Prenájom - zničený byt


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenájom - zničený byt

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu ako ďalej postupovať. S nájomníkom som dňa 15. 01. 2017 uzavrela zmluvu o nájme. Dňa 01. 04. 2017 mi oznámil, že dňa 08. 04. 2017 mi odovzdá byt nakoľko u mňa ukončuje nájom. V tento deň mal vyplatiť aj dlžnú sumu nájmu 500e. Dňa 08. 04. 2017 o 4:45 mi poslal sms, že sa vysťahoval, kľúče uložil do schránky a žiadne peniaze mi nevyplatí. Nepodpísali sme ani dohodu o ukončení nájmu. Skontrolovala som byt ešte v tento deň - zistila som poškodené steny v byte, zničené jedálenské stoličky a rôzne ďalšie. Keď som ho kontaktovala telefonicky, ohradil sa, že byt je v takom stave v akom ho prebral, následne zložil a odvtedy je nekontaktný. Ako mám postupovať ďalej? Môžem podať žalobu? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Prenájom - zničený byt

Dobrý deň, pokiaľ nájomník opustil byt bez ukončenia nájomnej zmluvy, neznamená to, že nemá povinnosť platiť nájomné. Teraz máte dve možnosti, ako vymáhať dlžnú sumu. Dlžná suma v tomto prípade pozostáva z nezaplateného nájomného a spôsobenej škody na majetku.

Výška nezaplateného nájomného sa určí pomerne jednoducho, bude sa určovať podľa zmluvy o nájme, ktorú ste s ním uzatvorili.

Výška škody sa však určuje komplikovanejšie, pretože škodca je povinný nahradiť skutočnú škodu. Pokiaľ zničil stoličky a Vy by ste chceli od neho náhradu, potom by ste museli preukázať v akom rozsahu škodu spôsobil a tiež, že stoličky poškodil práve on. Pri náhrade škody je často veľmi ťažké preukázať zavinenie a môže sa stať, že súd Vám náhradu škody neprizná z dôvodu neunesenia dôkazného bremena. Preto je jednoduchšie riešiť to formou nájmu, pokiaľ neukončil nájom v súlade so zmluvou. Môžete mu teda zaslať písomnú výpoveď s výpovednou lehotou a po uplynutí výpovednej lehoty budete od neho požadovať nájomné aj za obdobie výpovednej lehoty. Toto nájomné pokryje náklady na spôsobenú škodu. Je to jednoduchšie riešenie ako získať od dlžníka náhradu škody.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prenájom - zničený byt (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Dna 5. 3. 2020 mi nájomník spôsobil škodu tým, že z nedbanlivosti spôsobil požiar na terase RD, kde začala horieť strecha. Zasahovali hasiči a PZ z Piešťan. Následne som nájom nájomcovi ukončil odstúpením od NZ a v súčasnosti sa z bytu odsťahováva. Odhadovaná škoda je cca 5 000 Eur. Prosím o radu, ako voči nájomcovi postupovať, aby mi nahradil škodu. A akú škodu si môžem od neho vymáhať? Len v súvislosti s ním zavineným poškodením domu- strechy požiarom, alebo aj tým, že kým mi škodu odstráni firma, nemôžem byt prenajímať? (ušla škoda z prenájmu). Za odpoveď vopred moc ďakujem, s pozdravom.
Odpoveď prosím zaslať aj na email. Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom - zničený byt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa môjho právneho názoru môžete škodu vymáhať určite. Musíte však preukázať, že vznikla, kto ju spôsobil, že dotyčný porušil nejakú právnu povinnosť (napr. predchádzať vzniku škody) a že práve jeho konaním škoda vznikla. Ideálne by bolo mať vyjadrenie požiarnikov, prípadne aj poisťovne a fotodokumentáciu. Pokiaľ ide o ušlý zisk, to je zložitejšie. I keď chápem, že z logiky veci vyplýva, že nemôžete nehnuteľnosť prenajímať a tým Vám uchádza zisk, z pohľadu práva to nestačí. Museli by ste preukázať, že ste už mali niekoho dohodnutého, že sa tam chce nasťahovať. Pretože škodca by sa mohol brániť, že nie je isté, či by ste niekoho našli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom - zničený byt (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam v mestskom nájomnom byte, mesto si vyžaduje podpísanie notárskej zápisnice pri uzatvorení nájomnej zmluvy kvôli neplatičom do teraz sme s tým nemali problém, hradilo to mesto, ale odteraz si tu zápisnicu mame platiť my nájomníci pri uzatvorením každej nájomnej zmluvy(zmluvy mame na 1 až 3 roky). Ma na to mesto právo? Ak si to neuhradíme a nepodpíšem notársku zápisnicu nebude nám predĺžená nájomná zmluva. Môžu to spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom - zničený byt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2019)

Dobrý deň,

týmto vám musíme oznámiť, že je bežnou praxou, že si obec, či mesto nechajú spísať notársku zápisnicu k nájomnej zmluve. Uvedené vyzerá následne tak, že je spísaná nájomná zmluva, pričom jedno vyhotovenie z tejto nájomnej zmluvy sa necháva i notárovi, ktorý následne vyhotoví k tejto nájomnej zmluve notársku zápisnicu napr. aj kvôli neplatičom, a to z dôvodu vykonania exekúcie. Ďalšia možnosť je však taká, že nájomná zmluva bude spísaná formou notárskej zápisnice, a teda nebude osobitne vyhotovená nájomná zmluva a notárska zápisnica o tomto vzťahu, ale bude to v jednom dokumente, v notárskej zápisnici.

Ak by mestu napríklad nájomca nezaplatil nájomné alebo neodovzdal načas po skončení nájmu nehnuteľnosť, tak sa s ním mesto ako prenajímateľ nemusí súdiť, ale vymôže si to priamo cez exekúciu. To isté platí aj pri právach nájomcu, ak mu prenajímateľ napríklad nevrátil kauciu. Vymožiteľnosť práva je tak oveľa vyššia a odpadajú nákladné súdne konania. 

Platenie poplatkov za vyhotovenie notárskej zápisnice môže byť podmienkou uzatvorenia nájomného vzťahu pokiaľ je to podmienkou na predĺženie mestského nájomného bytu.  Pokiaľ máte podpísanú nájomnú zmluvu a  ešte v nej nie je uvedená podmienka, že si musíte nechať vyhotoviť notársku zápisnicu k nájomnej zmluve, v žiadnom prípade neporušujete povinnosti nájomcu. To znamená, že ak máte toho času platnú nájomnú zmluvu a nie je potrebné ju predlžovať, nie je vašou povinnosťou vyhotoviť notársku zápisnicu a už vôbec jej nevyhotovenie nie je dôvodom neplatnosti nájomnej zmluvy, ktorá je podpísaná a platná.

Ak však musíte predĺžiť nájomnú zmluvu a mesto si dalo takúto podmienku do všeobecne záväzných nariadení, tak buď na ňu pristúpite alebo vám nájomnú zmluvu na dobu určitú nepredĺži, a teda vás ju nenechá ani uzatvoriť. Podľa nášho názoru by mesto malo mať takéto podmienky predĺženia zverejnené, prípadne schválené zastupiteľstvom, čo sa následne premietne do všeobecne záväzného nariadenia. Jednoducho povedané musíte splniť podmienky mesta, pokiaľ sú niekde zverejnené a najmä schválené zastupiteľstvom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom - zničený byt (Občianske právo)

Mala som nájomníkov v byte, spravili nedoplatok za elektrinu, a majú vyplatiť jednomesačný nájom. Bola riadne podpísaná zmluva, ale až teraz som si všimla, že tam nebola uvedená správna adresa prenajímaného bytu. Na čo namieta nájomca, že zmluva je neplatná a nič mi nedoplatí. Je možné s tým nieco spraviť?

Odpoveď: Prenájom - zničený byt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň, ak ide o zrejmú neprávnosť a vy by ste vedeli preukázať, že dlžník užíval konkrétny byt, tak potom je jeho argument o neplatnosti zmluvy neobstojí.

 

V prípadoch keď je nájomná zmluva neplatná, môže prenajímateľ žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia od nájomcu. Takže svojej povinnosti zaplatiť peniaze by sa nevyhol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku