďalej? Ďakujem a pekný deň. Patrícia

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí, že predávajúci je povinný vrátiť všetky platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
Ak ste tovar posielali prostredníctvom Slov. pošty, potom prevzatie tovaru predávajúcim si viete tam zistiť.

Odporúčame predávajúcemu napísať email s výzvu k vráteniu platieb dľa § 9 cit. zákona s tým upozornením, že ak tak neurobí, budete kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu, za čo môže byť zo strany Slov. obchodnej inšpekcie uložená pokuta až do výšky 16 500 eur/§ 15cit. zákona/ a ďalej s tým, že vymáhanie dlžnej sumy postúpite na súd.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, dna 6. 8. 21 som si objednala a aj zaplatila tovar. No nič mi nechodil, po opakovanom písaní a volaní mi bolo povedané dna 12. 8, že tovar už nie je. Po dohode mi poslali ponuku aktual. Tovaru., na čo som odpísala, že nemám záujem o ponúkaný tovar, nech mi vrátia peniaze. 16. 8. Mi bolo napísané, že objednávka bola zrušená a platba posunutá na naše fin. Odd. 24. 8. -, že peniaze dostanem do konca týždňa. No doteraz mi peniaze neprišli. Ako mám prosím Vás postupovať?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
s takýmto postupom obchodníkov sa často stretávame. Odporúčam Vám vyzvať ich prostredníctvom advokáta, aby Vám vrátili zaplatenú zálohu za tovar. Ak nebudú reagovať, bude potrebné voči nim podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by sa ukázalo, že tento obchodník konal podvodne (tovar nikdy nemal a ani nemal v úmysle Vám žiadny dodať), bude možné po prípadnom neúspešnom súdnom konaní podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania podvodu.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, objednal som si tovar vo výške takmer 1000 e na firmu. Tovar ako mi došiel, tak do hodiny som ho poslal naspäť, neotvorený. Predávajúci mi však tvrdí, že pokiaľ sme si tovar objednávali na firmu, tak nie je povinný nám refundovať peniaze.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste chceli využiť ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (102/2014) a odstúpiť od zmluvy do 14 bez uvedenia dôvodu, tak žiaľ pokiaľ ste nakupovali ako firma, nemáte na to právo. Právo na to majú len spotrebitelia. Vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu by ste mohli len, ak by to umožňoval predávajúci vo svojich obchodných podmienkach, alebo ak by na to bol zákonný dôvod (napr. vada, či zaslanie iného tovaru). 


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
Kúpil som si tovar cez internet v popise uvádza, že je nový, no pri prebratí tovaru na dobierku som zistil, že bol použitý. Následne som volal predávajúcemu, že ma uviedol do omylu a vraciam mu tovar naspäť. Predávajúci ešte neprebral tovar, ktorý je na poste 5 deň. Ako mám postupovať ďalej? Ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste chceli len nový tovar a v tomto domnení ste si ho aj objednali, to dotyčný Vám dodal použitý tovar, tak máte právo odstúpiť od zmluvy. Podľa zákona platí, že právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Odporúčam mu napísať list, že ste si objednali nový tovar a poslal Vám použitý, a preto odstupujete od zmluvy. Že ste tovar zaslali a žiadate vrátiť peniaze do Vami stanovenej lehoty. Ak to neurobí, bude potrebné podať žalobu. 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom vrátenia tovaru kupovaného cez e-shop. Tovar mi nesadol, preto som do 14 dni od prevzatia napísala mail predávajúcemu, že tovar im vraciam a tým pádom odstupujem od zmluvy. Tovar som poslala 2 dni nato. Predávajúci sa ale ohradil, že oznámenie cez e-mail nestačí a tovar som mala poslať do 14 dni. Síce som jej poslala niekoľko dôkazov, že informácia, ktorú má je chybná, no stále nie je s predávajúcim reč. Vedeli by ste mi poradiť, ako by sa dalo právne situáciu ďalej riešiť? Či jej poslať upovedomenie od právnika alebo čo by mohol byt ďalší krok? Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
máte pravdu, je to tak ako uvádzate v otázke. Ak ste tovar kúpili cez eshop a následne do 14 dní od prevzatia odstúpili a následne vrátili do 14 dní po odstúpení od zmluvy, predávajúci je povinný vám vrátiť peniaze v zmysle zákona do 14 dní od prevzatia tovaru ním ako predávajúcim.

 

Platia ust. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktoré citujeme :

§ 7
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
§ 8
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.
(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

 

§ 9
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
(3 )Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. ....
(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
§ 10
(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť ale vzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty."

Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, treba kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla eshopu.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím poradiť? Kúpila som si tovar cez e-shop, ktorý mi bol doručený dna 30. 12. 2020. Dna 13. 1. 2021 som odstúpila od zmluvy, tým, že som tovar vrátila. Zo zákona c. 102/2014 vyplýva 14dňová lehota na vrátenie tovaru. Chcela by som vedieť, kedy začína plynúť táto lehota, či je to dňom prevzatia tovaru, alebo až nasledujúci deň. Predávajúci mi tvrdí, že som nedodržala lehotu. Ja si však myslím, že lehota začala plynúť 31. 12. A teda posledným dňom na vrátenie tovaru bolo 13. 1.
Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 20.02.2021)

Dobrý deň, lehota začala plynúť  31.12.2020 a skončila 13.1.2021.


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
koncom decembra som si objednala bundu v hodnote 50 eur. Pred potvrdením objednávky eshop so mnou komunikoval bez problémov. Ako náhle som im napísala, že ju chcem vrátiť tak sa mi prestali ozývať. Nakoniec som ju vrátila začiatkom januára, aby som stihla 14 dňovú lehotu na vrátenie tovaru cez zasielkovnu. Odvtedy sa nemôžem s nimi skontaktovať neodpovedajú na email ani na fcb. Dokonca nedvíhajú telefón.  Ako mám teraz postupovať. Mám to už nechať tak?
Ďakujem krásne s pozdravom.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
v takom prípade by som im poslal poštou list na ich adresu (podľa obchodného registra), v ktorom ich vyzvete na vrátenie kúpnej ceny v opačnom prípade, že podáte žalobu. Ak nevrátia peniaze do povedzme 10 dní, potom Vám neostane nič iné, len podať na súd žalobu a žiadať danú sumu súdnou cestou. V žalobe by ste opísali, ako vznikol vzťah, kedy ste odstúpili, kedy ste vrátili bundu a doklad o tom, že ste to urobili a tiež výzvu, ktorú ste poslali a že navrhujete, aby súd uložil povinnosť zaplatiť 50 eur s úrokom z omeškania 5 % z dlžnej sumy od uplynutia lehoty stanovenej vo výzve do zaplatenia a tiež náhradu trov konania. 

 

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpila som si oblečenie cez internet a po doručení som zistila, že mi oblečennie nesedí, vrátila som ho naspäť a z obchodu mi napísali, že tovar nemôžem vrátiť, lebo bol vo výpredaji. Že to písali na stránke, ale ja som takú správu nevidela, tak teraz neviem ako mám postupovať.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste si cez internet objednali oblečenie, ktoré ste naspäť vrátili eshopu v lehote najneskoršie do 14 dní.  Zo strany eshopu Vám bolo oznámené, že že tovar nemôžete vrátiť, keďže išlo o výpredaj.

Podľa ust. § 7  zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."

Z uvedeného zák. ustanovenia  § 7 ods. 1 písm. a/ cit. zákona vyplýva, že je Vašim oprávnením vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu a predávajúci /eshop/ je povinný Vám vrátiť peniaze v lehote najneskoršie do 14 dní od vrátenia tovaru Vami. Z otázky vyplýva, že predávajúci tovar prevzal, len odmieta vrátiť peniaze. Odporúčame predávajúcemu napísať, že v zmysle ust. §  9 cit. zákona je povinný Vám vrátiť peniaze, keďže tovar už prevzal. Ak peniaz nevráti, upozornite ho, že na jeho konanie upozornite Slov. obchodnú inšpekciu a vrátenie dlžnej sumy budete môcť vymáhať cestou súdu, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním.

 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,
mám na Vás otázku ohľadom reklamácie, ktorá už trvá viac ako mesiac. Strojček som zakúpil cez internet na stránke naradieonline. Sk tovar mi bol doručený všetko bolo v poriadku okrem toho, že mi nebola najprv dodaná faktúra. Strojček mi po prvom strihaní jahňat prestal fungovať tak som predajcu začal urgovať, aby mi zaslal faktúru, aby som mohol strojček vyreklamovať ten mi dlhu dobu neodpovedal až nakoniec mi poslal faktúru, keď som mu oznámil, že som podal podnet na kontrolu na SOI. Keď mi faktúra prišla tovar som zabalil podľa pokynov na webovej stránke a poslal na danú adresu (6. 8. 2019). Do dnešného dna mi nebola poslaná žiadna odpoveď ako je na tom moja reklamácia neboli mi zaslané ani peniaze ani strojček spať tak som chcel znovu kontaktovať e-shop len na moje prekvapenie som zistil, že daná stránka už funguje len na heslo, a tak sa Vás chcem opýtať kam sa mám obrátiť, aby som sa mohol domáhať svojich peňazí. Za skorú odpoveď vopred ďakujem s pozdravom Marek Kostolník.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 

 z otázky usudzujeme, že ste reklamovali výrobok, keďže v záručnej dobe sa vyskytli vady výrobku.

Platí zákon o ochrane spotrebiteľa, kde je stanovené v ust. § 18, že "ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

Ďalej platí, "že "vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že keďže reklamácia nebola vybavená do 30 dní máte právo odstúpiť od zmluvy.

Na základe uvedeného odporúčame predávajúcemu napísať, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátiť kúpnu cenu.

Predávajúci je povinný Vám vrátiť kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po odstúpení od kúpnej zmluvy, najneskoršie do 14 dní.

Následne, ak nedôjde k vráteniu kúpnej ceny, odporúčame podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, na čo môžete predávajúceho upozorniť.

 

 


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať čo mám robiť, keď som si objednala tovar, zaplatila ho a prišiel mi balík s iným tovarom. Po kontaktovaní spoločnosti som dostala odpoveď, že chyba nastala v prepravnej spoločnosti, a keď som tam odpísala, že čakám na objednaný tovar prišla mi odpoveď, že prepravca chybu popiera, môj požadovaný tovar viac nieje k dispozícii a v strate sú oni nie ja. Keď som žiadala spať svoje peniaze ponúkli mi max 45% pôvodnej sumy. Čo mám robiť?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
V otázke neuvádzate, kedy ste tovar prevzali.
Sme názoru, že chyba nemohla nastať v prepravnej spoločnosti, keďže prepravná spoločnosť nezodpovedá za obsah zásielky z hľadiska jej druhu, ale predávajúci.
Keďže  bol vám doručený tovar, ktorý ste si neobjednali, odporúčame v súlade s ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v lehote do 14 dní odo dňa jeho prevzatia a to aj bez uvedenia dôvodu.
Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči- emailom. 
Môžete využiť formulár, ktorý je prílohou zákona - príloha č. 3 cit. zákona. 

Následne po tomto odstúpení ste povinná tovar predávajúcemu vrátiť - odporúčame doporučenou zásielkou, ktorú si necháte poistiť, a to v lehote do 14 dní.
Povinnosťou predávajúceho podľa § 9 cit. zákona bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane poštovného a poistenia zásielky.  

Stav zásielky, jej prevzatie predávajúcim môžete zistiť na stránke Slov. pošty podľa podacieho čísla. 

Ponuku na vrátenie 45% Vám predávajúci nie je oprávnený ani ponúknuť a s touto ponukou netreba súhlasiť.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň,

chcem sa informovať, ako mám postupovať ak mi eshop nevrátil peniaze za vrátený tovar do 14 dni, neodpovedajú na emaily a telefónne čísla sú dlhodobo nedostupné ?  Ďakujem za odpoveď  Michaela 

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze v lehote do 14 odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Vzhľadom na okolnosť, že predávajúci s Vami nekomunikuje, zistite na stránke Slov. pošty, ak bola zásielka nimi prepravovaná, či predávajúci tovar prevzal.

Ak Vám kúpna cena nebude vrátená, prípadne už uplynula a predávajúci nijako nekomunikuje,  odporúčame podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho. Za uvedený správny delikt môže byť predávajúcemu uloženia pokuta až do výšky 16 500 €.

 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, z e-shopu www. ...... . Sk 8. 4. Som si objednal mobil v hodnote 519, pričom som platil vopred kartou. Sľúbená dodacia lehota bola 3-10 pracovných dni, pričom tento termín e-shop nesplnil, preto som sa rozhodol, že 5.5.2019 odstúpim od zmluvy, pričom som žiadal vyplatenie peňazí na účet. E-shop mi potvrdil, že mi peniaze pošle. Avšak dnes som išiel na ich stránku a zrazu prebieha údržba na ich stránke - čo mi príde dosť pofidérne. Na maily už ani nereagujú. Preto by som sa rad opýtal, ak mi peniaze do 14 kalendárnych dni od odstúpenia od zmluvy, aké kroky mám ďalej zvážiť? Podal som už aj podnet na vykonanie kontroly na SOI.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

predávajúci je povinný  vrátiť platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada má byť uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov (§ 9 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

T.j. : Ak ste dňa 5.5.2019 odstúpili od zmluvy, lehota na vrátenie platby je 20.5.2019 (deň 5.5.2019 sa do lehoty nepočíta).


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpil som si tovar cez internet. Nakoľko nespĺňal to, čo predajca deklaroval, pokúsil som sa odstúpiť od zmluvy. Predajca mi tvrdil, že tovar nepreberie (z dôvodu, že sa vo firme mení majiteľ. Tomu samozrejme neverím). Tovar som spolu s odstúpením od zmluvy ( predajca nemá na stránke vzorový formulár) odoslal na adresu. Tovar predajca odmietol prebrať. Mám nejkú šancu získať spať svoje peniaze? Mám to riešiť cez SOI alebo nejakou inou cestou?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste nakupovali od podnikateľa a vystupovali ste ako spotrebiteľ, v takom prípade máte právo do 14 dní od prevzatia tovaru od zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy odstúpite, potom ste povinný tovar odoslať späť. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze nie od momentu doručenia tovaru späť, ale od momentu kedy mu príde odstúpenie. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, kde sa nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany. Odporúčam preto trvať na vrátení peňazí. Pokiaľ Vám ich nevráti, môžete ho aj žalovať. 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, čo robiť v prípade, že predajca ma zavádza a tvrdí, že tovar, ktorý pošlem na vrátenie nepreberie/ poprípade nedostanem ani späť tovar ani peniaze.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste splnili podmienku nákupu cez internet a ste spotrebiteľ, pričom ste odstúpili od zmluvy zákonnej lehote 14 dní, potom máte nárok na vrátenie peňazí a Vy musíte vrátiť tovar. Zákon neviaže povinnosť vrátiť peniaze v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Teda nie od reálneho vrátenia tovaru (§ 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.).

Ak Vám peniaze nevráti v lehote, môžete ich vymáhať aj súdne.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, peniaze podľa zákona musí vrátiť do 14dni, ale pracovných alebo kalendárnych? Nikde som sa o tom nedočítala. Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ zákon výslovne nehovorí o dňoch pracovných tak ide o dni kalendárne. Aj v prípade tohto zákona tak má predávajúci povinnosť vrátiť peniaze do 14 kalendárnych dní.


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, objednala som si tovar cez facebookovú stránku, ktorý mala na sklade, zaplatila som ho a predávajúca mi aj potvrdila príjem platby. Upozornila som ju, že tovar potrebujem do 21. 11., 19. 11. Som urgovala predávajúci, že mi nič neprišlo. Z jej strany samé výhovorky, že ma toho veľa, idú sviatky. 21. 11. Mi nič neprišlo, tak som predávajúcej napísala odstúpenie od objednávky a požadujem vratenie peňazí. Predávajúca mi odpísala, že mi ich vrátia do 30 dní. S čím som nesúhlasila. Ako mám ďalej postupovať, aby mi vrátila peniaze podľa zákona do 14 dní? Prosím Vás, peniaze musí vrátiť do 14 pracovných alebo kalendárnych dní? Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ dotyčná predáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (teda nie napr. jednorázovo), potom sa považuje za dodávateľa a Vy, pokiaľ to kupujete na súkromné účely, zase za spotrebiteľa. Tým pádom by si mala splniť svoje poučovacie povinnosti voči Vám. V takomto prípade by ste mali mať právo na odstúpenie od zmluvy a rovnako aj na vrátenie peňazí. Ak Vám ich nechce vrátiť dobrovoľne, potom Vám ostáva jedine možnosť podať žalobu. V tomto smere však najskôr odporúčam písomne dotyčnú vyzvať, uviesť jej zákonné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z., najmä o jej povinnostiach po odstúpení od zmluvy a upozorniť ju, že inak budete nútená podať žalobu.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, uplynula 14 dňová lehota predávajúcemu cez internet na vrátenie peňazí pri odstúpení v zákonnej lehote od kúpnej zmluvy. Do dnešného dna som od neho nedostala ŽIADNE vyjadrenie. V zákonnej lehote mi nedal žiadne písomne stanovisko. Dnes som mu volala, že mu uplynula zákonná lehota na vrátenie peňazí, tak mi zložil telefón a odmieta komunikovať so mnou. Určite podám podnet na SOI a žalobu na súd. Chcem vedieť, keďže sa jedna o tovar v hodnote 508 Eur, či ma zmysel podať na predajcu aj trestné oznámenie? Či mi polícia v tomto nejakým spôsobom pomôže? Ešte raz VĎAKA za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 12.05.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade Vám už žiaľ neostáva nič iné, len vymáhať peniaze súdnou cestou, prostredníctvom žaloby. V návrhu je potrebné opísať celú situáciu a uviesť, že ste odstúpili od zmluvy, niekoľkokrát žiadali vrátenie peňazí, avšak Vaše žiadosti predávajúci ignoroval. Pokiaľ ide o trestné oznámenie, osobne si nemyslím, že je to správne riešenie. Trestné právo sa má používať ako úplne posledná možnosť, keď už zlyhajú ostatné prostriedky ochrany. Aby mohol by ť trestne stíhaný, muselo by sa preukázať, že už v čase predaja telefónu vedel, že Vám peniaze nevráti, čo je veľmi ťažké preukázať. Zastávam teda názor, že bude lepšie postupovať civilnou cestou, prostredníctvom žaloby.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, uzavrel som pred par rokmi zmluvu s nasim lokalnym poskytovatelom internetovych sluzieb a po roku sme sa rozhodli, ze chceme ich sluzby ukoncit. Zmluva bola platna k 1. januaru 2014 s rocnou viazanostou. Dna 12.12.2014 som zaslal ziadost o ukoncenie zmluvy, na co odpoved bola, ze ju prijimaju ale az k 31.12.2016, kedže som nedodržal 30 dnovu vypovednu lehotu. Táto odpoved mi bola dorucena až 8.1.2016 a ja už som mal ich služby odpojené a uzavretu zmluvu s konkurencnou spoločnostou. Od tohto datumu som nedostal ziadnu upomienku, len mi chodia faktury na mail a predpokladám, ze zmluvu neukoncili. Rad by som sa informoval, ake su moje moznosti. Dakujem a skoru odpoved

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je najskôr nevyhnutné oboznámiť sa s obsahom zmluvy uzavretej s poskytovateľom internetových služieb, prípadne s ďalšími zmluvnými podmienkami v časti ustanovení o skončení právneho vzťahu. Napriek uvedenému možno považovať automatické obnovenie viazanosti zmluvy z jedného roka na dva roky za neprijateľné. Taktiež nie je prevádzkovateľ systému oprávnený požadovať od Vás odplatu za služby, ktoré Vám nie sú poskytované v dôsledku toho, že Vám zamedzil prístup k službám. Pre stanovenie konkrétneho postupu je však potrebné nazrieť do relevantných listín.


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Pekný deň prajem, má polícia právo nahliadnuť do platieb cez internet banking? Alebo sa jedná o zásah do súkromia a polícia nemá na tento úkon právo? Alebo musí mať k tomu súdne rozhodnutie? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom 

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 91 ods. 1 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách: “Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sa o ňom vedú v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky, a na obstaranie výpisu z nej. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta a informácie podľa osobitného predpisu.” 

Podľa § 91 ods. 4 písm. b) tohto zákona môže banka podať správu o skutočnostiach, ktoré tvoria bankové tajomstvo, bez súhlasu klienta, na písomné vyžiadanie orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku