'

Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 12. 2013

Otázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň, mali sme nehodu, chcem sa spýtať na nárok na náhradu škody po dopravnej nehode, pán, do ktorého sme narazili bol v poriadku aj sanitka bola, no na druhý deň oznámil, že ma niečo so stavcom, a že je na pn a chce 2000 eur, ináč to dá na súd, chceme určite využiť v každom prípade právnu pomoc, najskôr sa chcem informovať, či to je z Vášho pohľadu vážne. Ma nárok na náhradu škody po dopravnej nehode.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nárok na náhradu škody po dopravnej nehode, základnou otázkou je či škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a samozrejme, či skutočne vznikla nejaká škoda.

 

Pokiaľ uvedený účastník dopravnej nehody žiada od Vás 2000,- €, určite neodporúčam mu niečo dávať pred tým, ako Vám predloži o tejto sume potrebné doklady. Keď niekto chce zo dňa na deň 2000,- €, je to veľmi podozrivé.

 

Vyžiadajte si od neho doklady, ako dospel k sume 2000,- €, urobte to písomne, ak Vám výzvu na zaplatenie poslal písomne. V liste uveďte, že musí preukázať, že mu vznikla škoda, v akom rozsahu a že táto škoda vznikla v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou. Je vhodné mať doklad o tom, že nemal žiadne zranenia priamo z dopravnej nehody, prípadne svedkov.

 

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár. Je málo pravdepodobné, že mu lekár hneď stanovil počet bodov.

 

Poškodenie na zdraví v dôsledku dopravnej nehody môže byť trestným činom (ublíženie na zdraví z nedbanlivosti)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že keď som zavinil dopravnú nehodu a bolo ublíženie na zdraví v aute, do ktorého som narazil, ale aj v mojom. Ľuďom z druhého auta sa vyplatilo bolestné rýchlo. Majú aj ľudia, čo boli v mojom aute t.j. vo vinnikovom tiež nárok na vyplatenie bolestného z pzp, alebo nie? Ak áno do akej doby by sa malo bolestné vyplatiť?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

náhrada škody sa vypláca z PZP vinníka nehody. Keďže ste spôsobili prevádzkou motorového vozidla škodu uhrádzate z PZP všetku škodu poškodeným, ktorými sú v tomto prípade i vaši spolucestujúci. Doba, do ktorej by malo byť bolestné vyplatené, zákon neurčuje. Pri lehote na uplatnenie práva na náhradu škody, je potrebné dbať skôr na to, že  sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, na "nátlak" ľudí sa na Vás obraciam s radou. Dnes v noci 19. 6. 2019 mi pred domom zhorelo auto KIA proceed. Po obhliadke hasičmi a políciou bol prípad uzavretý ako vada resp. samovznietenie a cudzie zavinenie bolo prakticky vylúčené. Chcem len vedieť, či mám šancu uspieť v spore s KIA, keďže auto bolo pred 3 týždňami na pravidelnej servisnej prehliadke. Zástupcovia KIA vylúčili, že by mohlo ísť o samovznietenie, keďže taký prípad nezaznamenali. Auto ma 6 rokov a má len zákonné poistenie. Za ústretovosť ďakujem. S pozdravom Robert Bunca

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ku škodovej udalosti na MV došlo v noci na dnes 19.6.2019 a že polícia a hasiči prípad uzavreli s tým, že  sa jedná zrejme o samovznetenie MV.

Musíte trvať na policajnej správe z uvedenej udalosti.

Pokiaľ ústne Vám bolo oznámené, že sa jedná o samovznetenie vozidla, predpokladáme, že MV je ešte na svojom mieste, zabezpečte obhliadku súdnym znalcom a to z dôvodu, že je možné, že došlo k neodbornému zásahu pri servisnej prehliadke spred troch týždňov. Sú to len naše úvahy, ku ktorým sa bude vedieť kvalifikovane vyjariť znalec. 

Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /napr. zisťovanie príčin požiarov/

Následne sme názoru, že je treba s náhradou škody obrátiť sa priamo na autoservis.

Bez príslušných dokladov - správa z polície a od hasičov, vrátane znaleckého posudku sme názoru, že sa k náhrade škody nedostanete. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné žiadať náhradu škody automobilu po nehode od osoby, ktorá v čase nehody auto šoférovala, ktorej som dala plnú moc na k užívaniu auta. Polícia ešte prípad neuzavrela nakoľko nevedia dokázať kto spôsobil dopravnú nehodu. Stalo sa to na križovatke so semaformi. Auto som brala na úver, nie leasing. Nemá havarijnú, iba zákonnú poistku a gap pripoistenie. Auto je úplne zničené. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vami uvedenú otázku uvádzame :
Podľa ust. zákona o povinnom zmluvnom poistení platí : 
"§ 10 Práva a povinnosti poisteného
(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa."

 

T.j. : Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť Vašej poisťovni bez ohľadu na to, že vyšetrovanie nie je ukončené. 
Pokiaľ by ste boli ako majiteľ motorového vozidla zodpovedný za vzniknutú škodu a nemali ste havarijné poistenie, potom od vodiča budete musieť vymáhať spôsobenú škodu.

Podľa ust. § 421 Občianskeho zákonníka platí :

"Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, ibaže by ku škode došlo aj inak."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám taký problém. Cca pred mesiacom ma "zasypalo" posypové vozidlo, mám to na kamere. Udalosť som nahlásil na jeho poisťovňu vyplnením online formuláru, kde som musel zadať poisťovňou schválený servis. Za pár dni sa mi ozvali priamo z toho servisu, že mám prísť na obhliadku. Po vykonaní obhliadky mi oznámil technik, že poisťovňa schválila opravu v plnom rozsahu aký bol nimi nahlásený. Po vykonaní opravy, mi ale pri preberaní vozidla v servise oznámili, že poisťovňa neschválila celú opravu, a že tento rozdiel musím doplatiť Ja. Zhrniem: škodu som normálne nahlásil, zadaný servis schválený poisťovňou, na základe schválenia poisťovne vykonal opravu, ja vraj musím servisu doplatiť cez 700 €. Ako som mal tomu zabrániť, keď žiadnu komunikáciu medzi poisťovňou a servisom som nikdy nevidel? Ako mám teraz postupovať? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate, či Vám nejaká výzva došla v písomnej forme a na akom skutkovom základe od Vás servis požaduje uhradiť doplatok 700 €. Vy nie ste zodpovedný za vzniknutú škodu, preto odporúčame pokiaľ Vám výzva došla písomnej forme, aby ste servis odkázali s výzvou k úhrade 700 € na správcu komunikácie, ktorý zrejme zabezpečoval posyp cestnej komunikácie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Mám požičané auto z požičovne city-metal a stala sa mi taká vec, že som zrazil srnca na aute je spôsobená škoda cca 1500-2000 eur. Uhradil som požičovní spoluúčasť t. J. 165 eur a dnes mi volali, že im mám ešte zaplatiť 200 eur ušlý zisk za ten čas čo bude auto v servise. Ma auto požičovňa na také niečo právo? Alebo je to totálna blbosť?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Vychádzame z predpokladu, že požičovňa má svoj vozový park poistený nielen PZP, ale aj havarijné poistenie.
V otázke neuvádzate na akom skutkovom základe ste uhradili sumu 165 €, resp. či po vzniku poistnej udalosti ste toto nahlásili polícii prípadne správcovi revíru a podobne.
Poistná zmluva, ktorú má mať uzatvorená požičovňa určuje podmienky plnenia zo strany poisťovne.

Poznamenávame, že podľa informácií zverejnených na stránke predmetnej spoločnosti je uvedené, že v požičovnom je zahrnuté aj PZP a havarijné poistenie. Sme názoru, že nie ste povinný niesť zodpovednosť za poškodenie vozidla z dôvodu stretu so zverou pokiaľ požičovňa nemala toto poistenie uzatvorené.
Telefonickú výzvu k úhrade sumy 200 € neakceptujte, teda neuhradzujte ju a pokiaľ Vás požičovňa opätovne vyzve k úhrade, požiadajte ich, aby svoju požiadavku voči Vám vzniesli písomne s riadnym odôvodnením. 
Dôležité je aj to, či Vy sám máte uzatvorené nejak poistenie, kde ste mali tiež nahlásiť poistnú udalosť, aby Vaša poisťovňa za Vás uhradila prípadnú škodu.

