Máte
otázku?

Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti

Dobrý deň, zdedili sme časť domu a spoločného dvora. Ide o jeden dom, ktorý je rozdelený na dve časti. Jedna časť patrí nám, druhá ma iného majiteľa. Dvor a záhrada sú rozdelené tiež na dve časti jedna je naša, druhá ma iného majiteľa. Väčšinovým majiteľom nie sme. Chcem sa spýtať, či môžem predať svoju časť komukoľvek, alebo musím mať predaj odsúhlasený aj druhým majiteľom. A ak chcem svoju časť nehnuteľnosti prenajať, či musím mať tiež súhlas druhého majiteľa. Ďakujem.

Odpoveď: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti

Dobrý deň, uviedli ste, že sú dom aj dvor rozdelené na dve časti. Z toho však nie je zrejmé, či sú dom a dvor rozdelené iba fakticky alebo aj po právnej stránke, t.j. že sú tieto dve časti zapísané na samostatné LV. Ak máte svoju časť nehnuteľnosti na samostatnom LV môžete ľubovoľne nakladať s touto nehnuteľnosťou. Ak však máte tieto "svoje" časti na jednom LV s druhým spoluvlastníkom vlastníte tieto nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve. V takom prípade pri predaji nehnuteľností nemusíte mať súhlas druhého majiteľa. Musíte však dodržať jeho zákonné predkupné právo upravené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Druhému spoluvlastníkovi musíte svoj spoluvlastnícky podiel poskytnúť za rovnakých podmienok, za ktorých chcete predať svoj spoluvlastnícky podiel. Ak by ste chceli nehnuteľnosť prenajímať, tak sa o takomto spôsobe nakladania so spoločnou vecou musíte s druhým majiteľom dohodnúť. O nakladaní a hospodárení so spoločnou vecou musia spoluvlastníci rozhodovať na základe dohody.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať chceme si kúpiť pozemok, kde bol dávno postavený starý dom, a je to už dávno spadnuté a zarestene, ale to je vo dvore kde boli napojené vedľa seba domu, ktorých bývajú, ale tu už dlho nikdo nebýva. A sú tam 8 majitelia a našli sme jednu osobu z nich, ktorá ma najviac podielu. A chcem sa spýtať koľko by mohla za ten kúsok zarastený pýtať peniaze.

Odpoveď: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2021)

Dobrý deň,
kúpna cena nehnuteľnosti je vždy výsledkom kompromisu, výsledku dopytu a ponuky v konkrétnej lokalite. Nakoľko táto osoba nevlastní celú nehnuteľnosť, tak môže od Vás za svoj podiel pýtať iba časť kúpnej ceny pripadajúcej na jeho podiel. Následne bude na Vás aký ďalší postup zvolíte a akou formou sa budete snažiť o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a nadobudnutie celej nehnuteľnosti do Vášho výlučného vlastníctva (či bude možné dohľadať ostatných spoluvlastníkov a budú súhlasiť s predajom podielu alebo budete musieť podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Čo je prosím potrebné dodržať pri predaji nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na pozemku za inou nehnuteľnosťou, ktorá má iného vlastníka, ale spoločný vstup na pozemok ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, ako je predmetná problematika - vstup na nehnuteľnosť zo susedovho  pozemku, ktorý má iného vlastníka, riešená na liste vlastníctva, teda či je tam zapísané vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu z inej nehnuteľnosti na základe zmluvy, alebo na základe súdneho rozhodnutia, alebo máte so susedom spísanú len zmluvu o nájme pozemku, prípadne len ústnu dohodu o možnosti prechodu cez jeho pozemok.
V každom prípade musíte uvedenú okolnosť v zmluve uviesť v súlade ust.  Obč. zákonníka, aby zmluva netrpela vadami, ktoré by zakladali právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy na zľavu z kúpnej ceny.
Zmluvu odporúčame dať spísať advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoločný dvor a predaj nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku