Máte
otázku?

Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, prajem. Som rozvedená a so svojím bývalým manželom žijeme v jednej domácnosti. Deti boli zverené do mojej starostlivosti a bývalý manžel mi platí výživné na dve deti, ktoré je 240 eur. Naše deti sú vo veku 13 a 12 rokov. Mojím príjmom je 440 eur s daňovým bonusom. Bývalý manžel sa mi odmieta prispevať na prídavky, ktoré boli súdom nariadené matke. Chce, aby som mu prispievala na polovicu nákladov na bývanie. Ak mu vyhovím, nezostane mi veľa na deti. Chcem sa opýtať, či môžem požiadať o výživné na seba. Ďakujem.

Odpoveď: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 2  zákona  č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je a) rodič nezaopatreného dieťaťa, b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, atď.  Podľa ust. § 14  oprávnená osoba je povinná preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu, do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

2./ Na základe uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný  ÚP so žiadosťou o vyplácanie prídavku na dieťa Vám na základe rozhodnutia súdu o rozvode, kde bolo ustanovené zverenenie detí do Vašej osobnej starostlivosti.

3./  Nájomné : Najjednoduchším riešením je písomná dohoda na primeranej čiastke na úhradu nájomného a náhrad spojených s užívaním bytu, ktoré uhradzujte priamo na účet. K tejto problematike  pán  JUDr. Ficek má množstvo otázok a odpovedí /napr. :  https://ficek.sk/pravna-poradna/platenie-najomneho-po-rozvode-214. Pokiaľ  sa a jedná o úhradu za predchádzajúce obdobie, tu  odporúčame urobiť  písomné započítanie v zmysle ust. § 580  Obč. zákonníka : Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

4./  Podľa § 74 zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Trápi vás "Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozviedol som sa s manželkou. V súčasnosti pracujem v Rakúsku a dostávam prídavky na dcéru z Rakúska. Komu by som ich mal posielať - dcére alebo manželke?

Odpoveď: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň, prídavky na deti z Rakúska by ste mali posielať rodičovi, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti, čo je v tomto prípade Vaša ex-manželka ako súčasť výživného. Peniaze sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výchovou a starostlivosťou o dieťa, nie sú priamo určené dieťaťu. 

Súdom ste mali určite určené výživné. Toto výživné je suma, ktorú posielate matke detí. 

Ak ste tento prídavok dostávali v čase rozhodovania súdu, nie je dôvod na zmenu rozhodnutia o výživnom. Ak ste však začali dostávať tento prídavok neskôr, matka detí by mohla žiadať zmeniť výšku výživného a tak od vás dostať cez toto zvýšenie aj ten prídavok. 


Podotázka: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ? (Rodinné právo)Mam ešte jednu otázku dcéra začala navštevovať vysokú školu kedže je plnoleta ona si uŕčila výšku výživného 250€ . A manželka mi ešte posiela koľko platí školu internát a tak ďalej vo výške výživného je to zahrnuté aj škola alebo musím platiť polovicu ešte aj z toho čo manželka platí Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
výšku výživného určil súd, platiť preto máte podľa súdneho rozhodnutia, nie podľa toho ako si to určila exmanželka alebo dcéra. Nič navyše. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava