Máte
otázku?

Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň, nedávno sme mali nehodu a chcem sa informovať o nároku na náhrady škôd po dopravnej nehode. Pán, do ktorého sme narazili, bol v poriadku, bol vytiahnutá aj sanitka, no na druhý deň oznámil, že má problémy so stavcom a že je na pracovnej neschopnosti. Chce od nás 2000 eur, inak nás zažaluje. Určite chceme využiť právnu pomoc, ale najprv by sme sa radi informovali, či je v tejto situácii jeho nárok na náhradu škody podľa vás oprávnený.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nárok na náhradu škody po dopravnej nehode, základnou otázkou je či škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a samozrejme, či skutočne vznikla nejaká škoda.

 

Pokiaľ uvedený účastník dopravnej nehody žiada od Vás 2000,- €, určite neodporúčam mu niečo dávať pred tým, ako Vám predloži o tejto sume potrebné doklady. Keď niekto chce zo dňa na deň 2000,- €, je to veľmi podozrivé.

 

Vyžiadajte si od neho doklady, ako dospel k sume 2000,- €, urobte to písomne, ak Vám výzvu na zaplatenie poslal písomne. V liste uveďte, že musí preukázať, že mu vznikla škoda, v akom rozsahu a že táto škoda vznikla v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou. Je vhodné mať doklad o tom, že nemal žiadne zranenia priamo z dopravnej nehody, prípadne svedkov.

 

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár. Je málo pravdepodobné, že mu lekár hneď stanovil počet bodov.

 

Poškodenie na zdraví v dôsledku dopravnej nehody môže byť trestným činom (ublíženie na zdraví z nedbanlivosti)

Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, Nedávno som bol zapojený do dopravnej nehody, pri ktorej plnú vinu niesol druhý účastník. Oba sme poistení, takže škoda by mala byť pokrytá jeho poisťovňou. Moje auto je staršie a náklady na opravu pravdepodobne prekročia jeho hodnotu. Očakávam, že poisťovňa uzna škodu ako totálnu a vyplatí mi sumu rovnajúcu sa hodnote auta pred nehodou. Tieto peniaze však nebudú stačiť ani na opravu auta, ani na kúpu iného vozidla. Chcem sa opýtať, či mám nárok na doplatok od vinníka? Alebo by som mal apelovať na poisťovňu o prehodnotenie škody? Aký postup by ste mi odporučili? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 12.02.2023)

Dobrý deň,
môžete požiadať poisťovňu o prehodnotenie, oni často podhodnocujú hodnotu auta.

Ak to však neuznajú, tak nebudete mať nárok na doplatenie do Vami určenej sumy ale len do skutočnej hodnoty vozidla. Pretože vyššia škoda ako je hodnota vozidla Vám nemohla vzniknúť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Moja žena mala dopravnú nehodu, pri ktorej jej auto, ktoré jej nedalo prednosť z vedľajšej cesty, narazilo do nej a ona následne narazila do elektrického stĺpu. Zaujíma ma odškodnenie, keďže má poranené krčné stavce a podľa doktora bude jej liečba dlhotrvajúca a po nej budú nasledovať rehabilitácie. Problém je však, že pán, ktorý jej nedal prednosť, je zhodou okolností z rodiny a nechceme mu spôsobiť problémy. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 22.12.2022)

Dobrý deň,

na naplnenie zodpovednosti za škodu podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka, je potrebné, aby došlo k naplneniu týchto troch znakov:

1/ udalosť vyvolaná osobitnou povahou dopravného prostriedku (resp. dopravy)

2/ vznik škody

3/ príčinná súvislosť medzi danou udalosťou a vznikom škody

ak sú tieto tri podmienky splnené, tak máte nárok zo zodpovednosti za škodu, avšak to či si tento nárok budete uplatňovať alebo nie záleží od Vás. V prípade, že ide o Vášho rodinného príslušníka, tak tento svoj nárok nemusíte uplatňovať vôbec, prípadne v minimálnej výške. Ak by ste chceli svoj nárok uplatňovať v celej výške, tak by Vám patril nárok na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku. Taktiež by bolo možné požadovať jednorazové odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na základe lekárskeho posudku, prípadne aj stratu na zárobku, ak zranenia viedli k tomu, že Vaša manželka nemohla vykonávať svoju prácu. Nárok si môžete uplatniť z PZP škodcu, plnenie poskytne poisťovňa. Budete však potrebovať bodové ohodnotenie ujmy na zdraví. Všeobecný lekár Vás pošle k špecialistovi (traumatológ), ktorý to ohodnotí bodmi (ujmu na zdraví) a to si potom budete uplatňovať od poisťovne. Je potrebné pozrieť aktuálnu výšku bodu.


Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, môj 17-ročný syn šoféroval cudzie vozidlo a spôsobil haváriu. V aute sedel aj syn majiteľa vozidla. Auto sa muselo odtiahnuť do servisu, lebo bolo nepojazdné. Majiteľ servisu vyčíslil, že oprava auta bude cca 1000-1200 eur, vzhľadom na to, že je to staršie vozidlo, ročníku 1999. S majiteľom vozidla sme sa dohodli na odškodnení vo výške 1000 eur. Potrebovala by som poradiť, čo je potrebné napísať, aby sme boli krytí a aby od nás v budúcnosti nebolo požadované žiadne ďalšie odškodné. Je potrebné túto dohodu aj notársky overiť, aby bola platná? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 01.11.2021)

Dobrý deň,
áno je to možné, a to prostredníctvom dohody medzi škodcom a poškodeným. V dohode treba špecifikovať, kedy a ako došlo k vzniku škody, v akej výške bola škoda odhadnutá a hlavne, čo je najpodstatnejšie, že sa účastníci dohody dohodli na náhrade škody v rozsahu 1.000,- € a vo zvyšnej časti sa dlh odpúšťa. Zároveň je potrebné stanoviť splatnosť tejto sumy 1.000,- €. Notárske overenie podpisov sa nevyžaduje. Pre posilnenie právneho postavenia do budúcna to však nie je zlé spraviť. Potom nemôže ani jeden účastník namietať, že dohodu nepodpísali.


Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, spôsobil som dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniu maloletého, ktoré vyžadovalo hospitalizáciu na dobu 6 dní. Všeobecná zdravotná poisťovňa mi vymáha dlžnú sumu 731,36 eur. Vo výzve je napísané, že sa mám obrátiť na poisťovňu, s ktorou som mal uzatvorené PZP. Uhradí poisťovňa náklady na liečenie z prostriedkov PZP? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
áno, z PZP sú hradené aj náklady na liečbu alebo ujmu na zdraví.


Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Vážený pán/pani, rád by som sa opýtal na nasledujúcu otázku. Ak som zavinil autonehodu, pri ktorej bol majiteľ druhého vozidla ľahko zranený a bol na maródke jeden mesiac, ale nemá žiadne trvalé následky a je plne schopný pracovať, môže si nárokovať 5000 €?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň, 
ak si poškodený uplatnil proti Vám náhradu škody 5000 €,  požiadajte ho, aby svoje nároky proti Vám uplatnil vo Vašej poisťovni z povinného zmluvného poistenia, pričom uvediete Vašu poisťovňu a nech tejto predloží aj príslušné doklady na požadovanú náhradu škody.

Základnou otázkou však je, či škoda 5000 € vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a či skutočne aj nejaká škoda vznikla. 

Predpokladáme, že poistnú udalosť  dopravnú nehodu -  ste oznámili Vašej poisťovni, teda že došlo k dopravnej nehode. 
Rovnako oznámte teraz poisťovni, že poškodený si proti Vám uplatnil nárok na náhradu škody.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či majú ľudia, ktorí boli v mojom aute v čase, keď som zavinil dopravnú nehodu a boli pri nej zranení, rovnako nárok na vyplatenie bolestného z PZP, ako tie osoby, ktoré boli v aute, do ktorého som narazil? Tým z druhého auta už bolo bolestné rýchlo vyplatené. Ak majú nárok aj tí, čo boli v mojom aute, do akej doby by malo byť bolestné vyplatené?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

náhrada škody sa vypláca z PZP vinníka nehody. Keďže ste spôsobili prevádzkou motorového vozidla škodu uhrádzate z PZP všetku škodu poškodeným, ktorými sú v tomto prípade i vaši spolucestujúci. Doba, do ktorej by malo byť bolestné vyplatené, zákon neurčuje. Pri lehote na uplatnenie práva na náhradu škody, je potrebné dbať skôr na to, že  sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár.


Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, na základe žiadostí ostatných sa na vás obraciam s prosbou o radu. V noci 19. 6. 2019 mi pred domom zhorelo auto značky KIA Proceed. Po obhliadke zástupcami hasičov a polície bol prípad uzavretý ako technická vada alebo samovznietenie a cudzie zavinenie bolo prakticky vylúčené. Chcel by som vedieť, či mám šancu uspieť v spore s KIA, vzhľadom na to, že auto bolo pred troma týždňami na pravidelnej servisnej prehliadke. Zástupcovia KIA tvrdia, že samovznietenie nie je možné, keďže sa s takým prípadom ešte nestretli. Auto je staré šesť rokov a má iba zákonné poistenie. Ďakujem za ústretovosť. S pozdravom, Robert Bunca.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ku škodovej udalosti na MV došlo v noci na dnes 19.6.2019 a že polícia a hasiči prípad uzavreli s tým, že  sa jedná zrejme o samovznetenie MV.

Musíte trvať na policajnej správe z uvedenej udalosti.

Pokiaľ ústne Vám bolo oznámené, že sa jedná o samovznetenie vozidla, predpokladáme, že MV je ešte na svojom mieste, zabezpečte obhliadku súdnym znalcom a to z dôvodu, že je možné, že došlo k neodbornému zásahu pri servisnej prehliadke spred troch týždňov. Sú to len naše úvahy, ku ktorým sa bude vedieť kvalifikovane vyjariť znalec. 

Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /napr. zisťovanie príčin požiarov/

Následne sme názoru, že je treba s náhradou škody obrátiť sa priamo na autoservis.

Bez príslušných dokladov - správa z polície a od hasičov, vrátane znaleckého posudku sme názoru, že sa k náhrade škody nedostanete. 

 

 


Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné požadovať náhradu škody na automobile po nehode od osoby, ktorá v čase nehody auto šoférovala a ktorá mala od mňa plnú moc na jeho užívanie. Polícia ešte prípad neuzavrela, nakoľko nevedia dokázať, kto spôsobil dopravnú nehodu. Incident sa stal na križovatke so semaforom. Auto som si požičala na úver, nie leasing. Má iba zákonnú poistku a gap pripoistenie, nie havarijnú poistku. Auto je úplne zničené. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vami uvedenú otázku uvádzame :
Podľa ust. zákona o povinnom zmluvnom poistení platí : 
"§ 10 Práva a povinnosti poisteného
(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa."

 

T.j. : Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť Vašej poisťovni bez ohľadu na to, že vyšetrovanie nie je ukončené. 
Pokiaľ by ste boli ako majiteľ motorového vozidla zodpovedný za vzniknutú škodu a nemali ste havarijné poistenie, potom od vodiča budete musieť vymáhať spôsobenú škodu.

Podľa ust. § 421 Občianskeho zákonníka platí :

"Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, ibaže by ku škode došlo aj inak."


Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám určitý problém. Približne pred mesiacom ma "zasypalo" posypové vozidlo, celý incident mám natočený na kamere. Udávanie som následne nahlásil jeho poisťovni prostredníctvom vyplnenia online formulára, v ktorom som musel uviesť servis schválený poisťovňou. Po niekoľkých dňoch ma kontaktovali priamo z daného servisu s tým, že mám prísť na obhliadku. Po jej vykonaní mi technik oznámil, že poisťovňa schválila opravu v plnej miere, aká bola nahlásená. Po vykonaní opravy mi však pri preberaní vozidla v servise oznámili, že poisťovňa neschválila celú opravu a tento rest musím doplatiť ja. Zhrniem: škodu som bežným spôsobom nahlásil na servise, ktorý bol schválený poisťovňou. Opravu vykonali na základe schválenia poisťovne, ale teraz sa dozvedám, že musím zaťažiť svoju peňaženku o viac ako 700 €. Prečo a ako som mal tomuto zabrániť, keď som nemal prístup k žiadnej komunikácii medzi poisťovňou a servisom? Ako by som mal teraz postupovať? Vopred ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 20.04.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate, či Vám nejaká výzva došla v písomnej forme a na akom skutkovom základe od Vás servis požaduje uhradiť doplatok 700 €. Vy nie ste zodpovedný za vzniknutú škodu, preto odporúčame pokiaľ Vám výzva došla písomnej forme, aby ste servis odkázali s výzvou k úhrade 700 € na správcu komunikácie, ktorý zrejme zabezpečoval posyp cestnej komunikácie.

 


Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledovnú vec. Požičal som si auto z požičovne City-Metal a stalo sa mi, že som zrazil srnca. Na aute vznikla škoda v hodnote približne 1500-2000 eur. Už som uhradil spoluúčasť vo výške 165 eur, ale dnes mi z požičovne volali, že im ešte musím zaplatiť 200 eur ako náhradu za ušlý zisk za ten čas, čo bude auto v servise. Má auto požičovňa na takuto požiadavku právo, alebo je to nezmysel?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Vychádzame z predpokladu, že požičovňa má svoj vozový park poistený nielen PZP, ale aj havarijné poistenie.
V otázke neuvádzate na akom skutkovom základe ste uhradili sumu 165 €, resp. či po vzniku poistnej udalosti ste toto nahlásili polícii prípadne správcovi revíru a podobne.
Poistná zmluva, ktorú má mať uzatvorená požičovňa určuje podmienky plnenia zo strany poisťovne.

Poznamenávame, že podľa informácií zverejnených na stránke predmetnej spoločnosti je uvedené, že v požičovnom je zahrnuté aj PZP a havarijné poistenie. Sme názoru, že nie ste povinný niesť zodpovednosť za poškodenie vozidla z dôvodu stretu so zverou pokiaľ požičovňa nemala toto poistenie uzatvorené.
Telefonickú výzvu k úhrade sumy 200 € neakceptujte, teda neuhradzujte ju a pokiaľ Vás požičovňa opätovne vyzve k úhrade, požiadajte ich, aby svoju požiadavku voči Vám vzniesli písomne s riadnym odôvodnením. 
Dôležité je aj to, či Vy sám máte uzatvorené nejak poistenie, kde ste mali tiež nahlásiť poistnú udalosť, aby Vaša poisťovňa za Vás uhradila prípadnú škodu.

Odporúčame preto neuhradzovať 200 € a žiadať vzniesť požiadavku voči Vám písomne; súčasne žiadať právny základ preplatenie sumy 165 €, ktorú sumu ste už uhradili.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.