Užívanie spoločného bytu jedným spoluvlastníkom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 6. 2015

Otázka: Užívanie spoločného bytu jedným spoluvlastníkom

Dobrý deň, s bratom vlastníme byt, v ktorom máme podiely pol na pol. V byte doteraz býval len brat so svojou priateľkou, ja som býval v zahraničí. Po určitej dobe som sa musel vrátiť na Slovensko, kde však okrem nášho spoločného bytu nevlastním žiadnu inú nehnuteľnosť a nemám finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti. Napriek tomu, že byt, v ktorom býva môj brat vlastním i ja, mi nechce umožniť užívanie bytu. Podľa mňa mám na to rovnaké právo ako on. Prosím Vás o radu ako mám v danej veci postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Užívanie spoločného bytu jedným spoluvlastníkom

Dobrý deň, právo užívať byt máte rovnako ako Váš brat i keď ste spoločný byt niekoľko mesiacov alebo rokov neužívali. V podobnej veci rozhodoval i Najvyšší súd ČR, v ktorej vydal nasledujúci rozsudok:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2424/1999

Rovnodielny spoluvlastníci veci – domu sú oprávnení užívať jediný byt v spoločnom dome v rovnakom rozsahu, ak to odôvodňuje veľkosť tohto bytu a ich osobné pomery. Ak dosiaľ takýto byt užíval jeden z dvoch rovnodielnych spoluvlastníkov, potom, ak to umožňuje veľkosť bytu a ostatné pomery spoluvlastníkov, nič nebráni tomu, aby súd upravil užívanie spoločného domu tak, že takýto byt budú naďalej užívať obidvaja spoluvlastníci.

Z tohto rozsudku sa dá vyvodiť, že ak ste rovnodielnymi spoluvlastníkmi, tak máte právo užívať byt i Vy. Predpokladmi takého postupu sú veľkosť bytu a ostatné pomery spoluvlastníkov. Ak teda veľkosť bytu umožňuje, aby ste v ňom bývali traja, tak Vám to brat musí umožniť, nakoľko ďalší predpoklad je splnený, a to nedostatok financií na kúpu inej nehnuteľnosti. Práva na užívanie spoločnej veci sa môžete domáhať i súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk