Máte
otázku?

Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice

Otázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň! Kúpila som si cez internetový obchod telefón v hodnote 500 eur. Stala som sa vlastníčkou čiastočne nefunkčného telefónu, ktorý som po dobu dvoch dní používala. Následne som ho poslala späť predajcovi s tým, že od zmluvy odstupujem a žiadam o vrátenie peňažných prostriedkov. Predajca mi však nechce vrátiť peniaze s odôvodnením, že som telefón používala, a má v úmysle mi ho poslať späť s tým, že podľa jeho názoru je telefón funkčný. Ja ho však určite neprijmem späť. Som v 14-dňovej lehote, kedy mám právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, toto je zakotvené v zákone o ochrane spotrebiteľa pri nákupe cez internet. Pýtam sa, čo by som mala teraz urobiť? Môžem podať po uplynutí 14 dňov na internetového predajcu trestné oznámenie, v prípade, že mi nebudú vrátené peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

Dobrý deň,

ak ste od zmluvy odstúpili v zákonom stanovenej lehote, predávajúcemu vzniká povinnosť vrátiť Vám peniaze. Od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a samotného tovaru má predávajúci 14 dní na to, aby Vám vrátil peniaze. Podľa § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Na základe tohto ustanovenia by Vám predávajúci nemusel vrátiť celú kúpnu cenu. Musel by však preukázať, že skutočne sa hodnota mobilu znížila v dôsledku toho, že ste ho používali nad rámec potreby zistenia funkčnosti a vlastností tovaru. Podľa môjho názoru však 2 dni na zistenie funkčnosti a vlastností mobilu vôbec nie sú neprimerané a určite neôdovodňujú znižovanie kúpnej ceny. 

Trvajte na vrátení plnej kúpnej ceny. Ak Vám ju do 14 dní od kedy mu bol doručený tovar aj s Vašim odstúpením od zmluvy nevríti peniaze, môžete tútu sumu vymáhať aj súdne. Na zváženie by bolo aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, objednal som si tovar z webovej stránky a pri objednávke som zaplatil čiastku 102,59 €. O pár dní mi predajca napísal, že tovar nemajú na sklade, preto mi vrátia peniaze. No už uplynuli štyri pracovné dni a peniaze stále neprišli. Pokúšal som sa dovoláť zhruba 10-krát a neúspešne som im písal aj na e-mail, no neodpovedajú. Ako by som mal postupovať ďalej?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
zákon č. 102/2014 Z. z. týkajúci sa zmlúv uzatváraných na diaľku upravuje lehotu predávajúcemu na vrátenie peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy na 14 dní. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.:

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.   V tomto prípade síce nedošlo k odstúpeniu od zmluvy, ale 14 dní predstavuje akúsi primeranú dobu na splnenie danej povinnosti, ak na prípad aplikujeme analógiu. Vo Vašom prípade došlo k zániku záväzku a to nemožnosťou plnenia, teda predávajúci sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil právnym titulom, ktorý odpadol. Nechajte predávajúcemu ešte pár dní na vrátenie peňazí, ak tak neučiní, tak mu adresujte list, kde ho na vrátenie peňazí vyzvete s tým, že ak to neurobí, tak podáte žalobu a budete sa domáhať vrátenia sumy súdnou cestou, pričom disponujete aj dôkazmi na preukázanie svojho nároku.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám otázku podobnú tým, ktoré už boli uvedené. Nie je mi jasné, ako mám postupovať ďalej. Objednal som si tovar, zaplatil, avšak následne mi predajca oznámil, že tovar nemajú, hoci v objednávke bolo uvedené, že je skladom a dostupný do 4-5 dní. Nabídli mi iný tovar, no po mojom odmietnutí stornovali objednávku. Po šestnástich dňoch som sa im znovu ozval a oznámili mi, že problematiku posunuli na ekonomické oddelenie. Uplynulo už šesť dní, no nič sa nezmenilo. Napísal som im znovu, že to budem riešiť právnou cestou, avšak žiadna odpoveď už neprišla a peniaze tiež nie. Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,

v zmysle Vami uvedeného ste uzatvorili kúpnu zmluvu, kde bol predmetom tovar, ktorý ako sa ukázalo neskôr predávajúci nebol schopný Vám doručiť. V tomto smere nemáte žiadnu povinnosť súhlasiť so zmenou predmetu zmluvy a predávajúci je Vám povinný peniaze vrátiť, ak Vám nie je schopný doručiť zmluvne dohodnutý tovar.  Ak s Vami predávajúci už viac nekomunikuje, tak jedinou možnosťou je podanie žaloby na súd. Môžete ešte skúsiť adresovať predávajúcemu výzvu prostredníctvom advokáta, aby dlžník vedel, že to myslíte vážne. Tiež môžete podať podnet na SOI, že klamú spotebiteľov, ktorá im môže udeliť pokutu.

 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, vrátila som tovar v zákonnej lehote a dňa 9. 1. 2023 mi došlo oznámenie, že peniaze budú vrátené na môj bankový účet do 14 dní od prijatia tovaru, teda do 23. 1. 2023. Do dnešného dňa mi však peniaze ešte nedošli. Čo mám robiť?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
máte pravdu, ak bola zmluve uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, tak do 14 dní od dodania tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpili ste súčasne s vrátením tovaru aj od zmluvy? Postačuje, ak ste poslali predávajúcemu email v ktorom je vyjadrená Vaša požiadavka na odstúpenie od zmluvy. Ak ste to neurobili, tak odstúpte od zmluvy. Následkom odstúpenia od zmluvy bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Predávajúci Vám musí vrátiť zaplatenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Skúste súčasne adresovať predávajúcemu správu, že ak Vám peniaze nevráti, tak sa budete ochrany svojho práva domáhať na súde a uvidíte ako zareagujú.

 


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, Objednala som si tričko za 35 €, no objednávka mi neprišla. Odosielateľ mi neposlal žiaden email o stave objednávky, ani o tom, či bola vrátená späť odosielateľovi. Peniaze som poslala na ich účet, no nevrátili mi ich a neodpisujú na moje emaily. Chcela by som peniaze späť, ale neviem, ako ich získať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,
ak im neveríte, potom by som im na email poslal odstúpenie od zmluvy a žiadosť o vrátenie peňazí. Dajte im na to 14 dní a pokiaľ Vám to do 14 dní nevrátia, bude potrebné podať žalobu. Ak by ani na podklade rozhodnutia súdu nevrátili peniaze, môžete podať návrh na exekúciu. 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň. Objednal som si mikinu z internetovej stránky v hodnote 99,00 € a s pridanými poplatkami za služby ma stála približne 117 €. Pár dní po kúpe a zaplatení tovaru som požiadal o vrátenie peňazí, pretože som našiel tú istú mikinu na inej stránke lacnejšie. K tomu som dospel aj z toho dôvodu, že sa mi prvopôvodná stránka nezdala spoľahlivá. Odpovedali mi emailom, že mi vyhovejú a do 24 hodín mi vrátia peniaze. Avšak už sú tu takmer dva mesiace a peniaze stále nevidno. Posielal som im viacero emailov. Na začiatku odpovedali rovnakým emailom, teraz už ani nereagujú. Čo mám robiť v takomto prípade?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste od zmluvy s eshopom odstúpili pred dodaním tovaru, predávajúci - eshop - je povinný vám vrátiť všetky platby a to v lehote najneskoršie do 14 kalendárnych dní.

Odporúčam eshopu ako predávajúcemu napísať email, že ak vo vami stanovenej lehote nevrátia peniaze, budete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu. Slov. obchodnú inšpekciu kontaktujte podľa sídla predávajúceho. Odporúčam pozrieť aj upozornenia na stránke Slov. obchodnej inšpekcie na rizikové eshopy, aby ste sa v budúcnosti vyhli nákupom cez nespoľahlivé eshopy.

V prípade, že nepochodíte a peniaze vám nebudú vrátené, vec budete musieť postúpiť na súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, Pred tromi týždňami som vrátila tovar a dodnes mi neprišli peniaze. Tovar som riadne vrátila do 14 dní od prevzatia s všetkými dokumentami, ktoré požadovali. Keďže mi peniaze neprišli, napísala som im email. Odpovedali, že od mňa nemajú žiadnu vratku, takže som im rada poslala podací list. Hneď ako si ho pozreli, museli vidieť, že tovar bol prevzatý v deň, kedy prišiel. Následne mi napísali, že mám čakať, keďže to prešetrujú. Čakám už týždeň a nič mi nepíšu. Keď im posielam ďalšie emaily, neodpovedajú. Neviem, ako to riešiť ďalej. Ďakujem a prajem pekný deň. Patrícia.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí, že predávajúci je povinný vrátiť všetky platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
Ak ste tovar posielali prostredníctvom Slov. pošty, potom prevzatie tovaru predávajúcim si viete tam zistiť.

Odporúčame predávajúcemu napísať email s výzvu k vráteniu platieb dľa § 9 cit. zákona s tým upozornením, že ak tak neurobí, budete kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu, za čo môže byť zo strany Slov. obchodnej inšpekcie uložená pokuta až do výšky 16 500 eur/§ 15cit. zákona/ a ďalej s tým, že vymáhanie dlžnej sumy postúpite na súd.


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Dňa 6. 8. 21 som si objednala a zaplatila tovar, ale doposiaľ mi nič nepríde. Po opakovanom písaní a volaní mi dňa 12. 8. povedali, že tovar už nemajú na sklade. Potom mi poslali ponuku aktualizovaného tovaru. Odpísala som im, že nemám záujem o ponúkaný tovar a požiadala som o vrátenie peňazí. Dňa 16. 8. mi potvrdili, že objednávka bola zrušená a platba bola posunutá na ich finančné oddelenie. Dňa 24. 8. mi napísali, že peniaze dostanem do konca týždňa. No doteraz mi peniaze neprišli. Ako by som mala, prosím vás, postupovať?

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
s takýmto postupom obchodníkov sa často stretávame. Odporúčam Vám vyzvať ich prostredníctvom advokáta, aby Vám vrátili zaplatenú zálohu za tovar. Ak nebudú reagovať, bude potrebné voči nim podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by sa ukázalo, že tento obchodník konal podvodne (tovar nikdy nemal a ani nemal v úmysle Vám žiadny dodať), bude možné po prípadnom neúspešnom súdnom konaní podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania podvodu.


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, objednal som si tovar v hodnote takmer 1000 € na firmy. Tovar som vrátil do hodiny po doručení, neotvorený. Predávajúci mi však tvrdí, že keďže sme si tovar objednávali na firmu, nie je povinný nám vrátiť peniaze.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste chceli využiť ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (102/2014) a odstúpiť od zmluvy do 14 bez uvedenia dôvodu, tak žiaľ pokiaľ ste nakupovali ako firma, nemáte na to právo. Právo na to majú len spotrebitelia. Vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu by ste mohli len, ak by to umožňoval predávajúci vo svojich obchodných podmienkach, alebo ak by na to bol zákonný dôvod (napr. vada, či zaslanie iného tovaru). 


Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, Kúpil som si tovar cez internet, kde v popise uvádzali, že je nový. No pri prebratí tovaru na dobierku som zistil, že bol už použitý. Následne som volal predávajúcemu, že ma uviedol do omylu a vraciam mu tovar späť. Predávajúci ešte neprebral tovar, ktorý je na pošte už piaty deň. Ako mám postupovať ďalej? Ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste chceli len nový tovar a v tomto domnení ste si ho aj objednali, to dotyčný Vám dodal použitý tovar, tak máte právo odstúpiť od zmluvy. Podľa zákona platí, že právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Odporúčam mu napísať list, že ste si objednali nový tovar a poslal Vám použitý, a preto odstupujete od zmluvy. Že ste tovar zaslali a žiadate vrátiť peniaze do Vami stanovenej lehoty. Ak to neurobí, bude potrebné podať žalobu. 


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne vrátenia tovaru zakúpeného cez e-shop. Tovar mi nesadol, preto som do 14 dní od prevzatia napísala e-mail predávajúcemu, že tovar im vrátim a tým pádom odstupujem od zmluvy. Tovar som poslala 2 dni nato. Predávajúci sa ohradil, že oznámenie cez e-mail nestačí a tovar som mala poslať do 14 dní. Napriek tomu, že som mu poslala niekoľko dôkazov o tom, že jeho informácie sú chybné, stále nie je možné s ním komunikovať. Vedeli by ste mi poradiť, ako by sa dala právna situácia ďalej riešiť? Mali by som mu poslať upovedomenie od právnika alebo čo by mohol byť ďalší krok? Ďakujem.

Odpoveď: Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
máte pravdu, je to tak ako uvádzate v otázke. Ak ste tovar kúpili cez eshop a následne do 14 dní od prevzatia odstúpili a následne vrátili do 14 dní po odstúpení od zmluvy, predávajúci je povinný vám vrátiť peniaze v zmysle zákona do 14 dní od prevzatia tovaru ním ako predávajúcim.

 

Platia ust. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktoré citujeme :

§ 7
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
§ 8
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.
(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

 

§ 9
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
(3 )Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. ....
(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
§ 10
(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť ale vzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty."

Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, treba kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla eshopu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nákup cez internet, predávajúci mi nechce vtátiť peniaze" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.