Odporúčame preto neuhradzovať 200 € a žiadať vzniesť požiadavku voči Vám písomne; súčasne žiadať právny základ preplatenie sumy 165 €, ktorú sumu ste už uhradili.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Ide o 76 ročnú pani s vestibulárnym syndrómom a psychicky narušenú. Išlo o firemné vozidlo. Od poisťovne majú vyčíslené manžel si povinnosti všetky splnil. No môžu žiadať kompenzáciu ešte aj od neho? Ďakujem Jána.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

nie je v našej kompetencii resp. v rozsahu našich vedomostí  bez znaleckého posudku vo veci /či už z odboru dopravy alebo zdravotníctva posudzovať to, či zdravotný stav bol príčinou kolízie s chodcom. alebo sa tak stalo na základe chyby na strane chodca alebo Vášho manžela.

Ak je zdravotný stav poškodenej panej taký, ako uvádzate v otázke, neznamená to, že vzhľadom na jej vek a zdrav. stav. jej náhrada nepatrí.

Skutočne odporúčame vec riešiť s poisťovňou manžela a bez súhlasu poisťovne nepodpisovať žiadne uznanie záväzku na náhradu škody.

Je to odborná otázka, ktorá bude predmetom znal. dokazovania.  

Môžeme sa Vám následne vyjadriť k znaleckým posudkom prípadne výzve poškodenej na náhradu škody, ale museli by sme poznať bližšiu situáciu zo správ polície a znaleckých posudkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som radu. Manželovi na priechode pre chodcov podbehla pani. Pritom mal zapnuté všetky signalizačné zariadenia aiveco aj pípalo. Myslela si, že stihne. Operovali jej bedrový kĺb. Doba liečenia do 3 mesiace, lekári ju zabrali na operáciu. Musela sa dať znova operovať v inom meste. Od poisťovne dostane pekné peniaze. No chcú aj po nás. No manžel za komplikácie nemôže. Ako máme ďalej postupovať? Bola by som vďačná za radu. S úctou Jána.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 52 zákona o cestnej premávke platí :

"Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak. 
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy. 
Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany."


Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení je potrebné nahlásiť poistnú udalosť Vašej poisťovni v lehote do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.
Bez súhlasu poisťovne nerobte žiadne úkony voči poškodenej týkajúce sa napr. uznania záväzku a náhrady škody.

Na žiadosť poškodenej je manžel povinný jej poskytnúť bez zbytočného odkladu údaje na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo, 
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti, 
c) číslo poistnej zmluvy.

Samotná škodová udalosť bude predmetom znaleckého posudku znalcom z odboru dopravy a zdravotníctva.

To, že došlo k ďalšej operácii poškodenej neznamená, že sa jedná o operáciu z dôvodu  stretu vozidla s chodcom, resp. samotná či ďalšia operácia je následkom dopravnej nehody.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mala som haváriu kde som bola ako vinník. Moja poisťovňa všetko zaplatila, ale dnes mi prišiel papier o vyzve na náhradu škody od poškodeného. Žiada dosť veľkú sumu a ja neviem, či to môže, keď mal z poisťovne všetko vyplatené.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ zo strany poškodeného bola voči Vám vznesená ďalšia požiadavka na náhradu škody, potom platí ust. § 10 zákona o povinnom zmluvnom poistení (citujeme) :

"Práva a povinnosti poisteného

(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti

a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,

b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že

a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa."

 

Ak zo strany poisťovne bola uhradená škoda, základnou otázkou je či táto teraz uplatnená škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a či vôbec vznikla.

Odporúčame preto uplatnenie náhrady škody voči Vašej osobe oznámiť Vašej poisťovni a poškodenému oznámiť, aby svoje nároky rovnako uplatnil voči Vašej poisťovni.  Vy náhradu škody z vlastnej iniciatívy neuznávajte a neuhradzuje.

Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode teraz uplatnenej nemusel vzniknúť v súvislosti s dopravnou nehodou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, svojim mot. vozidlom som mal stret so zverou. K autu je uzavreté len PZP ale s verejným prísľubom na stret so zverou (max 2000 EUR, jedna udalosť za poistné obdobie). Poistka je v Koopeative Mal som zápis od policajtov, po obhliadke auta prišiel aj súkromný detektív poisťovne na “preverenie”, či som naozaj zrazil lesnú zver. Všetko bolo spísané odovzdané a potvrdené tak ako som to nahlásil. Plnenie som žiadal rozpočtom 2600 €. Ako ich viem donútiť k plneniu ? Dokedy to môžu takto účelovo naťahovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 11 zákona o povinnom zmluvnom poistení platí (citujeme) :

"(6) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti

a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,

b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

(7) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

(8) Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu."

Z uvedeného vyplýva, že poisťovateľ je povinný prešetrovanie poistnej udalosti skončiť do troch mesiacov a oznámiť vysvetlenie dľa bodu b/ a do ďalších 15 dní od skončenia prešetrovania poskytnúť poistné plnenie. 

Verejný prísľub poisťovne je na sumu 2000 €.

Ak uplynula lehota troch mesiacov od uplatnenia náhrady škody žiadať od poisťovne poistné plnenie, ktoré Vám musí byť vyplatené do 15 dní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Zdravím, mal som dopravnú nehodu, pri ktorej ma označili za vinníka. A aj napriek tomu, že pánovi poisťovňa preplatí za auto pri šrotovaní 5100 e tvrdí, že jeho auto stojí viac a poisťovňa mu preplatí za opravu 3000 e ale vraj to nestačí na opravu, a tak pýta odo mňa 1000 e. Má na to právo alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
1./ podľa ust. Obč. zákonníka a zákona o povinnom zmluvnom poistený Vy ako poistený máte nárok, aby poisťovňa za Vás uhradila škody, za ktoré nesiete zodpovednosť  pri dopravnej nehode na aute poškodeného.
Podľa § 4 zákona o PZP platí :
"Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku."

Poisťovňa prípad podľa Vašej otázky uzatvorila tak, že poškodenému škodu na jeho aute, kde  zrejme podľa obhliadky a príslušných postupov poisťovne usúdila, že sa  jedná o totálnu škodu - auto na zošrotovanie a uhradila mu sumu 5100  €.

Táto suma pri totálnej škode predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred dopravnou nehodou a hodnotou jeho zvyškov, ktoré je možné predať a rozdiel medzi uvedenými hodnotami Vaša poisťovňa uhradila poškodenému.
Či bol výpočet zo strany poisťovne vykonaný správne, posúdiť ani nemôžeme, na to je súdny znalec; pokiaľ poškodený s uvedenou sumou  5100 € nesúhlasí musí sa obrátiť na poisťovňu prípadne zabezpečiť vlastný znalecký posudok.

Sme názoru, že nie ste povinný túto sumu 3000 € a 1000 € poškodenému uhradiť, pokiaľ poisťovňa rozhodla a poškodený súhlasil s tým, že na aute vznikla totálna škoda, ktorú aj poškodenému uhradila.  Ak sa napriek tomu poškodený rozhodol, že auto dá opraviť, musí tak urobiť na svoje náklady, keďže poisťovňa mu už vyplatila totálnu škodu a vrak predá tiež, s čím poisťovňa pri výplate totálnej škody počítala.

Požiadavky poškodeného vznesené na Vás vo výške spolu 4000 € neuznávajte.
Odporúčame Vám kontaktovať poisťovňu s tým, že sa na Vás obrátil poškodený. Poškodeného tiež odkážte na Vašu poisťovňu.
Otázkou je či auto ešte v skutočnosti fyzicky existuje aj keď ako iba vrak, to ba mala vedieť zistiť poisťovňa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk