Máte
otázku?

Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy

Dobrý deň. Uzavrela som zmluvu o dielo, od ktorej som odstúpila kvôli nedodržaniu termínu. Zálohu som uhradila bankovým prevodom, avšak firma mi ani po viacerých urgenciách nevystavila zálohovú faktúru. Termíny dodania sa zo strany firmy neustále posúvali a odstúpila som od zmluvy dva týždne po uplynutí stanoveného termínu. Po viac ako mesiaci mi firma odpísala, že s mojim odstúpením nesúhlasí a zaslala mi faktúru za vzniknuté náklady. Faktúru som dostala poštou 23. decembra 2014, pričom dátum splatnosti bol 15. decembra 2016. Kvôli tomuto som sa obrátila na súd. Obávam sa, že majiteľ firmy môže mať na súde známosti, keďže ide o malé mesto. Jeho správanie bolo veľmi arogantné. Podala som aj trestné oznámenie, ktoré podľa informácií pravdepodobne skončí zamietnutím. V rámci dokladovania som predložila moju korešpondenciu s firmou, ku ktorej boli ignorované aj posunuté termíny. Na polícii im stačilo len tvrdenie majiteľa, že zákazku dal do výroby, bez nutnosti žiadneho dôkazu čo a kedy. Na faktúre mi firma vystavila päť okien sériovo - ide o zasklenie podesty - avšak na polícii majiteľ priznal, že ani dvere do výroby nedal. Počas vypočutia 15. decembra 2016 bolo stanovený termín na dodávku 30. októbra 2016. Mám svedka, ktorý počul počas telefonickej konverzácie, že zákazka nebola vo výrobe ani 20. októbra 2016. Mám pocit, že proti tomuto človeku asi nemám šancu. Jeho argumenty podporuje aj správanie policajta, ktorý v deň prestavenia, keď som mu volala, ani nemal preštudovaný spis. Musím uhradiť faktúru, aj keď mi tovar nebol dodaný a vec je podaná na súde? Ďakujem pekne za Váš čas.

Odpoveď: Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy

Dobrý deň, odstúpením od zmluvy o dielo zaniká tento záväzkovo-právny vzťah od počiatku. Záväzkový vzťah zanikol doručením odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. Zhotoviteľ diela nemusí s týmto odstúpením vyjadriť súhlas alebo inak ho potvrdiť. Ide o jednostranný právny úkon, ktorého účinky nastávajú doručením. V súčasnosti už medzi vami tento právny vzťah neexistuje. Pri zmluve o dielo však platí, že ak zhotoviteľ vykonal dielo sčasti a túto časť diela nevie inde využiť, má nárok na zaplatenie primeranej odmeny. Rovnako Vy máte nárok na vrátenie zaplatenej zálohy, nakoľko dielo nebolo vykonané riadne a včas. Ak zhotoviteľ ani do dnešného dňa nespravil v tejto zákazke žiadny úkon, mal by Vám vrátiť celú zaplatenú zálohu, nakoľko mu s týmto dielom nevznikli žiadne náklady. V prípade, že by tvrdil v súdnom konaní, že dal vyrobiť okná a dvere musel by to preukázať najmä to, že dal vyrobiť predtým než ste odstúpili od zmluvy. Inak by nemal nárok na zaplatenie primeranej ceny diela. Faktúru, ktorú Vám zaslal po odstúpení od zmluvy neuhrádzajte.

Trápi vás "Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úhrada faktúry po odstúpení od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava