Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 28. 12. 2016

Otázka: Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy

Dobrý deň. Uzavrela som zmluvu o dielo, od ktorej som pre nedodržanie termínu odstúpila. Uhradila som zálohu bankovým prevodom, na ktorú mi firma nevystavila, napriek urgenciám, zálohovú faktúru. Firma stále posúvala termíny, od zmluvy som odstúpila po 2 týždňoch po uplynutí termínu. Po vyše mesiaci mi odpísali, že nesúhlasia, a zaslali mi faktúru za vzniknuté náklady. Prišla mi poštou 23.12.2014 s dátumom splatnosti 15.12.2016. Vec som podala na súd, obávam sa, že majiteľ firmy tam má známosti, nakoľko ide o malé mesto. Jeho správanie bolo veľmi arogantné. Podala som aj trestné oznámenie, ktoré vraj bude zamietnuté. Vydokladovala som moju korešpondenciu s firmou, na ktorú nereagovali aj posúvanie termínu, na polícii im stačilo len slovo majiteľa, že zákazku dal do výroby, nemusel dokladovať čo a ani kedy. Vo faktúre sú fakturované okná v sérii 5 ks - ide o zasklenie podesty - na polícii majiteľ priznal, že dvere ani do výroby nedal. Vypočutie bolo 15.12.2016, termín dodávky 30.10.2016. Mám svedka, ktorý počul pri telefonickom rozhovore, že zákazka nebola vo výrobe ani 20.10.2016. Mám dojem, že proti tomuto človeku asi nemám šancu, nasvedčuje tomu aj správanie policajta, ktorý v deň predvolania, keď som mu volala, nemal ani preštudovaný spis. Musím uhradiť faktúru, keď tovar mi nebol dodaný a vec je podaná na súde? Ďakujem pekne za Váš čas.

Odpoveď: Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy

Dobrý deň, odstúpením od zmluvy o dielo zaniká tento záväzkovo-právny vzťah od počiatku. Záväzkový vzťah zanikol doručením odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. Zhotoviteľ diela nemusí s týmto odstúpením vyjadriť súhlas alebo inak ho potvrdiť. Ide o jednostranný právny úkon, ktorého účinky nastávajú doručením. V súčasnosti už medzi vami tento právny vzťah neexistuje. Pri zmluve o dielo však platí, že ak zhotoviteľ vykonal dielo sčasti a túto časť diela nevie inde využiť, má nárok na zaplatenie primeranej odmeny. Rovnako Vy máte nárok na vrátenie zaplatenej zálohy, nakoľko dielo nebolo vykonané riadne a včas. Ak zhotoviteľ ani do dnešného dňa nespravil v tejto zákazke žiadny úkon, mal by Vám vrátiť celú zaplatenú zálohu, nakoľko mu s týmto dielom nevznikli žiadne náklady. V prípade, že by tvrdil v súdnom konaní, že dal vyrobiť okná a dvere musel by to preukázať najmä to, že dal vyrobiť predtým než ste odstúpili od zmluvy. Inak by nemal nárok na zaplatenie primeranej ceny diela. Faktúru, ktorú Vám zaslal po odstúpení od zmluvy neuhrádzajte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk