Máte
otázku?

Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?

Rad by som sa opýtal, ako postupovať, ak predajca tovar prevzal, avšak peniaze doteraz neposlal, t.j. 3. deň od prevzatia tovaru vráteného späť. Je pravdepodobné, že tak ani neurobí (stále nekomunikuje, nedvíha telefón), taktiež preto, že je viacero takýchto ľudí v recenziách jeho obchodu, ktorý tovar zaslali a dodnes nemajú peniaze späť. Dnes (3. deň) som mu mailom zaslal ,,návrh,, že ak mi do nasled. dňa zašle peniaze, tak to nebudem riešiť úradne. Bez odozvy. Predpokladám, že to aj tak zostane. Mám sa už teraz obrátiť na SOI a nečakať 11 dní? Môže SOI vymáhať peniaze späť pre spotrebiteľa? Keďže dlžná suma presiahla 266 €, je to možné považovať za trest. čin podvodu a obrátiť sa na políciu? Je taktiež možné nárokovať si aj úhradu za kuriéra pri prevzatí a poštovného za odoslanie zásielky späť? Ďakujem!

Odpoveď: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?

Dobrý deň, podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zároveň platí, že predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak teda už uplynula lehota 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a tovar ste predávajúcemu vrátili, je ten v omeškaní s vrátením kúpnej ceny. Ste preto oprávnený kúpnu cenu spoločne s poštovným vymáhať a to aj súdnou žalobou. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ani iný orgán nevymáhajú povinnosť splniť peňažný záväzok v mene a na účet spotrebiteľa.  SOI je však oprávnená uložiť predávajúcemu sankcie za porušenie zákonných práv spotrebiteľa. Nesplnenie povinnosti vrátiť kúpnu cenu ešte samo o sebe neznačí spáchanie trestného činu Podvodu, aj keď škoda presiahla zákonnú hranicu 266,- €. 

Trápi vás "Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu? (Občianske právo)

Dobrý deň, ako postupovať a na koho sa obrátiť, ak som odstúpil o zmluvy uzatvorenej na diaľku a peniaze mi predávajúci nevrátil? Hodnota tovaru bola 396e.

Odpoveď: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ ste platne a účinne odstúpili od kúpnej zmluvy, no predávajúci Vám nevrátil kúpnu cenu, s Vašim nárokom sa môžete obrátiť na príslušný súd. Pritom bude potrebné spísať žalobu, ktorá bude vychádzať z konkrétnych okolností Vašej veci.


Podotázka: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu? (Občianske právo)

Dobrý deň, predávam byt a s kupujúcimi som sa ústne dohodla na cene a termíne podpísania kúpnej zmluvy a spôsobe zaplatenia. Kupujúci termín nedodržali a stále odďalujú podpísanie zmluvy a menia podmienky. Môžem od tejto dohody odstúpiť, bez nejakých sankčných poplatkov? Kupujúci nechceli zostavovať rezervačnú zmluvu s rezervačným poplatkom, ale žiadali hneď spraviť kúpnu zmluvu. Nie sú dohodnuté ani žiadne sankčné poplatky. Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?

(odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

ak ste neuzavreli (písomnú) Zmluvu o budúcej zmluve alebo rezervačnú zmluvu, prípadne inú zmluvu, v ktorej by ste sa zaviazali uzatvoriť kúpnu zmluvu za podmienok v danej zmluve dohodnutých, nie ste povinná uzavrieť danú kúpnu zmluvu a v rokovaní o uzavretí kúpnej zmluvy s druhou zmluvnou stranou nemusíte pokračovať (o to viac, že zo strany druhej zmluvnej strany dochádza neustále k zmenám aj dohodnutých podmienok). Za uvedených predpokladov nemusíte v rokovaní o uzavretí kúpnej zmluvy pokračovať, a to bez nepriaznivých právnych následkov, ktoré by z tohto postupu pre Vás vyplývali. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať, ak po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku predávajúci nevráti kúpnu cenu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku