Rozvod a bytové spoluvlastníctvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 12. 2016

Otázka: Rozvod a bytové spoluvlastníctvo

Dobrý večer prajem, chcem Vás poprosiť o radu ohľadom rozvodu a bývania. Manžel kúpil byt deň pred svadbou za požičané peniaze a následne po svadbe sme spolu brali hypotéku na ten istý byt. Na platení úveru sa podieľame spoločne, ale vlastník je manžel. Chcem sa spýtať, či nás môže vyhodiť na ulicu po rozvode... Máme spolu dve maloleté deti. Ďakujem za radu vopred

Odpoveď: Rozvod a bytové spoluvlastníctvo

Dobrý deň, vychádzajúc z Vášho opisu v otázke je jasné, že Váš manžel vlastní predmetnú nehnuteľnosť ako výlučný vlastník. Vy ste nehnuteľnosť spolu s ním a deťmi užívali doteraz na základe Vášho manželstva. Súdna prax má za to, že v zmysle zákona o rodine majú manželia tvoriť spoločnú domácnosť a z toho sa vyvodzuje právo manžela obývať nehnuteľnosť druhého manžela. Po rozvode to však už neplatí. Napriek tomu Vás s deťmi manžel nemôže z domu vyhodiť nasilu. Keby použil násilie alebo keby ste si v jeden deň našli svoje veci vyhodené pred nehnuteľnosťou, postupoval by v rozpore so zákonom. Rovnako keby podal žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, tak v tomto smere Vám poskytne ochranu súd. V zmysle ustálenej judikatúry totiž nie je možné z nehnuteľnosti vysťahovať rodinu s maloletými deťmi, ak si oni sami nedokážu nájsť náhradné bývanie. Tzn. že by vám (Vám a deťom) Váš manžel musel nájsť (nie hradiť) náhradné bývanie. Až potom by mohol súd rozhodnúť o povinnosti vypratať nehnuteľnosť. Po rozvode manželstva a vyporiadaní BSM bude potrebné v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka zohľadniť všetky splátky hypotéky, ktoré boli vyplatené na jeho ostatný majetok. Nemáte nárok podiel z jeho nehnuteľnosti, ale máte nárok na vrátenie určitej časti finančných prostriedkov z vyplatených splátok. Túto skutočnosť bude potrebné zohľadniť pri vyporiadaní BSM.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk