Máte
otázku?

Vymáhanie nezaplatenej faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň, potrebujem radu v súvislosti s vymáhaním nezaplatenej faktúry. Donedávna som pracoval na stavbe, kde som mal formálne dohodnutú zmluvu s hodinovou mzdou. Vystavil som faktúru za odpracované hodiny, avšak spoločnosť mi tieto peniaze nevyplatila. V zmluve bolo dohodnuté, že mám byť vyplatený vždy do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci. Som živnostník a som skúsený v oblasti stavebníctva, moja práca je kvalitná. Prosím o radu, ako by som mal postupovať pri vymáhaní nezaplatenej faktúry. Musím poslať upomienku za nezaplatenú faktúru? Ak áno, koľko upomienok by som mal poslať? Keďže som finančne závislý na vyplate, potrebujem túto situáciu rýchlo vyriešiť. Ako by som mal postupovať pri vymáhaní tejto nezaplatenej faktúry?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň,

pri vymáhaní nezaplatenej faktúry by ste mali postupovať nasledovne: 

1/ najskôr pošlite svojmu dlžníkovi doporučenú upomienku (v zákone nie je uvedené, že ste povinný posielať akékoľvek upomienky). V upomienke uveďte o akú faktúru ide, v akej výške a tiež, že ju prikladáte v prílohe. Upomienku je vhodné posielať kvôli tomu, aby dlžník nemohol potom poprieť, že o dlhu nevedel alebo že nemal faktúru alebo niečo podobné.

 

2/ Ak dlžník na upomienku nebude reagovať, nečakajte a je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Obyčajne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky rapídne klesá, ak je pohľadávka staršia ako 3 mesiace. Ak začnete s vymáhaním nezaplatenej faktúry do 3 mesiacov od splatnosti, máte oveľa vyššiu šancu, že sa nezaplatená faktúra vymôže.

 

V súdnom konaní platí, že ak budete zastúpený advokátom, advokát má právo požadovať, aby jeho odmenu nahradila protistrana. To znamená, že o odmenu advokáta sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. Ak sa dlh vymôže Vy máte nárok na celú fakturovanú sumu ako aj na úroky z omeškania a advokátovi patrí odmena za zastupovanie, ktorú dlžník tiež musí uhradiť. Viac o vymáhaní pohľadávok si prečítajte tu: Vymáhanie pohľadávok

Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Spoločnosť s ručením obmedzeným mi už jeden rok nezaplatila dve faktúry – jednu vo výške 12 000 eur a druhú vo výške 8 000 eur. Na moje výzvy nereaguje. Som živnostník; ako mám tento problém riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň,
ide o naozaj dlhú dobu, preto odporúčam nečakať, nakoľko po uplynutí troch rokov od splatnosti dlhov dôjde k ich premlčaniu a tieto dlhy nebude možné súdne vymôcť. Odporúčam preto nasledovný postup:

1. Adresujte písomnú mimosúdnu výzvu dlžníkovi, aby Vám vyššie spomínané dlhy uhradil a vo výzve ho poučte, že ak Vám dlh neuhradí v určitej lehote, napr. 20 dní, tak že podáte žalobu na súd, kde v prípade neúspechu bude dlžník povinný uhradiť aj trovy samotného súdneho konania. Výzvu odošlite poštou doporučene, aby ste mali dôkaz o odoslaní výzvy. 

2. V prípade, ak dlžník neuhradí, resp. nebude reagovať, tak jedinou možnosťou zostáva podanie žaloby. V súdnom konaní budete musieť preukázať svoj nárok. Nato môžu poslúžiť zmluvy, prípadne faktúry na uvedené sumy.

Pred podaním žaloby Vám však odporúčam navštíviť advokáta, aby vyhodnotil či máte dostatočné dôkazy nato, aby ste boli v spore úspešný. Môžete si objednať u nás konzultáciu cez našu stránku www.ficek.sk. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Robil som catering a splatnosť faktúry je mesiac. Cena práce je 1200 eur a zálohu za prácu som dostal 50%. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.07.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte písomne potvrdené dodanie cateringových služieb.

Riešením vo vašom prípade je poslať dlžníkovi výzvu k úhrade zostatku dlžnej sumy a to s tým, že ak k úhrade nedôjde, vec postúpite na súd cestou advokáta, čim dlžníkovi vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok a trovy právneho zastupovania/, ak aj náklady spojené s následným exekučným konaním.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká možnosť vymôcť peniaze za nezaplatené faktúry. Pracovala som ako administratívna pracovníčka na živnosť pre súkromnú spoločnosť s.r.o. Vždy som im vystavila faktúru, ktorú mi následne uhradili na účet. Avšak za posledné dva mesiace mi faktúry neuhradili. Nemali sme medzi sebou uzavretú žiadnu pracovnú zmluvu.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.08.2022)

Dobrý deň,
vyplýva dohoda aspoň z nejakej komunikácie medzi Vami (napr. emaily, SMS a pod?). Máte dôkaz, že ste práce vykonali? Ak áno, pošlite mu výzvu, aby zaplatil. Ak to neurobí, tak potom môžete podať žalobu, ale musíte si dobre zvážiť, či máte dôkazy, ktoré preukážu existenciu záväzku. 


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám obdobný problém, o ktorom som tu už čítal, týkajúci sa nezaplatenej pohľadávky živnostníka. Mojím konkrétnym problémom je, že som za celý mesiac odpracoval 170 hodín, avšak v dochádzkovom systéme zamestnávateľ eviduje len 123 hodín. Po konzultácii s personálnym oddelením boli moje odpracované hodiny v databáze upravené. Napriek tomu mám obavy, že faktúru, ktorú som zamestnávateľovi vystavil, mi nebude vyplatená v plnej sume. Prosím o radu, ako postupovať v tejto konkrétnej situácii. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak boli Vami odpracované hodiny v databáze obchodného partnera (nejde o Vášho zamestnávateľa, ak pracujete na živnosť) a máte o tom aj potvrdenie, v prípade, že by neuhradil celú vyfakturovanú sumu, budete môcť od neho dlžnú sumu vymáhať hoci aj súdnou cestou. Ak totiž máte preukázané, že ste odpracovali určitý počet hodín a máte preukázateľne dohodu o cene práce, nevie sa obchodný partner vyhnúť (okrem možného započítania alebo iného postupu z jeho strany) zaplatenia takto odpracovaných hodín.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zákazník si u mňa objednal tovar na dobierku. Poslal som mu ho bez udania hodnoty dobierky, pretože som si štítok na expresného kuriéra tlačil sám. Zákazník si tovar prevzal a nereaguje na moje e-maily ani telefóny. Telefónne číslo, ktoré udal, nie je platné. Faktúru dostal spolu s tovarom, no neviem, či existuje šanca vymáhať peniaze aj iným spôsobom, než len písaním e-mailov. S pozdravom, Marek

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste zrejme omylom balík neoznačili ako dobierku, avšak máte doklad o tom, že kupujúci tovar prevzal. Ak je to tak a kupujúci tovar prevzal, ale nezaplatil, potom je potrebné kupujúceho vyzvať k úhrade kúpnej ceny, keďže tovar prevzal konkrétny deň. Ak na základe Vašej výzvy neuhradí kúpnu cenu, vec budete musieť postúpiť na súd.

Môžete kupujúceho upozorniť, že v príapde, že neuhradí kúpnu cenu, vec postúpite na súd, s čím sú spojené náklady so súdnym konaním /spdny poplatok, trovy právneho zastupovania/.  Predpokladom úspechu v súdnom konaní je to, či máte objednávku, jej potvrdenie a doklad o tom,že kupujúci tovar prevzal.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu v súvislosti s neuhradenou faktúrou. Spoločnosť, pre ktorú som pracoval, nám neuhradila faktúru vo výške 6144 eur, ktorá mala byť splatená 3. novembra 2021. Faktúra bola odoslaná poštou, no tú si nedoručenky neprevzal. Okrem toho som faktúru zaslal aj e-mailom a cez aplikáciu WhatsApp. Určitý čas sľuboval úhradu, neskôr však prešiel k osočovaniu, urážkam a vyhrážkam. V poslednej dobe už vôbec nekomunikuje. Poslali sme mu upomienku a viem, že by mala nasledovať predžalobná výzva. Neuhradené faktúry spôsobili existenčné problémy a preto sa chcem opýtať, či by ste mi odporučili nechať si predžalobnú výzvu vypracovať advokátom? Keďže nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie advokátskych služieb, zaujímalo by ma, či je možné tieto právne kroky urobiť aj "svojpomocne" a ak áno, akým spôsobom by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ sa Vám podarilo dlžníkom faktúru doručiť a táto Vám napriek tomu doposiaľ nebola uhradená, môžete dlžníka ešte vyzvať predžalobnou upomienkou na jej úhradu. Môžete tak urobiť aj svojpomocne bez advokáta. V upomienke ho upozornite najmä na to, že v prípade jej neuhradenia do konkrétnej lehoty (ktorú si sám určíte) budete Vašu pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Upozornite ho, že dôsledku tohto mu vzniknú ďalšie náklady spojené s náhradou trov súdneho konania. Niekedy to zvykne pomôcť, dlžník pod hrozbou možnosti vec riešiť súdnou cestou, požičané peniaze vráti. Súčasne si voči nemu už priamo v upomienke môžete uplatniť aj úroky z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do zaplatenia.  V prípade, že ste konali ako podnikatelia, máte nárok na úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z omeškanej sumy. Ak by Vám takto peniaze nepodarilo vymôcť, môžete podať žalobu, najlepšie cez upomínacie konanie, kde príslušným na podanie žaloby o vydanie platobného rozkazu je iba Okresný súd v Banskej Bystrici. Súdne poplatky sa znižujú v prípade takéhoto konania na polovicu. V žalobe popíšete skutkové okolnosti a doložíte dôkazy. V petite žaloby uvediete, ako žiadate aby súd rozhodol, t.j. aby zaviazal žalovaného na úhradu pohľadávku 6 144,- EUR spolu s úrokom z omeškania (taktiež presne uvediete) od 04.11.2021 do dňa zaplatenia a súčasne si budete žiadať, aby Vám súd priznal voči žalovanému náhradu trov konania. Ak by súd žalobe vyhovel a vydal platobný rozkaz, žalovaný môže voči nemu podať odpor. Ak by tak žalovaný urobil a podal by odpor, vo vyjadrení k odporu musíte potom ale taktiež navrhnúť, aby vec bola postúpená na príslušný súd podľa bydliska/sídla žalovaného. V takomto prípade, by už konanie prebehlo na takto určenom súde. Pozor však na premlčanie. Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti začala totiž plynúť trojročná premlčacia doba na podanie žaloby na súde. V prípade, že by ste podali žalobu po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne, ak by dlžník vzniesol námietku premlčania.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. Poslal som faktúru s platnosťou do 15. júna. Keď som volal šéfovi, povedal mi, že mi nevyplatí, alebo vyplatí, ale nie celú faktúru. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň, z položenej otázky usudzujeme, že Vy ako veriteľ ste živnostník, rovnako aj odberateľ je živnostník, potom na zmluvný vzťah medzi Vami sa vzťahujú ust. Obchodného zákonníka.
Máte obavy z neuhradenia celej fakturovanej sumy, ktorej splatnosť bola 15.6.2021.

Nevieme, či vo veci máte aj podklady k faktúre /napr. dodací list a podobne/.

Uvádzame, že pokiaľ by Vám nebola uhradená celá fakturovaná suma podľa faktúry, potom podľa ust. § 323 Obchodného zákonníka platí :

"(1) Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.
(2) Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3."
 
V zmysle ust. § 407 ods. 3. Obchodného zákonníka platí, že "ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak dlžník uhradí len časť faktúry, má táto čiastočná úhrade ten právny účinok, že dlžník uznáva aj zvyšok dlhu neuhradenej faktúry. Otázkou teda je len to, či dlžník nebude mať k Vami zaslanej faktúre pripomienky resp. námietky.
 
Odporúčame teraz počkať aspoň na čiastočnú úhradu faktúry, následne poslať opätovne výzvu k úhrade zostatku.
Ak k úhrade zostatku faktúry nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec vyriešili či už zmierčou cestou alebo cestou súdu. Trovy súdneho konania bude musieť znášať dlžník.

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je právne vymožiteľné, ak nemám uzavretú zmluvu, ale z internetovej komunikácie jasne vyplýva, že si zákazník odo mňa službu objednal a aj prijal fakturovanú sumu, no faktúru neuhradil.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
s prihliadnutím na konkrétnu službu a druh zmluvy, ktorá sa mala uzatvoriť e-mailovou komunikáciu, je možné vo všeobecnosti uviesť, že sa dá neuhradená faktúra vymáhať. Ak sa však jedná o zmluvu, ktorá vyžaduje osobitnú, zákonom stanovenú formu, môže sa jednať o neplatnú zmluvu a napriek faktúre nebude možné sumu vymáhať.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Rád by som Vás požiadal o právnu pomoc, keďže sa momentálne nachádzam v nepríjemnej situácii. Minulý rok som pracoval pre spoločnosť, ktorá mi doposiaľ neuhradila doplatok za poslednú faktúru. Ako živnostník som pôsobil v Nemecku a splatnosť mojej faktúry vypršala už pred pol rokom. Spoločnosti som vystavil dve faktúry, z ktorých jedna bola úplne a druhá len čiastočne vyplatená. Jednalo sa o kolektív, v ktorom sme boli traja zamestnanci. Pracovnú zmluvu som ukončil na základe nedodržania zmluvných podmienok zo strany zamestnávateľa. Moji bývalí kolegovia dostali svoj doplatok koncom minulého roka. Napriek tomu k žiadnej zmene na mojom bežnom účte nedošlo. Na otázku, prečo mi moje peniaze neboli vyplatené, zatiaľ neprišla odpoveď. Manažér už nereaguje na telefonické hovory a prostredníctvom elektronickej pošty komunikuje len veľmi stručne (vzkaz, že dostanem zaplatené na budúci rok). Mám dokumenty potvrdzujúce miesto vykonania práce, bločky za ubytovanie a nezaplatenú faktúru. Týmto teda žiadam o prehodnotenie mojej situácie. Vopred vám ďakujem za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 25.01.2020)

Dobrý deň, pokiaľ išlo o obchodnoprávny vzťah, tak čiastočná úhrada faktúry sa môže považovať  za uznanie záväzku. Je však potrebné preveriť, či to vyplýva z úhrady a zo správania sa dlžníka. 

Ak máte navyše pohľadávku zdokladovanú, zjednoduší to vymáhanie. Napíšte nám, o akú spoločnosť ide a v akej výške je celkový dlh. Pošlite nám aj faktúry, pozrieme sa na to.

Vymáhanie doplatku faktúry sa pri čiastočnej úhrade faktúry zjednodušuje. 


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pripravujeme sa na vymáhanie pohľadávky od nášho klienta ako s.r.o., ktorá vznikla na základe troch nezaplatených faktúr. Môžeme si uplatniť paušálne náklady na vymáhanie pohľadávky, a to 40 € za každú jednotlivú faktúru, teda 3 x 40 €, alebo iba jednorázovo? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa nar. vlády č. 21/2013 Z.z. výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

K Vami uvedenej otázke citujeme z rozsudku Krajského  súdu Nitra, sp. zn. : 15Cob/112/2015 z 12.4.2016 :
"Dôvodová správa k § 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. uvádza, že paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky predstavuje náhradu tzv. administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú veriteľovi pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov (ide najmä o náklady na vedenie evidencie pohľadávok, náklady súvisiace s telefonickou alebo písomnou urgenciou dlžníka). Ide teda o paušálnu náhradu, pri ktorej nie je potrebné preukazovať vznik konkrétnych nákladov.
Pojem „uplatnenie práva“ nie je v slovenskom právnom poriadku explicitne definovaný a v Článku VI. slovenského znenia Smernice 2011/7/EU o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, je označený ako náhrada nákladov za vymáhanie. Nemožno ho však chápať len vo všeobecnom procesnoprávnom zmysle, ale ako akýkoľvek úkon veriteľa voči dlžníkovi, ktorým sa domáha splnenia svojej pohľadávky.
Predpokladom toho, aby bolo možné uvažovať o vzniku nároku na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je nevyhnutné, aby existovala pohľadávka veriteľa (žalobcu), ktorá je po lehote splatnosti. V posudzovanom prípade bola právnym dôvodom vzniku záväzku zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb, predmetom ktorých bolo vedenie účtovníctva žalovaného podnikajúcou fyzickou osobou..... .

Z uvedeného možno vyvodiť záver, že každá z vyúčtovaných pohľadávok mala na základe jednej (rámcovej) zmluvy samostatný právny režim, a preto je s vymáhaním každej z nich spojené právo uplatňovať si nárok na paušálnu náhradu nákladov pri omeškaní veriteľa so zaplatením dohodnutej odmeny. .... Predmetné pohľadávky nevznikli naraz, ani nejde o účelné rozdelenie jednej pohľadávky na viac častí za účelom generovania samostatných pohľadávok. Pohľadávky vznikali postupne ako odporca prestal uhrádzať faktúry za služby poskytnuté pôvodným veriteľom... . Omeškaním s úhradou týchto pohľadávok (faktúr) preto vzniklo veriteľovi ex lege právo požadovať úrok z omeškania, ako aj paušálnu náhradu vo výške 40 eur. Každú v predmetnom konaní uplatnenú faktúru si mohol žalobca uplatniť v samostatnom konaní. Žalobca si však z dôvodu nenavyšovania trov konania a v snahe nezahlcovať súd desiatimi návrhmi uplatnil všetky pohľadávky v rámci jedného konania."

Odpoveď :

Každá jednotlivá faktúra = 40 €.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava