Máte
otázku?

Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe

Pracujem v Rakusku cez agentúru a som v skúšobnej dobe jeden mesiac. Agentúra mi vyhráža, že ak odídem v skúšobnej dobe, dostanem pokutu a prípad postúpia na súd. V zmluve však nie je nič spomenuté o tom, že nemôžem skončiť prácu v skúšobnej dobe. Zmluva obsahuje iba štyri body súvisiace s pokutou a ani jeden z nich nehovorí o ukončení práce v skúšobnej dobe. Rád by som sa opýtal, či môžem bez problémov skončiť alebo nie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je výkonom práva, pričom výkon práva nemôže byť v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov sankcionovaný. Vo všeobecnosti platí, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu (výnimky upravuje § 72 Zákonníka práce).

Navyše v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 Zákonníka práce: „Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.“ V pracovnom práve teda nemôže byť ako zabezpečovací prostriedok dohodnutá zmluvná pokuta.

Trápi vás "Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Pracujem na zmluve jeden mesiac a momentálne som v trojmesačnej skúšobnej dobe. Môžem ukončiť pracovný pomer okamžite, alebo musím ešte čakať, kým mi uplynie 2 - 4 týždňová výpovedná doba? Môže mi zamestnávateľ udeliť nejakú sankciu?

Odpoveď: Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 72 ZP :

" Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nemusíte dávať výpoveď z prac. pomeru, postačuje oznámiť písomne zamestnávateľovi, že k určitému dňu, spravidla aspoň tri dni vopred, oznámite, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe. Dôvod skončenia prac. pomeru nemusíte uvádzať, postačuje oznámenie. Najlepšie doporučeným listom, alebo osobne do podateľne zamestnávateľa proti podpisu, aby ste mali doklad.

Poznámka na záver : Výpovedná doba je vždy najmenej mesiac, resp. nepočíta sa v týždňoch, ale mesiacoch (§ 62 ZP).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Sankcia za skončenie v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.