Máte
otázku?

Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, môj blízky rodinný príslušník bol pred 18 rokmi právoplatne odsúdený na výkon trestu odňatia slobody v trvaní 6 rokov za majetkovú trestnú činnosť. Na výkon trestu nenastúpil dodnes, opustil SR a zdržiava sa v zahraničí. Vzťahuje sa na jeho prípad nejaká premlčacia doba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Premlčanie výkonu trestu je upravené v Trestnom zákone, konkrétne v ustanovení § 90 a nasl. Trestného zákona. Podľa týchto zákonných ustanovení:

§ 90

(1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

a) dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody na doživotie,

b) pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,

c) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,

d) päť rokov pri odsúdení na iný trest.

(2) Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom odsúdení, podmienečnom odsúdení s dohľadom, podmienečnom prepustení alebo podmienečnom prepustení s dohľadom právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest vykoná.

(3) Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest odňatia slobody.

(4) Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak

a) súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo

b) odsúdený spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

(5) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

§ 91 Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona sa nepremlčuje okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

Na Vami popisovanú situáciu sa vzťahuje premlčacia doba v trvaní 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozsudku. 

Pokiaľ ide o nenastúpenie na výkon trestu odňatia slobody, je potrebné vychádzať u ustanovenia § 90 ods. 3 Trestného zákona, podľa ktorého Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest odňatia slobody.

Podľa ustálenej súdnej praxe, ak páchateľ absolvuje v cudzine napríklad pracovný alebo študijný pobyt bez úmyslu vyhnúť sa trestu, nedochádza k spočívaniu premlčacej doby. Ak by ale mal vedomosť o tom, že je povinný nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a odcestuje do cudziny, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu, premlčacia doba bude spočívať, teda nebude plynúť. Ak odpadne prekážka, pre ktorú premlčacia doba spočívala, pokračuje premlčanie výkonu trestu ďalej. 

Trápi vás "Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine (Trestné právo)

Dobrý deň,
Ak mi premenia podmienečný trest na nepodmienečný v trvaní jedného roka aká je premlčacia doba?

Odpoveď: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
predpokladáme, že sa pýtate na premlčaciu dobu výkonu trestu. Tá je najmenej 5 rokov, pričom začína plynúť odo dňa kedy dôjde k premene trestu (rozhodnutie o tom, že sa nepodmienečný trest vykoná). Dávame však do pozornosti, že za určitých okolností premlčacia doba neplynie. Ak Vám však príde výzva na nástup a túto výzvu odignorujete, môžete sa dopustiť spáchania ďalšieho trestného činu (marenia výkonu úradného rozhodnutia).

Podľa ustanovenia § 90 ods. 3 Trestného zákona

Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest odňatia slobody.


Podotázka: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine (Trestné právo)

Dobrý deň,
môj známy bol pred 10 rokmi odsúdený na 6 rokov za zneužitie maloletej on 23 ona 4 mesiace do 15 rokov. Súhlasila s aktom nakoľko spolu chodili. Rodič maloletej udal jej partnera a on dostal 6 rokov. Do výkonu trestu nenastúpil. Je tam dáka premlčacia doba alebo niečo ako zmierniť trest?

Odpoveď: Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,
áno, výkon trestu sa premlčuje.

Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je
a) dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody na doživotie,
b) pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,
c) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,
d) päť rokov pri odsúdení na iný trest.
 
Premlčacia doba v jeho prípade je 10 rokov.
 
Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest odňatia slobody. Preto je potrebné skúmať to, prečo nenastúpil, prečo nebol zadržaný za účelom nástupu...


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčanie výkonu trestu odňatia slobody a pobyt v cudzine" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku