Máte
otázku?

Ušlý zisk a náhrada škody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislava

Otázka: Ušlý zisk a náhrada škody

Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o váš odborný názor na moju vzniknutú situáciu. Aby som vás uviedol do kontextu živím sa ako programátor webových stránok. Pred približne rokom ma jedna firma požiadala o vypracovanie eshopu. Do emailu mi prišlo zadanie od klienta danej spoločnosti a prostredníctvom emailovej komunikácie sme si dohodli len sumu, za ktorú tento systém vypracujem. Žiadna zmluva nebola spísaná, taktiež nič podpísané nebolo. Pustil som sa teda do práce a začal som na tom pracovať. V cca 3/4 práce sa mi vyskytli určité osobné problémy, ktoré som musel neodkladne riešiť tak som na to upozornil danú spoločnosť na to že systém nemôžem dokončiť a poslal som im všetko čo už hotové bolo bez nároku na akýkoľvek honorár teda v podstate som zadarmo urobil veľkú časť práce. Všetky podklady k systému a inštrukcie o tom čo treba dokončiť boli spoločnosti doručené 25.7 aj s mojim vyjadrením že ten systém nedokončím a prácu nedorobím a s tým že si nenárokujem na žiadny "honorár". V skratke som urobil pekný kus práce zadarmo a poslal som im to nech to niekto dokončí. Daná spoločnosť s tým súhlasila a dostal som vyjadrenie že to niekomu dajú dokončiť. Asi o mesiac mi písali že zatiaľ nikoho nenašli, znova som im povedal že mám svoje problémy a nemám čas to dokončiť a že to nedokončím. Opäť povedali že v poriadku. Včera mi však od nich prišiel email kde sa mi vyhrážajú že budú odo mňa súdne vymáhať zmluvnú pokutu od klienta a pod. Citujem: "deadline najnovsi a posledny od klienta je do 31.12. potom bude ziadat zmluvnu pokutu + nahradu usleho zisku, cize ked dojde k tomu a pojde to na sud, tak ja to budem ako s.r.o. ziadat od teba potom ako od FO." Opäť som im napísal že to nedokončím že to proste nemám kedy robiť. Z toho mi plynie že už viac ako 4 mesiace vedia že ja to neurobím tak si to mali dať urobiť niekomu inému. Žiadnu škodu som im nespôsobil kedže som im poslal takmer hotovú prácu zadarmo s tým že im to treba už len dokončiť. Navyše daná spoločnosť má od klienta stanovený termín na 31.12. takže má ešte viac ako mesiac času aby to dali niekomu robiť (aj keby to dali robiť úplne od nuly za mesiac je to stále stihnuteľné). Chcel by som sa teda opýtať či je možné aby odo mňa niečo vymáhali prípadne ma ťahali po súdoch. Rovnako mi tam príde divná tá časť o náhrade "ušlého zisku". Kedže sa malo jednať o nový eshop nie o prerábanie existujúceho, ktorého činnosť by sme našim konaním pozastavili. Vyplýva mi z toho že o žiadny zisk klient nemohol prísť kedže žiadny zisk doteraz z eshopu nemal teda by bolo nemožné vypočítať výšku "ušlého zisku". Ďakujem za Vašu pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

Dobrý deň, osobne si myslím, že Vás len "skúšajú". Váš právny vzťah sa riadi obchodným zákonníkom. Právny vzťah sa podľa toho, čo píšete ukončil ešte v lete 2015. Ak ste priamo neodsúpili od zmluvy (hoci aj ústnej) potom je potrebné preskúmať mailovú komunikáciu, či považovala protistrana (objednávateľ) právny vzťah za ukončený.

Ak by z mailovej komunikácie vyplynulo, že právny vzťah nepovažovali za ukončený, Vaša povinnosť dokončiť stránku by trvala a to bez ohľadu na to, či ste prevzali za vypracovanie diela nejaké peniaze. 

Preto si dobre pozrite maily, ktoré ste si písali.

Vo všeobecnosti platí, že je možné žiadať náhradu škody a ušlý zisk, ak dielo nie je vykonané riadne a včas. V obchodných vzťahoch sa pritom nepozerá na zavinenie (subjektívnu stránku), preto je náhrada škody možná, aj keď nedošlo k zavineniu škody zo strany zhotoviteľa. 

Za ušlý zisk sa považuje aj to, čo môže vzniknúť v budúcnosti, takže je možné požadovať ušlý zisk aj keď ide o nový eshop. Nie je to však jednoduché preukázať výšku ušlého zisku, pretože ho nemôžu oprieť len tak o hocičo.

Ak Vám poslali oni doporučený list, odpíšte im rovnako doporučeným listom. Znenie Vášho listu bude závisieť od mailovej komunikácie medzi Vami. 

Trápi vás "Ušlý zisk a náhrada škody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň, koľko rokov späťne môžem účtovať ušlý zisk za prenájom pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
zrejme máte na mysli situáciu, že ste spoluvlastníkom určitého pozemku, avšak z prenájmu nepoberáte nájomné Vy, ale iba druhý spoluvlastník napriek tomu, že prenajíma celý pozemok. Ak ide o takúto situáciu, tak potom môžete požadovať bezdôvodné obohatenie (ušlé nájomné, ktoré Vám patrí) 2 roky spätne, nakoľko právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky od okamihu, kedy sa oprávnený dozvie, že k obohateniu došlo a kto sa na jeho úkor obohatil alebo najneskôr za tri roky bez ohľadu nato či sa o tom oprávnený dozvedel alebo nie. Môžete prakticky požadovať aj viac, avšak dlžníkovi by stačilo vzniesť námietku premlčania a už by nebol povinný Vám to zaplatiť. V súdnom spore by to tiež znamenalo čiastočný neúspech vo veci v dôsledku, ktorého by bol povinný zaviazaný na náhradu určitej časti trov konania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň. Momentálne som vo výpovednej lehote a môj zamestnávateľ nechce ukončiť pracovný pomer ani dohodou, hoci by som chcel skončiť skôr. Navyše sa mi vyhráža uplatnením ušlého zisku. Mohli by ste mi prosím poradiť, či môžem od neho odísť, resp. či mi pri odchode hrozí nejaké riziko? Ďakujem.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň. Ak bola podaná výpoveď a v súčasnosti Vám plynie výpovedná doba, v zásade by ste mali počas výpovednej doby zotrvať u zamestnávateľa a plniť si Vaše pracovné povinnosti ako zamestnanec.

Ak jednoducho prestanete chodiť počas výpovednej doby do práce, z pohľadu zamestnávateľa prichádza do úvahy niekoľko právnych prostriedkov, ktoré by mohol využiť.

Za neospravedlnené absencie by Vám mohol krátiť dovolenku. Taktiež by mohlo byť Vaše konanie kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru za strany zamestnávateľa (toto by Však z Vášho pohľadu nepredstavovalo problém). Problém by mohol byť prípadný pracovný posudok, ktorý by bol pri takomto spôsobe skončenia pracovného pomeru negatívny.

Z hľadiska finančných sankcií prichádza do úvahy uplatnenie ustanovenia § 62 ods. 8 Zákonníka práce, ktoré určuje, že: "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V zásade tiež nie je možné vylúčiť ani prípadné uplatnenie náhrady škody, pričom ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, pokiaľ by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.


Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Mám otázku týkajúcu sa ďalšieho postupu. Osoba, ktorá bola už 10-krát súdne trestaná, priznala svoj skutok na základe získanej DNA vzorky a bola väzobne stíhaná na 30 mesiacov. Taktiež súhlasí s náhradou škody vo výške 4000 EUR. Mala by som podať žiadosť na pokračovanie procesu v občianskoprávnom konaní alebo by som to mala riešiť cestou exekučného konania? Ďakujem.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň. 

V rozhodnutí, ktorým bol dotyčný človek odsúdený, bolo rozhodnuté aj o náhrade škody a to buď tak, že je povinný ju uhradiť alebo ste boli so škodou odkázaný na občiansko právne konanie. Ak ste boli odkázaný na občiansko právne konanie, je potrebné podať žalobu na súd. Ak bola odsúdenému uložená povinnosť uhradiť škodu, je potrebné podať návrh na exekúciu.

 


Trápi vás "Ušlý zisk a náhrada škody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informácie či usmernenie v otázke možnej kompenzácie alebo spolufinancovania náprav škôd, ktoré boli na mojom pozemku spôsobené povodňou. Pozemok, na ktorom sa nachádza moja nehnuteľnosť a prístupová cesta, patrí obci alebo mestskej časti. Pozemok, na ktorom stojí táto nehnuteľnosť, je v dlhodobom prenájme a prístup k nej bol zabezpečený dreveným mostíkom. Tento mostík bol postavený na moje náklady. Po nedávnych silných dažďoch voda odplavila tento drevený mostík a teraz sa k nehnuteľnosti nedá dostať. Vzniká v takejto situácii moje právo na aspoň čiastočnú finančnú kompenzáciu nákladov na stavbu nového prístupového mostíka zo strany obce alebo mestskej časti? Ďakujem.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, škodu v tomto prípade spôsobila vyššia moc. Neexistuje teda subjekt, od ktorého by bolo možné požadovať náhradu škody.

Môžete požiadať obec o pomoc na spolufinancovanie, ale obec nie je povinná Vám na sprístupnenie pozemku (vybudovanie mostíka) poskytnúť finančne odškodnenie.

Vyskúšať to však môžte, niekedy sa stáva, že obce majú na takéto prípady vyčlenený rozpočet.


Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade škody, ktorú mi spôsobil kamarát. Ide o zničený mobil v hodnote 800 eur. Škoda vznikla v UK pred dvoma rokmi, keď môj kamarát, ktorý vtedy prejavoval príznaky duševnej choroby schizofrénie, úmyselne zničil môj mobil. Kamarátovi bola po návrate na Slovensko diagnostikovaná schizofrénia a momentálne podstupuje domácu liečbu pod dozorom lekárov. Dostáva invalidný dôchodok, má 22 rokov. Ako môžem postupovať, keď chcem, aby mi nahrádzal škodu? Vyhyba sa náhrade škody a ignoruje moje správy. Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom, D.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné písomne vyzvať škodcu na úhradu škoy, ktorú Vám spôsobil. Výšku škody budete musieť preukázať Vy. Ak nebude reagovať na písomnú výzvu a škodu Vám neuhradí môžete sa obrátiť na mediátora, ktorý sa pokúsi celú záležitosť medzi Vami a škodcom vyriešiť mimosúdnou cestou, čo je lacnejšia a rýchlejšia cesta. Alebo sa môžete obrátiť na súd a uplatniť si svoj nárok súdnou cestou. Musíte však rátať s tým, že v súdnom konaní musíte zaplatiť súdny poplatok a tiež výšku škody, ale aj zavinenie škodcu reálne preukázať. Odporúčam disponovať aspoň odborným vyjadrením o výške škody. Tiež treba prihliadnuť na premlčanie Vášho nároku vzhľadom na to, že ku škode došlo pred 2 roky. Právo na náhradu škody sa premlčí za 2 roky odo dňa keď ste sa dozvedeli o škode a kto za ňu zodpovedá, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za 3 roky odo dňa, keď došlo k udalosti z ktorej škoda vznikla a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne premlčacia doba je 10 rokov. Úmysel však budete musieť preukázať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím vás, mohli by ste mi poradiť alebo informovať ma o jednom probléme. Začalo sa trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví, pretože zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že páchateľ ako vodič cúval motorové vozidlo so špeciálnym návesom, keď sa pravdepodobne odtrhol oceľový klin a zasiahnul poškodeného rovno do tváre. Dôsledky tohto úrazu boli devastujúce: poranenie tváre, niekoľko zlomenín lebky, roztriestené oko, na ktoré už nebude nikdy vidieť, nos odtrhnutý od koreňa atď. Zaujímalo by ma, aký nárok na odškodné má manžel poškodeného. Za vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 11.08.2015)

Dobrý deň, poškodený si môže v tzv. adhéznom konaní uplatniť právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom. Ak sa pýtate na konkrétnu výšku náhrady škody, tak to sa nedá určiť, ani len približne. V prípade majetkových škôd sa náhrada škody vyčísľuje jednoduchšie, nakoľko sa rozsah náhrady škody vyčísľuje podľa skutočne spôsobenej škody, prípadne ušlého zisku. Ale v prípadoch nemajetkovej ujmy musí rozsah náhrady škody určiť znalec - lekár na základe lekarského vyšetrenia. 

Je potrebné však upozorniť, že súdy sa v trestných veciach veľmi radi zbavujú povinnosti určovať výšku náhrady škody poškodenému. V mnohých prípadoch súdy priamo odkazujú poškodených na občianskosúdne konania. Závisí to najmä na zložitosti trestnej veci a tiež na druhu spôsobenej škody.


Trápi vás "Ušlý zisk a náhrada škody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ušlý zisk a náhrada škody (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať: Počas futbalového zápasu došlo k vážnemu zraneniu na hlave. Môžem žiadať odškodné od osoby, ktorá to spôsobila? Ďakujem.

Odpoveď: Ušlý zisk a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 15.06.2014)

Dobrý deň, pokiaľ Vám bolo spôsobené zranenie a viete kto to urobil, môžete požadovať náhradu škody od tejto osoby. Výška škody sa určí na základe obodovania spôsobenej bolesti lekárom. 

Určite Vám odporúčam podať aj trestné oznámenie. Trestné stíhanie Vám uľahčí dokazovanie na súde pokiaľ ide o zodpovednú osobu a zavinenie (to už na súde nebudete musieť preukazovať, poukážete iba na trestné konanie - rozhodnutie v trestnom konaní).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ušlý zisk a náhrada škody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.